Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69013 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Petipa, T.S., Yu.I. Sorokin, & L.A. Lanskaya 1970 Issledovaniya Po Pitaniya Acartia clausi Giesbr. S Pomoshch'yu Radiouglerodnogo Metoda. (Investigations in the Feeding of Acartia clausi Giesbr. With the Aid of a Radiocarbon Method). Biologiya Morya, Kiev
Volume: 19:16-182, figs. 1-3, tabs. 1-5. (10-iii-1970, Russian)
 
Piontkovsky, S.A. 1979 Ontogeneticheskie izmeneniya v povedenii Euchaeta marina Prestandrea. Ontogenetic changes in the behaviour of Euchaeta marina Prestandrea. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 51:87-92, figs. 1-3. (23-x-1979, Russian with English summary)
 
Zagorodnyaya, Y.A. 1975 Vertikal'nye migratsii i autochnye ratsiony veslonogogo rachka Pseudocalanus elongatus (Boeck) v Chernom More. (Vertical migration and diel feeding rations of the crustacean Pseudocalanus elongatus (Boeck) in the Black Sea. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 33:11-18, figs. 1-2, tabs. 1-3. (25-vii-1975, Russian.)
Wilson: paper
Solonchenko, A.I. 1968 Parasitofauna of mackerel Scomber colias Gmelin inhabiting the Atlantic Ocean near the south-western coast of Africa. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 14:90-95. (In Russian; English summary.)
Wilson: paper
Solonchenko, A.I. 1976 Gel'mintofauna ryb Azovskogo morya v raione primorsko-akhtarska. Voprosy gidrobiologii pelagiali i pribrezhnykh vod yuzhnykh morei. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 39:92-104, fig. 1. (18-xi-1976, Russian.)
 
Naidenova, N.N. 1976 Spetsifichnost' Parazitov Gobiid Pontoazova. In: Voprosy Ekologii Ryb I Kal'marov. (Questions of the Ecology of Fish and Squids). Biologiya Morya, Kiev
Volume: 38:90-96, tabs. (31-v-1976, Russian)
 
Baldina, Eh.P. & A.V. Kovalev 1979 Distribution of net seston in the south-western sector of the southern Atlantic anticyclonic circulation and in seas of the Mediterranean Basin. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 49:79-84.
 
Sazhina, L.I. 1975 The ecological significance of the timing of reproduction and development of pelagic copepods. Ekologicheskaya izmenchivost' temia razmnozheniya i razvitiya pelagicheskikh kopepod. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 33:78-87, tabs. 1-6. (25-vii-1975, Russian with English summary.Z)
Wilson: paper
Greze, V.N., A.V. Kovalev & V.S. Latun 1979 Investigation of the pelagial system in the southern Atlantic and Mediterranean Basin seas during the 30th cruise of the 'Mikhail Lomonosov' research ship. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 49:3-9.
 
Duka, L.A. 1971 Pitanie lichinok i mal'kov sem. Gobiesocidae v Chernom more. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 25:57-66, fig., tabs. 1-5. (29-x-1971)
 
Stepanov, V.N. & L.S. Svetlichnyi 1978 Nonstationary model of decaying zooplankton submersion. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 46:55-58.
 
Pechen-Finenko, G.A. & T.V. Pavlovskaya 1976 O Mekhanizme Regulyatsii Effektivnosti Usvoeniya Pishchi U Korskogo Veslonogogo Rachka Acartia clausi (Giesbr.) Biologiya Morya, Kiev In: Voprosy Gidrobiologii Pelagigiali I Pribrezhnykh Vod Yuzhnykh Morei.
Volume: 39:19-25, figs.1-5.
Wilson: paper
Evstigneev, P.V. 1990 Issledovanie razdrazhimosti kopepod po ikh dvigatel'no i biolyuminestsentno reaktsii. Studies in excitation of copepods by their motor and bioluminescent response. Biologiya Morya, Vladivostok
Volume: 35:80-86, figs. 1-3. (23.iii.1990, Russian with English summary).
 
Kasyan, V.V. 2004 Distribution and seasonal dynamics of Centropages abdominalis Sato and C. tenuiremis Thompson et Scott (Copepoda) in Amursky Bay, Sea of Japan. Biologiya Morya, Vladivostok
Volume: 30(2): 105-113. (Russian)
 
Melnikov, I.A. 2005 Sea ice-upper ocean ecosystems and global changes in the Arctic. Biologiya Morya, Vladivostok
Volume: 31(1): 3-10. (Russian)
 
Selivanova, E.N. & A.S. Moiseenko 2006 The neritic copepod Acartia tumida present in the plankton of Kievka Bay. Biologiya Morya, Vladivostok
Volume: 32(3): 174-180. (Russian)
 
Naidenko, S.V. 2002 Structure, biomass dynamics and consumption of zooplankton in the epipelagic zone of the southern Kuril region in the 1990s. Biologiya Morya, Vladivostok
Volume: 28 (4): 272-278 (Russian).
 
Prygunkova, R.V. 1977

Nekotorye osobennosti raspredeleniya zooplanktona v razlichnykh raionakh Kandalakshskogo zaliva (Beloe More). Peculiarities of zooplankton distribution in different regions of the Kandalaksha Bay (White Sea).

Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., 3(2): 102-108, figs. 1- 6, tab. 1, as: Several peculiarities of zooplankton distribution in various regions of Kandalaksha Bay (White Sea).
Volume: 1977(2):27-33, figs. 1-6, tab. (4-iii-1977, Russian with English summary)
Wilson: paper
Greze, V.N. & O.K. Bileva 1979 Zooplankton i ego struktura v pelagiali Karibskogo morya. Zooplankton and its structure in open waters of the Caribbean Sea. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Sov. J. mar. Biol. 5(2): 79-85, figs. 1-2, tabs. 1-4, as: Zooplankton and its structure in the pelagic zone of the Caribbean Sea).
Volume: 1979(2):3-10, figs. 1-2, tabs. 1-4. (13-iii-1979, Russian with English summary)
 
Zagorodnyaya, Y.A. 1979 Dinamika soderzhaniya glikogena u kopepody Pseudocalanus elongatus v svyazi s ego ekologii. The dynamics of glycogen content in the copepod Pseudocalanus elongatus as referred to its ecology. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol. (1): 60-63, fig. 1, tab. 1, as: Dynamics of glycogen content in the copepod Pseudocalanus elongatus in relation to its ecology.
Volume: 1979(1):79-82. (12-ii-1979, Russian with English summary.)
 
Gaevskaya, A.V. & B.A. Umnova 1977 O parazitofauna osnovnykh promyslovykh ryb severo-zapadnoi Atlantiki. On parasitofauna of the main fishes in the North-west Atlantic. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol. 3(4): 274-280, tabs. 1-3, as: Parasitic fauna of the principal fishes of the northwest Atlantic
Volume: 1977(4):40-48, tabs. 1-3. (7-vii-1977, Russian with English summary)
 
Avdeev, G.V. 1977 Kopepody roda Nothobomolochus - parazity morskikh ryb. II. Tri novykh i odin isvestnyi vid iz tropicheskikh vod Atlantiki. Copepods of the genus Nothobomolochus Vervoort (Cyclopoida, Bomolochidae) parasitizing on marine fishes. II. Three new and one known species from tropical waters of the Atlantic Ocean. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol. 4(1):501-509, figs. 1-8, as: Copepods of the genus Nothobomolochus - parasites of marine fishes. II. Three new and one known species of the tropical waters of the Atlantic).
Volume: 1978(1):24-35, figs. 1-8. (26-xii-1977, Russian with English summary)
Wilson: paper
Zaitsev, Y.P., L.N. Polishchuk & Zh. Shampalber (Champalbert) 1979

Sravitel'no-morfologicheskii analiz dvukh vidov kalanid sem. Pontellidae iz Chernogo i Sredizemnogo morei. Comparative morphological analysis of two species of Calanoida family Pontellidae, from the Black and Mediterranean Seas).

Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol. 5(2): 121-126, figs. 1-3, tab. 1, as: A comparative-morphological study of two calanid species of the family Pontellidae from the Black and Mediterranean seas).
Volume: 1979(2):55-61, figs. 1-3, tab. 1. (13-iii-1979, Russian with English summary)
 
Vladimirskaya, E.V. 1979 Zimnee raspredelenie massovykh vidov kopepod v yuzhnoi chasti morya Skotiya. Winter distribution of mass species of copepods in the southern part of the Scotia Sea. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol. 5(7): 463-468, figs. 1-3, tabs. 1-3, as: Winter distribution of mass species of copepods in the southern part of the Scotia Sea).
Volume: 1979(6):8-14, figs. 1-3, tabs. 1-3. (20-xi-1979, Russian with English summary)
 
Avdeev, G.V. 1977 Paraziticheskia kopepody (Cyclopoida) ot dvustvorchatykh mollyuskov iz zaliva Pos'eta Yaponskogo morya. Parasitic copepods (Cyclopoida) from bivalve molluscs of the Possiet Bay (Sea of Japan). Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol.) 3(2):108-117, figs. l-57, as: Copepods (Cyclopoida) parasitic on bivalve mollusks in Pos'et Bay in the Sea of Japan).
Volume: 1977(2):34-45, figs. 1-57. (4-iii-1977, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Avdeev, G.V. 1977 New and some known species of copepods of the genus Nothobomolochus Vervoort (Cyclopoida, Bomolochidae) parasitizing on marine fishes from the Pacific and Indian Oceans. Novye i nekotorye izvestinye vidy kopepod roda Nothobomolochus Vervoort parazity morskikh ryb iz Tikhogo i Indiiskogo okeanov. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol.) 3(6):409-422, figs. 1-11, as: Some new and some already known species of copepods of the genus Nothobomolochus Vervoort parasitic on fishes of the Pacific and Indian Oceans).
Volume: 1977(6):12-30, figs. 1-11. (14-xi-1977, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Svetlichny, L.S., Y.A. Zagorodnyaya & V.N. Stepanov 1977 Bioenergetics of migrations of Pseudocalanus elongatus (Boeck) during migration. Bioenergetika veslonogo rachka Pseudocalanus elongatus v period migratsii. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., (1978) 3(6): 430-436, figs. 1-2, tabs. 1-3, as: Bioenergetics of copepods Pseudocalanus elongatus during migration).
Volume: 1977(6): 41-49, figs. 1-2, tabs. 1-3. (14-xi-1977, Russian with English summary)
Wilson: paper
Safronov, S.G. 1984 Ekologiya kopepody Calanus glacialis v Okhotskom more. Ecology of copepod Calanus glacialis from the Sea of Okhotsk. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., 19(4): 200-203, figs. 1-3, tab., as: Ecology of the copepod Calanus glacialis from the Sea of Okhotsk).
Volume: 1984(4): 23-27, figs. 1-3, tab. (13-viii-1984, Russian with English summary)
 
Koval, L.G., T.P. Kotsegoi, E.V. Nastenko & G.M. Trofanchuk 1977 Zooplankton Grugor'evskogo limana v svyazi s soedineniem limana s Cherkym morem. Zooplankton of the Black Sea Grigoryev Liman in relation to junction of the Liman Ur to the sea. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., 3(4): 295-299, figs. 1-5, tab., as: Zooplankton of the Grigor'ev Liman at its junction with the Black Sea)
Volume: 1977(4):66-72, figs. 1-5, tab. (7-vii-1979, Russian with English summary)
 
Pechen-Finenko, G.A., T.V. Pavlovskaya, L.G. Dubilevich, & O.V. Kosikhin 1979

Experimental investigation of basic trophic characteristics of planktonic crustaceans.

Biologiya Morya, Vladivostok (Translation in: Soviet J. Mar. Biol., 4(4): 754-758, figs. 1-5). (1978)
Volume: 4:42-47. (Russian with English Summary)
Wilson: paper
Prygunkova, R.V. 1979 Mezhgodovye izmeneniya sezonnykh migratsi u Pseudocalanus elongatus v Belom more. Annual changes in seasonal migrations of Pseudocalanus elonagtus (Boeck) in the White Sea. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., 5(1): 6-10, figs. 1-3).
Volume: 1979(1):10-16, figs. 1-3. (12-ii-1979, Russian with English summary.)
 
Sazhina, L.I. 1980 Plodovitost' skorost' rosta i udel'naya produktsiya nekotorykh kopepod Atlanticheskogo okeana. Fecundity, growth rate and specific production of some Atlantic copepods. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., 6(3): 154-159, fig. 1, tabs. 1-3, under the title: Fecundity, growth rate and specific production of some copepods of the Atlantic Ocean.
Volume: 1980(3):56-61, fig., tabs. 1-4. (Russian with English summary.)
 
Monchenko, V.I. 1980 Cyclopina parapsammophila - novyi vid veslonogikh rakov iz Chernogo morya. Cyclopina parapsammophila sp. n. (Crustacea, Copepoda), a new species from the Black Sea. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., 6(6): 328-332, figs. 1-3, as: Cyclopina parapsammophila - a new species of Copepoda from the Black Sea).
Volume: 1980(6):35-40, figs. 1-3. (6-iii-1980, Russian)
 
Brodsky, K.A. 1981 Changes in species composition of copepods and cladocerans of Possiet and Amer Bays (Sea of Japan) in connection with temperature fluctuations of many years. Izmenenie vidovogo sostava kopepod i kladotser zalivov Pos'eta i Amurskogo (Yaponskogo more) v svyazi s mnogoletnimi kolebaniyami temperatur. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol.7(5):288-293, fig., tab., as: Changes in specific composition of copepods and cladocerans of Posyet and Amur Gulfs (Sea of Japan) in relation to long-term temperature fluctuations).
Volume: 1981(5):21-27, fig., tab. (23-ix-1981, Russian with English summary)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1979 Novyi vid veslonogogo raka Halicyclops cryptus iz interstitsiali Azovskogo morya. The new species of copepods, Halicyclops cryptus from the interstitial habitat of the Sea of Azov. Biologiya Morya, Vladivostok (Translation in: Soviet Journal Marine Biology)
Volume: 5(1):17-24, tab. 1, as: New species of copepods Halicyclops cryptus from the interstitial biotopes of the Sea of Azov).
Wilson: paper
Avdeev, G.V. 1978 Kopepody roda Nothobomolochus - parasity morskikh ryb. III. Sostav, diagnoz, opredelitel'naya tablitsa i geograficheskoe rasprostranenie. Copepods of the genus Nothobomolochus Vervoort (Cyclopoida, Bomolochidae) parasitizing on marine fishes. III. Composition, diagnosis, key to species and geographical distribution. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet Journal of Marine Biology 4(3):666-670, tab. 1, as: Copepods of the genus Nothobomolochus- parasites of marine fishes. III. Composition, diagnosis, key, and geographical distribution).
Volume: 1978(3):39-45, tab. (15-iii-1978, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Vorobieva, L.V. 1984 Raspredeleniya kopepod garpaktitsid v peschanykh plyazhakh Odesskogo poberezh'ya. The distribution of Copepoda (Harpacticoida) in sand of the north-west coast of the Black Sea. Biologiya Morya, Vladivostok (translation: in Soviet J. mar. Biol., 10(3): 155-158, as: L.V. Vorobyeva, Distribution of copepods (Harpacticoida) on the sandy beaches of the Odessan coast. (v-1985)).
Volume: 1984(3): 45-49, figs. (19-vi-1984, Russian with English summary)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1977 On two Cyclopinidae (Crustacea, Copepoda) from interstitial biotope of the Black Sea. O dvukh vidakh kopepod-tsiklopinid iz interstitsiali Chernogo morya. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1977(5):16-23, figs. 1-4. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Gal'tsova, V.V. 1982 Vertical stratification of meiofauna in the sediment of littoral zone of the White Sea. Vertikal'naya stratifikatsiya meofauny v tolshche grunta na litorali Belogo morya. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1982(1):52-54, figs. 1-2. (12-ii-1982, Russian with English summary).
Wilson: paper
Piontkovsky, S.A. & T.S. Petipa 1976 Kolichestvennoe opisanie povedeniya veslonogogo rachka Acartia clausi pri pitanii vodoroslyami. Quantitative description of Acartia clausi Giesbr. (Copepoda) behaviour during its feeding on algae. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1976(1):49-56, figs. 1-9. (8-i-1976, Russian with English summary).
Wilson: paper
Zhirmunsky, A.V., V.N. Zolotarev & Yu.N. Makarov 1985 Konstantin Alexandrovich Vinogradov. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1985(1):72-74. (6-ii-1985, Russian.)
 
Evstigneev, P.V. 1982 Izmenenie kharakteristik biolyuminestsentnogo signala v ontogeneze kopepod roda Pleuromamma. Changes in characteristics of bioluminescent signals during ontogenesis of copepods of the genus Pleuromamma. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1982(5):55-59, fig., tabs. 1-2. (24-xii-1982, Russian with English summary.)
 
Pirozhnikov, P.L. 1982 O knige I.A. Kiseleva 'Plankton more i kontinental'nykh vodoemov'. On the book by I.A. Kiselov 'Plankton of seas and continental reservoirs'. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1982(1):68-69. (12-ii-1982)
 
Pirozhnikov, P.L. 1985 Solonovatovodnye kalanoidy more Karskogo i Laptevykh i osobennosti ikh arealov. Brackish water calanoids of Kara and Laptev Seas and peculiarities of their distribution areas. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1985(5):64-66. (22-x-1985, Russian.)
 
Piroshnikov, P.L. 1985 Brackish water colanoids of Kara and Laptev Sea and peculiarities of their distribution areas. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1985(5):64-66. (Russian with Engish summary.)
 
Malakhov, V.V. & N.L. Semenova 1984 Konstantin Vladimirovich Beklemishev. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1984(6):66. (20-xi-1984, Russian.)
 
Popova, E.V. & N.V. Shadrin 1993 Variability of copepods of the genus Acartia in the north-west Pacific. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 3:114-117. (Serial normally translated cover to cover in: Russian Journal of Marine Biology)
 
Shebanova, M.A. 1994 Distribution of the copepod Metridia pacifica in the epipelagial of the Okhotsk Sea in winter. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 20(6):426-429. (Serial normally translated cover to cover in: Russian Journal of Marine Biology.)
 
Shmeleva, A.A. 1978 Novye vidy kopepod roda Calocalanus iz Indiiskogo sektora Antarktiki i yuzhnoi Atlantiki. New species of copepods of the genus Calocalanus from the Indian sector of the Antarctic and the South Atlantic. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1978(2):82-86, figs. 1-4. (10-iii-1978, Russian with English summary; translation, under same tile, in: Soviet J. mar. Biol., 4(2): 623-627, figs. 1-4).
Wilson: paper
Pavlyuk, O.N. 1984 Diurnal migrations of meiofauna in the sediments of a sand-bank of the Popov Island, the Sea of Japan. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 5:64-65.
 
Finenko, G.A., G.I. Abolmasova & Z.A. Romanova 1995 Intensity of the nutrition, respiration, and growth of Mnemiopsis mccradyi in relation to grazing conditions. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 21(5):315-320. (Russian)
 
Ermakova, O.O. 1994 Distribution and dynamics of the copepod Paracalanus parvus in Amursky Bay (the Sea of Japan). Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 20(4):252-259. Serial normally translated cover to cover in: Russian Journal of Marine Biology.
 
Timofeev, S.F. 1991 Razmernaya struktura svobodnozhivyshchikh rakoobraznykh Barentseva morya. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1991(1):98-100.
 
Ilyichev, V.I., V.V. Anikiev, E.G. Starodubtsev, N.A. Rodionov, N.M. Kulinich & A.V. Shornikov 1982 Observations on the distribution of the red tide in Peter the Great Bay (Sea of Japan). Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 5:6-8.
 
Avdeev, G.V. & V.V. Avdeev 1975 Kopepody semeistva Staurosomatidae-parazity aktinii. Copepods of the family Staurosomatidae - parasites of Actiniaria. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1975(4):3-12, figs. 1-23. (18-vii-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Greze, V.N. 1983 Ispol'zovannie pishchi na rost i produktsiya v popul'yatsiya morskikh kopepod. Food utilization efficiency and production in populations of marine copepods. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1983(2):20-25, figs. 1-4, tabs. 1-2. (23-iii-1983, Russian with English summary).
 
Greze, V.N., O.K. Bileva, A.V. Kovalev & A.A. Shmeleva 1985 Razmernaya i troficheskaya struktura zooplanktona v Sredizemnom more. Size and trophic structure of zooplankton in the Mediterranean Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1985(6):12-17.
 
Vodyanitski, V.A. (ed.) 1969 Biological Production of Plankton of the Southern Seas. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 17:1-233. Various articles.
Wilson: paper
Shaginyan, E.R. 1990 Individual'naya plodovitost' kopepody Oithona similis v zavisimosti ot dliny tela i temperatury vody. Individual fecundity of the copepod Oithona similis depending on body length and water temperature. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1990(2):69-70. (Russian with English summary.)
 
Vekhov, N.V. 1986 Rasprostranennie i biologiya veslonogogo rachka Eurytemora affinis v solonovateykh vodakh na severe Evropy. The distribution and biology of the crustacean Eurytemora affinis in brackish waters in the north of Europe. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1986(6):68-70. (Russian with English summary.)
 
Heinrich, A.K. 1990 Abundance of mass oceanic species of copepods in the Bering Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1990(2):14-18. (Russian with English summary; translation in: Soviet J. mar. Biol. 16(2):71-75).
 
Heinrich, A.K. 1990 Chislennost' massovykh okeanicheskikh vidov kopepod v Beringovom more. Abundance of mass species of oceanic copepods in the Bering Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1990(2):14-18. (Russian with English summary.)
 
Bakanov, A.I. 1995 Spatial structure of interstitial meiofauna on sandy supralittoral of the Black Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 21(5):295-298.
 
Rybakov, A.V. 1983 Nekotorye dannye o parazitakh i kommensalakh dvustvorchatykh mollyuskov zaliva Petra Belikogo. Some data on parasites and commensals of pelecypod molluscs of Peter the Great Bay. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1983(4):37-40. (Russian with English summary; translation in: Soviet J. mar Biol., 9(4), as: Parasites and commensals of bivalve molluscs of Peter the Great Bay).
 
Rybakov, A.V. & E.V. Kholodkovskaya 1987 Parazity i kommensaly midin Mytilus galloprovincialis v severo-zapadno chasti Chernogo morya. Parasites and commensals pf the mussel Mytilus galloprovincialis in the north-western part of the Black Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1987(2):22-28. (Russian with English summary; translation in:SOviet J. mar. Sci.).
 
Samatov, A.D. 2001 Pseudocalanus species (Copepoda: Calanoida) in Avachinskaya Ba southeastern Kamchatka). Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 27(4): 259-267 (Russian)
 
Samatov, A.D. & I.N. Samatova 1996 Spatial distribution and seasonal dynamics of the copepod Acartia hudsonica in Avachinskaya Bay (southeastern Kamchatka). Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 22(1):21-30.
 
Trebukhova, Y.A. 2003 On the composition and distribution of meiobenthos in Vostok Bay, Sea of Japan. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 29(2): 92-96. (Russian )
 
Chepurnov, V.A. 1987 Inbreeding in two mass species of harpacticoid copepods from the Black Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: (5):74-77.
 
Cherpurnov, V.A. 1987 Inbridnig u dvukh massovykh vidov garpaktikoid Chernogo morya. Inbreeding in two mass species of harpacticoid copepods from the Black Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1987(5):74-76. (Russian.)
 
Gladyshev, M.I. & K.G. Malyshevsky 1982 Daily vertical migrations of the benthoneuston in the Vostok Bay, Sea of Japan. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 2:20-23.
 
Radchenko, V.I., I.V. Melnikov, A.F. Volkov, A.Yu. Semenchenko, I.I. Glebov et 1997 Composition of planktonic and nektonic communities of the epipelagic northern Sea of Okhotsk in the autumn of 1994. (et A.A. Mikheev, S.A. Cherkashin & A.N. Starovoitov) Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 23(3):123-130. (English translation of article in Biologiya Morya)
Wilson: paper
Abramova, E.N. 1996 On the zooplankton of the New Siberian Shoals of the Laptev Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 22(2):89-93. (Russian.)
 
Monchenko, V.I. 1981 Cyclopina parapsammophila - novy vid veslonogikh rakov iz Chernogo morya. Cyclopina parapsammophila sp. n. (Crustacea, Copepoda), a new species from the Black Sea. Biologiya Morya, Vladovostok (translation in: Soviet J. mar. Biol., 6(6): 328-332, figs. 1-3, as: Cyclopina parapsammophila - a new species of Copepoda from the Black Sea).
Volume: 1980(6):35-40, figs. 1-3. (6-iii-1981, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Prygunkova, R.V. 1985 Some causes of year-to-year changes in distribution of zooplankton in Kandalaksha Bay, White Sea, USSR. Biologiya Morya,Vladivostok
Volume: 4: 9-16.
 
Tell, H. 1974 Parazity khishchnykh ryb ozera Vyrts'yarv. Parasites of the predatory fish of Lake Vortsjärv. Biologiya presnovodnykh organismov Estonii. Biology of Estonian fresh-water organisms. Hüdrobioloogilised Uurimused
Volume: 6 163-176, tabs. 1-5.
 
Veldre, S. & Yu. Khaberman 1974 Opyt primeneniya EVM pri obrabotke dannykh kolichestvennogo analiza zooplanktona. On the application of electronic computers in handling the data of the quantitative analysis of zooplankton. Biologiya presnovodnykh organismov Estonii. Biology of Estonian fresh-water organisms. Hüdrobioloogilised Uurimused
Volume: 6:73-79, tabs. 1-3.
 
Roen, U. 1957 Contributions to the biology of some Danish freeliving freshwater copepods. Biologiya Skrifter Dan. Vid. Selsk.
Volume: 9(2):1-101, figs. 1-23. (13-xii-1957)
Wilson: paper
Asatryan, V.L., N.E. Barseghyan, T.V. Vardanyan, H.V. Yepremyan, A.O. Hayrapetyan, M.R. Dallakyan & B.K. Gabrielyan 2016 Analysis of biocenoses conditions formed in shallow areas of Maly Sevan (Armenia) during the period of water level rise. Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 1:3-10. Yanvar-Fevral-Mart 2016
 
Zuikova, E.I. 2009 Characteristic of pelagic zooplankton in large lakes of the Todzha Depression (the basin of the Bolshoi Yenisei River, Tuva). Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 1:53‑61.(Russian)
 
Zuykova, E.I., N.G. Sheveleva & T.D. Evstigneeva 2009 Seasonal and interannual variability of zooplankton community in Lake Teletskoye. Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 3:47‑60. (Russian)
 
Semenova, LM. 2009 The state of zooplankton in the cooler reservoir at the Chernobyl nuclear power plant and in the upper part of the Kiev reservoir. Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 3:79‑86. (Russian)
 
Itigilova, M.T., A. Dulmaa & E.Y. Afonina 2014 Zooplankton in lakes of the Uldza and Kerulen in the Northeast of Mongolia. Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 3:54-63. July 2014
 
Trokhymets, V.N. 2014 Littoral zooplankton in the lower part of the Kanev Reservoir. Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2:61-68. Aprel-Mai-Juni 2014
 
Rogozin, A.G. 2013 Zooplankton of the Argazi reservoir (Southern Urals, Russia) and its Many years' changes. Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2:25-33.
 
Krylov, A.V. 2008 Vliyanie zhiznedeyatel'nosti bobrov na zooplankton predgorni reki (Mongoliya). [Impact of the activities of beaver on the zooplankton of a piedmont river (Mongolia).] Biologiya Vnutrennikh Vod / Biology of Inland Waters
Volume: 2008(1):78-80. [In Russian; abstract in English.]
 
Alimov, A.F. 2008 Relations between biological diversity in continental waterbodies and their morphometry and water mineralization. Biologiya Vnutrennikh Vod / Biology of Inland Waters
Volume: 2008(1):1-6.
 
Dubovskaya, O.P., M.I. Gladyshev, E.N. Esimbekova, I.I. Morozova, Z.G. Gold & O.N. Makhutova 2002 Study of possible relation between seasonal dynamics of zooplankton non-consumptive mortality and water toxicity in a pond. Biologiya Vnutrennikh Vod / Biology of Inland Waters
Volume: 3:39-43. [In Russian.]
 
Dorovskikh, G.N. & V.G. Stepanov 2007 The host age and the structure of the component communities of parasites of the river minnow Phoxinus phoxinus (L.). Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(1):95-103. [In Russian; abstract in English.]
 
Lepskaya, Y.V. & T.V. Bonk 2007 Feeding spectrum of Cyclops scutifer Sars (Copepoda) in salmon spawning and foraging lakes Kurilskoye and Palanskoye (Kamchatka). Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(1):13-22. [In Russian; abstract in English.]
 
Trifonova, I.S. & E.S. Makartseva 2006 Seasonal and long-term dynamics of phyto- and zooplankton and their relationships in a mesotrophic lake. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2006(3):18-25. [In Russian; abstract in English.]
 
Tolomeyev, A.P. & E.S. Zadereev 2003 The effect of solar radiation on vertical migration of Arctodiaptomus salinus and Brachionus plicatilis in Lake Shira. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2: 74-79 (Russian)
 
Samchyshyna, L.V. 2002 About the viability of eggs of the some Crustacea from the golden carp feces. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2: 103-105 (Russian)
 
Dgebuadze, Y.Y., I.Y. Feniova & S.V. Budaev 2006 Investigation of competition and predation impacts ?n invasive processes in zooplankton communities. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2006(1):67-73. [In Russian; abstract in English.]
 
Andronikova, I.N. & I. M. Raspopov 2007 Zones of ecological risk in the near-shore regions of Lake Ladoga. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(2):1-10.
 
Stolbunova, V.N. 2002 Dynamics and structure of Heterocope appendiculata Sars (Calanoida, Temoridae) population in the Rybinsk Reservoir. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 4: 51-53 (Russian)
 
Stolbunova, V.N. 2005 Development and structure of Heterocope appendiculata Sars population in Sheksna Reservoir. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 4: 37-41. (Russian)
 
Vekhov, N.V. 2000 Rakoobraznye melkikh vodoemov ostrovov vostochnoi chasti Barentseva morya i proliva Karskie vorota. [Crustaceans of small waterbodies on islands of the eastern part of the Barents Sea and the entrance to the Karsk strait.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2000(2):42-48. [In Russian.]
 
Vekhov, N.V. 1988 Calanoida (Copepoda) vodoemov arkticheskogo poberezhya Yakuyil, yugo Novosibirskikh ostrovov i arkhipelaga Severnaya Zemlya. Calanoida (Copepoda) in reservoirs of the Arctic coast of Yakutia, the sot of the Novosibirsk Islands and the Severnaya Zemlaya Archipelago. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 78:28-32. (Vide:Ref. Zh., Biol./04D 1988(9):20, no. 182).
 
Kurbatova, S.A., E.A. Koreneva & G.A. Vinogradov 2007 [Reaction of zooplankton in a microcosm to the separate and combined addition of chlorpyrifose and a mixture of heavy metals.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(3):87-94.
 
Balushkina, E.V., S.M. Golubkov, M.S. Golubkov & L.F. Litvinchuk 2007 Strukturno-funktsional'nye kharakteristiki ekosistem malykh solenykh ozer Kryma. [Structural and functional characteristics of ecosystems in small salt lakes of the Crimea.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(2):11-19. [In Russian; abstract in English.]
 
Semenova, T.N., A.F. Pasternak & Y.G. Arashkevich 1998 Relationship between peculiarities of vertical distribution and life cycle of Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg) in Lake Glubokoye. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 1:29-38.
 
Fefilova, E.B. 2006 Spreading and biotopic distribution of harpacticoid copepods (Harpacticoida, Copepoda) fauna in the north-east of European Russia. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2006(4):9-16. [In Russian; abstract in English.]
 
Krylov, A.V., S.A. Akopyan & A.A. Nikogosyan 2007 Sovremennyi vidovoi sostav zooplanktona ozera Sevan v osennii period. [Contemporary changes in the zooplankton composition in Lake Sevan in the autumn period.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(4):48-54. [In Russian; abstract in English.]
 
Krylov, A.V., S.V. Morzzhukhina & A.V. Romanenko 2003 Effect of anthropogenic load on water quality and state of community of planktonic organisms in a small river. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 1: 58-65 (Russian)
 
Krylov, A.V. 2006 Functional characteristics of zooplankton in different parts of small rivers. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2006(4):53-56. [In Russian; abstract in English.]
 
Skalskaya, I.A. 2007 Change in zooperiphyton structure of a small river associated with beaver settlements. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(2):71-75. [In Russian; abstract in English.]
 
Skalskaya, I.A. & N.N. Zhgareva 2007 A comparative analysis of zooperiphyton and zoobenthos structure in weakly mineralized lakes of Darvin Reserve. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(1):87-94. [In Russian; abstract in English.]
 
Skalskaya, I.A., A.I. Bakanov & B.A. Flerov 2007 Zooperifiton i zoobentos maloi reki i vliyanie na nikh antropogennoi nagruzki. Zooperiphyton and zoobenthos of a small river under the effect of anthropogenic load. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(3):56-64. [In Russian; abstract in English.]
 
Pavel'eva, E.B. & I.V. Telesh 1997 Experimental study of zooplankton feeding with natural microplankton. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 3:41-50.
 
Ivanova, M.B., T.I. Kazantseva, M.I. Gladyshev, O.P. Dubovskaya, V.I. Kolmakov, E.A. Ivanova E.S. Kravchuk 2002 Verification of hypothesis of trophic cascade by calculating methods, based on theory of productional hydrobiology. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 3: 3-8 (Russian)
 
Ivanova, M.B. 1997 Determination of the degree of plains rivers pollution according to composition of plankton crustacean by express method. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 3:51-56.
 
Evdokimov, N.A. & M.V. Ermokhin 2009 Tipologiya vremennykh vodoemov i vlaniye ikh parametrov na vidovoi sostav rakoobraznykh zooplanktona. [The typology of temporary waterbodies and the influence of their parameters on the crustacean species composition of zooplankton.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2009(2):72-78. [In Russian.] [English version 2(2):171-176.]
 
Zuikova, E.I. 2007 Zooplankton in the estuaries of basic tributaries of Lake Teletskoye. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(1):73-79. [In Russian; abstract in English.]
 
Naumenko, E.N. 2009 Zooplankton v estuariyakh raznogo tipa (ne primere kurshskogo i vislinskogo zalivov Baltiiskogo Morya). [Zooplankton in different types of estuaries (using Curonian and Vistula estuaries as an example).] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2009(1):76-85. [In Russian; abstract in English. Pages of English version: 72-81.]
 
Krylov, A.V., D.V. Kulakov, N.A. Kas'yanov, O.L. Tsel'movich & V.G. Papchenkov 2009 Vliyanie kolonial'nogo poseleniya ptits na zooplankton zashchishchennogo zarastayyushchego melkovodýa rybinskogo vodokhranilishcha. [The influence of bird colonies on the zooplankton in the Rybinsk Reservoir overgrown shallows.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2009(2):56-61. [In Russian.] [English version 2(2):157-161.]
 
Kononova, O.N. 2009 Zooplankton reki Vychegda (Respublika Komi). [Zooplankton in the Vychegda River.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2009(2):47-55. [In Russian.] [English version: 2(2):149-156.]
 
Lazareva, V.I., S.M. Smirnova & A.N. Phrolova 2007 Dominant complexes of custaceans and rotifers in hypertrophic Lake Nero (Yaroslavl Region, Russia). Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(1):61-72. [In Russian; abstract in English.]
 
Lazareva, V.I. 2005 Life cycle and dynamics of predator Heterocope appendiculata Sars (Copepoda, Temoridae) in a small wood pond. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 4: 30-36. (Russian)
 
Derevenskaya, O.Y. 2002 Troficheskaya struktura zooplanktona ozer Srednego Povolzh'ya. [Trophic structure of the zooplankton of lakes of the Middle Volga region.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2002(2):46-50. [In Russian.]
 
Derevenskaya, O.Yu. & E.N. Unkovskaya 2007 Struktura pishchevykh setei v soobshchestvakh zooplanktona raznotipnykh ozer Volzhsko-Kamskogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika. [Structure and food webs in zooplankton communities of different lakes of the Volga-Kama National Natural Biosphere Reserve.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2007(2):55-61. [In Russian; abstract in English.]
 
Dobrynin, A.E. 2009 Sutochnaya dinamika vertikal'nogo raspredeleniya zooplanktona v oligotrofnom ozere. [Diurnal dynamics of vertical migration of zooplankton in oligotrophic lakes.] Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 2009(2):62-71. [In Russian.]
 
Krupa, E.G., T.S. Stuge, T.Y. Lopareva & D.S. Shaukharbaeva 2008

Raspredelenie planktonnykh rakoobraznykh ozera Balkhash v zavisimosti ot faktorov sredy. [Distribution of the crustacean zooplankton of Lake Balkhash according to environmental factors.]

Biologiya Vnutrennikh Vod /Biology of Fresh Waters
Volume: 2008(2):49-56. [In Russian.]
Wilson: PDF
Kostarev, G.F. 1977 Bream and pike-perch infected by Paraergasilus rylovi, Markewitsch, 1937. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Bjulleten
Volume: 36:76-77.
 
Romanova, E.P. 1983 Intensity of metabolism in Eudiaptomus gracilis Sars and Eudiaptomus graciloides (Lill.). Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 59:40-43. (Russian.)
 
Romanova, E.P. 1996 Nutritional value of zooplankton in the Kuibyshev Reservoir. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 100:30-34.
 
Vechov, N.V. 1988 Calanoida (Copepoda) in reservoirs of the Arctic coast of Yakutia, the south of the Novosibirsk Islands and the Severnaya Zemlya Archipelago. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 78:28-32.
 
Verbitsky, V.B., A.K. Klerman & Y.A. Koreneva 1992 Impact of heavy metals and water acidification on zooplankton communities in flowing mesocosms. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 91:21-28.
 
Stolbunova, V.N. 1994 A faunistic composition of zooplankton of the Pleshcheevo Lake. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 96:25-35.
 
Kaufman, B.Z. 1990 Some aspects of the preferential behaviour of Cyclops strenuus Fish. Nekotorye aspekty preferentnogo povedeniya tsiklopov Cyclops strenuus Fish. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 88:65-69, fig.1-3.
 
Alekseev, V.R. 1980 (Peculiarities in the development of Copepoda in temporary waters of the Volga Delta.) Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 47:30-33. (In Russian.)
 
Krutchkova, N.M. & V.H. Ryback 1981 Feeding of Eudiaptomus graciloides (Lill.) on natural plankton of lakes. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 52:38-43.
 
Krylov, A.V. 1991 Zooplankton and water quality in the lower reaches of small rivers - tributaries of the Rybinsk reservoir. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 95:38-46.
 
Zubareva, L.D. & D.I. Stom 1996 The effect of some compounds on survival of Epischura baicalensis Sars and Daphnia magna Straus. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 99:27-29.
 
Spivak, A.I., Y.A. Zilov, D.I. Zubkov & D.I. Stom 1990 The study of toxicants effect on plankton components in the Baikal Lake with the help of radiocarbon method. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 88:17-20.
 
Podbolotova, T.I. & A.N. Kruglova 1987 Adaptation of copepods Mesocyclops leuckarti Claus to inhabitation conditions in Karelia lakes. Adantatsiya veslonogo ratska Mesocyclops leuckarti Claus k usloviyam obitaniya v ozerakh Karelii. Biologiya Vnutrennikh Vod Informatsionnyi Byulleten
Volume: 73:39-41. (Vide:Ref. Zh., Biol./04D 1987(8):18, no. 172.)
 
Lopez-Ceniceros, F.J. 1995 Taxonomia, distribucion y notas ecologicas de copepodos Cyclopoida (Crustacea: Maxillopoda) de algunas localidades del norte y centro de Nuevo Leon. Biologo Thesis, Facultad de Ciencias Biologicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexico
Volume: 138pp.
Wilson: paper
Dahms, H.U. 1993 A pursuit of evolutionary relationships. Biologue
Volume: 11:4-8.
Wilson: paper
Bramucci, A., S. Han, J. Beckers, C. Haas & B. Lanoil 2014 Composition, diversity, and stability of microbial assemblages in seasonal lake ice, Miquelon Lake, Central Alberta. Biology – Basel
Volume: 2(2):514-532. Jun 2014
 
Mather, J. 2014 Marine invertebrates: communities at risk. Biology – Basel
Volume: 2(2):832-840. Jun 2014
 
Baxter, E.J., R. McAllen, A.L. Allcock & T.K. Doyle 2012 Abundance, distribution and community composition of small gelatinous zooplankton in southern irish coastal waters. Biology & Environment
Volume: 112B(1):91-103.
 
Belmonte, G., P. Castello, M.R.Piccinni, S. Quarta, F. Rubino, S. Geraci, etal 1987 Resting stages in marine sediments off the Italian coast. Biology and Ecology of Shallow Coastal waters, 28th EMBS Symposium
Volume: :53-58.
Wilson: paper
Doherty, D. & T.K. McCarthy 2004 The ecology and conservation of European smelt (Osmerus eperlanus L.) from Waterford Estuary, in southeastern Ireland. Biology and Environment
Volume: 104B(2):125-130.
 
Irwin, S. & J. Davenport 2010 Oxygen microenvironment of coralline algal tufts and their associated epiphytic animals. Biology and Environment
Volume: 110B(3):185-193.
 
McDermott, S. & J.M. Fives 1995 The diet of an assemblage of small demersal fish in the western Irish sea. Biology and Environment
Volume: 95B(3):195-201.
 
Higgins, T., H. Kenny & E. Colleran 2007 Plankton communities of artificial lakes created on Irish cutaway peatlands. Biology and Environment
Volume: 107B(2): 77-85.
 
O'Connell, M. & J.M. Fives 1995 The biology of the lesser sand-eel Ammodytes tobianus L. in the Galway Bay area. Biology and Environment
Volume: 95B(2):87-98.
 
Caroni, R. & K. Irvine 2010 The potential of zooplankton communities for ecological assessment of lakes: redundant concept or political oversight? Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy
Volume: 110B1:35-53.
 
Simpson, I.C., P.A. Roger, R. Oficial & I.F. Grant 1994 Effects of nitrogen fertilizer and pesticide management on floodwater ecology in a wetland ricefield. 2. Dynamics of microcrustaceans and dipteran larvae. Biology and Fertility of Soils
Volume: 17(2):138-146.
 
Ahmad, V., S. Parveen, A.A. Khan, H.A. Kabir, H.R.A. Mola & A.H. Ganai 2011 Zooplankton population in relation to physico-chemical factors of a sewage fed pond of Aligarh (UP), India. Biology and Medicine
Volume: 3(2- Special Issue):336-341.
 
Dvoretsky, V.G. & A.G. Dvoretsky 2015

Interannual variations in abundance and biomass of planktonic copepods Oithona in the Barents Sea.

Biology Bulletin
Volume: 42(5):449-457. 10.1134/S1062359015050052 JUN 2015
 
Krylov, A.V., D.V. Kulakov, A.I. Tsvetkov & V.G. Papchenkov 2014 Effect of atmospheric precipitation and the abundance of semiaquatic bird colonies on zooplankton in the littoral of a small high-trophic lake. Biology Bulletin
Volume: 41(10):862-868. 10.1134/S1062359014100069 DEC 2014
 
Stoiko, T.G., Yu.A. Mazei, A.N. Tsyganov & D.V. Teekhonenkov 2006 Impact of chemical weapon destruction on the structure of lake zoohydrobiont community. Biology Bulletin
Volume: 33(2):179-184.
 
Dvoretskii, V.G. & A.G. Dvoretskii 2012

Dynamics of biomass of Calanus finmarchicus and zooplankton in the coastal zone of the Barents Sea under various thermal regimes.

Biology Bulletin
Volume: 39(6):563-568.
 
Krysanov, E.Y., D.S. Pavlov, T.B. Demidova & Y.Y. Dgebuadze 2010 Effect of nanoparticles on aquatic organisms. Biology Bulletin
Volume: 37(4):406-412.
 
Bulgakov, N.G. & V.N. Maximov 2005 Determination analysis as a tool to investigate the contingencies of various components of biocenosis. Biology Bulletin
Volume: 32(3):268-275. (Translated from Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Biologischeskaya 32(3):327-335.
 
Sokolov, S.G., E.N. Protasova & A.N. Reshetnikov 2013

Parasite fauna of rotan Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Osteichthyes, Odontobutidae) in some waterbodies of European Russia.

Biology Bulletin
Volume: 40(10):862-871. DEC 2013  
 
Kulakov, D.V., V.P. Ivanchev & A.V. Krylov 2012 The effect of products of the vital activity of semi-aquatic birds on zooplankton in the littoral of small lakes (Oka River basin). Biology Bulletin
Volume: 39(10):789-793.
 
Sokolov, S.G., E.N. Protasova, A.N. Reshetnikov & E.L. Voropaeva 2012

Interactions of the introduced rotan Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Osteichthyes, Odontobutidae) with aboriginal fish species: The parasitological aspect.

Biology Bulletin
Volume: 39(10):829-833.
 
Nedoma, J., N. Johanisová & V. Lavičková (eds.) 2008 48th Annual Report: For the Year 2007. Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice.
Volume: 56 pp.
 
Baumann, D., M. Cook, L. Ma, A. Mushegian, E. Sanders, J. Schwartz & C.R. Yu 2008 A family of GFP-like proteins with different spectral properties in lancelet Branchiostoma floridae. Biology Direct
Volume: 3(1):28. doi:10.1186/1745-6150-3-28
 
Kornev, P.N. & E.C. Chertoprud 2008

(Copepod Crustaceans of the Order Harpacticoida of the White Sea: Morphology, Systematics, Ecology).

Biology Faculty, Moscow State University. Tovarishchestvo Nauchnikh Izdanii KMK, Moscow.
Volume: 379 pp. ISBN 978-5-87317-410-2. [In Russian.]
Wilson: paper
Vollset, K.W., B.T. Barlaup, H. Skoglund, E.S. Normann & O.T. Skilbrei 2014 Salmon lice increase the age of returning Atlantic salmon. Biology Letters
Volume: 10(1):20130896 Jan 2014
 
Tang, K,W., C. Dziallas, K. Hutalle-Schmelzer & H.P. Grossart 2009 Effects of food on bacterial community composition associated with the copepod Acartia tonsa Dana. Biology Letters
Volume: 5:549-553.
 
Luczak, C., G. Beaugrand, M. Jaffre & S. Lenoir 2011

Climate change impact on Balearic shearwater through a trophic cascade.

Biology Letters
Volume: 7(5):702-705.
 
Fort, J., Y. Cherel, A.M.A. Harding, C. Egevang, H. Steen, G. Kuntz, W.P. Porter & D. Grémillet 2010 The feeding ecology of little auks raises questions about winter zooplankton stocks in North Atlantic surface waters. Biology Letters
Volume: 6(5):682-684.
 
Riemann, L., H. Alfredsson, M.M. Hansen, T.D. Als, T.G. Nielsen, P. Munk, K. Aarestrup, G.E. Maes, H. Sparholt, M.I. Petersen, M. Bachler & M. Castonguay 2010 Qualitative assessment of the diet of European eel larvae in the Sargasso Sea resolved by DNA barcoding. Biology Letters
Volume: 6(6):819-822.
 
Kjellerup, S. & T. Kiörboe 2012

Prey detection in a cruising copepod.

Biology Letters
Volume: 8(3):438-441.
 
Berge, J., F. Cottier, K.S. Last, O. Varpe, E. Leu, J. Soreide, K. Eiane, S. Falk-Petersen, K. Willis, H. Nygard, D. Vogedes, C. Griffiths, G. Johnsen, D. Lorentzen & A.S. Brierley 2009

Diel vertical migration of Arctic zooplankton during the polar night.

Biology Letters
Volume: 5(1):69-72.
 
Tang, K.W., C. Dziallas, K. Hutalle-Schmelzer & H.P. Grossart 2009 Effects of food on bacterial community composition associated with the copepod Acartia tonsa Dana. Biology Letters
Volume: 5(4):549-553.
 
Johnson, G.D., J.R. Paxton, T.T. Sutton, T.P. Satoh, T. Sado, M. Nishida & M. Miya 2009 Deep-sea mystery solved: astonishing larval transformations and extreme sexual dimorphism unite three fish families. Biology Letters
Volume: 5(2):235-239.
 
Connors, B.M., M. Krkošek & L.M. Dill 2008 Sea lice escape predation on their host. Biology Letters
Volume: 4(5):455-457.
 
Renner, M., S. Salo, L.B. Eisner, P.H. Ressler, C. Ladd, K.J. Kuletz, J.A. Santora, J.F. Piatt, F.S. Drew & G.L. Hunt 2016 Timing of ice retreat alters seabird abundances and distributions in the southeast Bering Sea. Biology Letters
Volume: 12(9):10.1098/rsbl.2016.0276 SEP 2016
 
Middlemas, S.J., J.A. Raffell, D.W. Hay, M. Hatton-Ellis & J.D. Armstrong 2010 Temporal and spatial patterns of sea lice levels on sea trout in western Scotland in relation to fish farm production cycles. Biology Letters
Volume: 6(4):548-551.
 
Ostlund-Nilsson, S., J.H. Becker & G.E. Nilsson 2005 Shrimps remove ectoparasites from fishes in temperate waters. Biology Letters 1(4):454-456.
No Volume Data Available
 
Ishida, T. 2003 Copepods (Crustacea) in Tokyo metropolis. Biology of Inland Waters
Volume: 18:1-6.
Wilson: paper
Taira, M. 1998 Crustacean plankters in Kusiro moor (Onnenai), Hokkaido, northern Japan. Biology of Inland Waters
Volume: 13:18-20. (Japanese.)
 
Taira, M. 1992 Faunal characteristics of crustacean plankters in the Japanese high moors. Biology of Inland Waters
Volume: 7:24-28.
 
Evdokimov, N.A. & M.V. Ermokhin 2009 Rakoobraznye zooplanktona vremennykh vodoemov saratovskoi oblasti na territorii razlichnyhk prirodnykh zon. [Crustacean zooplankton of temporary waters of the Saratov Oblast in the territory of different natural zones.] Biology of Inland Waters / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2009(1):62-69. [In Russian; abstract in English.]
 
Lazareva, V.I., N.N. Zhgareva, V.A. Gusakov & V.K. Ivanov 2003

Food web structure of invertebrates communities in three small lakes with different water pH level: zooplankton.

Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2003(1):49-57. (In Russian; abstract in English.)
 
Lazareva, V.I. 2008 Rasprostranenie i osobennosti naturalizatsii novykh i redkikh vidov zooplanktona v vodoemakh basseina verkhnei Volgi. [Distribution and naturalization peculiarities of new and rare zooplankton species in the Upper Volga hydrological basin.] Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2008(1):81-88. [In Russian; abstract in English.]
 
Lazareva, V.I., I.M. Lebedeva & N.K. Ovchinnikova 2001 Izmeneniya v soobshchestve zooplanktona Rybinskogo vodokhranilishcha za 40 let. [Changes in the zooplankton community of Rybinskoe reservoir after 40 years.] Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2001(4):62-73. [In Russian.]
 
Lapteva, N.A., S.A. Kurbatova, I.O. Solntseva & Y.A. Koreneva 2004 The effect of zebra mussel (Dreissena polymorpha (Pall.)) on formation of communities of microorganisms and zooplankton in experimental ecosystems. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2004(1):
 
Lapteva, N.A., S.A. Kurbatova, I.O. Solntseva & Ye.A. Koreneva 2004 The effect of Zebra Mussel (Dreissena polymorpha (Pall.)) on formation of communities of microorganisms and zooplankton in experimental ecosystems. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2004(1):52-61. (In Russian; abstract in English.)
 
Koreneva, E.A., A.P. Strelnikova & P.P. Umorin 2005 The effect of juvenile fish and zebra mussel on zooplankton structure in experimental mesocosms. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2005(3):67-73. (In Russian; abstract in English.)
 
Ivanova, M.B. 2005 The relationship between the number of species in zooplankton of lakes, total mineralization and pH value. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2005(1):64-68. (In Russian; abstract in English.)
 
Izvekov, E.I. & V.I. Lazareva 2005 Ecological aspects of electrofishing in reservoirs: effect of electric fields on water invertebrates. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2005(1):100-105. (In Russian; abstract in English.)
 
Dubovskaya, O.P., E.P. Klimova, V.I. Kolmakov, N.A. Gaevsky & E.A. Ivanova 2005 Seasonal dynamics of microalgal epibionts on zooplankton in an eutrophic waterbody. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2005(3):32-43. (In Russian; abstract in English.)
 
Alimov, A.F. 2006 Morphometry of lakes, number of species and biomass of aquatic organisms. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2006(1):3-7. (In Russian; abstract in English.)
 
Stolbunova, V.N. 2003 Characteristics of zooplankton community in the Volga part of Rybinsk Reservoir: species structure of zooplanktocenoses in different biotopes. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2003(2):80-85. (In Russian; abstract in English.)
 
Stolbunova, V.N. 2003 Characteristics of zooplankton community in the Volga reach of the Rybinsk Reservoir: seasonal dynamics. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2003(3):67-71. (In Russian; abstract in English.)
 
Kurashov, E.A. 2004 Meiobenthos of Lake Constance: community structure, discrimination of clusters of similar biotops and consideration of consequences of eutrophication. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2004(4):69-78. (In Russian; abstract in English.)
 
Semenova, L.M., G.I. Markevitsch & L.P. Grebenyuk 2005 Species composition and seasonal dynamics of zooplankton in the Uvod' Reservoir. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod
Volume: 2005(2):75-81. (In Russian; abstract in English.)
 
Stolbunova, V.N 2003 Characteristics of zooplankton community in the Volga part of Rybinsk Reservoir: species structure of zooplanktocenoses in different biotopes. Biology of Inland Waters, Institute for Biology of Inland Waters RAS / Biologiya Vnutrennikh Vod.
Volume: 2003(2):
 
Björnberg, T.K.S. 1968 Four new species of Megacalanidae (Crustacea: Copepoda). Biology of the Antarctic Seas, III. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 11:73-90, figs. 1-78. (21-v-1968; summaries in Portuguese and German.)
Wilson: paper
Park, T. 1980 Calanoid copepods of the genus Scolecithricella from antarctic and subantarctic waters. Biology of the Antarctic Seas, IX. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 31(2):25-79, figs. 1-27, tab. 1. (11-iv-1980)
Wilson: paper
Park, T. 1978 Biology of the Antarctic seas. VII. Paper 4. Calanoid copepods belonging to the families Aetideidae and Euchaetidae from Antarctic and subantarctic waters. Biology of the Antarctic Seas, VII. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 27:91-290, figs. 1-222.
Wilson: paper
Park, T. 1982 Calanoid copepods of the genus Scaphocalanus from antarctic and subantarctic waters. Biology of the Antarctic Seas, XI. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 34(2):75-127, figs. 1-30.
Wilson: paper
Park, T. 1983 Calanoid copepods of some scolecithricid genera from antarctic and subantarctic waters. Biology of the Antarctic Seas, XIII. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 38(3):165-213, figs. 1-25.
Wilson: paper
Park, T. 1983 Calanoid copepods of the family Phaennidae from antarctic and subantarctic waters. Biology of the Antarctic Seas, XIV. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 39(5):317-368, figs. 1-31.
Wilson: paper
Park, T. 1988 Calanoid copepods of the genus Haloptilus from antarctic and subantarctic waters. Biology of the Antarctic Seas, XIX. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 47:1-25, figs. 1-14.
Wilson: paper
Park, T. 1993

Calanoid copepods of the genus Euaugaptilus from Antarctic and Subantarctic waters.

Biology of the Antarctic Seas, XXII. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 58:1-48. (1992)
Wilson: paper
Ross, R.M., L.B. Quetin & C.M. Lascara 1996 Distribution of Antarctic krill and dominant zooplankton west of the Antarctic Peninsula. Biology of the Antarctic Seas. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 70:199-217.
 
Thomas, D.N., R.J. Lara, C. Haas, S.B. Schnack-Schiel, G.S. Dieckmann, G. Kattner, E.M. Nothing & E. Mizdalski 1998 Biological soup within decaying summer sea ice in the Amundsen Sea, Antarctica. Biology of the Antarctic Seas. Antarctic Research Series, American Geophysical Union, Washington, DC
Volume: 73:161-171.
Wilson: paper
Abraham, R., M. Acquarone, A. Andersen, A. Asensi, R. Belle, F. Berger, C. Bergounioux, G. Brunn, C. Buquet-Fagot, D. Fagot, N. Glab, H. Goudeau, M. Goudeau, P. Guerrier, P. Houghton, H. Hendriks, B. Kloareg, M. Lippai, D. Marie, B. Maro, L. Meijer, J. Mester, O. Mulner-Lorillon, S. Poulet, E. Schierenberg, B. Schutte, D. Vaulot & M. Verlhac 1995 Cellular effects of olomoucine, an inhibitor of cyclin-dependent kinases. Biology of the Cell
Volume: 83(2):105-120.
 
Ganot, P., J.M. Bouquet & E.M. Thompson 2006 Comparative organization of follicle, accessory cells and spawning anlagen in dynamic semelparous clutch manipulators, the urochordate Oikopleuridae. Biology of the Cell Paris
Volume: 98(7): 389-401.
 
Pochon-Masson, J. & I.D. Gharagozlou-Van Ginneken 1978 Organisation du cell coat du spermatozoïde chez un Copépode Harpacticoïde. Biology of the Cell, Paris
Volume: 32(2-3):14a. (vii/viii-1978)
 
Standiford, M. 1988 The development of a large nucleolus during oogenesis in Acanthocyclops vernalis (Crustacea, Copepoda) and its possible relationship to chromatin diminution. Biology of the Cell, Paris
Volume: 63(1):35-40.
 
Standiford, M. & T.G. Gregg 1989 Development of the large nucleolus in the oocytes of the copepod Acanthocyclops vernalis: an electron microscope study. Biology of the Cell, Paris
Volume: 65(2):127-132.
 
Gharagozlou-Van Ginneken, I.D. & J. Pochon-Masson 1977 Étude ultrastructurale de l'activité sécrétrice de la voie génitale chez Tisbe holothuriae (Copépode Harpacticoïde). Biology of the Cell, Paris
Volume: 29(2-3):26a. (vi-1977)
 
Gagnat, M.R., P.A. Wold, T. Bardal, G. Oie & E. Kjorsvik 2016

Allometric growth and development of organs in ballan wrasse (Labrus bergylta Ascanius, 1767) larvae in relation to different live prey diets and growth rates.

Biology Open
Volume: 5(9):1241-1251. 10.1242/bio.017418
 
Chauton, M.S., T.F. Galloway, E. Kjorsvik, T.R. Storseth, V. Puvanendran, T. van der Meeren, O. Karlsen, I. Ronnestad & K. Hamre 2015

H-1 NMR metabolic profiling of cod (Gadus morhua) larvae: potential effects of temperature and diet composition during early developmental stages.

Biology Open
Volume: 4(12):1671-1678. 10.1242/bio.014431 DEC 15 2015
 
Michaloudi,E. & M. Kostecka 2004 Zooplankton of Lake Koroneia (Macedonia, Greece). Bioloiga (Bratislava)
Volume: 59(2):165-172.
 
Rejic, M. 1953 Prispevek k spoznavanju druzine Cyclopidae G.O. Sars v Slovenija, I. Beiträge zur Kenntnis der Familie Cyclopidae G.O. Sars in Slowenien, I. Bioloski Vestnik
Volume: 2:82-83. (Serbo-Croatian with German summary)
 
Rejic, M. 1954 K problematiki dveh vrst ciklopid. Zur Problematik zweier Cyclopidenarten. Bioloski Vestnik
Volume: 3:117-122, figs. 1-6. (Serbo-Croatian with German summary)
 
Rejic, M. 1960 Prispevek k spoznavanju faune Slovenije (Crustacea, Copepoda; Diaptomidae, Temoridae). Beitrag zur Fauna Sloweniens (Crustacea, Copepoda; Diaptomidae, Temoridae). Bioloski Vestnik
Volume: 7:65-67. (Serbo-Croatian with German summary)
 
Rejic, M. 1960 Prispevek k fauni Slovenije (Crustacea, Copepoda Cyclopidae). Bioloski Vestnik
Volume: 7:69-73.
 
Pucher, T. 1952 A jadranskih copepodnih rakih iz druzine Sapphirinidae. Bioloski Vestnik
Volume: 1:99-106, figs. 1-3.
 
Sket, B. 1988 Zoogeography of the freshwater and brackish Crustacea in the Kvarner-Velebit islands (NW Adriatic, Yugoslavia). Bioloski Vestnik
Volume: 36(2):63-76. (In Slovenian; English abstract.)
Wilson: paper
Sket, B. 1988 Fauna of the hypogean waters of the San Andres (Saint Andrews) Island, Colombia. Bioloski Vestnik
Volume: 36(2):77-82.
Wilson: paper
Brancelj, A. 1986 Rare and lesser known harpacticoids (Copepoda: Harpacticoida) from the Postojna-Planina cave system (Slovenia). Bioloski Vestnik
Volume: 34(2):13-36. (Serbo-Croatian summary.)
Wilson: paper
Brancelj, A. 1987 Cyclopoida and Calanoida (Crustacea, Copepoda) from the Postojna-Planina Cave system (Slovenia). Bioloski Vestnik
Volume: 35(1):1-16. (Serbo-Croatian summary).
Wilson: paper
Brancelj, A. 1988 Harpacticoids (Harpacticoida, Copepoda) from the Triglav National Park (Slovenia; Yugoslavia) = Harpaktikoidi (Harpacticoida, Copepoda) Triglavskega narodnega parka (Slovenija; Jugoslavija). Bioloski Vestnik
Volume: 36(4):1-16(Serbo-Croatian summary)
Wilson: paper
Brancelj, A. 1990 A faunistic review of Cyclopoida (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) in subterranean habitats from Bosnia and Herzegovina. Favnisticni pregled ciklopoidov (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) v podzemeljskih habitatih v Bosni in Hercegovini. Bioloski Vestnik
Volume: 38(2):15-25. (Serbo-Croatian with English summary)
Wilson: paper
Vriser, B. 1986 Vpliv organskega onensnazenya ne meiofauna priobalnikh glinastikh mulyev koprskega zaliva. The effect of organic pollution on mud meiofauna communities (Bay of Koper, Gulf of Trieste, northern Adriatic). Bioloski Vestnik
Volume: 34:93-104. (Sevo-Croatian with English summary).
 
Vriser, B. 1995 Meiofauna of the southern part of the Gulf of Trieste (Northern Adriatic): III. Harpacticoida (Copepoda): Fauna and communities. Bioloski Vestnik
Volume: 40(2)89-106.
 
Evstigneev, P.V. & L.M. Khlystova 1992 Luminous plankton and charateristics of its bioluminescence in the eastern part of Central Atlantics. Svetyashchiesya planktonnye zhivotnye i ikh biolyuminestsentsiya v vostochno chasti tsentral'no atlantiki. Bioloski Vestnik
Volume: 1992(6):68-72. (Russian with Engish summary.)
 
Zavodnik, D. 1960 O koperodu Cancerilla tubulata Dal., ektoparazitu na kazjerepu Amphipholis squamata (D. Ch.). On the copepod Cancerilla tubulata Dal. ectoparasite on ophiuroid Amphipholis squamata (D. Ch.). Bioloski Vestnik
Volume: 7:81-83, figs. 1-2.
 
Zavodnik, D. 1956 Prispevek k poznavanju Jadranskih koriceidov. Bioloski Vestnik
Volume: 5:85-89, figs. 1-6.
Wilson: paper
Sket, B., J. Bole, A. Benovic, A. Brancelj, J. Brglez, M. Cucek, B. Curcik, A. Jaklin, G. Karaman, J. Katovic, M. Kerovec, I. Kos, M. Legac, N. Mrsic, A. Malej, T. Novak, S. Petkovski, A. Polenec, F. Potocnik, V. Pujin, B. Radjukovic, Z. Stevcic, 1991 Richness and State of Knowledge of the Fauna of Yugoslavia: Lower Invertebrates (Metazoa: Invertebrata, ex Insecta). Biološki Vestnik
Volume: 39(1-2):37-52. [In Serbo-Croatian.] [et al. = K. Tarman, A. Travizi, M. Velikonja, F. Velkovrh, J. Vidakovic & D. Zavodnik]
 
Takenaka, Y., K. Ikeo, Y. Shigeri & S.B. Kim (Ed.) 2016 Molecular cloning of secreted luciferases from marine planktonic copepods. Bioluminescence : Methods and Protocols
Volume: 1461:33-41. 18 July 2016
 
Guibet, M., P. Boulenguer, J. Mazoyer, N. Kervarec, A. Antonopoulos, M. Lafosse & W. Helbert 2008 Composition and distribution of carrabiose moieties in hybrid kappa-/iota-carrageenans using carrageenases. Biomacromolecules
Volume: 9(1): 408-415.
 
Paggi, J.C. 1987

Limnological studies in the Potter Peninsula, 25 de Mayo Island, South Shetland Islands: biomass and spatial distribution of zooplankton.

BIOMASS Scientific Series
Volume: 7:175-191.
Wilson: PDF
Lee, K., J.D. Kim, C.Y. Lee, S. Her & H.G. Jung 2011 A high-capacity, hybrid electro-microneedle for in-situ cutaneous gene transfer. Biomaterials
Volume: 32(30):7705-7710.
 
Feng, B., K. Tomizawa, H. Michiue, X.J. Han, S.I. Miyatake & H. Matsui 2010 Development of a bifunctional immunoliposome system for combined drug delivery and imaging in vivo. Biomaterials.
Volume: 31(14):4139-4145.
 
Pérez-Losada, M., J.T. Høeg & K.A. Crandall 2009 Remarkable convergent evolution in specialized parasitic Thecostraca (Crustacea). BioMed Central Biology
Volume: 7(1):1-12. http://www.biomedcentral.com/1741-7007/7/15
Wilson: paper, PDF
Skern, R., P. Frost & F. Nilsen 2005 Relative transcript quantification by Quantitative PCR: Roughly right or precisely wrong? BioMed Central Molecular Biology
Volume: 6:10. http://www.biomedcentral.com/1471-2199/6/10
 
Yang, Q., F.Y. Sun, Z. Yang & H.J. Li 2014

Comprehensive transcriptome study to develop molecular resources of the copepod Calanus sinicus for their potential ecological applications.

Biomed Research International
Volume: 10.1155/2014/493825
 
Zagoskin, M.V., V.I. Lazareva, A.K. Grishanin & D.V. Mukha 2014 Phylogenetic information content of copepoda ribosomal DNA repeat units: ITS1 and ITS2 impact. Biomed Research International
Volume: 10.1155/2014/926342 2014
 
Suárez, M.F., D. Ayala, M.J. Nelson & J.W. Reid 1984 Hallazgo de Mesocyclops aspericornis (Daday) (Copepoda: Cyclopidae) depredador de larvas de Aedes aegypti en Anapoima-Colombia. Biomedica
Volume: 4(2):74-76.
Wilson: paper
Reza, S.L., F. Mohsen, J. Houshang, S. Nahid, K.J. Hossein & F. Mohammad 2014

Infection rate of common carp (Cyprinus carpio) to Lernaea cyprinacea parasite in warm season of year in farming ponds of Shushtar Region in Khuzestan Province.

Biomedical & Pharmacology Journal
Volume: 7(1):333-339. Jun 2014
 
Shettu, N. & M. Yasin N. 2009 Proximate and mineral composition of calanoid copepod Sinodiaptomus (Rhinediaptomus) indicus. Biomedical and Pharmacology Journal
Volume: 2(1):157-160.
 
Fraile, L., Y. Escoufier & A. Raibaut 1993 Analyse des correspondances de donnes planifiees: etude de la chemotaxie de la larve infestante d'un parasite. Biometrics
Volume: 49(4):1142-1153.
 
Cattaneo-Vietti, R., U. Benatti, C. Cerrano, M. Giovine, S. Tazioli, & G. Bavestrello 2003 A marine biological underwater depuration system (MUDS) to process waste waters. Biomolecular Engineering
Volume: 20(4-6):291-298.
 
Mackie, A.S.Y., P.G. Oliver & E.I.S. Rees 1995 Benthic biodiversity in the southern Irish Sea. BIOMôR Reports
Volume: 1:1-263.
 
Ugale, B.J., C.A. Jawale & C.J. Hiware 2010 Biodiversity of plankton Jagtunga Samudra reservoir Kandhar in Nanded District (M.S) India. Bionano Frontier
Volume: 3(2):233-235.
 
Shaikh, A.L., Rao, K.R., Salunkhe, P.S. & D.S. Nikam 2014 Zooplankton diversity of Ashiti lake, District Solapur (M.S). Bionano Frontier
Volume: 7(1):118-122.
 
Shaikh, N. 2015 Plankton difersity of Varala Lake, Bhiwandi, District Thane. Bionano Frontier
Volume: 8(2):169-172.
 
Barcelo, J.A. & A. Calkins 1980 The kinetics of avoidance of simulated solar UV radiation by two arthropods. Biophysical Journal
Volume: 32(3):921-929.
 
Ijayi, F.O. & J.E. Eyo 2008 Parasites and their freshwater fish host. Bio-Research
Volume: 6(1):328-338. 
 

All Other Pages


[ TOP ]