Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 65027 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Heptner, M.V. 1969 Systematicheskii status Lucicutia polaris Brodskii, 1950 (Copepoda , Lucicutiidae) i opisanie L. pseudopolaris sp. n. iz polyarnogo basseina. Systematic status of Lucicutia polaris Brodskii, 1950 (Copepoda, Lucicutiidae) and description of L. pseudopolaris sp. n. from the polar basin. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 48(2):197-206, figs. 1-3. (31-i-1969, Russian with English summary).
 
Heptner, M.V. 1972 Novye vidy glubokovodnykh veslonogikh rodov Disseta i Heterorhabdus (Copepoda, Calanoida) iz Tikhogo okeana. New species of deep-water genera Disseta and Heterorhabdus (Copepoda, Calanoida) from the Pacific. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 51(11):1645-1650, figs. 1-2. (9-xi-1972, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heptner, M.V. & K.G. Mikhailov 1989 On elasticity restoration of dried out planktonic samples and dry collections of arthropods. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 518(5):132-135. (Russian with English summary.)
 
Heptner, M.V. 1987 K faune vesnologikh rakkobraznykh (Copepoda, Calanoida) Kurilo-Kamchatskogo zhelova. Novye vidy roda Pareuchaeta. On the fauna of copepods (Calanoida) of the Kurile-Kamchatka Trench. New species of the genus Pareuchaeta. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 66(8):1177-1188. (21.vii.1987, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heptner, M.V. 1999 A simple camera for investigating and sketching free living copepods and other animals of similar size. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 78(6):747-750. (In Russian.)
 
Markhaseva, E.L. 1983 Novye vidy Chiridiella (Calanoida, Aetideidae) i pereopisanie Ch. abyssilis. New species of Chiridiella (Calanoida, Aetideidae) and redescription of Ch. abyssalis. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 62(1):120-125, figs. 1-4. (5-i-1983, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1983 Novy vid glubokovodnogo roda Batheuchaeta (Copepoda, Calanoida). A new species of the abyssal genus Batheuchaeta (Copepoda, Calanoida). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 62(11):1740-1743, figs. 1-2. (20-x-1983, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1986 Novye vidy roda Pseudeuchaeta (Calanoida, Aetideidae) iz severnogo ledovitogo i Tikhogo okeanov s za mechaniyami ob areala P. brevicauda. New species of the genus Pseudeuchaeta (Calanoida, Aetideidae) from the Arctic and Pacific Oceans with notes on geographical distribution of P. brevicauda. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 65(12):1892-1898, figs. 1-4. (24.ii.1986, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1986 Novy vid roda Pseudochirella (Copepoda, Calanoida) iz yugovostochno chasti Tikhogo okeana. A new species of Pseudochirella (Copepoda, Calanoida) from the south-eastern Pacific. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 65(3):462-465, figs. 1-2. (21.ii.1986, Russian with Englsh summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1986 Reviziya roda Batheuchaeta (Calanoida, Aetideidae). Revision of the genus Batheuchaeta (Calanoida, Aetideidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 65(6):837-850, figs. 1-6, tab. 1. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1980 Opisanie samki Gaetanus paracurvicornis (Calanoida, Aetideidae). Description of a female Gaetanus paracurvicornis (Calanoida, Aetideidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 59(4):626-629, figs. 1-11, tab. (20-iii-1980, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1981 Novye vidy Batheuchaeta (Calanoida, Aetideidae) iz Kurilo-Kamchatskogo zheloba i pereodisanie B. lamellata. New species of the genus Batheuchaeta (Calanoida, Aetideidae) from the Kurile-Kamchatka Trench and redescription of B. lamellata. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 60(8):1151-1159, figs. 1-5. (28-vii-1981, Russian with English summary).
Wilson: paper
Markevich, G.I. & V.A. Tselmovich 1981 Mineral'nye koronki mandibulyarnykh zubtsov presnovodnykh Calanoida (Crustacea, Copepoda). Mineral crowns of mandibular denses of the fresh-water Calanoida (Crustacea, Copepoda). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 60(3):461-464, figs. 1-3. (24-ii-1981, Russian with English summary).
 
Markevich, G.I. 1982 Interseksual'nost' u Eudiaptomus gracilis (Crustacea, Copepoda). Intersexuality in Eudiaptomus gracilis (Crustacea, Copepoda). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 61(1):140-143, fig. 1. (8-i-1982, Russian with English summary.)
Wilson: paper, PDF
Markevich, G.I. 1985 Neutrodiaptomus sklyarovae sp. n. (Copepoda, Diaptomidae) iz bassena reki Zei. Neutrodiaptomus sklyarovae sp. n. (Copepoda, Diaptomidae) from the Zeya River basin. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 64(7):1098-1099, fig. 1. (18-vi-1985, Russian with English summary).
 
Markova, T.G. 1958 Sezonnye izmeneniya parazitofauny shchuki reki Oki. Seasonal changes of pike parasitofauna of the Oka River. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 37(12):1801-1807. (22-x-1958, Russian with English summary.)
 
Nikolaev, I.I. 1950 Sutochnye Vertikal'nye Migratsii Zooplanktona I Ikh Zashchitno-Prisposobitel'noe Znachenie. Diurnal Vertical Migrations of the Zooplankton and Their Protective and Adaptive Significance. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 29(6):523-529. (14-xi-1950, Russian.)
 
Nicolaev, I.I. 1950 Sutochnye vertikalnye migratsii zooplanktona i ikh zashchitsno-prispobitel'noe znachenie. Daily vertical migrations of zooplancton and their protective importance. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 29(6):523-529, 1 tab. (14-Xi-1950, Russian.)
 
Lazareva, V.I., V.A. Gusakov, T.D. Zinchenko & L.V. Golovatyuk 2013 Zooplankton of saline rivers in the arid zone of southern russia (Elton Lake basin). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 92(8):882-892. 10.7868/S0044513413080102
 
Zuikova, E.I., E.N. Yadrenkina & A.A. Zuikov 2002 Ontogenetic diet shift and prey selection by the young minnow, Phoxinus phoxinus, from Teletskoye Lake. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 81 (4): 469-479. (Russian)
 
Sanders, S.G. 1989 Plodovitost' i osobennosti funktsional'nykh izmenenni reproduktivno sistemy samok Calanus glacialis (Copepoda, Calanoida). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 68(7):138-141. (Russian with English summary.)
 
Potemkina, D.A. 1940

Vosrastiye stadii nekotorykh Copepoda Chernogo morya. The age stages of some Black Sea Copepoda.

Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 19(1):119-125, figs. 1-7, tabs. 1-3. (2-iv-1940; in Russian.)
Wilson: paper
Popova, E.V. & N.V. Shadrin 1992

On the phenotypic heterogeneity of females of the 'large' form of Acartia clausi (Crustacea, Copepoda, Calanoida) in the Sevastopol Bay (Black Sea).

Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 71(10):139-141.
Wilson: paper
Ponomareva, L.A. 1955 Pitanie i raspredelenie eufauzid Yaponskogo morya. (Nutrition and distribution of euphausiids in the Sea of Japan). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 34(1):85-97, figs. 1-7. (26-i-1955, Russian.)
 
Zharikova, T.I. 2001 On correlation between small- and large-sized species of gill ectoparasites in fish in differently polluted water bodies. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 80(5):515-519. (In Russian.)
 
Zhuravel, P.A. 1967 Obrazovanie novykh ochagov fauny limanno-Kaspiiskogo kompleksa v vodoemakh rezlichnykh klimaticheskikh zon SSSR. Formation of new fauna locations of the estuary Caspian complex in water reservoirs of different climatic zones of the USSR. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 46(8):1152-1162. (28-vii-1967, Russian with English summary.)
 
Zelezinskaya, L.M. 1966 O kolichestvennykh polazatelyakh smertnosti komponentov Chernomorskogo planktona na melkovod'e. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 45(8):1251-1252, figs. 1-3. (25-vii-1966, Russian with English summary).
 
Zelikman, A.L. 1944 Plodovitost' Cyclops serrulatus Fischer i ee zavisimost ot temperatury. Fecundity in Cyclops serrulatus Fischer and its relation to temperatures. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 23(6):304-318, figs. 1-6, tabs. 1-7. (25-xi-1944, Russian with English summary).
 
Vekhov, N.V. 1973 Zooplankton presnykh i solonovatnykh vod ostrova Beringa (Komandorskie ostrova). Zooplankton of fresh and brackish water of the Bering Island (Commander Islands). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 52(2):185-190, figs. 1-2, tab. (6-ii-1973, Russian with English summary).
 
Vekhov, N.V. 1975 Zooplankton ozer Bol'shezemel'skoi tundry. Zooplankton of lakes of the Bolshezemelsky tundra. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 54(2):181-187, tabs. 1-2. (30-i-1975, Russian with English summary).
 
Vekhov, N.V. 1977 Vertikal'noe raspredelenie zooplanktona v Tundrovykh ozerakh. Vertical distribution of zooplankton in the Tundra lakes. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 56(5):691-697, figs. 1-2. (21-iv-1977, Russian with English summary).
 
Vekhov, N.V. 1997 Fauna and distribution of Crustacea in fresh and brackish waters of islands in the eastern Barents Sea. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 76(6):657-666. (Russian)
 
Streletskaya, E.A. 1990 Tsiklopy (Cyclopidae, Cyclops) gruppy scutifer i novye vidy s severo-vostoka SSSR. Cyclops (Cyclopidae, Cyclops) of the group ' scutifer' and new species from northeast of the USSR. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 69(6):31-44, figs. 1-6. (16.v.1990, Rusian with English summary.)
 
Streletskaya, E.A. 1983 Gruppa 'eisseni' roda Hesperodiaptomus (Copepoda, Calanoida) i novyi vid H. koolensis s Chukotskogo poluostrova. The group 'eisseni' of the genus Hesperodiaptomus and a new species of the genus from the Chukot Peninsula. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 62(10):1474-1480, figs. 1-3. (22-ix-1983, Russian with English summary.)
 
Stolyarov, V.P. 1960 O znachenii parazitologicheskogo faktora v dinamike chislennosti planktonoyadnykh ryb v Rybinskom i Srednevolzhkikh vodokhranilishchask. On the role of parasitological factors in the population dynamics of plankton-feeding fishes in the Rybinsk water reservoir and in those of the middle-Volga. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 39(10):1578-1579. (3-x-1960, Russian.)
 
Sushkina, A.P. 1962 Rate of fat consumption at various temperatures and life cycle of Calanus finmarchicus (Gunn) and C. glacialis Jaschn. Skorost raskhodovaniya Zhira pri razlichnoi temperature i zhiznennyi tsikl u Calanus finmarchicus (Gunn.) o C. glacialis Jashn. Zoologicheskii Zhurnal (also translation by Joint Publications Research Service #20,502 into English)
Volume: 41(7):1004-1012. (28-vi-1962, Russian with English summary)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1939 Osobennosti sezonnykh yavlenii v planktone polyarnykh morei i ikh znachenie dlya ledovykh prognozov. The peculiarities of seasonal phenomena in the plankton of arctic seas and their significance for ice forecasts. Zoologicheskii Zhurnal (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 17-28.)
Volume: 18(5):735-747. (14-xii-1939, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Andronov, V.N. 1980 Phylogenetic relations of large taxa within the suborder Calanoida (Crustacea, Copepoda). Filogeneticheskie otnosheniya krupnykh taksonov podotryada Calanoida (Crustacea, Copepoda). Zoologicheskii Zhurnal (Translated from Russian for the U.S. Dept. Commerce & NSF, Wash, DC. [1980])
Volume: 53(7):1002-1012.
Wilson: paper
Greze, V.N. 1963 Procedure of production calculation of planktonic Copepods. Metod rascheta produktsii planktonnikh kopepod. Zoologicheskii Zhurnal (Translation by U.S. Dept. Commerce [JPRS:21,801, OTS:63-41104]
Volume: 42(9):1329-1337, figs. 1-3. (Russian with English summary)
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1950 Répartition saisonnière verticale de Copépodes planctiques dans la masse d'eau du lac Biéloïe à Kossino près de Moscou dans les stades diférents de développement. Sezonnoe vertikal'noe raspredelenie planktonnykh Copepoda v tolshche vodnoi massy Belogo ozera v kosine po etdel'nym stadiyam razvitiya. Zoologicheskii Zhurnal, Moscow
Volume: 29(2):120-127, figs. 1-6. (21-iii-1950, Russian.)
 
Sedova, N.A. & A.S. Grigoryev 2013

Characteristics of morphology and variation of Heterorhabdus tanneri (Copepoda, Heterorhabdidae) in waters off Kamchatka.

Zoologichesky Zhurnal
Volume: 92(1):11-23.
 
Sokolov, S.G., E.N. Protasova & A.V. Cherevichko 2013

A new taxonomic status of the trematodes Bunodera luciopercae s. str. and Bunodera acerinae stat. n. (Trematoda, Allocreadiidae) and second intermediate host of Bunodera luciopercae s. str.

Zoologichesky Zhurnal
Volume: 92(2):184-193. 10.7868/S0044513413020165 FEB
 
Andronov, V.N. 2013

Teneriforma pakae sp n. (Calanoida, Spinocalanidae) from the eastern Atlantic.

Zoologichesky Zhurnal
Volume: 92(6):641-645. 10.7868/S004451341304003X
 
Glatzel, T. 1999 Ulrich Einsle. 24.04.1935 - 24.12.1996. Zoologie Mitteilungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft
Volume: 91(3):39-41. (For 1998; in German.)
 
Vismanis, K, Z. Petrina, R. Eglite, A. Volkova & B. Sable 1980 Materialen uber Parasitenfauna einiger Objekte des Fischfangs im Rigaer Meerbusen. Zoologijas Muzeja Raksti P. Stuckas Latvijas Valsts Universitate
Volume: 1980: 1-12, illustr. (Russian)
 
Vismanis, K.O., A.P. Volkova & R.M. Eglite 1984 Einige Eigenheiten der Verbreitung der Parasiten der Fische und Rundmauler im rigaer Meerbusen. Zoologijas Muzeja Raksti P. Stuckas Latvijas Valsts Universitate
Volume: 1984: 27-42, illustr. (Russian)
 
Martínez Arbizu, P. & G. Moura 1994 The phylogenetic position of the Cylindropsyllinae Sars (Copepoda, Harpacticoida) and the systematic status of the Leptopontiinae Lang. Zoologische Beiträge, Neue Folge
Volume: 35(1):55-77.
Wilson: paper
Martínez Arbizu, P. & G. Moura 1998 Atergopediidae, a new familiy [sic] of harpacticoid copepods (Crustacea) from oligotrophic Arctic sediments. Zoologische Beiträge, Neue Folge
Volume: 38(2):189-210. (for 1987; 19-x-1998)
Wilson: paper
Muller, B. & A. Stimpfig 1989 Die Entwicklung des Phyto- und des Zooplanktons einem phosphoreduzierten See (Schlachtensee, Berlin-West. Zoologische Beiträge, Neue Folge
Volume: 32(1):81-149. (English summary.)
 
Kollatsch, D. 1959 Untersuchungen uber die Biologie und Okologie der Karpfenlaus (Argulus foliaceus L.). Zoologische Beiträge, Neue Folge
Volume: 5(1):1-36.
Wilson: paper
Huwae, P.H.M. 1986 [On the first record of two Pennella species (Crustacea: Copepoda) and Conchoderma virgatum (Sprengler) (Crustacea: Cirripedia) in the Netherlands]. Zoologische Bijdragen, Leiden
Volume: 35:1-9. (In Dutch; English summary.)
 
Kossmann, R. 1877 Entomostraca. Ordo: Copepoda. Zoologische Ergebnisse einer im Aufrage der Koniglichen Academie der Wissenschaften zu Berlin Ausgefuhrten Reise in Die Kustengebiete des Rothen Meeres.
Volume: :1-24, pls.1-6. (German)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1957

The Copepod Fauna (Calanoida) and zoogeographical distribution in the northern part of the Pacific Ocean and neighbouring waters. Fauna veslonogikh rachkov (Calanoida) i zoogeograficheskoe raionirovanie severoni chasti Tikhogo okeana i sopredel'nykh vod.

Zoologische Institute Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR
Volume: 1-222, figs. 1-34. (sections translated, by D.A. Thomson, 1961) SIL QL444 .C7B74
Wilson: paper
Kocian, V. 1932 Regeneration der Parasiten. I. Argulus foliaceus Linn. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Allgemeine Zoologie
Volume: 52:79-85, 2pls.
 
Metzler, S. 1957

Über die Beeinflussbarkeit des Geschlechtsverhältnisses von Cyclops viridis Jurine durch Aussenfaktoren.

Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Allgemeine Zoologie
Volume: 67(1):81-110, figs. 1-3, tabs. 1-34. (7-iii-1957)
Wilson: paper
Herter, K. 1928 Über di komplexaugen der Karpfenlaus (Argulus foliaceus Linn.). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Allgemeine Zoologie und Physiologie
Volume: 45:159-176., pls.1-2, 13 text-figs.
Wilson: paper
Spindler, K.D. 1971 Dormanzauslösung und Dormanzcharakteristika beim Süsswassercopepoden Cyclops vicinus. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Allgemeine Zoologie und Physiologie
Volume: 76(2):139-151, figs. 1-7, tabs.
Wilson: paper
Storch, O. 1928 Der Nahrungserwerb zweier Copepodennauplien (Diaptomus gracilis and Cyclops strenuus). Eine organologische Studie. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Allgemeine Zoologie, Jena
Volume: 45:385-436, figs. 1-4.
Wilson: paper
Steuer, A. 1897 Zur Anatomie und Physiologie des Corycaeiden-Auges. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie
Volume: 11:1-12, fig. 1, pl. 1. (20-xii-1897)
Wilson: paper
Fuchs, K. 1914 Die Keimblätterentwicklung von Cyclops viridus Jurine. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie
Volume: 38:103-156, figs. 1-6, pls. 7-9. (30-v-1914)
Wilson: paper
Häcker, V. 1892 Die Eibildung bei Cyclops und Canthocamptus. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie
Volume: 5:211-248, pl. 19.
Wilson: paper
Mercade-Socoro, N. 1982 Fine structure of the antennal gland in larvae of copepod Mytilicola intestinalis Steuer. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie
Volume: 107(1):20-30, figs. 1-5.
 
Riester, A. 1931 Muskulatur von Copilia Dana, mit einem Anhang über die Mundteile, die Ernährung und die Lebensweise. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie
Volume: 53:317-404, figs. A-B, 1-50. (5-iii-1931)
Wilson: paper
Kohler, H.J. 1976 Embryologische Untersuchungen an Copepoden: Die Entwicklung von Lernaeocera branchialis L. 1767 (Crustacea, Copepoda, Lernaeoida, Lernaeidae). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie
Volume: 95:448-504, figs. 1-49.
 
Hanstrom, B. 1933 Neue Untersuchungen über Sinnesorgane und Nervensystem der Crustaceen. II. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie
Volume: 56:387-520, figs. 1-68. (22-ii-1933)
 
Bernecker, A. 1909 Zur Histologie der Respirations-organs bei Crustaceen. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie
Volume: 27(4):583-630, pls. 37-40.
 
Moroff, T. 1912 Cyto-histogenetische Studien, 2. Über die Entwicklung des Muskelgewebes bei Crustaceen. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie und Ontogenie der Tiere
Volume: 34: 559-620, pls. 39-41.
 
Stuhlmann, F. 1892 Zur Kenntniss der centralafrikanischer Seen. II. Über eine neue Art der Arguliden-Gattung Gyropeltis. Zoologische Jahrbucher, Abteilung für Systematik
Volume: 6:152-154, fig.1.
 
Vanhöffen, E. 1907 Crustaceen aus dem kleinen Karajakfjord in West-Grönland. Zoologische Jahrbucher, Abteilung für Systematik
Volume: 25(4):507-524, pls. 20-22. (8-x-1907)
 
Stenroos, K.E. 1901 Die Entomostrakenfauna der 'alten Donau' bei Wien. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 15:1-154.
 
Stammer, H.J. 1932 Die Fauna des Timavo. Ein Beitrag zur Kenntnis der Höhlengewässer des Süss- und Brackwassers im Karst. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 63(5-6):521-656, figs. 1-16. (30-xii-1932)
 
Klevenhusen, W. 1933

Beitrag zur Systematik und Biologie der Corycaeen nach dem Material der Meteorexpedition.

Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 64(6):583-602, figs. 1-11. (20-xi-1933)
Wilson: paper
Klie, W. 1929 Die Copepoda Harpacticoida der südlichen und westlichen Ostsee mit besonderer Berücksichtigung der Sandfauna der Kieler Bucht. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 57(3-4):329-386, figs. 1-72. (8-iv-1929)
Wilson: paper
Apstein, C. 1907 Das Plankton im Colombo-See auf Ceylon. Sammelausbeute von A. Borgert, 1904-1905. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 25:201-244, figs. 1-21. (19-ix-1907)
 
Apstein, C. 1910 Das Plancton des Gregory-Sees auf Ceylon. Sammelausbeute von A. Borgert, 1904-1905. 10. Abhandlung. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 29:661-680, figs. 1-6. (1-xii-1910)
 
Arlt, G. 1983 Taxonomy and ecology of some harpacticoids (Crustacea, Copepoda) in the Baltic Sea and Kattegat. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 110(1):45-85, figs. 1-25. (German summary.)
Wilson: paper
Micoletzky, H. 1912 Beiträge zur Kenntnis der Ufer- und Grundfauna einiger Seen Salzburg sowie des Attersees. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 33(5):421-444. (24-x-1912)
 
Ostwald, W. 1903

Theoretische Planktonstudien.

Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 18(1):1-62. (10-iii-1903)
Wilson: paper
Hnatewytsch, B. 1929 Die Fauna der Erzgruben von Schneeberg im Erzgebirge. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 56(3-4):173-268, figs. 1-21, maps 1-2. (21-i-1929)
 
Walter, A. 1888 Transkaspische Binnencrustaceen. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 3(6):987-1013, pl. 35. (30-xi-1888)
 
Walter, E. 1922 Über die Lebensdauer der freilebenden Süsswasser- Cyclopiden und andere Fragen ihrer Biologie. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 44(5):375-420, pls. 20-22. (5-i-1922)
 
Ekman, S. 1904

Die Phyllopoden, Cladoceren und freilebenden Copepoden der nord-schwedischen Hochgebirge. Ein Beitrag zur Tiergeographie, Biologie und Systematik der arktischen, nord- und mittel-Europäischen Arten.

Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 21(1):1-170, figs. 1-12, pls. 1-2. (6-ix-1904)SIL QL441.4 .S8E36 1904
Wilson: paper
Löffler, H. 1965 Die Gattung Maraenobiotus in Afrika. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 92:195-218, figs. 1-8. (31-viii-1965)
Wilson: paper
Harnisch, O. 1925 Studien zur Ökologie und Tiergeographie der Moore. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 51(1):1-166, figs. a-k, tabs. 1-4. (2-xi-1925)
 
Daday, E. 1907 Plankton-Tiere aus dem Victoria Nyanza. Sammelausbeute von A. Borgert; 1904-1905. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 25(2):245-262, figs. 1-6. (19-ix-1907)
 
Daday, E. 1904 Mikroskopische Süsswasserthiere aus Turkestan. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 19(5): 469-553, figs. 1-5, pls. 27-30.
Wilson: paper
Kramer, A. 1896 Zwei neue Pontella-Arten aus Neu-Süd-Wales. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 9(5):720-724, figs. 1-11. (15-xi-1896)
Wilson: paper
Itô, Tatsunori & J.J.S. Burton 1980 A new genus and species of the family Canthocamptidae (Copepoda, Harpacticoida) from a hot spring at Dudun Tua, Selangor, Malaysia. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 107(1):1-31.
Wilson: paper
Issel, R. 1912 Biologia neritica mediterranea. Il bentos animale delle foglie di Posidonia studiato dal punto di vista bionomico. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 33(5):379-420, pls. 11-12, fig. 1. (24-x-1912)
 
Pesta, O. 1935 Marine Harpacticiden aus dem Hawaiischen Inselgebiet. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 66(5):363-379, figs. 1-8. (8.iv.1935)
Wilson: paper
Pesta, O. 1932 Marine Harpacticiden aus dem Hawaiischen Inselgebiet. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 63(2):145-162, figs. 1-8, pl. 4. (18-vii-1932)
Wilson: paper
Stuhlmann, F. 1891 Beiträge zur Fauna centralafrikanischer Seen. I. Südcreek des Victoria-Niansa. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 5(5):924-926. (5-v-1891)
 
Schäfer, H.W. 1936

Harpacticoiden aus dem Brackwasser der Insel Hiddensee.

Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 68(6):545-588, pls. 13-15. (21-ix-1936)
Wilson: paper
Lang, K. 1936 Die Familie der Cletodidae Sars, 1909. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 68(6):445-480, figs. 1-4. (21-ix-1936)
Wilson: paper
Neubaur, R. 1913 Über Beziehungen zwischen Cyclops fuscus (Jur.), Cyclops albidus (Jur.) und dem angenommenen Bastard Cyclops distinctus (Rich.). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 34(2):117-186, figs. 1-40, pl. 6. (10-ii-1913)
Wilson: paper
Hentschel, E. 1948 Probleme der Planktonkunde. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 78(1): 1-64. (15-xi-1948).
 
Steuer, A. 1901 Die Entomostrakenfauna der 'alten Donau' bei Wien. Eine ethologische Studie. Mit einem Anhang. Zur Frage über Ursprung und Verbreitung der Entomostrakenfauna des Süsswassers. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 15(1):1-156, figs. 1-20, pls. 1-5, maps 1-7. (30-ix-1901)
 
Sars, G.O. 1904 Pacifische Plankton-Crustaceen. (Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific. Schauinsland 1896/97). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 19(5):629-646, pls. 33-38.
Wilson: paper
Sars, G.O. 1905 Pacifische Plankton-Crustaceen. (Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific. Schauinsland 1896-1897). II. Brackwasser-Crustaceen von den Chatham-Inseln. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 21(4):371-414, pls. 14-20. (10-ii-1905)
Wilson: paper
Richters, F. 1908 Beitrag zur Kenntnis der Moosfauna Australiens und der Inseln des Pazifischen Ozeans. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 26(2):196-213, pl. 17 figs. A-D. (16-iii-1908)
 
Tollinger, M.A. 1911 Die geographische Verbreitung der Diaptomiden und anderer Süss- und Brackwasser-Gattungen aus der Familie der Centropagiden. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 30(1-3):1-302, figs. 1-178, pls. 14. (26-i-1911)
 
Wolf, E. 1905

Die Fortpflanzungsverhältnisse unserer einheimischen Copepoden.

Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 22(1-2):101-280, pls. 1-2, tabs. 1-4. (12-viii-1905)
Wilson: paper
Douwe, C. van 1903 Zur Kenntnis der Süsswasser-Harpacticiden Deutschlands. (Moraria schmeilii n.sp.) Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 18(3):383-400, pl. 20. (18-v-1903)
Wilson: paper
Douwe, C. van 1912 Ost-afrikanische Süsswasser-Copepoden. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 33(1):1-8, pl. 1. (11-vii-1912)
Wilson: paper
Douwe, C. van 1905 Copepoden von Transkaukasien, Transkaspien und Turkestan. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Copepodenfauna salzhaltiger Binnengewässer. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 22(6):679-700, pl. 25. (24-x-1905)
Wilson: paper
Hubner, O. 1902 Neue Versuche aus dem Gebiet der Regeneration und ihre Beziehungen zu Anpassungserscheinungen. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 15(5):461-498, pls. 28-29. (16-v-1902)
 
Holmquist, C. 1975 Lakes of northern Alaska and north-western Canada and their invertebrate fauna. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 102:333-484, figs. 1-58, tabs. 1-4.
 
Kiefer, F. 1937 Über Systematik und geographische Verbreitung einiger Gruppen stark verkümmerter Cyclopiden (Crustacea Copepoda). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 70(5-6):421-442, fig. 1, pls. 6-9. (1-xii-1937)
Wilson: paper
Kiefer, F. 1934 Die freilebenden Kopepoden Südafrikas. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 65(2):99-192, figs. 1-167. (12-ii-1934)
Wilson: paper
Kiefer, F. 1933 Süss- und Brackwasser-Copepoden von Bonaire, Curaçao und Aruba. Zoologische Ergebnisse einer Reise nach Bonaire, Curaçao und Aruba im Jahre 1930. No. 7. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 64(3-5):405-414, figs. 1-15. (11-ix-1933)
Wilson: paper
Kiefer, F. 1928 Über Morphologie und Systematik der Süsswasser-Cyclopiden. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 54(5-6):495-556, figs. 1-65. (8-iii-1928)
Wilson: paper
Kiefer, F. 1931 Zur Kenntnis der freilebenden Süsswassercopepoden, insbesondere der Cyclopiden Nordamerikas. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 61(5-6):579-620, figs. 1-55. (22-x-1931)
Wilson: paper
Kiefer, F. 1931 Wenig bekannte und neue Süsswasser-Copepoden aus Italien. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 61(5-6):697-712, figs. 1-26. (22-x-1931)
Wilson: paper
Wegelin, R. 1966 Beitrag zur Kenntnis der Grundwasserfauna des Saale-Elbe-Einzugsgebietes. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 93(1):1-117, figs. 1-29.
 
Dahl, F. 1892 Die Gattung Copilia (Sapphirinella). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Geographie und Biollgie der Thiere
Volume: 6(4):499-522, pl. 24. (29-x-1892)
Wilson: paper
Daday, E. 1906 Untersuchungen über die Copepodenfauna von Hinterindien, Sumatra und Java, nebst einem Beitrag zur Copepodenkenntnis der Hawaii-Inseln. (Reise von Dr. Walter Volz). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere
Volume: 24(3):175-206, pls. 14-16. (31-viii-1906)
Wilson: paper
Pesta, O. 1920

Die Planktoncopepoden der Adria.

Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere
Volume: 43(5-6):471-660, figs. 1-17, pl. 8, map. (15-xii-1920)
Wilson: paper
Giesbrecht, W. 1896 Über pelagische Copepoden des Rothen Meeres, gesammelt vom Marinestabsarzt Dr. Augustin Krämer. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere
Volume: 9(2):315-328, pls. 5-6. (20-iii-1896).
Wilson: paper
Monard, A. 1927 Synopsis universalis generum Harpacticoidarum. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Jena
Volume: 54(1-2):139-176. (6-x-1927)
Wilson: paper
Kiefer, F. 1932 Versuch eines Systems der Diaptomiden (Copepoda Calanoida). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Okologie und Geographie der Tiere
Volume: 63(4):451-520, figs. 1-88. (17-xi-1932)
Wilson: paper
Burckhardt, G. 1913 Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise um die Erde von M. Pernod und C. Schröter. III. Zooplankton aus ost- und süd-asiatischen Binnengewässern. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere
Volume: 34(4):341-472, pls. 9-17. (15-v-1913)
Wilson: paper
Pónyi, J.E. 1993 Studies of the Crustacea fauna of a Hungarian hot spring (Héviz Spa). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere
Volume: 119(3):397-404. (ii.1993; for 1992)
Wilson: paper
Heberer, G. 1965

Zur oogenese von Heterohabdus papilliger Claus (1863) (Copepoda, Calanoida).

Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere
Volume: 82:381-392.
Wilson: paper
Dalla Torre, K.W. von 1889 Die Fauna von Helgoland. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere
Volume: suppl. 2:1-99.
 
Chappuis, P.A. 1933 Süss- und Brackwasser-Copepoden von Bonaire, Curaçao und Aruba. I. Harpacticoida. In: Zoologische Ergebnisse einer Reise nach Bonaire, Curaçao und Aruba im Jahre 1930. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere
Volume: 64:391-404, figs. 1-11. (11-ix-1933)
Wilson: paper
Stingelin, T. 1904 Entomostraken gesammelt von Dr. G. Hagmann im Mündungsgebiet des Amazonas. Zoologische Jahrbücher, Abtheilung für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere
Volume: 20(6):575-590, fig. 1, pl. 20, map 1. (31-viii-1904).
Wilson: paper
Stock, J.H. 1964 Sur deux espèces d'Anthessius (Copepoda) des Indes orientales. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 39:111-124, figs. 1-7. (17-i-1964)
Wilson: paper
Stock, J.H. 1990 A new species of Anchimolgus (Copepoda: Poecilostomatoida) associated with an Indonesian corallimorpharian. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 63(25):335-341, figs. 1-15. (19.i.1990).
Wilson: paper
Vervoort, W. 1950 Harrietella simulans (T. Scott, 1894), a commensal copepod on Limnoria lignorum (Rathke). Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 30(20):297-305, figs. 1-4. (10-vi-1950)
Wilson: paper
Vervoort, W. & F. Ramirez 1966 Hemicyclops thalassius nov. spec. (Copepoda, Cyclopoida) from Mar del Plata, with revisionary notes on the family Clausidiidae. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 41(13):195-220, figs. 1-5. (27-vii-1966)
Wilson: paper
Vervoort, W. & F. Ramirez 1968 Parabomolochus globiceps nov. spec. (Copepoda, Cyclopoida) from the gills of Austroatherina smitti (Lahile) (Pisces, Atheriidae). Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 43(11):141-154, figs. 1-6. (20-xii-1968)
Wilson: paper
Kabata, Z. 1967 Nicothoe Audouin & H. Milne-Edwards, 1826 (Crustacea, Copepoda), a genus parasitic on Nephrops Leach, 1816 (Crustacea, Decapoda). Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 42(15):147-161, figs. 1-6. (22-xi-1967)
Wilson: paper
Ooishi, S. & P.L. Illg 1973 A new species of notodelphyid copepod associated with Pterygascidia longa (Van Name, 1918) from the Basilan Strait, Philippines. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 46(17):217-230, figs. 1-4. (17-x-1973)
Wilson: paper
Shiino, S.M. 1964 On two new species of the genus Acanthochondria Oakley (Crustacea Copepoda) found in Japan. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 39:30-36, figs. 1-3. (17-i-1964)
Wilson: paper
Haq, S.M. & Rehman, Fazal-Ur 1973 A new calanoid copepod, Centropages karachiensis, from the inshore waters of the Karachi coast, West Pakistan. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 46(13):183-188, figs. 1-19. (17-ix-1973)
Wilson: paper
Andreae, J.C. 1955 Some observations on the larval development of Cyclops leuckarti Claus and Cyclops hyalinus Rehberg. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 33(27):283-298, figs. 1-4. (12-viii-1955)
Wilson: paper
Grice, G.D. 1963 A revision of the genus Candacia (Copepoda: Calanoida) with an annotated list of species and a key for their identification. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 38(10):171-194, figs. 1-73. (27-v-1963)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1973 Tychidion guyanense n. gen., n. sp. (Copepoda, Cyclopoida) associated with an annelid off Guyana. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 46(14):189-196, figs. 1-19. (17-ix-1973)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1969 Cyclopoid copepods associated with antipatharian coelenterates in Madagascar. Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 44(1):1-30, figs. 1-98. (25-viii-1969)
Wilson: paper
Fiers, F. 1987

Enhydrosoma vervoorti spec. nov., a new harpacticoid copepod from India (Harpacticoida, Cletodidae).

Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 61(20):295-302.
Wilson: paper
Fiers, F. 1992 Robustunguis gen. nov., a genus of decapod associated Laophontids (Copepoda: Harpacticoida). Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 66:399-412, figs. 1-6.
Wilson: paper
Fiers, F. 1993 The laophontid genus Loureirophonte Jakobi, 1953 (Copepoda, Harpacticoida). Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 67:207-238, figs 1-13.
Wilson: paper
Fiers, F. 1991 Allocation of Laophonte trispinosa Sewell to Xanthilaophonte gen. nov. and the description of X. carcinicola spec. nov. (Harpacticoida: Laophontidae). Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 65:287-312, figs. 1-13, tabs. 1-2.
Wilson: paper
Vaupel Klein, J.C. Von 1972 A new character with systematic value in Euchirella (Copepoda, Calanoida). Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 47:497-512, figs. 1-5, pls. 1-6, tabs. 1-2. (6-x-1972)
Wilson: paper
Vaupel Klein, J.C. Von 1980 A new species of Euchirella (Fam. Aetideidae) from the 'Dana'-collections (Copepoda, Calanoida). Zoologische Mededelingen, Leiden
Volume: 55(12):131-157, figs. 1-9, pls. 1-2. (4-iii-1980)
Wilson: paper
Vaupel Klein, J.C. Von 1970 Notes on a small collection of calanoid copepods from the northeastern Pacific, including the description of a new species of Undinella (Fam. Tharybidae). Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 110:1-43, figs. 1-15, tabs. 1-3. (15-iv-1970)
Wilson: paper
Vaupel Klein, J.C. Von 1982

A taxonomic review of the genus Euchirella Giesbrecht, 1888 (Copepoda, Calanoida). I. General part.

Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 197:1-48, figs. 1-13. (30-xii-1982)
Wilson: paper
Vaupel Klein, J.C. Von 1982 A taxonomic review of the genus Euchirella Giesbrecht, 1888 (Copepoda, Calanoida). II. The type-species, Euchirella messinensis (Claus, 1863). A. The female of f. typica. Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 198:1-131, figs. 1-17, pls. 1-23, tabs. 1-7. (30-xii-1982)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1990 Synopsis of lichomolgid copepods (Poecilostomatoida) associated with soft corals (Alcyonacea) in the tropical Indo-Pacific. Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 266:1-201, figs. 1-99.
Wilson: paper
Holthuis, L.B. 1954 C. S. Rafinesque as a carcinologist, an annotated compilation of the information on Crustacea contained in the works of that author. Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 25:1-43. (13.xii.1954)
Wilson: paper
Barel, C.D.N. & P.G.N. Kramers 1977 A survey of the echinoderm associates of the north-east Atlantic area. Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 156:1-159, figs. 1-17, tabs. 1-2, diagr. 1. (26-x-1977).
Wilson: paper
Vervoort, W. 1962 A review of the genera and species of the Bomolochidae (Crustacea, Copepoda) including the description of some old and new species. Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 56:1-111, figs. 1-12. (26-ix-1962)
Wilson: paper
Vervoort, W. 1965 Three new species of Bomolochidae (Copepoda, Cyclopoida) from tropical Atlantic tunnies. Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 76:1-40, figs. 1-22. (14-ix-1965)
Wilson: paper
Vervoort, W. 1949 Some new and rare Copepoda Calanoida from East Indian seas. Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 5:1-53, figs. 1-23. (19-ii-1949)
Wilson: paper
Vervoort, W. 1950 The genus Onchocalanus G.O. Sars, 1905 (Crustacea Copepoda). Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 10:1-35, figs. 1-15. (23-xi-1950)
Wilson: paper
Por, F.D. 1964 A study of the Levantine and Pontic Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). Zoologische Verhandelingen, Leiden
Volume: 64:1-128, figs. 1-298. (17-iv-1964)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1998 Copepoda (Siphonostomatoida) associated with Ophiuroidea in Jamaica, Puerto Rico, and Barbados. Zoologische Verhandelingen, Leiden (commemorative volume for the 8oth birthday of Willem Vervoort in 1997)
Volume: 323:365-382. (xii.1998)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1975 Hadrothoe crosneri n. gen., n. sp. (Crustacea, Copepoda) from a penaeid shrimp (Crustacea, Decapoda). Zoologischer Anzeiger
Volume: 195(1-2):21-34, figs. 1-51. (vii-viii-1975)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1969 Pseudanthessius pusillus n. sp., a cyclopoid copepod associated with a clypeastroid echinoid in Madagascar. Zoologischer Anzeiger
Volume: 183(3-4):268-277, figs. 1-30. (ixx-1969)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1973 Cyclopoid copepods (Lichomolgidae) from fungiid corals in New Caledonia. Zoologischer Anzeiger
Volume: 190(5-6):312-333, figs. 1-78. (vi-1973)
Wilson: paper
Hulsemann, K. & G.D. Grice 1964 A new bathypelagic species of Benthomisophria (Copepoda: Misophriidae) from the North Atlantic. Zoologischer Anzeiger
Volume: 173(4):259-264, figs. 1-15. (x-1964)
Wilson: paper
Klie, W. 1939 Diagnosen neuer Harpacticoiden aus den Gewässern um Island. Zoologischer Anzeiger
Volume: 126(9-10):223-226. (15-vi-1939)
Wilson: paper
Klie, W. 1941 Adriatische Harpacticoiden II. Die Gattung Robertsonia Brady, 1880. Zoologischer Anzeiger
Volume: 135(5-6):133-137. (15-viii-1941).
Wilson: paper
Klie, W. 1928 Cyclops venustus in Nord-westdeutschland. Zoologischer Anzeiger
Volume: 78(3-4):62-66, figs. 1-2. (15-viii-1928)
Wilson: paper
Klie, W. 1941

Adriatische Harpacticoiden I. Zur Kenntnis einiger Laophonta-Antenne.

Zoologischer Anzeiger
Volume: 135(2):89-93, figs. 118, 1 table. (1-viii-1941)
Wilson: paper
Klie, W. 1941 Adriatische Harpacticoiden III. Bemerkenswerte Arten aus verschiedenen Gattungen. Zoologischer Anzeiger
Volume: 135(9-10):217-223, figs. 1-3. (15-ix-1941)
Wilson: paper
Klie, W. 1943 Harpacticoiden aus Fallaub. Zoologischer Anzeiger
Volume: 142(9-10):183-191, figs. 1-9. (15-vi-1943)
Wilson: paper
Klie, W. 1944 Ein gynandromorpher Amphiascus (Cop. Harp.) von Helgoland. Zoologischer Anzeiger
Volume: 145(1-4):77-79, figs. 1-3. (x-1944)
Wilson: paper
Huys, R. & R. Böttger-Schnack 1997 On the diphyletic origin of the Oncaeidae Giesbrecht, 1892 (Copepoda: Poecilostomatoida) with a phylogenetic analysis of the Lubbockiidae fam. nov. Zoologischer Anzeiger
Volume: 235:243-261. (1996/97)
Wilson: paper
Kolosvary, G. (Von) 1942 Zur Frage des Feindbewuchses und zur Ernährungsbiologie von Balanus perfonatus angustus Gmelin aus der Adria. Zoologischer Anzeiger
Volume: 139(7-8):149-159, figs. 1-5. (1-ix-1942)
 
Marchenkov, A. & G.A. Boxshall 1995 A new family of copepods associated with ascidiaceans in the White Sea, and an analysis of antennulary segmentation and setation patterns in the order Poecilostomatoida. Zoologischer Anzeiger
Volume: 234:133-143. (xii-1995)
Wilson: paper
Mrázek, A. 1895 Fliegende Crustaceen. Zoologischer Anzeiger
Volume: 18(465):5-6. (14-i-1895)
 
Mrázek, A. 1895 Berichtigung. Zoologischer Anzeiger
Volume: 18(482):309-310.
 
Mrázek, A. 1913 Androgyne Erscheinungen bei Cyclops gigas Cls. Zoologischer Anzeiger
Volume: 43(6):245-250, figs. 1-4. (19-xii-1913)
 
Mrázek, A. 1919 Die Schalendrüse von Phyllognathopus. Zoologischer Anzeiger
Volume: 50(6-7):145-147. (15-iv-1919)
 
Mrázek, A. 1893 Über die Systematik der Cyclopiden und die Segmentation der Antennen. (Vorläufiger Bericht). Zoologischer Anzeiger
Volume: 16(424):285-289, 293-299. (17-vii-1893; 31-vii-1893)
 
Mrázek, A. 1893 Zur Morphologie der Antennen der Cyclopiden. Zoologischer Anzeiger
Volume: 16(430):376-385. (2-viii-1893)
 
Mrázek, A. 1893 Über abnorme Vermehrung der Sinneskolben an dem Vorderfühler des Weibchens bei Cyclopiden und die morphologische Bedeutung derselben. Zoologischer Anzeiger
Volume: 16(417):133-138. (24-iv-1893)
 
Markevich, A.P. 1932 Bemerkungen über die Systematik einiger Vertreter der Gattung Achtheres v. Nordmann 1832. Zoologischer Anzeiger
Volume: 99(1-2):31-41, figs. 1-5. (10-vi-1932)
Wilson: paper
Markevich, A.P. 1931 Parasitische Copepoden und Branchiuren des Aralsees, nebst systematische Bemerkungen über die Gattung Ergasilus Nordmann. Zoologischer Anzeiger
Volume: 96(5-6):121-143, figs. 1-8. (1-x-1931)
Wilson: paper
Muskó, I.B. 1986 Ultrastructure of epithelial cells in the alimentary canal of Cyclops vicinus vicinus Ulianine, 1875 (Crustacea, Copepoda). Zoologischer Anzeiger
Volume: 217(5-6):374-383.
 
Muskó, I.B. 1988 Ultrastructural studies on the alimentary tract of Eudiaptomus gracilis (Copepoda, Calanoida). Zoologischer Anzeiger
Volume: 220(3-4):152-162, figs. 1-13.
 
Ficker, G. 1879 Über ein bisher unbekanntes Abscheidungsorgan bei Sapphirina. Zoologischer Anzeiger
Volume: 2(39):515-516. (6-x-1879)
 
Grandori, R. 1912 Due nuove specie di Copepodi. Zoologischer Anzeiger
Volume: 39(3):97-111, figs. 1-30. (30-i-1912)
Wilson: paper
Grandori, R. 1911 Euchaeta trunculosa n. sp. O. Pesta = giov. Euchaeta. Zoologischer Anzeiger
Volume: 38(20-21):441-442. (14-xi-1911)
Wilson: paper
Gray, P. 1938 Doropygus curvatus n. sp., a notodelphyoid copepod commensal in Styela partita (Stps.) from the Wood's Hole region, Massachusetts. Zoologischer Anzeiger
Volume: 124(9-10):261-269, figs. 1-10. (15-xii-1938)
Wilson: paper
Farwick, B. 1916 Zur Verbreitung des Cyclops crassicaudis Sars. Zoologischer Anzeiger
Volume: 47(13):378-380. (5-ix-1916)
 
Farwick, B. 1917 Eine weitere Fundstelle von Cyclops bisetosus Sars. Zoologischer Anzeiger
Volume: 48(10):304. (20-ii-1917)
Wilson: paper
Farwick, B. 1917 Zur Verbreitung des Cyclops bisetosus Rehberg und der Moina rectirostris Leydig. Zoologischer Anzeiger
Volume: 48(8):219-221. (16-i-1917)
 
Cori, C.I. & A. Steuer 1901 Beobachtungen über das plankton des Triester Golfes in den Jahren 1899 und 1900. Zoologischer Anzeiger
Volume: 29(637):111-116, tab.1.
Wilson: paper
Almeroth, H. 1919 Über weitere neue Entomostraken aus dem Litoral des Genfer Sees. Zoologischer Anzeiger
Volume: 50(9-10):252-255.
Wilson: paper
Boxshall, G.A. & D. Jaume 2000 Discoveries of cave misophrioids (Crustacea: Copepoda) shed new light on the origin of anchialine faunas. Zoologischer Anzeiger
Volume: 239:1-19. (v.2000)
Wilson: paper
Brehm, V. 1908 Ein neuer Canthocamptus der Ostalpen. Zoologischer Anzeiger
Volume: 33(17-18):598-599, figs. 1-2. (10-xi-1908)
Wilson: paper
Brehm, V. 1924 Die Zisternen-Entomostraken der I. Expedition zur Erforschung der Limnologie der Sahara-Gebiete. Zoologischer Anzeiger
Volume: 59(11-12):308-311, figs. 1-6. (5-vi-1924)
Wilson: paper
Brehm, V. 1914 Über das Vorkommen von Cylindropsyllus brevicornis in Dalmatien. Zoologischer Anzeiger
Volume: 43(8):337-339, figs. 1-5. (20-i-1914)
Wilson: paper
Brehm, V. 1913 Die Bedeutung der japanischen Corallin-Age für den europäischen Süsswasserbiologen. Zoologischer Anzeiger
Volume: 42(6):276-279. (18-vii-1913)
 
Brehm, V. 1909 Copepoden aus den phlegräischen Feldern. Zoologischer Anzeiger
Volume: 34(13-14):420-423, figs. 1-5. (15-vi-1909)
 
Brehm, V. 1909 Zur Kenntnis der Copepodenfauna von Deutsch-Kamerun. Zoologischer Anzeiger
Volume: 34(26):799-800, figs. 1-3. (21-ix-1909)
Wilson: paper
Brehm, V. 1910 Copepoden aus den phlegräischen Feldern. II. Teil. Zoologischer Anzeiger
Volume: 35(14-15):423-424. (15-ii-1910)
 
Brehm, V. 1910 Ein Brackwassercopepode als Binnenseebewohner. Zoologischer Anzeiger
Volume: 35(21):669. (10-iii-1910)
Wilson: paper
Brehm, V. 1907 Über das Vorkommen von Diaptomus tatricus Wierz. in den Ostalpen und über Diaptomus kupelwieseri nov. sp. Zoologischer Anzeiger
Volume: 31(9-10):319-328, figs. 1-2. (5-iii-1907)
Wilson: paper
Braun, H. 1907 Über die specifischen Chromosomenzahlen in der Gattung Cyclops. Zoologischer Anzeiger
Volume: 32(14):407-412, figs. 1-7. (10-xii-1907)
 
Zykoff, W.P. 1903 Bemerkung über das Winterplankton der Wolga bei Saratow. Zoologischer Anzeiger
Volume: 26(703):544-546. (29-vi-1903)
 
Zykoff, W.P. 1903 Bemerkung über das Plankton der Altwässer des oberen Jenissees. Zoologischer Anzeiger
Volume: 26(705):626-628. (27-vii-1903)
 
Zykoff, W.P. 1904 Das Plankton des Seliger Sees. Zoologischer Anzeiger
Volume: 27(12-13):388-394. (22-iii-1904)
 
Zykoff, W.P. 1904 Über das Plankton des Flusses Seim. Zoologischer Anzeiger
Volume: 27(7-8):214-215. (26-i-1904)
 
Zykoff, W.P. 1904 Bemerkung über Laophonte mohammed Rich. Zoologischer Anzeiger
Volume: 28(7):246-249. (15-xi-1904)
 
Zykoff, W.P. 1904 Zur Crustaceenfauna der Insel Kolgujev. Zoologischer Anzeiger
Volume: 28(8-9):337-345, figs. 1-2. (6-xii-1904)
Wilson: paper
Zykoff, W.P. 1905 Nachtrag zur 'Bemerkung über Laophonte mohammed Rich.'. Zoologischer Anzeiger
Volume: 29(11):347. (5-ix-1905)
 
Zykoff, W.P. 1905 Nachtrag zur 'Bemerkung über das Plankton des Wolgadeltas'. Zoologischer Anzeiger
Volume: 29(14):445. (17-x-1905)
 
Zykoff, W.P. 1905 Über das Winterplankton der Wolga bei Romanow - Borisoglebsk. Zoologischer Anzeiger
Volume: 29(11):344-346. (5-ix-1905)
 
Zykoff, W.P. 1905 Über das Plankton des Saisan-Sees. Zoologischer Anzeiger
Volume: 29(15):477-482, figs. 1-2. (31-x-1905)
 
Zykoff, W.P. 1905 Berichtigung. Zoologischer Anzeiger
Volume: 29(18):591. (12-xii-1905)
 
Zykoff, W.P. 1905 Bemerkungen über das Plankton des Wolgadeltas. Zoologischer Anzeiger
Volume: 29(9):278-283. (15-viii-1905)
 
Zykoff, W.P. 1906 Das Plankton einiger Gewässer Nordrusslands. Zoologischer Anzeiger
Volume: 30(6):163-168, figs. 1-5. (1-v-1906)
Wilson: paper
Zykoff, W.P. 1908 Das Plankton des Flusses Irtisch und seiner Nebenflüsse Bukon u. Tabol. Zoologischer Anzeiger
Volume: 33(4):103-112, figs.1-6.
 
Zykoff, W.P. 1900 Das Potamoplankton der Wolga bei Saratow. Zoologischer Anzeiger
Volume: 23(631):625-627. (17-xii-1900)
 
Vanhöffen, E. 1897 Bradyanus oder Bradyidius. Zoologischer Anzeiger
Volume: 20(540):322-323. (13-ix-1897)
Wilson: paper
Vanhöffen, E. 1895 Das Leuchten von Metridia longa Lubb. Zoologischer Anzeiger
Volume: 18(481):304-305. (5-viii-1895)
 
Stalberg, G. 1931 Eine Calanus-Form aus dem Telezker-See im Altai. Zoologischer Anzeiger
Volume: 95(9-10):209-220, figs. 1-13. (20-vii-1931)
 
Stenta, M. 1904 Thynnicola ziegleri Miculicich = Brachiella thynni Cuv. Zoologischer Anzeiger
Volume: 28(8-9):345-347. (6-xii-1904)
Wilson: paper
Spandl, H. 1922 Zur Artberechtigung von Cyclops clausii Heller. Zoologischer Anzeiger
Volume: 54(11-13):273-275, figs. 1-3. (9-v-1922)
Wilson: paper
Spandl, H. 1923 Zur Kenntnis der Tierwelt vorübergehender Gewässer. Zoologischer Anzeiger
Volume: 56(1-2):36-41. (13-ii-1923)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1914 Beiträge zur Copepoden- und Cladocerenfauna des Gouvernements Twer (Mittelrussland). Zoologischer Anzeiger
Volume: 43(8):339-342. (20-i-1914)
 
Rylov, V.M. 1925 Über eine neue Diaptomus-Art aus dem Gotscha-See (Diaptomus faddeevi sp. n.). Zoologischer Anzeiger
Volume: 62(9-10):224-228, figs. 1-10. (5-iv-1925)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1925 Zur Copepoden-Fauna des äussersten Ostens. Zoologischer Anzeiger
Volume: 63(11-12):307-318, figs. 1-13. (20-viii-1925)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1927 Über zwei neue Diaptomus-Arten aus dem Kaukasus. Zoologischer Anzeiger
Volume: 73(3-4):59-67, figs. 1-16. (20-viii-1927)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1928 Über eine neue Epischura-Art aus dem fernen Osten (Epischura chankensis sp. nov.; Copepoda, Calanoida). Zoologischer Anzeiger
Volume: 77(3-6):125-137, figs. 1-13. (1-vi-1928)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1928 Zur Synonymik von Diaptomus mucronatus Brian 1926 und Diaptomus mucronatus Rylov, 1927. Zoologischer Anzeiger
Volume: 77(3-6):49-51. (1-vi-1928)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1924 Über zwei wenig bekannte Heterocope-Arten (Copepoda, Calanoida). Zoologischer Anzeiger
Volume: 59(9-10):225-232, figs. 1-11. (20-v-1924).
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1932 Zur Kenntnis der Copepoden und Cladocerenfauna der Insel Sachalin. Zoologischer Anzeiger
Volume: 99(3-4):101-108, figs.1-10. (25-vi-1932)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1932 Ein neuer Bryocamptus aus dem Kaukasus (Bryocamptus derjugini sp. nov.). Zoologischer Anzeiger
Volume: 99(5-6):171-174, figs.1-8. (1-vii-1932)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1930 Über die typische Form von Diaptomus coeruleus Fischer (Copepoda, Calanoida). Zoologischer Anzeiger
Volume: 88(5-6):111-121, figs. 1-14. (10-iv-1930)
Wilson: paper
Rzóska, J. 1928 Notiz über Ectinosoma edwardsi Richard. Zoologischer Anzeiger
Volume: 76(11-12):285-288. (1-v-1928)
Wilson: paper
Pirocchi, L. 1940 Eine Welle von Missbildungen in einer Bevölkerung von Arctodiaptomus bacillifer Koelb. (Crust. Copep.). Zoologischer Anzeiger
Volume: 129(9-10):269-271, figs. 1-6. (15-iii-1940)
Wilson: paper
Pirocchi, L. 1943 Neue Fundorte von Diaptomiden (Crust.; Copepoda) auf der italienischen Halbinsel. Zoologischer Anzeiger
Volume: 143(9-10):248-250. (15-viii-1943)
 
Plesa, C. 1957 Eine neue Höhlencyclopidenform (Acanthocyclops reductus var. propinquus n. var.) aus Rumänien. Zoologischer Anzeiger
Volume: 159(5-6):128-130, figs. 1-5. (ix-1957)
Wilson: paper
Pillai, N.K. 1967 Description of a new species of Anuretes (Copepoda: Caligidae) and comments on the validity of a few caligid genera. Zoologischer Anzeiger
Volume: 178(5-6):358-367, figs. 1-22, tab. (v/vi-1967)
Wilson: paper
Pillai, N.K. 1967 Three species of dichelesthiid copepods parasitic on South Indian sharks. Zoologischer Anzeiger
Volume: 179(3-4):286-297, figs. 1-45. (ix/x-1967)
Wilson: paper
Pillai, N.K. 1964

A redescription of the copepod Papulina minor M.S. Wilson.

Zoologischer Anzeiger
Volume: 173(3):237-242, figs. 1-19. (ix-1964)
Wilson: paper, PDF
George, K.H., A.P. Wandeness & P.J.P. Santos 2013

A new species of Ancorabolidae (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) from the Campos Basin, Brazil, including a phylogenetic review of the taxon Polyascophorus George, 1998, and a key to its species.

Zoologischer Anzeiger
Volume: 252(1):20-33. 10.1016/j.jcz.2012.02.002
Wilson: PDF
Wagler, E. 1935 Die deutsche Karpfenläuse. Zoologischer Anzeiger
Volume: 110(1-2):1-10, figs.1-3.
Wilson: paper
Vrzalova, A. 1929 Beiträge zur Biologie von Diaptomus amblyodon. Zoologischer Anzeiger
Volume: 86(3-4):83-87. (1-xii-1929)
Wilson: paper
Szuts, A. von 1915 Ungarische Adriaforschung. Biologische Beobachtungen während der ersten und zweiten Terminfahrt des Ungarischen Adriavereins an S. M. S. 'Najade' im Oktober 1913 und im April-Mai 1914. Zoologischer Anzeiger
Volume: 45(9):422-432. (4-v-1915)
 
Reid, J.W. 1998 How 'cosmopolitan' are the continental cyclopoid copepods? Comparison of the North American and Eurasian faunas, with description of Acanthocyclops parasensitivus sp.n. (Copepoda: Cyclopoida) from the U.S.A. Zoologischer Anzeiger
Volume: 236:109-118.
Wilson: paper
Rehberg, H. 1880 Zwei neue Crustaceen aus einem Brunnen auf Helgoland. Zoologischer Anzeiger
Volume: 3(58):301-303. (21-vi-1880).
Wilson: paper
Padovani, C. 1911 Il plancton del fiume Po, contributo allo studio del plancton fluviale. Zoologischer Anzeiger
Volume: 37(5):99-104, tab. 1. (14-ii-1911)
 
Redeke, H.C. & A.P.C. De Vos 1931 Microhydra germanica in den Niederlanden. Zoologischer Anzeiger
Volume: 94(11-12):328-330, fig. 1. (1-vi-1931)
 
Graeter, A. & P.A. Chappuis 1914 Cyclops sensitivus n. sp. Zoologischer Anzeiger
Volume: 43(11):507-510, figs. 1-5. (24-ii-1914)
Wilson: paper
Graeter, E. 1908 Beiträge zur Kenntnis der schweizerischen Höhlenfauna. Zoologischer Anzeiger
Volume: 33(2-3):45-49, figs. 1-3. (26-v-1908)
 

All Other Pages


[ TOP ]