Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 67515 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Chernogorenko, M.I., T.I. Komarovova & D.P. Kurandina 1978 Life cycle of the trematode, Plagioporus skrjabini Kowal, 1951 (Allocreadiata, Opecoelidae). Parazitologiia
Volume: 12(6):479-486. (Russian)
 
Michajlow, W. 1972 Formation and evolution of parasitism among Euglenoidina (Flagellata) - parasites of Copepoda. Parazitologiia
Volume: 6(1):3-7. (In Russian.)
 
Lyubarskaya, O.D. & Yu.I. Lavrent'eva 1985 Parazitofauna sterlyadi sredni volgi kubycheskogo vodokhranilishcha. Parasite fauna of sterlet Acipenser ruthenus in the Middle Volga and Kuibyshev water reservoir Parazitologiya
Volume: 19(4):320-323, tabs. 1-2. (12.vii.1985, Russian with English summary).
 
Mirzo'eva, L.M. 1972 Zhiznennyi tsikl i biologiya Sinergasilus lieni Yin, 1949 (Crustacea, Copepoda parasitica). The life cycle and biology of Sinergasilus lieni Yin, 1949 (Crustacea, Copepoda parasitica). Parazitologiya
Volume: 6(3):252-258. (14-iv-1972, Russian with English summary).
 
Avdeev, G.V. & B.I. Sirenko 1991 Chitonophilidae fam. n., a new family of parasitic copepods from the chitons of the north-western Pacific. Parazitologiya
Volume: 25(4):370-374.
Wilson: paper
Avdeev, G.V. & V.V. Avdeev 1998 Parasites as indicators of Theragra chalcogramma (Gadidae) of the Comandor's populations. Parazitologiya
Volume: 32(5):431-439. Russian with English summary).
Wilson: paper
Avdeev, G.V. & V.V. Avdeev 1978 Parastaurosoma G. Avdeev et V. Avdeev 1975, - sinonim roda Gastroecus Hansen, 2887 (Copepoda, Staurosomatidae). Parastaurosoma G. Avdeev et V. Avdeev, 1975 - synonym of the genus Gastroecus Hansen, 1887 (Copepoda, Staurosomatidae). Parazitologiya
Volume: 12(5):448-449. (28-viii-1978, Russian with English summary).
Wilson: paper
Avdeev, G.V. 1974 Nothobomolochus chilensis sp. n. (Copepoda, Cyclopoda), a new species of parasitic Crustaceans from Scomberesox saurus (Wahlbaum). Novii vid rakoobraznogo Nothobomolochus chilensis sp. n. (Copepoda, Cyclopoida) parazitiruyushchego no Scomberesox saurus (Wahlbaum). Parazitologiya
Volume: 8(1):39-44, figs. 1-13, tab. (17-xii-1973, Russian with English summary).
Wilson: paper
Avdeev, G.V. & B.I. Sirenko 2005 New and recognized species of copepods (Chitonophilidae)--parasites of chitons of Northern Pacific. Parazitologiya
Volume: 39(6):516-543. (In Russian.)
Wilson: paper
Avdeev, G.V. 1980 Obosnovanie novogo roda Cephalocolax g.n. (Copepoda, Cyclopoida) i opisanie novogo vida C. katsuwoni sp. n. ot tuntsa iz Bengal'skogo zaliva. The erection of the new genus Cephalocolax g.n. (Copepoda, Cyclopoida) and description of the new species C. katsuwoni sp. n. from Katsuwonus pelamis from the Bay of Bengal. Parazitologiya
Volume: 14(4):333-339, figs. l-3. ( 12-vi-1980, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Avdeev, G.V. 1975 The first case of discovery of Lichomolgidae member (Copepoda, Cyclopoida) on a vertebrate animal from the region of Shri Lanka. Pervyi sluchai nakhozhdeniya predstavitelya semeistva Lichomolgidae (Copepoda, Cyclopoida) na pozvonochnom zhivotnom v raione Shri-Lanka. Parazitologiya
Volume: 9(2):202-204, figs. 1-10. (6-ii-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Avdeev, G.V. 1982 Novye vidy garpaktitsidnykh kopepod - parasitov os'minigov severo-zapadno chasti Tikhogo okeana. New species of harpacticoid copepods, parasites of octopuses in the north-western Pacific. Parazitologiya
Volume: 16(2):107-116, figs. 1-6. (18-ii-1982, Russian with English summary).
Wilson: paper
Avdeev, G.V., E.M. Tsimbalyuk & O.G. Lukomskaya 1986 Philoblenna littorina sp. n. - paraziticheskaya kopepoda (Philoblennidae, Poecilostomatoida) ot bryukhonogikh mollyuskov roda Littorina iz zaliva Petra Belikogo (Yaponskoe more). Philoblenna littorina sp. n., a parasitic copepod (Philoblennidae, Poecilostomatoida) from gastropods of the geus Littorina from the Gulf of Peter the Great (The Sea of Japan). Parazitologiya
Volume: 20:78-81, figs. 1-2. (24.i.1986, Russian with English summary).
Wilson: paper
Avdeeva, E.V. 1989 A peculiar character of the formation of parasite fauna of fishes from water reservoirs of the Daugava. Parazitologiya
Volume: 23(3):244-249. (Russian with English summary)
 
Avdeev, G.V. & Yu.V. Kurochkin 1977 Teredoika aspectabilis sp. n., a new endoparasitic copepod from the gastropod mollusk Clinopegma unicum in the Okhotsk Sea. Teredoika aspectabilis sp. n. novaya endoparaziticheskaya kopepoda iz bryukhonogogo mollyuska Clinopegma unicum v Okhotskom mora. Parazitologiya
Volume: 11(6):544-546, figs. l-3. (28-x-1977, Russian with English summary).
Wilson: paper
Dorovskikh, G.N. 1996 Location of Lernaea cyprinacea (Copepoda: Lernaeidae) on the body of crucian. Parazitologiya
Volume: 30(6):540-544.
 
Dorovskikh, G.N. 2001 Lernaea cyprinacea (Copepoda: Lernaeidae) in the basin of the medial part of the Vychegda river. Parazitologiya
Volume: 35(2):154-158. (In Russian.)
 
Dorovskikh, G.N., I.V. Ekimova & S.A. Rocheva 1985 Zavisimost' dliny antenn Ergasilus sieboldi (Copepoda, Ergasilidae) ot vozrasta khozyaina. Dependence of length of antennae of Ergasilus sieboldi (Copepoda, Ergasilidae) on the host's age. Parazitologiya
Volume: 19(6):483-484, tab. (12-xi-1985, Russian with English summary.)
 
Dorovskikh, G.N. & L.R. Makarova 2006 Lernaea cyprinacea (Copepoda, Lernaeidae) from crucian carp Carassius carassius from the Dlinnoje Lake in the middle stream of the Vychegda River. Parazitologiya
Volume: 40(2):140-154. [In Russian.]
 
Simakova, A.V., V.V. Lukiantsev, C.R. Vossbrinck & T.G. Andreadis 2011

Identification of mosquito-parasitic microsporidia, Amblyospora rugosa and Trichoctosporea pygopellita (Microsporidia: Amblyosporidae), from Acanthocyclops venustus and Acanthocyclops reductus (Copepoda: Cyclopidae), based on small subunit rDNA analysis.

Parazitologiya
Volume: 45(2):140-146.
 
Butorina, T.E. & M.B. Shedko 1989 The use of parasite-indicators of differentiation of sockeye salmon fry in the Lake Azabachje (Kamchatka). Parazitologiya
Volume: 23(4):302-308.
 
Pugachev, O.N. 1980 Genezis parazitofauny lososevykh ryb evrazii. Genesis of the parasite fauna of Salmonoidea of Eurasia. Parazitologiya
Volume: 14(5):403-410, tabs. 1-4. (18-viii-1980, Russian with English summary).
 
Rumyantsev E.A., E.P. Ieshko & B.S. Shulman. 1999. 1999

Parasite fauna formation in the European grayling Thymallus thymallus.

Parazitologiya
Volume: 33(2):136-143.
 
Berger, V.Y. 1970 Deistvie morskoi vody raznoi solenosti na Lepeophtheirus salmonis (Kröyer) i ektoparazita semgi. The effect of sea water of different salinity on Lepeophtheirus salmonis, an ectoparasite of salmon. Parazitologiya
Volume: 4(2):136-138, fig. 1-2. (25-iii-1970, Russian with English summary).
 
Chernysheva, N.B. 1988 On the identity of Paraergasilus rylovi and P. markevichi (Copepoda, Ergasilidae). Parazitologiya
Volume: 22(5):428-431.
 
Kabata, Z. & O.A. Khodorevsky 1977

Kopepoditnaya stadiya Dichelesthium oblongum (Abildgaard, 1794) paraziticheskoi kopepody osetrovykh. The copepodid stage of Dichelesthium oblongum (Abildgaard, 1794), a copepod parasite of acipenserid fishes.

Parazitologiya
Volume: 11(3):236-240, figs. 1-17. (15-iv-19077, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Musselius, V.A. 1967 K biologii i spetsifichnosti Sinergasilus lieni Yin, 1949 (Crustacea, Copepoda). On biology and specificity of Sinergasilus lieni Yin. Parazitologiya
Volume: 1(2):158-160. (iii/iv-1967, Russian with English summary.)
 
Kabata, Z. & E.A. Koryakov 1974 Morphological variability of Salmincola cottidarum Messjatzeff, 1926 (Copepoda: Lernaeopodidae), parasite of Cottocomephorinae. Morfologicheskaya izmenchivost' Salmincola cottidarum Messjatzeff, 1926 (Copepoda; Lernaeopodidae) - parazita bychkov. Parazitologiya
Volume: 8(4):306-311, figs. 1-13. (12-vi-1974, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Kabata, Z. 1978 Odin maloizvestnyi i dva novykh vida parazicheskikh veslonogikh (Copepoda) v kollektsii Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR. One weakly known and two new species of the parasitic Copepoda from the collection of the Zoological Institute in Leningrad. Parazitologiya
Volume: 13(1):43-49, figs. 1-23. (26-xii-1978, Russian with English summary).
 
Ieshko, E.P. & O.N. Pugachev 1988 [Soviet-Finnish symposium on parasites of fish of north western Europe]. Parazitologiya
Volume: 22(6):528-529. (Russian.)
 
Panasenko, N.M., S.S. Yukhimenko & N.F. Kaplanova 1986 On the infection rate of Far East salmon of the genus Oncorhynchus with parasitic copepod Lepeophtheirus salmonis in the liman of the Amur. Parazitologiya
Volume: 20(4):327-329. (Russian with English summary.)
 
D'Yachenko, G.V. 1969 Novii vid presnovodnogo paraziticheskogo rachka sem. Ergasilidae. A new species of freshwater parasitic copepods Ergasilidae. Parazitologiya
Volume: 3(6):554-558, figs. 1-3, tab. 1. (21-xi-1969, Russian with English summary).
 
Rumyantzev, E.A. 2002 The parasite fauna from fishes of the Onega and Ladoga Lakes (some features of resemblance and difference). Parazitologiya
Volume: 36(4):309-315.
 
Rumyantzev, E.A., E.P. Ieshko & B.S. Shulman 2003 The formation of parasite fauna in the bullhead Cottus gobio (Pisces: Cottidae). Parazitologiya
Volume: 37(2):140-144.
 
Timofeev, S.F. 2002 The effect of the parasitic dinoflagellate Ellobiopsis chattoni (Protozoa, Mastigophora) on the winter mortality of the calanoid copepod Calanus finmarchicus (Crustacea, Copepoda) in the Norwegian Sea. Parazitologiya (St. Petersburg)
Volume: 36(2): 158-162 (Russian).
 
Pronin, N.M. & T.G. Burdukovskaya 2013

Localization of crustaceans - fish parasites and nose capsules as the habitat of the genus Salmincola (Podoplea: Lernaeopodidae) mesoparasites.

Parazitologiya (St. Petersburg)
Volume: 47(2):123-129.
 
Galkin, A. K. & K.V. Regel 2010

Diagnostic features of Microsomacanthus microsoma (Creplin, 1829), type species of the genus Microsomacanthus Lopez-Neyra, 1942, as the base for the revision of the genus.

Parazitologiya (St. Petersburg)
Volume: 44(5):389-405.
 
Ieshko, E.P., D.I. Lebedeva, L.V. Anikieva, N.V. Ilmast & G.A. Yakovleva 2015

Parasites of the common roach (Rutilus rutilus L.) Under the impact of industrial pollution of a lake.

Parazitologiya (St. Petersburg)
Volume: 49(5):352-364. Sep 2015
 
Ieshko, E.P., D.I. Lebedeva, L.V. Anikieva, N.V. Ilmast & G.A. Yakovleva 2015

Parasites of the common roach (Rutilus rutilus L.) Under the impact of industrial pollution of a lake.

Parazitologiya (St. Petersburg)
Volume: 49(5):352-364. Sep 2015
 
Marchenkov, A.V. 2001 Some peculiarities of relationships between parasitic copepods and their invertebrate hosts. Parazitologiya (St. Petersburg)
Volume: 35(5): 406-428 (Russian).
 
Anonymous 2015 Dr. Zbigniew Kabata, 17.03.1924-04.07.2014 Obituary. Parazitologiya (St. Petersburg)
Volume: 49(1):72-74. Jan 2015
 
Lukyantsev, V.V. & A.V. Simakova 2014 Infestation of lower crustaceans (Copepoda, Cladocera) with microsporidians (Microsporidia) in Western Siberia. Parazitologiya (St. Petersburg)
Volume: 48(5):358-372. Sep 2014
 
Reimer, L.W., C. Berger, B. Heuer, H. Lainka, I. Rosenthal & I. Scharnweber 1971 O rasprostranenii lichinok gel'mentov v planktonnykh zhivotnykh Severnogo morya. On the distribution of larvae of helminths in plankton animals of the North Sea. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 5:542-550, figs. 1-5, tabs. 1-2. (Russian with English summary).
 
Dorovskikh, G.N. & S.N. Matrokhina 1987 Distribution of some species of parasites on the gills of ruffe. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 21(1):64-68. (Russian with English summary)
 
Krasnoshchekov, G.P. & L.T. Pluzhnikov 1984 Ultrastructure of cysticercoids of Fimbriaria fasciolaris (Hymenolepididae). Parazitologiya, Leningrad
Volume: 18(1):47-52.
 
Bauer, O.N. 1979 Parasitic infections of cultured fishes. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 13(4):377-384.
 
Bushman, L.G. & E.P. Iyeshko 1987 Diurnal ration of juvenile perch (Perca fluviatilis) feeding and its role in the formation of infection by the trematode Bunodera luciopercae (Trematoda, Allocreadiidae). Parazitologiya, Leningrad
Volume: 21(3):489-495.
 
Ljubarskaya, O.D. & J.I. Lavrentieva 1985 Parasite fauna of sterlet Acipenser ruthenus in the Middle Volga and Kuibyshev water reservoirs. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 19(4):320-323.
 
Kuperman, B.I. & R.E. Shul'man 1977 O vliyanii nekotorykh abioticheskikh faktorov na razvitie Ergasilus sieboldi (Crustacea, Copepoda). On the influence of some abiotic factors on the development of Ergasilus sieboldi (Crustacea, Copepoda). Parazitologiya, Leningrad
Volume: 11(2):117-121, fig., tabs. 1-4. (25-ii-1977, Russian with English summary).
 
Kashkovsky, V.V. & V.P. Koskovskaya-Solomatova 1985 Izuchenie populyatsii Ergasilus sieboldi (Copepoda Parasitica) v ozere Arakkul'. A study of Ergasilus sieboldi population (Copepoda, Ergasilidae) in Lake Arakul. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 19(3):195-205, tabs. 1-4. (29-iv-1985, Russian with English summary).
 
Kashkovsky, V.V. & V.P. Koskovskaya-Solomatova 1986 Ecology of the larvae of Ergasilus sieboldi (Copepoda Parasitica) in the Lake Arakul. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 20(1):32-38. (Russian with English summary.)
 
Kabata, Z. 1979 One weakly known and two new species of the parasitic Copepoda from the collection of the Zoological Institute in Leningrad. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 13(1):43-49. (In Russian; English summary.)
Wilson: paper
Evlanov, I.A. 1987 Distribution and abundance regulation mechanism in plerocercoids of Triaenophorus nodulosus (Cestoda, Triaenophoridae). Parazitologiya, Leningrad
Volume: 21(5):654-658.
 
Rusinek, O.T. 1989 The life cycle of Proteocephalus thymalli (Cestoda, Proteocephalidae), a parasite of Siberian glame from Lake Baikal. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 23(6):518-523.
 
Chumak, V.A. 1989 The life cycle of the cestode, Batrachotaenia carpathica (Proteocephaloidea, Ophiotaeniidae). Parazitologiya, Leningrad
Volume: 23(1):78-82.
 
Kazachenko, V.N. 1975 Novii vid roda Caligus Müller, 1785 (Copepoda, Parasitica, Caligidae) ot Usacaranx georgianus (Cuvier et Valenciennes) iz Bol'shogo Avstraliiskogo zaliva. A new species of the genus Caligus Müller, 1785 (Copepoda parasitica, Caligidae) from Usacaranx georgianus (Cuvier et Valenciennes) of the Great Australian Bight. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 9(5):425-431, figs. 1-3. (8-viii-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Khargis, U.Zh. 1983 Issledovaniya v ssha parazitov i vozbuditele bolezne Amerikansko ustritsy Crassostrea virginica Gmelin. Studies of the parasites and pathogens of the American oyster, Crassostrea virginica Gmelin, in the United States. Parazitologiya, Leningrad
Volume: 17(4):256-260. (17-vi-1983, Russian with English summary)
 
Kazachenko, V.N. 2000 On a taxonomic status of the family Channaculinidae (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida). Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 34(4):340-344. (Russian)
 
Kazachenko, V.N. 1995 A new species of parasitic copepod of the genus Haemobaphes (Crustacea: Copepoda: Pennellidae) from fishes of the genus Liparis (Cottoidei: Liparidae) of the Pacific Ocean. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 29(2):117-126. (Russian)
Wilson: paper
Biserova, N.M. & Z.V. Korneva 1999 A sensory apparatus and formation of a nervous system of Triaenophorus nodulosus (Cestoda) in ontogenesis. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 33(1):39-48. (i-ii.1999; in Russian.)
 
Timofeev, S.F. 1997 An occurrence of the parasitic dinoflagellate Ellobiopsis chattoni (Protozoa: Mastigophora) on the copepod Calanus finmarchicus (Crustacea: Copepoda) and a possibility to use the parasite as a biological tag of local populations. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 31(4):334-340. (Russian)
 
Davydov, V.G. & Z.V. Korneva 1997 Morphogenesis of penetration glands in Triaenophorus nodulosus (Cestoda: Pseudophyllidea). Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 31(3):231-238. Separate unpaginated plates.
 
Kuperman, B.I. 1992 Parasites as bioindicators of the pollution of water bodies. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 26(6):479-482.
 
Kurochkin, Yu.V. & L.I. Biserova 1996 On an etiology and diagnostic of the blackspot disease of fishes. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 30(2):117-125.
 
Marchenkov, A.V. 1994 A description of new species of the parasitic copepod Enteropsis arcticus from ascidians of White Sea. Opisanie novogo vida parazitichesko kopepody Enteropsis arcticus sp. n. iz nekotorykh astsidi Belogo morya. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 28(3):222-229, fig., tab. (01.vi.1994, Russian with English summary).
Wilson: paper
Marchenkov, A.V. 1997 Fauna of symbiotic and parasitic crustaceans (Copepoda, Isopoda, Cirripedia, Amphipoda) from the benthic invertebrates of the White Sea and Arctic Seas. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 31(1):24-44.
 
Marchenkov, A.V. 2002 Bradophilidae fam. n. - a new family of mesoparasitic copepod (Copepoda: Poecilostomatoida), collected from the polychaete Brada villosa from the White Sea. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 36(6): 514-517 (Russian)
 
Shedko, M.B. & S.V. Shedko 2003 Morphology and distribution of Salmincola stellatus (Copepoda: Lernaeopodidae) from the Sakhalin taimen Parahucho perryi (Salmonidae) from Primorye. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 37(1): 60-68 (Russian)
 
Voronin, V.N. 1996 Ultrastructure of Stempellia diaptomi (Protozoa: Microsporidiae) with the revision of generic position of the species. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 30(1):59-63. (Russian.)
 
Voronin, V.N. 1993 Ultrastructure of Tuzetia coryniformis (Protozoa: Microsporidia) with the genus revision of the species. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 27(1):36-40. Separate unpaginated plates.
 
Voronin, V.N. 1994 Microsporidium fluviatilis sp. n. (Protozoa: Microsporidia) from the cyclops Eucyclops serrulatus (Fisch.) with description of a new type of polaroplast. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 28(1):48-51. Separate unpaginated plates. (1993)
 
Bauer, O.N. 1998 A new parasitic nematode of the genus Anguillicola (Dracunculoidea: Anguillicolidae) in fishes of the Palaearctic. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 32(1):59-65. (Russian)
 
Dorovskikh, G.N. 1993 The distribution of Lernaea cyprinacea (Copepoda: Lernaeidae) in populations of Carassius. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 27(1):90-96.
 
Barkovskaya, V.V. 1998 Changes of a parasite fauna in the perch Perca fluviatilis and the roach Rutilus rutilus in the Neva River estaury of the Finnish Bay during a long period. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 32(1):52-58.
 
Zharikova, T.I., M.A. Stepanova & A.E. Zhokhov 2002 On ectoparasite infection in some fish species of the Pleshcheevo lake. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 36(2):140-145.
 
Avdeev, G.V. & B.I. Sirenko 1994 Novye vidy kopepod - endoparazity chitonov. New species of copepod endoparasites of chitons. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 28(2):110-118, figs 1-4. (17.iii.1994, Russian with English summary).
Wilson: paper
Korenchenko, E.A. 1993 The first data on the biology of Philonema sibirica (Nematoda: Philometridae) - a parasite from body cavity of whitefishes. Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 27(5):385-390.
 
Korneva, Z.V. & L.G. Poddubnaya 1999 (Adaptive significance of the tegument moult in caryophyllid and pseudophyllid cestodes.) Parazitologiya, St. Petersburg
Volume: 33(2):97-103. (In Russian.)
 
Tolkacheva, L.M. 1975 Rakoobrazhnie - promezhutochnye khozyeva tsestod vodnykh i bolotnykh ptits Karasukskikh ozer. Parazity v prirodnykh kompleksakh severnoi Kulundy., Trudy biol. Inst. sib. Otdel. Akad. Nauk SSSR
Volume: 17:114-143, figs. 1-17, tabs. 1-9. (24-iv-1975, Russian.)
 
Ermolenko, A.V. & V.N. Kazachenko 1989

Paraziticheskie rakoobraznye (Crustacea) rib vodoemov kontinental'noi chasti basseina Yaponskoro Morya.

Parazity Zhivotnikh i Rasteniy, Vladivostok: DVO AN CCCR
Volume: :55-58.
Wilson: PDF
Vandel, A. 1964 Biospéologie. La biologie des animaux cavernicoles. Paris
Volume: 1-617pp., figs. 1-80. (Copepoda: 131-138, fig. 16).
 
Groult, P. 1887 Histoire naturelle de la France. 15e Partie. Acariens, Crustacés, Myriopodes. Paris
Volume: 1-249, figs. 1-25, pls. 1-18.
 
De Geer 1778 Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes. Vol. VII. Paris
No Volume Data Available
 
Dumeril, A.M.C. 1806 Zoologie analytique ou méthode naturelle de classification des animaux, rendue plus facile à l'aide de tablaux synoptiques. Paris
Volume: 1-344.
 
Dussart, B.H. 1966 Limnologie. L'étude des eaux continentales. Paris
Volume: 1-677, figs. 1-100, pls. 1-5, annex 1-29.
 
Gay, C. 1849 Atlas de Historia Fisica y Politica de Chile. Paris
Volume: Number in 1854, 1 & 2. (Crustacea: pl. 3 figs. 5-6, 12)
Wilson: paper
Lamarck, J.B.P.A. de 1801 Système des animaux sans vertèbres, ou tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaux, etc. Paris
Volume: 1-432, tabs. (i-1801).
 
Lamarck, J.B.P.A. de 1812 Extrait du Cours de Zoologie sur les animaux sans vertèbres. Paris
No Volume Data Available
 
Latreille, P.A. 1817 In: G. Cuvier. Le regne animal distribué d'après son organisation, etc., ed. 1. Tome 3, contenant les Crustacés. Paris
No Volume Data Available
Wilson: paper
Latreille, P.A. 1818 Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Parti XXIV, Crustacés, Arachnides et Insectes Paris
Volume: pls. 263-268.
Wilson: paper
Latreille, P.A. 1825 Familles naturelles du règne animal, exposés succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres. Paris
Volume: 570pp.
 
Latreille, P.A. 1831 Cours d'entomologie, ou de l'Histoire naturelle des Crustacés, des Arachnides, des Myriapodes et des Insectes. Paris
Volume: 1-568, 1-27, pls. 1-24.
Wilson: paper
Latreille, P.A. 1796 Précis des caractères génériques des Insectes, disposés dans un ordre naturel. Paris
Volume: 1-208, tab.
Wilson: paper
Latreille, P.A. 1802 Histoire Naturelle Générale et particulière des Crustacés et des Insectes. Paris
Volume: 3:468pp; 4:387pp.
 
Latreille, P.A. 1806 Genera crustaceorum et insectorum, 1. Paris
No Volume Data Available
 
Roux, J.L.F.P. 1828 Crustacés de la Méditerranée et de son littoral. Paris
Volume: 176pp., pls. 1-45.
 
Beneden, P.J. Van 1875 Les commensaux et les parasites dans le règne animal. Paris
Volume: :1-238, figs. 1-83.
 
Desmarest, A.G. 1825 Considérations générales sur la classe des Crustacés et description des espèces de ces animaux, qui vivent dans la mer, sur les côtes, ou dans les eaux douces de la France Paris
Volume: 1-446, pls. 1-56, tabs. 1-5.
 
Brisson, A.D. 1756 Regnum animale in classes IX distributum sive synopsis methodica, sistens generalem animalium distributionem in classes IX & duarum primarum classium, quadrupedum scilicit & cetaceorum, particularem divisionem in ordines, sectiones, genera & species. Paris
Volume: 1-382.
 
Cuvier, G. 1817 Zoologie analytique, ou méthode naturelle de classification des animaux, rendue plus facile à l'aide de tableaux synoptiques. Paris
Volume: 344pp.
 
Perez, J.M. 1976 La Pollution Des Eaux Marines. Paris
Volume: 1-230, figs., pls. 1-19, tabs.
 
Bosc, L.A.G. & A.G. Desmarest 1830 Manuel d'Histoire naturelle des Crustacés contenant leur description et leurs moeurs, avec figures dessinées d'après nature. Paris
Volume: 1:1-328, pls. 1-9; 2:1-306, pls. 10-18 bis.
 
Bosc, L.A.G. 1802 Histoire naturelle des Vers, contenant leur description et leurs moeurs. Paris
Volume: 1:1-324, pls. 1-10.
 
Bougis, P. 1974 Écologie du plancton marin. 2. Le zooplancton. Paris
Volume: 1-200, figs., tabs. (iv-1974).
 
Laabir, M. 1996 Study of the viability of embryos and the fecundity in the copepod Calanus helgolandicus: impact of diatoms. Etude de la viabilite des embryons et de la fecondite chez le copepode Calanus helgolandicus: Impact des diatomes. Paris 6 Université, France
Volume: 97pp. (English abstract only.)
Wilson: paper
Lucas, H. 1861 Dictionnaire univerel d'Histoire naturelle. Paris L. Houssiaux
Volume: Vol. 7: 316-319 (copepods), also an atlas of 288 pls.
 
Lucas, H. 1842 Histoire naturelle des Crustacés, des Arachnides, et des Myriapodes. Paris P. Dumènil
Volume: :47-307, 20 pls.
 
Bouchardeau, A. & R. Lefevre 1957 Monographie du lac Tchad. Paris, ORSTOM.
No Volume Data Available
 
Hérouard, E. 1920 Notice sur les Travaux Scientifiques. Paris: J. Dumoulin
Volume: 86 pp. 
 
Savickiij, B.P. & N.F. Rassashko 1999 Crustacean zooplankton of the waterbodies of the Belovezhska Primeval Forest, Belarus. Rachkovyj zooplankton vodotokov Belovezhskoij pushhi (Respublika Belorus). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Volume: 18(1):7-12. suppl.
 
Savitskijj, B.P. & I.F. Rassashko 1999 Cladoceras and copepods in the zooplankton of watercourses in Bialowieza Forest (Republic of Belarus). Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody
Volume: 18(1)(suppl.):7-12. (In Russian.)
 
Przybyla, K., P. Zasepa & M. Klonowska-Olejnik 2004 Zoobentos i zooplankton czterech stawow Babiej Gory.Zoobenthos and zooplankton of four ponds at the Babia Gora Mountain (southern Poland). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Volume: 23(2):233-246. (Polish)
 
Froneman, P.W., E.A. Pakhomov, R. Perissinotto & C.D. McQuaid 2000 Zooplankton structure and grazing in the Atlantic sector of the Southern Ocean in late austral summer. Part 2. Biochemical zonation. Deep-Sea Research, Part I, Oceanographic Research Papers
Volume: 47(9):1687-1702.
 
Samaan, A., M.M. Hussein & N. Abdel Aziz 1983 Distribution of zooplankton population along the Egyptian Mediterranean coast. Fisheries investigation of sardine and other pelagic fish along the Egyptian Mediterranean coast from Rashid to El-Salloum. Part II- Hydrobiological investigation. Bulletin of the Institute of Oceanography and Fisheries
Volume: ?:95–187.
 
Ibañez, C., J.C. Paggi, C. Molina, J. Pinto & W. Koste Year Not Available

Chapter X. Zooplancton de las lagunas.

Parte. III. diversidad y distribución de la fauna acuátaica.
Volume: :283-309.
Wilson: PDF
Bledzki, L.A. 1989 Ecology of the Wloclawek Dam Resrvoir zooplankton. Pd.D. Thesis, UMK Torun
Volume: (Polish)
 
Lazo-Wasem, E.A., T. Pinou, A.P. De Niz, M.A. Salgado & E. Schenker 2007 New records of the marine turtle epibiont Balaenophilus umigamecolus (Copepoda: Harpacticoida: Balaenophilidae): New host records and possible implications for marine turtle health. Peabody Museum of Natural History Yale University Bulletin
Volume: 48(1):153-156.
 
Stockner, J.G., A.R. Langston & G.A. Wilson 2001 The limnology of Williston Reservoir. Peace/Williston Fish & Wildlife Compensation Program, Prince George, British Columbia. PWFWCP Report
Volume: No. 242:1-30.
 
Wilson, G.A. & A.R. Langston 2000 Williston Reservoir zooplankton analysis program, 1999. Peace/Williston Fish and Wildlife Compensation Program, Prince George, British Columbia. PWFWCP Report
Volume: No. 215:1-22.
 
Nybakken, J.W. & M.D. Bertness 2005 Marine Biology. An Ecological Approach. 6th Edition. Pearson Evaluation Inc., San Francisco.
No Volume Data Available
 
Valkanov, A. 1934 Prinos km khidrofaunata na Bulgariya. Beitrag zur Hydrofauna Bulgariens. Pechatnitsa 'Khudozhnik', Sofia
Volume: 32pp., figs. 1-8, pl. 1. (Pamphlet.) (In Bulgarian and German.)
 
Yeates, G.W. & P.A. Williams 2001 Influence of three invasive weeds and site factors on soil microfauna in New Zealand. Pedobiologia
Volume: 45(4):367-383.
 
Karlsen, O., T. van der Meeren, I. Ronnestad, A. Mangor-Jensen, T.F. Galloway, E. Kjorsvik & K. Hamre 2015

Copepods enhance nutritional status, growth and development in Atlantic cod (Gadus morhua L.) larvae - can we identify the underlying factors?

PEERJ
Volume: 3: 10.7717/peerj.902 MAY 19 2015
 
Leray, M., C.P. Meyer & S.C. Mills 2015 Metabarcoding dietary analysis of coral dwelling predatory fish demonstrates the minor contribution of coral mutualists to their highly partitioned, generalist diet. PEERJ
Volume: 3:10.7717/peerj.1047 JUN 25 2015
 
Selander, E., J. Heuschele, G.M. Nylund, G. Pohnert, H. Pavia, O. Bjaerke, L.A. Pender-Healy, P. Tiselius & T. Kiorboe 2016 Solid phase extraction and metabolic profiling of exudates from living copepods. PEERJ
Volume: 4: 10.7717/peerj.1529 JAN 12 2016
 
Ivanenko, V.N., E.A. Antonenko, M.S. Gelfand, J. Yager & F.D. Ferrari 2016 Changes in segmentation and setation along the anterior/posterior axis of the homonomous trunk limbs of a remipede (Crustacea, Arthropoda). PEERJ
Volume: 4 :10.7717/peerj.2305 AUG 10 2016
 
Chew, L.L. & V.C. Chong 2016 Response of marine copepods to a changing tropical environment: winners, losers and implications. PEERJ
Volume: 4:10.7717/peerj.2052 MAY 24 2016
 
Lakkis, S. 1995 Biogeography of the plankton from Lebanese waters (eastern Mediterranean): the Levantine basin and species of Indo-Pacific origin. Pelagic Biogeography ICOPB II, Proceedings of the 2nd International Conference, 9-14 July 1995, UNESCO
Volume: 233-238.
 
Lakkis, S. 1998 Biogeography of the plankton from Lebanese waters (eastern Mediterranean): the Levantine basin and species of Indo-Pacific origin. Pelagic Biogeography ICoPB II. Proceedings of the 2nd International Conference, Final report of SCOR/IOC Working Group 93 'Pelagic Biogeography'. Noordwijkerhout
Volume: :233-238.
 
Kouwenberg, J.H.M. 1998 Shift in copepod populations and long-term changes in the northwestern Mediterranean. Αn overview. Pelagic Biogeography ICOPB ΙΙ. Proceedings of the 2nd International Conference. Final report of SCOR/IOC working Group 93 'Pelagic Biogeography'. Noordwijkerhout, The Netherlands, 9 July-14 July 1995. Workshop report. Intergovernmental Oceanographic Commission, Paris
Volume: No. 142:203-213.
 
Tsalkina, A.V. 1979 Vertical distribution and diurnal migration of Cyclopoida (Copepoda) in the waters of the North Trade Wind Current and the Sulu Sea. Pelagic ecosystems of the eastern Pacific Ocean upwellings. 17th cruise of the R/V 'Akademic Kurchato'. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 24, suppl.:337-362, figs. 1-5, tabs. 1-4.
 
Timonin, A.G. 1979 Vertical microdistribution of the zooplankton in the western tropical Pacific Ocean. Pelagic ecosystems of the eastern Pacific Ocean upwellings. 17th Cruise of the R/V 'Akademic Kurchatov'. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 24, suppl.:323-335, figs. 1-3.
 
Sushkina, E.A. & Yu.Yu. Kislyakov 1979 Estimation of the zooplankton production in the equatorial region of the eastern Pacific Ocean and the Peruvian upwelling. Pelagic ecosystems of the eastern Pacific Ocean upwellings. 17th Cruise of the R/V 'Akademic Kurchatov'. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 24, suppl.:491-502, figs. 1-3, tabs. 1-3.
 
Vinogradov, M.E., E.A. Shushkina & I.N. Kukina 1979 Structural and functional analysis of pelagic communities in equatorial upwelling. Pelagic ecosystems of the eastern Pacific Ocean upwellings. 17th Cruise of the R/V 'Akademic Kurchatov'. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 24, suppl.:503-524, figs. 1-4, tabs. 1-4.
 
Vinogradov, M.E. & T.N. Semenova 1979 Trophic characteristics of the pelagic communities of the equatorial upwelling. Pelagic ecosystems of the eastern Pacific Ocean upwellings. 17th Cruise of the R/V 'Akademic Kurchatov'. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 24, suppl.:307-314, tabs. 1-3.
 
Timonin, A.G. & N.M. Voronina 1979 Net plankton distribution along the equator in the eastern Pacific Ocean. Pelagic ecosystems of the eastern Pacific Ocean upwellings. 17th Cruise of the R/V 'Akademik Kurchatov'. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 24, suppl.:281-305, figs. 1-10, tab. 1.
 
Bernard, M. 1970 Quelques aspects de la biologie du Copépode pélagique Temora stylifera en Méditerranée. Essai d'écologie expérimentale. Pelagos
Volume: 11:3-196, figs. 1-30, tabs. 1-5, annexe.
Wilson: paper
Bernard, M., M. Braci, Y. Lalami & M. Moueza 1967 Tolérance des oeufs de Copépodes pélagiques aux variations de salinité. Note préliminaire. Pelagos
Volume: 7:85-93, tabs.
Wilson: paper
Bernard, M. 1965 Description du mâle et du premier stade nauplien de Corina granulosa(Giesbrecht), Copépode pélagique (Sapphirinidae). Pelagos
Volume: 2(4):45-50, pls. 1-3.
Wilson: paper
Bernard, M. 1963 Le cycle vital en laboratoire d'un Copépode pélagique de Méditerranée Euterpina acutifrons Claus. Pelagos
Volume: 1(2):35-48, pls. 1-2.
 
Bernard, M. 1964 Le développement nauplien de deux Copépodes carnivores: Euchaeta marina(Prestandr.) et Candacia armata (Boeck) et observations sur le cycle de l'astaxanthine au cours de l'ontogenèse. Pelagos
Volume: 2(1):51-70, figs. 1-3, pls. 1-2.
Wilson: paper
Citarella, G. 1979 Le Pelagon: nouveau concept de bionomie pélagique. Pelagos
Volume: 5(2):109-125.
 
Omaly, N. 1968 Sur la répartition en surface du zooplancton de la Baie d'Alger et la notion d'essaim. Pelagos
Volume: 9:29-72, fig., tabs. I-III, a-C.
 
Evans, F. 1968 Le zooplankton de Malte. Pelagos
Volume: 9:5-20.
 
Corkett, C.J. 1968 La reproduction en laboratoire des Copépodes marins Acartia clausiGiesbrecht et Idya furcata (Baird). Pelagos
Volume: 10:77-90, figs. 1-4.
 
Corkett, C.J. 1968

Observations sur les stades larvaires de Pseudocalanus elongatus Boeck et Temora longicornis Müller.

Pelagos
Volume: 8:51-57, figs. 1-2, tabs. 1-2.
Wilson: paper
Desgouilles, A. 1973 Plancton de la Baie du Lazaret (Tamaris). Pelagos
Volume: 4(2):82-173, figs. 1-25, tabs. 1-14.
 
Cuisiat, M. 1972 Phenomènes d'autofluorescence chez quelques organismes planctoniques. Pelagos
Volume: 4(1):13-23.
 
Seguin, G. 1968 Contribution à l'étude quantitative du zooplancton de Malte. Pelagos
Volume: 10:109-132.
 
Seguin, G. 1968 Le plancton de la côte nord de la Tunisie (note préliminaire). Pelagos
Volume: 9:73-84.
 
Seguin, G. 1965 Contribution à la connaissance du plancton des eaux côtières du Brésil. Pelagos
Volume: 2:7-44.
 
McConnaughey, B.H. 1964

The determination and analysis of plankton communities.

Penelitian Laut di Indonesia (Marine Research in Indonesia)
Volume: Special Number:1-40, figs.1-5.
Wilson: paper
Zaleha, K. 2009 Ekologi Meiobentos dan Harpacticoida di Hutan Paya Laut, Semenanjung Malaysia. [Ecology of meiobenthos and Harpacticoida in the mangrove forests of Peninsular Malaysia.] Penerbit Universiti Malaysia Terengganu. A Monograph.
Volume: 41 pp. (ISBN 978-967-5366-08-6). [In Malay.]
 
Rusinek, O.T. 2007 Parazity ryb ozera Baikal: Fauna, soobshchestva, zoogeografiya, istoriya formirovaniya. (Fish parasites of Lake Baikal: Fauna, communities, zoogeography, a history of formation.) Pensoft, Moscow.
Volume: 572 pp. [In Russian.]
 
Rittschof, D. & J.H. Cohen 2004 Crustacean peptide and peptide-like pheromones and kairomones. Peptides
Volume: 25(9):1503-1516.
 
Osorio, D. 2010 Simple eyes and brains. Perception
Volume: 39(Supplement):2. [Abstract.]
 
Gregory, R.L. 1980 Editorial. Perception, London
Volume: 9(1):1-5.
 
Moray, N. 1972 Visual mechanisms in the copepod Copilia. Perception, London
Volume: 1(2):193-207, figs. 1-10.
 
Downing, A.C. 1972 Optical scanning in the lateral eyes of the copepod Copilia. Perception, London
Volume: 1:247-261, figs. 1-8.
 
Dogel', V.A. 1962 Obshchaya parazitologiya. Pererabotano i donolneno Yu. Yu. Polyansky i E.M. Kheisinym
Volume: 1-464, figs. 1-288. Translation by Z. Kabata, 1964, as: General Parasitology: i-xi, 1-516, figs. 1-288.
 
Raymont, J.E.G. 1980 Plankton and productivity in the ocean, 2. Zooplankton. 2nd edition. Pergamon Press, Oxford, New York
Volume: 824pp.
 
Zhang, J.S., S.L. Dong, Y.W. Dong, D.C. Yan, X.L. Tian & X.Y. Liu 2007 Primary investigation on the WSSV carrying status in Copepoda and their resting eggs in shrimp ponds. Periodical of Ocean University of China
Volume: 37(3):405-408.
 
Liu, G.X., H.J. Chen, Y.Z. Zhu & Y.P. Qi 2007 Study on the zooplankton community structure in the Changjiang River estuary and adjacent sea area after the first-stage storage of the Three-Gorges Project. Periodical of Ocean University of China/ Zhong Guo Hai Yang Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban)
Volume: 37(5):789-794. [In Chinese; abstract in English.]
 
Travizi, A. 1998 Recovery of meiofauna after anoxic stress. II. Spatial distribution. Periodicum Biologorum
Volume: 100(1):71-79.
 
Travizi, A. 2000 Effect of anoxic stress on density and distribution of sediment meiofauna. Periodicum Biologorum
Volume: 102(2):207-215. (vii.2000)
 
Travizi, A. & J. Vidaković 1994 An evaluation of eutrophication effects on northern Adriatic meio- and nematofauna communities. Periodicum Biologorum
Volume: 96(4):469-773.
 
Jasprica, N., M. Caric, J. Bolotin & M. Rudenjak-Lukenda 1997 The Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis Lmk.) growth rate response to phytoplankton and microzooplankton population densities in the Mali Ston Bay (southern Adriatic). Periodicum Biologorum
Volume: 99(2):255-264.
 
Vidakovic, J. & I. Bogut 1999 Sediment meiofauna and nematode fauna from the Borovik Reservoir (Croatia). Periodicum Biologorum
Volume: 101(2):171-175. (vii.1999)
 
Vidaković, J. & I. Bogut 1999 Sediment meiofauna and nematode fauna from the Borovik Reservoir (Croatia). Periodicum Biologorum
Volume: 101(2):171-177.
 
Lucic, D. & F. Krsinic 1998 Annual variability of mesozooplankton assemblages in Mali Ston Bay (southern Adriatic). Periodicum Biologorum
Volume: 100(1):43-52.
 
Peros-Pucar, D. & I. Ternjej 2015 The relative importance of physical-chemical factors in the brackish shallow lake Vrana (Croatia) as determinant of crustacean zooplankton community. Periodicum Biologorum
Volume: 116(3):293-301. SEP 2014
 
Bukvic, I., M. Kerovic, Z. Mihaljevic & M. Mestrov 1997 Macrozooplankton in the karstic Lake Vrana (Cres). Periodicum Biologorum
Volume: 99(3):397-401.
 
Vriser, B. 1997 Seasonal and three-year variability of meiofauna in the Gulf of Trieste (northern Adriatic). 99(2): 209-212. Periodicum Biologorum
Volume: 99(2):209-212.
 
Vriser, B. 1998 Meiofaunal recolonization of defaunated sediments: a field experiment; preliminary results. Periodicum Biologorum
Volume: 100:63-69.
 
Vriser, B. & A. Vukovic 2000 Meiofaunal recolonization of defaunated sediments: II. Harpacticoida (Copepoda); preliminary results. Periodicum Biologorum
Volume: 102(2):201-206.
Wilson: paper
Brancelj, A., M. Sisko & G. Kosi 1997 Distribution of algae and crustacea (Copepoda and Cladocera) in mountain lakes in Slovenia with different trophic levels. Periodicum Biologorum
Volume: 99(1):87-95.
Wilson: PDF
Ternjej, I. & M. Tomec 2005 Plankton community and related environmental factors in the oligotrophic Lake Vrana. Periodicum Biologorum
Volume: 107(3): 321-328.
 
Shabdin, M.L. & R. Karim 1990 Preliminary study on the density of meiofauna in the mangrove swamp at Teluk Mengkabung, Sabah. Pertanika
Volume: 13(3):349-355. [In Malay.]
 
Shabdin, M.L. 1987 The impact of pollution on the meiofaunal densities of an estuarine mudflat. Pertanika
Volume: 10(2):197-208.
 
Ali, A.B. 1991 Zooplankton abundance and composition in catfish (Clarias macrocephalus) ponds. Pertanika
Volume: 14(1):37-41.
 
Long, S.M. 1990 The impact of pollution on the nematode and harpacticoid copepod species composition of an estuarine mudflat. Pertanika
Volume: 13(1):33-44. (Malay summary)
 
Razak, S.A. & T. Saisho 2003 Summer mid-day-night composition and abundance of zooplankton from Lake Ikeda, Japan. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
Volume: 25(1):1-10.
 
Shabdin, M.L. 1990 The impact of pollution on the nematode and harpacticoid copepod species composition of an estuarine mudflat. Pertanika, Journal of Tropical Agricultural Science
Volume: 13(1):33-44. [Abstract in Malay.]
 
Zhad'ko, E.A. & V.N. Kazachenko 1997 Histopatologishcekie izmeneniya zhabernogo apparata serebryalnogo karasya pod vliyainem paraziticheskoi kopepody sicergazilyos. Perviy Kongress Ikhtiologov Rossii. Tezisy Dokladov (Astrakhan', Centyabr' 1997). M.: Izdatel'stvo VINRO, 1997.
Volume: :377. (abstract)
 
Kazachenko, V.N. 1997 Rasprostranenie paraziticheskikh kopepod v ribovodnikh khozyaistbakh. Perviy Kongress Ikhtiologov Rossii. Tezisy Dokladov (Astrakhan', Sentyabr' 1997) M.: Izdatel'stvo VINRO
Volume: 1997:378. (abstract)
 
Silva, R.M., M. Tavares-Dias, M.W. Reis Dias, M.K. Reis Dias, R.G. Barbosa Marinho 2013 Parasitic fauna in hybrid tambacu from fish farms. Pesquisa Agropecuaria Brasileira
Volume: 48(8):1049-1057.
 
Jeronimo, G.T., A.S. Ventura, S. Benitesde Padua, F. Satake, M. Mayumi Ishikawa & M. Laterca Martins 2013 Parasitic fauna of cachara cultured in a net-cage in the Paraguay River, Brazil. Pesquisa Agropecuaria Brasileira
Volume: 48(8):1163-1166. AUG 2013  
 
Skowronski, R.S.P., T.N. Corbisier & F.R. Robles 1998 Meiofauna along a coastal transect in Admiralty Bay, King George Island (Antarctica). Pesquisa Antarctica Brasileira, Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro
Volume: 3(1):117-132.
 
Almeida, Z.S. & V. Fônseca-Genevois 1999 Análise quali-quantitativa da meiofauna na região de Itapissuma -- PE. Quali-quantitative analysis of the meiofauna in the region of Itapissuma -- PE. Pesquisa em Foco, São Luiz
Volume: 7(9):115-137. [In Portuguese.]
 
Mancini, M., C. Rodriguez, C. Prosperi, V. Salinas & C. Bucco 2006 Main diseases of pejerrey (Odontesthes bonariensis) in central Argentina. Pesquisa Veterinaria Brasileira
Volume: 26(4): 205-210.
 
Grant, A.N. 2002 Medicines for sea lice. Pest Management Science
Volume: 58(6):521-527.
 
Sevatdal, S., A. Fallang, K. Ingebrigtsen & T.E. Horsberg 2005 Monooxygenase mediated pyrethroid detoxification in sea lice (Lepeophtheirus salmonis). Pest Management Science
Volume: 61(8):772-778.
 
Murray, A.G. 2002 Using observed load distributions with a simple model to analyze the epidemiology of sea lice (Lepeophtheirus salmonis) on sea trout (Salmo trutta). Pest Management Science
Volume: 58:585-594.
 
Baldacchino, F., B. Caputo, F. Chandre, A. Drago, A. della Torre, F. Montarsi & A. Rizzoli 2015

Control methods against invasive Aedes mosquitoes in Europe: a review.

Pest Management Science
Volume: 71(11):1471-1485. 10.1002/ps.4044 NOV 2015
 
Raynard, R.S., I.R. Bricknell, P.F. Billingsley, A.J. Nisbet, A. Vigneau & C. Sommerville 2002 Development of vaccines against sea lice. Pest Management Science
Volume: 58(6):569-575.
 
Fallang, A., J.M. Ramsay, S. Sevatdal, J.F. Burka, P. Jewess, K.L. Hammell & T.E. Horsberg 2004 Evidence for occurrence of an organophosphate-resistant type of acetylcholinesterase in strains of sea lice (Lepeophtheirus salmonis Kroyer). Pest Management Science
Volume: 60(12):1163-1170.
 
Fallang, A., S. Larsen & T.E. Horsberg 2006 Upper susceptibility threshold limits with confidence intervals: a method to identify normal and abnormal population values for laboratory toxicological parameters, based on acetylcholinesterase activities in sea lice. Pest Management Science
Volume: 62(3):208-213.
 
Wijngaarden, R.P.A. van, T.C. Brock & M.T. Douglas 2005 Effects of chlorpyrifos in freshwater model ecosystems: the influence of experimental conditions on ecotoxicological thresholds. Pest Management Science
Volume: 61(10):923-935.
 
Ingvarsdottir, A., M.A. Birkett, I. Duce, R.L. Genna,, W. Mordue, J.A. Pickett, L.J. Wadhams & A.J. Mordue 2002

Semiochemical strategies for sea louse control: host location cues.

Pest Management Science
Volume: 58(6): 537-545.
Wilson: paper
Rosie, A.J. & P.T.R. Singleton 2002 Discharge consents in Scotland. Pest Management Science
Volume: 58(6):616-621.
 
Murray, A.G. 2016

Increased frequency and changed methods in the treatment of sea lice (Lepeophtheirus salmonis) in Scottish salmon farms 2005-2011.

Pest Management Science
Volume: 72(2):322-326. 10.1002/ps.3996 FEB 2016
 
Leclercq, E., A. Davie & H. Emigaud 2014

Delousing efficiency of farmed ballan wrasse (Labrus bergylta) against Lepeophtheirus salmonis infecting Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts.

Pest Management Science
Volume: 70(8):1274-1282.
 
Mordue-Luntz, A.J. & A.W. Pike 2002 Salmon farming: towards an integrated pest management strategy for sea lice. Pest Management Science
Volume: 58(6):513-514.
 
Mordue-Luntz, A.J. & A.W. Pike 2002 Integrated pest management in salmon farming. Pest Management Science
Volume: 58(6):513-635.
 
Revie, C.W., G. Gettinby, J.W. Treasurer, G.H. Rae & N. Clark 2002 Temporal, environmental and management factors influencing the epidemiological patterns of sea lice (Lepeophtheirus salmonis) infestations on farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in Scotland. Pest Management Science
Volume: 58(6): 576-584.
 
Frenzl, B., H. Migaud, P.G. Fjelldal, A.P. Shinn, J.F. Taylor, R.H. Richards, K.A. Glover, D. Cockerill & J.E. Bron 2014

Triploid and diploid Atlantic salmon show similar susceptibility to infection with salmon lice Lepeophtheirus salmonis.

Pest Management Science
Volume: 70(6):982-988. JUN 2014  
 
Butler, J.R.A. 2002 Wild salmonids and sea louse infestations on the west coast of Scotland: sources of infection and implications for the management of marine salmon farms. Pest Management Science
Volume: 58(6): 595-608.
 
Treasurer, J.W. 2002 A review of potential pathogens of sea lice and the application of cleaner fish in biological control. Pest Management Science
Volume: 58(6): 546-558.
 
Rae, G.H. 2002 Sea louse control in Scotland, past and present. Pest Management Science
Volume: 58:515-520.
 
Denholm, I., G.J. Devine, T.E. Horsberg, S. Sevatdal, A. Fallang, D.V. Nolan & R. Powell 2002 Analysis and management of resistance to chemotherapeutants in salmon lice, Lepeophtheirus salmonis (Copepoda: Caligidae). Pest Management Science
Volume: 58(6):528-536.
 
Walsh, T.K., A.R. Lyndon & D.J. Jamieson 2007 Identification of cDNAs induced by the organophosphate trichlorphon in the parasitic copepod Lepeophtheirus salmonis (Copepoda; Caligidae). Pesticide Biochemistry and Physiology
Volume: 88(1):26-30.
 
Credner, R. 1887 Die Reliktenseen. Eine physisch-geographische Monographie. I Teil: Über die Beweise für den marinen Ursprung der als Relikten bezeichneten Binnengewässer. Petermanns geogr. Mitt., Erganzungsband
Volume: 19(86): 1-110, maps. 1-2.
 
Hjort, J., B. Helland-Hansen & H.H. Gran 1901 Die erste Nordmeerfahrt des norwegischen Fischereidampfers 'Michael Sars' im Jahre 1900 unter Leitung von Johan Hjort. Petermanns Mitt.
Volume: 47:73-83, 97-106, figs. 1-10.
 
Zinevici, V. 1971 Variatii calitative si cantitative ale zooplanctonului în zone de stufarie din Delta Dunarii. [Qualitative and quantitative variations of zooplankton in the fan area in the Danube Delta.] Muzeul Delta Dunarii. Peuce, Studii si Comunicari de Ştiinţele Naturii, Tulcea
Volume: 1:289-298. [In Romanian.]
 
Larink, O. & W. Westheide 2006 Coastal Plankton: Photo Guide for European Seas. Pfeil, Munich
Volume: 143 pp., illustrated. Paperback. ISBN 3-89937-062-7.
 
Whitton, H.M. 1988 Aspects of the Biology and pre-mating reproductive isolation in the genus Porcellidium (Copepoda, Harpacticoida). Ph. D. Thesis, Australian National University, Canberra
Volume: 162pp
Wilson: paper
Beaumont, K. 2003 Planktonic interactions and particulate flux in Antarctic coastal waters. Ph. D. Thesis, University of Tasmania, Hobart, Tasmania, Australia.
No Volume Data Available
 
Nishida, S. 1981

Taxonomic and ecological studies on the copepod family Oithonidae in the Pacific and Indian oceans.

Ph. D. Thesis, University of Tokyo, Tokyo, Japan.
Volume: 346 pp.
Wilson: paper
Onwudinjo, C.C. 1990 The hydrology and plankton of Benin River, Nigeria. Ph.D Thesis, University of Benin, Benin City, Nigeria.
Volume: 216 pp.
 
Gresty, K.A. 1990 The feeding biology of Mytilicola intestinalis Steuer, in the mussel host Mytilus edulis L., and other host-parasite relationships. Ph.D Thesis, University of Exeter, Exeter, U.K.
Volume: 196 pp.
 
Garlitskaya, L.A. 2010 Ecology of Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) of the northwestern part of the Black Sea. Ph.D. Candidate’s Thesis in Biological Sciences, A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, Ukraine.
Volume: 23 pp. [In Russian; abstract in English.]
 
Fanenbruck, M. 2003 Die Anatomie des Kopfes und des cephalen Skelett-Muskelsystems der Crustacea, Myriapoda und Hexapoda: Ein Beitrag zum phylogenetischen System der Mandibulata und zur Kenntnis der Herkunft der Remipedia und Tracheata. The anatomy of the head and the cephalic skeleto-muscle system of the Crustacea, Myriapoda and Hexapoda: A contribution to a phylogenetic system of the Mandibulata and to knowledge of the origin of the Remipedia and Tracheata. Ph.D. Dissertation (Doktor der Naturwissenschaften), Fakultät für Biologie, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany
Volume: Teil 1/3, Pp. 1-128. (German)
 
Hieber, M. 2002 Alpine streams: aspects of biocomplexity. Ph.D. Dissertation Eidgenössische Technische Hochschule, Zurich, Switzerland.
Volume: 178 pp.
 
Rahkola-Sorsa, M. 2008 The structure of zooplankton communities in large boreal lakes, and assessment of zooplankton methodology. Ph.D. Dissertation in Biology No. 59, Karelian Institute, University of Joensuu, Joensuu, Finland.
Volume: 117 pp. ISBN 978-952-219-201-1.
 
Vang, B. 2015

Recovery and properties of oil from the copepod Calanus finmarchicus.

Ph.D. Dissertation, University of Tromsø – The Arctic University of Norway (UIT), Tromsø, Norway.
Volume: 44 pp. [In English; abstract in Norwegian]
 
Shebanova, M.A. 2006 Biology of some mass species of copepod (Copepoda: Calanoida) in the epipelagial of the Sea of Okhotsk. Ph.D. Dissertation, A.V. Zhirmunskii Institute of Marine Biology, Far East Branch of the Russian Academy of Science, Vladivostok, Russia
Volume: [In Russian.]
 
Cornils, A. 2005 Die saisonalen Veränderungen der Copepodengemeinschaft in einem oligotrophen Meeresgebiet - dem nördlichen Golf von Aqaba (Rotes Meer). The seasonal changes of the copepod community in an oligotrophic marine environment - the northern Gulf of Aqaba (Red Sea). Ph.D. Dissertation, Alfred-Wegener-Institut für Polar und Meeresforschung, Bremerhaven, Germany
Volume: 162 pp. (In German.)
 
Dubischar, C.D. 2000 Mesozooplankton an der Polarfront des Südlichen Ozeans: Artenzusammensetzung, Verteilung und Rolle im Pelagial. Mesozooplankton on the Polar Front of the Southern Ocean: species composition, distribution and role in the pelagia l. Ph.D. Dissertation, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, Germany
Volume: 205 pp. (In German.)
 
Fahl, K. 1995 Biochemische Untersuchungen zum Lipidstoffwechsel antarktischer Copepoden. (Biochemical investigations on the lipid metabolism of Antarctic copepods.) Ph.D. Dissertation, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, Germany.
Volume: 135 pp. [In German; abstract in English.]
 
Engel, M. 2006 Calanoid copepod resting eggs - a safeguard against adverse environmental conditions in the German Bight and the Kara Sea? Dauereier calanoider Copepoden - eine Anpassung an ungünstige Umweltbedingungen auch in der Deutschen Bucht und der Karasee? Ph.D. Dissertation, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, Germany. (Berichte zur Polar- und Meeresforschung 508).
Volume: 108 pp.
 
Watkins, R.L. 1983 Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) from the California coast.  Ph.D. Dissertation, Arizona State University,
Volume: 313 pp.
Wilson: paper
Kamps, D.M. 1979 Effect of temperature and food availability on the clutch size of Diaptomus clavipes Schacht. Ph.D. Dissertation, Arizona State University, Phoenix
Volume: i-ix, 74pp.
 
Foster, J.M. 1973 Limnology of two desert, rechraged-groundwater ponds. Ph.D. Dissertation, Arizona State University, Phoenix
Volume: i-xv, 233pp.
 
Shivoga, W.A. 1999 Spatio-temporal Variations in Physicochemical Factors and Stream Fauna Abundance and Composition in the Zones of Transition between Baharini Springbrook, Njoro River and Lake Nakuru, Kenya. Ph.D. Dissertation, Austrian Foreign Student Exchange Programme, Austria
Volume: 102 pp.
 
Moncayo-Estrada, R. 2009 Coexistence in a Chirostoma species flock: niche analysis and the role of water-level fluctuation on the structure and function of the zooplanktivorous guild. Ph.D. Dissertation, Baylor University, Waco, Texas, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Alston, S. 1994 The taxonomy, epidemiology and behaviour of Ergasilus briani Markewitsch, 1933 (Copepoda: Poecilostomatoida and other ergasilid parasites of British freshwater fish. Ph.D. Dissertation, Bedford College, London, U.K.
No Volume Data Available
 
Morales, C.E. 1992 Consumption and production of particles by marine copepod assemblages: implications for particulate fluxes. Ph.D. Dissertation, Bedford College, London, U.K.
Volume: 224pp.
 
Stolbunova, V.N. 2006 Zooplankton ozera Pleshcheevo. [The zooplankton of lake Pleshcheevo.] Ph.D. Dissertation, Borok, Russia. Nauka, Moscow.
Volume: 152 pp.
 
Davis, C.S. 1982

Processes controlling zooplankton abundance on Georges Bank.

Ph.D. Dissertation, Boston University Graduate School, Boston
Volume: 198pp.
Wilson: paper
Cressey, R.F. 1965 A revision of the family Pandaridae (Copepoda, Caligoida), parasites of marine fishes. Ph.D. Dissertation, Boston University Graduate School, Boston
Volume: 267pp. + 1-page addendum.
Wilson: paper
Murnane, J.P. 1969

Postembryonic development and systematics of siphonostome copepods (Cyclopoida) associated with sponges from the northeastern coast of the United States.

Ph.D. Dissertation, Boston University Graduate School, Boston, Massachusetts
Volume: 261pp.
Wilson: paper
Flores-Tamse, A. 1997 Size structure, taxonomic composition, and biomass of zooplankton in a Gulf Stream warm-core ring. Ph.D. Dissertation, Boston University Marine Program, Boston University Graduate School, Boston, Massachusetts
Volume: 278pp.
Wilson: paper
Henjes, J. 2004 Response of the proto- and small metazooplankton assemblage during an iron fertilization experiment in the Polar Frontal Zone of the Southern Ocean Ph.D. Dissertation, Bremen University, Bremen, Germany.
No Volume Data Available
 
Peng, Jifeng 2009 A Lagrangian approach to transport of momentum and biomass in aquatic biological systems. Ph.D. Dissertation, California Institute of Technology, Pasadena, California, U.S.A.
Volume: 112 pp. http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-07212009-132708
 
Peng, J.F. 2010 A Lagrangian approach to transport of momentum and biomass in aquatic biological systems. Ph.D. Dissertation, California Institute of Technology, Pasadena, California, U.S.A.
Volume: 112 pp. http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-07212009-132708
 
Barabanshchikov, E.I. 2004 The zooplankton of lake Khanka. Ph.D. Dissertation, Candidate in Biological Sciences, St. Petersburg, Russia.
Volume: 215 pp. [In Russian.]
 
Ritterhoff, J. 1997 Assessment of trace metals in zooplankton from the Fram Strait and the Greenland Sea. Ph.D. Dissertation, Carl von Ossietsky Universität Oldenburg, Oldenburg, Germany
Volume: 101 pp.
 
Kahle, J. 2002 Untersuchung zur Analyse und Bewertung der Schwermetallakkumulation in antarktischen Crustaceen. Investigation of the analysis and estimation of heavy-metal accumulation in antarctic crustaceans. Ph.D. Dissertation, Carl von Ossietsky Universität Oldenburg, Oldenburg, Germany
Volume: 115 pp. (German)
 
Ptacnik, R. 2003 Omnivory in planktonic food webs: a study on the impact of mixotrophic flagellates and microzooplankton on food web dynamics and productivity. Ph.D. Dissertation, Christian Albrechts Universität zu Kiel, Kiel, Germany
Volume: 100 pp.
 
Fussmann, G. 1996 Control of rotifers in a meso-eutrophic lake by bottom-up and top-down processes: field studies and enclosure experiments. Ph.D. Dissertation, Christian Albrechts University, Kiel, Germany
Volume: 124 pp.
 

All Other Pages


[ TOP ]