Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 65029 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Zmijewska, M.I. 1980 Calanus simillimus Giesbrecht typowy przedstawicei wód subantarktyuznych. Zesz. nauk. U.G. Oceanogr.
Volume: 1980(7): 161-171.
 
Zawizlak, W. & L. Bittel 1971 Seasonal variability of the zooplankton in the southern part of the Lake Jeziorak, with special consideration of its littoral. Zesz. nauk. Univ. Mikozaja Kopernika Torun., Nauki Mat. Przyrod. Prace Limnol.
Volume: 6: 81-114, figs. 1-6, tabs. 1-9.
 
Bittel, L.S., G. Grimm & S. Ochocki 1965 The horizontal distribution of zooplankton in the southern part of Lake Jeziorak. Zesz. nauk. Univ. Mikozaja Kopernika Torun., Nauki Mat. Przyrod. Prace Limnol.
Volume: 13:21-46, figs. 1-10, tabs. 1-8.
 
Tabacki, A. 1969 Widlonogi (Copepoda) slonawych zrodel w okolicach leczycy. Copepoden (Copepoda) der brackigen Quellenwässer in Gegend von Leczya. Zesz. nauk. Uniw. Lódz.
Volume: (2)33: 41-45, pls. 1-2, tabs. 1-2. (Polish with German summary).
 
Tabacki, A. 1971 Widlonogi (Copepoda) rzeki Grabi (Czefaunistyczna). Ruderfusskrebse (Copepoda) des Flusses Grabia (Faunistischer Teil). Zesz. nauk. Uniw. Lódz.
Volume: (2)44: 31-52, fig. 1, pls. 1-5, tab. (Polish with German summary).
 
Tabacki, A. 1972 Fauna Niebieskich zródel. Widlonogi (Copepoda).Ruderfuss- krebse (Copepoda). Zesz. nauk. Uniw. Lódz.
Volume: (2)46: 15-16, tab. 1.
 
Szlauer, L. 1958 Plankton jeziora Chelmzy skiego. The plankton of the Chelmzynskie Lake. Zesz. nauk. Uniw. Mikolaja Kopernika Torun., Biol.
Volume: 2: 33-61, figs. 1-17, tabs. 1-3, map. (Polish with English summary).
 
Zawizlak, W. 1974 An attempt at discovering the correlation of some of the parameters of zooplankton crustacean population and the value of its production. Zesz. nauk. Uniw. Mikozaja Kopernika Torun. Nauki Mat. Przyrod., Prace Limnol.
Volume: 8: 47-61, figs. 1-7, tabs. 1-2.
 
Bittel, L. 1965 The zooplankton of Lake Kortowo in the years 1952-1953. Zesz. Nauk. Wyzsz. Szkol. Roln. Olsztyn
Volume: 19:121-142.
 
Bialek, A. 1965 Wzrost i odzywianie sie narybku okonia w Jeziore Leginskim. The growth and feeding of perch fry in Leginskie Lake. Zesz. Nauk. Wyzsz. Szkol. Roln. Olsztyn
Volume: 20(2):225-232, figs. 1-3, tabs. 1-2. (Polish with Russian and English summaries).
 
Baczkowska, E. 1965 Pokanu i odzywianie sie okonia (Perca fluviatilis L.) w jeziorze Leginskim i Pasterzewo. The food and feeding of the perch (Perca fluviatilis L.) in Leginskie and Pasterzewo lakes. Zesz. Nauk. Wyzsz. Szkol. Roln. Olsztyn
Volume: 20(2):233-243, figs. 1-5, tabs. 1-4.
 
Drzycimski, I. & R. Rozanaska 1967 Nowe gatunki Harpacticoida (Copepoda) zalewu Wislanego. Zesz. Nauk. Wyzsz. Szkol. Roln. Olsztyn
Volume: 23:61-68.
 
Grabda, E. & J. Grabda 1959 Masowy pojaw Tracheliates maculatus Kollar, 1835 w jeziorze Jamno. Zesz. Nauk. Wyzsz. Szkol. Roln. Olsztyn
Volume: 4:133-142, 4 figs.
 
Chojnacki, J. 1976 Evaluation on aggregation tendency in zooplankton from data on its abundance, dry weight, and energetic value. Ocena tendencji skupiskowych zooplanktonu na podsta wie Liczebnosci, Suchej masy i wartosci energetycznej. Zeszyty Naukowe Adademii Rolniczej Szczecinie
Volume: 60:13-30. (Polish)
Wilson: paper
Chojnacki, J. 1973 Southern Baltic zooplankton in 1960. Zooplankton Baltyku poludniowego W 1960 Roku. Zeszyty Naukowe Adademii Rolniczej Szczecinie
Volume: 40:11-25. (Polish)
Wilson: paper
Chojnacki, J. 1983 Badania liczebnosci, biomasy i wartoci energetycznej mezozooplanktonu w zatoce pomorskiej i w rejonie ustki w cyklu rocznym. (Studies upon number, biomass and energy value of mesozooplankton, in yearly cycle in Pomeranian Bay and Ustka region). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Szczecinie
Volume: 103: 17-35. (Polish with English summary).
 
Chojnacki, J. & M.M. Hussein 1983 Body length and weight of the dominant copepod species in the southern Baltic Sea. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Szczecinie
Volume: 103: 53-64.
 
Szlauer, L. 1965 Plankton skorupiakowy jezior Legi skich. Crustacea plankton of Legi skie lakes. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Szczecinie
Volume: 20(2): 175-179, tabs. 1-6. (Polish with Russian and English summaries).
 
Szlauer, B. & M. Pawinska 1997 Paracyclops fimbriatus (Fischer) in the sewage treatment plant at Stargard Szczecinski. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Szczecinie
Volume: 179(23):55-64.
 
Szlauer, B. & L. Szlauer 1994 Zooplankton of River Odra in Szczecin. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Szczecinie
Volume: 164(21):23-39. (Polish)
 
Szlauer, B. 1994 Toxic properties of River Odra water for Daphnia magna Straus. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Szczecinie
Volume: 164(21):41-49. (Polish)
 
Szlauer, B. 1996 Zooplankton of Kake Glebokie as an indicator of the lake's trophic status. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Szczecinie
Volume: 171(22):19-34. (Polish)
 
Chojnacki, J., & R.J. Wróblewski 1975 Zooplankton Południowego Bałtyku w 1963 roku na tle warunków hydrologicznych. [Zooplankton in the southern Baltic in the year 1963 in the context of hydrological conditions.] Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Seria Rybactwo Morskie
Volume: 46: 25-43. [In Polish.]
 
Kazmierczuk, J. & B. Szlauer 1984 Zooplankton w urządzeniach zakładu uzdatniania wody z Jeziora Miedwie. [Zooplankton in the water treatment plant equipment in Lake Miedwie.] Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Seria Rybactwo Morskie i Technologia Zywnosci
Volume: No. 14, 108:45-56. [In Polish.]
 
Ejsmont-Karabin, J. & T. Weglenska 1996 Przemiany struktury zooplanktonu strefach przejściowych rzeka - jezioro - rzeka (System rzeki Kretyni, Pojezierze Mazurskie). [Changes in zooplankton structure in the passing area of river-lake- river. River Kretynia system, Mazovian Lake District.] Zeszyty Naukowe Komitetu 'Człowiek i Środowisko' 1996,
Volume: 13:263-289. [In Polish.]
 
Karabin, A. & J. Ejsmont-Karabin 1996 Struktura, obfitosc oraz zróznicowanie zooplanktonu jezior rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie). Funkcjonowanie systemów rzeczno-jeziornych w krajobrazie pojeziernym: rzeka Krutynia (Pojezierze Mazurskie). [Structure, abundance and diversity of zooplankton of the Krutynia River (Masurian Lakeland). Fluvio-lacustrine systems in a lake district: the Krutynia River (Masurian Lakeland).] Zeszyty Naukowe Komitetu Czlowiek Srodowisko
Volume: 13:155-171. [In Polish.]
 
Szaniawska, A. 1977 Composition and seasonal changes of zooplankton in Puck Bay in 1973 and 1974. Zeszyty Naukowe Wydzialu Binoz Uniwersitetu Gdanskiego, Gdynia , Poland
Volume: 5:79-101. (Polish.)
 
Szlauer, L. & J. Widuto 1966 The Crustacea plankton in the Sukiel Lake in the years 1955-1957. Zeszyty Naukowe Wysezej Szkoly Pedagogicznej, Olsztyn
Volume: 21:733-755. (Polish, English summary)
 
Hajduk, Z. 1963 Zooplankton and its part in the food of carp-fry (Cyprinus carpio L.). Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 3:3-51.
 
Hajduk, Z. 1965 Widlonogi (Copepoda-Cyclopoida) niektórych zbiorników wodnych Wroclawia. Copepoda-Cyclopoida of some water reservoirs in Wroclaw. Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 5:129-139, fig. 1, tabs. 1-4.
 
Hajduk, Z. 1981 Cladoceran and copepod fauna of the pond of Smolnik Reserve. Opolskie towarzystwo przyjaciól Nauk W opolu. Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 20:83-91, fig. 1, tabs. 1-3. (Polish summary.)
 
Hajduk, Z. 1984 Plankton skorupiakowy sonawego jeziora Dogie Wielkie. Crustacean plankton of the brackish lake Dogie Wielkie. Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 22:69-85. (Polish with English summary.)
 
Hajduk, Z. & R. Dybala 1987 Crustacea plankton of the clay-pits in Stanowice near Swiebodzice (Lower Silesia). Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 5:49-59.
 
Hajduk, Z. 1966 Materiay do znajomósci wiólarek (Cladocera) lska. Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 6:65-72. (Polish.)
 
Hajduk, Z. 1971 Cladocera i Copepoda stawu rybnych w Izbicko. Cladocera and Copepoda of fish ponds in Izbicko. Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 11:105-140, fig., tabs. 1-8.
 
Hajduk, Z. 1972 Cladocera i Copepoda jeziora Liwia Luza. Cladocera and Copepoda of the Lake Liwia Luza. Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 12:69-79, fig., tabs. 1-2.
 
Hajduk, Z. 1973 Cladocera and Copepoda of Jamno Lake. Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 13:103-111.
 
Hajduk, Z. 1973 Fauna Cladocera i Copepoda stawu rybnego w Szczodrem. The fauna Cladocera and Copepoda of fish pond in Szczodre. Zeszyty Przyrodnicze
Volume: 13:69-84, fig., tabs. 1-2.
 
Sabaneev, P. 1933 Biologichna kharakteristika stavkovikh vodoim Vinnichini. III. Kharakteristika stavkiv r. Rivtsya. Biologische Charakteristik der Teiche im Winnitzet Gebiet. III. Charakteristik der Teiche des Flusses Riwetz. Zh. biol.-zool. Tsyklu Kyyiv
Volume: 3(7):3-20, tab. (Ukrainian with German summary.)
 
Ermakov, M., V. Krapin & A. Popova 1933 Pro deyaki biotsenozi solyanikh richok ozera Elton. Über einige Biozönosen der Salzflüsse des Elton-Sees. Zh. biol.-zool. Tsyklu kyyiv
Volume: 3(7): 85-110, tabs. 1-5. (Ukrainian with German summary).
 
Evstigneev, P.V. 1985 O vliyanii sily i dlitel'nosti elektricheskogo razdrazheniya na kharakteristiki svetoizlucheniya morskikh kopepod. The influence of electric excitation strength and duration on the light radiation parameters in the marine Copepoda (Crustacea). Zh. Obshch. Biol.
Volume: 46(1): 102-107, figs. 1-3, tabs. 1-2. (19-xii-1984, Russian with English summary).
 
Kryuchkova, N.M. 1969 Ispol'zovanie zooplanktonom pishchi na rost. The utilization of food by the zooplankton. Zh. Obshch. Biol.
Volume: 30(4): 418-425, figs. 1-2, tab. 1. (2-vii-1969, Russian with English summary).
 
Svetlichny, L.S. 1988 Sootnosheniya parametrov lokomotsii i razmerov tela pri broskovom plavanii kopepod. Correlation between locomotion parameters and body size at rush swimming in copepods. Zh. Obshch. Biol.
Volume: 49(3):401-408, figs. (Russian with English summary).
 
Pavlova, E.V. & N.I. Minkina 1986 Udel'noe dykhanie morskikh planktonnykh zhivotnykh prirazno podvizhnosti. Specific respiration of marine planktonic animals at varying mobility. Zh. Obshch. Biol.
Volume: :121-134, figs.3-4, tab.1-5
 
Pavlova, E.V. & N.I. Minkina 1987 Specific respiration of marine planktonic animals at varying mobility. Zh. Obshch. Biol.
Volume: 48(1):92-104. (Russian with English summary.)
 
Klekovski, R.Z. & E.A. Shushkina 1968 Pitanie, rost i obmen Macrocyclops albidus (Jur.) zavremya ego metamorfoza pri raznykh kontsentratsiyakh korma. Nutrition, growth and metabolism in Macrocyclops albidus (Jur.) during its metamorphosis at different concentrationa of food. Zh. Obshch. Biol.
Volume: 29: 199-208, figs. 1-10, tabs. 1-3. (iii/iv-1968, Russian with English summary).
 
Piontkovsky, S.A. 1981 Sootnosheniya prodolzhitel'nosti povedencheskikh aktov u nekotorykh vidov morskikh kopepod. Correlation of the duration of behavioural acts in some species of marine copepods. Zh. Obshch. Biol.
Volume: 42(4): 533-538, fig. 1. (23-vi-1981, Russian with English summary).
 
Belousov, L.V. & T.V. Ostroumova 1966 No Title Available Zh. Obshch. Biol.
Volume: 27(3):336-348.
 
Zhang, Zhen, F.Z. Chen & W.P. Zhou 2009 Diel horizontal migration of crustacean zooplankton between the macrophytes and open water in Lake Xuanwu. Zhang Jiang Liu Yu Zi Yuan Yu Huan Jing / Resources and Environment in the Yangtze Basin
Volume: 18(10):919-925. [In Chinese; abstract in English.]
 
Grozev, D., T. Hubenova-Siderova & A. Zaikov 2000 Species and size selectivity of European cat-fish (Silurus glanis) to natural food when reared in aquarium to one month of age. Zhivotnov dni Nauki
Volume: 37 (5-6): 14-18(Bulgarian).
 
Grozev, D.J. 2001 Productivity of zooplankton in carp ponds. Zhivotnov dni Nauki
Volume: 38 (5): 40-44 (Bulgarian).
 
Rylov, V.M. 1936 Nizsie rakoobrazhnie (Crustacea-Entomostraca). Zhivotnov Mir SSSR.
No Volume Data Available
 
Anev, N. & N. Boyadzhiev 2004 Research on diseases in freshwater fish ponds caused by parasitic crustaceans and the struggle againsst them. Prouchvane v'rkhu zabolyavaniyata v ribnostopanskite obekti, predizvikani ot parazitni rakoobrazni i borbata s tyakh. Zhivotnov'dni Nauki / Journal of Animal Science
Volume: 41(3):22-25. [In Bulgarian; abstract in English.]
 
Gao, Q. & Z.L. Xu 2009 Distribution pattern of zooplankton in the Oujiang Estuary during summer and autumn. Zhong Guo Shui Chan Ke Xue / Journal of Fishery Sciences of China
Volume: 16(3):372-380. [In Chinese; abstract in English.]
 
Liu, G.X., X.F. Chen & K.L. Cui 2009 Analysis of population genetic structure of Euchaeta plana with ISSR technology in Yellow Sea and East China Sea. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 39(5):995‑998 Sum 172. (Chinese_
 
Liu, G.X., D.H. Xu, X.C. Qiu, Y.C. Huang, J.I. Cui & L.Y. Zhu 2007 Study on the growth, survival and fatty acids composition of larvae and juvenile of Paralichthys olivaceus raised with Schmackeria poplesia (Copepoda: Calanoida). Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 37(2):259-265. (Chinese)
 
Hua, E., Z.N. Zhang, S.L. Fan & H.B. Liu 2009 Study on the use of meiofauna parameters to assess heavy metal pollution in sediments. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 39(3):429-436 Sum 169. (Chinese)
 
Fan, S.L., H.B. Liu, Z.N. Zhang, K. Deng & W. Yuan 2006 Study on the abundance and biomass of meiofauna in the sandy beach of Taiping Bay, Qingdao. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 36(3): 98-104 (Sup) (Chinese)
 
Li, Y., X.X. Tang, J. Yu & L. Feng 2006 Effects of UV-B radiation on the mortality and ingestion of Schmacheria [Schmackeria] inopinus. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 36(3): 109-113. (Chinese)
 
Zhang, F.J., Y.S. Zhang, X.L. Zhang, X.W. Guo & Z.L. Liang 2005 The benthic boundary layer fauna at a typical station in the Yellow Sea in summer. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 35(6): 961-966. (Chinese)
 
Zhang, Y., Z.N. Zhang, K. Deng, E. Hua & Y. Huang 2005 A preliminary study on the determination of the ATP content of the phytal meiofauna from the rocky intertidal zone in Qingdao. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 35(5): 799-806. (Chinese)
 
Zhu, Y.Z., H.J. Chen & G.X. Liu 2008 Study on the community characteristics of zooplankton and influential factors in Shacheng Harbor, Fujian Province. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 38(6):943-950 Sum 166. (Chinese)
 
Xue, Y., X.S. Jin, X.Y. Zhao, Z.L. Liang, & X.S. Li 2007 Food consumption by the fish community in the central and southern Yellow Sea in autumn. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 37(1): 75-82. (Chinese)
 
Men, R.X., G.P. Yang, X.Q. Shen, M.J. Liao & X.J. Guan 2005 Variation analysis of 18S ribosomal RNA gene fragments amplified from Jiaozhou Bay plankton copepod. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 35(3): 392-396(Chinese).
 
Chen, H.Y., H. Zhou, F.H. Mu & S.C. Yang 2009 The spatial-temporal distributional characteristics of meiobenthic abundance and biomass in the northern Yellow Sea. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao
Volume: 39(4):657-663. (Chinese)
 
Liu, G.X. & J. Lin 2007 Application of genetic marker technique to the study of systematics, biodiversity and phylogenetics for marine copepods. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao / Periodical of Ocean University of China
Volume: 37(1):33-37. [In Chinese.]
 
Huang, Y.S., D.H. Xu, H.J. Chen, H. Zhang, S.J. Lin & G.X. 2014

PCR-Based in situ Dietary Analysis of Calanus sinicus Brodsky in Yellow River Estuary and Adjacent Waters.

Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao, Periodical of Ocean University of China
Volume: 44(3):83-91. Mar 2014
 
Liu, H.B., Z.N. Zhang, S.L. Fan & K. Deng 2007 Some progress on the study of intertidal meiofauna. Zhongguo Haiyang Daxue Zuebao / Periodical of Ocean University of China
Volume: 37(5):767-774. [In Chinese; abstract in English.]
 
Qiu, M.H. & M.D. Qiu 2009 [Human plerocercoidosis and sparganosis: I. A historical review on aetiology.] Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi / Chinese Journal of Parasitology and Parasitic Diseases
Volume: 27(1):54-60. [In Chinese.]
 
Markevich, A.P. 1932 Materiali do faunii parazitichesnikh rakuvatikh ryb Ukraini. Zhurn. bio-zool. Tsyklu YUAN, Kyyiv (Kiev)
Volume: 4: 67-80, figs. 1-3. (Ukrainian with German summary).
 
Kuz'mina, V.V. & N.V. Ushakova 2007 [Activities of proteinases in invertebrate animals--potential objects of fish nutrition. Effects of temperature, pH, and heavy metals.] Zhurnal Evoliutsionnoĭ Biokhimii i Fiziologii
Volume: 43(5):404-409. [In Russian; abstract in English.]
 
Ugolev, A.M. & V.V. Kuzmina 1988 The role of processes of induced autolysis in digestion of hydrobionts. Zhurnal Evolyutsionnoi Biokhimii i Fiziologii
Volume: 24(5):768-771.
 
Verbitsky, V. B. 2008 The notion of ecological optimum and the determination of this optimum in freshwater poikilothermic animals. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 69(1): 44-56. (Russian).
 
Mikheev, V.N. 2011 Monoxenous and heteroxenous parasites of fish manipulate behavior of their hosts in different ways. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 72(3):183-197. (Russian)
 
Makrushin, A.V. 1983 Latentnye yatsa Calanoida (Crustacea, Copepoda). Latent eggs of Calanoida (Crustacea, Copepoda). Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 44(4):541-546. (27-vi-1983, Russian with English summary.)
 
Makrushin, A.V. 1987 Anhydrobiosis and yolk structure in Calanoida (Copepoda, Crustacea). Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 48(6):756-762. (Russian with English summary)
 
Mikheev, V.N., A.F. Pasternak & E.T. Valtonen 2003 How do fish ectoparasites Argulus spp. (Crustacea: Branchiura) match with their hosts at the behavioural and ecological scales? Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 64(3):238-247.
 
Zelikman, A.L. 1946 Opyt eksperimental'nogo izucheniya deistviya stabiliziruyushchego otbora na plodovitost' Cyclops serrulatus. Attempt of an experimental study of the effect of stabilizing selection upon the fecundity of Cyclops serrulatus. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 7(4):239-252, tabs. 1-8. (Russian with English summary)
 
Zaika, V.E. & A.A. Andryushchenko 1969 Zavisimost' udel'noi produktsii ot vozrastnoi struktury v populyatsiyakh planktonnykh zhivotnykh. Dependence of specific productivity on age structure in populations of planktonic animals. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 30(3):251-258, figs. 1-3. (24-iv-1969, Russian with English summary).
 
Evstigneev, P.V. 1985 The influence of the electric excitation strength and duration in the light radiation parameters in the marine Copepoda (Crustacea). Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 46(1):102-107.
 
Monchenko, V.I. 1980 O polifaktornoi obuslovlennosti perekhoda tsiklopov (Crustacea, Cyclopoidea) v sostoyanie pokoya. Factors determining the passage to the resting stage in Cyclopids (Crustacea, Cyclopidae). Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 41(2):291-297, tab.
Wilson: paper
Shcherbakov, A.P. & A.I. Ivanova 1969 Rol' zooplanktona v destruktsii organicheskogo yeshchestva v evtrofnom ozera. The role of zooplankton in the organic matter destruction in eutrophic lake. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 30(2):140-146, tabs. 1-4. (11-iii-1969, Russian)
 
Tchesunov, A.V. 2002 A case of tongueworms (Pentastomida): A peculiar problem in context of the modern phylogenetics. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 63 (3): 209-226. (Russian)
 
Dubrovskaya, O.P., M.I. Gladyshev & V.G. Gubanov 1999 Seasonal dynamics of number of alive and dead zooplankton in a small pond and some variants of mortality estimation. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 60(5):543-555. (In Russian.)
 
Dubovskaya, O.P. 2009 [Non-predatory mortality of the crustacean zooplankton, and its possible causes (a review).] Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 70(2):168-92. [In Russian; abstract in English.]
 
Dubovskaya, O.P., M.I. Gladyshev & O.N. Maxutova 2004 Stok limnicheskogo zooplanktona cherez vysokonaporniyu plotinu i ego sud'ba v reke c biistrim techeniem (na primorye plotini Krasnoyarskoi GES na r. Yenisei). [Flow of limnetic zooplankton through a high-pressure weir and its fate in the rapid river current (in the bank weirs of the Krasnoyarsk GES on the Yenisei River).] Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 65:81-93. [In Russian.]
 
Zadereev, E.S. 2002 Chemical interactions between planktonic crustaceans. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 63(2):159-167. (Russian)
 
Vinogradov, M.E. 1997 The influence of hydrogen sulfide on life distribution in the Black Sea. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 58(3):43-60. (Russian)
 
Vinberg, G.G. 1950 Intensivnost' obmena i razmery rakoobraznykh. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 11(5):367-380, figs. 1-4, tabs. 1-2. (Russian)
 
Gaevskaya, A.V. 1989 Another comment on significance of fish parasites for related disciplines. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 50(1):123-127.
 
Mal'tsman, T.S. 1970 O vliyanii vyedaniya zooplanktona rybami na ego razvitie v prudakh (na primere mal'kovykh prudov Tsimlyanskogo nerestovo vyrastnogo khozyaistva). Influence of fish feeding on zooplankton upon its development in ponds. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 31(5):630-639, figs. 1-5, tabs. 1-7. (10-ix-1970, Russian with English summary).
 
Flint, M.V., A.V. Dritz & A.F. Pasternak 1990 Peculiarities of physiology of some interzonal Copepoda species. Zhurnal Obshchei Biologii
Volume: 51(3):382-392, figs. (Russian with English summary)
 
Bizina, E.V. 2000 [Predators, resources, and trophic chains in the regulation of plankton population and biomass in oligothrophic lakes.] Zhurnal Obshcheĭ Biologii
Volume: 61(6):601-615. [In Russian.]
 
Dubovskaya, O.P., M.I. Gladyshev & V.G. Gubanov 1999 Seasonal dynamics of number of live and dead zooplankton in a small pond and some variants of mortality estimation. Zhurnal Obshchei Biologii (Journal of General Biology)
Volume: 60:543-555. [In Russian.]
 
Rylov, V.M. 1920 K svedeniyam o faune vodoemov g. Petrograda i ego okreatnostei. I. Spisok organismov, naidennych v 1914, etc. Zhurnal Petrogr. Agronomii Inst.
Volume: 2:82-104.
 
Devetter, M. 1998 Dendrotelmy a jejich obyvatelé. Tree water holes and their inhabitants. Ziva
Volume: 6:268. (In Czech.)
 
Melo Júnior, M. de, V.L.S. Almeida, M.N. Paranaguá & A.N. Moura 2007 Crustáceos planctônicos de um reservatório oligotrófico do Nordeste do Brasil. Planktonic crustaceans of an oligotrophic reservoir in Northeastern Brazil. Zoociências
Volume: 9(1):19-30. [In Portuguese; abstract in English.]
 
Steuer, A. 1933 Zur planmässigen Erforschung der geographischen Verbreitung des Haliplanktons, besonders der Copepoden. Zoogeographica, Jena
Volume: 1:269-302, maps 1-9.
Wilson: paper
Brehm, V. 1932 Über die Tiergeographische Valenz der Speciesmerkmale. Zoogeographica, Jena
Volume: 1:54-62.
 
Pesta, O. 1932

Über das derzeit bekannte Vorkommen von Diaptomus tatricus Wierz. im Lichte der oekologischen Zoogeographie.

Zoogeographica, Jena
Volume: 1:72-84, figs. 1-2.
Wilson: paper, PDF
Kihara, T.C. & R. Huys Year Not Available A new genus of Ectinosomatidae (Copepoda, Harpacticoida) from sublittoral sediments in Ubatuba, Sao Paulo State (Brazil), an updated key to genera and notes on Noodtiella Wells, 1965. ZooKeys
Volume: 17:57-88. http://pensoftonline.net/zookeys/index.php/journal/article/view/202/150
Wilson: paper, PDF
Karaytug, S., S. Sak & A. Alper 2010

A new species of Odaginiceps Fiers, 1995 (Copepoda, Hapacticoida, Tetragonicipitidae) from the Mediterranean coast of Turkey.

ZooKeys
Volume: 53:1-12.
Wilson: paper, PDF
Suárez-Morales, E. & J. Jarquín-González 2013

A new species of Peltidium Philippi, 1839 (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) from the Pacific coast of Mexico.

ZooKeys
Volume: 325:21-32. doi: 10.3897/zookeys.325.5726
Wilson: PDF
Kihara, T.C. & C.E.F. Rocha 2013

First record of Clausidium (Copepoda, Clausidiidae) from Brazil: a new species associated with ghost shrimps Neocallichirus grandimana (Gibbes, 1850) (Decapoda, Callianassidae).

Zookeys
Volume: 335:47-67. 10.3897/zookeys.335.5490
Wilson: PDF
Gutiérrez-Aguirre, M.A., N.F. Mercado-Salas & A. Cervantes-Martínez 2013

Description of Eucyclops tziscao sp. n., E. angeli sp. n., and a new record of E. festivus Lindberg, 1955 (Cyclopoida, Cyclopidae, Eucyclopinae) in Chiapas, Mexico.

ZooKeys
Volume: doi: 10.3897/zookeys.@@.5413
 
El-Sherbiny, M.M. & A.M. Al-Aidaroos 2013

First record and redescription of Macandrewella cochinensis Gopalakrishnan, 1973 (Copepoda, Scolecitrichidae) from the Red Sea, with notes on swarm formation.

Zookeys
Volume: 344:1-15. 10.3897/zookeys.344.5519
Wilson: PDF
Huys, R. 2009 On the junior subjective synonyms of Coullia Hamond, 1973 (Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae): an update and key to species and related genera. ZooKeys
Volume: 5:33-40.
Wilson: paper, PDF
Uyeno, D., K.Wakabayashi & K. Nagasawa 2012

A new species of parasitic copepod, Sarcotretes umitakae sp. n. (Siphonostomatoida, Pennellidae), on the rattail (Actinopterygii, Macrouridae) from the East China Sea, Japan.

Zookeys
Volume: 246:1-10. doi: 10.3897/zookeys.246.3872
Wilson: PDF
Ohtsuka, S., M. Shimomura & K. Kitazawa 2012

A new species of Enterognathus (Copepoda, Cyclopoida, Enterognathidae) collected from the Seto Inland Sea, western Japan.

ZooKeys
Volume: 180:1-8.
Wilson: paper, PDF
Srinui, K., S. Nishida & S. Ohtsuka 2013

A new species of Pseudodiaptomus (Crustacea, Copepoda, Calanoida, Pseudodiaptomidae) from the Prasae River Estuary, Gulf of Thailand

ZooKeys
Volume: 338:39-54. 10.3897/zookeys.338.5531
Wilson: PDF
Bang, H.W., J.G. Baguley & H.J. Moon 2014 A new genus of Cletopsyllidae (Copepoda, Harpacticoida) from Gulf of Mexico. ZooKeys
Volume: 391:37–53. 10.3897/zookeys.391.6903
 
Kihara, T.C. & R. Huys Year Not Available Corrigenda: Kihara TC & Huys R (2009). A new genus of Ectinosomatidae (Copepoda, Harpacticoida) from sublittoral sediments in Ubatuba, Sao Paulo State (Brazil), an updated key to genera and notes on Noodtiella Wells, 1965. Zookeys 17:57-88. ZooKeys
Volume: 18:181-182.
Wilson: paper, PDF
Huys, R. & W. Lee 2009 Proposal of Marbefia, gen. n. and Inermiphonte, gen. n., including updated keys to the species of Pseudonychocamptus Lang, 1944 and Paralaophonte Lang, 1948 (Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae). ZooKeys
Volume: 23:1-38.
Wilson: paper, PDF
Karanovic, T., K.; Kim & W. Lee 2014

Morphological and molecular affinities of two east Asian species of Stenhelia (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida).

ZOOKEYS
Volume: 411:105-143. 10.3897/zookeys.411.7346
 
Mercado-Salas, N.F. & E. Suárez-Morales 2014

On Kiefer's American Eucyclops (Copepoda, Eucyclopinae): redescriptions and comments on the historical records of E. delachauxi, E. prionophorus, E. bondi and E. leptacanthus.

Zookeys
Volume: 402:1-41. 10.3897/zookeys.401.6112 2014
Wilson: PDF
Fuentes-Reines, J.M. & E. Suárez-Morales 2014

A new subspecies of Nitokra affinis Gurney, 1927 (Copepoda, Harpacticoida) from the Caribbean coast of Colombia.

ZOOKEYS
Volume: (378):1-15. 10.3897/zookeys.378.6695
Wilson: PDF
Galassi, D.M.P., P. De Laurentiis & B. Fiasca 2011

Systematics of the Phyllognathopodidae (Copepoda, Harpacticoida): re-examination of Phyllognathopus vigueiri (Maupas, 1892) and Parbatocamptus jochenmartensi Dumont and Maas, 1988, proposal of a new genus for Phyllognathopus bassoti Rouch, 1972, and description of a new species of Phyllognathopus.

ZooKeys
Volume: 104:1-65. http://www.pensoft.net/J_FILES/1/articles/763/763-G-3-layout.pdf
 
Menzel, L. 2011

First descriptions of copepodid stages, sexual dimorphism and intraspecific variability of Mesocletodes Sars, 1909 (Copepoda, Harpacticoida, Argestidae), including the description of a new species with broad abyssal distribution.

ZooKeys
Volume: 96:39-69. http://www.pensoft.net/journals/zookeys/article/1496/first-descriptions-of-copepodid-stages-sexual-dimorphism-and-intraspecific-variability-of-mesocletodes-sars-1909-copepod
Wilson: paper, PDF
Karanovic, T., M.J. Grygier & W. Lee 2013

Endemism of subterranean Diacyclops in Korea and Japan, with descriptions of seven new species of the languidoides-group and redescriptions of D. brevifurcus Ishida, 2006 and D. suoensis Ito, 1954 (Crustacea, Copepoda, Cyclopoida).

Zookeys
Volume: 267:1-76.
Wilson: PDF
Mercado-Salas, N.F., E. Suárez-Morales, A.M. Maeda-Martinez & M. Silva-Briano 2013

A new species of Metacyclops Kiefer, 1927 (Copepoda, Cyclopidae, Cyclopinae) from the Chihuahuan desert, northern Mexico.

Zookeys
Volume: 287:1-18. 10.3897/zookeys.287.4358
Wilson: PDF
Suárez-Morales, E., H. Camisotti & A. Martin 2012

A new species of Caligus (Copepoda, Siphonostomatoida) from the plankton of the Caribbean coast of Venezuela with a key to species.

ZooKeys
Volume: 201:59-71.
Wilson: PDF
Suárez-Morales, E. & E. Kozak 2012

Redescription of the poorly known planktonic copepod Pontellopsis lubbockii (Giesbrecht, 1889) (Pontellidae) from the Eastern Tropical Pacific with a key to species.

ZooKeys
Volume: 234:1-18.
Wilson: PDF
Zandt, F. 1935 Achtheres pseudobasanistes n.n., syn. Basanistes coregoni (Neresheimer). Die postembryonale Entwicklung und geographische Verbreitung eines Lernaeopodiden. Zool. Jb., Anat.
Volume: 60: 289-344, figs. 1-8, pls. 5-9. (15-xi-1935).
Wilson: paper
Fritz, G. 1922 Das Plankton des Ammersees (Oberbayern) im Juli 1918 nebst einige Bemerkungen über seine Cladoceren Daphne longispina var. hyalina, Daphne longispina var. galeata und Bosmina coregoni. Zool. Jb., Syst.
Volume: 44(6): 487-502, figs. 1-5. (2-ii-1922).
 
Brehm, V. 1908 Entomostraken aus Tripolis und Barka. Ergebnisse einer Reise nach Nord-Afrika von Dr. B. Klaptocz. Zool. Jb., Syst.
Volume: 26:439-445, pl. 29. (23-vi-1908).
 
Daday, E. 1903 Mikroskopische Süsswasserthiere der Umgebung des Balaton. Zool. Jb., Syst.
Volume: 19(1):37-98, figs.1-3, pls.5-6
Wilson: paper
Mrázek, A. 1893 Beitrag zur Kenntis der Harpacticidenfauna des Süsswassers. Zool. Jb., Syst.
Volume: 7(1): 89-130, pls. 4-7. (20-v-1893).
Wilson: paper
Srámek-Husek, R. 1960 Podzimní plankton nekolika ceskoslovenskych prehrad. Das Herbstplankton einiger tschechoslowakischen Talsperren. Zool. Listy
Volume: 9:59-70.
 
Ackefors, H. & L. Hernroth 1972 Djurplankton i Östersjöomraadet. Zool. Revy
Volume: 34(1-4):6-31, figs. 1-56.
 
Thulin, J. 1974 Parasiter hos torsk. Zool. Revy
Volume: 36(2):31-39, figs. 1-5. (Swedish with English summary.)
 
Ganning, B. & F.A. Wulff 1969 Hällkar. Zool. Revy
Volume: 1(2): 8-11, figs. 1-3.
 
Jansson, B.O. 1958 Mikrofaunan i sand. Zool. Revy
Volume: 2(4):66-67. (Swedish with English summary.)
 
Khaitov, A. & A.M. Mukhamediev 1974 Materialy k izucheniyu zooplanktona Sel'burskogo vodokhranilishcha. Zool. Sb. Akad. Nauk tadzh. SSR
Volume: 1975(1): 278-285, figs. 1-2, tab. ( 15-ix-1978, Russian).
 
Dartevelle, E. 1950 Un 'Sun-Fish' Mola mola (Linné) à Banane. Zooleo, New Series
Volume: 8:35-40, figs. 1-7, photo 1. (xii-1950)
 
Dartevelle, E. 1951 Crustacés parasites de poissons du Congo. Zooleo, New Series
Volume: 9:11-14, figs.1-2.
 
Perbiche-Neves, G., D. Reviattelli & M. Gomes Nogueira 2011

Record of Argyrodiaptimus bergi (Crustacea: Calanoida) after 36 years and first record in Brazil.

Zoolgia, Sociedade Brasileira de Zoologia
Volume: 28(5):551-557.
Wilson: paper, PDF
Domingues, M.V. & T.M. Marques 2010

Ergasilus trygonophilus sp. nov. (Copepoda: Ergasilidae) a branchial parasite of freshwater stingrays (Potamotrygonidae) from state of Pará, Brazil.

Zoologia
Volume: 27(5):829-833.
 
Santana, A.R.A., F.A. Lansac-Tôha & E. Benedito 2009 Variability of δ13C and δ15N in three zooplankton species from the Upper Paraná River floodplain. Zoologia
Volume: 26(4):725-732.
 
Perbiche-Neves, G., C.E.F. Rocha & M.G. Nogueira 2014 Estimating cyclopoid copepod species richness and geographical distribution (Crustacea) across a large hydrographical basin: comparing between samples from water column (plankton) and macrophyte stands. Zoologia
Volume: 31(3):239-244. 10.1590/S1984-46702014000300005 JUN 2014
 
De los Ríos, P. & G. Roa 2010 Species assemblages of zooplanktonic crustaceans in mountain shallow ponds of Chile (Parque Cañi). Zoologia
Volume: 27(1):81-86.
 
Dias, C. de O., A.V. de Araujo & S.L.C. Bonecker 2009 Seasonal variability of planktonic copepods (Copepoda: Crustacea) in a tropical estuarine region in Brazil. Zoologia, Curitiba
Volume: 26(4):705-715.
 
Dias, C. de O. & S.L.C. Bonecker 2009 The copepod assemblage (Copepoda: Crustacea) on the inner continental shelf adjacent to Camamu Bay, northeast Brazil. Zoologia, Curitiba
Volume: 26(4):629-640.
 
Kim, H.S. & K.B. Park 1969

A study on the copepods and branchiopods from Han-River, Korea. I. Kwangnaru and Bokwang Dong regions.

Zoologica
Volume: 8:1-17. (in Korean).
 
Kim, Hoon Soo & K.B. Park 1969

A study on the copepods and branchiopods from Han-River, Korea. I. Kwangnaru and Bokwang Dong regions.

Zoologica
Volume: 8: 1-17.[In Korean]
 
Isaac, M.J. 1975

A new species of monstrillid copepod from South African waters.

Zoologica Africana
Volume: 10(2):163-166, fig. 1.
Wilson: paper, PDF
Wooldridge, T.H. 1976

The zooplankton of Msikaba Estuary.

Zoologica Africana
Volume: 11(1):23-44, figs. 1-6, tabs. 1-5.
Wilson: paper
Wooldridge, T.H. 1977

The zooplankton of Mgazana, a mangrove estuary in Transkei, southern Africa.

Zoologica Africana
Volume: 12(2):307-322, figs. 1-3, tabs. 1-6.
Wilson: paper
McLachlan, A. 1977 Studies on the psammolittoral meiofauna of Algoa Bay, South Africa. II. The distribution, composition and biomass of the meiofauna and macrofauna. Zoologica Africana
Volume: 12(1):33-60, figs. 1-14, tabs. 1-5.
 
McLachlan, A. 1977 Effects of ore dust pollution on the physical and chemical features, and on the meiofauna and microfauna, of a sandy beach. Zoologica Africana
Volume: 12(1):73-88, figs. 1-7.
 
McLachlan, A. 1977 Composition, distribution, abundance and biomass of the macrofauna and meiofauna of four sandy beaches. Zoologica Africana
Volume: 12(2):279-306, figs. 1-7, tabs. 1-12.
 
McLachlan, A., T. Erasmus & J.P. Furstenberg 1977 Migrations of sandy beach meiofauna. Zoologica Africana
Volume: 12(2):257-277, figs. 1-15.
 
McLachlan, A. & J.P. Furstenberg 1980 Studies on the psammolittoral meiofauna of Algoa Bay. III. A quantitative analysis of the nematode and crustacean communities. Zoologica Africana
Volume: 12(1):61-71, figs. 1-3, tab. 1.
 
Jones, J.B. & P.M. Hine 1978 A new species of Mugilicola parasitic on South African elvers (Copepoda, Theradamasidae). Zoologica Africana
Volume: 13(2):213-219, figs. 1-3.
Wilson: paper
Millard, N.A.H. & G.J. Broekhuysen 1970 The ecology of South African estuaries. Part X. St. Lucia: a second report. Zoologica Africana
Volume: 5(2):277-307, figs. 1-2, tabs. 1-7.
 
Dye, A.H. 1978 Diurnal vertical migrations of meiofauna in an estuarine sand flat. Zoologica Africana
Volume: 13(2):201-205.
 
Dye, A.H. & J.P. Furstenberg 1978 An ecophysiological study of the meiofauna of the Swartkops Estuary. 2. The meiofauna: composition, distribution, seasonal fluctuation and biomass. Zoologica Africana
Volume: 13(1):19-32.
 
Grindley, J.R. 1972

The vertical migration behaviour of estuarine plankton.

Zoologica Africana
Volume: 7(1):13-20.
Wilson: paper
Terpilowska, B. 1971 Quantitative investigations of DNA in early embryogenesis of Acanthocyclops gigas (Claus). Zoologica Poloniae
Volume: 21(2):163-175, pls. 1-2, tab. 1. (30-vi-1971)
 
Terpilowska, B. 1974 The structure and behaviour of chromosomes in embryonic development of Acanthocyclops gigas (Claus). Zoologica Poloniae
Volume: 24(1):11-24, pls. 1-4. (22-xi-1974)
 
Terpilowska, B. 1978 Cytological and cytochemical investigations of the early stages of Acanthocyclops viridis (Jurine) embryogenesis. Zoologica Poloniae
Volume: 26(3-4):483-508, pls. 1-8. (iii-1978)
 
Grabda, E. & J. Grabda 1958 Tracheliastosis in the common bream, Abramis brama L. in Lake Jamno. Zoologica Poloniae
Volume: 8(4):325-334, fig. 1, pls. 1-2.
 
Grabda, J. 1960 Structure of the sexual organs in some representatives of the family Lernaeopodidae. Zoologica Poloniae
Volume: 9:153-160, figs. 1-8.
Wilson: paper
Michajlow, W. 1938 Über die Bedürfnis einer Vereinheitlichung der Forschungsmethoden, die sich auf die Copepoden als Zwischenwirte der Cestoden beziehen. Zoologica Poloniae
Volume: 3:15-22.
 
Kozikowska, Z., Z. Jara & E. Grabda 1957 Achtheres percarum Nordm. u okonia i sandacza. (Probe wyjanienia wzajemnego stosunku form: percarum i sandrae). Achtheres percarum Nordm. sur la perche et la sandre. Essai d'explication de la relation mutuelle des formes percarum et sandrae). Zoologica Poloniae
Volume: 7(2):219-267, figs. 1-18, pls. 1-2, tabs. 1-5, map.
Wilson: paper
Kozikowska, Z. 1958 Skorupiaki pasozytnicze (Crustacea parasitica) polski czesc. I. Pasozyty ryb wod ujsciowych Odry. Crustacés parasites (Crustacea parasitica) de la Pologne. Part 1. Les parasites des poissons de l'embouchure de l'Oda. Zoologica Poloniae
Volume: 8(2-3):217-270, figs. 1-21.
Wilson: paper
Rolbiecki, L. 2004 Larvae of Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) in stickleback (Gasterosteus aculeatus) and smelt (Osmerus eperlanus) from the Gulf of Gdansk and the Vistula Lagoon. Zoologica Poloniae
Volume: 49(1-4): 29-35.
 
Kubrakiewicz, J. & M. Klimowicz 1994 The ovary structure in Argulus foliaceus (Branchiura; Crustacea). Zoologica Poloniae
Volume: 39(1-2):7-14.
 
Czerniawski, R. 2004 Zooplankton esported from Lake Adamowo by the River Drawa. Zoologica Poloniae
Volume: 49(1-4):129-147.
 
Dahms, H.U. & M. Bergmans 1988 Postembryonic development of Tisbe gracilis (T. Scott) (Copepoda, Harpacticoida). Zoologica Scripta
Volume: 17(4):357-369, figs. 1-12, tab. 1. (4.xi.1988)
Wilson: paper
Dahms, H.U. 1992 Peltidiidae (Copepoda, Harpacticoida) from the Weddell Sea (Antarctica). Zoologica Scripta
Volume: 21(2):181-195, figs. 1-13. (28.vii.1992)
Wilson: paper
Huys, R. & T.M. Iliffe 1998 Novocriniidae, a new family of harpacticoid copepods from anchihaline caves in Belize. Zoologica Scripta
Volume: 27(1):1-15.
Wilson: paper
Bláha, M., M. Hulak, J. Sloukova & J. Tesitel 2010

Molecular and morphological patterns across Acanthocyclops vernalis-robustus species complex (Copepoda, Cyclopoida).

Zoologica Scripta
Volume: 39(3):259-268.
Wilson: PDF
Por, F.D. 1975 An outline of the zoogeography of the Levant. Zoologica Scripta
Volume: 4(1):5-20, figs. 1-9, tabs. 1-2.
 
Lazzaretto, I. & A. Libertini 1989

Chromosomes of two species of Tisbe (Copepoda, Harpacticoida) belonging to different groups of sibling species.

Zoologica Scripta
Volume: 18(2):279-281.
 
Lazzaretto-Colombera, I. 1981 Karyological comparison between three sibling species of the Tisbe reticulata group (Copepoda, Harpacticoida). Zoologica Scripta
Volume: 10(1):33-36, figs. 1-10, tabs. 1-5.
 
Hoglund, J. & J. Thulin 1988 The external morphology of the parasitic copepod Holobomolochus confusus (Stock). Zoologica Scripta
Volume: 17(4):371-379, figs. 1-24, tab. 1.
Wilson: paper
Kiefer, F. 1972 Zur Kenntnis von Morphologie und Systematik einiger Arten der Gattung Diaptomus (s. restr.) (Crustacea, Copepoda). Zoologica Scripta
Volume: 1(5):229-240, figs. 1-78. (30-xi-1972)
Wilson: paper
Kiefer, F. 1974 Zur Kenntnis von Morphologie und Systematik einiger Arten der Gattung Arctodiaptomus Kiefer (Crustacea, Copepoda). Zoologica Scripta
Volume: 3:11-22, figs.1-59.
Wilson: paper
Gee, J.M. 1988 Some harpacticoid copepods (Crustacea) of the family Tachidiidae from sublittoral soft sediments in Norway, the Celtic Sea and Gulf of Mexico. Zoologica Scripta
Volume: 17(2):181-194, figs. 1-10. (25.iii.1988)
Wilson: paper
Gee, J.M. 1988 Taxonomic studies on Danielssenia (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) with descriptions of two new species from Norway and Alaska. Zoologica Scripta
Volume: 17(1):39-53, figs. 1-11, tabs. 1-2. (1.i.1988)
Wilson: paper
Schriever, G. 1986 New Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from the North Atlantic Ocean. VIII. The description of Eurycletodes (Oligocletodes) quadrispinosa sp. n. and the male of E. (O) monardi Smirnov (Cletodidae). Zoologica Scripta
Volume: 15:233-236.
Wilson: paper
Schriever, G. 1985 New Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from the North Atlantic Ocean. V. Three new species of Metahuntemannia Smirnov (Cletodidae). Zoologica Scripta
Volume: 13(4):277-284, figs. 1-6. (21-ii-1985)
Wilson: paper
Schriever, G. 1985 New Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from the North Atlantic Ocean. VI. Eight new species of the genera Paranannopus Lang and Cylindronannopus Coull (Cletodidae). Zoologica Scripta
Volume: 14(4):287-302, figs. 1-13.
Wilson: paper
Rainbow, P.S. 2009 Marine biological collections in the 21st century. Zoologica Scripta
Volume: 38(Suppl. 1):33-40.
 
Kunz, H. 1975 Harpacticoiden (Crustacea, Copepoda) aus dem Küstengrundwasser der französischen Mittelmeerküste. Zoologica Scripta
Volume: 3(5-6):257-282, figs. 1-134, tabs. 1-7. (28-ii-1975)
Wilson: paper
Conroy-Dalton, S. & R. Huys 1997 Towards a revision of Ameira Boeck, 1865 (Harpacticoida, Ameiridae): re-examination of the A. tenella-group and the establishment of Filexilia gen. n. and Glabrameira gen. n. Zoologica Scripta
Volume: 25(4):317-339.
Wilson: paper
Conroy-Dalton, S. & R. Huys 1998 Towards a revision of Ameira Boeck, 1865 (Harpacticoida, Ameiridae): reinstatement of Psammameira Noodt, 1952. Zoologica Scripta
Volume: 27(3):247-261.
Wilson: paper
Galassi, D.M.P., M.J. Dole-Olivier & P. De Laurentiis 1999

Phylogeny and biogeography of the genus Pseudectinosoma, and description of P. janineae sp. n. (Crustacea, Copepoda, Ectinosomatidae).

Zoologica Scripta
Volume: 28(3/4):289-303. (x.1999)
Wilson: paper
Bergmans, M. 1979 Taxonomic notes on species of Tisbe (Copepoda, Harpacticoida) from a Belgian sluice dock. Zoologica Scripta
Volume: 8(3):211-220, figs. 1-12, tab. 1. (20-viii-1979)
Wilson: paper
Schizas, N.V. & T.C. Shirley 1994 Two new species of Laophontodes (Copepoda, Harpacticoida, Ancorabolidae) from McMurdo Sound, Antarctica. Zoologica Scripta
Volume: 23(3):205-216.
Wilson: paper
Soyer, J., C. Thiriot-Quievreux & J.C. Colomines 1987

Description de deux espèces jumelles du groupe Tigriopus angulatus (Copepoda, Harpacticoida) dans les archipels Crozet et Kerguelen (Terres Australes et Antarctiques françaises).

Zoologica Scripta
Volume: 16(2):143-154, figs. 1-4.
Wilson: paper
Mielke, W. 1982 Three variable Arenopontia species (Crustacea, Copepoda) from Panamá. Zoologica Scripta
Volume: 11(3):199-207, figs. 1-7. (15-x-1982).
Wilson: paper
Mielke, W. 1989 Amphiascus discrepans sp. n., a new benthic copepod (Crustacea) from Iquique (Chile). Zoologica Scripta
Volume: 18(4):501-508, figs. 1-5. (20.xii.1989)
Wilson: paper
Mielke, W. 1985 Diarthrodella chilensis sp. n. und Rossopsyllus kerguelensis quellonensis subsp. n. (Copepoda, Paramesochridae) von Chile. Zoologica Scripta
Volume: 14(1):45-53, figs. 1-6.
Wilson: paper
Glatzel, T. 1991

Neue morphologische Aspekte und die Copepodid-Stadien von Parastenocaris phyllura Kiefer (Copepoda, Harpacticoida).

Zoologica Scripta
Volume: 20(4):375-393, figs. 1-12. (20.xii.1991)
Wilson: PDF
Glatzel, T. 1989

Comparative morphology of Chappuisius inopinus Kiefer and C. singeri Chappuis (Copepoda, Harpacticoida).

Zoologica Scripta
Volume: 18(3):411-422. (14.ix.1989)
Wilson: PDF
Alekseev, V.R., H.J. Dumont, J. Pensaert, D. Baribwegure & J.R. Vanfleteren 2006

A redescription of Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) and some related taxa, with a phylogeny of the E. serrulatus-group.

Zoologica Scripta
Volume: 35(2):123-147.
Wilson: PDF
Rocha, C.E.F. 1994

New species of Metacyclops (Copepoda, Cyclopidae) from Brazil, with remarks on M. campestris.

Zoologica Scripta
Volume: 23(2):133-146.
Wilson: paper, PDF
Humes, A.G. 1984 Harpacticoid copepods associated with cnidarians in the tropical Pacific Ocean. Zoologica Scripta
Volume: 13(3):209-221, figs. 1-10. (10-xii-1984)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1985 Hemicyclops columnaris sp. n. (Copepoda, Poecilostomatoida, Clausidiidae) associated with a coral in Panama (Pacific side). Zoologica Scripta
Volume: 13(1):33-39, figs. 1-3.
Wilson: paper
Humes, A.G. 1986 Two new species of Copepoda associated with the basket star Astroboa nuda (Ophiuroidea) in the moluccas. Zoologica Scripta
Volume: 15(4):323-332, figs. 1-6, tabs. 1-3.
Wilson: paper
Humes, A.G. 1991 Mandobius regalis gen. et sp. n. (Copepoda: Poecilostomatoida: Lichomolgidae) associated with the coral Pectinia lactuca in New Caledonia. Zoologica Scripta
Volume: 20(3):277-282.
Wilson: paper
Humes, A.G. 1989 New species of Stygiopontius (Copepoda, Siphonostomatoida) from a deep-sea hydrothermal vent at the East Pacific Rise. Zoologica Scripta
Volume: 18(1):103-113, figs. 1-8. (03.i.1989)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1997 Two new copepod genera (Poecilostomatoida) associated with the scleractinian coral Psammocora in New Caledonia. Zoologica Scripta
Volume: 26(1):51-60.
Wilson: paper
Huys, R. & K.A. Willems 1993 A revision of Cylinula and two new species of Cylindropsyllus (Copepoda, Harpacticoida, Cyclindropsyllidae). Zoologica Scripta
Volume: 22(4):347-362, figs 1-10.
Wilson: paper
Huys, R. 1988 Studies on the Cylindropsyllidae (Copepoda, Harpacticoida). 2. A revision of the genus Cylindropsyllus Brady. Zoologica Scripta
Volume: 17(3):253-276, figs. 1-16, tab. 1. (30.vi.1988)
Wilson: paper
Huys, R. 1987 Studies on the Cylindropsyllidae (Copepoda, Harpacticoida). 1. The status of Leptastacus laticaudatus Nicholls. Zoologica Scripta
Volume: 16(2):155-166, figs. 1-5.
Wilson: paper
Huys, R. 1995 A new genus of Canuellidae (Copepoda, Harpacticoida) associated with Atlantic bathyal sea-urchins. Zoologica Scripta
Volume: 24(3):225-243.
Wilson: paper
Lotufo, G.R. 1994 Cyclopina (Copepoda, Cyclopoida) from Brazilian sandy beaches. Zoologica Scripta
Volume: 23(2):147-159.
Wilson: paper
Lotufo, G.R. 1995 Psammic Procyclopina (Copepoda, Cyclopoida) from the coast of Brazil. Zoologica Scripta
Volume: 24(3):245-255.
Wilson: paper
Dumont, H.J. & S. Maas 1988

Five new species of leaf litter harpacticoids (Crustacea, Copepoda) from Nepal.

Zoologica Scripta
Volume: 17(1):55-68, figs. 1-60, tabs. 1-2. (1.i.1988)
Wilson: paper, PDF
Ostergaard, P., G.A. Boxshall & D.L.J. Quicke 2003 Phylogeny within the Chondracanthidae (Poecilostomatoida, Copepoda). Zoologica Scripta
Volume: 32(4): 299-319
Wilson: paper
Crane, J. 1936 Notes on the biology and ecology of giant tuna, Thunnus thynnus Linnaeus, observed at Portland, Maine. Zoologica, New York
Volume: 21:207-212, pl. 1.
 
Smith, R.F. 1949 Notes on Ergasilus parasites from the New Brunswick, New Jersey area, with a check-list of all species and hosts east of the Mississippi River. Zoologica, New York
Volume: 34:127-132, tabs. 1-2. (30-xi-1949)
Wilson: paper
Nigrelli, R.F. & F.E. Firth 1939 On Sphyrion lumpi (Kroyer), a copepod parasite on the redfish, Sebastes marinus (Linnaeus), with special reference to the host-parasite relationships. Zoologica, New York
Volume: 24(1):1-9, figs. 1-3, pls. 1-4. (27-iv-1939)
Wilson: paper
Wilson, C.B. 1936

Plankton of the Bermuda Oceanographic Expeditions. IV. Notes on Copepoda.

Zoologica, New York
Volume: 21(7):89-93. (9-vii-1936)
Wilson: paper, PDF
Wilson, C.B. 1924

Parasitic copepods from the Williams Galapagos Expedition.

Zoologica, New York
Volume: 5:211-217, pl. 20. (15-xii-1924)
Wilson: paper, PDF
Bangham, R.V. 1951 Parasites of fish in the Upper Snake River drainage and in Yellowstone Lake, Wyoming. Zoologica, New York
Volume: 36:213-217. (20-x-1951).
Wilson: paper
Bangham, R.V. & G.W. Hunter, III 1939 Studies on fish parasites of Lake Erie. Distribution studies. Zoologica, New York
Volume: 24:385-448, tabs. 1-23. (22-xii-1939)
Wilson: paper
Daday, E. 1910

Untersuchungen über die Süsswasser-Mikrofauna Deutsch-Ostafrikas.

Zoologica, Stuttgart
Volume: 23(59): 1-314, pls. 1-18. (Copepoda: 106-119).
Wilson: PDF
Seifried, S. 2004 The importance of a phylogenetic system for the study of deep-sea harpacticoid diversity. Zoological Studies
Volume: 43(2):435-445.
Wilson: paper
Kizelev, I.A. 1969 Plankton of continental waters and lakes. Zoological Institute, Akademiya Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 657pp. (In Russian.)
 
Kizelev, I.A. 1980 Plankton morei i kontinentalnikh vodoemov. II. Raspredeleniya sezonnaya dinamika, pitamie i znachenie. Zoological Institute, Akademiya Nauk SSSR, Leningrad
No Volume Data Available
 
Markhaseva, E.L. 1996

Calanoid copepods of the family Aetideidae of the world ocean.

Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg
Volume: 268:1-331.
Wilson: paper
Clément, M. & C.G. Moore 2007 Towards a revision of the genus Halectinosoma (Copepoda, Harpacticoida, Ectinosomatidae): new species from the North Atlantic and Arctic regions. Zoological Journal of the Liinean Society
Volume: 149(3):453-475.
Wilson: paper, PDF
Karaytug, S. & R. Huys 2004

Taxonomic position of and generic distinction between Parepactophanes Kunz, 1935 and Taurocletodes Kunz, 1975 (Copepoda, Canthocamptidae incertae sedis), with description of a new species from the Black Sea.

Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 140:469-486.
Wilson: paper, PDF
Wandeness, A.P., K.H. George & P.J.P. dos Santos 2009 First record of the taxon Echinopsyllus (Copepoda, Harpacticoida, Ancorabolidae) from the deep sea of Campos Basin, Brazil, with the description of three new species and their contribution to phylogenetic analysis. Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 156(1):52-78.
Wilson: paper, PDF
Huys, R. & S. Conroy-Dalton 2006

Revision of the genus Evansula T. Scott, 1906 (Copepoda, Harpacticoida, Cylindropsyllidae) with a description of three new species.

Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 147(4):419-472.
Wilson: paper, PDF
Boxshall, G.A. & E.E. Strong 2006 An extraordinary shift in life habit within a genus of cyclopid copepods in Lake Tanganyika. Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 146(2):275-285.
Wilson: paper, PDF
Holynska, M. 2006 Phylogeny of Mesocyclops (Copepoda: Cyclopidae) inferred from morphological characters. Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 147(1):1-70.
Wilson: paper
Gheerardyn, H. & K.H. George 2010 New representatives of the genus Ancorabolina George, 2006 (Copepoda, Harpacticoida, Ancorabolidae) including remarks on ancorabolid phylogeny. Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 158(1):16-55.
Wilson: paper, PDF
Hamrova, E., M. Krajicek, T. Karanovic, M. Cerny & A. Petrusek 2012

Congruent patterns of lineage diversity in two species complexes of planktonic crustaceans, Daphnia longispina (Cladocera) and Eucyclops serrulatus (Copepoda), in East European mountain lakes.

Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 166:754-767
Wilson: PDF
Bradford-Grieve, J.M., G.A. Boxshall & L. Blanco-Bercial 2014

Revision of basal calanoid copepod families, with a description of a new species and genus of Pseudocyclopidae.

Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 171:507-533, 12 figs.
Wilson: paper, PDF
Huys, R., S. Karaytug & V. Cottarelli 2005

On the synonymy of Delamarella Chappuis and Latiremus Bozic (Copepoda, Harpacticoida, Latiremidae), including the description of D. obscura sp. nov. from the Black Sea.

Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 145(3):263-281.
Wilson: paper, PDF
Huys, R., S. Ohtsuka, S. Conroy-Dalton & Y. Kikuchi 2005 Description of two new species of Neotachidius Shen & Tai (Copepoda, Harpacticoida, Tachidiidae) from Korean brackish waters and proposal of a new genus for Tachidius (Tachidius) vicinospinalis Shen & Tai, 1964. Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 143(1):133-159.
Wilson: paper
Grygier, M.J. & S. Ohtsuka 2008 A new genus of monstrilloid copepods (Crustacea) with anteriorly pointing ovigerous spines and related adaptations for subthoracic brooding. Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 152(3):459-506.
Wilson: paper
Bandera, M.E. & R. Huys 2008 Proposal of new genus for Asterocheres mucronipes Stock, 1960 (Copepoda, Siphonostomatoida, Asterocheridae), an associate of the scleractinian coral Astroides calycularis (Pallas, 1766) in the Strait of Gibraltar. Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 152(4):635-653.
Wilson: paper, PDF
Anton, R.F. & M. Schrodl 2013 The gastropod-crustacean connection: towards the phylogeny and evolution of the parasitic copepod family Splanchnotrophidae. Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 167(4):501-530. 10.1111/zoj.12008
 
Sak, S., R. Huys & S. Karaytug 2008 Disentangling the subgeneric division of Arenopontia Kunz, 1937: resurrection of Psammoleptastacus Pennak, 1942, re-examination of Neoleptastacus spinicaudatus Nicholls, 1945, and proposal of two new genera and a new generic classification (Copepoda, Harpacticoida, Arenopontiidae). Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 152(3):409-458.
Wilson: paper
Corgosinho, P.H.C., P. Martínez Arbizu & E.N. Santos-Silva 2010

Revision of Brasilibathynellocaris Jakobi, 1972 (Copepoda: Harpacticoida: Parastenocarididae) with redefinition of the genus.

Zoological Journal of the Linnean Society
Volume: 159:527-566.
Wilson: paper, PDF
Thistle, D. & B.C. Coull 1979 A revised key to Stenhelia (Stenhelia) (Copepoda Harpacticoida) including two new species from the Pacific. Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 66(1):63-72, figs. 1-4, tab. 1. (4-vii-1979)
Wilson: paper
Gee, J.M. 1989 An ecological and economic review of meiofauna as food for fish. Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 96:243-261.
Wilson: paper
Gee, J.M. & J.W. Fleeger 1986 Two new species of harpacticoid copepod from the South Orkney Islands, Antarctica, and a redescription of Idyellopsis typica Lang (Tisbidae). Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 88:143-165.
Wilson: paper
Geddes, D.C. 1982 A redescription of Laophontina dubia Norman & T. Scott (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida). Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 74(2):105-109, figs. 1-2. (6-i-1982)
 
Dojiri, M. & A.G. Humes 1982 Copepods (Poecilostomatoida: Taeniacanthidae) from sea urchins (Echinoidea) in the southwest Pacific. Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 74(4):381-436, figs. 1-34, tab. 1. (iv-1982)
Wilson: paper
Böttger-Schnack, R. 2003 Taxonomy of Oncaeidae (Copepoda, Poecilostomatoida) from the Red Sea. V. Three species of Spinoncaea gen. nov. (ivlevi-group), with notes on zoogeographical distribution. Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 137:187-226.
Wilson: paper
Lee, W. & R. Huys 2000 New Aegisthidae (Copepoda: Harpacticoida) from western Pacific cold seeps and hydrothermal vents. Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 129(1):1-71. (v.2000)
Wilson: paper
Lee, W. & R. Huys 2001 Erratum New Aegisthidae (Copepoda: Harpacticoida) from western Pacific cold seeps and hydrothermal vents. Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 131:249.
Wilson: paper
Dahms, H.U. & C.H. Fernando 1993 Naupliar development of Phyllodiaptomus annae (Apstein, 1907) (Copepoda: Calanoida) from Sri Lanka. Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 108(3):197-208.
Wilson: paper
Marcotte, B.M. 1974 Two new harpacticoid copepods from the North Adriatic and a revision of the genus Paramphiascella. Zoological Journal of the Linnean Society, London
Volume: 55(1):65-82, figs. 1-7. (26-ix-1974)
Wilson: paper

All Other Pages


[ TOP ]