Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 67514 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Monakov, A.V. 1971 Zooplankton i zoobentos Belogo Nila i ego poimennykh vodoemov v respublike Sudan. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 21(24):104-119, figs. 1-6, tabs. 1-5. (Russian.)
 
Monakov, A.V. & Yu.I. Sorokin 1971 Pitanie i pishchevoe povedenie nekotorykh presnovodnykh Calanidae. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 21(24): 180-195, figs. 1-8, tabs. 1-6.
 
Pavel'eva, E.B. & Y.I. Sorokin 1971

Izuchenie Pitaniya Pelagicheskogo Zooplanktona Ozera Dal'nego Na Kamchatka. (A Study of Feeding in the Pelagic Zooplankton from Dalne Lake in Kamchatka).

Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 22(25):56-63, figs. 1-6, tab. 1. (10-xi-1971, Russian.)
 
Butorin, N.V. 1978 Ivan'kovskoe vodokhranilishche i ego zhizn. (Ivan'kov reservoir and its life). Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 34(37) (but probably 35(38)):1-304, figs. 1-58, tabs. 1-68.
 
Lazareva, V.I. 1993 The species number and taxonomic diversity in plankton communities of small lakes undergoing acidification. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 69(72):3-19. (Russian.)
 
Mashtakov, A.V. 1979 Ekologicheski analiz parazitofauny leshcha Gor'kovskogo vodokhranilishcha. (An ecological analysis of the parasite fauna of the bream of the Gorky reservoir). Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 38:168-175, tabs. 1-6. (21-viii-1979, Russian.)
 
Riv'er, I.K. 1982 (Some features of the period of summer stagnation in Lake Siversk.) Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 45:57-68. (In Russian.)
 
Riv'er, I.K. 1988 Features of the functioning of zooplankton communities in waters of varying types. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 55(58):80-111.
 
Riv'er, I.K. & V.N. Stolbunova 1991 The zooplankton from Lake Nero. Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 65(68):74-108.
 
Zhokhov, A.E. & A.V. Tyutin 1994 [Parasite fauna of fish under conditions of lake acidification.] Trudy Instituta Biologii Vnutrennikh Vod, Akademii Nauk, St. Petersburg
Volume: 70(73):186-201. (In Russian.)
 
Pidgaiko, M.L. 1961 O formirovanii zooplankona pridunaikikh vodoemov. Trudy Instituta Gidrobiologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 36:
 
Tseeb, Y.Y. 1961 Zooplankton sovetskogo uchastka Dunaya. Trudy Instituta Gidrobiologii, Akademii Nauk USSR
Volume: 36:
 
Lubny-Gertsyk, E.A. 1955 Planktonnye indikatory techenii. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 13:67-70, figs. 1-2.
 
Lubny-Gertsyk, E.A. 1959 Sostav i raspredelenie zooplanktona Okhotskogo morya. Composition and distribution of the zooplankton in Okhotsk Sea. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 30:68-99, figs. 1-10, tabs. 1-2. (28-xi-1959, Russian.)
 
Lubny-Gertsyk, E.A. 1961 Raspredelenie massovykh vidov zooplanktona v Kamchatskom i Korfo-Karaginskom zalivakh v avguste-septyabre 1956 g. po sboramsrt 'Akademik Shuleikin'. The distribution of common zooplankton species in the bays of Kamchatka and Korf-Karaginsk in August-September 1956, based on the collections taken by the trawler 'Akademik Shuleykin'. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 51:112-115, figs. 1-2. (30-iii-1961, Russian with English summary).
 
Lubny-Gertsyk, E.A. 1962 Voprosy svyazi sostava pishchi molodi mintaya (Theregria chalcogramma) s raspredeleniem planktona. Problems of the relationship between the feeding of Theregria chalcogramma and the distribution of plankton. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 58:157-162, tab. (17-vii-1962, Russian with English summary.)
 
Naumov, A.G. & L.A. Ponomareva 1964 Vertikal'noe raspredelenie i sutochnye migratsii osnovnykh predstavinelei zooplanktona v severnoi chasti Indiiskogo Okeana. The Vevrtical distribution and the diurnal migration of the major species of zooplankton from the northern part of the Indian Ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 64:250-256, figs. 1-2. (16-i-1964, Russian.)
 
Klumov, S.K. 1961 Plankton i pitanie usatykh kitov (Mystacoceti). Plankton and the feeding of whalebone whales (Mystacoceti). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 51:142-155, figs. 1-3, tabs. 1-3. (30-iii-1961, Russian with English summary).
 
Klumov, S.K. 1963 Pitanie i gel'mintofauna usatykh kitov (Mystacoceti) v osnovnykh promyslovykh raionakh mirovogo okeana. Feeding and helminth fauna of whalebone whales (Mystacoceti) in the main whaling grounds of the world ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 71:94-194, figs. 1-14, tabs. 1-23. (2-vii-1963, Russian with English summary).
 
Klumov, S.K. 1963 Food and helminth fauna of whalebone whales (Mystacoceti) in the main whaling regions of the world oceans. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 71, 94–194 [transl. by Th. Pidhayny, Fisheries Research Board of Canada Translation Series No. 589, 1965].
 
Brodsky, K.A. 1955 Plankton of the north-western Kuroshio and the Kurile region of the Pacific Ocean. Plankton severo-zapadnoi chasti Kuro-sio i priku-ril'skikh vod Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 18:124-133, figs. 1-2. (Russian with English summary)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 The Calanoida of the Kuril-Kamchatka Trench. K faune veslonogikh rachkov (Calanoida) Kurilo-Kamchatskoi vpadiny. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 12:184-209, figs. 1-14. (11-iii-1955, Russian.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1990 Calanoida copepods of the plankton collections from the submarine rises of the Nasca Ridge. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 124:15-26. (Russian, English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1959 Biologicheskie sezony v planktone Beringova morya i gorizontal'noe raspredelenie biomassy zooplanktona. Biological seasons in the Bering Sea plankton and the horizontal distribution of the zooplanktonic biomass. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 30:107-114, figs. 1-4. (28-xi-1959, Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1961 Seasonal phenomena in plankton of the world ocean. I. Seasonal phenomena in the plankton of high and temperate latitudes. Sezonnye yavleniya v planktone mirovogo okeana. I. Sezonnye yavleniya v planktone srednikh i vysokikh shirot. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 51:57-81, figs. 1-5. (30-iii-1961, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1962 Peculiarities of the main plankton communities in the Pacific. Osobennosti osnovnykh pelagicheskikh soobshchestv Tikhogo Okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 58:114-134, figs. 1-2, tabs. 1-2. (17-vii-1962, Russian with English summary).
 
Heinrich, A.K. 1960 Gorizontal'noe raspredelenie kopepod v tsentral'noi chasti Tykhogo okeana i opredelyayushchie ego faktory. Horizontal distribution of Copepoda in the Central Pacific and the determinant factors. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 41:31-41, figs. 1-5. (30-iv-1960, Russian.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1974 On neuston pontellids (Pontellidae, Copepoda) of the southern Atlantic. O neistonnykh pontellidakh (Pontellidae, Copepoda) yuzhnoi poloviny Atlantiki. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 98:43-50, figs. 1-5, tab. (1-iv-1974, Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1964 On the surface plankton of the North-east Pacific. O pripoverkhnostnom planktone severo- vostochnoi chasti Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 65:77-94, figs. 1-7. (15-vii-1964, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Musaeva, E.I. 1978 Dykhanie planktonnykh zhivotnykh yugo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Respiration rates of planktonic animals in the south-western part of the Pacific Ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 112:122-125, figs. 1-5. (24-iv-1978, Russian with English summary).
 
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1963 Quantitative distribution of plankton in the upper layers of the Pacific equatorial currents. 1. The distribution of standing crope and the horizontal distribution of sorne species..Raspredelenie planktona v vodakh ekvatorial'nykh techenii Tikhogo Okeana. I. Raspredelenie biomassy planktona i gorizontal'noe rasprostranenie nekotorykh vidov. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 71:22-59, figs. 1-20. (Russian with English abstract.)
Wilson: paper
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1964 Raspredelenie planktona v vodakh ekvatorial'nikh techenii Tikhogo okeana. Soobshchenie II. Vertikal'noe raspredelenie Otdel'nykh vidov. Quantitative distribution of plankton in the upper layers of the Pacific equatorial currents. II. Vertical distribution of some species. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 65:58-76, figs. 1-7.
 
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1974 Vertikal'noe raspredelenie biomassy planktona v raione Yuzhnu-Sandvicheva zhelova. The vertical distribution of plankton standing crop in South Sandvich trench. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 98:38-42, figs. 1-2, tab. (1-iv-1974, Russian with English summary).
 
Vinogradov, M.E. 1970 Vertikal'noe raspredelenie zooplanktona v Kurilo-Kamchatskom raione Tikhogo okeana. The vertical distribution of zooplankton in the Kurile-Kamchatka region of the Pacific Ocean (based on the data of the 39th cruise of the R/V 'Vityaz'). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 86:99-116, figs. 1-4, tabs. 1-5.
 
Vinogradov, M.E. 1960 Kolichestvennoe raspredelenie glubokovodnogo planktona v zapadnoi i tsentral'noi chastyakh Tikhogo okeana. I. Raspredelenie obshchei biomassy planktona. Quantitative distribution of deep-sea plankton in the western and central parts of the Pacific Ocean. I. Distribution of the general biomass of plankton. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 41:55-84, figs. 1-12, tabs. 1-4.
 
Vinogradov, M.E. 1959 K voprosu o vertikal'nykh gruppirovkakh morskogo zooplanktona. On the problem of vertical grouping of marine plankton. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 30:100-106, fig.1.
 
Vinogradov, M.E. 1954 Sutochnye vertikal'nye migratsii zooplanktona dalnevostochnykh morei. Daily vertical migration of zooplankton of Far-East seas. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 8:164-199, figs. 1-25. (Russian.)
 
Vinogradov, M.E. 1955 Kharakter vertikal'nogo raspredelenniya zooplanktona v vodakh Kurilo-Kamchatskoi vladiny. (Vertical distribution of zooplankton in the waters of Kurile-Kamchatka depression). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 12:177-182, figs. 1-3. (Russian.)
 
Vinogradov, M.E. 1955 Vertikalnye migratsii zooplanktona i ikh rol v pitanii glubokovodnoi pelagicheskoi fauny. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 13:71-76. (Russian.)
 
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1962

Nekotorye cherty raspredeleniya zooplanktona severnoi chasti Indiiskogo Okeana. Some data on the distribution of zooplankton in the northern Indian Ocean.

Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 58: 80-113, figs. 1-20.
Wilson: paper
Voronina, N.M. & L.A. Zadorina 1974 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v yuzhnoi Atlantike v noyabre - dekabre 1971 g. The distribution of plankton standing crop in the South Atlantic in November - December 1971. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 98:30-37, figs. 1-3. (1-iv-1974, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Voronina, N.M. 1962 O pripoverkhnostnom zooplanktone Indiiskogo okeana. On the surface plankton of the Indian Ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 58:67-79, figs. 1-6.
Wilson: paper
Voronina, N.M. 1964 Raspredelenie pripoverkhnostnogo zooplanktona v vodakh ekvatorial'nykh techenii Tikhogo Okeana (na primere kopepod sem. Pontellidae). The distribution of surface plankton in the Pacific Equatorial Current fauna. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 65:95-106, figs. 1-4, tabs. 1-2.
 
Heinrich, A.K. 1963 On the filtering ability of copepods in the boreal and the tropical regions of the Pacific. O fil'truyushchei sposobnosti kopepod boreal'noi i tropicheskoi oblastei Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR (translation BLL ref. no. RTS7455 (8052 98F). Zool. Libr. 90xB no. 7455).
Volume: 71:60-71, figs. 1-5, tab. 1. (2-vii-1963, Russian with English summary)
Wilson: paper
Timonin, A.G. & M.V. Flint 1978 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v antarkticheskikh vodakh zapadnoi chasti Tikhogo Okeana v yanvare-fevrale 1976 g. Distribution of plankton in antarctic waters of West Pacific in January-February 1976. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 112: 99-110, figs. 1-10. (24-iv-1978, Russian with English summary).
 
Shchapova, T.F., O.B. Mokievsky & F.A. Pasternak 1957 Flora i fauna pribresh'nykh zon ostrova Putyatina (Yaponskoe more). I. Flora and fauna of coastal zones of Putjatin Island, Japan Sea. I. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 23:67-101, fig. 1.
 
Chindonova, Yu.G. 1959 Pitanie nekotorykh grupp globokovodnogo makroplanktona v severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Feeding of some groups of the deep water macroplankton in the north-western part of the Pacific. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 30:166-189, figs. 1-5. (Russian with English summary.)
 
Vinogradov, M.E. (ed.) 1975 Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 408pp.
Wilson: paper
Beklemishev, K.V. 1955 Influence of diatom consumption by Copepoda on their fluctuations in number, demonstrated by examples from the Far Eastern Seas. O vliyanii vyedaniya kopepodami diatomei na khod chislennosti poslednikh na primere dal'nevostochnykh morei. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 13:77-82, fig. 1, tabs. 1-2. (Russian, with English summary).
 
Ponomareva, L.A. 1957 Raspredelenie zooplanktona v yuzhnoi polovine Tatarskogo proliva. The distribution of zooplankton in the southern half of the Tatar Straits. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 20:246-252, figs. 1-4. (Russian.)
 
Ponomareva, L.A. 1954 O sezonnykh izmeneniyakh zooplanktona proliva Laperusa. (On the seasonal changes in zooplankton of Laperouse Straits). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 11:258-263, figs. 1-4. (14-viii-1954, Russian)
 
Ponomareva, L.A. 1954 Zimnii zooplankton severnoi chasti Yaponskogo morya. Winter plankton in the northern part of Japan Sea. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 9:159-172, figs. 1-6. (Russian.)
 
Ponomareva, L.A. 1961 Zooplankton zaliva Aniva. Zooplankton from the Aniva Bay. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 51:103-111, figs. 1-2.
 
Voronina, N.M. 1975 K ekologii i biogeografii planktona yuzhnogo okeana. On the ecology and biogeography of the plankton in the Southern Ocean. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Biologicheskie issledovaniya v yuzhnoi Atlantike i v raione Peruansko-Chiliiskogo zhelova. Biological investigations in the South Atlantic Ocean and in the region of Peru-Chile trench.)
Volume: 103:60-87, figs. 1-14. (26-iii-1975, Russian with English summary)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. & M.E. Vinogradov 1960 Raspredelenie zooplanktona v Kurilo-Kamchatskom raione Tixogo Okeana. (Distribution of zooplankton in the Kurile-Kamchatka region of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 157-183.)
Volume: 34pp.
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1948 Vertikal'noe raspredelenie zooplanktona i vertikal'noe raschlenenie vod okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 86-105.)
Volume: 2:43-59, tabs. 1-11. (Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. & M.E. Vinogradov 1955 Raspredelenie zooplanktona v severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (St. Petersburg)
Volume: 18:100-101. (Russian.)
 
Parin, N.V., T.A. Gorelova & O.D. Borodulina 1990 Feeding and trophic relationships of fishes inhabiting the Nazca and Sala y Gomez submarine ridges. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (St. Petersburg)
Volume: 125:37-57.
 
Heinrich, A.K. 1960 O pripoverkhnostnom planktone tsentral'noi chasti Tikhogo okeana. On the surface plankton in the central Pacific. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (St. Petersburg)
Volume: 41:42-47, figs. 1-2. (30-iv-1960; Russian.)
Wilson: paper
Ponomareva, L.A. 1957 Zooplankton of the West Kara Sea and Baidaratskaya Bay. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Transactions of the Institute of Oceanology)
Volume: 20:185-199, figs. 1-9 (1959). (Translation Am. Inst. biol. Sci.).
 
Ponomareva, L.A. 1957 Distribution of zooplankton in the southern half of the Tatary Strait (from collections of May 1951). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad (Transactions of the Institute of Oceanology)
Volume: 20:200-205, figs. 1-4 (1959). (Translation Am. Inst. biol. Sci.).
 
Heinrich, A.K. 1961 On the vertical distribution and diurnal migration of the copepods to the southeast of Japan. O vertikalnom raspredelenii i sutochnoi migratsii kopepod v raione k yugo-vostoku ot Yaponii. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Moscow
Volume: 51:82-102, figs. 1-7, tabs. 1-4. (30-iii-1961, Russian with English summary).
Wilson: paper
Matmuratov, S.A., T.S. Stuge, T. Troshina, E.G. Krupa, G.Z. Akberdina & N.S. Aynabaeva 2005 Zooplankton of reservoirs of the Nury river basin in conditions of chronic pollution by industrial drainage. Trudy Instituta Zoologii Almaty
Volume: 49: 130-145. (Russian)
 
Gvozdev, E.V. & A.I. Agapova 1963 Izmeneniya parazitofauny u zhivotnykh, akklematizirovannykh v Kazakhstane. Parasitofauna changes in the animals acclimatized in Kazakhstan. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata
Volume: 19:65-71. (20-ii-1963)
 
Kolesnikova, M.N. 1963 Paraziti ryb nizovii reki Syr-dar'i. Fish parasites of the lower Syr-Darya River. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata
Volume: 19:138-144. (20-ii-1963)
 
Agapova, A.I. 1960 Parazity ryb vodoemov Kustanaiskoi oblasti. In: Parazity zhivotnykh i prirodnaya ochagovost' boleznei. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata, Zoology
Volume: 12:195-205. (Russian).
 
Agapova, A.I. 1962 Parazity ryb serkhnego i srednego techeniya syr-dar'i. In: Parazity dikikh zhivotnykh Kazakhstana. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata, Zoology
Volume: 16:135-144, fig. 1. (Russian).
 
Dobrokhotova, O.V. 1984 Parazito-khozyainnaya sistema lichinki gimenolepidid-kopepody i ostrakody v vodoemakh Kazakhstana. Parasite-host system larvae of Hymenolepidides-copepodes and ostracodes in recervoirs of Kazakhstan. Trudy Instituta Zoologii, Alma Ata, Zoology
Volume: 41:137-152. (9-i-1984, Russian.)
 
Mikailov, T.K. 1965 K parazitofaune ryb Varvarinskogo vodokhranilishcha. (On the parasite fauna of fish of the Varvarinsk Reservoir). Trudy Instituta Zoologii, Baku
Volume: 24:128-137. (17-ii-1965, Russian)
 
Monchenko, V.I. 1957 Do morfologii V para grudnikh kintsivoku Eurytemora giesbrechtii (Copepoda). The morphology of thoracic legs V in Eurytemora giesbrechtii (Copepoda). Trudy Instituta Zoologii, Kyyiv (Kiev)
Volume: 14:44-48, fig. 1. (Ukrainian with Russian summary.)
Wilson: paper
Markevich, A.P. & O.N. Bauer 1950 Parazitichni veslonogi rakopodibni (Copepoda parasitica) prisnovodnikh ryb Sibiru. (Parasitic copepods of fresh-water fishes of Siberia). Trudy Instituta Zoologii, Kyyiv (Kiev), Acad. Nauk. URSR
Volume: 4:112-119. (Ukrainian.)
 
Markevich, A.P. 1939 Evolyutsiya kinshchivok v ontogenezi Lernaeopodidae. Evolution of the appendages in the ontogeny of Lernaeopodidae. Trudy Instituta Zoologii, Kyyiv (Kiev), Biology
Volume: 5:147-161, figs. 1-17. (Ukrainian with Russian and English summaries).
 
Markevich, A.P. 1936

Do morfologii i sistematiki roda Basanistes Nordmann. Zur Morphologie und Systematik der Gattung Basanistes Nordmann 1832.

Trudy Instituta Zoologii, Kyyiv (Kiev), Biology, Acad. Nauk. URSR v. VII
Volume: 3:157-167, pls. 1-4. (Ukrainian with Russian and German summaries).
Wilson: PDF
Mazepova, G.F. 1955 Novaya forma Eucyclops serrulatus (Fisch.) (Copepoda Cyclopoida) iz ozera Baikal. (New form of Eucyclops serrulatus (Fisch.) from Lake Baikal). Trudy Instituta Zoologii, Leningrad
Volume: 18:106-111, figs. 1-5. (Russian.)
Wilson: paper
Shaposhnikova, G.Kh. 1954 Sazan r. Urala i vozmozhnosti ego ispol'zovaniya dlya razvedeniya v iskusstvennykh vodoemakh Priural'ya. (Cyprinus carpio du fleuve Oural et la possibilité de sa réproduction dans les étangs artificiels à Prioural). Trudy Instituta Zoologiya, Leningrad
Volume: 16:576-610, figs. 1-2, tabs. 1-17. (Russian.)
 
Shul'ga, E.L. 1953 O zooplanktone ozera Oron. Trudy irkutsk. gos. Univ.
Volume: 7(1-2), seriya Biol.
 
Yasnitsky, V.N. 1923 Matériaux pour l'étude de plancton du lac Baikal. Trudy Irkutskogo Obshch. Estest.
Volume: 1(1): 32-72.
 
Reshetnikova, A.V. 1955 Parazitofauna kefali Chernogo Morya. Trudy Karadag. Biol. St.
Volume: 13:
 
Reshetnikova, A.V. 1955 K poznaniyu parazitofauny pelamidy (Sarda sarda Bloch) Chernogo morya. [Contribution to the knowledge of the parasite fauna of the bonito ( Sarda sarda Bloch) of the Black Sea] Trudy karadag. nauch. Biol. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 13: 97-121.
 
Dolgopol'skaya, M.A. 1940 Zooplankton Chernogo morya v raioni Karadaga. Das Zooplankton des Schwarzen Meeres in der Nähe von Karadag. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 6: 57-111, figs. 1-18, tab. 1. (Russian with German summary).
 
Trifonov, G.P. 1959 Pitania molodoi v pribrezhnoi zone Chernogo morya u Karadaga. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 15: 138-148.
 
Klyuncharev, K.V. 1952 Materialy dlya kolichestvennoi kharakteristiki zooplanktona Chernogo morya u Karadaga. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 12: 78-95, figs. 1-10, tabs. 1-9.
 
Lazareva, L.P. 1959 Sezonnye i vertikal'nye izmeneniya biomassy Pseudocalanus elongatus Boeck v Chernom more i raione Karadaga. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 15: 3-12, figs. 1-5, tabs. 1-5. (Russian).
 
Benko, K.I. 1962 Sezonnye kolebaniya chislennosti biomassy zooplanktona v Chernom more v raione Karadaga v 1957-1959 gg. Seasonal quantitative variations of biomass of zooplankton in the Black Sea near Karadag in 1957-1959. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 18:44-58. (Russian).
 
Benko, K.I. & A.I. Shapovalov 1962 Sutochnye migratsii zooplanktona v zavisimosti ot kolichestvennogo raspredeleniya fitoplanktona v Chernom more v raione Karadaga. Daily migrations of zooplankton in connection with numerical distribution of phytoplankton in the Black Sea near Karadag. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 18:59-70. (Russian).
 
Produkina, L. 1952 Katalog fauny i flory Chernogo morya raiona Karadagskoi biologicheskoi stantsii. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 12: 116-127. (Russian).
 
Garber, B.I. 1951 Nabl'yudenniya za razvitiem i razmnozheniem Calanipeda aquaedulcis Kritcz. (Copepoda, Calanoida). Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 11: 3-55.
 
Chayanova, L.A. 1950 Razmnozhenie i razvitie pelagicheskikh Copepoda Chernogo morya. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 10: 78-105.
 
Ulomsky, S.N. 1940 Viznachnik Calanoida i Cyclopoida Chornogo morya. Bestimmungstabellen der aus dem Schwarzen Meer stammenden Calanoida- und Cyclopoida-Arten. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho (= Trav. Stn. biol. Karadagh)
Volume: 6: 145-172, figs. 1-14. (Russian with German summary).
 
Ulomsky, S.N. 1955 Plankton vnutrennikh vodoemov Kryma i ego biomassa. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho (= Trav. Stn. biol. Karadagh)
Volume: 330:4
 
Glukhova, V.M. 1956 Parazitofauna kambalovykh ryb Belogo morya. Parasite fauna of the flatfishes of the White Sea. Trudy karel'. Fil. Akad. Nauk SSSR
Volume: 4: 27-49, tabs. 1-12. (23-iii-1956).
 
Kozhov, M.M. 1956 O rasprostranenii sovrenennoi Baikal'skoi fauny vne Baikale. Trudy karel. Fil. Akad. Nauk SSSR, 5, Voprosy Ikhtiol. Vnutrenn. Vod.
Volume: 39-46.
 
Gerd, S.V. 1949 Biozenosy bentosa loshchich ozer Karelii. Marine relicktorganisms in the Karelian seas. Trudy Karelo-finsk. Gosud. Univ.
Volume: 4:
 
Gerd, S.V. 1946 Obzor gidrobiologisheskikh issledovanii ozer Karelli. Trudy Karelo-finsk. otd. VNIRO
Volume: 2:
 
Gordeeva-Pertseva, L.I. & L.N. Gordeeva 1968 Zooplankton Veshkelitskikh ozer. Trudy karel'sk. otd. gos. NIORKH
Volume: 4(3).
 
Kruglova, AN. 2009 Zooplankton in the Kola River (Barents Sea basin). Trudy Karelskogo Nauchnogo Centra Rossiiskoi Akademii Nauk
Volume: 4:85-89. (Russian)
 
Kudelina, E.N. 1950 Vliyanie temperatury na razmnozhenie i plodovitast Calanipeda aquae-dulcis Kritcz. Trudy kasp. bass. fil. vses. nauchno-issled. Inst. morsk ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 11: 265-286.
 
Kurashova, E.K. 1967 Sostav i sezonnye izmeneniya zooplanktona nizhnei Volgi. (The composition and seasonal changes in the zooplankton of the Lower Volga). Trudy kasp. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz.
Volume: 23:59-79, figs. 1-3, tabs. 1-11. (17-viii-1967, Russian.)
 
Fadeev, N.N. 1929 Katalog vodnykh zhivotnykh, naidennykh v basseine r. Dontsa i prileshashchykh mestnostyakh za period rabot s 1917 po 1927 gg. Catalogue des animaux aquatiques trouvé dans le bassin du Donetz et les contrées avoisinantes au cours des recherches affectuées pendant la période de 1917 à 1927. Trudy kharkiv. Tov. Dosl. Prir.
Volume: 52:7-32.
 
Siewerth, M.W. 1927 Obzor fauny presnovodnykh Eucopepoda Ukrainy. Review of the freshwater Eucopepoda fauna of the Ukraine. Trudy khar'kiv. Tov. Dosl. Prir.
Volume: 50(2): 3-22 (121-140), tab. (Russian).
 
Siewerth, M.W. 1929 Opyt izucheniya fauny presnovodnykh Eucopepoda basseina reki Dontsa. Versuch der Erforschung der Süsswasserfauna Eucopepoda aus dem Donetzbassin. Trudy khar'kiv. Tov. Dosl. Prir.
Volume: 52: 169-207, figs. 1-24, tabs. 1-23. (Russian with German summary).
Wilson: paper
Sinitsa, T. 1929 Nekotorye dannye o zhizni odnogo ozero-podobnogo vodoema basseina r. Dontsa. Quelques données sur la biologie d'un étang lacustre du bassin du Donetz. Trudy kharkiv. Tov. Dosl. Prir. (= Trav. Soc. Nat. Charkov)
Volume: 52:317-348, figs. 1-4, tabs. map. (Russian.)
 
Siewerth, M.W. 1930 Dal'shi dani z fauni Eucopepoda basseinu richki Dintsya. Weitere Angaben über die Eucopepodenfauna im Donetzbecken. Trudy khar'kiv. Tov. Dosl. Prir. Zool.
Volume: 55(2):9-19, figs.1-4.
 
Rylov, V.M. 1935 Nekotorye kachestvennye i kollichestvennye dannye o zooplanktone ozera Issyk-Kul'. Some qualitative and quantitative data on the zooplankton of Lake Issyk-Kul'. Trudy kirgiz. kompleks. Eksped.
Volume: 3(2): 87-96.
 
Markevich, A.P. 1936 Paraziticheskie rakoobraznye ryb reki Chu. Die parasitischen Crustaceen der Fische des Flusses Tschu. Trudy kirgiz. kompleks. Eksped. Acad. Nauk. SRSR
Volume: 3(1): 233-240, pls. 1-2.
 
Nitskansky, S.G. 1961 Gidrobiologicheskaya Kharakteristika Poimennykh Ozer R. Pryt. Trudy Kishinevskogo S.-Kh. In-Ta
Volume: 25:
 
Rylov, V.M. 1928 Materialy k faune presnovodnykh svobodnozhivushchykh veslonogikh rakoobrazhnykh severnoi Sibiri. Contribution à la faune des Copépodes libres d'eau douce de la Sibérie septentrionale. Trudy Kom. Izuch. yakut. ASSR
Volume: 11: 1-33, figs. 1-16.
Wilson: paper
Shchorbatov, L.A. 1926 No Title Available Trudy Kom. po sanit. Biol. obsled. z. S. Dontsa i ego pritokov, 1.
No Volume Data Available
 
Shubina, V.N. 1983 Itogi gidrobiologicheskih issledovaniy gornyh pritokov Pechory. [The results of the hydrobiological studies of mountain tributaries of the Pechora river.] In: Zaboeva, I.V. (ed.). Vodoemy basseynov rek Pechory i Vychegdy (sovremennoe sostoyanie i perspektivy ispol'sovaniya). [The waterbodies of the Pechora and Vychegda river basins (modern condition and prospects of use).] Trudy Komi Nauchnogo Tsentra Uralskogo Otdeleniya RAN, Syktyvkar
Volume: 57:21-20. [In Russian.]
 
Dogel', V.A. & B.E. Bykhovsky 1938 Parasites of the Caspian fishes. Complex studies of the Caspian Sea. Trudy komspleksn. izuch. Kasp. Morya, Izd. Akad. Nauk SSSR.
Volume: 7:1-110.
 
Amelina, L.G. 1927

Lichinki presnovodnykh Cyclopidae (Copepoda). Die Süsswasser-Cyclopidenlarven.

Trudy Kosinskoi Biologicheskoi Stantsii
Volume: 5:3l-39, figs. 1-49, pls. 1-3. (Russian with German summary.)
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1926 K faune podzemnykh vod. Parastenocaris fonticola n. sp. Zur Fauna der unterirdischen Gewässer: Parastenocaris fonticola n. sp. Trudy Kosinskoi Biologicheskoi Stantsii
Volume: 4:47-50, figs. 1-8. (Russian with German summary.)
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1925 K faune Harpacticidae (Copepoda) Kosinskikh torfyanikov. Zur Harpacticidenfauna der Torfmoore bei Kossino. Trudy Kosinskoi Biologicheskoi Stantsii
Volume: 2:25-42, pl. 1. (Russian with German summary.)
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1925 Lichinki presnovodnykh Harpacticoida (Copepoda). Die Larven der Süsswasser-Harpacticoida. Trudy Kosinskoi Biologicheskoi Stantsii
Volume: 3:49-61, pls.1-2. (Russian with German summary.)
Wilson: paper
Dement'eva, T. 1927 Materialy k tochnomu poznaniyu nisshikh rakoobraznykh. Materialen zur Kenntnis der Variabilität der niederen Crustaceen. Trudy Kosinskoi Biologicheskoi Stantsii
Volume: 5:17-30. (Russian with German summary.)
 
Rossolimo, L.L. 1928 Materialy po gidrologii i planktonu nekotorykh vodoemov meshcherskoi nizmennosti (Ryazanskoi gub.). Materialien zur Hydrographie und zur Kenntnis des Planktons einiger Gewässer der Meschtchera-Niederung (Gouv. Rjasan, Zentralrussland). Trudy Kosinskoi Biologicheskoi Stantsii
Volume: 7-8:51-86, figs. 1-12.
Wilson: paper
Smirnov, S.S. 1929 Beiträge zur Eucopepodenfauna Mittelrusslands. Trudy kostrom. nauch. Obshch. Izuch. mest. Kr.
Volume: 53: 58. (Also: Arbeiten biol. Stn. Kostroma, 1: 1-12, figs. 1-11).
Wilson: paper
Smirnov, S.S. 1926 K faune veslonogikh rakoobraznykh okrestnostei g. Kostromy. Matériaux pour la faune des Copépodes des environs de Kostroma. Trudy kostrom. nauch. Obshch. Izuch. mest. Kr.
Volume: 37: 7-18.
 
Nikolaev, I.I. & H.K. Krievs 1957 Productivity and Developmental Condition of Plankton in the Central Baltic and in the Gulf of Riga in 1953-1956. Trudy Latv. Otdel. Vses. Nauchno-Issled Inst. Morsk. Ryb. Okeanogr.
Volume: 2: 39-81.
 
Rylov, V.M. 1917 Zametka o Calanipeda aquae-dulcis Kritsh. i o Poppella guernei Richard. A note on Calanipeda aquae-dulcis, Kritsh., and on Poppella guernei, Richard. Trudy leningr. (= Petrogradskogo) Obshch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 48:64-74, 80-81, figs. 1-4. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Stolyarov, V.P. 1936 Nabliudenia nad ciklom razvitia Lernaea cyprinacea i ee patogennoe vlanie na Koznye ryby. Trudy Leningr. Obsc. Estestvoip.
Volume: :1-65.
 
Stolyarov, V.P. 1952 K parazitofaune ryb Rybinskogo vodokhranilishcha. (Parasitic fauna of fishes in Ribinsk waterreservoir). Trudy leningr. Obschch. Estest. (= Trav. Soc. Natural. Leningrad)
Volume: 71(4): 261-285. (Russian).
 
Orlova Vladimirska, F. 1920 0 Dvukh' Bliznikh Formakh Tsiklopov Cyclops serrulatus I C. lilljeborgii. Sur Les Deux Formes de Cyclops, C. serrulatus et C. lilljeborgii. Trudy Leningr. Obschch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 51: 169-174.
 
Butskaya, N.A. 1952 Parasitofauna Chernomorskikh promyslovykh ryb predust'evogo prostranstva dunaya. Parasitic fauna of the Black Sea economic fish in the pre-estuarine area of the Danube. Trudy leningr. Obshch. Estest.
Volume: (A)71(4):30-52, figs. 1-4, tabs. 1-14. (Russian with English summary).
 
Bauer, O.N. 1946 Parasitofauna ryapushki iz razlitnykh vodoemov SSSR. Parasites of Coregonus albula in different aquatories of the USSR. Trudy leningr. Obshch. Estest.
Volume: 69(4):7-21, tabs. 1-2. (Russian with English summary)
 
Markevich, A.P. 1933 K faune paraziticheskikh rakoobrazhnykh ryb Leningradskoi oblasti. Trudy leningr. Obshch. Estest.
Volume: 62(3): 297-308, figs. 1-5.
 
Grub, A.V. & V.S. Stepanova 1934 Dopolnitel'noe issledovanie syaberskikh ozer i nekotorye dannye o kharaktere ikh rybnogo naseleniya. Ergänzende Untersuchungen an den Sjaberskie Seen des Rayons von Luga und einige Angaben über den Charakter ihrer Ichthyofauna. Trudy leningr. Obshch. Estest.
Volume: 63(3) (= Trudy petrogr. Biol. Inst., 12): 324-342, figs. 1-4, tabs. 1-9. (Russian with German summary).
 
Borovitzkaya, M.P. 1952 Sravnenie parazitofauny promyslovykh ryb iz pridunais Wikh pimanov i reki Dunaya. (Comparison of the parasitic fauna of the economic fishes of the river Danube and its estuaries.) Trudy leningr. Obshch. Estest.
Volume: 71(4):10-25, tabs. 1-8. (Russian).
 
Rylov, V.M. 1930 Nekotorye nablyudenya nad zakhvatom sestona u Diaptomus coeruleus Fischer. Einige Beobachtungen über den Sestonerwerb bei Diaptomus coeruleus Fischer. Trudy leningr. Obshch. Estest.
Volume: 60(2): 149-176, tabs. (Russian with German summary).
Wilson: paper
Dogel', V.A. & G.K. Petrushevsky 1933 Parazitofauna ryb Neuwskoi guby. Die parasitäre Fauna der Fische aus der Newabucht. Trudy leningr. Obshch. Estest.
Volume: 62(3): 366-434, figs., tabs. (Russian with German summary).
 
Shul'man, S.S. 1954 Obzor fauny parazitov osetrovykh ryb SSSR. (Parasites of sturgeons in the USSR). Trudy leningr. Obshch. Estest. (= Trav. Soc. Nat. Leningrad)
Volume: 72(4): 190-254, figs. 1-2.
 
Smirnov, S.S. 1928 Notiz über die Copepodenfauna des Kaukasus. Zametka o faune Copepoda Kavkaza. Trudy leningr. Obshch. Estest. (= Trav. Soc. Nat. Leningrad), Otdel. Zool.
Volume: 58: 11-28, figs. 1-8.
Wilson: paper
Stepanova, V.S. 1928 Vliyanie pokrova ryaskina vodoem. Einfluss der Lemna-Decke auf ein Wasserbecken. Trudy leningr. Obshch. Estest. (= Trav. Soc. Nat. Leningrad), Otdel. Zool.
Volume: 58(1): 63-82, tabs. 1-6. (Russian with German summary).
 
Stolyarov, V.P. 1954 Dinamika parazitofauny promyslovykh ryb Rybinskogo vodokhranilishcha. The dynamics of the parasites of econimic fish in the Rybinsk reservoirs. Trudy leningr. Obshch. Estest. (= Trav. Soc. Natural. Leningrad)
Volume: 72:160-189, tabs. 1-4.
 
Stolyarov, V.P. 1936 Nablyudeniya nad tsiklom razvitiya Lernaea cyprinacea i ee patogennoe vliyanie a kozhny tkani ryby. Zur Kenntnis der Entwicklungszyklus von Lernaea cyprinacea. Trudy leningr. Obshch. Estest. (= Trav. Soc. Natural. Leningrad)
Volume: 65(2): 239-253, pls. 1-5.
 
Rylov, V.M. 1915 K faune Copepoda Novgorodskoi gubernii. Sur la faune des Copépodes du gouvernement de Novgorod. Trudy leningr. Obshch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 46(1)(5-6): 186-206, 228. (ix/x-1915, Russian with French summary).
 
Rylov, V.M. 1915 K svedeniyum o presnovodnoi faune ozera Mogil'nago (Murman', ostrov Kil'din'). Contribution à la connaissance de la faune d'eau douce du lac Mogilnoje (Mourman, l'île Kildin). Trudy leningr. Obshch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 46(1)(7-8): 273-292, figs. 1-5. (xi/xii-1915, Russian with French summary).
 
Rylov, V.M. 1915 K planktonu nekotorykh' ozer' Vitebskoi gubernii. Sur le plancton de quelques lacs du gouvernement de Vitabsk. La faune des Copépodes et des Cladocères. Trudy leningr. Obshch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 46(4): 109-163, figs. 1-3.
 
Rylov, V.M. 1922 O novykh vidakh Copepoda-Calanoida. On new species of Copepoda -Calanoida. Trudy leningr. Obshch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 52: 67-78, 167-170, figs. 1-15.(Russian with English abstract)
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1920 K svedeniyam o faune vodoemov g. Petrograda i ego okrestnostei. II. O letnem planktone prudov okrestnostei Starogo Petergofa. Zur Kenntnis der Süsswasserfauna von Petrograd und seiner Umgebung. II. Über den Sommerplankton einiger Teiche in der Umgebung von Alt-Peterhof. Trudy leningr. Obshch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 51(1)(7-8): 175-187, 205-206. (xi/xii-1920, Russian with German summary).
 
Rylov, V.M. 1920 K biologii Diaptomus amblyodon Marenz. (Copepoda- Calanoida). On the biology of Diaptomus amblyodon Marenz. (Copepoda, Calanoida). Trudy leningr. Obshch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 51(1-4): 29-36, 50-51, figs. 1-2. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Filipchenko, Yu.A. 1920 Etyudy po izmenchivosti I. Izmenchivost v molodomi vzroslom sostoyanii u nisshikh rakoobraznykh (Entomostraca). études de variabilité. La variabilité des formes jeunes et adultes chez les Crustacés inférieures (Entomostraca). Trudy leningr. Obshch. Estest., Prot. zased
Volume: 51(1)(= 1920)(7-8): 159-167, 203-204. (Russian with French summary).
 
Stolyarov, V.P. 1934 Parazitarnaya fauna karpovykh ryb Ropshinskogo rybopitomnika i ee khozyaistvennoe znachenie. Die parasitäre Fauna der Cyprinidae in der Fischteichwirtschaft zu Ropscha. Trudy leningr. Obshch. Estestv. (= Trav. Soc. Natural. Leningrad)
Volume: 63(3):343-351.
 
Chernai, A.V. 1867 O bespozvonochnykh zhivotnykh Kharkovskoi ryb. Trudy l-go s'ezda rus. estestv. i vrachei v SPb, 1867-68, otd. Zool.
No Volume Data Available
 
Ayuur, D. 1965 Materialy k poznaniyu zooplanktona ozer Darkhatskoi kotloviny (severno-zapadnaya Mongoliya). (Material to the knowledge of the zooplankton in the Lakes Darkhat depression (north-western Mongolia)). Trudy limnol. Inst.
Volume: 6(26):191-205, figs. 1-4, tabs. 1-2. (16-viii-1965, Russian).
 
Shayagina, G.I. 1965 O sutochnykh vertikal'nykh migratsiyakh pelagicheskikh kopepod v oz. Baikal. Trudy limnol. Inst.
Volume: 6(26): 145-151, fig. 1, tabs. 1-3.
 
Botintsev, K.K., G.I. Popovskaya & G.F. Mazepova 1963 Fiziko-khimicheskii rezhim i zhizn' planktona selenginskogo raiona ozera Baikal. Physical and chemical regime, and the life of plankton in the Selengin region of Lake Baikal. Trudy limnol. Inst.
Volume: 7(27):1-321, figs. 1-147, tabs. 1-108.
 
Shcherbakov, A.P. 1935 O pogloshchenii kisloroda nekotorymi planktonymi rakoobraznymi. Über den Sauerstoffverbrauch von einigen Planktoncrustaceen. Trudy limnol. Sta. Kosine
Volume: 19: 67-89, figs. 1-4, tabs. 1-11.
 
Decksbach, N.K. 1931 Prudy okrestnostei Kosina. Studien an den Teichen der Kossino-Umgegend (bei Moskou) auf regional-limnologischer Grundlage. Trudy limnol. Sta. Kosine
Volume: 12: 7-121, tabs. 1-5.
 
Shnyagina, G.I. 1967 O sytochnikh vertikal'nikh migratsiyakh pelagicheskikh v oz. Baikal. (On diurnal vertical migrations of the pelagic copepods in Lake Baikal.) Trudy Limnologicheskikh Instituta Akademii Nauk SSSR
Volume: 6:145-151.
Wilson: paper
Afanas'eva, E.L. 1963 Stok zooplanktona iz Baikala v Angaru. (Flow of zooplankton from the Baikal to Angara). Trudy Limnologicheskikh Instituta Akademii Nauk SSSR
Volume: 2(22)2:29-47, figs. 1-7, tabs. 1-6. (22-x-1963, Russian.)
 
Vilisova, I.K. & V.V. Cherepanov 1965 Zooplankton yuzhnogo Baikala i ego dostupnost' dlya omulya. Zooplankton of the southern Baikal and its availability to Coregonus. Trudy Limnologicheskikh Instituta Akademii Nauk SSSR
Volume: 6(26):136-144, figs. 1-8. (Russian.)
 
Kozhov, M.M., N.L. Antipova, G.P. Vasil'eva & E.P. Nikolaeva 1965 O planktone oz. Khubsugul (Kosogol). On the plankton of Lake Khubsugul. Trudy Limnologicheskikh Instituta Akademii Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie
Volume: 6(26):181-190, figs. 1-4, tabs. 1-5.
Wilson: paper
Dulmaa, A. 1965 (Materials on the study of the zooplankton of lakes in the Darkhatsk Trough (northwestern Mongolia.)) Trudy Limnologicheskikh Instituta Akademii Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie
Volume: 6(26):191-205.
 
Mazepova, G.F. 1978 Tsiklopy ozera Baikal. (Cyclopoids of Lake Baikal.) Trudy Limnologicheskikh Instituta Akademii Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie
Volume: 28(49):1-144, figs. 1-33, tabs. 1-21. (23-i-1978, Russian.)
Wilson: paper
Mazepova, G.F. 1963 Biologiya pelagicheskogo rachka Cyclops kolensis Lill. v oz. Baikal. Trudy Limnologicheskikh Instituta Akademii Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie
Volume: 1(21)(2):49-134, figs. 1-20, tabs. 1-18. (18-iv-1963, Russian.)
 
Nosova, I.A. 1970 Zhiznenyi tsikl Cyclops scutifer Sars (Copepoda Cyclopoida) v Kuril'skom ozere (yuzhnaya Kamchatka). (Life cycle of Cyclops scutifer Sars in Kuril lake (southern Kamchatka)). Trudy Molod. Uchen.
Volume: 3:82-92, figs. 1-5. (31-viii-1970, Russian with English Summary.)
 
Krylov, V.V. 1970 Distribution of zooplankton in the East China Sea (Februari-March 1962). Trudy molod. Uchen.
Volume: 3:72-81, figs. 1-5. (31-viii-1970, Russian with English summary).
 
Valkanov, A. 1954

Prinos za izuchavaneto na nashata Chernomorska fauna. Beitrag zur Kenntnis unserer Schwarzmeerfauna.

Trudy morsk. biol. Sta. Stalin, Arbeiten aus der biologischen Meeresstation, Varna
Volume: 18:49-53. (Bulgarian with German summary).
 
Jaschnov, V.A. 1962 Plankton tropicheskoi oblasti Atlanticheskogo okeana. (The plankton of the tropical region of the Atlantic Ocean). Trudy morsk. gidrofiz. Inst.
Volume: 25: 195-207, figs. 1-5. (14-xi-1961, Russian).
 
Dzyuban, N.A. 1939 Nouvelles données sur la nourriture de quelques Cyclopoides. Trudy morsk. tekh. Inst. ryb. prom. Khozyaist.
Volume: 1939: 163-172. (Translation by Fish. Res. Bd Can., 418).
 
Starostin, I.V. 1955 Gidrobiologicheskaya kharakteristika vodoemov basseina r. Murgab. Trudy Murgab. gidrobiol. Sta.
Volume: 3:93-99.
 
Mäemets, A.K. & I. Veldre 1964 O kachestoveinom sostave fauny plankticheskikh rakoobraznykh Pechorskogo zaliva. On the qualitative compound of planktonic fauna of the Crustacea of the Pechora Bay. Trudy murmanks. biol. Inst.
Volume: 6(10): 3-11, figs. 1-5.
Wilson: paper
Zelikman, E.A. 1966 Zametki o sostane i raspredelenii zooplanktona v yugo-vostochnoi chasti Barentseva morya v avguste-oktyabre 1959 g. Trudy murmansk. biol. Inst.
Volume: 11(15): 34-49, figs. 1-15.
 
Kamshilov, M.M. 1955 Materialy po biologii Calanus finmarchicus Gunner Barentsova i Belogo morei. Materials on the biology of Calanus finmarchicus of the Barents and White seas. Trudy murmansk. biol. Sta.
Volume: 2: 62-86, figs. 1-12, tabs. 1-15. (7-x-1955, Russian).
 
Kamshilov, M.M. 1958 Produktsiya Calanus finmarchicus (Gunner) v pribrezhnoi zone vostochnogo Murmane. Production of Calanus finmarchicus (Gunner) in the littoral of the eastern Murman. Trudy murmansk. biol. Sta.
Volume: 4: 45-55, figs. 1-3, tabs. 1-4. (Russian).
 
Kamshilov, M.M. & E.A. Zelikman 1958 O vidovom sostave zooplanktona pribrezh'nya vostochnogo Murmana. Trudy murmansk. biol. Sta.
Volume: 4: 41-44.
 
Aliev, D.S. 1955 Paraziticheskie rakoobraznye ryb basseinov reki Murgaba i Tedzhena. Parasitic Copepoda of fish of the basin of the Murgal and Tedshen rivers. Trudy murmansk. gidrobiol. Sta.
Volume: 3:183-188.
 
Zelikman, E.A. & M.M. Kamshilov 1964 Long-term dynamics of the plankton biomass in the southern Barents Sea and the factors determining it. Mnogoletnyaya dinamika biomassy planktona yuzhoi chasti Barentseva morya i faktory, ee opredelyayushchie. Trudy Murmanskogo Morskogo Biologicheskogo Instituta (1960, 2(6):66-113.). Translated by the Israel Program for Scientific Translations (1964).
Volume: IPST Cat. nos. 947:10-57. (1960).
Wilson: paper
Breitfus, L.L. 1915 Zhurnal zoologicheskikh rabot parokhoda 'Andrei Pervozvannyi' b 1916 godu (Copepoda det. V. I. Meisner). Trudy Murmanskoi Nauchn. Promsl. Eksp. 1906 g. Otchet nachal'nika Ekspeditsii L. L. Breitfusa. Petrograd
No Volume Data Available
 
Dukina, V.V. 1957 K metodike opredeleniya biomassy zooplanktona. Trudy n.i. Inst. Biol. fak. Kharkovsk. gos. Inst.
Volume: 30:
 
Kudelina, E.N. 1940 Plankton ozera Ritsa v Abkhazii. Trudy nauchn. rybkhoz. biol. Stn. Gruzii
Volume: 3:239-250.
 
Gundrizer, A.N. 1974 Parazitocheskie veslonogie ryb Tuvy. Trudy nauchno-issled. Inst. Biol. Biofiz. Tomsk. gos. Univ., Biol.
Volume: 3: 61-68.
 
Shevchenko, N.N. 1954 O parazitakh ryb reki Severnoge Dontsa Soobshch. Trudy nauchno-issled. Inst. Biol. khar'kov. gos. Univ.
Volume: 19:
 
Khromov, N.S. 1961 The diel vertical migration and some traits of the development of Limnocalanus grimaldii (Guerne) in the Gulf of Riga in l958. Trudy nauchno-issled. inst. Ryb. Khoz. latv. SSR, 1961
Volume: 3: 273-292, figs. 1-10, tabs. 1-3.
 
Khromov, N.S. 1962 Raspredelenie i dinamika planktona i pitanie sardinelly v promyshlovykh raionakh u zapadnykh beregov Afriki. Trudy nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 46: 214-235, figs. 1-16, tabs. 1-2. (25-v-1962, Russian).
 
Gogoderidze, N.G. 1963 Dinamika zooplanktona izera Paravani na nerestilche ripusa v zimnii period. Trudy nauchno-issled. Inst. rybokhoz. Sta. Gruzii
Volume: 8: 59-64.
 
Dimov, I.G. 1960 Zooplanktonet v Cherno more pred B'lgarskiya bryag prez 1954, 1955 i 1956 g. Le zooplancton de la mer Noire devant la côte Bulgare pendant les années 1954, 1955 et 1956. Trudy nauchnoizsled. Inst. Ribarst. ribna Prom.
Volume: 2: 85-147, figs. 1-16, tabs. 1-30. (Bulgarian with Russian and French summaries).
 
Rusev, B.K. 1957 Kachestveni i kolichestveni iz izsledvaniya na zooplanktona na Varnenskoto ezero. Qualitative und quantitative Untersuchungen des Zooplanktons im Varna-See. Trudy nauchnoizsled. Inst. Ribarst. ribna Prom.
Volume: 1: 127-155, figs. 1-11. (31-xii-1957, Bulgarian with Russian and German summaries).
 
Ivasik, V.M. 1953 Parazity karpa v rygkhozakh zapadnykh oblastei USSR i bolezni, imi vyzyvaemye. Trudy N-i In-ta prud. i ozerno-rechnogo ryb. Khoz.
Volume: 9
 
Nikolaev, I.I. 1961 The Influence of Plankton on the Distribution of the Baltic Herring and the Spratt. Trudy Niirh Snh. Latv. SSR
Volume: 3: 201-223, figs. 1-11, tabs. 1-6.
 
Kharin, N.N. 1939 No Title Available Trudy Novocherkask Zoovet. Inst.
Volume: 5:
 
Kosyakina, E.G. 1966 O faune Copepoda Harpacticoida Novorossiiskoi bukhty. Trudy novoross. biol. Sta.
Volume: 1(6).
 
Sagudachnyi, A.Yu., A.M. Gidyarov & V.F. Matveev 1977 Issledovanniya prostranstvennogo raspredeleniya zooplanktona metodom glavnykh komponent. Study of zooplankton space distribution by using of principal component analysis. Trudy Obshch. Biol.
Volume: 38(2):218-227, figs. 1-6, tabs. 1-2. (3-iii-1977, Russian with English summary).
 
Michajlow, W. 1977 Parazitizm i vodiibrazovanie. Parasitism and species formation. Trudy Obshch. Biol.
Volume: 38(5): 657-675, figs. 1-19. (6-ix-1977, Russian with English summary).
 
Tyushnyakov, I.V. & N.I. Vorob'ev' 1917 Otchet' ob izsledovaniyakh' reki Eniseya v okrestnostyakh goroda Krasnoyarska (Enis gub.) letom' 1915 goda. Report of the explorations of the Jenissei River in surroundings of Krasnoyarsk (Siberia) summer 1915. Trudy Obshch. Estest. imp. kazan. Univ.
Volume: 48(5): 1-51, figs. 1-15.
 
Ruzsky, M.A. 1889 O pelagicheskoi faune ozera Kabana. Trudy Obshch. Estest. imp. kazan. Univ.
Volume: 19(4):1-31, pl. 1.
 
Morozov, A. 1915 Materialy k' izucheniyu presnovodnoi fauny Kazanskoi gubernii. Reka Tsivil' i eya obitateli. Materialien zur Erforschung der Süsswasserfauna des Gouvernements Kasan. Der Flus Zuwil und seine Bewohner. Trudy Obshch. Estest. imp. kazan. Univ.
Volume: 47(3): 1-194, pls. 1-6, tabs. 1-41, appendix 1-3. (Russian with German summary).
 
Meissner, W. 1904 Ocherk' zimnei fauny ozera Kabana. Über die Winterfauna im Kaban-See. Trudy Obshch. Estest. imp. kazan. Univ.
Volume: 39(3): 1-118, pl. 1. (Russian with German summary).
Wilson: paper
Listowsky, E. 1892

Penella tridentata, novyi vid' paraziticheskykh' rakoobrazhnykh'. Penella tridentata, neuer Art der parasitirenden Crustaceen.

Trudy Obshch. Estestv. imp. kazan. Univ.
Volume: 25(2):1-19, pl.1. (Russian)
Wilson: paper
Stepanov, P. 1885 Fauna Neisova ozera. Trudy Obshch. Ispyt. Prir. imp. khar'kov. Univ.
Volume: 19: 13-43.
 
Skorikov, A.S. 1905 Nablyudeniya nad' planktonom Nevy s' prilozheniem glavy 'Fitoplankton Nevy', E.N. Golokhonchev. Trudy Obshch. Ispyt. Prir. imp. khar'kov. Univ.
Volume: 39(2):85-106, tabs. 1-4.
 
Stakhorskaya, N.I. 1962 No Title Available Trudy odess. derzh. Univ. 152, Ser. biol. Nauk
Volume: 11: 77-85.
 
Chernyshenko, A.S. 1955 Materialy po parazitofaune ryb Odesskogo zaliva. Trudy odess. derzh. Univ., Biol. 145
Volume: 7:145.
 
Kudelina, E.N. 1959 Zooplankton srednego i yuzhnogo Kaspiya v period padeniya urovnya yuzhnoi chasti morya. Trudy okeanogr. Kom.
Volume: 5:264-269, tabs. 1-6. (4-viii-1959, Russian.)
 
Brodsky, K.A. 1958 Plankton of the north-western part of the Kuro-Sio and of waters adjacent to the Kuril' Islands. Plankton severo-zapadnoi chasti Kuro-sio i prikuril'skikh vod Tikhogo okeana. Trudy okeanogr. Kom.
Volume: 3:96-99. (Russian).
 
Brodsky, K.A. 1960 Zoogeographical zones of the southern Pacific and the bipolar distribution of some Calanoida. Zoogeograficheskie zony yuzhnoi chasti Tikhogo okeana i bipolyarnoe rasprostranenie nekotorykh Calanoida. Trudy okeanogr. Kom.
Volume: 10(4):8-13, figs. 1-2, map. (Russian).
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1927 K poznaniyu fauny Eucopepoda nekotorykh vodoemov Olonetskogo kraya. Zur Kenntnis der Eucopepoden-Fauna einiger Gewässer des Olonetz-Gebietes. Trudy Olonets. nauch. Eksped., Zool.
Volume: 6(3): 1-44, pl. 1. (Russian with German summary).
Wilson: paper
Nikitin, V.N. 1926 Vertikal'noe Raspredelenie Planktona V Chernom More. I. Copepoda i Cladocera. La Distribution Verticale du Plancton Dans la Mer Noire. I. Copepoda et Cladocera. Trudy Osob. Zool. Lab. Sevastop. Biol. Sta.
Volume: (2)9: 93-140, tabs. (Russian with French Summary).
 
Lastochkin, D.A. 1929 Rakoobraznye. Crustacea. Materialy po faune Pleshcheeva ozera. Crustacea. Data on the fauna of Pleshcheevo Lake. Trudy Pereslavl' Zalesskogo istoriko-khudozhestvennogo i kraevednogo muzeia
Volume: 8:32-35.
 
Kortunova, T.A. & E.Yu. Zueva 1979 Status of zooplankton in Kama Reservoir (data of 1976). Trudy perm. Lab. gos. nauchno-issled. Inst. ozern. rech. ryb. Khoz.
Volume: 2: 22-31, figs. (Russian with English summary).
 
Seima, F.A. 1977 Aggregation of zooplankton in Voltinskoe Reservoir. Trudy perm. Lab. gos. nauchno-issled. Inst. ozern. rech. ryb. Khoz.
Volume: 1:76-82.
 
Sokolova, M.F. 1935 Plankton Ladozhskogo ozera v raione Osinovestkogo mayaka. Das Plankton des Ladoga-Sees in der Umgegend des Leuchtturmes Ossinoweski. Trudy petergof. biol. Inst.
Volume: 13-14: 124-149, figs. 1-9, tabs. 1-5.
 
Markevich, A.P. 1933 K faune paraziticheskikh rakoobraznykh ryb Leningradskoi oblasti. Zur Kenntnis der Fauna der an Fischen des Leningrader Gebietes schmarotzenden Krebse. Trudy petergof. biol. Inst.
Volume: 10: 297-308, figs. 1-5. (Russian).
 
Rylov, V.M. 1927 Issledovaniya nad planktonom prudov okrestnostei Petergofskogo estestvenno-nauchnogo Instituta. Studien über das Teichplankton der Umgebung des Peterhofer Naturwissenschaftliches Instituts. Trudy petergof. estest.-nauch. Inst.
Volume: 4: 5-253, figs. 1-8, pls. 1-6, tabs. (Russian with German summary).
 
Smirnov, S.S. 1929 K sistematiki i biologii Heterocope saliens (Lilljeborg). Zur Systematik und Biologie von Heterocope saliens, Lillj. Trudy petrogof. estestv.-nauch. Inst. (= Trav. Inst. Sci. nat. Peterhof)
Volume: 6: 109-142, figs. 1-14. (Russian with German summary).
 
Jaschnov, V.A. 1925 Crustacea Novoi Zemli. Crustacea von Nowaja Zemlja. Trudy plov. morsk. nauch. Inst.
Volume: 1(12): 49-76, figs. 1-5.
 
Jaschnov, V.A. 1927 Zooplankton Karskogo morya. Das Zooplankton des Karischen Meeres. Trudy plov. morsk. nauch. Inst.
Volume: 2(2): 1-59, figs. 1-24.
Wilson: paper
Manteufel, B.P. 1941 Plankton i sel'd' v Barentsevom more. The plankton and the herring in the Barents Sea. Trudy polyar. nauchno-issled. Inst. morks. ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 7: 125-218, figs. 1-21, tabs. 1-32. (19-iv-1941, Russian with English summary).
 
Manteufel, B.P. & Y.Y. Marti 1939 Issledovaniya neresta Murmanskoi sel'di. (Otchety nachal'nikov 67-i, 68-i, 69-i ekspeditsii issledovatel'skogo sudna 'Persei'). The study of the spawning of the Murman herring. (Reports of the chiefs of the 67, 68 and 69 expeditions of S/S 'Persey'). Trudy polyar. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 4:41-94, figs. 1-4, tabs. 1-29, appendix. (19-vii-1939, Russian with English summary.)
 
Pchelkina, N.V. 1939 Raspredelenie Sel'div Svyazi S Sostavom Zooplanktona (Po Materialam Parallel'nykh Sborov V Barentsovom More V 1937 G). Distribution of Herring in Relation to the Composition of the Zooplankton (On Materials from Parallel Collections in the Barents Sea in 1937). Trudy Polyar. Nauchno-Issled. Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 4: 109-128, figs. 1-2, tabs. 1-3, Maps 1-3. (19-Vii-1939, Russian with English Summary).
 
Pavshtiks, E.A. 1956 Seasonal Changes in Plankton and Feeding Migrations of Herring. Trudy Polyar. Nauchno-Issled. Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 9: 93-145. (Translation in: Spec. Scient. Rep. U.S. Fish Wildl. Serv., Fish., 327: 77-139a, figs. 1-14).
 
Esipov, V.K. 1939 Razmnozhenie sel'di (Clupea harengus L.). The spawning of the herring (Clupea harengus L.). Trudy Polyar. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 4:149-222, figs. 1-7, tabs. 1-16. (19-vii-1939, Russian with English summary).
 
Bogorov, V.G. 1941 Sutochnoe vertikal'noe raspredelenie zooplanktona v polyarnykh usloviyakh (v Belom more). Diurnal vertical distribution of zooplankton under polar conditions (the White Sea). Trudy polyar. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 7(5):287-311, figs., tabs. 1-3. (19-iv-1941, Russian with English summary).
 
Boldovy, G.V. 1941 Pishcha i pitanie sel'dei Barentseva morya. The food and feeding of the Barents Sea herrings. Trudy polyar. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 7:219-286, figs. 1-12, tabs. 1-24, appendix. (19-iv-1941, Russian with English summary).
 
Mosetchova, T.N. 1939 Sezonnye izmeneniya mikroplanktona o Barentsovom more (po materialam 1937 g). The seasonal changes in the microplankton in Barents Sea (based on the materials collected in 1938). Trudy polyar. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 4: 129-147, figs. 1-4, tabs. 1-3. (19-vii-1939, Russian with English summary).
 
Bogorov, V.G. 1938 Sutochnoe vertikal'noe raspredelenie planktona v polyarnykh usloviyakh (v yugo-zapadnaya chasti Barentseva morya). Diurnal vertical distribution of the plankton in polar conditions (southwestern part of the Barents Sea). Trudy polyar. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khozyaist. Okeanogr. (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 59-70.)
Volume: 2:93-107, figs. 1-4, tabs. 1-3. (Russian.)
Wilson: paper
Rudakova, V.A. 1956 Data on the food of Atlantic herring. Trudy polyar. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khozyaist. Okeanogr., (Translation in: United States Fish and Wildlife Service, Spec. Rep. Fish., 327: 140-165, figs. 1-6, tabs. 1-10).
Volume: 9: 93-145.
 
Timokhina, A.F. 1964 O produktsii zooplanktona v razlichnykh vodnykh massakh Norvezhskogo morya. On zooplankton production in the different water masses of the Norwegian Sea. Trudy polyar. nauchno-issled. proekt. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 16: 165-181, figs. 1-5, tabs. 1-6. (13-xi-1964).
 
Semenova, T.N. 1964 O sezonnykh yavleniyakh v planktone Labradorskogo shel'fa Bol'shoi Nyufaundlenskoi banki i banki Flemish-kap. On the seasonal phenomena in plankton on the Labrador Shelf, Newfoundland Bank and the Browns Bank in 1962. Trudy polyar. nauchno-issled. proekt. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 16: 49-77, figs. 1-8, tabs. 1-14. (13-xi-1964, Russian).
 
Pavshtiks, E.A. 1964 Mnogoletnie Nablyudeniya Za Raspredeleniem Planktona V Period Vesenne-Letnego Otkorma Sel'di V Norveshkom I Grenlandskom Moryakh (1951-1962 Gg). Long-Term Observations on the Plankton Distribution During the Periods of Spring-Summer Feeding of Herring in the Norwegian and Greenland Seas. Trudy Polyar. Nauchno-Issled. Proekt. Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 16: 151-164, figs. 1-5. (13-Xi-1964, Russian).
 
Pavshtiks, E.A. & M.A. Gogoleva 1964 Raspredelenie Planktona V Raione Banok Dzhordzhes Y Brauns V 1962 G. Plankton Distribution in the Area of the Georges Bank and the Browns Bank in 1962. Trudy Polyar. Nauchno-Issled. Proekt. Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 16: 25-48, figs. 1-6, tabs. 1-7. (13-Xi-1964, Russian).
 
Ninburg, E.M. 1963 Parazitofauna Murmanskoi Gorbushi I Ee Osobennosti. The Parasite Fauna of Murman Pink Salmon and its Pecularities. Trudy Polyar. Nauchno-Issled. Proekt. Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 15: 57-66. (30-X-1963, Russian).
 
Rylov, V.M. 1915 Materialy k poznaniyu fauny Copepoda i Cladocera Tverskoi gubernii. Data on the Copepod and Cladoceran fauna of Tver province. Trudy presnov. biol. Sta. S. Petersb. Obshch. Estest.
Volume: 4:1-92.
 
Rylov, V.M. 1916 K planktonu ozera Bologoe Novgorodskoi gubernii. On the plankton of Lake Bologoe, Novgorod Province. Trudy presnov. biol. Sta. S.-Peterb. Obchsh. Estest.
Volume: 4:204-218.
 
Petrushevsky, G.K. & I.E. Bukhovskaya (Pavlovskaya) 1935 Materialy po parazitologii ryb Karelii. I. Parazity ryb Ozer raiona Konchezera. Trudy Presnov. Biol. Sta. S.-Peterb. Obshch. Estest.
Volume: 8(1).
 
Smirnov, S.S. 1933 Materialien zur Kenntnis des Zooplanktons der Karelischen Seen. I. Zooplankton der Kontscherzero-Seengruppe. Trudy presnov. biol. Sta. S.-peterb. Obshch. Estest. (= Ber. biol. Borodin Stn)
Volume: 7(1): 27-55.
Wilson: paper
Achmerov, A. C. 1954 O parasitofaune ryb reki Kameatki. Trudy Probl. Dovesc., Moskva
Volume: 4:89-98.
 
Shul'man, S.S. 1954 Znachenie dannykh po parazitam ryb dlya smezhnykh distsiplin. Trudy probl. temat. Sovechsh. zool. Inst. 4 (= Soveshchanie po parazitologicheskim problemam, 7)
Volume: 153-162. (25-ix-1954, Russian).
 
Stolyarov, V.P. 1954 Parazitofauna promyslovykh ryb Rybinskogo vodokhranilishcha za pervye sem`let ego sushchestvovaniya. Parasitic fauna of fish in the Ribinsk reservoir in the first seven years of its existence. Trudy probl. temat. Soveshch. zool. Inst.
Volume: 4 (= VII. Soveshchanie po parazitologicheskim problemam): 54-56. (29-ix-1954, Russian).
 
Dogel', V.A. 1954 Dostizheniya v oblasti issledovannii zabolevanii ryb v SSSR i za granitsei. Trudy probl. temat. Soveshch. zool. Inst.
Volume: 4 (=Soveshchanie po parazitologicheskim problemam 7): 11-17. (29-ix-1954, Russian).
 
Smirnova, K.V. 1954 Parazitarnye zabolevanie ryb r. Dona v raione Tsimlyanskogo vodokhranilishcha (do ego abrazovaniya) (Predvaritel'noe soobshchenie). Diseases of fish caused by parasites in the river Don in the area of Tzimlyan water recervoir before its completion. Trudy probl. temat. Soveshch. Zool. Inst.
Volume: 4 (= VII. soveshchanie po parazitologicheskim problemam): 61-65.
 
Akatova, N. 1957 Vliyanie ud obreniya na razvitie zooplanktona v prudakh rybtsovo-shemainogo pitomnika. Trudy probl. temat. Soveshch. zool. Inst. (= Probl. gidrobiol. vnutrennikh vod
Volume: 3:39-45, tabs. 1-2. (Russian).
 
Titova, S.D. 1954 Parazity ryb Teletskogo ozera. Parasites of fish in the Teletz Lake. Trudy probl. temat. Soveshch. zool. Inst. (VII. Soveshch. po parazit. probl.)
Volume: 4:79-84, tabs. 1-2. (25-ix-1954, Russian)
 
Shchupakov, I.G. 1954 Novye dannye o parazitofauna sigovykh ryb, akklimatizirovannykh na Urale. New data on parasitic fauna of coregonids acclimatized in the Urals. Trudy probl. temat. Soveshch. Zool. Inst. (VII. Soveshchanie po Parazitologicheskim Problemam)
Volume: 4:24-28, tabs. 1-3. (29-ix-1954, Russian)
 
Bauer, O.N. 1954 Formirovanie parazitofauny ryb v novykh vodokhranilishchakh. Formation of parasite fauna of fish in the new water recervoir. Trudy probl. temat. Soveshch. zool. Inst., 4. (= Soveshchanie po parazitologicheskim problemam
Volume: 7:47-53. (29-ix-1954, Russian with English summary)
 
Akhmerov, A.Kh. 1954 O parazitofaune ryb reki Kamchatki. Parasites of fishes in the Kamchatka river. Trudy problem i tematich. Sovesch. zool. Inst. (= Soveshchanie po parazitologicheskim problemam)
Volume: 4:89-98, tabs. 1-5. (29-ix-1954, Russian with English summary).
 
Brodsky, K.A. 1956 The regional distribution of pelagic life in far Eastern seas and adjacent waters of the Pacific Ocean as shown by a study of the copepod fauna. Raionirovanie pelagiala dal'nevostochnykh morei i sopredelenykh vod Tikhogo okeana na primere izucheniya fauny veslonogikh rachkov. (Calanoida). Trudy Problemnikh i Tematicheskikh Sovetshchanii Zoologicheskii Instituti
Volume: 6:22-35. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Samsonov, N.A. 1912 Plankton des Pleskaubeckens. Trudy Promyslovo-nauchnoi Ekspeditsii po izucheniyu Pskovskogo vodoema
Volume: 1(1):15-30.
 
Samsonov, N.A. 1912 Plankton of Lake Pskov. I. Winter plankton. Trudy Promyslovo-nauchnoi Ekspeditsii po izucheniyu Pskovskogo vodoema
Volume: 1(1):1-16. [In Russian.]
 
Samsonov, N.A. 1914 Plankton of Lake Pskov. II. Spring and summer plankton. Trudy Promyslovo-nauchnoi Ekspeditsii po izucheniyu Pskovskogo vodoema
Volume: 1(4):1-18 [In Russian.]
 
Visloukh, S.M. 1921 K poznaniju mikroorganizmov v Nevskoj gube. (Towards a knowledge of micro-organisms in the Neva Bay.) Trudy Rossiiskogo Gidrologicheskogo Instituta
Volume: 1-3:83-96. [In Russian.]
 
Krabbi, A.J. 1913 Report on plankton collected by the Baltic expedition during July-August and September in 1909. Trudy Russkoj Baltijsk. Eksped.
Volume: 2:103-132. [In Russian.]
 
Chkouri, N.I. 1939 K voprosu o sutochnykh vertikal'nykh migratsiyakh planktona v Batumskoi bukhte. On the problem of diurnal vertical migration of plankton in Batumi Bay. Trudy Rybokhoz. biol. Sta. Gruzii
Volume: 11:
 
Linko, A.K. 1906 Murmanskaya biologicheskaya stantsiya (1899-1905). Plankton' Ekaterininskoi gavani i eya bilzhaishikh' okrestnstei. (Murmansk Biological Station (1899-1905). The plankton of Catherine Harbor and the surrounding region.) Trudy Sankt Petersburg Onsch. Estest. Otd. Zool. i Fiziol.
Volume: 37(4):157-167.
 
Bogatova, I.B. 1951 Kolichestvennye dannye o pitanii Cyclops strenuus Fischer i Cyclops viridis Jurine. Données quantitatives sur la nouriture du Cyclops strenuus Fischer et du Cyclops viridis Jurine. Trudy saratov. Otdel kasp. Fil. V.N.I.R.O. (= Trav. Sect. Saratov Branche Mer Caspienne Pan Union Inst. Rech. Sci. Pêch. marit. Océanogr.)
Volume: 1:163-176, figs. 1-4, tabs. 1-4. (21-vi-1951, Russian with French summary).
 
Konstantinova, N.S. 1956 Influence of pollution on zooplankton in Volga near Saratov. Trudy Saratov. Otdel. vses. nauchno-issled. Inst. ozer. rech. ryb. Khoz.
Volume: 4:101-119. (Russian.)
 
Meshkova, T.M. 1947 Zooplancton du lac Sevan. Trudy sevan. gidrobiol. Sta.
Volume: 9:1-69.
 
Meshkova, T.M. 1951 Zooplancton du lac Sevan pendant les périodes glaciales 1949-1950. Trudy sevan. gidrobiol. Sta.
Volume: 12: 147-158.
 
Meshkova, T.M. 1953 Zooplankton ozera Sevan. Trudy sevan. gidrobiol. Sta.
Volume: 13:
 

All Other Pages


[ TOP ]