Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 68697 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Vassilev, V.P. & A.S. Konsulov 1998 Zooplankton in the lake Pomoriysko composition, dynamics, trophic interactions and secondary assimilation. Trudove na Instituta po Okeanologiya
Volume: 2:146-153. (Bulgarian)
 
Stefanova, K. 2001 An analysis of the zooplankton state in the lake of Varna. Trudove na Instituta po Okeanologiya
Volume: 3:155-162.(Bulgarian)
 
Kamburska, L. & E. Valcheva 2003 On the peculiarities of the zooplankton spatial distribution in Burgas BayMay, 1996. Trudove na Instituta po Okeanologiya
Volume: 4:124-132. (Bulgarian)
 
Valkanov, A. 1957 Katalog na nashata Chernomorska fauna. Katalog unserer Schwarzmeerfauna. Trudove na Morskata Biologichna Stantsiya v gr. Varna (dated 1955)
Volume: 19: 1-62, map. (Bulgarian with German summary).
 
Shuvalov, V.S. & Z.S. Goryunova 1964 (The zooplankton collected by the expedition on 'F. Litke' in 1955.) Trudy (Works) of the Arctic and Antarctic Research Institute
Volume: 259:378-388. (In Russian.)
 
Reinsone, A.D. 1955 Materialy po parazitofauna ryb ozera Siver. Parasites of fishes in the Lake Siver. Trudy Akad. Nauk latv. SSR, Inst. Biol.
Volume: 2:191-205. (Russian)
 
Kutikova, L.A. 1958 Zooplankton prudov kolkhoza 'Pirmrindniks' latviiskoi SSR. Zooplankton in ponds of the collective farm Pirmrindnicks in Latvian SSR. Trudy Akad. Nauk latv. SSR, Inst. Biol. 7 (= Rybnoe Khoz. vnutr. vodoemov latv. SSR, 2)
Volume: :127-138, figs. 1-3, tabs. 1-2. (Russian.)
 
Pechyulene, O.T. 1960 Zooplanktono Reikzme Traku Ezernkai Kuriu Zuvu Mitybai. Zooplankton as Food of Some Fish in the Lake Troki. Trudy Akad. Nauk Litovskoi SSR (= Liet. Tsr Moksla Akad. Akad. Darb.), Biol.
Volume: 2(22): 63-76.
 
Pashkevichute, A.S. 1980 Struktura Parazitotsenoza Leshcha Zaliva Kurshyu-Marës. Structure of Parasitocenosis of the Bream of the Lagoon Kur`'isiû Marios in 1976-1978. Trudy Akad. Nauk Litovskoi SSR (= Liet. Tsr Mokslu Akad. Darb.)
Volume: (C)1981(2)(74): 127-134, tabs. 1-5. (17-Xi-1980, Russian with Lithuanian Summary).
 
Rautskis, E.Y. 1982 Dinamika parazitofauny leshcha v r. Nyavezhis v 1975-1979 gg. Dynamics of parasitofauna of bream in the Nevezis River in 1975-1979. Trudy Akad. Nauk litovskoi SSR (= Liet. TSR Mokslu Akad. Darb.)
Volume: (C)1982(3)(79): 86-96, tabs. 1-4. (30-x-1981, Russian with Lithuanian summary).
 
Rautskis, E.Y. 1977 Sezonnaya zarazhennost' okunya parazitami v raznotinykh po termicheskomu rezhimy ozerakh Obyaliya Shlavantasi Galstas. Seasonal changes in perch parasitofauna in lakes Obelija Slavantas and Galstas with different thermal regime. Trudy Akad. Nauk litovskoi SSR (= Liet. TSR Mokslu Akad. Darb.), Biol.
Volume: 4(80): 63-73, tab. 1. (17-x-1977, Russian with Lithuanian and English summaries).
 
Kiselyte, T.S. & O.I. Nainaite 1969 Zooplankton 14 ozer basseina r. Zheimyana. Zooplankton of 14 lakes in the Zeimena River basin. Trudy Akad. Nauk litovskoi SSR (= Liet. TSR Mokslu Akad. Darb.), Biol.
Volume: 2(49): 93-115, figs. 1-3, tabs. 1-5. (22-v-1969, Russian with Lithuanian and English summaries).
 
Mazheikaite, S.I. 1978 Zooplankton severnoi chasti zaliva Kurshyo-Mares v 1974 i 1975 gg (1. Sezonnye izmeneniya chislennosti i vidovogo sostava mnogoletochnogo zooplanktona). Trudy Akad. Nauk litovskoi SSR (= Liet. TSR Mokslu Akad. Darb.), Biol.
Volume: 4(84):55-66, figs. 1-3, tabs. 1-2. (19-vi-1978, Russian with Lithuanian summary.)
 
Ulomsky, S.N. 1963 No Title Available Trudy Akad. Nauk tadzh. SSR, Inst. Zool. Parazit.
Volume: 26: 95-123.
 
Ulomsky, S.N. 1958 Syroi rakoobraznykh risovykh polei Tadzhikistana. Trudy Akad. Nauk tadzh. SSR, Inst. Zool. Parazit.
Volume: 89: 133-140, tabs. 1-3.
 
Rauckis, E.Y. 1982 Dynamics of parasitofauna of bream in the Nevezis River in 1975-1979. Trudy Akademii Nauk Litovskoi SSR Seriya C
Volume: 3:86-96.
 
Ulomsky, S.N. 1959 On the fauna and ecology of the lower crustaceans of ricefields in the vicinty of Stalinabad.K faune i ekologii nizshikh rakoobrazhnikh risovikh poley okrestnostey Stalinabada. Trudy Akademii Nauk Tadzhikshoi SSR
Volume: 112:27-65.
 
Borutsky, E.V. 1952 Seston basseina Amura i ego rol' v pitanii amurskikh ryb. Seston basins of the Amur and its role in feeding of Amur fish. Trudy Amursk Ikhtiol. Eksp. 1945-1949 gg.
Volume: 3:
 
Rylov, V.M. & N.A. Gladkov 1934 Fischereiwirtschaftliche Untersuchungen der Makischlibasch Seen. Trudy Aral'skogo Otdel. Vses. nauchno-issled. Inst. Morsk. Ryb. Khoz.
Volume: 3:79-152.
 
Behning, A.L. & G. Nikolsky 1933 Materialen zur Fischerei an den Seen des unteren Sany-Su Flusses. Trudy Aral'skogo Otdel. Vses. nauchno-issled. Inst. Morsk. Ryb. Khoz.
Volume: 2:
 
Suvorov, E.K. 1937 Zooplankton of the Yenissei River and Yenissei Bay and its importance in the feeding of fishes. Trudy Arkticheskogo Nauchno-Issledovaniya Instituta
Volume: 98: 3-61, figs. 1-11, maps.
 
Retowskii, L.O. 1933 K planktonu Murmanskikh ozer. Über das Plankton der Seen der Murmanküste. Trudy Arkticheskogo Nauchno-Issledovaniya Instituta
Volume: 3(2):5-28, tab. (Russian with German summary.)
 
Shirskow, P.P. 1937 Distribution of biological indicators in the Straits of Shokhkalskyi and Vilkitskyi. Trudy Arkticheskogo Nauchno-Issledovaniya Instituta
Volume: 83:
 
Bernstein, T. 1932 Zooplankton raiona zemli Frantsa-Iosifa. Zooplankton of the Franz-Joseph Land region. Trudy Arkticheskogo Nauchno-Issledovaniya Instituta
Volume: 2:3-35, figs. 1-11, tabs. 1-4. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Bernstein, T. 1934 Zooplankton Karskogo morya po materialam ekspeditsii arkticheskogo instituta na 'Sedova' 1930 goda i 'Lomonosove' 1931 goda. Zooplankton des nördlichen Teiles des Karischen Meeres. Trudy Arkticheskogo Nauchno-Issledovaniya Instituta
Volume: 9:3-58, figs. 1-14, tabs. 1-8. (Russian with German summary).
 
Khmyznikova, V.L. 1937 Raspredelenie biologicheskikh pokazatelei v prolivakh Shokal'skogo i Vil'kitskogo. (Distribution of biologic indicators in Shokalsky and Vilkitsky Straits). Trudy Arkticheskogo Nauchno-Issledovaniya Instituta
Volume: 82: 145-147, 159.
 
Khmyznikova, V.L. 1946 Raspredelenie zooplanktona v yugo-zapadnoi chasti Karskogo morya. (Die Verbreitung des Zooplanktons in den Südwestlichen Teilen des Karischen Meeres). Trudy Arkticheskogo Nauchno-Issledovaniya Instituta
Volume: 193:
 
Khmyznikova, V.L. & M.M. Zabelina 1946 Plankton of the southeast Kara Sea. Trudy Arkticheskogo Nauchno-Issledovaniya Instituta
Volume: 193:
 
Smirnov, S.S. 1932 K faune Copepoda-Harpacticoida arkhipelaga Zemli Frantsa-Iosifa. Zur Fauna der marinen Copepoda-Harpacticoida von Franz-Joseph Land. Trudy Arkticheskogo Nauchno-Issledovaniya Instituta
Volume: 2:195-214, figs. 1-27. (Russian with German summary)
Wilson: paper
Chugunov, N.L. 1918 Izuchenie pitaniya molodi ryb' v' Kaspiisko vodzhskom' raione. Chast I. Vobla (Rutilus rutilus caspicus Jack). Étude sur la nourriture de jeunes poissons de la région du Volga et de la mer Caspienne. Part I. Vobla. (Rutilus rutilus caspicus Jack) Trudy astrakh. ikhtiol. Lab.
Volume: 3(6):1-111, figs. 1-3, tabs. (Russian with French summary.)
 
Malovitskaya, L.M. 1972 O produktsii naibolee massovykh vidov kopepod Guineiskogo saliva. On the production of most copepod concentrations in the Guinea Bay. Trudy Atlanticheskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii
Volume: 37:401-405, figs. 1-3, tabs. 1-2. (24-i-1972, Russian.)
 
Sushin, V.A. 1978 On relationship between sea copepods metamorphosis duration and temperature of outward surroundings. Trudy Atlanticheskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii
Volume: 76:94-98.
 
Andronov, V.N. 1979 Filtering captivity variation in mass species of the North Sea copepods in ontogenesis. Trudy Atlanticheskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii
Volume: 78:92-100.
 
Gruzov, L.N. & L.G. Alekseeva 1972 Geograficheskaya i sezonnaya izmenchivost' razmerov kopepod ekvatorial'noi Atlantike. Geographical and seasonal changes in the size of copepods in the equatorial Atlantic. Trudy Atlanticheskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii
Volume: 37:352-377, figs. 1-10, tabs. 1-4. (24-i-1972, Russian.)
 
Gruzov, L.N. & L.G. Alekseeva 1972 O zavisimosti mezhdu vesom i dlinoi tela u osnovnykh grupp zooplanktona ekvatorial'noi Atlantiki. On the dependence between body size and weight in basic zooplankton groups from the equatorial Atlantic. Trudy Atlanticheskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii
Volume: 37:378-400, figs. 1-5, tabs. 1-3. (24-i-1972, Russian.)
 
Gruzov, L.N. 1972 Formirovanie skoplenii zooplanktona v pelagiali Gvuineiskogo zaliva. On the formation of zooplankton accumulations in the pelagic parts of the Guinea Bay. Trudy Atlanticheskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii
Volume: 37:406-428, figs. 1-10, tabs. 1-2. (24-i-1972, Russian.)
 
Gruzov, L.N. 1972 O sbalansirovannosti protsessov vosproizvodstva i potrebleniya v planktonnom soobshchestve ekvatorial'noi Atlantiki. On the balancing process in the reproduction and use of plankton matter in the equatorial Atlantic. Trudy Atlanticheskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii
Volume: 37:429-449, figs. 1-3, tabs. 1-3. (24-i-1972, Russian.)
 
Samyshev, E.Z. 1972 Pitanie nekotorykh massovykh vidov kopepod v Gvineiskom zalive. (Feeding of certain copepod congregations in the Guinea Bay). Trudy Atlanticheskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii
Volume: 37:216-271, figs. 1-6, tabs. 1-10. (24-i-1972, Russian.)
 
Samyshev, E.Z. 1972 Biokhimicheskii sostav i kaloriinost' planktona Gvineiskogo zaliva. (Biochemical composition and caloric content of plankton from Guinea Bay). Trudy Atlanticheskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii
Volume: 37:272-351, figs. 1-5, tabs. 1-25. (24-i-1972, Russian.)
 
Ali-Zade, A. 1934 Gidrofauna Apsheronskogo poluostrova. Beitrag zur Hydrofauna der Apsheron-Halbinsel. Trudy Azerbijan Fil. Akad. Nauk SSSR, Zool.
Volume: 7:3-13. (Russian with German summary).
 
Drobysheva, S.S. 1970 Sezonnye izmeneniya sostova i raspredeleniya zooplanktona pribrezhnykh vod yugo-vostochnoi chasti Sredizemnogo morya. Seasonal changes of the composition and distribution of the zooplankton in the coastal waters of the southeast part of the Mediterranean Sea. Trudy azov. chernomorsk. nauch.-issl. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 30: 163-173, figs. 1-2, tabs. 1-7. (20-xi-1970, Russian with English summary).
 
Kharin, N.N. 1960 Formirovanie zooplanktona v prudakh Aksaiskogo eksperimental'nogo nerestovo-vyrastnogo khozyaistva. Trudy azov. nauch.-issled. Inst. Ryb. Khozyaist.
Volume: 3: 112-123.
 
Kharin, N.N. 1951 Zoobentos i zooplankton kubanskikh limanov i ikh izmeneniya pri opresnenni limanov. Trudy azov.-chernomorsk. nauch.-issl. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 15:
 
Dolgopol'skaya, M.A. 1938 Dopolnenie k faune rakoobrazhnykh Chernogo morya. Some additions to the Crustacean fauna of the Black Sea. Trudy azov.-chernomorsk. nauch.-issl. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 11: 134-153, pls. 1-5. (Russian with English summary).
 
Kudelina, E.N. 1930 Zooplankton priazovkikh limanov r. Kubani. Trudy azov.-chernomorsk. nauch.-issl. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 7: 160-197, figs. 1-11. (Russian).
 
Braiko, V.D. 1968 Sezonnie izmeneniya vozrastnogo sostava nekotorykh kopepod v severo-zapadnoi chasti Chernogo morya. (Seasonal changes in the structure of the increase of some copepods in the north-western parts of the Black Sea). Trudy azov.-chernomorsk. nauch.-issl. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 27:91-102, figs. 1-13, tabs. 1-2. (24-ix-1968, Russian).
 
Kusmorskaya, A.P. 1950 O zooplanktone Chernogo morya. Trudy azov.-chernomorsk. nauch.-issled. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 14:
 
Kornilova, G.N. & A.I. Fedorian 1970 Zooplankton Krasnogo morya. The zooplankton of the Red Sea. Trudy azov.-chernomorsk. nauch.-issled. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 30: 48-59, figs. 1-3, tabs. 1-6. (20-xi-1970, Russian with English summary).
 
Pitik, K.S. & N. Novojilova 1951 Dinamika zooplanktona Azovskogo more. Dinamica zooplanctonului marii Azov. Trudy azov.-chernomorsk. nauch.-issled. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 15:
 
Fedorina, A.I. 1968 K voprosu prognozirovaniya kormovoi bazy planktonoyadnykh ryb Chernogo morya. On the problem of forecasting the food basis of plankton feeding fish in the Black Sea. Trudy azov.-chernomorsk. nauch-issl. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 27: 85-90, figs. 1-3. (24-ix-1968, Russian).
 
Fedorina, A.I. 1968 Raspredelenie zooplanktona v yugo-vostochnoi chasti Chernogo morya. The distribution of zooplankton in the south-eastern parts of the Black Sea. Trudy azov.-chernomorsk. nauch-issl. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 27: 73-84, figs. 1-9, tab. (24-ix-1968, Russian).
 
Gun'ko, A.F. & A.Ya. Aldakimova 1963 Materialy o pitanii Calanipeda aquae-dulcis (Crustacea, Calanoida) v Azovskom more. Trudy azovsk. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khozyaist
Volume: 6: 3-5, fig. (Russian).
 
Kudelina, E.N. & S.K. Zhuravleva 1963 Pitanie kopepod i lichinok balyanusa v Azovskom more. Trudy azovsk. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khozyaist.
Volume: 6:71-82, figs. 1-3, tabs. 1-2. (11-vii-1963, Russian.)
 
Borutsky, E.V. 1932 Opizanie novykh Copepoda-Harpacticoida iz ozera Baikala. A description of new species of Harpacticoida of Lake Baikal. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 2:15-27. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1937 Zooplankton nekotorykh gornykh vodoemov baikal'skogo khrebta. Zooplankton einiger Gebirgseen der Baikal-Bergkette. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 7: 75-86, figs. 1-2, tabs. 1-4. (Russian with German summary).
 
Zakhvatkin, A.A. 1932 Materialy po izucheniyu ozer Gusino-Ubukunskoi gruppy. Matériaux pour l'étude des lacs du groupe Gusino-Ubukun. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 2: 201-228, figs. 1-12, tabs. 1-5.
 
Zakhvatkin, A.A. 1932 K poznaniyu sutochnykh vertikal'nykh migratsii baikal'skogo zooplanktona. To the knowledge of the diurnal migration of zooplankton. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 2: 55-106, figs. 1-22, tabs. 1-25.
 
Vilisova, I.K. 1954 Sravnitel'nyi obzor zooplanktona Posol'skogo sora i pribreshnykh raionov otkrytogo Baikala. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 14: 190-262, figs. 1-13, tabs. 1-17.
 
Vilisova, I.K. 1959 Zooplankton Malogo morya. The zooplankton of the Maloye more. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 17: 276-304, figs. 1-12, tabs. 1-11.
 
Vilisova, I.K. 1959 Contribution and study of micronectobenthos of the Malogo More Strait. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 17:305-312. (Russian.)
Wilson: paper
Dogel', V.A. & I.I. Bogolepova 1957 Parazitofauna ryb Baikala. The parasitofauna of the Baikalian fishes. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 15:427-464, figs. 1-15, tabs. 1-2.
 
Garber, B.I. 1946 The knowledge of the plankton of Lake Baikal's depths. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 12: 33-56.
 
Bauer, O.N. 1950 Parazitofauna sigov SSSR, ee zoogeograficheskaya kharakteristika i rybokhozyaistvennoe znachenie. Trudy barabinsk odt. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 4:70-71.
 
Cheriminova, K.A. 1958 Zooplankton ozera Chervonnogo. Trudy Bel. N.I.I.R. Kh.
Volume: 2: 21-25.
 
Pertsova, N.M. 1962 Composition and dynamics of the zooplankton biomass in Velikaya Salma Strait of the White Sea. Trudy Belomorskoi Biologii Stantsii M.G.U.
Volume: 1:35–50 [In Russian.]
 
Pertsova, N.M. 1980 Raspredelenie Zooplanktona V Basseina I Kandalakshkom Zaliva Belogo Morya. Distribution of Zooplankton in the Basis and the Kandalaksha Bay of the White Sea. Trudy Belomorskoi Biologii Stantsii M.G.U.
Volume: 5: 49-68, figs. 1-8, tabs. 1-3. (21-Ii-1980, Russian with English Summary).
 
Vekhov, N.V. 1974 Osobennosti zooplanktona naskal'nykh vann ostrovov Belogo morya. Peculiarities of zooplankton of rock pools on the islands of the White Sea. Trudy Belomorskoi Biologii Stantsii M.G.U.
Volume: 4: 49-64, figs. 1-4, tabs. 1-3. (9-ix-1974, Russian).
 
Luchinskaya, T.N. 1963 Nekotorye voprosy pitaniya planktonnykh rakoobraznykh v raione Velikoi salmy (Kandalakshskii zaliv Belogo morya). Some problems of the nutrition of plancton crustaceans in the area of the Velikaya Salma of the Kandelaksha Bay of the White Sea. Trudy Belomorskoi Biologii Stantsii M.G.U.
Volume: 2: 266-273, fig. 1, tabs. 1-2. (30-v-1963, Russian with English summary).
 
Ramanovsky, Yu.E. 1980 Melkomasshtabnaya gorizontal'naya 'pyatnistost' v raspredelenie Metridia longa Lubb. i ee osobennosti. Small-scale horizontal patchiness in the population of Metridia longa Lubb. (Calanoida, Copepoda) and its peculiarities. Trudy Belomorskoi Biologii Stantsii M.G.U.
Volume: 5:69-76, tabs. 1-2. (21-ii-1980, Russian with English summary.)
 
Chusova, E.A. 1980 Mikroraspredelenie raznykh stadii Mesochra lilljeborgi Boeck i Stenhelia palustris Brady (Harpacticoida) v verkhnem gorizonte peschanoi litorali kisloi guby Kandalakhskogo zaliva Belogo morya. Microdistribution of different stages of Mesochra lilljeborgi Boeck and Stenhelia palustris Brady (Harpacticoida, Copepoda) in the upper sandy intertidal zone in the Kislaya inlet of Kandalaksha Bay (White Sea). Trudy Belomorskoi Biologii Stantsii M.G.U.
Volume: 5: 93-102, figs. 1-2, tabs. 1-2. (21-ii-1980, Russian with English summary).
 
Brotskaya, V.A. 1961 Materialy po faune Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) Velikoi salmy i prilezheshchikh uchastkov Belogo morya. Contributions to the fauna of Harpacticoidea (Crustacea:Copepoda) of the Velilaya Salma Strait and of adjacent region of the White Sea. Trudy Belomorskoi Biologii Stantsii M.G.U. (Biologii Belogo Morya, special volume on 'Biology of the White Sea')
Volume: 1:109-129, figs. 1-6. (Russian with English summary).
 
Lyakhnovich, V.P. 1960 Estestvennaya kormovaya baza ryb v prudovykh khozyaistvakh BSSR. Soobshch. II. Zooplankton vyrastnykh prydov. Trudy belorussk. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khozyaist.
Volume: 3: 3-38.
 
Zinov'ev, A.P. 1931 Vodoemy Troitskogo lesostepnogo zapovednika i ikh fauna (Copepoda i Phyllopoda). The waters of the Troitsk forest-steppe reserve and the Phyllopoda and Copepoda of the same. Trudy biol. nauchno-issled. Inst. perm. gos. Univ.
Volume: 3(4): 281-364, pls. 1-2. (Russian with English summary).
 
Zinov'ev, A.P. 1934 Postoyannye presnye vodoemy Troitskogo lesostepnogo zapovednika i ego okrestnostei. Fauna Copepoda i Phyllopoda. Permanent freshwater basins of the Troitsk Forest steppe reserve and its environs. The fauna of Copepoda and Phyllopoda. Trudy biol. nauchno-issled. Inst. perm. gos. Univ. (Molotov)
Volume: 6(3-4): 1-118, tabs. 1-32.
 
Tauson, A.O. 1934 Gidrobiologicheskii ocherk ozer Verkhnei Kamy. Hydrobiologische Untersuchungen über die Seen der Ober-Kama. Trudy biol. nauchno-issled. inst. perm. gosud. Univ.
Volume: 6(1-2): 103-110, figs. 1-8. (Russsian with German summary).
 
Titova, S.D. 1951 Parazity i bolzin ryb v vodoemakh Tomskoi oblasti i mery borby s nimi. Trudy biol. nauchno-issled. Inst. tomsk. gos. Univ.
Volume: 115:
 
Titova, S.D. 1951 Parazity ryb vodoemov okrestnostei Tomska. Trudy biol. nauchno-issled. Inst. tomsk. gos. Univ.
Volume: 115:
 
Titova, S.D. 1946 Parazity ryb basseina r. Tomi. Trudy biol. nauchno-issled. Inst. tomsk. gos. Univ.
Volume: 97:
 
Monakov, A.V. 1958 Zooplankton Volzhskogo ust'evogo uchaska Rybinskogo vodokhranilishcha za period 1947-1954 gg. Zooplankton of the Volga estuary part of the Rybin reservoir for the period 1947-1955. Trudy biol. Sta. 'Borok'
Volume: 3: 214-225, figs. 1-10, tabs. 1-2.
 
Izyumova, N.A. & A.A. Shigin 1958 Parazitofauna ryb Volgi v raionakh Gor'kovskogo i Kuibychevskogo vodokhranilishch. Parasites of fish in Volga in the region of Gorki and Kuibyshev water reservoirs. Trudy biol. Sta. 'Borok'
Volume: 3:364-383, tabs. 1-3. (Russian with English summary.)
 
Mordukhai-Boltovskaya, E.D. 1955

Materialy po raspredeleniyu i sezonnoi dinamike zooplanktona Rybinskogo vodokhranilishcha.

Trudy biol. Sta. 'Borok'
Volume: 2: 108-124, figs. 1-12, tabs. 1-6. (28-xii-1955).
 
Sous, S.M. 1975 The parasite fauna of fish of lakes and ponds in south western Siberia. TRUDY Biologicheskogo Instituta Sibirskoe Otdelenie Akademiya Nauk SSSR
Volume: 17: 183-196, illustr.
 
Nikulina, V.N. 1975 (The parasite fauna of fish from water bodies of the River Karasuk Basin.) TRUDY Biologicheskogo Instituta Sibirskoe Otdelenie Akademiya Nauk SSSR
Volume: 17: 6-35, illustr.
 
Valkanov, A. 1932 Velezh'ki v'rku zhivota nashenskite visokoplaninski ezera. Notizen über das Leben in den Hochgebirgsseen Bulgariens. Trudy Bulgaria prir. Druzh. (= Trav. Soc. Bulg. Sci. nat.)
Volume: 15-16: 207-226.
 
Zlatev', Iv. 1936 Nekoi bolesti po nashite ribi. Über einige Krankheiten unserer Fische. Trudy chernomorsk. biol. Sta. Varna
Volume: 5: 67-79.
 
Pavlov, N. 1932 K voprosu o parazitologii ryb reki Obi. Trudy Dal'nevostochn. Ped. Instituta
Volume: 5(2)(4).
 
Smirnov, S.S. 1946 Novye vidy Copepoda Harpacticoida iz severnogo ledovitogo okeana. (New species of Copepoda-Harpacticoida from the northern Arctic Ocean.) Trudy Dreif. Eksped. Glav. na ledokol. Parokh. 'G. Sedov', 1937-1940
Volume: 3:231-263, figs. 1-25.
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1928 Cladocera et Copepoda. Trudy Eksped. Pamir Eksped.
Volume: 1928, 2, Zool.: 105-130, pls.1-3. (German with Russian summary).
 
Shul'man, R.E. 1950 Parasitofauna promyslovykh ryb Belogo morya. Parasitic fauna of economic fish in the White Sea. Trudy Gel'mintologicheskoi Laboratorii
Volume: 4:275-278. (In Russian.)
 
Tolkacheva, L.M. 1970 Izuchenie roli kopepod i amfipod kak promezhutochnykh khozyaev tsestod ptits. (Study of the role of copepods and amphipods as intermediate hosts of bird cestodes). Trudy Gel'mintologicheskoi Laboratorii
Volume: 21:99-110, figs. 1-13, tabs. 1-3. (22-xii-1970, Russian)
 
Semenova, M.K. 1979 On the role of Copepoda in the life cycle of the nematode Contracaecum micropapillatum (Acaridata, Anisakidae). Trudy Gel'mintologicheskoi Laboratorii
Volume: 29:126-129. (In Russian.)
 
Yakushev, V.Y. & A.V. Sysoev 1987 The relationship between the numbers and infestation of copepod crustaceans by cestodes and cestode prevalence in fish. Trudy Gel'mintologicheskoi Laboratorii
Volume: 35:185-188. (Russian.)
 
Yakushev, V.Y., V.I. Freze, A.V. Sysoev, A.N. Pelgunov & A.E. Malkin 1986 Mathematical model of seasonal dynamics of infestation by cestodes of intermediate and definitive hosts. Trudy Gel'mintologicheskoi Laboratorii
Volume: 34:146-152. (In Russian.)
 
Sysoev, A.V. 1986 (Copepods - intermediate hosts of Proteocephalus percae (Cestoda: Proteocephalidae) in certain small lakes of Karelia.) Trudy Gel'mintologicheskoi Laboratorii
Volume: 34:105-114. (In Russian.)
 
Sysoev, A.V. 1987 (On the numbers of procercoids of some cestodes in water bodies of Karelia.) Trudy Gel'mintologicheskoi Laboratorii
Volume: 35:146-149. (In Russian.)
 
Voronkov, N.V. & A.V. Novikov 1907 Liste des organismes végétaux et animaux trouvés aux environs du lac Gloubokoïé. Liste des Copépodes. Trudy gidrobiol. Sta. glubok. Ozera (= Arb. hydrobiol Sta. See Glubokoje)
Volume: 63:39
 
Zernov, S.A. 1900 Le plancton du lac Gloubokoïé pendant les mois de juin et de juillet 1897. Trudy gidrobiol. Sta. glubok. Ozera (= Arb. hydrobiol. Sta. See Glubokoje)
Volume: 1:
 
Sabaneev, P. 1936 Do piznannya zooplanktonu vodoim basseinu r. Dnipra. 1. Zooplankton zaplavnikh vodoim dolini nizhn'oi techii r. Desni (dilyanka Chernigiv-gidro Desni). Zur Kenntnis des Zooplanktons der Gewässer des Überschwemmungsgebiets des Dnjepr Flusses. 1. Das Zooplankton der im Unterlauf des Flusses Desna auf der Strecke Tschernigiw-Desna-Mündung liegenden Überschwemmungsbecken. Trudy hidrobiol. Sta. Kyyiv
Volume: 12: 122-162, tabs. 1-7. (25-ix-1936, Ukrainian with Russian and German summaries).
 
Sabaneev, P. 1937 Materiali do vivchennya zooplanktonu r. Dnipra. 1. Zooplankton r. Dnipra raionu m. Kieva. Zur Kenntnis des Dnjepr-Zooplanktons. 1. Das Zooplankton des Dnjeprs im Kiewer Gebiet. Trudy hidrobiol. Sta. Kyyiv
Volume: 14:17-89, tabs. 1-6, diagrams 1-20. (26-v-1937, Ukrainian with Russian and German summaries).
 
Markovs'ky, Yu.M. 1934 Ozero Konchata iogo zooplankton. Der Kontscha See und sein Zooplankton. Trudy hidrobiol. Sta. Kyyiv
Volume: 7: 112-155, tabs. 1-26, diagr. 1-9, maps 1-2. (30-vii-1934, Ukrainian with Russian and German summaries).
 
Markovs'ky, Yu.M. 1935 Ozero Konchata iogo zooplankton (Prodovsheniya). Der Kontscha See und sein Zooplankton (Fortsetzung). Trudy hidrobiol. Sta. Kyyiv
Volume: 8-9: 85-215, tabs. 27-59, diagr. 10-29. (19-viii-1935, Ukrainian with Russian and German summaries).
 
Markovs'ky, Yu.M. 1949 Raionuvanniya r. Dnipra za skladom iogo zooplanktonu. Trudy hidrobiol. Sta. Kyyiv
Volume: 23:
 
Behning, A.L. 1936 O planktone Mertvogo kultura i Kaidaka. Trudy i Vsekasp. nauch.-rybokhoz. konf. VNIRO
Volume: 1:
 
Czerniavski, V. 1869

Materialy dlya sravnitel'noi zoogeografii Ponta, dolzhenstvuyushchie posluzhit' osnovaniem dlya genealogii rakoobraznykh. (Materialia ad zoographiam ponticam comparatam, etc.)

Trudy I. s'ezda Rus. Estestv. i Vrachei v SPb, 1868, Otdel. Zool. (= Kongress Russ. Naturf. ärzte, Petersbourg, Zool. Abt.) Transactions of the first meeting of Russian Naturalists in St. Petersburg, 1868
Volume: 17-136, pls. 1-8. (Copepoda: 23-41).
 
Lebeden, N., El'Darova-Serg'eva & S. Mitropol'sky 1909 Liste des organismes du delta de la Volga. Trudy Ikhtiol. Lab. Upr. Kasp.-Volzhskikh rybnykh i tyull. Protyslov
Volume: 1:
 
Skorikov, A.S. 1914 K' planktonu nizhnyago techeniya r. Volgi v'svyazi s'voprosom'o 'potamoplankton'. Trudy ikhtiol. Lab. Uprav. kasp.-volzh. ryb. tyul. Promys.
Volume: 3(5):1-33, figs. 1-9, tab. 1. (Russian with German summary.)
 
Sergeeva, Zh.N., Lebedev & Mitropolski 1909 Verzeichnis der von dem Ichthyologischen Laboratorium in der Wolgadelta gefundenen Organismen. Trudy ikhtiol. Lab. Uprav. kasp.-volzh. ryb. tyul. Promys. (= Arb. Ichthyol. Lab. Kasp. Wolgasch. Fisch. Verwalt. Astrachan)
Volume: 1(1-2). (Russian).
 
Pedashenko, D. 1897 Razvitie Nervnoi Sistemy, Polovykh' Kletok' I Spinnoi Organ' Lernaea branchialis. Über Die Entwicklung Des Nervensystems und Die Genitalzellen und Die Dorsalorgane von Lernaea branchialis L. Trudy Imp. S.-Peterb. Obshch. Estest.
Volume: 27(6): 187-194. (Russian with German Summary on Pp. 208-210).
 
Shimkevich, V. 1889 Nablyudeniya nad' faunoi Belogo morya, chast I. Trudy imp. S.-Peterb. Obshch. Estest., Zool.
Volume: 20(2): 1-137, pls. 1-5.
 
Pedashenko, D.D. 1879 Otchet o sostoyanii i deyatelnosti solovetskoi biologicheskoi stantsii v 1879 Trudy Imp. S.-Petersb. Obshch. Estest., Zool. (= Raboty Proizvedemiya V' Laboratorii Zootomicheskogo Kabineta)
Volume: 28(1).
 
Pedashenko, D.D. 1898

Istoriya embrional'nago razvitiya i metamorfos' Lernaea branchialis. Die Embryonal-Entwicklung und Metamorphose von Lernaea branchialis.

Trudy Imp. S.-Petersb. Obshch. Estest., Zool. (= Raboty Proizvedemiya V' Laboratorii Zootomicheskogo Kabineta)
Volume: 26(4)7:247-307. SIL QL444 .C722P37 1898
Wilson: paper
Daday, E. 1909

Beiträge zur Kenntnis der Fauna Turkestans. V. Ostracoden und Plankton der Seen Issyk-Kul und Tschatyr-Kul.

Trudy imp. St. Petersburg Obshch. Estest.
Volume: 39(1)1: 1-58, figs. 1-9, pl. 1. (German and Russian).
 
Sirkova, Z.N. & R.D. Mordukhai-Boltovskoy 1979 On the microbenthos of lake Belog, system of the Severo-Dinski Canal. Trudy Insituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademia Nauk SSSR
Volume: 22(25):63-81. (Russian)
 
Selkere, R.Yu. 1955 Zooplankton i pitanie ryb planktonofagov nekotorykh promyslovykh ozer latviiskoi SSR. Zooplancton et pisciculture dans les lacs de la RSS de Lettonie. Trudy Inst. Biol. Riga, 2 (= Rybnoe Khozyaistvo Vnutrennikh Vodoemov latviiskoi SSR, Akad. Nauk latv. SSR, 1)
Volume: :107-118, tabs. 1-3. (Russian.)
 
Akatova, N. 1958 Razvitie zooplanktona v nekotorykh prudakh Latviiskoi SSR pri ikh udobrenii. Development of zooplankton in some ponds in Latvian SSR after their ammelioration. Trudy Inst. Biol. Riga, 7 (= Rybnoe Khoz. vnutr. vod. latv. SSR
Volume: 2:109-125, tabs. 1-4. (Russian with English summary).
 
Malovitskaya, L.M. 1965 Nablyudeniya nad zhiznennym tsiklom Eudiaptomus gracilis (G. Sars) i Eu. graciloides (Lill.) (Copepoda Calanoida) Rybinskogo vodokhranilishcha. Observations of the life-cycle of Eudiaptomus gracilis (G. Sars) and E. graciloides (Lill.) (Copepoda, Calanoida) in Rybinsk Reservoir. Trudy Inst. Biol. Vnutrennikh Vodokhran., Akad. Nauk SSSR, Moscow
Volume: 8(11):58-65, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Malovitskaya, L.M. & Yu.I. Sorokin 1961 Eksperimental'noe issledovanie pitaniya Diaptomus (Crustacea, Copepoda) s pomoshch'yu C14. Experimental investigations on the feeding of Diaptomus (Crustacea, Copepoda) by means of C14. Trudy Inst. Biol. Vodokhran.
Volume: 4(7):262-272. (Russian with English summary.)
 
Barysheva, A.F. 1960 Parasitofauna ryb Gor'kovskogo vodokhranilishcha v pervyi god ego sushestvovaniya. Parasitic fauna of fishes in Gorky reservoir in the first year of its existence. Trudy Inst. Biol. Vodokhran.
Volume: 3(6):273-282. (Russian).
 
Monakov, A.V. 1963 Pitanie tsiklopov roda Macrocyclops Claus. Trudy Inst. Biol. Vodokhran.
Volume: 6(9):115-122, figs. 1-5.
 
Monakov, A.V. 1959 Khishchoe pitanie Acanthocyclops viridis (Jur.) (Copepoda, Cyclopoida). Predatory nutrition of Acanthocyclops viridis Jur. Trudy Inst. Biol. Vodokhran.
Volume: 2(5): 117-127, figs. 1-4, tabs. 1-7. (Russian).
 
Izyumova, N.A. 1959 K voprosu o dinamike parazitofauny ryb rybinskogo vodokhranilishcha. The dynamics of parasite fauna of fishes in Rybinsk reservoir. Trudy Inst. Biol. Vodokhran.
Volume: 2(5): 174-190, tabs. 1-3. (Russian with English summary).
 
Izyumova, N.A. 1960 Sezonnaya dinamika parazitofauny ryb Rybinskogo vodokhranilishcha. Seasonal distribution of fish parasites in Rybinsk reservoir. Trudy Inst. Biol. Vodokhran.
Volume: 3(6): 283-300. (Russian with English summary).
 
Pashkevich, N.V. 1979 Development Dynamics of Zooplankton in Breeding Ponds. Trudy Inst. Ekol. Rast. Zhiv. Sverdlovsk
Volume: 120: 81-93, figs.
 
Gorbunov, G.(P.) 1929 Predvaritel'nyi otchet po issledovanniyu presnykh i solonovatykh vodoemov Novoi Zemli, proizvedennomy v 1923, 1924 i 1925 gg. Vorläufiger Bericht über in die Jahren 1923, 1924, 1925 und 1927 ausgeführten Untersuchungen der süssen und brackigen Gewässer auf Nowaya Semjla. Trudy Inst. Izuchen. Severa
Volume: 40:147-154. (Russian with German summary.)
 
Virketis, M.A. 1941 (Some facts about the zooplankton of the Barents Sea.) Trudy Inst. Izuchen. Severa
Volume: 37:
 
Virketis, M.A. 1928 Nekotorye dannye o zooplanktone Barentsova morya po Kol'skomu meridianu. Some evidence on the zooplankton in the Barents Sea along the Kola-meridian. Trudy Inst. Izuchen. Severa
Volume: 37: 7-38, figs. 1-13. (Russian with English summary).
 
Virketis, M.A. 1929 K voprosu o raspredelenii zooplanktona v Gorle Belogo morya. Über die Verteilung des Zooplanktons im 'Gorlo' des Weissen Meeres. Trudy Inst. Izuchen. Severa
Volume: 40:306-328.
 
Smirnov, S.S. 1931 K faune litoral'nikh Copepoda Barentsova Morya. (Study of the littoral Copepoda of the Barents Sea.) Trudy Inst. Izuchen. Severa (Transactions of the Institute for Scientific Exploration of the North); also Bulletin of the Scientfic Experiment Station, Vol. 1. Moscow
Volume: 48:205-216. (In Russian; summary in German.)
Wilson: paper
Manteufel, B.P. 1960 Vertikal'nye migratsii morskikh organismov, I. Vertikal'nye migratsii kormovogo zooplanktona. Vertical migrations of food zooplankton. Trudy Inst. Morf. Zhivot.
Volume: 13: 62-117, figs. 1-6, tabs. 1-17. (13-i-1960).
 
Heptner, M.V. 1971 K faune veslonogikh (Copepoda, Calanoida) Kurilo-Kamchatskogo zheloba. Semeistva Euchaetidae, Lucicutiidae, Heterorhabidae. To the Copepod fauna of the Kurile-Kamchatka trench. The families Euchaetidae, Lucicutiidae, Heterorhabdidae. Trudy Inst. Okeanol.
Volume: 92: 73-161, figs. 1-39. (22-xi-1971, Russian with English summary).
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1946 Osobennosti sutochnoi vertikal'noi migratsii zooplanktona v polyarnykh morya. Diurnal vertical migration of zooplankton in polar seas. Trudy Inst. Okeanol. (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 70-76.)
Volume: 1:151-156, fig. 1. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Bauer, O.N. 1941 K poznaniyu parazitov ryb r. Khatangi Trudy Inst. Polyarn. zeml., seriya promyshl. Khoz.
Volume: 6(L-M).
 
Barysheva, A.F., V.A. Vladimirov & N.A. Izyumova 1963 Parasitofauna ryb Gor'kovskogo vodokhranilishcha vo vtoroi god ego zapolneniya. (Parasitic fauna of fishes of the Gorky reservoir in the second year of its filling). Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 6(9):171-177. (5-xi-1963, Russian.)
 
Butorin, N.V. 1978 Ivan'kovskoe vodokhranilishche i ego zhizn. (Ivan'kov reservoir and its life). Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 34(37) (but probably 35(38)):1-304, figs. 1-58, tabs. 1-68.
 
Lazareva, V.I. 1993 The species number and taxonomic diversity in plankton communities of small lakes undergoing acidification. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 69(72):3-19. (Russian.)
 
Mashtakov, A.V. 1979 Ekologicheski analiz parazitofauny leshcha Gor'kovskogo vodokhranilishcha. (An ecological analysis of the parasite fauna of the bream of the Gorky reservoir). Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 38:168-175, tabs. 1-6. (21-viii-1979, Russian.)
 
Pavel'eva, E.B. & Y.I. Sorokin 1971

Izuchenie Pitaniya Pelagicheskogo Zooplanktona Ozera Dal'nego Na Kamchatka. (A Study of Feeding in the Pelagic Zooplankton from Dalne Lake in Kamchatka).

Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 22(25):56-63, figs. 1-6, tab. 1. (10-xi-1971, Russian.)
 
Monakov, A.V. 1971 Zooplankton i zoobentos Belogo Nila i ego poimennykh vodoemov v respublike Sudan. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 21(24):104-119, figs. 1-6, tabs. 1-5. (Russian.)
 
Monakov, A.V. 1968 Nekotorye dannye pitanye Heterocope saliens Lill. (Copepoda, Calanoida). Some data of the feeding of Heterocope saliens Lill. (Copepoda, Calanoida). Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 17(20):27-32, figs. 1-2. (28-x-1968, Russian.)
 
Monakov, A.V. 1968 Fauna tsiklopid pribrezhnoi zony Rybinskogo vodokhranilishchha. Cyclopidae population in the inshore zone of Rybinsk reservoir. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 17(20):33-40, figs. 1-5, tab. 1. (28-x-1968, Russian.)
 
Monakov, A.V. 1963 Plankton and benthos of Kamskoe Reservoir. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 6(9):108-114. [In Russian.]
 
Monakov, A.V. & Yu.I. Sorokin 1971 Pitanie i pishchevoe povedenie nekotorykh presnovodnykh Calanidae. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 21(24): 180-195, figs. 1-8, tabs. 1-6.
 
Riv'er, I.K. 1982 (Some features of the period of summer stagnation in Lake Siversk.) Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 45:57-68. (In Russian.)
 
Riv'er, I.K. 1988 Features of the functioning of zooplankton communities in waters of varying types. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 55(58):80-111.
 
Riv'er, I.K. & V.N. Stolbunova 1991 The zooplankton from Lake Nero. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 65(68):74-108.
 
Zhokhov, A.E. & A.V. Tyutin 1994 [Parasite fauna of fish under conditions of lake acidification.] Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk, St. Petersburg
Volume: 70(73):186-201. (In Russian.)
 
Pidgaiko, M.L. 1961 O formirovanii zooplankona pridunaikikh vodoemov. Trudy Instituta Gidrobiologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 36:
 
Tseeb, Y.Y. 1961 Zooplankton sovetskogo uchastka Dunaya. Trudy Instituta Gidrobiologii, Akademii Nauk USSR
Volume: 36:
 
Bogorov, V.G. & M.E. Vinogradov 1955

Osnovnye cherty raspredeleniya zooplanktona v severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. (Some essential features of zooplankton distribution in the North-western Pacific.)

Trudy Instituta Okeanologii (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 183-195.)
Volume: 18:113-123, figs. 1-6.
Wilson: paper
Lubny-Gertsyk, E.A. 1955

Planktonic indicators of currents.  Planktonnye indikatory techenii.

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 13:67-70, figs. 1-2.
 
Lubny-Gertsyk, E.A. 1959 Sostav i raspredelenie zooplanktona Okhotskogo morya. Composition and distribution of the zooplankton in Okhotsk Sea. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 30:68-99, figs. 1-10, tabs. 1-2. (28-xi-1959, Russian.)
 
Lubny-Gertsyk, E.A. 1961 Raspredelenie massovykh vidov zooplanktona v Kamchatskom i Korfo-Karaginskom zalivakh v avguste-septyabre 1956 g. po sboramsrt 'Akademik Shuleikin'. The distribution of common zooplankton species in the bays of Kamchatka and Korf-Karaginsk in August-September 1956, based on the collections taken by the trawler 'Akademik Shuleykin'. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 51:112-115, figs. 1-2. (30-iii-1961, Russian with English summary).
 
Lubny-Gertsyk, E.A. 1962 Voprosy svyazi sostava pishchi molodi mintaya (Theregria chalcogramma) s raspredeleniem planktona. Problems of the relationship between the feeding of Theregria chalcogramma and the distribution of plankton. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 58:157-162, tab. (17-vii-1962, Russian with English summary.)
 
Naumov, A.G. & L.A. Ponomareva 1964 Vertikal'noe raspredelenie i sutochnye migratsii osnovnykh predstavinelei zooplanktona v severnoi chasti Indiiskogo Okeana. The Vevrtical distribution and the diurnal migration of the major species of zooplankton from the northern part of the Indian Ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 64:250-256, figs. 1-2. (16-i-1964, Russian.)
 
Arashkevich, E.G. 1978

Nekotorye kharakteristiki pitaniya kopepod. Some characteristics of feeding of copepods.

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 112:118-121, fig. 1, tab. 1. (24-iv-1978, Russian with English summary).
 
Brodsky, K.A. 1955 Plankton of the northwestern part of the Kurisho and the Pacific Ocean near the Kuril Islands. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 18:96-99.
 
Klumov, S.K. 1961 Plankton i pitanie usatykh kitov (Mystacoceti). Plankton and the feeding of whalebone whales (Mystacoceti). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 51:142-155, figs. 1-3, tabs. 1-3. (30-iii-1961, Russian with English summary).
 
Klumov, S.K. 1963 Pitanie i gel'mintofauna usatykh kitov (Mystacoceti) v osnovnykh promyslovykh raionakh mirovogo okeana. Feeding and helminth fauna of whalebone whales (Mystacoceti) in the main whaling grounds of the world ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 71:94-194, figs. 1-14, tabs. 1-23. (2-vii-1963, Russian with English summary).
 
Klumov, S.K. 1963 Food and helminth fauna of whalebone whales (Mystacoceti) in the main whaling regions of the world oceans. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 71, 94–194 [transl. by Th. Pidhayny, Fisheries Research Board of Canada Translation Series No. 589, 1965].
 
Brodsky, K.A. 1955 Plankton of the north-western Kuroshio and the Kurile region of the Pacific Ocean. Plankton severo-zapadnoi chasti Kuro-sio i priku-ril'skikh vod Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 18:124-133, figs. 1-2. (Russian with English summary)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 The Calanoida of the Kuril-Kamchatka Trench. K faune veslonogikh rachkov (Calanoida) Kurilo-Kamchatskoi vpadiny. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 12:184-209, figs. 1-14. (11-iii-1955, Russian.)
Wilson: paper
Musaeva, E.I. 1978 Dykhanie planktonnykh zhivotnykh yugo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Respiration rates of planktonic animals in the south-western part of the Pacific Ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 112:122-125, figs. 1-5. (24-iv-1978, Russian with English summary).
 
Betesheva, E.I. 1954

Nekotorye dannye o pitanii usatykh kitov v raione Kuril'skoi gryady. ( Data on the feeding of baleen whales in the Kurile region).

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 11:238-245, tabs. 1-2. (14-viii-1954, Russian).
 
Heinrich, A.K. 1974 On neuston pontellids (Pontellidae, Copepoda) of the southern Atlantic. O neistonnykh pontellidakh (Pontellidae, Copepoda) yuzhnoi poloviny Atlantiki. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 98:43-50, figs. 1-5, tab. (1-iv-1974, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1964 On the surface plankton of the North-east Pacific. O pripoverkhnostnom planktone severo- vostochnoi chasti Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 65:77-94, figs. 1-7. (15-vii-1964, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1990 Calanoida copepods of the plankton collections from the submarine rises of the Nasca Ridge. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 124:15-26. (Russian, English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1961 Seasonal phenomena in plankton of the world ocean. I. Seasonal phenomena in the plankton of high and temperate latitudes. Sezonnye yavleniya v planktone mirovogo okeana. I. Sezonnye yavleniya v planktone srednikh i vysokikh shirot. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 51:57-81, figs. 1-5. (30-iii-1961, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1962 Peculiarities of the main plankton communities in the Pacific. Osobennosti osnovnykh pelagicheskikh soobshchestv Tikhogo Okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 58:114-134, figs. 1-2, tabs. 1-2. (17-vii-1962, Russian with English summary).
 
Heinrich, A.K. 1960 Gorizontal'noe raspredelenie kopepod v tsentral'noi chasti Tykhogo okeana i opredelyayushchie ego faktory. Horizontal distribution of Copepoda in the Central Pacific and the determinant factors. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 41:31-41, figs. 1-5. (30-iv-1960, Russian.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1959 Biologicheskie sezony v planktone Beringova morya i gorizontal'noe raspredelenie biomassy zooplanktona. Biological seasons in the Bering Sea plankton and the horizontal distribution of the zooplanktonic biomass. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 30:107-114, figs. 1-4. (28-xi-1959, Russian.)
 
Beklemishev, K.V. 1959

K anatomii zhavatelnogo apparata kopepod. Soobshchenie II. Zhuyushii krai mandibul i nekotorykh Calanidae i Eucalanidae. Anatomy of mouth parts of Copepods. Masticatory surfaces of the mandible in some Calanids and Eucalanids.

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 30:148-155, figs. 1-9. (Russian, with English summary).
 
Beklemishev, K.V. 1961

Zooplankton severo-vestochnoi chasti Tikhogo okeana zimoi 1958/59 g. Zooplankton in the eastern North Pacific in winter 1958/59

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 45:143-170, figs. 1-9, tabs. 1-2. (Russian with English summary).
 
Beklemishev, K.V. & V.A. Burkov 1958

Svyaz' raspredeleniya planktona s raspredeleniem vodnykh mass v zone frontov severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Verbindung der Planktonverteilung mit der Verteilung der Wassermassen in der Zone der Meeresfronten des Nord-Westlichen Teiles des Stillen Ozeans.

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 27:55-65, figs. 1-4. (30-xii-1957, Russian).
 
Belyaev, G.M. 1976

Pelagicheskaya i pridonnaya fauna naibol'shikh okeanicheskikh glubin. The pelagic and near-bottom fauna of the maximal oceanic depths.

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 99:178-196, tabs. 1-3. (9-vii-1976, Russian with English summary).
 
Vinogradov, M.E. 1970 Vertikal'noe raspredelenie zooplanktona v Kurilo-Kamchatskom raione Tikhogo okeana. The vertical distribution of zooplankton in the Kurile-Kamchatka region of the Pacific Ocean (based on the data of the 39th cruise of the R/V 'Vityaz'). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 86:99-116, figs. 1-4, tabs. 1-5.
 
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1962

Nekotorye cherty raspredeleniya zooplanktona severnoi chasti Indiiskogo Okeana. Some data on the distribution of zooplankton in the northern Indian Ocean.

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 58: 80-113, figs. 1-20.
Wilson: paper
Vinogradov, M.E. 1960 Kolichestvennoe raspredelenie glubokovodnogo planktona v zapadnoi i tsentral'noi chastyakh Tikhogo okeana. I. Raspredelenie obshchei biomassy planktona. Quantitative distribution of deep-sea plankton in the western and central parts of the Pacific Ocean. I. Distribution of the general biomass of plankton. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 41:55-84, figs. 1-12, tabs. 1-4.
 
Vinogradov, M.E. 1959 K voprosu o vertikal'nykh gruppirovkakh morskogo zooplanktona. On the problem of vertical grouping of marine plankton. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 30:100-106, fig.1.
 
Vinogradov, M.E. 1954 Sutochnye vertikal'nye migratsii zooplanktona dalnevostochnykh morei. Daily vertical migration of zooplankton of Far-East seas. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 8:164-199, figs. 1-25. (Russian.)
 
Vinogradov, M.E. 1955 Kharakter vertikal'nogo raspredelenniya zooplanktona v vodakh Kurilo-Kamchatskoi vladiny. (Vertical distribution of zooplankton in the waters of Kurile-Kamchatka depression). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 12:177-182, figs. 1-3. (Russian.)
 
Vinogradov, M.E. 1955 Vertikalnye migratsii zooplanktona i ikh rol v pitanii glubokovodnoi pelagicheskoi fauny. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 13:71-76. (Russian.)
 
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1963 Quantitative distribution of plankton in the upper layers of the Pacific equatorial currents. 1. The distribution of standing crope and the horizontal distribution of sorne species..Raspredelenie planktona v vodakh ekvatorial'nykh techenii Tikhogo Okeana. I. Raspredelenie biomassy planktona i gorizontal'noe rasprostranenie nekotorykh vidov. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 71:22-59, figs. 1-20. (Russian with English abstract.)
Wilson: paper
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1964 Raspredelenie planktona v vodakh ekvatorial'nikh techenii Tikhogo okeana. Soobshchenie II. Vertikal'noe raspredelenie Otdel'nykh vidov. Quantitative distribution of plankton in the upper layers of the Pacific equatorial currents. II. Vertical distribution of some species. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 65:58-76, figs. 1-7.
 
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1974 Vertikal'noe raspredelenie biomassy planktona v raione Yuzhnu-Sandvicheva zhelova. The vertical distribution of plankton standing crop in South Sandvich trench. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 98:38-42, figs. 1-2, tab. (1-iv-1974, Russian with English summary).
 
Voronina, N.M. & L.A. Zadorina 1974 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v yuzhnoi Atlantike v noyabre - dekabre 1971 g. The distribution of plankton standing crop in the South Atlantic in November - December 1971. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 98:30-37, figs. 1-3. (1-iv-1974, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Voronina, N.M. 1964 Raspredelenie pripoverkhnostnogo zooplanktona v vodakh ekvatorial'nykh techenii Tikhogo Okeana (na primere kopepod sem. Pontellidae). The distribution of surface plankton in the Pacific Equatorial Current fauna. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 65:95-106, figs. 1-4, tabs. 1-2.
 
Voronina, N.M. 1962 O pripoverkhnostnom zooplanktone Indiiskogo okeana. On the surface plankton of the Indian Ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 58:67-79, figs. 1-6.
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1963 On the filtering ability of copepods in the boreal and the tropical regions of the Pacific. O fil'truyushchei sposobnosti kopepod boreal'noi i tropicheskoi oblastei Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR (translation BLL ref. no. RTS7455 (8052 98F). Zool. Libr. 90xB no. 7455).
Volume: 71:60-71, figs. 1-5, tab. 1. (2-vii-1963, Russian with English summary)
Wilson: paper
Beklemishev, K.V. 1955 Influence of diatom consumption by Copepoda on their fluctuations in number, demonstrated by examples from the Far Eastern Seas. O vliyanii vyedaniya kopepodami diatomei na khod chislennosti poslednikh na primere dal'nevostochnykh morei. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 13:77-82, fig. 1, tabs. 1-2. (Russian, with English summary).
 
Vinogradov, M.E. (ed.) 1975 Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 408pp.
Wilson: paper
Ponomareva, L.A. 1957 Raspredelenie zooplanktona v yuzhnoi polovine Tatarskogo proliva. The distribution of zooplankton in the southern half of the Tatar Straits. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 20:246-252, figs. 1-4. (Russian.)
 
Ponomareva, L.A. 1954 O sezonnykh izmeneniyakh zooplanktona proliva Laperusa. (On the seasonal changes in zooplankton of Laperouse Straits). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 11:258-263, figs. 1-4. (14-viii-1954, Russian)
 
Ponomareva, L.A. 1954 Zimnii zooplankton severnoi chasti Yaponskogo morya. Winter plankton in the northern part of Japan Sea. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 9:159-172, figs. 1-6. (Russian.)
 
Ponomareva, L.A. 1961

Zooplankton zaliva Aniva. The Zooplankton from the Aniva Bay (Sea of Okhotsk).

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 51:103-111, figs. 1-2.
 
Shchapova, T.F., O.B. Mokievsky & F.A. Pasternak 1957 Flora i fauna pribresh'nykh zon ostrova Putyatina (Yaponskoe more). I. Flora and fauna of coastal zones of Putjatin Island, Japan Sea. I. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 23:67-101, fig. 1.
 
Ponomareva, L.A. 1963 To the problem on availibility of food organisms for fishes. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 61:72-80.
 
Ponomareva, L.A., A.G. Naumov & V.V. Zernova 1962 The feeding of some euphausiids in the Indian Ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 58:163-166.
 
Timonin, A.G. & M.V. Flint 1978 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v antarkticheskikh vodakh zapadnoi chasti Tikhogo Okeana v yanvare-fevrale 1976 g. Distribution of plankton in antarctic waters of West Pacific in January-February 1976. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 112: 99-110, figs. 1-10. (24-iv-1978, Russian with English summary).
 
Chindonova, Yu.G. 1959 Pitanie nekotorykh grupp globokovodnogo makroplanktona v severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Feeding of some groups of the deep water macroplankton in the north-western part of the Pacific. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 30:166-189, figs. 1-5. (Russian with English summary.)
 
Voronina, N.M. 1975 K ekologii i biogeografii planktona yuzhnogo okeana. On the ecology and biogeography of the plankton in the Southern Ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Biologicheskie issledovaniya v yuzhnoi Atlantike i v raione Peruansko-Chiliiskogo zhelova. Biological investigations in the South Atlantic Ocean and in the region of Peru-Chile trench.)
Volume: 103:60-87, figs. 1-14. (26-iii-1975, Russian with English summary)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. & M.E. Vinogradov 1960 Raspredelenie zooplanktona v Kurilo-Kamchatskom raione Tixogo Okeana. (Distribution of zooplankton in the Kurile-Kamchatka region of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 157-183.)
Volume: 34pp.
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1948 Vertikal'noe raspredelenie zooplanktona i vertikal'noe raschlenenie vod okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 86-105.)
Volume: 2:43-59, tabs. 1-11. (Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. & M.E. Vinogradov 1955 Raspredelenie zooplanktona v severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (St. Petersburg)
Volume: 18:100-101. (Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1960 O pripoverkhnostnom planktone tsentral'noi chasti Tikhogo okeana. On the surface plankton in the central Pacific. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (St. Petersburg)
Volume: 41:42-47, figs. 1-2. (30-iv-1960; Russian.)
Wilson: paper
Parin, N.V., T.A. Gorelova & O.D. Borodulina 1990 Feeding and trophic relationships of fishes inhabiting the Nazca and Sala y Gomez submarine ridges. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (St. Petersburg)
Volume: 125:37-57.
 
Ponomareva, L.A. 1957 Zooplankton of the West Kara Sea and Baidaratskaya Bay. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Transactions of the Institute of Oceanology)
Volume: 20:185-199, figs. 1-9 (1959). (Translation Am. Inst. biol. Sci.).
 
Ponomareva, L.A. 1957 Distribution of zooplankton in the southern half of the Tatary Strait (from collections of May 1951). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Transactions of the Institute of Oceanology)
Volume: 20:200-205, figs. 1-4 (1959). (Translation Am. Inst. biol. Sci.).
 
Heinrich, A.K. 1961 On the vertical distribution and diurnal migration of the copepods to the southeast of Japan. O vertikalnom raspredelenii i sutochnoi migratsii kopepod v raione k yugo-vostoku ot Yaponii. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Moscow
Volume: 51:82-102, figs. 1-7, tabs. 1-4. (30-iii-1961, Russian with English summary).
Wilson: paper
Matmuratov, S.A., T.S. Stuge, T. Troshina, E.G. Krupa, G.Z. Akberdina & N.S. Aynabaeva 2005 Zooplankton of reservoirs of the Nury river basin in conditions of chronic pollution by industrial drainage. Trudy Instituta Zoologii Almaty
Volume: 49: 130-145. (Russian)
 
Gvozdev, E.V. & A.I. Agapova 1963 Izmeneniya parazitofauny u zhivotnykh, akklematizirovannykh v Kazakhstane. Parasitofauna changes in the animals acclimatized in Kazakhstan. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata
Volume: 19:65-71. (20-ii-1963)
 
Kolesnikova, M.N. 1963 Paraziti ryb nizovii reki Syr-dar'i. Fish parasites of the lower Syr-Darya River. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata
Volume: 19:138-144. (20-ii-1963)
 
Agapova, A.I. 1960 Parazity ryb vodoemov Kustanaiskoi oblasti. In: Parazity zhivotnykh i prirodnaya ochagovost' boleznei. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata, Zoology
Volume: 12:195-205. (Russian).
 
Agapova, A.I. 1962 Parazity ryb serkhnego i srednego techeniya syr-dar'i. In: Parazity dikikh zhivotnykh Kazakhstana. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata, Zoology
Volume: 16:135-144, fig. 1. (Russian).
 
Dobrokhotova, O.V. 1984 Parazito-khozyainnaya sistema lichinki gimenolepidid-kopepody i ostrakody v vodoemakh Kazakhstana. Parasite-host system larvae of Hymenolepidides-copepodes and ostracodes in recervoirs of Kazakhstan. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata, Zoology
Volume: 41:137-152. (9-i-1984, Russian.)
 
Mikailov, T.K. 1965 K parazitofaune ryb Varvarinskogo vodokhranilishcha. (On the parasite fauna of fish of the Varvarinsk Reservoir). Trudy Instituta Zoologii, Baku
Volume: 24:128-137. (17-ii-1965, Russian)
 
Monchenko, V.I. 1957 Do morfologii V para grudnikh kintsivoku Eurytemora giesbrechtii (Copepoda). The morphology of thoracic legs V in Eurytemora giesbrechtii (Copepoda). Trudy Instituta Zoologii, Kyyiv (Kiev)
Volume: 14:44-48, fig. 1. (Ukrainian with Russian summary.)
Wilson: paper
Markevich, A.P. & O.N. Bauer 1950 Parazitichni veslonogi rakopodibni (Copepoda parasitica) prisnovodnikh ryb Sibiru. (Parasitic copepods of fresh-water fishes of Siberia). Trudy Instituta Zoologii, Kyyiv (Kiev), Acad. Nauk. URSR
Volume: 4:112-119. (Ukrainian.)
 
Markevich, A.P. 1939 Evolyutsiya kinshchivok v ontogenezi Lernaeopodidae. Evolution of the appendages in the ontogeny of Lernaeopodidae. Trudy Instituta Zoologii, Kyyiv (Kiev), Biology
Volume: 5:147-161, figs. 1-17. (Ukrainian with Russian and English summaries).
 
Markevich, A.P. 1936

Do morfologii i sistematiki roda Basanistes Nordmann. Zur Morphologie und Systematik der Gattung Basanistes Nordmann 1832.

Trudy Instituta Zoologii, Kyyiv (Kiev), Biology, Acad. Nauk. URSR v. VII
Volume: 3:157-167, pls. 1-4. (Ukrainian with Russian and German summaries).
Wilson: PDF
Mazepova, G.F. 1955 Novaya forma Eucyclops serrulatus (Fisch.) (Copepoda Cyclopoida) iz ozera Baikal. (New form of Eucyclops serrulatus (Fisch.) from Lake Baikal). Trudy Instituta Zoologii, Leningrad
Volume: 18:106-111, figs. 1-5. (Russian.)
Wilson: paper
Shaposhnikova, G.Kh. 1954 Sazan r. Urala i vozmozhnosti ego ispol'zovaniya dlya razvedeniya v iskusstvennykh vodoemakh Priural'ya. (Cyprinus carpio du fleuve Oural et la possibilité de sa réproduction dans les étangs artificiels à Prioural). Trudy Instituta Zoologiya, Leningrad
Volume: 16:576-610, figs. 1-2, tabs. 1-17. (Russian.)
 
Shul'ga, E.L. 1953 O zooplanktone ozera Oron. Trudy irkutsk. gos. Univ.
Volume: 7(1-2), seriya Biol.
 
Yasnitsky, V.N. 1923 Matériaux pour l'étude de plancton du lac Baikal. Trudy Irkutskogo Obshch. Estest.
Volume: 1(1): 32-72.
 
Reshetnikova, A.V. 1955 Parazitofauna kefali Chernogo Morya. Trudy Karadag. Biol. St.
Volume: 13:
 
Reshetnikova, A.V. 1955 K poznaniyu parazitofauny pelamidy (Sarda sarda Bloch) Chernogo morya. [Contribution to the knowledge of the parasite fauna of the bonito ( Sarda sarda Bloch) of the Black Sea] Trudy karadag. nauch. Biol. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 13: 97-121.
 
Klyuncharev, K.V. 1952 Materialy dlya kolichestvennoi kharakteristiki zooplanktona Chernogo morya u Karadaga. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 12: 78-95, figs. 1-10, tabs. 1-9.
 
Benko, K.I. 1962 Sezonnye kolebaniya chislennosti biomassy zooplanktona v Chernom more v raione Karadaga v 1957-1959 gg. Seasonal quantitative variations of biomass of zooplankton in the Black Sea near Karadag in 1957-1959. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 18:44-58. (Russian).
 
Benko, K.I. & A.I. Shapovalov 1962 Sutochnye migratsii zooplanktona v zavisimosti ot kolichestvennogo raspredeleniya fitoplanktona v Chernom more v raione Karadaga. Daily migrations of zooplankton in connection with numerical distribution of phytoplankton in the Black Sea near Karadag. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 18:59-70. (Russian).
 
Garber, B.I. 1951 Nabl'yudenniya za razvitiem i razmnozheniem Calanipeda aquaedulcis Kritcz. (Copepoda, Calanoida). Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 11: 3-55.
 
Dolgopol'skaya, M.A. 1940 Zooplankton Chernogo morya v raioni Karadaga. Das Zooplankton des Schwarzen Meeres in der Nähe von Karadag. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 6: 57-111, figs. 1-18, tab. 1. (Russian with German summary).
 
Lazareva, L.P. 1959 Sezonnye i vertikal'nye izmeneniya biomassy Pseudocalanus elongatus Boeck v Chernom more i raione Karadaga. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 15: 3-12, figs. 1-5, tabs. 1-5. (Russian).
 
Produkina, L. 1952 Katalog fauny i flory Chernogo morya raiona Karadagskoi biologicheskoi stantsii. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 12: 116-127. (Russian).
 
Trifonov, G.P. 1959 Pitania molodoi v pribrezhnoi zone Chernogo morya u Karadaga. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 15: 138-148.
 
Chayanova, L.A. 1950 Razmnozhenie i razvitie pelagicheskikh Copepoda Chernogo morya. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 10: 78-105.
 
Ulomsky, S.N. 1940 Viznachnik Calanoida i Cyclopoida Chornogo morya. Bestimmungstabellen der aus dem Schwarzen Meer stammenden Calanoida- und Cyclopoida-Arten. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho (= Trav. Stn. biol. Karadagh)
Volume: 6: 145-172, figs. 1-14. (Russian with German summary).
 
Ulomsky, S.N. 1955 Plankton vnutrennikh vodoemov Kryma i ego biomassa. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho (= Trav. Stn. biol. Karadagh)
Volume: 330:4
 
Glukhova, V.M. 1956 Parazitofauna kambalovykh ryb Belogo morya. Parasite fauna of the flatfishes of the White Sea. Trudy karel'. Fil. Akad. Nauk SSSR
Volume: 4: 27-49, tabs. 1-12. (23-iii-1956).
 
Kozhov, M.M. 1956 O rasprostranenii sovrenennoi Baikal'skoi fauny vne Baikale. Trudy karel. Fil. Akad. Nauk SSSR, 5, Voprosy Ikhtiol. Vnutrenn. Vod.
Volume: 39-46.
 
Gerd, S.V. 1949 Biozenosy bentosa loshchich ozer Karelii. Marine relicktorganisms in the Karelian seas. Trudy Karelo-finsk. Gosud. Univ.
Volume: 4:
 
Gerd, S.V. 1946 Obzor gidrobiologisheskikh issledovanii ozer Karelli. Trudy Karelo-finsk. otd. VNIRO
Volume: 2:
 
Gordeeva-Pertseva, L.I. & L.N. Gordeeva 1968 Zooplankton Veshkelitskikh ozer. Trudy karel'sk. otd. gos. NIORKH
Volume: 4(3).
 
Kruglova, AN. 2009 Zooplankton in the Kola River (Barents Sea basin). Trudy Karelskogo Nauchnogo Centra Rossiiskoi Akademii Nauk
Volume: 4:85-89. (Russian)
 
Kudelina, E.N. 1950 Vliyanie temperatury na razmnozhenie i plodovitast Calanipeda aquae-dulcis Kritcz. Trudy kasp. bass. fil. vses. nauchno-issled. Inst. morsk ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 11: 265-286.
 
Kurashova, E.K. 1967 Sostav i sezonnye izmeneniya zooplanktona nizhnei Volgi. (The composition and seasonal changes in the zooplankton of the Lower Volga). Trudy kasp. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz.
Volume: 23:59-79, figs. 1-3, tabs. 1-11. (17-viii-1967, Russian.)
 
Fadeev, N.N. 1929 Katalog vodnykh zhivotnykh, naidennykh v basseine r. Dontsa i prileshashchykh mestnostyakh za period rabot s 1917 po 1927 gg. Catalogue des animaux aquatiques trouvé dans le bassin du Donetz et les contrées avoisinantes au cours des recherches affectuées pendant la période de 1917 à 1927. Trudy kharkiv. Tov. Dosl. Prir.
Volume: 52:7-32.
 
Siewerth, M.W. 1927 Obzor fauny presnovodnykh Eucopepoda Ukrainy. Review of the freshwater Eucopepoda fauna of the Ukraine. Trudy khar'kiv. Tov. Dosl. Prir.
Volume: 50(2): 3-22 (121-140), tab. (Russian).
 
Siewerth, M.W. 1929 Opyt izucheniya fauny presnovodnykh Eucopepoda basseina reki Dontsa. Versuch der Erforschung der Süsswasserfauna Eucopepoda aus dem Donetzbassin. Trudy khar'kiv. Tov. Dosl. Prir.
Volume: 52: 169-207, figs. 1-24, tabs. 1-23. (Russian with German summary).
Wilson: paper
Sinitsa, T. 1929 Nekotorye dannye o zhizni odnogo ozero-podobnogo vodoema basseina r. Dontsa. Quelques données sur la biologie d'un étang lacustre du bassin du Donetz. Trudy kharkiv. Tov. Dosl. Prir. (= Trav. Soc. Nat. Charkov)
Volume: 52:317-348, figs. 1-4, tabs. map. (Russian.)
 
Siewerth, M.W. 1930 Dal'shi dani z fauni Eucopepoda basseinu richki Dintsya. Weitere Angaben über die Eucopepodenfauna im Donetzbecken. Trudy khar'kiv. Tov. Dosl. Prir. Zool.
Volume: 55(2):9-19, figs.1-4.
 
Rylov, V.M. 1935 Nekotorye kachestvennye i kollichestvennye dannye o zooplanktone ozera Issyk-Kul'. Some qualitative and quantitative data on the zooplankton of Lake Issyk-Kul'. Trudy kirgiz. kompleks. Eksped.
Volume: 3(2): 87-96.
 

All Other Pages


[ TOP ]