Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 66980 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Plesa, C. 1956 Contributii la fauna ciclopidelor (Crustacee Copepode) din Republica populara Romina. Studii Cerc. Inst. Cerc. Pisc.
Volume: 1(4): 363-372, figs. 1-18.
Wilson: paper
Boisteanu, T. 1971 Copepode si cladocere din zona mlastinilor oligotrofe Casoi si Pilugani (Com. Poiana stampei, jud. suceava). Des Copépodes et des Cladocères de la zone des marais oligotrophes Casoi-Pilugani (Poiana-Stampei départ. Siret). Studii Comun. Muz. Stiint. nat. Bacau, Zool.
Volume: 1971:35-41, tab. 1. (28-x-1971, Romanian with French summary.)
 
Plesa, C. & R. Buzila 1998 Recherches sur la stygofaune de Lurgrotte (Styrie, Autriche) avec aperçu special sur les Cyclopides (Crustacea, Copepoda). Studii si Cercetari (St. Naturii)
Volume: 4:201-224.
 
Plesa, C. & I. Chintauan-Mihut 1996 Nouvelles données sur la présence et la repartition géographique des cyclopides (Crustacea, Copepoda) en Roumanie. II. Studii si Cercetari (St. Naturii)
Volume: 2:113-117. (Abstract in Romanian.)
Wilson: paper
Plesa, C. 1957 Contributii critice asupra Ciclopidelor (Crustacee Copepode) din Transilvania, descrise de Eug. Daday. Contribution critique à la connaissance des cyclopides (Crustacés Copépodes) de Transylvanie décrits par Eugène Daday. Studii si Cercetari de Biologie, Academia Republicii Populare Romine Filiala Cluj
Volume: 8(2):219-224. (Romanian with Russian and French summaries.)
Wilson: paper
Godeanu, S. & V. Zinevici 1979 Structura şi funcţionarea zoocenozei planctonice din japşa Porcu (Delta maritimă a Dunării). [Structure and functioning of the plankton zoocenosis of Porcu backwater (maritime Danube Delta).] Studii şi Cercetări de Biologie, s. Biol. Anim.
Volume: 31(1):53-61. [In Romanian.]
 
Por, F.D. 1959 Harpacticoide noi (Crustacea, Copepoda) din milurile Marii Negre. (Harpacticoides nouveaux (Crustacés, Copépodes) des vases de la mer Noire). Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 4(11):347-368, figs. 1-7.
Wilson: paper
Teodorescu, L., V. Zinevici & R. Gava 1992 Impactul poluarii asupra dinamicii structurale a zooplanctonului din râul Dâmbovnic (bazinul hidrografic Arges). [The impact of pollution on the structural dynamics of zooplankton in the river Dâmbovnic (Arges hydrographic basin).] Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 44:25-32. [In Romanian.]
 
Teodorescu, L., V. Zinevici, M. Oltean & N. Nicolescu 1990 Eficienta ecologica a zooplanctonului în zone de golf ale lacului Porţile de Fier I. [Ecological efficiency of zooplankton in the gulf areas of the Iron Gates I lake.] Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 42(1):69-72. [In Romanian.]
 
Teodorescu, L. & V. Zinevici 1995 Caracteristicile structurale ale zooplanctonului in lacuri de acumulare de pe raul Arges, in condiţiile anului 1994. [Structural characteristics of zooplankton in floodplain lakes on the Arges river in the course of the year 1994.] Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 47(1):77-82. [In Romanian.]
 
Zinevici, V., E. Prunescu-Arion & L. Teodorescu 1987 Formarea şi evoluţia zooplanctonului în canalul Dunăre – Marea Neagră (1983-1986). [Formation and evolution of zooplankton in the Danube - Black Sea canal (1983-1986).] Studii şi Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 39(2):133-141. [In Romanian.]
 
Zinevici, V. & L. Teodorescu 1991 Dinamica reciclării biomasei zooplanctonice în ecosisteme de tip lacustru din Delta Dunării (perioada 1975-1987) sub impactul procesului de eutrofizare. [Dynamics of zooplankton biomass recycling in lake ecosystems of the Danube Delta (period 1975-1987) under the impact of eutrophication.] Studii şi Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 43(1-2):109-113. [In Romanian.]
 
Zinevici, V. & L. Teodorescu 1991 Evoluţia structurii şi relaţiilor trofice ale zooplanctonului în ecosisteme de tip lacustru din Delta Dunării (perioada 1975-1987) sub impactul procesului de eutrofizare. [Evolution of trophic structure and relationships of zooplankton in lake ecosystems of the Danube Delta (period 1975-1987) under the impact of the eutrophication process.] Studii şi Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 43(1-2):115-120. [In Romanian.]
 
Zinevici, V. & L. Teodorescu 1986 Aspecte privind evoluţia zooplanctonului în ecosisteme de tip lacustru reprezentative pentru Delta Dunării. II. Biomasa. [Aspects of zooplankton changes in the development of lacustrine ecosystems representative of the Danube Delta. II. Biomass.] Studii şi Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 31(2):140-145. [In Romanian.]
 
Zinevici, V. & L. Teodorescu 1990 Evoluţia productivităţii zooplanctonice în ecosisteme de tip lacustru din Delta Dunării sub impactul procesului de eutrofizare (perioada 1975-1987). [Developments in productivity in the zooplankton of lacustrine ecosystems in the Danube Delta under the impact of the eutrophication process (period 1975-1987).] Studii şi Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 42(2):157-165. [In Romanian.]
 
Zinevici, V. & L. Teodorescu 1989 Structura taxonomică a zooplanctonului din sectorul românesc al Dunării în perioada 1984-1987. [Taxonomic structure of zooplankton in the Romanian Danube during 1984-1987.] Studii şi Cercetari de Biologie, Seria Biologia Animala
Volume: 41(2):93-99. [In Romanian.]
 
Teodorescu, L. & V. Zinevici 1986 Structura calitativ i cantitativ a copepodelor în zooplanktonul dunrii - Zona de intrare în delt (1981-1985). [Qualitative and quantitative structure of copepods in Danube zooplankton - delta entry point (1981-1985). Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologie Animala
Volume: 38(2):146-150, figs. 1-3, tabs. 1-2. (Romanian; English summary.)
 
Damian-Georgescu, A. 1960 Asupra faunei de Copepode (Crustacea) din complexul de Balti Crapina-Jijila. Sur la faune de Copépodes (Crustacea) du complexe d'étangs Crapina-Jijila. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologie Animala
Volume: 12(4):383-393, figs. 1-7. (Romanian with Russian and French summaries).
 
Damian, A. 1958 Cercetari hidrobiologiche in conducta de apa a orasului Bucaresti. Nota II. Cu priveri speciala asupra Copepodelor. Recherches hydrobiologiques dans la conduite de la ville de Bucarest. Note II. Considération speciales au sujet des Copépodes. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologie Animala
Volume: 10(2):177-198, figs. 1-14. (Romanian with Russian and French summaries).
Wilson: paper
Otel, V. 1984 Specii Noi de Parazi i la Pe tii Din Amenaj'`ari Piscicole Ale Deltei Dun'`arii. New Species of Parasites on Fish of Fia. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologie Animala
Volume: 36(1):6-10, figs. 1-8. (Romanian with English Summary.)
 
Rujinschi, C. & R.I. Rujinschi 1981 (Aspects of biocoenotic integration in Bicaz Lake.) Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologie Animala
Volume: 33(1):45-49.
 
Rujinschi, R.I. & C. Rujinschi 1981 Aspecte ale organizrii zoocenozei planctonice din lacul de baraj Poiana Uzului (Jud. Bacn). (Aspects on the zooplankton community in the Poiana Uzului Reservoir (Bacau County)). Studii si Cercetari de Biologie, Seria Biologie Animala
Volume: 33(2):153-160, figs. 1-4, tab. 1. (xii-1981, Romanian with English summary).
 
Damian-Georgescu, A. 1966 Contributie la cunoasterea faunei de Copepode din Dunare si zona inundabial. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie
Volume: 18(3):207-215, figs. 1-3. (In Romanian.)
Wilson: paper
Damian-Georgescu, A. 1966 Phyllognathopus Mrazek, gen nou de Harpacticoid pentru fauna României. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie
Volume: 18(4):301-304, figs. 1-2. (In Romanian.)
Wilson: paper
Damian-Georgescu, A. 1968 Date noi asupra harpacticoidelor Copepoda din România. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie
Volume: 20(1):3-6, figs. 1-2. (Romanian with English summary.)
Wilson: paper
Spataru, P. & A. Damian-Georgescu 1968 Copepodele in hrana pestilor din complexul de balti Crapina-Jijila (Zona inundabila a Dunarii). Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie
Volume: 20(6):535-538, tbl. 2. (Romanian.)
Wilson: paper
Popescu-Marinescu, V. & V. Zinevici 1969 Componenta specifica zoocenozelor de pe unele macrofite acvatice dure din delta Dunarii. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie
Volume: 21(2):179-182. (Romanian with English summary.)
 
Bacescu, M. 1966 Cercetari romanesti privind microbentosul marii Negre. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie
Volume: 18(5):415-423. (In Romanian.)
 
Hadzisce, S. 1967 Opiti na gaenje na mladite od pastrmka so prirodna hrana (plankton) lovena vo Ezeroto. [Feeding of young trout on natural food (plankton) in Lake Lovena.] Studija finansirana od Republičkiot fond za naučna rabota - Skopje i fondot za unapreduvawe na ribarstvoto pri Sobranieto na opštinata Ohrid.
Volume: 73 pp.
 
Moroni, A. 1967 Ecologia delle comunita eleoplanctoniche di Risaia. Studium Parmense
Volume: 1-105.
 
Moroni, A. 1967 Elenco sistematico e caraterri fisiografici di 385 biotopi lacustri. Codice dei dati e programmi fortran per la rielaborazzione elettronica. Studium Parmense
Volume: 1-44.
 
Chun, C. 1897 Die Beziehungen zwischen dem arktischen und antarktischen Plankton. Stuttgart
Volume: 64pp., map 1.
Wilson: paper
Zacharias, O. 1898 Forschungsberichte aus der Biologischen Station zu Plon, Theil 6. Stuttgart
Volume: 219pp. 5pls. (Review. Biol.Central.18:718-720)
 
Zacharias, O. 1897 Forschungsberichte aus der Biologischen Station zu Plon, Theil 5. Stuttgart
Volume: 180pp. 4pls.
 
Woltereck, R. 1932 Grundzüge einer allgemeinen Biologie. Die Organismen als Gefüge-Getriebe, als Normen und als erlebende Subjekte. Stuttgart
Volume: 1-629, figs. 1-271.
 
Heincke, F. 1882 Die nutzbaren Thiere der nordlichen Meere und die Bedingungen ihrer Existenz. Stuttgart
Volume: 40pp.
 
Heberer, G. 1968

Der gerechtfertigte Haeckel; Einblicke in seine Schriften aus Anlass des Erscheinens seines Hauptwerkes Generelle Morphologie der Organismen vor 100 Jahren.

Stuttgart: Gustav Fischer Verlag
Volume: x + 588 pp., frontispiece [portrait].
 
Schmalfuss, H. & W. Schawaller 1984 Die Fauna der Agais, Insel Santorin. Teil 5. Arachnida und Crustacea. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A, Biologie
Volume: 371:1-16.
 
Sket, B. 1986 Ecology of the mixohaline hypogean fauna along the Yugoslav coasts. Stygologia
Volume: 2:317-338.
 
Danielopol, D.L. & R. Rouch 1991 L'adaptation des organismes au milieu aquatique souterrain. Réflexions sur l'apport des recherches écologiques récentes. Stygologia, Leiden
Volume: 6(3):129-142.
Wilson: paper
Danielopol, D.L. 1991 Spatial distribution and dispersal of interstitial Crustacea in alluvial sediments of a backwater of the Danube at Vienna. Stygologia, Leiden
Volume: 6(2):97-110.
 
Strayer, D.L. 1989 Crustaceans and mites (Acari) from hyporheic and other underground waters in southeastern New York. Stygologia, Leiden
Volume: 4(2):192-207. (dated 1988; pub. 1989)
Wilson: paper
Strayer, D.L. 1989 New and rare copepods (Cyclopoida and Harpacticoida) from freshwater interstitial habitats in southeastern New York. Stygologia, Leiden
Volume: 4(3):279-291. (French summary; dated 1988; pub. 1989)
Wilson: paper
Brancelj, A. 1991

Paramorariopsis anae gen. n., sp. n. and the female of Ceuthonectes rouchi Petkovski, 1984 - two interesting harpacticoids (Copepoda: Crustacea) from caves in Slovenia (NW Yugoslavia).

Stygologia, Leiden
Volume: 6(4):193-200.
Wilson: paper, PDF
Brancelj, A. 1991 Stygobiotic Calanoida (Crustacea: Copepoda) from Yugoslavia with the description of a new species - Stygodiaptomus petkovskii from Bosnia and Hercegovina. Stygologia, Leiden
Volume: 6(3):165-176.
Wilson: paper
Bretschko, G. & W.E. Klemens 1986 Quantitative methods and aspects in the study of the interstitial fauna of running waters. Stygologia, Leiden
Volume: 2(4):297-316. (xii.1986)
 
Boxshall, G.A., J.H. Stock & E. Sánchez 1990 A new species of Stephos Scott, 1892 (Copepoda: Calanoida) from an anchihaline lava pool on Lanzarote, Canary Islands. Stygologia, Leiden
Volume: 5(1):33-41, figs. 1-6.
Wilson: paper, PDF
Glatzel, T. 1990

On the biology of Parastenocaris phyllura Kiefer (Copepoda, Harpacticoida).

Stygologia, Leiden
Volume: 5(3):131-136, fig. 1 tab. 1. (French summary)
Wilson: PDF
Fleeger, J.W. & A.W. Decho 1987 Spatial variability of the interstitial meiofauna: a review. Stygologia, Leiden
Volume: 3(1):35-54.
Wilson: paper
Flössner, D. 1988 New freshwater Canthocamptidae (Copepoda, Harpacticoida) from groundwaters of Canada and Greenland. Stygologia, Leiden
Volume: 4(1):26-41, figs. 1-45. (French summary)
Wilson: paper, PDF
Mielke, W. 1988

Apodopsyllus cubensis n. sp., a new interstitial copepod (Paramesochridae) from Cuba.

Stygologia, Leiden
Volume: 4(2):155-165, figs. 1-5.
Wilson: paper, PDF
Rouch, R. & F. Lescher-Moutoué 1992 Structure du peuplement des Cyclopides (Crustacea: Copepoda) dans le milieu hyporheique d'un ruisseau des Pyrénées. Stygologia, Leiden
Volume: 7(4):197-211.
Wilson: paper
Rouch, R. & A. Carlier 1985 Le système karstique du Baget. XIV. La communauté des harpacticides. Évolution et comparaison des structures du peuplement épigé à l'entrée et à la sortie de l'aquifère. Stygologia, Leiden
Volume: 1(1):71-92, figs. 1-8, tabs. 1-4. (v-1985)
Wilson: paper
Rouch, R. & A. Carlier 1985 Le système karstique du Baget. XV. Le peuplement des harpacticides épigés. Analyse de prélèvements synchrones à l'entrée et à la sortie de l'aquifère. Stygologia, Leiden
Volume: 1(2):224-238, figs. 1-4. (vii-1985, English summary)
Wilson: paper
Rouch, R. & D.L. Danielopol 1987 L'origine de la faune aquatique souterraine entre le paradigme du refuge et le modèle de la colonisation active. Stygologia, Leiden
Volume: 3(4):345-372.
 
Rouch, R. 1986 Sur l'écologie des eaux souterraines dans le karst. Stygologia, Leiden
Volume: 2(4):352-398. (English summary).
Wilson: paper
Rouch, R. 1986 Quelques nouvelles Parapseudoleptomesochra Lang, 1965 (Harpacticoida, Ameiridae) des eaux souterraines du sud de l'Europe. Stygologia, Leiden
Volume: 21(3):217-253, figs. 1-25.
Wilson: paper
Rouch, R. 1985 Une nouvelle Stygonitocrella (Copepoda, Harpacticoida) des eaux souterraines d'Andalousie, Espagne. Stygologia, Leiden
Volume: 1(1):118-127, figs. 1-5. (v-1985, English summary)
Wilson: paper
Rouch, R. 1992 Caractéristiques et conditions hydrodynamiques des écoulements dans les sédiments d'un ruisseau des Pyrénées. Implications écologiques. Stygologia, Leiden
Volume: 7(1):13-25.
Wilson: paper
Rouch, R. 1992 Un nouveau genre d'Ameiridae (Copepoda, Harpacticoida) dans le milieu hyporheique d'un cours d'eau de l'Arizona. Stygologia, Leiden
Volume: 7(3):149-157.
Wilson: paper
Ward, J.V. & N.J. Voelz 1990 Gradient analysis of interstitial meiofauna along a longitudinal stream profile. Stygologia, Leiden
Volume: 5(2):93-99.
Wilson: paper
Galassi, D.M.P. & G.L. Pesce 1992 The genus Hesperocyclops Herbst: an update, and description of Hesperocyclops venezuelanus n.sp. from Venezuela (Crustacea Copepoda: Cyclopidae). Stygologia, Leiden
Volume: 7(4):219-224, figs.1-19.
Wilson: paper
Pesce, G.L. 1985 The groundwater fauna of Italy: a synthesis. Stygologia, Leiden
Volume: 1(2):129-159. (vii-1985, French summary). (Copepoda: 133-137).
Wilson: paper
Pesce, G.L. & D.M.P. Galassi 1988 Elaphoidella federicae spec. nov., a new harpacticoid copepod from phreatic waters of Corsica (Crustacea Harpacticoida: Canthocamptidae). Stygologia, Leiden
Volume: 4(3):262-266, figs. 1-16.
Wilson: paper
Dimentman, C. & F.D. Por 1991 The origin of the subterranean fauna of the Jordan-Dead Sea Rift Valley): new data. Stygologia, Leiden
Volume: 6(3):155-164.
 
Pospisil, P. & D.L. Danielopol 1990 Vorschläge für den Schutz der Grundwasserfauna im geplanten Nationalpark 'Donauauen' östlich von Wien, Österreich. Stygologia, Leiden
Volume: 5(2):75-85, figs. 1-10.
 
Reid, J.W. & C.A. José 1987 Some Copepoda (Crustacea) from caves in central Brazil. Stygologia, Leiden
Volume: 3(1):70-82, figs. 1-25, tab. 1. (French summary)
Wilson: paper
Huys, R. 1988 Boxshallia bulbiantennulata gen. et spec. nov. (Copepoda: Misophrioida) from an anchihaline lava pool on Lanzarote, Canary Islands. Stygologia, Leiden
Volume: 4(2):138-154, figs. 1-7.
Wilson: paper
Huys, R. 1988 Stygofauna of the Canary Islands, 10. Rotundiclipeidae fam. nov. (Copepoda, Harpacticoida) from an anchihaline cave on Tenerife, Canary Islands. Stygologia, Leiden
Volume: 4(1):42-63.
Wilson: paper
Huys, R. 1990 Coralliotantulus coomansi gen. et sp. n.: First record of a tantulocaridan (Crustacea: Maxillopoda) from shallow subtidal sands in tropical waters. Stygologia, Leiden
Volume: 5(3):183-198, figs. 1-8.
Wilson: paper
Huys, R. & H. Kunz 1988 On the generic boundaries within the marine interstitial Latiremidae (Copepoda: Harpacticoida). Stygologia, Leiden
Volume: 4(3):292-305, figs. 1-3, tab. 1.
Wilson: paper
Palmer, M.A. 1990 Understanding the movement dynamics of a stream-dwelling meiofauna community using marine analogs. Stygologia, Leiden
Volume: 5(2):67-74, figs. 1-5, tabs. 1-2.
 
Kowarc, V.A. 1990 Production of a harpacticoid copepod from the meiofaunal community of a second order mountain stream. Stygologia, Leiden
Volume: 5(1):25-32.
 
Sever, T.M. & S. Mavili 2002 Izmir Korfezi (Ege Denizi)' nde Corycaeidae (Copepoda) familyasi turlerinin dagilimi uzerine ilk gozlemler.A preliminary study on the distribution of the species of the family Corycaeidae (Copepoda) in Izmir Bay (Aegean Sea). Su Urunleri Dergisi
Volume: 19(1-2): 227-232.
 
Mis, D.O., C. Aygen, M.R. Ustaoglu & S. Balik 2010 The zooplankton composition of Tahtali Dam Lake (Izmir). Tahtali Baraj Golu (Izmir) nun Zooplankton Kompozisyonu. Su Urunleri Dergisi
Volume: 26(2):129-134. (Turkish)
 
Pulat, I., I. Ozel & V. Aker 2009 Thalestridae and Laophontidae (Copepoda, Harpacticoida) species identified from mediolittoral rocky biotops in Gumuldur coast (Aegean Sea). Gumuldur Sahili (Ege Denizi) Mediolittoral Kayalik Biyotoplarindan Tespit Edilen Thalestridae ve Laophontidae (Copepoda, Harpacticoida) Turleri. Su Urunleri Dergisi
Volume: 26(1):55-58. (Turkish)
 
Özdemir, M.D.& M.R. Ustaoglu 2009 Investigations on zooplankton of Golcuk lake (Odemis, Izmir). Golcuk GoIu'nun (Odemis, izmir) Zooplanktonu Uzerine Arastirmalar. Su Urunleri Dergisi
Volume: 26(1):19-27. (Turkish)
 
Toklu, B. & E. Sarihan 2003 The Copepoda and Cladocera (Crustacea) fauna along the Yumurtalik Botas coastline in Iskenderun Bay. Su Urunleri Dergisi
Volume: 20(1 2):63-68.
 
Toksen, E. 2006 Argulus foliaceus (Crustacea: Branchiura) infestation on oscar, Astronotus ocellatus (Cuvier, 1829) and its treatment. Su Urunleri Dergisi
Volume: 23(1-2): 177-179.
 
Balik, S., M.R. Ustaoglu, M. Ozbek, A. Tasdemir & S. Yildiz 2004 Buldan Baraj Golu'nun (Denizli, Turkiye) bentik faunasi.Benthic fauna of Buldan Reservoir (Denizli, Turkey). Su Urunleri Dergisi
Volume: 21(1-2): 139-141 (Turkish)
 
Karaytug, S.& S. Sak 2006 A contribution to the marine harpacticoid (Crustacea, Copepoda) fauna of Turkey. Su Urunleri Dergisi
Volume: 23(3-4): 403-405.
 
Akmirza, A. 2001 Istavrit Baliginda (Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)) Rastlanan Parazitlerdeki Mevsimsel Degisimler. Seasonal variations in the parasites of horse mackerel (Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)). Su Urunleri Dergisi
Volume: 8(1-2): 33-37.
 
Bozkurt, A. 2006 Zooplankton of Yenisehir Lake (Reyhanli, Hatay). Yenisehir Golu (Reyhanli, Hatay) Zooplanktonu. Su Urunleri Dergisi
Volume: 23(1): 39-43. (1 Supplement) (Turkish)
 
Altindag, A. & S. Yigit 2002 The zooplankton fauna of Lake Burdur. Su Urunleri Dergisi
Volume: 19(1-2): 129-132.
 
Cengizler, I., N. Aytac, A. Sahan-Azizoglu, A.A. Ozak & E. Genc 2001 Ecto-endo parasite investigation on mirror carp (Cyprinus carpio L., 1758) captured from the River Seyhan, Turkey. Su Urunleri Dergisi
Volume: 18(1-2): 87-90.
 
Mavili, S. & T.M. Sever 2002 Izmir Korfezi|nde (Ege Denizi) Acartia grani Sars, (Copepoda, Crustacea)|nin dagilimi.Distribution of Acartia grani Sars, 1904 (Copepoda, Crustacea) in Izmir Bay (Aegean Sea). Su Urunleri Dergisi
Volume: 19(3 4):473-478. (Turkish)
 
Pulat, I. & I. Ozel 2003 The plankton of the northern lagoonary system of Izmir Bay. Su Urunleri Dergisi
Volume: 20(3-4): 399-403.
 
Sever, T.M., B. Bayhan, H. Filiz, E. Taskavak & G. Bilge 2013 Diet composition of the five deep sea fish from the Aegean Sea. Su Urunleri Dergisi Journal of Aquatic Products
Volume: 30(2):61-67.
 
Yagci, M.A., V. Yegen, A. Yagci & R. Uysal 2013 A preliminary investigation on zooplankton species in some of the dam lakes in Central Anatolia (Kutahya-Eskisehir/Turkey). Ic Anadolu Bolgesi'ndeki bazi baraj gollerinde (Kutahya-Eskisehir/Turkiye) zooplankton turleri uzerine bir on arastirma. Su Urunleri Dergisi Journal of Aquatic Products
Volume: 30(1):37-40.
 
Hoffmeyer, M.S. 1997 Informe Final. Subproyecto: Monitoreo de la calidad química y del plancton en un canal de marea del estuario de Bahía Blanca. Proyecto: Estudio integral del estremo noroccidental del estuario de Bahía Blanca (Pcia. Bs. As.) para el desarrollo de emprendimentos de acuicultura. Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Buenos Aires. Bahía Blanca, Argentina
Volume: 23pp.
 
Belaidi, N., A. Taleb, A. Mahi & G. Messana 2010 Composition and distribution of stygobionts in the Tafna alluvial aquifer (north-western Algeria). Subterranean Biology
Volume: 8:21-32.
 
Fiers, F. & O.T. Moldovan 2008

Redescription of Spelaeocamptus spelaeus (Chappuis 1925), a subterranean copepod endemic to the Apuseni Mountains in Romania (Copepoda Harpacticoida)

Subterranean Biology
Volume: 6:51-64.
Wilson: paper
Sambugar, B., U. Ferrarese, E. Martinez-Ansemil, F. Stoch, G. Fabio & A. Zullini 2008 The groundwater fauna of Piani Eterni karstic area (Dolomiti Bellunesi National Park, Southern Limestone Alps, Italy) and its zoogeographic significance. Subterranean Biology
Volume: 6:65-74.
 
Dumnicka, E. 2004 Observations on the distribution of aquatic fauna in Tatra mountain caves. Subterranean Biology
Volume: 1(1):49-56.
 
Fiers, F. & M. Lagnika 2015

Four new representatives of the genus Allocyclops Kiefer, 1932 from semi-consolidated subsoil aquifers in Benin (Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae).

Subterranean Biology
Volume: 16:1-36.
Wilson: PDF
Ozimec, R. & I. Lucic 2009 The Vjetrenica cave (Bosnia & Herzegovina) - one of the world's most prominent biodiversity hotspots for cave-dwelling fauna. Subterranean Biology
Volume: 7:17-23.
 
Meleg, I.N., F. Fiers & O.T. Moldovan 2011

Assessing copeopd (Crustacea: Copepoda) species richness at different spatial scales in northwestern Romanian caves.

Subterranean Biology
Volume: 9:103-112.
Wilson: PDF
Anonymous 2003 Annual Congress of the Department for Biology of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (South African Academy for Science and Arts), Pretoria, South Africa, September 29, 2003. Suid Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie
Volume: 22(4):113-124. (Afrikaans)
 
Tam, Q. & A. Avenant-Oldewage 2008

A review and summary of the existing literature on and distribution of fish lice of the genus
Argulus Müller, in Africa.  ’n Oorsig en opsomming van bestaande inligting oor
en verspreiding van visluise in die genus Argulus Müller,
in Afrika. 

Suid-Afrikaanese Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, Supplement – Departement Dierkunde, Universiteit van Johannesburg
Volume: 27(4):68-82.(In Afrikaans.)
Wilson: paper, PDF
Tam, Q. & A. Avenant-Oldewage 2004

'n Herbeskrywing van Argulus personatus Cunnington 1913 (Crustacea: Branchiura) uit Tanjanikameer, Zambië. On the ultrastucture of Argulus personatus Cunnington, 1913 (Crustacea: Branchiura) from Lake Tanganyika, Zambia.

Suid-Afrikaanese Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, Supplement – Departement Dierkunde, Universiteit van Johannesburg
Volume: 21(1):122. (In Afrikaans.)
 
Everts, L. & A. Avenant-Oldewage 2012

Foreign Dipteropeltis - 'n Honderd jaar later. Dipteropeltis - a hundred years later.

Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie
Volume: 31(1):Article No.: 337. MAY 30 2012  
 
Ito, Takashi 1952 Subterranean water copepods from Japan, I. Suido Kyokai Zasshi
Volume: 7(221):29-37. (In Japanese).
 
Ito, Takashi 1953 Subterranean water Copepoda from Japan (III). Suido Kyokai Zasshi
Volume: 13(228):20-26, figs.1-47. (In Japanese).
Wilson: paper
Ito, Takashi 1953 Subterranean water Copepoda from Japan II. Suido Kyokai Zasshi
Volume: 8(224):25-33, figs. 1-59. (In Japanese.)
Wilson: paper
Anonymous 1957 The distribution of zooplankton in the western and southern North Pacific, in summer 1955 and 1956. Suiro Jiho (Hydrographic Bulletin), Tokyo
Volume: 53:17-26, figs. 1-2, tabs. 1-6. (30-vii-1957)
 
Hanaoka, T. 1940 Reproduction and metamorphoses in two species of harpacticoid Copepoda. Suisan Gakkai Ho
Volume: 8(1): 32-44.   7 figs., 4 tables.  (In Japanese.) 
 
Hanaoka, T. 1944

On nauplius of the freshwater genus Cyclops.

Suisan Gakkai Ho
Volume: 9: 109-137. (In Japanese.) 
 
Hanaoka, T. 1944 Molting and growth of copepod nauplius. Suisan Gakkai Ho
Volume: 9: 139-151. (In  Japanese.) 
 
Shimomura, T. 1948 Diurnal change of occurrence of plankton in the ocean, N 39E, E 153E. Suisan Gakkai Ho (= Proceedings of the Scientific Fishery Association), Tokyo
Volume: 10(52):14-17.
 
Tanaka, O. 1935 Sagami Wan no Tokya kurni, I. Fam. Eucalanidae. (The Copepoda of Sagami Bay. Part I. The family Eucalanidae). Suisan Gakkai Ho (= Proceedings of the Scientific Fishery Association), Tokyo
Volume: 6(3):142-165, figs. 1-2, pls. 1-6. (vi-1935, Japanese.)
 
Tanaka, O. 1935 Sagami Wan no Tokya kurni, II. Fam. Candaciidae. (The Copepoda of Sagami Bay. Part II. The family Candaciidae). Suisan Gakkai Ho (= Proceedings of the Scientific Fishery Association), Tokyo
Volume: 6(4):210-227, pls. 1-6. (xii-1935, Japanese.)
 
Marukawa, H. 1908

Plankton-Organisms (Copepoda Collected off the Coasts of Provs. Boshu, Izu and Suruga.) of Japan.

Suisan Koshyjo Shikan Hokoku (= Report of the Imperial Fisheries Institute, Tokyo)
Volume: 4:1-36, pls. 1-5.
Wilson: paper
Suzuki, H, T. Matsutani & H. Tamate 2006 Early detection of the parasitic copepode Pectenophilus ornatus in the gills of the Japanese scallop (Patinopecten yessoensis) by using polymerase chain reaction with species-specific primers. Suisan Zoshoku
Volume: 54(3): 353-357
 
Hirakawa, K. 1990 Feeding habit of juvenile chum salmon, Oncorhynchus keta, released into a Chilean fjord, South America. Suisan Zoshoku
Volume: 38(2):157-163.
 
Hiramatsu, N., H. Fukada, M. Kitamura, M. Shimizu, H. Fuda, K. Kobayashi & A. Hara 2001 Serum immunoglobulin M (IgM) in Sakhalin taimen (Hucho perryi): purification, characterization, circulating levels, and specific IgM production by the parasitic Salmincola stellatus. Suisan Zoshoku
Volume: 49(3): 347-355.
 
Arai, D., T. Tomoda & T. Morioka 2006 Larval culture of Pacific cod using net-cages in the sea with zooplankton. Suisan Zoshoku
Volume: 54(3):409-410.
 
Arayama, K. & H. Kono 2004 Vertical distributions of the Japanese whiting, Sillago japonica, larvae and juveniles and their food organisms at a sandy beach in Tateyama Bay, Central Japan. Suisan Zoshoku
Volume: 52(2):167-170. [In Japanese.]
 
Kuroshima, R., M. Sato, R. Yoshinaka & S. Ikeda 1987 Nutritional quality of the wild zooplankton as a living feed for fish larvae. Suisan Zoshoku
Volume: 35(2):113-117. (Japanese with English summary.)
 
Yasuda, T., S. Izumi, H. Komatsu, H. Kurikoma & K. Hibino 1982 Studies on the effect on marine organisms of the warm water effluent from a nuclear power plant. The effect of the warm water effluent on the diel vertical migration of plankton in Uchiura Bay. Suisan Zoshoku
Volume: 30(1):1-9.
 
Suzuki, H. & T. Matsutani 2009 Infection of the parasitic copepod, Pectenophilus ornatus on juvenile Japanese scallops, Patinopecten yessoensis. Suisan Zoshoku
Volume: 57(3):513-514.
 
Doi, T., A. Noda & N. Hama 2008 Histological observation of red-spotted grouper Epinephelus akaara parasitized by Lernaeenicus ramosus (Copepoda, Pennellidae) and a case of spontaneous recovery. Suisan Zoshoku
Volume: 56(4):601-602.
 
Doi, M., A. Ohno, Y. Taki, T. Singhagraiwan & H. Kohno 1997 Nauplii of the calanoid copepod, Acartia sinjiensis as an initial food organism for larval red snapper, Lutjanus argentimaculatus. Suisan Zoshoku
Volume: 45(1):31-40.
 
Toledo, J.D., M.S. Golez, M. Doi & A. Ohno 1997 Food selection of early grouper, Epinephelus coioides, larvae reared by the semi-intensive method. Suisan Zoshoku
Volume: 45(3):327-337.
 
Saler, S., H. Bulut, N. Birici, R. Tepe & K. Alpaslan 2015

Zooplankton of Karasu River (Erzincan). Karasu Nehri (Erzincan)'nin Zooplanktonu.

Suleyman Demirel Universitesi Egirdir Su Urunleri Fakultesi Dergisi
Volume: 11(1):10-16.
 
Erdogan, O. & O.O. Ertan 2014 The investigated as taxonomical and ecological of zooplankton in Manavgat Estuary. Manavgat Nehri Nehiragzi Bolgesi Zooplanktonunun Sistematik ve Ekolojik Yonden Incelenmesi. Suleyman Demirel Universitesi Egirdir Su Urunleri Fakultesi Dergisi , Turkey
Volume: 10(2):12-28.
 
Akbulut, N.E. & A. Demirsoy 1999 The investigation of the zooplankton of Lake Mogan. Süleyman Demirel Üniversitesi, E irdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
Volume: 6:48-67. (In Turkish.)
 
Prusova, I.Y., S.L. Smith & E. Popova 2012

Calanoid copepods of the Arabian Sea region.

Sultan Qaboos University, Academic Publication Board, Muscat, Oman
Volume: 240 pp., 240 figs. (2011).
Wilson: paper
Purasjoki, K.J. 1953 Beobachtungen über die Einwirkung gesteigerten Salzgehaltes auf das Auftreten einiger marinen Zooplanktonarten ausserhalb Helsinki. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. elain Julk
Volume: 8(1): 101-104.
 
Halme, E. 1958 Planktontologische Untersuchungen in der Pojo Bucht und angrenzende Gewässern. IV. Zooplankton. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. elain Julk.
Volume: 19(3): i-iv, 1-62, figs. 1-14, tabs. 1-12. (10-xii-1958).
 
Halme, E. 1960 Planktontologische Untersuchungen in der Pojo-Bucht und angrenzenden Gewässern. VI. Zur Verteilung des Zooplanktons im Raum. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. elain Julk.
Volume: 22(3): 1-90, figs. 1-37. (30-xii-1960).
 
Jarnefelt, H. 1936 Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands XII. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. elain. Julk.
Volume: 3(3): 1-206, figs. 1-36, tabs. 1-40.
 
Jarnefelt, H. 1936 Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands XIII. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. elain. Julk.
Volume: 4(2): 1-152, figs. 1-31, tabs. 1-28.
 
Jarnefelt, H. 1936 Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands XIV. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. elain. Julk.
Volume: 4(3): 1-16, figs. 1-13, tabs. 1-4.
 
Jarnefelt, H. 1956 Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands XVI. Mit besonderer Berücksichtigung des Planktons. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. elain. Julk.
Volume: 17(1): 1-201, figs. 1-53, map. (1-v-1956).
 
Jarnefelt, H. 1929 Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands VI. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. Julk.
Volume: 8: 105-167, figs. 1-6, tabs. 1-32, maps 1-2.
 
Jarnefelt, H. 1934 Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands XI. Petsamo. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. kasvit Julk.
Volume: 14: 172-347, figs. 1-47, tabs. 1-49.
 
Jarnefelt, H. 1932 Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands IX. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. van. kasvit. Julk.
Volume: 12: 145-283, figs. 1-22, tabs. 1-30, map 1.
 
Hirvenoja, M. 1962 Tracheliastes polycolpus Nordm. (Copep. Lernaeopodidae) auf Schuppen von Fischen in Finnland. Suomal. eläin-ja kasvit. Seur. Van. Tiedon.
Volume: 16: 161-163, fig. 1. (15-iv-1962).
 
Jarnefelt, H. 1956 Zooplankton und Humuswasser. Suomal. Tiedeakat. Toim.
Volume: (A, IV)31: 1-14. (viii-1956).
 
Jaaskëlainen, V. 1921 Über die Nahrung und die Parasiten der Fische im Ladogasee, nebst einem Verzeichnis der in Finnland bisher konstatierten Fischhelminthen nach ihren Wirten geordnet. Suomal. Tiedeakat. Toim. (Ann. Acad. Scient. Fenn.), Series A
Volume: (A)14(3):1-55.
 
Jarnefelt, H., A. Naulapa & T. Tikkanen 1963 Planktonopas. Suomen Kalastusyhdistyksen opaskirjasia
Volume: 34:1-133.
 
Hakkari, L. 1972 Konneveden elämplanktonin merkityksestä muikun ravintona. The role of zooplankton as food for vendace (Coregonus albula) in Lake Konnevesi, Central Finland. Suomen Kalatolous
Volume: 46:21-28, figs. 1-5, tabs. (Finnish with English summary.)
 
Nummi, P., V.M. Vaananen & J. Malinen 2006 Piisamin laidunnus - vierasherbivori vaikuttaa kasvillisuuteen ja selkarangattomiin. Muskrat grazing - an alien herbivore affects vegetation and invertebrates. Suomen Riista
Volume: 52: 7-18. (Finish)
 
Marsh, C.D. 1955

The Crustacea of the plankton of western Lake Erie.

suppl. to: Wright, S., L.H. Tiffany & W.M. Tidd. 1955. Limnological Survey of Western Lake Eire. U.S. Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Special Scientific Report — Fisheries 139: 1-341.
Volume: Supplement 249:4-34.
 
Moll, J. & A. Avenant-Oldewage 2008

A review of the distribution, taxonomy and aspects of the ecology of Lamproglena (Copepoda), an ecto-parasite on the gills of fishes.

supplement Departement Dierkunde, Universiteit van Johannesburg, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie
Volume: 27(4):107-124.
Wilson: paper, PDF
Matsumura-Tundisi, T. & J.G. Tundisi 1986 Biomass and zooplankton community structure of three lakes of River Doce Valley (Minas Gerais - Brazil). Supplement of the Fifth Japan-Brazil Symposium on Science and Technology. Gakushi-Kaikan, Kanda, Tokyo
Volume: :35-43.
Wilson: paper
Malish, N.D. 1986 Zooplankton. Survey of pollution state of the eastern Gulf of Finland according hydrobiological data in 1995. Report of NWGidromet
Volume: Pp. 119-243. [In Russian.]
 
Tressler, W.L. & R. Bere 1937 A limnological study of some lakes in the lower Hudson area. Survey of the Lower Hudson Watershed, 1936, New York State Conservation Department
Volume: 249-263.
Wilson: paper
Jiang, H.S. & T.R. Osborn 2004 Hydrodynamics of copepods: a review. Surveys in Geophysics
Volume: 25(3-4):339-370.
 
Mukhamediev, A.M. 1963 Zoogeography. Sushi, Tashkent
Volume: :198-199.
 
Jansson, K. 1994 Alien species in the marine environment. Introductions to the Baltic Sea and the Swedish West Coast. Swedish Environmental Protection Agency, Solna,
Volume: Report 4357. 68 pp.
 
Bürgi, H.R. & B. Egli 1985 Crustacean Plankton des Vierwaldstätter- sees. Grossenfraktionierung und Abundanzdynamik in den Jahren 1876 bis 1979. Swiss Journal of Hydrology
Volume: 46(2):247-268, figs 1-12, tabs. 1-2. (28-vi-1985). (English and French summaries).
 
Balvay, G. 1985 Les Entomostracés du Leman. Swiss Journal of Hydrology
Volume: 46(2):230-246, tabs. (28-vi-1985, English and German summaries.)
 
Balvay, G. 1985 Premières données sur l'évolution quantitative des Entomostracés planctoniques dans le lac Leman. Swiss Journal of Hydrology
Volume: 46(2):224-229, figs. 1-5. (28-vi-1985, English and German summaries).
 
Kask, B.A., J.R. Sibert & B. Windecker 1983 A checklist of marine and brackish water harpacticoid copepods from the Nanaimo Estuary, southwestern British Columbia. Syesis
Volume: 15:25-38, fig. 1, tab. 1, appendix. (1-v-1983)
Wilson: paper
Sekerak, A.D. & H.P. Arai 1977 Some metazoan parasites of rockfishes of the genus Sebastes from the northeastern Pacific Ocean. Syesis
Volume: 10:139-144.
 
Ireland, W.E. 1971 C. Clifford Carl, 1908-70 -- a tribute. Syesis
Volume: 4(1-2):1.
 
Lester, R.J.G. 1975 Parasites of Gasterosteus aculeatus near Vancouver, British Columbia. Syesis
Volume: 7:195-200, tab. 1. (i-1975)
 
Leighton, B.J. & A. Bergey 1984 A host for Lepeophtheirus nanaimoensis (Wilson) (Copepoda: Caligidae). Syesis
Volume: 16:91. (1-v-1984)
 
Reynolds, J.D. 1980 Crustacean zooplankton of some saline lakes of central British Columbia. Syesis
Volume: 12:169-173, fig. 1, tabs. 1-3. (1-iv-1980)
 
Sankurathri, C.S., Z. Kabata & D.J. Whitaker 1984 Parasites of the Pacific hake, Merluccius productus (Ayres, 1855) in the Strait of Georgia, in 1974-1975. Syesis
Volume: 16:5-22, figs. 1-2, tabs. 1-8. (1-v-1984)
Wilson: paper
Feder, H.M. & A.J. Paul 1981 Seasonal trends in meiofaunal abundance on two beaches in Port Valdez, Alaska. Syesis
Volume: 13:27-36, figs. 1-6, tabs. 1-2. (1-ix-1981)
Wilson: paper
Shih, C.T. & D.R. Laubitz 1983 Survey of invertebrate zoologists in Canada-1982. Répertoire des zoologistes des invertébrés au Canada-1982. Syllogeus
Volume: 42:1-93, including appendix 1 & 2.
 
Schriever, G., H.K. Schminke & C.T. Shih (eds.) 1986

Proceedings of the Second International Conference on Copepoda.

Syllogeus, National Museum of Canada, Ottawa, Canada, 13-17 August, 1984
Volume: 58:1-662. SIL QL444 .C7I62 1986
Wilson: paper
Nauwerck, A. 1963 Die Beziehung Zwischen Zooplankton und Phytoplankton Im See Erken. Symb. Bot. Upsal.
Volume: 17(5): 1-163, figs. 1-61, tabs. 1-21. (5-Iv-1963).
 
Euzet, L. & A. Raibaut 1985 Les maladies parasitaires en pisciculture marine. Symbioses
Volume: 17(1):51-68.
Wilson: paper
Buhl-Mortensen, L. & P.B. Mortensen 2004 Gorgonophilus canadensis n. gen., n. sp. (Copepoda: Lamippidae), a gall forming endoparasite in the octocoral Paragorgia arborea (L., 1758) from the Northwest Atlantic. Symbiosis
Volume: 37(1/3):155-168.
Wilson: paper, PDF
Scoccia, F. & E. Gaino 2010

Mesenterial filaments of the black coral Cirrhipathes cf. anguina provide a home to developing nauplii.

Symbiosis, Rehovot
Volume: 50(3):151-156.
 
Vinkel, R. 1934 Data concerning the Estonian copepods. Andmeid Eesti aerjalaliste (Copepoda) kohta. Symbolae ad Estoniae lacus explorandus
Volume: 18. (Estonian with English summary).
Wilson: paper
Ocevski, B., G. Kozarov & J. Serafimova-Hadzisce 1975 Distribution and characteristics of bacteria, phytoplankton and zooplankton in Lake Castoria. Symposia Biologica Hungarica
Volume: 15:233-245.
 
Arndt, H. 1986 The relative importance of protozoans in a Baltic estuarine zooplankton community. Symposia Biologica Hungarica
Volume: 33:257-261.
 
Naidenov, V. 1975 Biologische Eigenheiten der glazialen Hydrofauna aus den Gebirgen Rila und Pirin (Bulgarien). Symposia Biologica Hungarica
Volume: 15:281-284.
 
Anderson, R.S. 1975 An assessment of sport-fish production potential in two small alpine waters in Alberta, Canada. Symposia Biologica Hungarica
Volume: 15:205-214.
Wilson: paper
Pónyi, J.E. 1975 The biomass of zooplankton in Lake Balaton. Symposia Biologica Hungarica
Volume: 15:215-224.
 
Koehl, M.A.R. 1995 Fluid flow through hair-bearing appendages: feeding, smelling and swimming at low and intermediate Reynolds numbers. Symposia of the Society for Experimental Biology
Volume: 49:157-182.
Wilson: paper
Mayer, G.F., ed. 1982 Ecological stress and the New York Bight: science and management. Symposium of the Estuarine Research Federation, Columbia, South Carolina, 1979
Volume: 715pp.
 
Motoda, S., A. Taniguchi & T. Ikeda 1974

Plankton ecology in the western North Pacific Ocean: primary and secondary productivities.

Symposium on Coastal and High Seas Pelagic Resources. Proceedings of the Indo-Pacific Fisheries Council
Volume: 15(3):86-110, figs. 1-8, tab. 1.
Wilson: paper
Silas, E.G. & A.N.P. Ummerkutty 1967 Parasites of scombroid fishes. Part II. Parasitic Copepoda. Symposium on Scombroid Fishes
Volume: 3:876-993, figs. 1-50.
Wilson: paper
Odate, K. 1984 Distribution and annual variation of zooplankton in open sea. Symposium on the biological production in the subarctic North Pacific region. Bulletin of the Japanese Society of Fisheries Oceanography
Volume: 45:48. (Japanese title only.)
 
Schnack, S.B. 1978 Feeding habits of Calanoides carinatus (Kroyer) in the NW-African upwelling region. Symposium on the Canary Current, Upwelling and Living Resources. FAO Fisheries Reports
Volume: 75:1-13, figs. 1-9, tabs. 1-4.
 
Kabata, Z. 2003 Copepods Parasitic on Fishes. 2nd, revised edition. Synopses of the British Fauna No. 47, 2nd, revised edition. Backhuys
Volume: No. 47:1-274, 288 figs. ISBN 1-85153-265-X.
 
Gotto, R.V. 1993

Commensal and parasitic copepods associated with marine invertebrates (and whales): keys and notes for identification of the species.

Synopses of the British Fauna, New Series
Volume: 46:1-264. SIL QL444 .C7G68 1993
Wilson: paper
Kabata, Z. 1992

Copepods Parasitic on Fishes.

Synopses of the British Fauna, New Series. Edited by Kermack, D.M., S.K. Barnes & J.H. Crothers
Volume: 47:1-264, figs. 1-45. (3 copies.) SIL QL444.C7 K112 1992
Wilson: paper
Tell, H. 1968 On the fish parasites of Lake Peipsi. Syr'evye resursy vnutrennikh vodoemov Severo-Zapada., Trudy karel'skogo Otdel. gos. NIORKh
Volume: 5(1). (Russian).
 
Regier, J.C., J.W. Shultz, A.R.D. Ganley, A. Hussey, D. Shi, B. Ball, A. Zwick, J.E. Stajich, M.P. Cummings, J.W. Martin & C.W. Cunningham 2008 Resolving arthropod phylogeny: Exploring phylogenetic signal within 41 kb of protein-coding nuclear gene sequence. Systematic Biology
Volume: 57(6):920-938.
 
Karanovic, T., M. Djurakic & S.M. Eberhard 2016 Cryptic species or inadequate taxonomy? Implementation of 2d geometric morphometrics based on integumental organs as landmarks for delimitation and description of copepod taxa. Systematic Biology
Volume: 65(2):304-327. 10.1093/sysbio/syv088 MAR 2016
 
Morales-Serna, F.N., M.A. Rodriguez-Santiago & S. Gomez 2016

Euryphorus suarezi n. sp (Copepoda: Caligidae) parasitic on an elasmobranch from the Gulf of Mexico.

Systematic Parasitology
Volume: 93(1):91-99. 10.1007/s11230-015-9608-6 JAN 2016
Wilson: PDF
Kakui, K. 2016

Descriptions of two new species of Rhizorhina Hansen, 1892 (Copepoda: Siphonostomatoida: Nicothoidae) parasitic on tanaidacean crustaceans, with a note on their phylogenetic position.

Systematic Parasitology
Volume: 93(1):57-68. 10.1007/s11230-015-9604-x JAN 2016
Wilson: PDF
Dippenaar, S.M. 2016

Does Alella Leigh-Sharpe, 1925 (Siphonostomatoida: Lernaeopodidae) really consist of seven species?

Systematic Parasitology
Volume: 93(1):47-56. 10.1007/s11230-015-9601-0 JAN 2016
Wilson: PDF
Demirkale, I., A.A. Ozak & G.A. Boxshall 2015

The discovery of the male of Caligus ligusticus Brian, 1906 (Copepoda: Caligidae) parasitic on the sand steenbras Lithognathus mormyrus (L.) in the eastern Mediterranean.

Systematic Parasitology
Volume: 91(1):81-90. 10.1007/s11230-015-9557-0 MAY 2015
 
Hamza, F., N. Kechemir-Issad & G.A. Boxshall 2015

Redescription of Naobranchia variabilis Brian, 1924 (Siphonostomatoida: Lernaeopodidae), parasitic on the grey triggerfish Balistes capriscus Gmelin in Algerian coastal waters.

Systematic Parasitology
Volume: 91(2):157-165. 10.1007/s11230-015-9564-1 JUN 2015
 
Rushton-Mellor, S.K. 1994 The genus Argulus (Crustacea: Branchiura) in Africa: redescriptions of type-material collected by W. A. Cunnington during the Lake Tanganyika Expedition in 1913, with notes on A. giganteus Lucas and A. Arcassonensis Cuénot. Systematic Parasitology
Volume: 28(1):33-49.
 
Rushton-Mellor, S.K. 1994 The genus Argulus (Crustacea: Branchiura) in Africa: Identification keys. Systematic Parasitology
Volume: 28(1):51-63.
 
Rushton-Mellor, S.K. 1994 The genus Argulus (Crustacea: Branchiura) in Africa: two new species, A. fryeri and A. gracilis, the previously undescribed male of A. brachypeltis Fryer and the identity of the male described as A. ambloplites Wilson. Systematic Parasitology
Volume: 28(1):23-31.
 
Rushton-Mellor, S.K. 1991 Argulus papuensis n. sp., a new fish louse (Crustacea: Branchiura) from Papua New Guinea. Systematic Parasitology
Volume: 18(1):67-75.
 
Paterson, A.M. & R. Poulin 1999 Have chondracanthid copepods co-speciated with their teleost hosts? Systematic Parasitology
Volume: 44(2):79-85. (x.1999)
 
Monniot, C. 1986 Présence en Guadeloupe de deux phénotypes femelles du Copépode ascidicole Pachypygus macer Illg, 1958. Systematic Parasitology
Volume: 8(2):151-162, figs. 1-4, tabs. 1-3.
Wilson: paper
Hassan, M., B. Jones & A.J. Lymbery 2009 A new species of Dermoergasilus Ho & Do, 1982 (Copepoda: Ergasilidae) from freshwater fishes in the south-west of Western Australia. Systematic Parasitology
Volume: 74(2):143-148.
Wilson: paper
Uyeno, D. & K. Nagasawa 2009 Three new species of Hatschekia Poche, 1902 (Copepoda: Siphonostomatoida: Hatschekiidae) parasitic on Abalistes filamentosus (Pisces: Tetraodontiformes: Balistidae) from off Okinawa, Japan. Systematic Parasitology
Volume: 74(3):225-237.
Wilson: paper, PDF
Dippenaar, S.M. & B.P. Jordaan 2008 Description of the adult female and male of Naobranchia kabatana n. sp. (Copepoda: Lernaeopodidae) from Muraenesox bagio (Hamilton) (Muraenesocidae) caught in the Indian Ocean off South Africa. Systematic Parasitology
Volume: 70(1):27-34.
Wilson: paper, PDF
Dippenaar, S.M. & B.P. Jordaan 2006

Nesippus orientalis Heller, 1868 (Pandaridae: Siphonostomatoida): descriptions of the adult, young and immature females, a first description of the male and aspects of their functional morphology.

Systematic Parasitology
Volume: 65:27-41.
Wilson: paper, PDF
Kabata, Z. & I.U. Tareen 1981 A new species of Thysanote Kroyer, 1863 (Copepoda, Lernaeopodidae) from the Persian Gulf, with comments on the genus. Systematic Parasitology
Volume: 3:97-103, figs. 1-11.
Wilson: paper
Kabata, Z. & I.U. Tareen 1984 Description of Caligus kuwaitensis n. sp. (Copepoda: Siphonostomatoida) with comments on Caligus antenuatus Boxshall and Gurney, 1980). Systematic Parasitology
Volume: 6:57-62, figs. 1-26.
Wilson: paper
Kabata, Z. & I.U. Tareen 1987 A new and a rare parasitic copepod from fishes of Kuwait. Systematic Parasitology
Volume: 9(2):137-142, figs. 1-20.
Wilson: paper
Kabata, Z. 2004 Some comments on the genus Lernaeopodina Wilson, 1915 (Copepoda: Siphonostomatoida: Lernaeopodidae). Systematic Parasitology
Volume: 57(1):15-17.
 
MacKenzie, K. 1995 Profile: Zbigniew Kabata. Systematic Parasitology
Volume: 31:157-158.
Wilson: paper
Hutson, K.S. & D. Tang 2007

Naricolax hoi n. sp. (Cyclopoida: Bomolochidae) from Arius maculatus (Siluriformes: Ariidae) off Taiwan and a redescription of N. chrysophryenus (Roubal, Armitage & Rohde, 1983) from a new host, Seriola lalandi (Perciformes: Carangidae), in Australian wat

Systematic Parasitology
Volume: 68(2):97-113.
Wilson: paper, PDF
Huston, D.S. & D. Tang 2007 Naricolax hoi n. sp. (Cyclopoida: Bomolochidae) from Arius maculatus (Siluriformes: Ariidae) off Taiwan and a redescription of N. chrysophryenus (Roubal, Armitage & Rohde, 1983) from a new host, Seriola lalandi (Perciformes: Carangidae), in Australian waters. Systematic Parasitology
Volume: 68(2):97-113.
Wilson: paper
Humes, A.G. 2000 Asterocheres crinoidicola n. sp., a copepod (Siphonostomatoida: Asterocheridae) parasitic on crinoids in Belize. Systematic Parasitology
Volume: 47(2):103-110. (x.2000)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1996 Siphonostomatoid copepods (Asterocheridae) associated with the sponge Dysidea in the Moluccas. Systematic Parasitology
Volume: 35(3):157-177, figs.1-12.
Wilson: paper
Humes, A.G. 1986 Two new species of Cerioxynus (Copepoda, Poecilostomatoida) parasitic in corals (Scleractinia: Favidae) in the South Pacific. Systematic Parasitology
Volume: 8(3):187-198, figs. 1-6.
Wilson: paper
Avenant, A., G.C. Loots, & J.G. Van As 1989 A redescription of Dolops ranarum (Stuhlmann, 1891) (Crustacea: Branchiura). Systematic Parasitology
Volume: 13:141-151, tbl.I, figs. 1-5.
Wilson: paper
Levsen, A. & B. Berland 2002 The development and morphogenesis of Camallanus cotti Fujita, 1927 (Nematoda: Camallanidae), with notes on its phylogeny and definitive host range. Systematic Parasitology
Volume: 53 (1): 29-37.
 
Ostergaard, P. 2003 Catalogue of genera and species of the family Chondracanthidae Milne Edwards, 1840 (Copepoda: Poecilostomatoida) with notes on morphology. Systematic Parasitology
Volume: 55(2): 135-150
Wilson: paper
Hamza, F., G.A. Boxshall & N. Kechemir-Assad 2007

A new species of Prohatschekia Nunes-Ruivo, 1954 (Copepoda: Hatschekiidae) parasitic on Scorpaena elongata (Cadenat) off Algeria.

Systematic Parasitology
Volume: 67(2):119-124.
Wilson: paper, PDF
Boeger, W.A. & V.E. Thatcher 1990 Prehendorastrus n. g. (Poecilostomatoida, Ergasilidae) with descriptions of two new species from the gill rakers of Hypophthalmus spp. (Teleostei, Siluriformes) from the Brazilian Amazon. Systematic Parasitology
Volume: 17(2):133-141. (x.1990)
Wilson: paper
Basson, L. & J.G. Van As 1991 Trichodinids (Ciliophora: Peritrichia) from a calanoid copepod and catfish from South Africa with notes on host specificity. Systematic Parasitology
Volume: 18(2):147-158.
Wilson: paper
Tang, D., D. Uyeno & K. Nagasawa 2011

Species of Taeniacanthus Sumpf, 1871 (Crustacea: Copepoda: Taeniacanthidae) parasitic on boxfishes (Tetraodontiformes: Aracanidae and Ostraciidae) from the Indo-West Pacific region, with descriptions.

Systematic Parasitology
Volume: 80:141–157.
Wilson: paper, PDF
El-Rashidy, H.H. & G.A. Boxshall 2012

A new copepod (Siphonostomatoida: Lernanthropidae) parasitic on a Red Sea immigrant dragonet (Actinopterygii: Callionymidae), with a review of records of parasitic copepods from dragonets.

Systematic Parasitology
Volume: 81(2):87-96.
Wilson: paper, PDF
Tang, D., A. Yasuda, S. Yamada & K. Nagasawa 2012

A new species of Pseudomacrochiron Reddiah, 1969 (Crustacea: Copepoda: Macrochironidae) associated with scyphistomae of the moon jellyfish Aurelia sp. (Cnidaria: Scyphozoa) off Japan.

Systematic Parasitology
Volume: 81(2):125-134.
Wilson: paper, PDF
El-Rashidy, H. & G.A. Boxshall 2010

Parasitic copepods on immigrant and native clupeid fishes caught in Egyptian coastal waters off Alexandria.

Systematic Parasitology
Volume: 76(1):19-38.
 
Uyeno, D. & K. Nagasawa 2010

A new species of parasitic copepod of the genus Hatschekia Poche, 1902 (Siphonostomatoida: Hatschekiidae) from filefishes (Pisces: Tetraodontiformes: Monacanthidae) from off Okinawa, Japan.

Systematic Parasitology
Volume: 76(1):53-58.
Wilson: paper, PDF
Benz, G.W. & W.E. Hogans 1993 Pennella filosa (L., 1758) (Copepoda: Siphonostomatoida) from the escolar Lepidocybium flavobrunneum (Smith, 1849) in the north-west Atlantic. Systematic Parasitology
Volume: 26(2):127-131.
Wilson: paper
Bellwood, D.R. 1981 Two new species of Cardiodectes Wilson (Copepoda: Siphonostomatoida). Systematic Parasitology
Volume: 2(2):149-156, figs. 1-4. (15-ii-1981)
Wilson: paper
Yáñez-Rivera, B. & E. Suárez-Morales 2008 Pseudanthessius tortuosus Stock, 1967 (Copepoda: Cyclopoida) from the amphinomid polychaete Hermodice carunculata (Pallas) in the western Caribbean. Systematic Parasitology
Volume: 69(3):211-220.
Wilson: PDF
Kabata, Z. 1993

Two new species of Copepoda (Crustacea) parasitic on marine fishes.

Systematic Parasitology
Volume: 26(3):233-239.
Wilson: paper
Kabata, Z. 1991 Jusheyhoea moseri n. sp. (Copepoda: Chondracanthidae), a parasite of macrourid fishes in Hawaiian waters. Systematic Parasitology
Volume: 20(2):155-159.
Wilson: paper
Kabata, Z. 1981 Crucisoma bernardi n. g., n. sp. (Crustacea: Copepoda) parasitic in a deep-sea mollusc Cuspidaria filatovae Bernard, 1979 (Bivalvia: Anomalodesmata). Systematic Parasitology
Volume: 3:91-96, figs. 1-18.
Wilson: paper
Kabata, Z. 1994

Caligus inopinatus n.sp. (Copepoda: Siphonostomatoida), with comments on intrageneric groupings in the genus Caligus Müller, 1785.

Systematic Parasitology
Volume: 29(2):89-95.
Wilson: paper
Justine, J.L. 2007 Parasite biodiversity in a coral reef fish: twelve species of monogeneans on the gills of the grouper Epinephelus maculatus (Perciformes: Serranidae) off New Caledonia, with a description of eight new species of Pseudorhabdosynochus (Monogenea: Diplectanidae). Systematic Parasitology
Volume: 66(2):81-129.
 
Jones, J.B. & P.M. Hine 1983 Ergasilus rotundicorpus n. sp. (Copepoda: Ergasilidae) from Siganus guttatus (Bloch) in the Philippines. Systematic Parasitology
Volume: 5(4):241-244.
Wilson: paper
Jones, J.B. & A.A. Montez-Moreno 1981 Lonchidiopsis setosus n. sp. (Copepoda: Notodelphyidae) from Venezuela. Systematic Parasitology
Volume: 3:53-57.
Wilson: paper
Jones, J.B. 1980 A redescription of Caligus patulus Wilson, 1937 (Copepoda: Caligidae) from a fish farm in the Philippines. Systematic Parasitology
Volume: 2(1):103-116, figs. 1-7. (xii-1980)
Wilson: paper
Scholz, T., M. Spakulova, V. Snabel, I. Kralova & V. Hanzelova 1997 A multidisciplinary approach to the systematics of Proteocephalus macrocephalus (Creplin, 1825) (Cestoda: Proteocephalidae). Systematic Parasitology
Volume: 37(1):1-12.
 
Smit, N.J., L.L. Van As & J.G. Van As 2005 Redescription of Argulus multipoculus Barnard, 1955 (Crustacea: Branchiura) collected on the west coast of South Africa. Systematic Parasitology
Volume: 60(1):75-80.
 
Stock, J.H. 1986 Cases of hyperassociation in the Copepoda (Herpyllobiidae and Nereicolidae). Systematic Parasitology
Volume: 8:71-81, figs. l-5, tab. 1.
 
Oldewage, W.H. 1993 A new species of Vanbenedenia Malm, 1860 (Copepoda: Lernaeopodidae) from the southern Indian Ocean. Systematic Parasitology
Volume: 26(2):137-140.
Wilson: paper
Raibaut, A. 1999 Change of name. Systematic Parasitology
Volume: 42(1):75. (i.1999)
 
Pineda, R., S. Paramo & R. del Rio 1995 A new species of the genus Argulus (Crustacea: Branchiura) parasitic on Atractosteus tropicus (Pisces: Lepisosteidae) from Tabasco, Mexico. Systematic Parasitology
Volume: 30(3):199-206.
 
Piasecki, W. & C.J. Hayward 2002 Redescription of the fish parasite Lernanthropus polynemi Richiardi, 1881 (Copepoda: Siphonostomatoida) and relegation of two congeners to synonymy. Systematic Parasitology
Volume: 52 (2): 137-144.
Wilson: paper, PDF
Piasecki, W. 1993 Redescription of Tracheliastes gigas Richiardi, 1881 from the type-specimens, and its relegation to synonymy with Pseudotracheliastes stellatus (Mayor, 1824) (Copepoda: Siphonostomatoida: Lernaeopodidae). Systematic Parasitology
Volume: 25(2):153-157.
Wilson: paper, PDF
Uyeno, D. & K. Nagasawa 2010 Three new species of Hatschekia Poche, 1902 (Copepoda: Siphonostomatoida: Hatschekiidae) parasitic on boxfishes (Pisces: Tetraodontiformes: Aracanidae and Ostraciidae) in Japanese waters. Systematic Parasitology
Volume: 75(2):147-158.
Wilson: paper, PDF
Ho, J.S. & C.L. Lin 2010

Caligus ignotus n. sp. (Copepoda: Caligidae) parasitic on Poey’s scabbardfish Evoxymetopon poeyi (Günther) off Taiwan.

Systematic Parasitology
Volume: 75(3):181-186.
Wilson: paper, PDF
Tang, D., K. Izawa, D. Uyeno & K. Nagasawa 2010

Pseudohatschekiidae, a new family for Pseudohatschekia branchiostegi Yamaguti, 1939 (Crustacea: Copepoda: Siphonostomatoida) from Branchiostegus spp. (Teleostei: Perciformes: Malacanthidae) in Japanese waters, with descriptions of early developmental stages of P. branchiostegi.

Systematic Parasitology
Volume: 77(3):215-231.
Wilson: PDF
Cheng, Y.R., J.S. Ho & C.F. Dai 2011

Four new xarifiid copepods (Poecilostomatoida) associated with the scleractinian coral Pavona explanulata (Lamarck) from off Taiwan.

Systematic Parasitology
Volume: 79(3):227-240.
Wilson: paper, PDF
El-Rashidy, H.H. & G.A. Boxshall 2011

Two new species of parasitic copepods (Crustacea) on two immigrant rabbitfishes (Family Siganidae) from the Red Sea.

Systematic Parasitology
Volume: 79(3):175-193.
Wilson: paper, PDF
El-Rashidy, H.H. & G.A. Boxshall 2014

A new parasitic copepod (Cyclopoida: Bomolochidae) from a ponyfish (Leiognathidae) caught in Egyptian Mediterranean waters, with a review of hosts and key to species of Nothobomolochus.

Systematic Parasitology
Volume: 87(2):111-126. 10.1007/s11230-013-9462-3
Wilson: PDF
Marques, T.M., W.A. Boeger & M.D. Brasil-Sato 2015

Two new species of Ergasilus Nordmann, 1832 (Copepoda: Ergasilidae) and a redescription of Ergasilus salmini Thatcher & Brazil-Sato, 2008 from Salminus brasiliensis Cuvier and S. franciscanus Lima & Britsky (Teleostei: Characidae) in Brazil.

Systematic Parasitology
Volume: 90(1):81-89. 10.1007/s11230-014-9529-9 JAN 2015
Wilson: PDF
Boxshall, G.A. & M. O'Reilly 2015

The first parasitic copepod from a scaphopod mollusc host.

Systematic Parasitology
Volume: 90(2):113-124. 10.1007/s11230-014-9537-9 FEB 2015
Wilson: PDF
Ho, J.S. & C.L. Lin 2007 Two new species of taeniacanthid copepods (Poecilostomatoida) parasitic on marine fishes of Taiwan. Systematic Parasitology
Volume: 67(1):73-80.
Wilson: paper

All Other Pages


[ TOP ]