Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 66196 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Heinrich, A.K. 1963 The specific features of copepod populations in the tropical portion of the Pacific Ocean from the view point of age composition. Osobennosti vozrastnogo sostava populyatsii kopepod v tropicheskoi chasti Tikhogo okeana. Okeanologiya
Volume: 3:88-89, figs. 1-5, tabs. 1-3. (23-i-1963, Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1961 The seasonal phenomena in the plankton of the world ocean. II. Seasonal phenomena in the plankton of the lower latitudes. Sezonnye yavleniya v planktone mirovogo okeana. II. Sezonnye yavleniya v planktone nizkikh shirot. Okeanologiya
Volume: 1:485-497. (Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1982 Time-dependent changes in structure of plankton populations in the Norwegian Sea and the Sargasso Sea. Okeanologiya
Volume: 22(2):293-297. Translated in: Oceanology 22(2)1982(1983):213-215.
 
Heinrich, A.K. 1986 Mass species of oceanic phytophagous copepods and their ecology. Okeanologiya
Volume: 26(2):288-294. Translated in Oceanology 26(2):213-217.
 
Heinrich, A.K. 1992 Mesozooplankton in the near-bottom layer of the south-western Indian Ocean. Okeanologiya
Volume: 32(6):1076-1081.
 
Heptner, M.V., A.N. Zaikin & J.A. Rudjakov 1990 Dead copepods in plankton: facts and hypotheses. Okeanologiya
Volume: 30(1):132-137. (Russian with English summary; translation in: Oceanology).
 
Heptner, M.V. 1968 Stroenie i taksonomicheskaya znachimost' genital'nogo kompleksa kopepod semeistva Euchaetidae (Calanoida). Structure and taxonomic significance of the genital complex of copepods of the family Euchaetidae (Calanoida). Okeanologiya
Volume: 8:680-692, figs. 1-3. (13-viii-1968, Russian with English summary).
Wilson: paper
Lampert, W. 1988 Cascading effects in lake ecosystems: the role of diel vertical migration of zooplankton. Okeanologiya
Volume: 34(2):123-141. (Russian with English summary.)
 
Vinogradov, M.E. 1973 Novye dannye o kolichestvennom raspredelenii planktona v glubinnykh sloyakh Yaponskogo morya. New data on the quantitative distribution of plankton in the deep layers of the Japan Sea. Okeanologiya
Volume: 13(6):1093-1097, figs. 1-2, tabs. 1-2. (10-xii-1973, Russian with English summary).
 
Vinogradov, M.E. 1962 O kolichestvennom raspredelenii glubokovodnogo planktona v severnoi chasti Indiiskogo okeana. Quantitative distribution of deep-sea plankton in the northern part of the Indian Ocean. Okeanologiya
Volume: 2(4):577-592, figs. 1-6, tabs. 1-4. (Russian.)
 
Vinogradov, G.M., A.L. Vereshchaka, E.A. Shushkina, G.N. Arnautov & V.Y. d'Yakonov 1997 Vertical distribution of zooplankton above the Broken Spur hydrothermal field in the North-Atlantic Gyre (29 degrees N, 43 degrees W). Okeanologiya
Volume: 37(4):559-570. (Russian)
 
Vinogradov, G.M., E.I. Musaeva, V.Y. Dyakonov & V.I. Gagarin 2004 Vertical distribution of the zooplankton at the Gulf Stream Frontal Zone (the 'Titanic' site), summer 2003. Okeanologiya
Volume: 44(2): 249-258. (Russian)
 
Vinogradov, G.M., M.E. Vinogradov & E.I. Musaeva 2002 Some patterns of vertical distribution of the net mesoplankton at the north periphery of the North Atlantic gyre (June-August 2001). Okeanologiya
Volume: 42(4): 518-526. (Russian)
 
Vinogradov, G.M., N.V. Druzhkov, E.F. Marasaeva & V.V. Larionov 2001 Mesozooplankton under ice in the Pechora and Kara Seas during the winter-spring period of 2000. Okeanologiya
Volume: 41(5): 728-735 (Russian).
 
Vinogradov, G.M. & E.I. Musaeva 2004 Patterns of the vertical plankton distribution in the areas of the hydrothermal activity: Menez Gwen, Lost City and Snake Pit (North Atlantic). Okeanologiya
Volume: 44(4):538-548. (Russian)
 
Vinogradov, M.E. & Y.R. Nalbandov 1990 Influence of water density variations on the distribution of the physical, chemical and biological characteristics of the open regions of the Black Sea. Okeanologiya
Volume: 30(5):769-777.
 
Vinogradov, M.E. & E.A. Shushkina 1992 Temporary changes of the zooplankton community structure in the open parts of the Black Sea. Okeanologiya
Volume: 32(4):709-717.
 
Vinogradov, M.E. & E.G. Arashkevich 1969 Vertikal'noe raspredelenie interzonal'nykh kopepod fil'tratorov i ikh rol' v soobshchestvakh razlichnykh glubin severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Vertical distribution of interzonal copepod filtrators and their role in communities of different depth of the northwestern part of the Pacific Ocean. Okeanologiya
Volume: 9(3):488-499. (Russian.) Translation in: Oceanology, 9(3): 399-409, figs. 1-7, tabs. 1-8).
 
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1961 Vliyanie defitsita kisloroda na raspredelenie planktona v Arabiiskom more. (The influence of oxygen deficit upon the plankton distribution in the Arabian Sea). Okeanologiya
Volume: 1(4):670-678, figs. 1-3.
 
Vinogradov, M.E. & E.A. Shushkina 1982 Estimate of the concentration of Black Sea jellyfish, ctenophores and Calanus, based on observations from the Argus submersible. Okeanologiya
Volume: 22(3):473-480. Translated in: Oceanology 22(3) 1982(1983): 351-355
 
Vinogradov, M.E. & A.F. Sazhin 1978 Vertikal'noe raspredelenie osnovnykh grupp zooplankona v severnoi chasti Yaponskogo morya. Vertical distribution of the major zooplankton groups in the northern part of the Sea of Japan. Okeanologiya
Volume: 18(2):312-319, figs. 1-5, tabs. 1-2. (7-iv-1978, Russian with English summary; translation in: Oceanology, 18(2): 205-209, figs. 1-5, tabs. 1-2).
 
Vinogradov, M.E., N.M. Voronina & I.N. Sukhanova 1961 Gorizontal'noe raspredelenie tropicheskogo planktona i ego svyaz' s nekotorymi osobennostyami struktura vod otkrytykh raionov okeana. The horizontal distribution of tropical plankton and its relation to some features of the water structure of the open sea. Okeanologiya
Volume: 1(2):283-293, figs. 1-2. (Russian.)
 
Vinogradov, M.E., E.I. Musaeva & T.N. Semenova 1990 Factors determining the position of the lower layer of mesoplankton concentration in the Black Sea. Okeanologiya
Volume: 30(2):295-305. (In Russian; translated in Oceanology.)
 
Vinogradov, M.E., I.V. Kukina, L.P. Lebedeva & E.A. Shushkina 1977 Izmenenie s glubinoi funktsional'nykh kharakteristik planktonnogo soobshchestva Tichookeanskogo ekuatorial'nogo apvelllinga. Changes with depth of the functional characteristics of a plankton community in the Pacific equatorial upwelling. Okeanologiya
Volume: 17(3):524-531, figs. 1-5, tab. (13-vi-1977, Russian with English summary).
 
Vinogradov, M.E., I.V. Kulina, L.P. Lebedeva & E.A. Shushkina 1977 Variation with depth of the functional characteristics of a plankton community in the equatorial upwelling region of the Pacific Ocean. Okeanologiya
Volume: 17(3):524-531. Translated In: Oceanology 17(3):345-350.
 
Vinogradov, M.E., E.A. Shushkina & G.G. Nikolaeva 1993 The state of zoocoene in the open areas of the Black Sea during late summer 1992. Okeanologiya
Volume: 33(3):382-387.
 
Vinogradov, M.E., E.A. Shushkina, A.L. Vereshchaka & N.P. Nezlin 1996 On migrations of Calanus finmarchicus s.l. during the polar day in the Norwegian Sea. Okeanologiya
Volume: 36(1):66-70. (in Russian.)
 
Vinogradov, M.E., O.K. Bordovsky & E.A. Akhmet'eva 1970 Biokhimiya okeanskogo planktona. Khimicheskii sostav planktona s razlichnykh glubin severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Biochemistry of the oceanic plankton. Chemical composition of plankton from different depths of the northwestern Pacific. Okeanologiya
Volume: 10(5):871-877, figs. 1-3. (28-x-1970, Russian with English summary).
 
Vinogradov, M.E., T.A. Shiganova & V.S. Khoroshilov 1995 The state of main organisms of plankton community in the Black Sea in 1993. Okeanologiya
Volume: 35(3):419-422. (Russian)
 
Vladimirskaya, E.V. 1978 Vozrastnoi sostav populyatsii massovykh vidov kopepod zomoi i yuzhnoi chasti morya Skotiya. Age composition of winter populations of abundant copepod species in the southern part of the Scotia Sea. Okeanologiya
Volume: 18(2):307-311, figs. 1-4, tab. (7-iv-1978, Russian with English summary).
 
Vladimirskaya, E.V. 1978 Raspredelenie zooplanktona v raione o. Yuzhnaya Georgiya letom 1975 g. Zooplankton distribution in the vicinity of the island of South Georgia in summer, 1975. Okeanologiya
Volume: 18(3):519-523, figs. 1-4. (31-iv-1978, Russian with English summary).
 
Vodyanitsky, V. 1961 Nekotorye rezultaty issledovanii Sevastopol'skoi biologicheskoi stantsii im A.O. Kovalevskogo v Sredizemnom more v 1958-60 gg. Some results of investigations carried out in the Mediterranean by the Sevastopol Biological Station named after A.O. Kovalevsky during 1958-60. Okeanologiya
Volume: 1(5):791-804. (Russian)
 
Voronina, N.M., V.V. Menshutkin & V.B. Tseitlin 1979 Matematicheskoe modelirovanie prostranstvenno-vremennogo raspredeleniya i vozrastnoi struktury populyatsii antarkticheskikh kopepod. Mathematical simulation of the space-time distribution and age structure of the Antarctic copepod population. Okeanologiya
Volume: 19(1):122-131, figs. 1-6. (12-ii-1979, Russian with English summary)(translation in: Oceanology, 19(1): 76-81, figs. 1-6).
 
Voronina, N.M. 1999 The vertical distribution and seasonal mirations of populations of common copepods in the Pacific sector of the Antarctic and the dependence of the environmental factors. Vertikal'noe raspredelenie i sezonnye migratsii massovykh populyatsij kopepod Tikhookeanskogo sektora Antarkiki v zavisimosti ot faktorov sredy. Okeanologiya
Volume: 3:395-405. (Russian)
 
Voronina, N.M., E.V. Vladimirskaya & M.I. Zhmiyevska 1978 O sezonnykh izmeneniyakh vozrastnogo sostava i vertikal'nogo raspredeleniya massovykh vidov zooplanktona yuzhnogo okeana. On the seasonal variations in the age composition and vertical distribution of common zooplankton species in the Southern Ocean. Okeanologiya
Volume: 18(3):512-518, figs. 1-3. (31-v-1978, Russian with English summary: translation in: Oceanology 18(3):335-339, figs. 1-3)
 
Voronina, N.M. 1970 Vertikal'noe raspredelenie massovoi kopepody Rhincalanus gigas v yuzhnom okeana. The vertical distribution of a widespread copepod, Rhincalanus gigas, in the Southern Ocean. Okeanologiya
Volume: 10(5):858-870, figs. 1-5. (28-x-1970; Russian.)
 
Voronina, N.M. 1966 Nekotorie resultaty izucheniya zooplanktona Yuzhnogo okeana. Some results of studying the southern ocean zooplankton. Okeanologiya
Volume: 6(4):681-689, figs. 1-3. (Russian.)
 
Voronina, N.M. 1970 Vertikal'naya struktura pelagicheskogo soobshchestva v Antarktike. Vertical structure of a pelagic community in Antarctica. Okeanologiya
Volume: 12:415-420. (In Russian.)
 
Voronina, N.M. 2002 Peculiarities of mezoplankton in different types of waters in the Pacific sector of the Antarctic. Okeanologiya
Volume: 42(1): 76-84 (Russian).
 
Voronina, N.M. 2003 The effect of sea ice on the life cycles of mass species of Antarctic copepods in the Weddell Sea. Okeanologiya
Volume: 43(6):832-839. (In Russian; abstract in English.)
 
Voronina, N.M. & A.G. Naumov 1968 Kolichestvennoe raspredelenie i sostav mezoplankton yuzhnogo okeana. Quantitative distribution and composition of mesoplankton in southern ocean. Okeanologiya
Volume: 8(6):1059-1065, figs. 1-3, tabs. 1-2. (17-xii-1968, Russian with English summary).
 
Voronina, N.M. 1972 Vertikal'naya struktura pelagicheskogo soobshchestva v Antarktike. Vertical structure of a pelagic community in Antarctica. Okeanologiya
Volume: 12(3):492-498, figs. 1-3.
 
Voronina, N.M. 1962 A raspredelenii makroplanktona v severnoi polovine Indiiskogo okeana. (On the distribution of the macroplankton in the northern half of the Indian Ocean). Okeanologiya
Volume: 2(1):118-125, figs. 1-2. (Russian).
 
Voronina, N.M. 1963 Zavisimost polozheniya i kharaktera biogeograficheskikh granits v pelagiali yuzhnogo okeana ot gydrometeorologicheskikh uslovii. Soobshchenie 1. Granitsa mezhdu antarkticheskoi i subantarkticheskoi oblastyami. Okeanologiya
Volume: 3(2):285-296, figs. 1-6.
 
Volkov, A.F., V.I. Chuchukalo, V.I. Radchenko, A.Y. Efimkin & N.A. Kuznetsova 1995 Feeding habits of Dolly Varden (Salvelinus malma) in the Bering Sea in summer. Okeanologiya
Volume: 35(6):909-915.
 
Vasil'eva, Y.V., A.F. Pasternak & A.G. Timonin 2009 Rol’ melkoi fraktsii mezozooplanktona v pelagicheskom soobshchestve severo-vostochnoi chaste Chernogo Morya v osennii period. Okeanologiya
Volume: 49(4):523-531. [In Russian.]
 
Piontkovsky, S.A. 1985 Prostranstvennaya struktura planktonnykh pole i ikh svyaz' s fiziko-khimicheskimi svostvami sredy. Spatial structure of the planktonic fields and their connection with environmental physic-chemical properties. Okeanologiya
Volume: 25(3):497-502. (11-v-1985, Russian with English summary).
 
Piontkovsky, S.A. & O.A. Yunev 1985 Elements of reciprocal spatial structure of phyto- and zooplankton fields in quasi-homogeneous layer in the tropical Atlantic Ocean. Okeanologiya
Volume: 25(4):669-672. (Russian with English summary).
 
Sazhina, L.I. & S.I. Bazanov 1974 Kompaktnaya peredvizhinaya avtomaticheskaya termoreguliruyushchaya ustanovka dlya soderzhaniya veslonogikh rakoobraznykh (Copepoda). A compact movable automatic temperature regulating device for keeping copepods (Copepoda). Okeanologiya
Volume: 14(1):196-198, figs. 1-2. (7-xi-1974, Russian with English summary).
 
Sazhina, L.I. 1995 Fecundity of copepods and distribution of eggs numbers in Black Sea microzooplanktons in 1992. Okeanologiya
Volume: 35(4):562-568. Serial normally translated cover to cover in: Oceanology.
 
Arashkevich, E.G. & A.V. Drits 1997 Biochemical composition, respiration rate and gonad development in late-stage copepodites of Calanoides carinatus (Kroyer) from the Benguela upwelling region. Okeanologiya
Volume: 37(4):571-577. (Russian.)
 
Arashkevich, E.G. & K.N. Kosobokova 1988 To the problem of life-strategy of herbivorous copepods: physiology and biochemical composition of the overwintering Calanus glacialis in starvation conditions. Okeanologiya
Volume: 28(4):657-662.
 
Arashkevich, E.G. 1969 Kharakter pitaniya kopepod severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. The character of feeding of copepods in the northwestern Pacific Okeanologiya
Volume: 9:857-872, figs. 1-3, tabs. 1-4. (10-x-1969, Russian with English summary)
 
Arashkevich, E.G. 1972 Vertikal'noe raspredelenie razlichnykh tropicheskikh gruppirovok kopepod v boreal'nykh i tropicheskikh raionakh Tikhogo okeana. Vertical distribution of different tropic groups of copepods in the boreal and tropical regions of the Pacific Ocean. Okeanologiya
Volume: 12(2):315-325, figs. 1-3, tabs. 1-4. (Russian with English summary).
 
Arashkevich, E.G., M.B. Flint & A.G. Pelymsky 1982 Kachestvennaya kharakteristika pitaniya massovykh vidov zooplanktona Peruanskogo pribrezhnogo raona. Qualitative characteristics of feeding of the abundant zooplankton species in the Peruvian coastal region, translated as:Qualitative description of the feeding habits of abundant zooplankton species off the coast of Peru). Okeanologiya
Volume: 22(4):645-651, figs. 1-2, tabs. 1-2. (28-vii-1982, Russian with English summary; translation in:Oceanology, 22(4):477-482, figs. 1-2, tabs. 1-2,
 
Arashkevich, E.G. & V.B. Tseitlin 1978 Zavisimost' patsiona ot kontsentratsii pishchu u kopepod-fitofagov i mekhanizm ikh pitaniya. Dependence of ration on food concentration in phytophagous copepods and their feeding mechanism Okeanologiya
Volume: 18(3):530-536, figs. 1-3. (31-v-1978, Russian with English summary).
 
Arashkevich, E.G. & A.V. Drits 1984 Influence of food particle size and food concentration on the ingestion rate in herbivorous copepods of the genus Calanus. Okeanologiya
Volume: 24(4):677-683. (Russian with English summary; translation in: Oceanology, 24(4): 513-517).
 
Arachkevich, E.G. & K.N. Kosobokova 1988 To the problem of life-stratigy of herbivorous copepods: physiology and biochemical composition of the overwintering Calanus glacialis in starvation conditions. Okeanologiya
Volume: 28(4):657-672(?). (Russian with English summary.)
 
Dimov, I.G. 1965 Bolgarskie issledovaniya zooplanktona Chernogo morya. Studies of zooplankton in the Black Sea area by Bulgarian scientists. Okeanologiya
Volume: 5(3):487-494. (18-vi-1965, Russian.)
 
Perueva, E.G. 1977 Sutochnyi Ritm Pitaniya Kopepoditnoi Stadii Calanus glacialis Yashnov. The Diurnal Feeding Rhythm of Iv Copepodite Stage of Calanus glacialis Jaschnov. Okeanologiya
Volume: 17(6):1085-1089, figs. 1-2. (15-xii-1977, Russian with English Summary.)
 
Perueva, E.G. 1984 A comparison of the feeding of two abundant copepods of the White Sea. Okeanologiya
Volume: 24(5):813-818. Translated In: Oceanology 24(5):613-617.
 
Perueva, E.G. 1986 Pishchevoe povedenie v kopepoditno stadii Calanus glacialis v eksperimente. The feeding behaviour of V copepodites of Calanus glacialis under experimental conditions. Okeanologiya
Volume: 26(6):998-1005. (Russian with English summary; translation in:Oceanology, 26(6):753-758 (1987)).
 
Pertsova, N.M. & M.I. Sakharova 1967 Zooplankton proliva Velikaya Salma (Beloe More) v soyazi s osobennostnyami gidrologicheskogo rezhima v 1966 g. Zooplankton of the Velikaya Salma Strait (the White Sea) as related to the special features of the hydrological regime in 1966. Okeanologiya
Volume: 7(6):1068-1075, figs. 1-4, tabs. 1-2. (xi-xii.1967; Russian with English summary.)
 
Perueva, E.G. 1971 Some quantitative feeding patterns exhibited by the copepod Calanus. Nekotorye Kolichestvennye Zakonomernosti Pitaniya Kopepod Calanus. Okeanologiya
Volume: 11(2):283-292, figs. 1-5, tabs. (10-iv-1971, Russian with English Summary.)
Wilson: paper
Pertsova, N.M. & K.N. Kosobokova 1996 Sex ratio, reproduction and fecundity of Pseudocalanus minutus (Kroyer) in the White Sea. Okeanologiya
Volume: 36(5):747-755. (In Russian.)
 
Zenkevich, L.A. & Ya.A. Birstein 1961 O geograficheskoi drevnosti glubokovodnoi fauny. On the geological antiquity of the deep-sea bottom fauna. Okeanologiya
Volume: 1(1):110-124. (Russian.)
 
Petipa, T.S. 1984 On the methods and criteria for assessing active metabolism in copepods. Okeanologiya
Volume: 24(5):831-835. Translated In: Oceanology 24(5):627-630.
 
Petipa, T.S. & N.A. Ostravskaya 1984 Assessment of active metabolism and efficiency of use of chemical energy by migrating copepods. Okeanologiya
Volume: 24(5):836-842. Translated In: Oceanology 24(5):631-636.
 
Zuenko, Y.I. & V.V. Nadtochy 2004 Investigation of upwelling influences on the mesoplankton abundance and composition in the Japan Sea coastal zone. Okeanologiya
Volume: 44(4):561-569. (Russian)
 
Rudyakov, Yu.A. 1986 Diurnal changes in frequency of occurrence of certain zooplankton species off the California coast. Okeanologiya
Volume: 26(2):295-299. (Russian with English summary; translation in:Oceanology, 26(2):218-221).
 
Rudyakov, Yu.A. 1979 Diurnal vertical migrations of pelagic animals in the Canary Islands area. Okeanologiya
Volume: 19(2):305-310. Translated in: Oceanology 19(2):196-199.
 
Rudyakov, Yu.A. 1982 Mean depth of occurrence and vertical distribution range of pelagic animals. Okeanologiya
Volume: 22(2):287-293. Translated in: Oceanology 22(2)1982(1983):208-212.
 
Rudyakov, Yu.A. 1972 Skorost' passivnogo vertikal'nogo peremeshcheniya planktonnykh organizmov. Passive vertical displacement rate of planktonic organisms. Okeanologiya
Volume: 12(6):1066-1071, tabs. 1-3. (14-xii-1972, Russian with English summary; translation in: Oceanology, 12(6): 886-890).
 
Rudyakov, Yu.A. 1977 Metody opisaniya vertikal'nogo raspredeleniya pelagicheskikh organizmov. Methods for the description of the vertical distribution of pelagic organisms. Okeanologiya
Volume: 17(2):319-323, fig., tab. (20-iv-1977, Russian with English summary; translation in: Oceanology, 17(2): 205-207, fig.)
 
Rudyakov, Yu.A. & N.M. Voronina 1967 Plankton i bioluminestsentsiya v Krasnom more i Adenskom zalive. Plankton and bioluminescence in the Red Sea and the Gulf of Aden. Okeanologiya
Volume: 7(6):1067-1088, figs. 1-4, tabs. 1-5. (xi/xii-1967, Russian with English summary).
 
Rudyakov, Yu.A. & N.M. Voronina 1973 Sutochnye vertikal'nye migratsii kopepody Metridia gerlachei v more Skotiya. Diurnal vertical migration of Metridia gerlachei in the Scotia Sea. Okeanologiya
Volume: 13(3):512-514, fig. 1. (19-vi-1973, Russian with English summary).
 
Rudyakov, Yu.A. & V.B. Tsetlin 1976 Kharakteristika sutochnykh vertikal'nykh migratsii pelagicheskoi fauny v raione Kanarskikh ostrovov. Characteristics of the diurnal migration of the pelagic fauna in the Canary Island area. Okeanologiya
Volume: 16(2):329-335, figs. 1-4. (8-iv-1976, Russian with English summary; translation in: Oceanology, 16(2): 184-187, figs. 1-4).
 
Pasternak, A.F., A.M. Demidov, A.V. Drits & V.V. Fadeev 1987 Use of laser fluorimetry to determine the content of plant pigments in the gut contents of zooplankton. Okeanologiya
Volume: 27(5):852-856. Translated in Oceanology.
Wilson: paper
Pasternak, A.F. & K.O. Kopylov 1983 The role of Necrophagous infusorians, Colpoda, in the planktonic communities of the Black Sea coastal waters. Okeanologiya
Volume: 23(2):320-324. Translated in: Oceanology 23(2):240-243.
 
Pasternak, A.F. 1984 Feeding of copepods of genus Oncaea (Cyclopoida) in the southeastern Pacific Ocean. Okeanologiya
Volume: 24(5):808-812. (Russian with English summary; translation in: Oceanology, 24(5): 609-612).
 
Pasternak, A.F., E.I. Musaeva & E.A. Shushkina 1983 Izmenenie Skorosti Dykhaniya Massovykh Vidov Zooplanktona Chernogo Morya V Techenie Goda. Changes in the Respiration Rate of Black Sea Abundant Zooplankton Species During the Course of the Year. Okeanologiya
Volume: 23(1):145-149, figs. 1-2, tabs. 1-2. (17-i-1983, Russian with English Summary; Translation in Oceanology, 23(1): 109-113, figs. 1-2).
 
Pasternak, A.F., E.G. Arashkevich & Y.I. Sorokin 1984

Rol' Paraziticheskikh Vodorosle`í Roda Blastodinium V Ekologii Planktonnykh Kopepod. The role of parasitic algal genus Blastodinium in the ecology of the plankton copepods.

Okeanologiya
Volume: 24(6):994-998, tabs. 1-2. (15-xi-1984, Russian with English summary.)
 
Yuneva, T.V., L.S. Svetlichnyi, O.A. Yunev, L.V. Georgieva & L.G. Senichkina 1997 Spatial variability of Calanus euxinus lipid content in connection with chlorophyll concentration and phytoplankton biomass. Okeanologiya
Volume: 37(5):745-752. (Russian.)
 
Drits, A.V. 2000 Daily ration and respiration of copepod Calanus marshallae in the region of the Pribilof Islands (Bering Sea). Okeanologiya
Volume: 40(5):708-713. (In Russian.)
 
Drits, A.V. & A.F. Pasternak 1989 Vliyannie kontsentratsii pishchi na aktivnost' pitanniya i skorost' osvobozhdeniya kishechnika kopepod fitofagov v raonakh apvellingov. The influence of food concentration on feeding activity and gut evacuation rates of herbivorous copepod in upwelling regions. Okeanologiya
Volume: 29(2):309-315.
 
Drits, A.V., A.F. Pasternak & V.B. Tseitlin 1990 Diel feeding rhythm in Antarctic copepod Calanus propinquus. Okeanologiya
Volume: 30(6):999-1005. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Drits, A.V., A.F. Pasternak, T.N. Semenova & M.V. Flint 1990 The feeding of herbivorous copepods in upwelling areas. Diurnal rhythms, rations and grazing pressure. Okeanologiya
Volume: 30(2):311-319. (Russian with English summary; translation in: Oceanology.
 
Drits, A.V. 1981 Some patterns of feeding of Sagitta enflata. Okeanologiya
Volume: 21(5):882-888. Translated in: Oceanology 21(5)1981(1982):624-628.
 
Drits, A.V. & S.V. Utkina 1988 Sagitta setosa feeding in the deep layers of high plankton concentration during daytime in the Black Sea. Okeanologiya
Volume: 28(6):1014-1019.
Wilson: paper
Drits, A.V. & T.N. Semenova 1985 Experimental investigation of the feeding of Oithona similis Claus. Okeanologiya
Volume: 24(6):1003-1008. (Russian with English summary; translation in: Oceanology, 24(6): 755-759).
 
Mikheev, V.N. 1977 Vozrastnaya struktura popul'yatsii massovykh vidov kopepod v Peruanskom upvellinge. Sravnenie orudii lova. Age structure of the populations of mass copepod species in the Peruvian upwelling. Comparison of the collecting gear. Okeanologiya
Volume: 17(3):511-516, figs. 1-3. (13-vi-1977, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Mikheev, V.N. 1977 Structural characteristics of the zoocoenosis in the Peruvian coastal upwelling region. Okeanologiya
Volume: 17(4):700-706. Translated in: Oceanology 17(3)1977(1978):462-465.
 
Katunin, D.N. & V.V. Sapozhnikov 1997 Comprehensive studies of the southern Caspian Sea ecosystems (seasonal survey made from R/V 'Gylyan' of the joint Russia-Iran expedition August-September 1994-February 1996). Okeanologiya
Volume: 37(1):152-154. (In Russian.)
 
Kanaeva, I.P. 1968 O rasprostranenii massovykh vidov kopepod v zapadnoi chasti morya Skotiya. On the distribution of mass copepod species in the western part of the Scotia Sea. Okeanologiya
Volume: 8:705-713, figs. 1-4, tab. 1. (13-viii-1968, Russian with English summary).
Wilson: paper
Greze, V.N. 1963 Osobennosti biologicheskoi struktury pelagiali Ionicheskogo morya. Specific traits noted in the structure of the pelagial in the Ionian Sea. Okeanologiya
Volume: 3(1):100-109, figs. 1-3, tabs. 1-2. (23-i-1963, Russian with English summary).
 
Greze, V.N. 1962 Opyt primeneniya planktonometra pri issledovaniyakh morskogo planktona. On the use of the planktonmeter for the study of the marine plankton. Okeanologiya
Volume: 2(2):305-310, figs. 1-2, tabs. 1-3. (Russian.)
 
Greze, V.N. 1964 Prozrachnost' planktonnykh zhivotnykh ekvatorial'noi Atlantiki. The transparency of plankton organisms in the equatorial part of the Atlantic Ocean. Okeanologiya
Volume: 4(1):125-127, tab. (Russian.)
 
Greze, V.N., E.P. Baldina & O.K. Bileva 1968 Produktsiya planktonnykh kopepod v neriticheskoi zone Chernogo morya. Production of planktonoc copepods in the neritic zone of the Black Sea. Okeanologiya
Volume: 8:1066-1070, tabs. 1-6. (17-xii-1968, Russian with English summary).
 
Kosobokova, K.N., A.V. Drits & P.I. Krylov 1988 Physiological and biochemical properties of Calanoides carinatus in the upwelling waters of Namibian coast. Okeanologiya
Volume: 28(3):484-489. (Russian with English summary.)
 
Kosobokova, K.N. 1989 Age and seasonal variations of biochemical composition the copepod Calanus glacialis Jaschnov in relation with peculiarities of its life in the White Sea. Okeanologiya
Volume: 30(1):138-146. (Russian with English summary; translation in:Oceanology).
 
Kosobokova, K.N. 1990 Vozrastnye i sezonnye izmeneniya biokhimicheskogo sostava veslonogogo rachka Calanus glacialis Jaschnov v svyazi s osobennostyami ego zhiznennogo tsikya v Belom more. Okeanologiya
Volume: 30(1):138-146. (Russian with English summary.)
 
Kosobokova, K.N. 1992 Egg production of the Antarctic copepod Calanus propinquus in laboratory conditions. Okeanologiya
Volume: 32(1):134-140.
 
Kosobokova, K.N. 1993 Reproduction and fecundity of the White Sea copepod Calanus glacialis in aquarial conditions. Okeanologiya
Volume: 33(3):392-396.
 
Kosobokova, K.N. 1998 New data on the life cycle of Calanus glacialis in the White Sea (based on the seasonal observations of the development of its genital system). Okeanologiya
Volume: 38(3):387-396. (v-vi.1998; Russian)
 
Kosobokova, K.N. 1986 Estimation of production of common herbivorous copepods of Central Arctic Basin. Okeanologiya
Volume: 26(6):994-997. (Russian with English summary; translation in:Oceanology, 26(6):749-752).
Wilson: paper
Kosobokova, K.N., T.N. Ratkova & A.F. Sazhin 2003 Early-spring zooplankton in the ice-covered Chupa Inlet (White Sea), 2002. Okeanologiya
Volume: 43(5): 734-743. (Russian)
 
Kosobokova, K.N. 1980 Caloric value of some zooplankton representatives from the central Arctic Basin and the White Sea. Okeanologiya
Volume: 20(1):129-136. Translated in: Oceanology 20(1):84-89.
Wilson: paper
Kolosova, E.G. 1975 Temperaturnyi faktor i raspredelenie massovykh vidov Belomorskogo zooplanktona. Temperature effects upon the distribution of the mass zooplankton species in the White Sea. Okeanologiya
Volume: 15(1):129-133. (12-ii-1975, Russian with English summary.)
 
Kolosova, E.G. 1978 Nekotorye zakonomernosti vertikal'nogo raspredeleniya zooplanktona Belogo morya, vyyavlennye metodom korrelyatsionnykh pleyad. Some regularities in the vertical distribution of the White Sea zooplankton established with the aid of the correlation pleiads method. Okeanologiya
Volume: 18(2):320-326, figs. 1-2. (7-iv-1978, Russian with English summary; translation in: Oceanology, 18(2)).
 
Kolosova, E.G., K.A. Kokin & A.N. Vishensky 1977 Raspredelenie prostranstvennykh gruppirovok zooplanktona Belogo morya. Distriubution of the spatial zooplankton groups in the White Sea. Okeanologiya
Volume: 17(6):1064-1072, figs. 1-2. (15-xii-1977, Russian with English summary; translation in: Oceanology, 17(6).
 
Konsulov, A. 1990 Daily vertical migration of zooplankton in the Bulgarian Black Sea coastal region. Okeanologiya
Volume: 19:35-48. [In Russian; abstract in English.]
 
Konsulov, A. 1986 Seasonal and annual dynamics of zooplankton in the Black Sea along the Bulgarian coast for the 1974-1984 period. Okeanologiya
Volume: 16:23-33. [In Russian; abstract in English.]
 
Lipskaya, N.Y. & N.N. Gorbunova 1977 Pitanie lichinok parusnikovykh ryb. Feeding of Sailfish larvae. Okeanologiya
Volume: 17(3):517-523, figs. 1-2, tabs. 1-3. (13-vi-1977, Russian with English summary).
 
Lipskaya, N.Y. & N.N. Gorbunova 1980 Feeding of the larvae of the snake mackerel Gempylus serpens. Okeanologiya
Volume: 20(2):314-320. Translated in: Oceanology 20(2):204-208.
 
Mokievskii, V.O., A.A. Udalov & A.I. Azovskii 2007 O kolichestvennom raspredelenii meiobentosa glubokovidnykh zon v mirovom okeane. (Quantitative distribution of meiobenthos in deep-water zones of the World Ocean.) Okeanologiya
Volume: 47(6):857-874. [In Russian; abstract in English.]
 
Ostapenya, A.P., L.M. Sushchenya & N.N. Khmeleva 1967 Kaloriinost' Plankton Tropicheskoi Zony Okeana. Caloricity of Plankton from the Tropical Zone of the Ocean. Okeanologiya
Volume: 7(6):1100-1107, figs. 1-3, tabs. 1-4. (14-Xii-1967, Russian with English Summary).
 
Fedosova, R.A. 1974 Raspredelenie nekotorykh vidov kopepod v raione podvodnogo Gavaiskogo khrebta. Distribution of some Copepoda species in the vicinity of the underwater Hawaiian ridge. Okeanologiya
Volume: 14(5):888-892, figs. 1-6. (10-x-l974, Russian with English summary; translation, under the same title, in: Oceanology, 14(5): 724-728, figs. 1-6. (vii-1975)).
 
Chertoprud, E.S., A.I. Azovsky & F.V. Sapozhnikov 2005 Kolonizatsiya litoral'nymi garpaktitsidami (Harpacticoida: Copepoda) bezzhiznennykh gruntov razlichnogo granulometricheskogo sostava. [Colonization of azoic sediments of different grain-size composition by littoral Harpacticoida: Copepoda.] Okeanologiya
Volume: 45(4):637-646. [In Russian.]
 
Chertoprud, E.S. & L.A. Garlitskaya 2007 Sravnitel'nyi analiz faun Harpacticoida (Copepoda) severnykh i yuzhnykh morei Rossii. [Comparative analysis of the fauna of Harpacticoida (Copepoda) of the northern and southern seas of Russia.] Okeanologiya
Volume: 47(6):875-884. [In Russian.]
 
Chertoprud, E.S. & A.I. Azovsky 2005 Sezonnaya dinamika populyatsii litoral'nykh garpaktitsid (Harpacticoida: Copepoda) Belogo morya. [Seasonal dynamics of the populations of intertidal harpacticoids (Harpacticoida: Copepoda) in the White Sea.] Okeanologiya
Volume: 45(6):1-9. [In Russian.]
 
Chertoprud, E.S., M.V. Chertoprud, D.V. Kondar', P.N. Kornev & A.A. Udalov 2006 Raznoobrazie taksotsenov Harpacticoida (Copepoda) peschano-ilistoi litorali Kandalakshskogo zaliva Belogo morya. [Harpacticoida taxocen diversity in the silty-sandy littoral zone of Kandalaksha Bay of the White Sea.] Okeanologiya
Volume: 46(4):1-10. [In Russian.]
 
Semenova, T.N. 1997 Seston distribution off Cape Blanc during upwelling intensification. Okeanologiya
Volume: 37(2):257-260. (Russian.)
 
Semenova, T.N., A.G. Timonin & M.V. Flint 1982 Characteristic features of the lateral and vertical distributions of abundant zooplankton species near the Peruvian Coast. Okeanologiya
Volume: 22(2):297-305. Translated in: Oceanology 22(2) 1982(1983): 216-220
 
Svetlichny, L.S., E.S. Hubareva & E.G. Arashkevich 2002 The effect of oxygen concentration on metabolism of migrating and diapausing copepods Calanus euxinus in the Black Sea. Okeanologiya
Volume: 42(5): 702-708. (Russian)
 
Svetlichny, L.S. & A.V. Umanskaya 1991 The oxygen cost of Calanus helgolandicus locomotion. Okeanologiya
Volume: 31(5):770-777.
 
Svetlichny, L.S. & B.V. Kurbatov 1981 Effektivnost' lokomotsii kopepod pri dvizhenii s pomoshch'yu antenn. Locomotion efficiency of copepods in their motion with the aid of antennae. Okeanologiya
Volume: 21(3):538-544. (14-iv-1981, Russian with English summary; Translation in: Oceanology 21(3):388-392; as: Efficiency of antennae-assisted locomotion in copepods.)
 
Svetlichny, L.S. & A.S. Svetlichny 1986 Measurement of the locomotion characteristics of copepods attached to a dynamometer sensor. Okeanologiya
Volume: 26(5):856-857. (Russian with English summary; translation in:Oceanology).
 
Svetlichny, L.S. 1989 Temperature influence on locomotor activity of Calanus helgolandicus. Okeanologiya
Volume: 29(3):502-507. (Russian with English summary; translation in:Oceanology).
 
Svetlichny, L.S. 1983 Gidrodinamicheskoe soprotivlenie obezdvizhennykh kopepod pri passivnom opuskanii v vode. Hydrodynamic resistance of motionless copepods during their passive sinking in water. Okeanologiya
Volume: 23(1):139-144, figs. 1-2, tab. (17-i-1983, Russian with English summary; translation in: Oceanology,, 23(1): 104-108, figs. 1-2, tab.).
 
Svetlichny, L.S. 1987 Skorost' sila i energizatratu pri dvizhenii kopepod. Velocity, force and energy-expenses of moving copepods. Okeanologiya
Volume: 27(4):662-669. (Russian with Engish summary; translation in:Oceanology).
 
Chertoprud, E.S., S. Gómez & H. Gheerardyn 2009

Fauna i raznoobrazie taksotsenov Harpacticoida (Copepoda) Yuzhnokitaiskogo Morya.

Okeanologiya
Volume: 49(4):532-542.
Wilson: PDF
Kusmichova, V.I. 1985 Determination of the individual copepod weight by the body proportions. Okeanologiya
Volume: 25(5):867-871. Translated in: Oceanology 25(5) 1985(1986):673-676.
 
Kurbatov, B.V. 1987 Rol' propul'sii v gidrodinamike plavaniya planktonnykh veslonogikh rakov. The role of propulsion in copepods hydrodynamics of plankton movements. Okeanologiya
Volume: 27(6):992-996. (Russian with English summary; translation in :Oceanology, 27(6)).
 
Jaschnov, V.A. 1965 Water masses and plankton. 3. Halosphaera viridis as indicator of Atlantic waters in the Polar basin. Vodnye massy i plankton. 3. Halosphaera viridis kak indikator Sredizemnomorskikh vod v severnoy Atlantike. Okeanologiya
Volume: 5(5):884-890. (Russian.)
Wilson: paper
Jaschnov, V.A. 1966 Vodnye massy i plankton. 4. Calanus finmarchicus i Dimophyes arctica kak indikatory Atlanticheskikh vod v polyarnom basseíne. Water masses and plankton. 4. Calanus finmarchicus and Dimophyes arctica as indicators of Atlantic waters in the Polar basin. Okeanologiya
Volume: 3:493-503, figs. 1-4, tabs. 1-4.
Wilson: paper
Nesmelova, V.A. 1966 Ob izmenchivostii dliny Calanus finmarchicus s. str. yugo-vostochnoi chasti Barentseva Morya. On the length variability of Calanus finmarchicus s. str. from the south-eastern part of the Barents Sea. Okeanologiya
Volume: 6(3):475-481, figs. 1-2, tabs. 1-5. (Russian with English Summary).
 
Markhaseva, E.L. & V.Y. Raszhivin 1992 Vertical distribution of Aetideidae (Copepoda, Calanoida) in the area of Kurilo, Kamchatka Trench. Okeanologiya
Volume: 32(5):888-896. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Markhaseva, E.L. 1984 Veslonogie rakoobraznye Aetideidae (Copepoda, Calanoida) vostochnogo sektora tsentral'no chasti Arkticheskogo bassena. Copepodes Aetideidae (Copepoda, Calanoida) from the eastern sector of the Central Arctic Basin. Okeanologiya
Volume: 24(3):511-514, figs. 1-2, tab. (15-v-1984, Russian with English summary).
Wilson: paper
Afanas'eva, K.I., M.V. Flint & A.N. Fetisov 1989 Osobennosti genetichesko struktury populyatsi dvukh massovykh vidov kopepod Tikhogo okeana. Okeanologiya
Volume: 29(2):300-308.
 
Flint, M.V. & B.L. Gutelmaher 1990 Phosphorus metabolism of interzonal planktonic copepods at the different periods of life cycles. Okeanologiya
Volume: 30(2):320-327.
 
Flint, M.V. & E.V. Iakushev 1988 Peculiarities of mesoplankton space structure and distribution of dissolved ammonia in the region of underwater mount Pulkovskaja. Okeanologiya
Volume: 28(5):843-849.
 
Finenko, G.A. & Z.A. Romanova 2000 Population dynamics and energetics of ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Sevastopol Bay. Okeanologiya
Volume: 40(5):720-728. (In Russian.)
 
Onischik, N.A. 1999 The distribution and some ecological features of the main species copepods in the South Pacific in the spring-winter period. Okeanologiya
Volume: 39(1): 87-92. (Russian)
 
Mednikov, B.M. 1962 The duration of metamorphosis in copepod Crustacea (Calanoida) and the determination of productivity in species with a protracted period of reproduction. Okeanologiya
Volume: 2(5):881-887. (Russian; translation Prog. BLL, vol. 7043: 1-12, fig. BLL ref. no. RTS 7043(8052 98F (1972)).
 
Golovkin, A.N. & E.A. Zelikman 1965 Razvitie kalyanusa v raione gnezdovii morskikh kolonial'nykh ptits v pribrezh'e Murmana. The development of Calanus in the nesting area of sea bird populations in the Murman coastal sites. Okeanologiya
Volume: 5(1):117-126, figs. 1-7. (21-i-1965, Russian.)
 
Khailov, K.M. & V.E. Erokhin 1971 Voprosy utilizatsii rastvorennykh organicheskikh veshchestv rachkami Tigriopus brevicornis i Calanus finmarchicus. On the utilization of dissolved organic matter by Tigriopus brevicornis and Calanus finmarchicus. Okeanologiya
Volume: 11(1):117-126, figs. 1-7, tab. 1. (22-xi-1971, Russian with English summary; translation, under same title, in: Oceanology, 11(1): 95-113).
 
Timonin, A.G. 1972 Structure of pelagic communities and specific diversity in zooplankton communities in the southern Indian Ocean. Okeanologiya
Volume: 12(5):729-738, figs. 1-5. (Seen in translation).
 
Timonin, A.G. 1990 Composition and zooplankton distribution in the Benguela Upwelling area off Namibia. Okeanologiya
Volume: 30(4):651-655.
 
Timonin, A.G. 1993 Zooplankton of the northern Benguela region in a period of seasonal upwelling activity. Okeanologiya
Volume: 33(2):236-241.
 
Timonin, A.G. 1997 Diel vertical migration of zooplankton in the upwelling area of the west coast of South Africa. Okeanologiya
Volume: 37(1):90-96. (Russian)
 
Timonin, A.G. 1997 Diel vertical migrations of Calanoides carinatus and Metridia lucens (Copepoda: Calanoida) in the Northern Benguella Upwelling area. Okeanologiya
Volume: 37(6):782-787. (Russian)
 
Timonin, A.G. 1969 Struktura pelagicheskikh soovshchestv kolichestvennoe sootnoshenie razlichnykh tropicheskikh gruppirovok planktona v frontal'nykh zonakh tropicheskoi oblasti okeana. The structure of pelagic communities. Quantitative relationships between different trophic groups of plankton in the frontal zone of the tropical ocean. Okeanologiya
Volume: 9:846-856, figs. 1-4, tabs. 1-2. (10-x-1969, Russian with English summary).
 
Timonin, A.G., M.V. Flint & L.A. Zadorina 1979 Raspredelenie sestona (obshchei massy planktona) v pribrezhnykh vodakh Peru. Seston (total plankton biomass) distribution in the coastal waters of Peru). Okeanologiya
Volume: 19(2):311-317, figs. 1-2. (9-iv-1979, Russian with English summary; translation in: Oceanology, 19(2): 220-204, figs. 1-2).
 
Davidovich, N.A. & V.A. Chepurnov 1991 Periodicheskie komponenty dinamiki chislennosti garpaktikoid verkhnei sublitorali Chernogo morya v raione Karadaga. Okeanologiya
Volume: 31(1):140-145.
 
Brodsky, K.A. 1965 The systematics of marine plankton organisms and oceanology. Sistematika morskikh planktonnykh organismov i okeanologiya. Okeanologiya
Volume: 5(3):577-591, figs. 1-4. (6-viii-1965, Russian).
Wilson: paper
Andriyashev, A.P., N.G. Vinogradova, N.M. Voronina, N.V. Parin & Z.A. Filatova 1973 Pelagicheskaya i donnaya fauna yuzhnoi chasti Atlanticheskogo okeana (po materialam 11-go reisa N.I.S. 'Akademik Kurchatov'). Pelagic and bottom fauna of the South Atlantic (Results of the 11th cruise of the R.V. Akademik Kurchatov). Okeanologiya
Volume: 13(1):38-50, figs. 1-5, tab. (19-ii-1973, Russian with English summary).
 
Krylov, V.V. 1968 O sopryazhennosti vidov primenitel'no k planktonu. On the affinity of species in application to planktonologic studies. Okeanologiya
Volume: 8:301-311, fig. 1, tabs. 1-2. (17-iv-1968, Russian with English summary).
 
Krylov, V.V. 1968 O zavisimosti syrogo formalinnogo vesa kopepod ot dliny ikh tela. On the dependence of the wet formalin weight of copepods on their body length. Okeanologiya
Volume: 8:906-911, tab. 1. (26-x-1968, Russian with English summary.)
 
Heinrich, A.K. 1992 Copepods in the bottom layer at Walters Seamount (southwestern Indian Ocean). Okeanologiya (translation in: Oceanology 32(1):84-88.)
Volume: 32(1):128-133. (Russian with English summary.)
 
Tsalkina, A.V. 1970 Raspredeleniya kopepod-tsikopodi v severo-vostochnoi chasti Indiiskogo okeana. Biomassa Cyclopoida i gorizontal'noe raspredelenie nekotorykh vidov. The distribution of Cyclopoida (Copepoda) in the northeastern part of the Indian Ocean. The biomass of Cyclopoida and the horizontal distribution of some species. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 10(3): 388-397, figs. 1-6, tab.).
Volume: 10(3):505-516, figs. 1-6, tab. (11-vi-1970, Russian with English summary)
 
Gordeeva, K.T. 1970 Kolichestvennoe raspredelenie zooplanktona v Krasnom more. Quantitative distribution of zooplankton in the Red Sea. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 10(6): 867-871, fig. 1, tabs. 1-4).
Volume: 10(6):1071-1075, fig. 1, tabs. 1-4. (21-xii-1970, Russian with English summary)
 
Lubny-Gertsyk, E.A. 1972 O planktone zapadno tropichesko chast Atlanticheskogo okeana u svyazi s osobennostiyami gidrologicheskogo rezhima. On the plankton of the western tropical Atlantic as related to specific features of the hydrological regime. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 12(2): 309-312, figs. 1-2, as: Plankton in western tropical Atlantic in relation to hydrologic conditions).
Volume: 12(2):364-367, figs. 1-2. (11-iv-1972, Russian with English summary)
 
Tsalkina, A.V. 1972 Vertikal'noe raspredelenie i sutochnye migratsii Cyclopoida (Copepoda) v severo-vostochnoi chasti Indiiskogo okeana. Vertical distribution and diurnal migration of Cyclopoida (Copepoda) in the north-eastern part of the Indian Ocean. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 12(4): 566-576, figs. 1-5, tabs. 1-6.a
Volume: 12(4):677-688, figs. 1-5, tabs. 1-6. (14-viii-1972, Russian with English summary)
 
Partaly, E.M. 1974 Vliyanie chislennosti rakoobraznykh v planktone na populyatsiya gidroida Perigonimus megas v biotsenoze obrastaniya. Effect of planktonic crustaceans on a population of the hydroid Perigonimus megas in a fouling community. Okeanologiya (Translation in: Oceanology, 14(4): 580-583, figs. 1-2. (V-1975)).
Volume: 14(4):719-722, figs. 1-2. (30-vii-1974, Russian with English Summary)
 
Gruzov, L.N. & G.V. Voloshina 1976 O mekhanizme, reguliruyushchem potreblenie pishchi u morskikh veslonogikh rachkov. On the mechanism regulating food consumption by marine copepods. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 16(5): 498-502, figs. 1-3, tabs. 1-2).
Volume: 16(5):868-875, figs. 1-3, tabs. 1-2. (30-ix-1976, Russian with English summary)
 
Turpaeva, E.P., V.P. Keondzhyan & R.G. Simkina 1976 Obespechennost' pishchev i potok energii cherez rastushchuyu populyatsiyu gidroidnogo polipa Perigonimus megas Kinne. Provision with food and energy flow in immature colonies of a hydroid polyp Perigonimus megas Kinne. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 16(5): 503-506, figs. 1-3, tab., as: Food supply and energy flow through a growing population of the hydroid polyp Perigonimus megas Kinne).
Volume: 16(5):876-882, figs. 1-3, tab. (30-ix-1976, Russian with English summary)
 
Tseitlin, V.B. 1976 Strategiya okhoty i vertikal'noe raspredelenie pelagicheskikh zooplanktofagov v tropicheskom okeane. Strategy of hunting and vertical distribution of pelagic zooplankton feeders in a tropical ocean. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 16(5): 507-513, figs. 1-4, tabs. 1-2).
Volume: 16(5):883-894, figs. 1-4, tabs. 1-2. (30-ix-1976, Russian with English summary)
 
Zaikin, A.N. & Yu.A. Rudyakov 1976 Skorost' dvizheniya planktonnykh rakoobraznykh. Rate of movement of planktonic crustaceans. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 16(5): 517-519, figs. 1-2, tabs. 1-2).
Volume: 16(5):902-906, figs. 1-2, tabs. 1-2. (30-ix-1976, Russian with English summary)
 
Perueva, E.G. 1976 O Pitanii Iv Kopepoditnoi Stadii Calanus glacialis Yashnov Iz Belogo Morya Kolonial'noi Vodorosl'yu Chaetoceros crinitus Schütt. On Feeding of Iv Copepodid Stage of Calanus glacialis Jaschnov from the White Sea on Colonial Alga Chaetoceros crinitus Schütt. Okeanologiya (Translation in: Oceanology, 16(6): 617-619, figs. 1-3, as: Copepodite Stage IV of Calanus glacialis Jaschnov of the White Sea and its Feeding on Colonial Alga Chaetoceros crinitus Schütt. (Vi-1977)).
Volume: 16(6):1087-1091, figs. 1-3. (1-xii-1976, Russian with English Summary.)
 
Lebedeva, L.P. & I.V. Kukina 1976 K metodu rascheta sutochnykh ratsionov planktonnykh zhivotnykh. On the method for computing daily rations of planktonic animals. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 16(6): 6l9-621, fig. 1, tab. 1, as: Method of calculating diurnal rations of planktonic animals. (vi-1977)).
Volume: 16(6):1092-1095, fig., tab. (1-xii-1976, Russian with English summary)
 
Voronina, N.M. & I.N. Sukhanova 1976 Sostav pishchi u massovykh vidov rastitel'noyadnykh kopepod Antarktiki. The composition of food in the mass species of the antarctic herbivorous copepods. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 16(6):614-616, tab., as: Composition of food of massive species of herbivorous antarctic copepods (vi-1977)).
Volume: 16(6):1082-1086, tab. (1-xii-1976, Russian with English summary)
 
Zaikin, A.N. & Yu.A. Rudyakov 1977 Chastota plavatel'nykh dvizhenii planktonnykh rakoobraznykh. Frequency of the swimming movements of the planktonic Crustacea. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 17(1): 88-89, figs. 1-2, tab.).
Volume: 17(1):139-141, figs. 1-2, tab. (4-ii-1977, Russian with English summary)
 
Perueva, E.G. 1977 Nekotorye Eksperimental'nye Svedeniya O Pitanii Iv Kopepodit'noi Stadii Calanus glacialis Yashnov. Kachestvennyi Sostav Pishchi. Some Experimental Information of the Feeding of Iv Copepodite Stage of Calanus glacialis Jaschnov. Qualitative Composition of Food. Okeanologiya (Translation in: Oceanology, 17(5): 587-594, fig. 1, tabs. 1-2).
Volume: 17(5):890-896, fig., tabs. 1-2. (19-X-1977, Russian with English Summary)
 
Kosobokova, K.N. 1978 Sutochnoe vertikal'noe raspredelenia Calanus hyperboreus Kroyer i Calanus glacialis Yaschnov v tsentral'nom polyarnom basseine. Diurnal vertical distribution of Calanus hyperboreus Kroyer and Calanus glacialis Jaschnov in the central Polar Basin. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 18(4): 476-480, figs. 1-2).
Volume: 18(4):722-728, figs. 1-2. (4-viii-1978, Russian with English summary)
 
Rudyakov, Yu.A. 1979 Zakonomernosti vertikal'nogo raspredeleniya pelagicheskoi fauny v raione Kanarskikh ostrovov. Regularities of the vertical distribution of pelagic fauna in the Canary Islands area. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 19(1): 86-89, figs. 1-4, tab., as: Vertical distribution patterns of pelagic fauna in the Canary Islands area).
Volume: 19(1):139-145, figs. 1-4, tab. (12-xi-1979, Russian with English summary)
 
Sazhin, A.F. & M.E. Vinogradov 1979 Vertikal'noe raspredelenie massovykkh vidov zooplanktona v Yaponskom more. Vertical distribution of the mass zooplankton species in the Sea of Japan. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 19(6): 725-731, figs. 1-3, tabs. 1-5, as: Vertical distribution of common zooplankton species in the Sea of Japan).
Volume: 19(6):1094-1102, figs. 1-3, tabs. 1-5. (6-xii-1979, Russian with English summary)
 
Voronina, N.M., V.V. Menshutkin & V.B. Tseitlin 1980 Produktsiya massovogo vida antarkticheskikh kopepod Calanoides acutus L. Production of the mass species of the Antarctic copepods Calanoides acutus. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 20(1): 90-93, figs. 1-2, as: Production of the common species of Antarctic copepods, Calanoides acutus).
Volume: 20(1):137-141, figs. 1-2. (28-i-1980, Russian with English summary)
 
Shushkina, E.A., M.E. Vinogradov, B.S. Glebov & L.P. Lebedeva 1980 Ispol'zovanie 100-litrovykh batometrov dlya sbora mikro- i mesoplanktona. The use of 100-l water bottles for collecting micro- and mesoplankton. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 20(3): 361-364, fig. 1, tab. 1, as: The use of 100-liter sampling bottles for collecting micro- and mesoplankton).
Volume: 20(3):552-557, fig. 1, tab. 1. (27-v-1980, Russian with English summary)
 
Glebov, B.V. & E.G. Kolosova 1980 Rekurrentnye gruppy vidov kopepod Calanoida v severnom subtropicheskom krygovorote Atlanticheskogo Okeana. Recurrent groups of the copepodal species Calanoida in the northern subtropical gyre of the Atlantic Ocean. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 20(5): 598-601, tabs., as: Recurrent groups of calanoid copepod species in the northern subtropical gyre of the Atlantic Ocean. (1981)).
Volume: 20(5):909-914, tabs. (23-ix-1980, Russian with English summary)
 
Shushkina, E.A. & E.I. Musaeva 1980 Energeticheskie ekvivalenty massy tela morskikh planktonnykh zhivotnykh. Energy equivalents of body mass of marine zooplankters as dependent on their sizes. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 20(5): 607-612, figs. 1-2, tabs. 1-3, as: Energy equivalents of the body mass of marine planktonic animals (1981)).
Volume: 20(5):922-930, figs. 1-2, tabs. 1-3. (23-ix-1980, Russian with English summary)
 
Voronina, N.M., V.V. Menshutkin & V.B. Tseitlin 1980 Model'nye issledovaniya godovogo tsiklia populyatsii massovogo vida kopepod Rhincalanus gigas i otsenka ee produktsii v Antarktike. Model investigations of an annual cycle of the population of the mass copepod species Rhincalanus gigas and estimates of its production in the Antarctic. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 20(6): 709-713, figs. 1-4, as: Model investigations of the annual population cycle of the abundant copepod species Rhincalanus gigas and estimates of its production in the Antarctic (1981)).
Volume: 20(6):1079-1086, figs. 1-4. (18-xi-1980, Russian with English summary)
 
Tumantseva, N.I. 1981 Nekotorye zakonomernosti raspredeleniya mikro-zooplanktona i raionakh vostochno-Tikhookeanskikh apvellingov. Some regularities of microzooplankton distribution in the area of the East Pacific upwellings. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 21(1): 80-85, fig. 1, tabs. 1-2, as: Some microzooplankton distribution patterns in the east Pacific upwelling region).
Volume: 21(1):118-124, fig. 1, tabs. 1-2. (4-i-1981, Russian with English summary)
 
Lutsik, A.I., N.I. Silina & N.K. Lutsik 1981 K faune zooplanktona i ryb yugo-vostochno chasti morya Laptevykh. On zooplankton and fish fauna in the south-eastern part of the Laptev Sea. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 21(2): 266-268, as: Zooplankton and ichthyofauna in the southeastern Laptev Sea).
Volume: 21(2):370-374. (19-iii-1981, Russian with English summary.)
 
Kopylov, A.I., A.F. Pasternak & E.V. Moiseev 1981 O potrblenii zooflagellyat planktonnymi organizmami. On the consumption of zooflagellates by planktonic organisms. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 21(2): 269-271, fig., tabs. 1-2, as: Consumption of zooflagellates by planktonic organisms).
Volume: 21(2):375-379, fig., tabs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Tumantseva, N.I. 1981 Funktsional'nye kharakteristika mikrozooplanktona i ikh izmenchivost' v raionakh apvellingov. Functional characteristics of microzooplankton and their variability in the upwelling regions. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 21(6): 754-758, tabs. 1-4, as: Functional characteristics of microzooplankton, and their variability in upwelling areas (1982)).
Volume: 21(6):1067-1072, tabs. 1-4. (30-xi-1981, Russian with English summary)
 
Heptner, M.V. 1981 Opyt kharakteristiki vertikal'nykh granits arealov primenitel'no k morskim pelagicheskim glubokovodnym zhivotnym (na primere Copepoda, Calanoida). An attempt to determine vertical boundaries of distributional areas as applied to pelagic deep-sea animals (exemplified by Copepoda, Calanoida). Okeanologiya (translation in: Oceanology, 21(6): 763-766, figs. 1-2, as: An attempt to describe the vertical range boundaries of deep-water pelagic animals (exemplified by Copepoda, Calanoida)).
Volume: 21(6):1079-1083, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Kurbatov, B.V. & L.S. Svetlichny 1981 Pokazateli gidrodinamicheskogo soprotivleniya organov lokomotsii Calanus helgolandicus. Hydrodynamic resistance indices of locomotion organs in Calanus helgolandicus. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 21(6): 772-775, figs. 1-4, as: Drag of locomotor organs of Calanus helgolandicus. (1982)).
Volume: 21(6):1092-1097, figs. 1-4. (30-xi-1981, Russian with English summary)
 
Heinrich, A.K. 1982 On temporary reconstructions of planktonic populations in the Norwegian and Sargasso Seas. O vreminnykh perestrokakh planktonnogo naseleniya v Norvezhskom i Sargassovom moryakh. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 22(2): 213-215, fig. as: Time-dependent changes in structure of plankton populations in the Norwegian Sea and the Sargasso Sea. (1983)).
Volume: 22(2):293-297, fig. (18-iii-1982, Russian with English summary.)
 
Rudyakov, Yu.A. & V.B. Tsetlin 1982 Modelirovanie protsessov pitaniya i formirovaniya vertikal'nogo raspredeleniya kogorty kopepod. Simulation of the feeding processes and the formation of the vertical distribution of a copepod cohort. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 22(4): 465-470, figs. 1-5, tab., as: Modeling of feeding processes and formation of vertical distribution of a copepod cohort (1983)).
Volume: 22(4):630-637, figs. 1-5, tab. (28-vii-1982, Russian with English summary)
 
Perueva, E.G. 1982 Kharakter Pitaniya I Pishchevye Vzaimootnosheniya Kopepoditov V Stadii, Samtsov I Samok Kopepody Metridia longa Lubbock Iz Belogo Morya. The Feeding Habits and Food Relationships Between Copepodites V, Males and Females. Okeanologiya (Translation in: Oceanology, 22(4): 471-476, tabs. 1-7, as: Feeding Habits and Food Relationships Between Male and Female Stage V Copepodites of Metridia longa Lubbock from the White Sea).
Volume: 22(4):638-644, tabs. 1-7. (Russian with English Summary.)
 
Kosobokova, K.N. 1982 Sostav i raspredelenie biomassy zooplanktona tsentral'nogo arkticheskogo bassena. Composition and distribution of zooplankton biomass of the Central Arctic Basin. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 22(6):744-750, figs. 1-5, tabs. 1-2, as: Composition and distribution of the biomass of zooplankton in the central Arctic Basin. (1983)).
Volume: 22(6):1007-1015, figs. 1-5, tabs. 1-2. (3-xii-1982, Russian with English summary)
Wilson: paper
Perueva, E.G. 1983 Sutochnii Ritm Pitaniya Metridia longa (Copepoda, Crustacea) Belogo Morya. Diurnal Rhythm of Feeding Activity of Metridia longa (Copepoda, Crustacea) in the White Sea. Okeanologiya (Translation in: Oceanology, 23(1): 100-103, fig., tabs. 1-2, as: Daily Feeding Rhythm of Metridia longa (Copepoda, Crustacea) in the White Sea).
Volume: 23(1):134-138, fig., tabs. 1-2. (Russian with English Summary.)
 
Rudyakov, Yu.A. 1983 Vertikal'noe raspredelenie Calanus hyperboreus (Copepoda) v tsentral'nom Arkticheskom bassene. The vertical distribution of Calanus hyperboreus (Copepoda) in the Arctic basin. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 23(2): 249-254, figs. 1-3, tab. 1., as: Vertical distribution of Calanus hyperboreus (Copepoda) in the central Arctic Basin (1984)).
Volume: 23(2):332-339, figs. 1-3, tab. 1. (16-iii-1983, Russian with English summary)
 
Drits, A.V. 1985 Food ingestion rate of Calanus australis as a function of food concentration under natural conditions. Okeanologiya (translation in: Oceanology, 25(1): 116-119).
Volume: 25(1):150-154. (Russian with English summary.)
 
Zagorodnyaya, Y.A. & E.A. Pastukhova 1981 Kaloriinost' setnogo planktona i energeticheskie ekvivalenty mass tela planktonnykh Copepoda i Chaetognatha tropicheskoi Atlantiki. Calorific value of the net plankton and energetic equivalent of the body mass of some planktonic Copepoda and Chaetognatha from the tropical Atlantic. Okeanologiya (translation in: Oceanology,, 21(4): 505-507, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: Calorific value of net plankton and energy equivalents of the body weight of planktonic Copepoda and Chaetognatha from the tropical Atlantic).
Volume: 1(4):709-712, figs. 1-2, tabs. 1-2. (13-vii-1981, Russian with English summary)
 
Pertsova, N.M. 1967 Average weights and sizes of mass zooplankton species of the White Sea. Srednie vesa i razmery massovykh vidov zooplanktona Belogo Morya. Okeanologiya (we have transl. by Am. Geophys. Union)
Volume: 7(2):309-313, fig. 1, tabs. 1-4. (iii-iv.1967; Russian with English summary.)
Wilson: paper
Klyashtorin, L.B. 1978 The estimation of energy losses for active swimming and vertical migrations of planktonic crustaceans. Otsenka energeticheskikh trat na aktivnoe plavanie i vertikal'nye migratsii u planktonnykh rakoobraznykh. Okeanologiya [Transl. by Fisheries & Marine Service, Transl. Series #4358, Canada] we have translated version.
Volume: 18(1):143-148. (2-ii-1978, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Kozhova, O.M., G.I. Pomazkova & N.I. Basharova 1975 Produktivn. ekosistem. Okhrana vod resursov i atmosfery. Krasnoyarsk
Volume: :42-44.
 
Summers, P.B. 1961 Observations on the limnological dynamics of Tenkiller Ferry Reservoir. Oklahoma Department of Wildlife Conservation, Federal Aid Division, Job Completion Report, Investigation #F-7-R-1
Volume: :1-52.
Wilson: paper
Walseng, B. & G. Halvorsen 1989 Krepsdyrundersokelser i forbindelse med byggingen av Napetjern kraftverk. (Crustacean studies in relation to the construction of Napetjern dam and hydroelectric power plant.) Okoforsk Utredning, Oslo, Norway
Volume: 15:1-40. (In Norwegian.)
 
Zach, O. 1989 Anmerkungen zur Zooplanktonfauna des Teiches der Naturkundlichen Station Linz. [Notes on the zooplankton fauna of the pond at the Linz Natural History Station.] Ökologie-L.
Volume: 11(4):20-23. [In German.]
 
Zach, O. 1981 Kleinkrebse im Sulzbachteich: Ein Kleingewasser als hydrobiologisches Forschungsobjekt. Ökologie-L.
Volume: 3(3):9-15.
 
Zach, O. 1986 Der Aubergteich in Linz - seine Kleinkrebsfauna im Jahresablauf 1985. Ökologie-L.
Volume: 8(4):27-32.
 
Hachler, E.M. 1962 Pruvodce po statni prirodni rezervaci Lednicke rybniky. A guide through the Lednicke rybniky State Nature Reserve Lednicke Fishponds. Okr. vlastived. muz. Mikulov, Odb. skol. a kult. ONV Breclav and Okr. archiv Mikulov
Volume: 27:1-29. [In Czech.]
 
Krieger, K.A. & D.M. Klarer 1992 Macroinvertebrate communities of the Old Woman Creek State Nature Preserve and National Estuarine Research Reserve. Old Woman Creek National Estuarine Research Reserve Technical Report
Volume: No. 9.
 
Marshall, S.M. & A.P. Orr 1955

The Biology of a Marine Copepod, Calanus finmarchicus (Gunnerus).

Oliver and Boyd, Edinburgh and London
Volume: 188pp., figs. 1-63, pl. 1, tabs. 1-10. SIL QL444 .C7M35X
Wilson: paper
Dogel', V.A. 1964 General Parasitology. English Translation by Z. Kabata. Oliver and Boyd, Edinburgh and London
Volume: 516pp.
 
Dogel', V.A., G.K. Petrushevsky & Y.I. Polyansky 1961 Parasitology of Fishes. English translation by Z. Kabata. Oliver and Boyd, Edinburgh and London
Volume: 384pp., figs. 1-57.
 
Mosquera, J., M. de Castro & M. Gomez-Gesteira 2003 Parasites as biological tags of fish populations: advantages and limitations. omments on Theoretical Biology
Volume: 8(1):69-91.
 
Dippenaar, S.M., W.J. Luus-Powell & F. Roux 2001

Lamproglena hoi n. sp. (Copepoda: Lernaeidae) from two yellowfish hosts, Barbus marequensis and Barbus polylepis, caught in a river in Mpumalanga, South Africa.

Onderstepoort Journal of Veterinary Research
Volume: 68(3): 209-215.
Wilson: paper, PDF
Dippenaar, S.M. & B.P. Jordaan 2007

New host and geographical records of siphonostomatoid copepods associated with elasmobranchs off the KwaZulu-Natal coast, South Africa.

Onderstepoort Journal of Veterinary Research
Volume: 74(2):169-175.
Wilson: PDF
Olivier, P.A.S., S.M. Dippenaar, L.F. Khalil & N.M. Mokgalong 2000 Observations on a lesser-known monogenean, Udonella myliobati, from a copepod parasite, Lepeophtheirus natalensis, parasitizing the spotted ragged-tooth shark, Carcharias taurus, from South African waters. Onderstepoort Journal of Veterinary Research
Volume: 67(2):135-140. (vi.2000)
Wilson: paper
Austin, A. & A. Avenant-Oldewage 2009

Ecological parameters of Lamproglena hoi (Copepoda: Lernaeidae) infection on the Bushveld Smallscale Yellowfish, Labeobarbus polylepis Boulenger, 1907.

Onderstepoort Journal of Veterinary Research
Volume: 76:227-234.
Wilson: paper, PDF
Car, M. 1983 The influence of water-level fluctuation on the drift of Simulium chutteri Lewis, 1965 (Diptera, Nematocera) in the Orange River, South Africa. Ondoorsteport Journal of Veterinary Research
Volume: 50(3):173-177.
 
Tasawar, Z., M. Arshad & S. Hayat 2001 Copepod ectoparasites of Labeo rohita. Online Journal of Biological Sciences
Volume: 1(7):676-677.
Wilson: paper
Jermolajev, E.G. & J.M. Fraser 1981 Zooplankton in brook trout lakes of Algonquin Park, Ontario. Ontario Fisheries Technical Report Series
Volume: 3:1-9.
 
Dechtiar, A.O., J.A. Maclean & S.J. Nepszy 1989 Parasites of fishes from Algonquin Park lakes. Ontario Fisheries Technical Report Series No. 29
Volume: :19 pp.
 
MacMillan, A. 1985 A Study of the Late Summer Limnetic Zooplankton Community of Lake Simcoe, 1983. Ontario Ministry of Natural Resources, Lake Simcoe Fisheries Assessment Unit,
Volume: Report 1985-2: 60 pp.
 
Vandermeulen, H. & A. Gemz 1992 Calcium carbonate application at Puslinch Lake (Cambridge, Ontario) for phosphorus control: Theory versus practice. Ontario Ministry of the Environment, Toronto. Technical Report
Volume: :119 pp. ISBN-0-7729-9345-9
 
Grishanin, A.K. 1995 Comparative electron microscopic study of chromosomes and interphase nuclei in the cells of Cyclops kolensis (Copepoda, Crustacea) before and after chromatin diminution. Ontogenez
Volume: 26(3):188-195.
 
Christensen, V. 2010 Behaviour of sandeels feeding on herring larvae. Open Fish Science Journal
Volume: 3:164-168.
 
Gophen, M. 2015

Thermal preference by Mesocyclops ogunnus (Onabamiro, 1957).

Open Journal of Ecology
Volume: 5(2):15-21.
 
Chang, K.H., H. Doi, Y. Nishibe, Y. Obayashi & S.I. Nakano 2009 Spatial and temporal distribution of zooplankton communities of coastal marine waters receiving different human activities (fish and pearl oyster farmings). Open Marine Biology Journal
Volume: 3:83-88. Http://www.bentham.org/open/tombj/openaccess2.htm
 
Tabacki, A. 1973 Materialy po poznanie fauny widlonogów (Copopoda) zbiorników Karkonoszy. Materialen zur Kenntis der Copepodenfauna der Gewässer im Karkonosze Gebirge. Opera Corcontica
Volume: 10:203-209, figs. 1-3, tab. 1.
 
Leeuwenhoek, A. Van 1719 Continuatio arcanorum naturae. Opera Omnia
Volume: 3.[Cyclops quadricornis, p.142, figs.1-3]
 
Nobili, D.G. 1903 Crostacei, osservazioni. Opera Osservazioni Scientifiche eseguite durante la Spedizione polare di S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia duca degli Abruzzi 1899-1900
Volume: :1-3.
Wilson: paper
Nisbet, R.M. & S.N. Wood 1996 Estimation of copepod mortality rates. Ophelia
Volume: 44(1-3):157-169.
 
Nicolajsen, H., F. Mohlenberg & T. Kiörboe 1983 Algal grazing by the planktonic copepods Centropages hamatus and Pseudocalanus sp.: diurnal and seasonal variation during the spring phytoplankton bloom in the Öresund. Ophelia
Volume: 22(1):15-31, figs. 1-4, tabs. 1-2. (vi-1983)
 
Markhaseva, E.L. & S.B. Schnack-Schiel 2003 New and rare calanoid copepods from the Great Meteor Seamount, North Eastern Atlantic. Ophelia
Volume: 57(2):107-123.
Wilson: paper
Jewett, S.C. & H.M. Feder 1977 Biology of the harpacticoid copepod, Harpacticus uniremis Kroyer on Dayville Flats, Port Valdez, Alaska. Ophelia
Volume: 16(1):111-129, figs. 1-4, tabs. 1-3. (vi-1977)
 
Johansen, K. & K. Mohlenberg 1987 Impairment of egg production in Acartia tonsa exposed to tributylin oxide. Ophelia
Volume: 27(2):137-141.
 
Jensen, Kurt & K. Bender 1973 Invertebrates associated with snail shells inhabited by Pagurus bernhardus (L.) (Decapoda). Ophelia
Volume: 10:185-192. (x.1973)
Wilson: paper
Jensen, Kathe R. 1987 Ismaila monstrosa Bergh (Copepoda: Splanchnotrophidae) found parasitizing in Ercolania funerea (Costa) (Gastropoda: Ascoglossa). Ophelia
Volume: 8(1):75-84.
Wilson: paper
Jansson, B.O. 1968 Quantitative and experimental studies of the interstitial fauna in four Swedish sandy beaches. Ophelia
Volume: 5:1-71. (v.1968)
Wilson: paper
Hagerman, L. 1966 The macro- and microfauna associated with Fucus serratus L., with some ecological remarks. Ophelia
Volume: 3:1-43, figs. 1-9, tabs. 1-3. (xii-1966)
 
Dahms, H.U. & J. Bresciani 1993 Naupliar development of Stenhelia (D.) palustris (Copepoda, Harpacticoida). Ophelia
Volume: 37(2):101-116.
Wilson: paper
Ackefors, H. 1965 On the zooplankton fauna at Askö (the Baltic - Sweden). Ophelia
Volume: 2(2):269-280, figs. 1-4. (xii-1965)
 
Aksnes, D.L. & J. Blindheim 1996 Circulation patterns in the North Atlantic and possible impact on population dynamics of Calanus finmarchicus. Ophelia
Volume: 44(1-3):7-28.
 
Viitasalo, M. 1992 Mesozooplankton of the Gulf of Finland and northern Baltic proper - a review of monitoring data. Ophelia
Volume: 35(2):147-168, figs. 1-11, tabs. 1-3. (v.1992)
 
Viitasalo, M., I. Vuorinen & E. Ranta 1990 Changes in crustacean mesozooplankton and some environmental parameters in the Archipelago Sea (northern Baltic) in 1976-1984. Ophelia
Volume: 31(3):207-217, figs. 1-9. (ix.1990)
 
Vuorinen, I. & E. Ranta 1987 Dynamics of marine meso-zooplankton at Seili, northern Baltic Sea, in 1967-1975. Ophelia
Volume: 28(1):31-48, figs. 1-5, tabs. 1-4.
 
Pallo, P., B. Widbom & E. Olafsson 1998 A quantitative survey of the benthic meiofauna in the Gulf of Riga (eastern Baltic Sea), with special reference to the structure of nematode assemblages. Ophelia
Volume: 49(2):117-139. (xi.1998)
Wilson: paper
Humes, A.G. & J.R. Voight 1997 Cholidya polypi (Copepoda: Harpacticoida: Tisbidae), a parasite of deep-sea octopuses in the North Atlantic and northeastern Pacific. Ophelia
Volume: 46(1):65-81.
Wilson: paper
Koski, M., M. Viitasalo & H. Kuosa 1999 Seasonal development of mesozooplankton biomass and production on the SW coast of Finland. Ophelia
Volume: 50(2):69-91. (v.1999)
 
Mohlenberg, F. & H. Kaas 1990 Colacium vesiculosum Ehrenberg (Euglenophyceae), infestation of planktonic copepods in the western Baltic. Ophelia
Volume: 31(2):125-132.
 
Fenchel, T., B.O. Jansson & V. Von Thun 1967 Vertical and horizontal distribution of the metazoan microfauna and of some physical factors in a sandy beach in the northern part of the Oresund. Ophelia
Volume: 4(2):227-243, figs. 1-4, tabs. 1-3. (xii-1967)
 
Fenchel, T. & B.O. Jansson 1966 On the vertical distribution of the microfauna in the sediments of a brackish-water beach. Ophelia
Volume: 3:161-177, figs. 1-7, pl. 1, tabs. 1-2. (xii-1966)
 
Greene, C.H. 1990 A brief review and critique of zooplankton sampling methods: copepodology for the larval ecologist. Ophelia
Volume: 32(1-2):109-113. (x.1990)
 
Grainger, E.H. & A.A. Mohammed 1990 High salinity tolerance in sea ice copepods. Ophelia
Volume: 31(3):177-185, figs. 1-4. (ix.1990)
 
Blanner, P. 1982 Composition and seasonal variation of the zooplankton in the Limfjord (Denmark) during 1973-1974. Ophelia
Volume: 21(1):1-40, figs. 1-16, tabs. 1-7, appendix. (vi-1982)
 

All Other Pages


[ TOP ]