Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 70189 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Tauson, A.O. 1934 Vodoemy Magnitostroya. Die Wasserbecken von Magnitogorsk. Izv. biol. nauchno-issled. Inst. biol. Sta. perm. gosud. Univ. (Molotov)
Volume: 9(6-8): 171-249, figs. 1-2, tabs. (Russian with German summary).
 
Tauson, A.O. 1934 Izuchenie vliyaniya khlora na organizmy pri khlorirovanii vody. Über die Wirkung von Chlor auf die Organismen bei der Wasserchlorierung. Izv. biol. nauchno-issled. Inst. biol. Sta. perm. gosud. Univ. (Molotov)
Volume: 9: 251-269. (Russian with German summary).
 
Behning, A.L. 1942 O planktone reki Leny. The plankton of the R. Lena. Izv. biologo-geogr. nauchno-issled. Inst. Irkutsk
Volume: 9:217-230. (Russian).
 
Mazepova, G.F. 1952 The vertical distribution of the Baikalian Cyclops baikalensis in Lake Baikal. Izv. biologo-geogr. nauchno-issled. Inst. Irkutsk
Volume: 13(2): 16-27.
 
Kozhova, O.M. 1956 On the biology of the Epischura baicalensis Sars of Lake Baikal. Izv. biologo-geogr. nauchno-issled. Inst. Irkutsk
Volume: 16:1-4, 92-120.
 
Yasnitsky, V.N. 1926 On the problem of variability in some planktonic organisms of Lake Baikal. Izv. biologo-geogr. nauchno-issled. Inst., Irkutsk
Volume: 2: 15-31.
 
Yasnitsky, V.N. 1930 Results of observations of the plankton of Baikal in the area of the biological station in 1926-1928. Izv. biologo-geogr. nauchno-issled. Inst., Irkutsk
Volume: 4(3-4): 191-238.
 
Yasnitsky, V.N. 1934 The plankton of the northern extremity of Baikal. Izv. biologo-geogr. nauchno-issled. Inst., Irkutsk
Volume: 6: 85-102.
 
Skabichevsky, A.B. 1935 Observations sur le plancton dans la baie Bagrouzinsky du lac Baikal pendant la période estivale de 1923 à 1933. Izv. biologo-geogr. nauchno-issled. Inst., Irkutsk
Volume: 4(2-4).
 
Valkanov, A. 1936 Varnenskite ezera. Privos' k'm opoznavane tekhnata khidrografiya i khidrobiologiya. Die Varnaseen. Beitrag zur Hydrographie und Biologie derselben. Izv. B'lgarskoto geogr. Druzh.
Volume: 4: 118-139. (Bulgarian with German summary).
 
Lopukhina, A.M. & Yu.A. Strelkov 1972 [Ecological analysis of the parasite fauna of commercial fish from Lake Upper Vrevo]. Izv. Gos. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rech. Rybn. Khoz.
Volume: 80:5-25.
 
Bogdanova, E.A. & N.P. Nikolskaya 1965 Parazitofauna ryb Volgi do zaregulirovaniya stoka. (Parasite fauna of fishes of the Volga prior to its flow regulation) Izv. Gos. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rech. Rybn. Khoz.
Volume: 60:5-110.
 
Banina, N.N. & L.S. Isakov 1972 Opyt ekologicheskogo analiza parazitofauny kolyushek. (An attempt at ecological analysis of the parasite fauna of sticklebacks) Izv. Gos. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rech. Rybn. Khoz.
Volume: 80:89-113.
 
Berg, L.S. 1930 Gidrologicheskie issledovaniya na Issyk-kule v 1928 godu. (Recherches hydrologiques dans le lac d'Issyk Koul en 1928). Izv. gosud. gidrol. Inst.
Volume: 28:9-24, figs. 1-2, tab. 1. (Russian).
 
Neizvestova-Zhadina, E.S. 1929 K izucheniyu mikrofauny reki Obi i ee basseina. The Microfauna of the Ob River and its basin. Izv. Gosud. Gidrol. Inst.
Volume: 25:59-68.
 
Rylov, V.M. 1921 K voprosu o lednikovykh relikhtakh v presnovodnoi faune. Zur Frage der Glacialrelicte in der Süsswasserfauna. Izv. gosud. gidrolog. Inst.
Volume: 1: 97-113. (Russian with German summary).
 
Romanova, A.P. 1976 K metodike opredeleniya pishchevykh potrebnostei planktonnogo rachka Arctodiaptomus paulseni Sars (Copepoda, Calanoida). To the methods of determination of food requirements of planktonic crustaceans Arctodiaptomus paulseni Sars (Copepoda, Calanoida). Izv. gosud. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khozyaist.
Volume: 110: 41-46, tabs. 1-4. (20-iv-1976, Russian with English summary).
Wilson: paper
Ogorodnikova, V.A. 1976 Sezonnaya Dinamika I Produktivnost' Zooplanktona Mezotrofnogo Ozera Vrevo. Seasonal Dynamics and Productivity of Zooplankton in Mesotrophic Vrevo Lake. Izv. Gosud. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rechn. Rybn. Khozyaist.
Volume: 110: 78-98, tabs. 1-8. (20-Iv-1976, Russian with English Summary).
 
Bogdanova, E.A. 1963 Izmeneniya parazitofauny dalnevostochnykh lososei period nerestovoi migratsii. Alterations of parasite fauna of Pacific salmon during its spawning migrations. Izv. gosud. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khozyaist.
Volume: 54:58-63, tabs. 1-3.
 
Bogdanova, E.A. 1963 Parazitofauna lososevykh iz rek yuzhnogo Sakhalina. Parasite fauna of salmonid fishes from the rivers of South Sakhalin. Izv. gosud. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khozyaist.
Volume: 54:15-47, figs. 1-6, tabs. 1-20.
 
Abrosov, V.N. & O.N. Bauer 1959 Ergasiloz pelyadi v ozerakh Pskovskoi oblasti. (Ergasilose des Peleds (Coregonus peled) in den Seen des Pskowsker Gebiets). Izv. gosud. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khozyaist.
Volume: 49:213-216. (Russian).
 
Abrosov, V.N., O.N. Bauer, R.I. Bikhulov & I.A. Pavlova 1963 Novye nablyudeniya nad ergazilozom pelyadi v ozerakh Leningradskogo ekonomicheskogo raiona. Weitere Beobachtungen über Ergasilose der Peledmaräne (Coregonus pelad) in den Seen des Leningrader okonomischen Gebietes. Izv. gosud. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khozyaist.
Volume: 54:l00-l05. (20-vi-1963, Russian with German summary).
 
Bauer, O.N. 1959 Ekologiya parasitov presnovodnykh ryb (Vraimootnesheniya parazita so sredoi obitaniya). Ökologie der Parasiten der Süsswasser-fische (Milieu-Parasiten Beziehungen). Izv. gosud. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khozyaist.
Volume: 49:1-206, figs. 1-26, tabs. 1-10. (Russian with German summary).
 
Nikitin, V.N. & E.N. Mal'm 1928 K Voprosu O Vliyanii Kislorodnogo Rezhima Chernogo Morya Na Vertikal'noe Raspredelenie Planktona. Concerning the Influence of Oxygen on the Vertical Distribution of the Zooplancton in the Black Sea. Izv. Gosud. Sevast. Inst. Fizicheskikh Metodov Lecheniya Im. Sechenova, 3.French translation in Ann. Inst. Oceanog.N.S. 1934.
Volume: 14:137-171, fig.1-8.
 
Uljanin, V.N. 1872

Materialy dlya fauny Chernogo morya.

Izv. imp. Obchsh. Lyub. Estest. Antrop. Etnogr. imp. Mosk. Univ.
Volume: 9(1):77-137. (Russian.)
 
Zernov, S.A. 1901 Zametka o zhivotnom' planktone rek' Shoshmy i Vyatki Malmyzhskago uezda, Vyatskoi gubernii. Bemerkungen über das Zooplankton der Flüsse Schoschma und Wjatka (Kreis Malmyj, Gouv. Wjatka). Izv. imp. Obshch. Lyub. Estest. Anthrop. Etnogr. imp. Mosk. Univ.; (= Dnevnik Zool. Otdel. imp. Obshch. Lyub. Estest. Antrop. Entogr. imp. Mosk. Univ., 3(2) = Trudy Zool. Otdel. Obshch. 13)
Volume: 98(2), Zool. : 25-36, pl. 4. (Russian).
 
Uljanin, V.N. 1874

Cladocera i Copepoda nekotorykh' ozer' srednei polosy Rossii. Cladocera et copepoda de quelques lacs de la Russie centrale.

Izv. imp. Obshch. Lyub. Estest. Antrop. Etnogr. imp. Mosk. Univ.
Volume: 10(2): 78-81.
 
Uljanin, V.N. 1871

O razvitii Caligus hyalinus Chrnw.

Izv. imp. Obshch. Lyub. Estest. Antrop. Etnogr. imp. Mosk. Univ.
Volume: 9(1):61-64, pl. 1. (In Russian.)
 
Bogdanov, A. 1888 Letopis' zoologicheskikh trudov obshchestav perove dvadtsati pyatil'tie ego sushchestvovaniya (1863-1888 g). Izv. imp. obshch. lyub. Estest. Antrop. Etnogr. imp. Mosk. Univ.
Volume: 54:1-494, pls.
 
Perfil'ev, B.V. 1913 Ilosos' Dlya Sobiraniya Donnoi Mikro-Flory I Fauny. Ein Schlammsauger Zur Gewinnung Der Boden- Mikro-Flora Und- Fauna. Izv. Imp. S-Peterb. Bot. Sada (= Bull. Jard. Imp. Bot)
Volume: 13(1-2): 47-51, fig. 1.
 
Konsulov, A. 1971 Vertikalno razpredelenei na zooplanktona a zapadnata polovina na Varnenskogo ezero. Vertical distribution of the zooplankton in the Varna Lake. Izv. Inst. Okeanogr. Rib. Stop. Varna
Volume: 11: 89-99, figs. 1-8. (17-xii-1971, Bulgarian, with English and Russian summaries).
 
Marinov, T. 1971 Kharpatikoidi ot b'lgarskoto kraibrezhnie na Cherno more. Harpacticoides of the Bulgarian Black Sea coast. Izv. Inst. Okeanogr. Rib. Stop. Varna
Volume: 11: 43-87, figs. 1-39. (17-xii-1971, Bulgarian with English and Russian summaries).
 
Dimov, I.G. 1964 Sezonni izmeneniya na vidoviya s'stav na zooplanktona i tyakhnoto vliyanie v'zkhu biomasatan mu zapadnite rainina Cherno more. L'alternance saisonnière des espèces du zooplancton et sa répercussion sur la biomasse des régions occidentales de la mer Noire. Izv. Inst. Rib. Varna
Volume: 5: 33-44, figs. 1-3, tab. 1. (20-iii-1964, Bulgarian with Russian and French summaries).
 
Dimov, I.G. 1964 Sladkovodni Cladocera i Copepoda v Cherno more. Cladocera et Copepoda d'eau douce, trouvées dans la mer Noire. Izv. Inst. Rib. Varna
Volume: 4: 31-37. (30-i-1964, Bulgarian with Russian and German summaries).
 
Dimov, I.G. 1964 Vliyanie na serovodoroda v'rku vertikalnoto razpredelenie na zooplanktona. Influence de l'acide sulfhydrique sur la distribution verticale du zooplancton. Izv. Inst. Rib. Varna
Volume: 4: 25-30, fig. 1, tab. 1. (30-i-1964, Bulgarian with Russian and French summaries).
 
Lastochkin, D.A. & N. Korde 1921 Copepoda raione issledovaniyia. Issledovaniya po faune Ivanovo-Voznesenskoi gubernii proizvedennye sel'skokhozyaistvennym fakul'tetom Ivanovo Voznesenskogo biologicheskogo instituta. Copepoda of the investigated district. Studies on the fauna of Ivanovo-Voznesensk Province, carried out at the agricultural faculty of the Ivanovo Vosnesensk Biological Institute. Izv. Ivanovo-Voznesenskogo politekhnicheskogo Inst.
Volume: 4:3-5. (Russian.)
 
Smirnova, K.V. 1944 Parazitofauna ryb Alakulskikh ozer. Izv. kazakh. Fil. Akad. Nauk SSSR, Ser. Parazit.
Volume: 3:
 
Behning, A.L. & N.B. Medwejawa 1926 Über die Mikrofauna der Gewässer der Umgebung des Elton- und Baskuntschaksees. Izv. Kraev. Inst. Izuch. Yuzhno-volzhsk. Obl. pri Saratovsk gos. Univ. (= Ber. Wiss. Inst. Heimatkunde Wolga)
Volume: 1:1-39, figs. 1-11, pl. 1).
 
Marinov, T. 1974 Dop'lnenie k'm izuchavaneto na kharpaktikoidnata fauna ot b'lgarskoto Cherno morsko kraibrezhie. Supplement to the study of the harpacticoid fauna from the Bulgarian Black Sea coast. Izv. nauchnoizsl. Inst. Okeanogr. Rib. Stop., Varna
Volume: 13: 77-92, figs. 1-7. (12-ix-1974, Bulgarian with English and Russian summaries).
 
Dimov, I.G. 1966 Zooplankton't pred zapadnite bregove na Cherno more prez perioda 1960-1964 g. Zooplankton on the western shores of the Black Sea in 1960-1964. Izv. nauchnoizsl. Inst. Rib. Stop. Okeanogr. Varna
Volume: 7: 45-68, figs. 1-4, tab. 1. (Bulgarian with Russian and French summaries).
 
Dimov, I.G. 1967 Sezonna i godishna dinamika na biomasata na zooplanktona v nyakoi ezera po B'lgarskoto Chernomorsko kraibrezhie. Seasonal and annual dynamics of the zooplankton biomass in some lakes along the Bulgarian Black Sea coast. Izv. nauchnoizsl. Inst. Rib. Stop. Okeanogr. Varna
Volume: 8: 157-176, figs., tabs. (Bulgarian with Russian and English summaries).
 
Konsulov, A. 1974 Sezonna i godishna dinamika na zooplanktona na Cherno more pred b'lgarskiya bryag prez periode 1967-1970 g. Seasonal and annual dynamics of zooplankton off Bulgarian Black Sea coast during the 1967-1970 period. Izv. nauchnoizsl. Inst. Rib. Stop. Okeanogr. Varna
Volume: 13: 51-62. (12-ix-1974, Bulgarian with Russian and English summaries).
 
Vereshchagin, G.Yu. 1923 Zametka o presnovodnoi faune Pamira. Notiz über die Süsswasserfauna des Pamirs. Izv. ross. gidrol. Inst.
Volume: 6:21-40, pls. 1-3. (Russian with German summary.)
 
Solov'ev, M.M. 1923 K poznaniyu fauny izvestkovykh sapropelitov. (Nablyudeniyua nad zoograni z mani pruda Detskogo Sela). Izv. sapropel. Kom.
Volume: 4: 61-124, figs. 1-11, tabs. (Russian).
 
Solov'ev, M.M. 1929 K poznaniyu fauny izvestkovykh sapropelitov. (Prodolzhenie). Contribution à la connaissance de la faune des sapropélites calcaires. Suite. Izv. sapropel. Kom.
Volume: 5: 19-80, pl. 1, tabs. 1-2.
 
Kozhov, M.M. 1963 (Diurnal rhythms in the behavior of pelagic animals of Lake Baikal.) Izv. SO A.N. SSSR, No. 12, Ser. Biol.-Med. Nauk
Volume: 3:105-110. (In Russian.)
 
Odate, K. 1977 Sostav Pishchi Sairy V Zavisomosti Ot Raspredeleniya Planktona. Saury Food Composition in Dependence on Plankton Distribution. Izv. Tikhookean. Nauchn.-Issled. Inst. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 101:85-90, figs. 1-2, tabs. 1-2. (30-Xii-1977, Russian.)
 
Nosova, I.A. 1970 Dannye Po Biologii Razmnozheniya I Razvitiya Cyclops scutifer Sars Ozera Kuril'skogo. Data on the Reproduction and Development of Cyclops scutifer Sars in the Lake Kuril. Izv. Tikhookean. Nauchno-Issled. Inst. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 78: 171-185, figs. 1-3, tabs. 1-6. (25-Xii-1970, Russian with English Summary).
 
Volkov, A.F. 1970 A nakhozhdenii samtsa Euchaeta grandiremis Giesbrecht, 1888, v raione Peruanskogo techeniya. About male find of Euchaeta grandiremis Giesbrecht, 1888. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 74:353-354. (18-xi-1970; Russian.)
 
Volkov, A.F. 1970 Opisanie samtsa Eucalanus inermis Giesbrecht, 1892. Description of male Eucalanus inermis Giesbrecht, 1892. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 74:355, figs. 1-2. (18-xi-1970; in Russian.)
 
Volkov, A.F. 1971 Novyi vid roda Eucalanus (Crustacea, Copepoda) iz Peruaskogo techeniya. A new species of Eucalanus (Crustacea, Copepoda) from the Peruvian current. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 79:141-143, fig. 1. (9-ii-1971; in Russian.)
 
Volkov, A.F. 1971 Raspredelenie makroplanktona v yugo-sostochnoi chasti Tikhogo okeana. (Macroplankton distribution in the south-eastern part of the Pacific Ocean). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 79:89-99, figs. 1-8. (23-xii-1971; in Russian.)
 
Volkov, A.F. & I.F. Moroz 1977 Raspredelenie zooplanktona i osobennosti dinamiki vod vostochnoi tropicheskoi chasti Tikhogo okeana. Zooplankton distribution and water dynamics peculiarities on the eastern tropical Pacific. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 101:25-28. (30-xii-1977, in Russian.)
 
Volkov, A.V. 1970 O vidovom sostave i raspredelenii planktona v raione Peruanskogo techeniya v dekabre 1965 g - yanvare 1966g. (On the species composition and distribution of plankton in the Peruvian current in December 1965 - January 1966). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 69:77-89, figs. 1-6, tab. 1. (18-ix-1970, Russian.)
 
Kozhevnikov, B.P. 1970 Kachestvennaya kolichestvennaya kharakteristika zooplanktona severo-vostochnoi chasti Tikhogo okeana letom 1964 g. Quantitative and qualitative zooplankton character of some north-eastern part of the Pacific Ocean in summer 1964. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 74: 221-235, figs. 1-7, tabs. 1-2. (18-xi-1970, Russian).
 
Kozhevnikov, B.P. 1975 O prodolzhitel'nosti razvitiya Oithona similis (Copepoda, Cyclopoida) v severnoi chasti Yaponskogo morya. About the duration of O. similis (Copepoda) development in the northern part of the Japan Sea. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 96: 87-91, figs. 1-3, tab. (9-xii-1975, Russian with English summary).
 
Kotlyar, L.K. & V.I. Chernyavsky 1971 Vertikalnoe raspredelenie zooplankonov Okhotskom more v letnii period v svyazi s osobennostyami gidrologicheskogo rezhima. Vertical distribution of zooplankton in the Okhotsk Sea in summer in connection with features of hydrological regime. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 71: 34-34, figs. 1-5. (2-ii-1971, Russian).
 
Kotlyar, L.K. & V.I. Chernyavsky 1971 Raspredelenie kharakternykh predstavitelei Calanoida v zavisimosti ot rezhima goda i nekotorye cherty ikh ekologii. Distribution of typical specimen Calanoidea depending on year regime and some features of its ecology. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 71: 35-49, figs. 1-13. (2-ii-1971, Russian).
 
Kotlyar, L.K. 1965 Osobennosti raspredelenniya planktona v zalive Shelikhova v iyune 1963 g. Peculiarities of the distribution of plankton in Shelikov Bay in June 1963. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 59: 55-70, figs. 1-9, tabs. 1-2. (Russian).
 
Kotlyar, L.K. 1971 Zakonomernosti razvitiya i kolichestvennogo raspredeleniya zooplanktona kak kormovoi bazy sel'di v severo-vestochnoi chasti Okhotskogo morya. Some regularities of development and quantitative distribution of zooplankton as food supply of herring in the northeast Okhotsk Sea. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 71: 59-73, figs. 1-6, tabs. 1-4. (2-ii-1971, Russian).
 
Krokhin, E.M. & I.I. Kurenkov 1967 Avachinskie ozera. The Avachin lakes. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 57: 187-199, figs. 1-3, tabs. 1-6. (Russian).
 
Kurenkov, I.I. 1967 Plankton ozer Kamakovskii nizmennosti (bassein r. Kamchatki). Plankton of the lakes of the Kamakov lowland (basin of the River Kamchatka). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 57: 154-168, figs. 1-4, tabs. 1-4. (Russian).
 
Kurenkov, I.I. 1967 Gidrobiologicheskii ocherk oz. Nerpich'ego (Vostochnaya Kamchatka). Hydrobiological account of Lake Nerpich (Eastern Kamchatka). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 57: 170-186, figs. 1-8, tabs. (Russian).
 
Kurenkov, I.I. 1967 Spisok vodnykh bespozvonochnykh vnutrennikh vodoemov Kamchatki. List of invertebrates of the internal watershed in Kamchatka. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 57: 202-224, tabs., maps 1-2. (Russian).
 
Kurenkov, I.I. 1970 Zhiznanyi tsikl Neutrodiaptomus angustilobus Sars (Copepoda, Calanoida) v ozere Dal'nem (Kamchatka). The life cycle of Neutrodiaptomus angustilobus Sars (Copepoda, Calanoidea) in Lake Dal'nee (Kamchatka). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 78: 157-169, figs. 1-5, tabs. 1-2. (25-xii-1970, Russian with English summary).
 
Kurochkin, Yu.V. & V.N. Kazachenko 1975 On cases of attachment of marine parasitic caligids and argulids to the skin of man in water. O sluchayakh prikrepleniya morskii paraziticheskikh kaligid i argulid k kozhe cheloveka pri pogruzhenii v vodu. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 98:257-258, 269. (30-xii-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Kun, M.S. 1949 Pitanie tikhookeanskoi sel'di v severnoi chasti Tatarskogo proliva. The nutrition of Pacific herring in the northern parts of the Tatar Strait. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 29: 107-138, figs. 1-8, tabs. 1-10. (12-iii-1949).
 
Kun, M.S. 1951 Pitanie skymbrii v Yaponskom more po dannym 1948-1949 gg. (Feeding of the mackerel in the Sea of Japan in 1948-1949). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 34: 67-79, figs. 1-3. (2-iii-1951, Russian).
 
Kun, M.S. 1951 Raspredelenie planktona i pitanie sel'div severnoi chasti Okhotskogo morya. (The distribution of plankton and the nutrition of herring in the northern part of the Sea of Okhotsk). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 35: 87-96, figs. 1-4. (10-xii-1951, Russian).
 
Kun, M.S. 1970 O nakhozhdenii abisal'nogo vida Paraeuchaeta abyssalis Brodsky v poverkhnostnykh sloyakh tsentral'noi chasti Yaponskogo morya. About find of abyssal specy of Parenchaeta abyssalis Brodsky on surface layers of central part of the Japan sea (sic). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 74: 356, fig. 1. (18-xi-1970, Russian).
 
Kun, M.S. & I.M. Meshcheryakova 1954 Raspredelenie tipov zooplanktona v Yaponskom more. (Distribution of three types of zooplankton in the Japan Sea). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 39: 358-360, fig. 1. (28-vi-1954, Russian).
 
Lapshina, V.I. 1971 Kharakteristika planktona severnoi tropicheskoi i ekvatorial'noi chasti Tikhogo okeana. Plankton characteristic in the eastern tropical and equatorial zone of the eastern Pacific Ocean. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 79: 100-126, figs. 1-13, tabs. 1-2. (23-xii-1971, Russian).
 
Lapshina, V.I. 1982 Ispol'zovanie modifikatsii indeksa plotnosti v issledovaniyakh planktona. The usage of modification of the density indices in the investigations of plankton. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 106: 133-140, figs. 1-2, tabs. 1-4. (14-i-1982, Russian).
 
Brodsky, K.A. 1948 The pelagic Copepoda in the Japan Sea. Svobodnozhivushchie veslonogie rachki (Copepoda) Yapanskogo morya. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 26:3-130, pls. 1-32. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1937 Planktonnye issledovaniya v severo-zapadnoi chasti Yaponskogo morya. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 12:159-182, figs. 1-7. (Russian).
 
Pokrovskaya, I.S. 1955 Pitanie lichinok sel'di u yugo-zapadnogo poberezh'ya Sakhalina. Feeding of herring larvae in the south-western coastal region of Sakhalin. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 43: 202-204, figs. 1-2, tab. 1.
 
Jaschnov, V.A. 1957 Tikhookeanskie vidy Calanus finmarchicus s.l. (The Pacific varieties of Calanus finmarchicus s.l.). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 44: 253-255. (1-iii-1957, Russian).
 
Kurochkin, Yu.V. & V.N. Kazachenko 1975 On cases of attachment of marine parasitic caligids and argulids to the skin of man in water. O sluchayakh prikrepleniya morskii paraziticheskikh kaligid i argulid k kozhe cheloveka pri pogruzhenii v vodu. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 98:257-258, 269. (30-xii-1975, Russian with English summary).
 
Fedotova, N.A. 1975 Sezonnye izmeneniya sostava i razvitiya zooplanktona u yugo-zapadnogo poberezh'ya Sakhalina. About seasonal character composition and zooplankton distribution in the south-western Sakhalin. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 96: 57-79, figs. 1-12, tabs. 1-13. (9-xii-1975, Russian).
 
Fedotova, N.A. 1981 Zooplankton shel'fovoí zony yugo-vostochnogo Sakhalina i ego dinamika. Zooplankton of the shelf zone of the south-eastern Sakhalin and its dynamics. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 105: 42-49, figs., tabs. 1-5. (24-xii-1981, Russian).
 
Markina, N.P. 1971 Nekotorye svedeniya o raspredelenii planktona u poberezh'ya Avstralii o razlichnye sezony goda (1965-1967 gg). Some information about plankton distribution at Australian coast in different seasons' year (1965-1967). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 75: 106-116, figs. 1-8, tab. 1. (Russian with English summary).
 
Markina, N.P. 1971 Sostav i raspredelenie planktona u zapadnogo i yushnogo poberesh'ya Avstralii v oktyabre-yanvare 1962/1963 g. Plankton composition and distribution at west and south coast of Australia in October-January 1962/63. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 79: 127-140, figs. 1-2, tabs. 1-2. (23-xii-1971, Russian).
 
Markina, N.P. 1972 Nekotorye osobennosti raspredeleniya planktona u severnogo poberezh'ya Avstralii v razlichnye sezony 1968-1969 gg. Some characteristic features of the distribution of plankton at the northern coast of Australia. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 81: 57-68, figs. 1-3. (8-iii-1972, Russian with English summary).
 
Andreev, V.L. & V.V. Andreeva 1975 title unknown Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 98:106-112, 267, figs. 1-3. (Russian with English summary).
 
Andreev, V.L. & V.V. Andreeva 1977 Korrelyatsionnyi analiz chislennosti massovykh vidov kopepod v severnoi chasti Yaponskogo morya. Correlation analysis of abundance of the mass copepod species in the northern part of the Sea of Japan. Izv. Tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 101:42-47, fig., tabs. 1-2. (30-xii-1977, Russian.)
 
Andreeva, V.V. 1975 Raspredelenie Calanus finmarchicus f. glacialis v severnoi chasti Tatarskogo proliva letom 1973 goda. The distribution of Calanus finmarchicus f. glacialis in the north part of the Tatarsky Strait in summer of 1973. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 96:81-86, figs. 1-4. (9-xii-1975, Russian).
 
Andreeva, V.V. 1976 Svedeniya o biologii Pseudocalanus elongatus (Boeck) severnoi chasti Tatarskogo proliva. Some features of Pseudocalanus elongatus (Boeck) biology in the north part of Tatarsky Strait. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 100:121-124, 160, figs. 1-2, tabs. 1-2. (22-xii-1976, Russian with English summary).
 
Belousova, S.P. 1970 Opredelenie vesa nekotorykh planktonnykh rakoobraznykh po razmeram tela. Estimation of some plankton Crustacea weight according to body dimensions Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 73:122-126, figs. 1-2, tabs. 1-3. (6-ii-1970, Russian).
 
Belousova, S.P. 1970 Razvitie Cyclops scutifer Sars i Daphnia cucullata Sars v ozere Azabach'em. The life cycle of Cyclops scutifer Sars and Daphnia cucullata Sars in Lake Azabach'e. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 78:187-194, tabs. 1-4. (25-xii-1970, Russian with English summary).
 
Belousova, S.P. 1977 Nekotorye dannye o plodovitosti Oithona similis i Pseudocalanus elongatus (Crustacea, Copepoda) v zapadnoi chasti Beringova morya. (Some data on the fecundity of Oithona similis and Pseudocalanus elongatus (Crustacea, Copepoda) in the western part of the Bering Sea). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 101:29-30, fig. (30-xii-1977, Russian).
 
Akhmerov, A.Kh. 1955 Parazitofauna ryb reki Kamchatki. (The parasite fauna of Kamchatka river fishes). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 43:99-137, figs. 1-6, tabs. 1-9. (25-v-1955, Russian).
 
Akhmerov, A.Kh. 1951 Nekotorye dannye o parazitakh mintaya. New facts on the parasites of the Theragra (Alaska pollach). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 34:99-104, fig. (2-iii-195l, Russian).
 
Heinrich, A.K. 1958 Zimnii zooplankton Avachinskoi bukhty. Winter distribution of zooplankton in the Bay of Avachinsk. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 45: 198-199. (18-iii-1958, Russian).
 
Shilin, V.A. & T.P. Polovava 1971 Predvaritel'nye dannye o planktone i benthose pridatochnoi sistemy r. Kolymy v srednem techenii. Preliminary data on plankton and benthos of additional system in the middle current of Kolima River. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 71: 239-247, tabs. 1-13. (2-ii-1971, Russian).
 
Maksimenkov, V.V. 1983 Dinamika chislennosti Pseudocalanus elongatus (Boeck) v zalive Korfa (Beringovo more). Abundance dynamics of Pseudocalanus elongatus Boeck in the Gulf of Korf (the Bering Sea). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 106: 119-122, figs. 1-2, tabs. 1-2. (14-i-1983, Russian).
 
Mednikov, B.M. 1957 O planktone i sel'di Olyutorsko-Navarinskogo raione. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 44: 57-65, figs. 1-4, tab. 1. (1-iii-1957, Russian).
 
Avdeev, G.V. 1975 Three new species of commensal copepods of the genus Herrmannella from bivalves in the Gulf of Peter the Great. Tri novykh vida kommensal'nykh copepod roda Herrmannella Canu (Cyclopoida, Sabelliphilidae) ot Bivalvia v zalive Petra Velikogo. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 98:222-232, figs. 1-6. (30-xii-1975, Russian).
Wilson: paper
Meshcheryakova, I.M. 1951 Novye dannye o zooplanktone Yaponskogo morya. (New data on the zooplankton of the Sea of Japan). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 34: 267-269, figs. 1-2. (2-iii-1951, Russian).
 
Meshcheryakova, I.M. 1954 Zimnii plankton tsentralnoi chatsi Yaponskogo morya. (Winter plankton of the central Japan Sea). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 39: 83-96, figs. 1-9. (28-vi-1954, Russian).
 
Meshcheryakova, I.M. 1959 O planktone Okhotskogo morya vblizi yugo-zapadnoi Kamchatki. On the plankton of the Okhotsk Sea near the south-western Kamchatka. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 47: 36-49, figs. 1-5. (Russian with English summary).
 
Meshcheryakova, I.M. 1960 Sezoniye izmeneniya planktona v otkrytyk vodakh Yaponskogo morya. Seasonal changes of plankton in the open sea in the Sea of Japan. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 46: 95-114, figs. 1-20, tabs. 1-6. (Russian with English summary).
 
Mikulich, L.V. 1960 O raspredelenii planktona v severnoi chasti Okhotskogo morya letom 1955 g. On the distribution of plankton in the northern part of the Okhotsk Sea in summer 1955. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 46: 41-64, figs. 1-9, tabs. 1-7. (Russian).
 
Pokrovskaya, I.S. 1951 Pitanie molodi sel'di u yugo-zapadnogo poberezh'ya Sakhalina. (Feeding of young herring on the southwestern coast of Sakhalin). Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 39: 351-352. (28-vi-1951, Russian).
 
Shaginyan, E.R. 1985 Daily vertical zooplankton migrations in the Olyutorsky Bay. Izv. Tikhookean. Nauchno-issled. Inst. Rybn. Khoz. Okeanogr.
Volume: 1985: 105-110, 159, figs. (Russian with separately paginated English summary).
 
Sokolovsky, A.S. 1969 [On the problem of stocks of saury in the Pacific]. Izv. Tikhookean. Nauchno-Issled. Inst. Rybn. Khoz. Okeanogr.
Volume: 68:203-208.
 
Dimov, I.G. 1963 Formirane na s'stava i kolichestvoto na zooplanktona pred zapadnite bregove na Cherno more. Composition de la faune planctonique et sa quantité au large du littoral occidental de la mer Noire. Izv. tsent. nauchnoizsl. Inst. Rib. Varna
Volume: 3: 5-29, figs. 1-7, tabs. 1-2. (22-iii-1963, Bulgarian with Russian and French summaries).
 
Berg, L.S. 1908 Aral'skoe more. Opyt fiz.-geograf. monografii. Der Aral See. Izv. Turkest. Odt. imp. russ. geogr. Obshch.
Volume: 5:
 
Meissner, W. 1908 Mikroskopische Wassertiere des Aralsees und der einmündenden Flüsse, im Zusammenhang mit der Frage über deren Verbreitungsbedingungen. Izv. turkest. Otd. imp. russ. geogr. Obshch.
Volume: 4(8).
 
Ruzsky, M.A. 1916 No Title Available Izv. Turkest. Univ. Kn.
Volume: 65:
 
Mazepova, G.F. 1957 No Title Available Izv. vost.-sib. fil., Akad. Nauk SSSR
Volume: 1957(4-5).
 
Yasnitsky, V.N. 1924 The plankton of Lake Baikal in the Kultuk and Sluua-dyanka area. Izv. vost.-sib. geogr. Obshch.
Volume: 47: 147-152.
 
Ivasik, V.M. & A.P. Kholed 1957 Experiments in sanitation of ponds of the Ukrainian Pole'e (Forest Aistuch). Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: :42. (Translation: 89-99, tabs. 1-6).
 
Petrushevsky, G.K. & O.N. Bauer 1948 Zoogeograficheskaya kharakteristika parazitov ryb Sibiri. (Zoogeographical characteristics of the parasites of Siberian fishes.) Izv. Vses. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rechn. Ryb. Khoz.
Volume: 27. (In Russian.)
 
Petrushevsky, G.K. & O.N. Bauer 1948 Parazitarnye zabolevanniya ryb Sibiri i ikh rybokhozyastvennoe i meditsinskoe znachenie. Izv. Vses. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rechn. Ryb. Khoz.
Volume: 27:206-207.
 
Petrushevsky, G.K., M.V. Mosevich & I.G. Shchunakov 1948 Fauna parazitov ryb obi i Irtusha. Izv. Vses. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rechn. Ryb. Khoz.
Volume: 27: 94.
 
Sokolova, M.F. 1956 Zooplankton Ladozhskogo ozera. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 38: 53-65.
 
Smirnova, K.V. 1954 Parazitofauna ryb Dona i Tsimlyanskogo vodokhranilishcha. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 34:
 
Mosevich, M.V. 1948 O parazitofaune ryb ozer Ob-Irtyshchskogo basseina. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 27(10).
 
Bauer, O.N. 1948 Parazity ryb reki Eniseya. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 27:136-140.
 
Bauer, O.N. 1948 Parazity ryb reki Leny. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 27:161-162, 164-166.
 
Greze, V.N. 1957 Kormovye resursy ryb reki Eniseya i ikh ispol'zovanie. Fish forage resources of the Yeni'sei river and their utilisation. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 41: 1-235, figs. 1-14, tabs. 1-110. (12-vii-1957, Russian with English summary).
 
Greze, B.S. 1933 Limnologicheskii ocherk Vallaiskikh ozer i ikh predvaritel'naya rybo khozyaistvennaya otsenka. Rapport limnologique sur le lac Vallaiskoie et sa valeur préliminaire pour la pisciculture. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 16: 66-128, tabs. (Russian with French summary).
 
Greze, B.S. 1948 Materialy po produktivnosti zooplanktona v Valdaiskom ozere. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. ryb. Khoz.
Volume: 26(2).
 
Bauer, O.N. & V.N. Greze 1948 Parazity ryb ozera Taimyr. Izv. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khoz.
Volume: 27:189-190.
 
Naidenov, V. 1963 Izsledvaniya V'rkhu Zooplanktona Ot Baseinite Na Opitnata Stantsija Po Ribov'dstvo I V'rzhavnoto Ribov' Dno Stopanstvo Krai Plovdiv. Untersuchungen Über Das Zooplankton Aus Den Teichen Der Versuchstation Für Binnenfischerei und Der Staatlichen Teichwirtschaft Bei Plovdiv. Izv. Zool. Inst. Sof.
Volume: 14: 165-195, figs. 1-14, tabs. 1-4.
 
Naidenov, V. 1962 Prinos Kém Izucharane Kladotsernata I Kopepodnata Fauna (Crustacea: Cladocera, Copepoda) Na Nyakoi Yazoviri V B'lgariya. Beitrag Zur Erforschung Der Cladoceren- und Copepodenfauna (Crustacea: Cladocera, Copepoda) in Einigen Stauseen Bulgariens. Izv. Zool. Inst. Sof.
Volume: 12: 197-214, figs. 1-5. (Bulgarian with German and Russian Summaries).
 
Naidenov, V. 1968 V'rkhu Planktonnite Cladocera I Copepoda Na Nyakoi Ezera V Severozapaden Pirin. On the Planktonic Cladocera and Copepoda of Some Lakes of North-Western Pirin Mountains. Izv. Zool. Inst. Sof.
Volume: 27: 51-56, tab. 1. (Bulgarian with English Summary).
 
Naidenov, V. 1967 Khidrobiologichin Prouchvaniya V'rkhu Vodoemite Na Yuzhnoto Chernomorie I Strandzha Planina V B'lgariya. I. Cladocera, Calanida, Cyclopoida. Hydrobiologische Untersuchungen Der Wasserbecken an Der Südlichen Schwarzmeerküste und Im Standza Gebirge. 1. Cladocera, Calanoida, Cyclopoida. Izv. Zool. Inst. Sof.
Volume: 24: 57-96, figs. 1-17, tabs. 1-2. (15-Ix-1967, Bulgarian with Russian and German Summaries).
 
Naidenov, V. 1971 Über Die Cladoceren und Copepoden Einiger Gewässer Der Norddeutschen Seenplatte. Izv. Zool. Inst. Sof.
Volume: 32: 229-242, figs. 1-2, tabs. 1-5. (13-I-1971).
 
Tsvetkov, L. 1955 Izsledvaniya v'rkhu khranata ribite v Beloslavskogo ezero. Untersuchungen über das Futter der Fischee im Beloslavsko-See. Izv. zool. Inst. Sof.
Volume: 4-5: 329-352, fig. 1, tabs. 1-4. (Bulgarian with Russian and German summaries).
 
Beron, P. & V. Gueorguiev 1967 Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie. II. Résultats des recherches biospéologiques de 1961 à 1965. Izv. zool. inst. Sof.
Volume: 24:151-212. (15-ix-1967).
 
Dimov, I.G. 1967 Nyakoi osnovni zakonomernosti v sezonnata i godishnata dinamika na zooplanktona v Cherno more pred B'lgarskiya bryag. Quelques règles fondamentales présidant à la dynamique saisonnière et annuelle du zooplancton en mer Noire, au large des côtes bulgares. Izv. zool. Inst. Sof.
Volume: 25: 129-142, figs. 1-9. (20-x-1967, Bulgarian with Russian and French summaries).
 
Tsvetkov, L. 1958 Izsledvaniya v'rkhu mikrobenthosa na Cherno morskite ezera. Investigations into the microbenthosa of the Bulgarian Black Sea lakes. Izv. zool. Inst. Sof. (= Bull. Inst. Zool. Mus. Sofia)
Volume: 7: 219-250, figs. 1-3, tabs. 1-3.
 
Lepeshkin, V.D. 1900 K faune Copepoda Akmolinskoi oblasti. On the fauna of Copepoda of the Akmola region. Izvestia Imperator. Obshch. Lyubit. Estestv., Antropol. i Etnogr. imp. Mosk. Univ., 98 (= Trudy Zool. Otdel Obshch., 13, Dnevn. Zool. Otdel imp. Obshch. Mosk.
Volume: (98)3(1)):21-30, pls. 2-3. (In Russian.)
Wilson: paper
Behning, A.L. 1919 Materialien zur hydrofauna der Nebengewasser de Wolga. 2. Materialien zur hydrofauna des Flusses Oka. 3. Das Plankton des Flusses Oka bei Kaluga. Materialy po hydrofaune r. Oki, 3. Plankton r. Oki ur. Kalugi. Izvestii Kaluzhsk. O-va Izucheinya, Prirodi Mestnogokraya. Kaluga News. On Studies of Nature of Local Lands
Volume: 3:3-39.
Wilson: paper
Weisig, S.Y., & A. Ali-Zade 1938 Novii vid Hemidiaptomus na Kavkaze (H. monticola sp. nova). New species of Hemidiaptomus in the Caucasus (H. monticola sp. nova). Izvestiia Azerbaidzhanskogo Filiala Akademii Nauk SSSR, Baku, Azerbaijan
Volume: 1938(4-5):77-83, figs. 1-8. (Russian with Azerbaijani summary.)
Wilson: paper, PDF
Zernov, S.A. 1904 K voprocu o godinchnoi smene Chernomorskago planktona u Sevastopolya. (Ocherk iz oblasti Chernago Morya.) (On the annual variation of the plankton of the Black Sea in Sevastopol Bay.) Izvestiya Akademii Nauk (Bulletin de l'Académie des Sciences de St. Pétersburg), Series 5
Volume: 20:119-184, 1 pl. (In Russian; French summary.)
 
Ostroumoff, A. 1896

Otchet' o dragirovkakh' i planktonnikh' ylobakh' yekpiditsiy 'Selyanika'. (Results of trawls and of plankton of the 'Selanik' Expedition.)

Izvestiya Akademii Nauk (Bulletin of the Academy of Sciences of St. Petersburg), 5
Volume: 5:33-92.
 
Ostroumoff, A. 1897

O gidrobiologicheskikh' izslelovaniyakh' b yst'yakh' yuzhno-russkikh' rek' b 1896 gody (predv. soobshch.). (Hydrobiological investigations in the mouths of the rivers of southern Russia. Preliminary communication.)

Izvestiya Akademii Nauk (Bulletin of the Academy of Sciences of St. Petersburg), Series 5
Volume: 6(4):343-362.
 
Mamedova, S.T. 1997 Species composition and quantitative distribution of zooplankton in the Hajigabul Lake. Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhana, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1995(1-6):94-97. (In Russian.)
 
Badalov, F.G. 1963 Nekotorye dannye o sutochnykh vertikal'nykh migratsiyakh zooplanktona v Kaspiiskom more. Some data on diurnal vertical migrations of zooplankton in the Caspian Sea. Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR, Biol. Med.
Volume: 1963(6):67-73, figs. 1-4, tab. 1. (In Russian.)
 
Badalov, F.G. 1978 (Zooplankton of the eastern part of northern & southern Caspian.) Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: (1):102-108. (In Russian.)
 
Shukyurov, A.B. 1987 Daily vertical migration of zooplankton in the western part of the middle Caspian. Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1987(5):81-84. (Russian with Azerbaijani summary.)
 
Shukyurov, A.B. 1987 Daily vertical migration of zooplankton in the western part of the southern Caspian. Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1988(2):48-51. (Russian with Azerbaijani summary).)
 
Ibragimov, S.R. 1987

[Ecological and geographical analysis of the parasite fauna of the shemaia in the Caspian Sea].

Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1987(6):42-48. (Russian with Azerbaijani summary.)
 
Kasymov, A.G., A.R. Khalilov & I.A. Akhmedov 1987 (Hydrobiological characteristics of Lake Mekhman.) Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1:37-42. (In Russian.)
 
Dogel', V.A. 1945 Analiz parazitofauny osetrovykh iotsenka ee pattogennogo znacheniya. Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Seriya Biologicheskaya
Volume: 4:
 
Belyakova, Yu.V., O.V. Dobrokhotova, B.A. Akhmetova, L.V. Kulkina & D.S. Kukashev 1982 (Helminthological analysis of middle flow waters of the Rivers Tobol and Ubagan.) Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Seriya Biologicheskaya
Volume: 1982(1):21-28.
 
Gvozdev, E.V., A.I. Agapova & P.F. Martekhov 1953 Parazity ryb basseina reki Ili. Parasites of fishes from the basin of the river Ili. Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Seriya Biologicheskaya
Volume: 125(8):92-114, tabs. 1-16. (Russian.)
 
Gvozdev, E.V. 1945 Parazitofauna ryb Nagorno-Aziatskoi podoblasti. Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Seriya Biologicheskaya
Volume: 4:
 
Braginsky, L.P., V.D. Beskaravainaya & E.P. Shcherban' 1979 Reaktsii presnovodnogo fito- i zooplanktona na vozdeistvie pestitsidov. (Responses of freshwater phyto- and zooplancton to pesticides). Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1979(4):599-606, figs. 1-3. (11-vi-1979, Russian with English summary).
 
Dogel', V.A. 1945 [Influence of discontinuous distribution of the host on its parasitic fauna. Comparison of the parasite fauna of carp from Kazakhstan and the Far East.] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Seriya Zoologicheskaya
Volume: 4:5-8.
 
Kondur, L.V. 1993 The current status of zooplankton in the Kairakkum Reservoir. Izvestiya Akademii Nauk Respubliki Tadzhikistan, Otdelenie Biologischeskih Nauk 1
Volume: 129:26-29.
 
Braiko, V.D., A.N. Bobkova & G.A. Dobrotina 1988 Botryllus metabolites and their functional role in community. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskaya, Moscow
Volume: 1:29-35.
 
Vinogradov, M.E., E.A. Shushkina, A.L. Vereshchaka & N.P. Nezlin 1995 Population of the Norway Sea in the region of catastrophe of the nuclear submarine 'Komsomolets'. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskaya, Moscow
Volume: 5:612-623. (Russian.)
 
Grishchenko, E.V. & L.V. Kondur 1985 (Preliminary results of acclimatization of pelyad in Lake Yashilkul in the Pamirs.) Izvestiya Akademii Nauk Tadzhikskoi SSR, Otdelenie Biologicheskikh Nauk
Volume: 3:60-63. (In Russian.)
 
Sharapova, D. 1963 K voprosu o parazitofaune ryb Tashkeprinskogo vodokhranilishcha. (On the question of parasite fauna of fish in Tashkeprinsk reservoir). Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1963(4):64-67, tabs. 1-2. (13-viii-1963, Russian.)
 
Babaev, B. 1964 Parazity rastitel'noyadnykh ryb, akklimatiziruemykh v vodoemakh Turkmenskoi SSR. (Parasites of herbivorous fish undergoing acclimatization in the waters of the Turkmenskii SSR). Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1964(1):47-52, tabs. 1-3. (Russian.)
 
Ibragimov, Sh.R. 1988 Parasitofauna of fishes of Turkmen Gulf of the Caspian Sea. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1988(2):51-56. (Russian with English summary.)
 
Zamanmuradova, Z.M. 1986 Composition and vertical distribution of zooplankton in Lake Sarykamysh. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1986(6):67-68.
 
Jemileva, T.G. 1983 Zooplankton of Kopetdag Reservoir. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1983(6):38-44.
 
Babaev, B. 1969 Parasity ryb Karakumskogo kanala. (Parasites of fish in Karakum canal). Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, Seriya Biologicheskoi Nauk
Volume: 1969(3):68-70. (Russian.)
 
Kalinkina, N.M. & T.P. Kulikova 2009 [Evolutionary conditioning of response to changes in ionic composition of water in hydrobionts: an example of freshwater zooplankton.] Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaia
Volume: 2009(2):243-248. [In Russian.]
 
Vinogradov, M.E., A.L. Vereshchaka, G.M. Vinogradov & E.I. Musaeva 2000 Vertical distribution of zooplankton at the periphery of the North Atlantic subtropical gyre. Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya
Volume: 2000(4):496-510. [In Russian.]
 
Kalinkina, N.M., T.P. Kulikova, A.K. Morozov & L.I. Vlasova 2003 Causes of the technogenic changes in a freshwater zooplankton community. Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Biologii
Volume: 2003(6):747-753. [In Russian.]
 
Vasil'eva, G.L. 1957 On the Biology of Neutrodiaptomus incongruens (Poppe) (Copepoda, Calanoida). Izvestiya Biologo-Geograficheskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Irkutska Universiteta
Volume: 17(1-4): 307-325.
Wilson: paper
Rogozin, A.G. 2009 Zooplankton of the Argazi Reservoir (south Ural, Russia). Izvestiya Chelyabinskogo Nauchnogo Tsentra
Volume: 1:56‑61. (Russian)
 
Rogozin, A.G. 2009 Zooplankton of the Uvildy Lake (south Ural, Russia). Izvestiya Chelyabinskogo Nauchnogo Tsentra
Volume: 1:62‑67 (43). (Russian)_
 
Bityukov, E.P., V.N. Grese & M.V. Petrovskaya 1971 The zooplankton of the Gulf of Finland. Izvestiya GOSNIORKH
Volume: 76:46-64. [In Russian.]
 
Rossinsky, D.M. 1892 Materialy k' poznaniyu fauny bezposvonochnykh Moskvy reki. (Materialen zur Kenntnis der Evertebratfauna des Moskwaflusses). Izvestiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya, Antropologiy i Etnografiy, Imperatorckom' Moskovskom' Universitet', 67 (= Dnevnik' Zoologicheskago Otdeleniya Obshchestva i Zoologicheskago Muzeya, 6; Trudy Zoologicheskago Otdeleniya Obshchestva)
Volume: 6: 1-38, tab., map. (Russian).
Wilson: paper
Korchagin, A. (Kortschagin) 1887

Fauna Moskovskikh okrestnostei. Rakoobraznyya. Fauna der Umgebung Moskaus. Copepoden.

Izvestiya Imperatorskavo Obschestva Lubitelyei Yestyestvoznaniya, Antropologii i Etnografii Moscow University
Volume: 52(2):1-32, 8 figs.
Wilson: PDF
Kroupa, E.G. 1998 About the lowest Crustacea fauna in water bodies of Almaty. Izvestiya Ministerstva Nauki-akademii Nauk Respubliki Kazakhstan Seriya Biologicheskaya I Meditsinskaya
Volume: 4(202)(1997): 57-60, illustr. (Russian)
 
Stuge, T.S. & E.G. Krupa 1998 On composition and development of zooplankton of Schulbinskoe Reservoir. Izvestiya Ministerstva Nauki-Akademii Nauk Respubliki Kazakhstan, Seriya Biologicheskaya i Meditsinskaya
Volume: 3(201):37-41. (For 1997.) (Russian.)
 
Stuge, T.S. 2002 Veslonogii rachok Arctodiaptomus salinus Daday (Calanoida, Copepoda) v ozere Balkhash. [The copepod crustacean Arctodiaptomus salinus Daday (Calanoida, Copepoda) in Lake Balkhash.] Izvestiya Ministerstva obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan, Natsional'noi Akademii nauk Respubliki Kazakhstan, Seriya Biologicheskaya i Meditsinskaya
Volume: 2002(2):21-29. [In Russian.]
 
Marinov, T., S. Stokov & M. M'barek 1983 Zoobentos't ot sublitoralnoto pyas'chno i tinesto d'no na Varnenskiya zaliv. The zoobenthos of the sublittoral and muddy bottom of Bay of Varna. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 20:109-133, figs. (12-xii-1983, Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. 1977 Kharpaktikoidi ot tsentralnata chast na iztochnoto kraibrezhie na Atlanticheskiya okean. Harpacticoida from the eastern Central Atlantic coast. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 15:83-98, figs. 1-10. (Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. 1978 Kachestven s'stav i kolichestveno razpredelenie na meiobentosa ot B'lgarskiya uchast'k na Cherno more, 1. Qualitative composition and quantitative distribution of the meiobenthos of the Bulgarian Black Sea waters. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: :35-49, tabs. 1-3. (22-ii-1978, Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. 1980 Kachestven s'stav i kolichestveno razpredelyane na meiobentosa v B'lgarskiya uchast'k na Cherno more, II. On the qualitative composition and quantitative distribution of the meiobenthos of the Bulgarian Black Sea coast, II. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 18:85-93, figs. 1-2, tabs. 1-3. (10-xi-1980, Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. & A. Apostolov 1983 Zoogeografiya i ekologiya na Chernomorskite kharpaktikoidi. Zoogeography and ecology of the Black Sea harpacticoids. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 20:135-144. (12-xii-1983, Bulgarian with Russian and English summaries.)
Wilson: paper
Konsulov, A. 1977 V'rkhu vertikalnoto razpredelenie zooplanktona na Cherno more pred b'lgarskiya bryag. On the vertical distribution of zooplankton of the Bulgarian Black Sea coast. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 15:67-82, figs. 1-7, tabs. 1-4. (Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Konsulov, A. 1979 Dinamika na zooplanktona na Burgaskogo ezero. On zooplankton dynamics in Bourgas Lake. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 17:24-31, fig. 1. (Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Konsulov, A. 1979 Dinamika na zooplanktona v yaz. 'Mandra'. Dynamics of the zooplankton of the Mandra dam. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 17:33-45, figs. 1-6. (Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Apostolov, A. 1997 The harpacticoids fauna on the body of Pachygrapsus marmoratus and Eryphia spinifrons in Black Sea. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna. Proceedings of the Institute of Fisheries, Varna
Volume: 24:167-170. (For 1996)
Wilson: paper
Naidenov, V. 1967 Cladoceren und Cyclopoide Copepoden aus den Grundgewässern Bulgariens. Izvestiya na Zoologicheskaya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 24:97-101. (15-ix-1967)
 
Naidenov, V. 1969 Beitrag zur Kenntnis der Cladoceren und Copepoden einiger kunstlicher Wasserbecken im Süden der Deutschen Demokratischen Republik. Izvestiya na Zoologicheskaya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 30:71-87, figs. 1-6, tabs. 1-7. (xii-1969)
 
Naidenov, V. 1964 Plankton i dinamika na r'kovodnite planktonni formi v yazovir 'Batak'. Plankton und Dynamik der führenden Planktonformen im Stausee Batak. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 15:151-183, figs. 1-16,tab. 1. (19-iii-1964, Bulgarian with Russian and German summaries.)
 
Naidenov, V. 1964 Razpredelenie i migratsii na zooplanktona v yazovir 'Batak' za periode 1958-1960 G. Verteilung und Migration des Zooplanktons im Stausee 'Batak', während der Periode 1958-1960. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 16:165-190, figs. 1-10, tabs. 1-8. (14-vi-1964, Bulgarian with Russian and German Summaries.)
 
Naidenov, V. 1964 Zooplankton't na yazovir 'Studen Kladenets'. Das Zooplankton des Stausees Studen Kladenec. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 17:61-77, figs. 1-2, tabs. 1-7. (30-x-1964, Bulgarian with Russian and German Summaries.)
 
Naidenov, V. 1965 Prinos k'm izuchavaneto na kopepodnata i brankhiopodnata fauna ot kraidunavskite vodoemi V B'lgariya. Beitrag zur Erforschung der Copepoden- und Branchiopodenfauna aus den Bulgarischen Gewässern an der Donau. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 19:203-232, figs. 1-10, tabs. 1-3. (6-ix-1965, Bulgarian with Russian and German summaries.)
 
Naidenov, V. 1966 Razpredelenie i dinamika na Dunavskiya zooplankton mezhdu 845-iya i 375-iya rechen kilomet'r. Verteilung und Dynamik des Zooplanktons in der Donau zwischen dem 845 und 375 Flusskilometer. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 20:5-53, figs. 1-13, tabs. 1-7.
 
Naidenov, V. 1973 Biotsenologichni izsledvaniya b'zkhi stoyashchite vodoemi na Ludogorieto. Biozönologische Untersuchungen der stehenden Gewässer im 'Ludogorie' (nordwest Bulgarien). Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 38:149-181, figs. 1-14, tabs. 1-7. (3-xi-1973, Bulgarian with Russian and German Summaries.)
 
Valkanov, A. & T. Marinov 1964 Nachtrag zum Katalog der Bulgarischen Schwarzmeerfauna. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 17: 51-59. (30-x-1964, Bulgarian with Russian and German summaries).
 
Gueorguev, V. 1966 Ocherk v'rkhu peshchernata fauna na B'lgariya. Aperçu sur la faune cavernicole de la Bulgare. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 21:157-184, tabs. 1-5. (4-iii-1966, Bulgarian with Russian and French summaries).
 
Naidenov, V. 1966

Katalog der Copepodenfauna Bulgariens.

Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey). Bulgarska Akademiya na Naukite. Sofia
Volume: 21:109-138, figs. 1-5. (4-iii-1966)
Wilson: PDF
Krupa, E.G. & T.S. Stuge 2007 New species of the genus Gigantodiaptomus (Crustacea, Calanoida) from northeastern Kazakhstan. Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Respubliki Kazakhstan Seriya Biologicheskaya i Meditsinskaya.
Volume: 1(259): 18-22.
 
Kutshin, I.V. 1903 Planktonniya izsledovaniya na ozer' Il'men letom' i osen'yu 1902 g. (Plankton studies in Lake Ilmen in summer 1902.) Izvestiya Nikol'skogo Ribovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 7:14-42.
 
Kuchin, I.V. 1901 No Title Available Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 2:
 
Redikorchev, V. 1902 Faunisticheskie issledovaniya na Nikolskom zavode letom, 1901. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 6:
 
Geineman, B.A. 1898 O planktonnykh issledovaniya na ozere Pestov v 1898 gody. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 1:
 
Geineman, B.A. 1902 Untersuchungen des Wigry-Sees im Gouvernement Suwalky hinsichtlich der Biologie und Fischerei in Jahre 1900. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 6:1-39, 96-97.
 
Geineman, B.A. 1908 Quantitative Bestimmung des Planktons im Pestowo-See vom Mai 1904 bis Mai 1905, in Verbindung mit den Schwankungen desselben während der vorhergehenden Jahren. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 11:31-68.
 
Arnold, I. 1899 Liste des organismes trouvées dans les eaux des environs de la Station de pisciculture de Nikolsk. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 1:
 
Arnold, I. 1900 Sommer- und Winterplankton einiger Seen der Waldaihöhen und die Nahrung der Fische. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 3:1-38.
 
Arnold, I. 1902 Beobachtingen über die Ernährung der Wildfische in einigen Gewässern der Waldai-Höhen. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 6:59-70.
 
Arnold, I. 1904 Plankton ozera Pestovo Novgorodskoi rud v 1902-1903 g. Das Plankton des Pestowo-Sees 1902-1903. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 9:13-40, tabs. 1-2.
 
Skorikov, A.S. 1904 K svedeniyam o planktone o. Pestova. Zur Kenntnis des Planktons des Sees Pestowo. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg (= Aus der Fischzuchtanstalt Nikolsk)
Volume: 9:41-112, figs. 1-12.
 
Wyzer, L.S. 1991 Succession of basic species of zooplankter in Lake Tchany (West Siberia) by gradient salinity. Izvestiya Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Sibirskogo Biologicheskii Zhurnal
Volume: 1991(1):32-35.
 
Berg, L.S. 1920 Bipolarnoe rasprostranenie organismov i pednikovaya epokha. La distribution bipolaire des organismes et l'époque glaciaire. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk
Volume: (6)14:273-302. (Russian with French summary).
 
Shiganova, T.A., E.I. Musaeva, L.A. Pautova & Y.V. Bulgakova 2005 The problem of invaders in the Caspian Sea in the context of the findings of new zoo- and phytoplankton species from the Black Sea. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya
Volume: 2005(1):78-87. (In Russian. English translation in Biology Bulletin 32(1):65-74.)
 
Smirnov, N.A., E.G. Perueva, T.V. Polyakova & V.D. Fedorov 1997 Estimate of the trophic function of the plant-eating zooplankton of the White Sea. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya
Volume: 1:75-80. (Serial normally translated cover to cover in: Biology Bulletin of the Russian Academy of Sciences.)
 
Kurbatova, S.A. 2005 Response of microcosm zooplankton to acidification. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya. Biology Bulletin of the Russian Academy of Sciences
Volume: 2005(1):100-108. (In Russian; English translation in Biology Bulletin 32(1):85-92.
 
Lastochkin, D.A. 1924 Novye i redkie Copepoda i Oligochaeta v faune Ivanovo-Voznesenskoi gubernii. New and rare Copepoda and Oligochaeta from central Russia (Ivanovo-Voznesensk Government). Izvestiya Rossijskogo Gidrologiceskogo Instituta (Bulletin de l'Institut Hydrologique de Russie)
Volume: 9(1):1-22, figs. 1-7. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Mukhortova, O.V. 2011 Some singularities of distribution of zooplankton species-colonizers in littoral biotopes (macrophyte thickets, pebbly foreshore) of Saratov Reservoir. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 13(1):188-193 (No 39). (Russian)
 
Muhortova, O.V. 2007 The zoofitos of Saratov impouded [impounded] body of water. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 9(4):1007‑1012 (No 22).Russian
 
Popov, A.I. 2006 Zooplancton [Zooplankton] of Saratovskoe Reservoir: general data and influence of invasive species. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 8(1):263‑272 (No 15). (Russian)
 
Bolotov, S.E., A.O. Hayrapetyan & A.V. Krylov 2014 Fauna and homogenization effects of zooplankton species composition mouth area of small tributary of a flatland reservoir in abnormally hot period. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 16(5):264-269.
 
Podshivalina, V.N. 2014 Comparative reservoirs and rivers zooplankton fauna diversity assessment on the dependence of nature factors. Sravnitelnaya otsenka raznoobraziya fauny zooplanktona vodoyemov i vodotokov v zavisimosti ot prirodnyh uslovii. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 16(5):1743-1747.
 
Muhortova, O.V., N.G. Tarasov & A.I. Fayzulin 2014 Ecological and taxonomic characterization zooplankton anthropogenically transformed lakes (Fedorovskaya, Vasilievsky, the neighborhood Tolyatti) as potential larval feeding amphibians. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk
Volume: 16(5):1737-1742.
 
Kononova, O.N. 2008 Fauna of planktonic invertebrates (Rotifera, Cladocera, Copepoda) some rivers of the Kirov area. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Centra Rossiskaya Akademii Nauk.
Volume: 10(2):505‑513 (No 24). (Russian)
 
Tarmakhanov, G.D. 1987 The age changes of the perch's parasitofauna in Chivirkuiskyi Bay of Lake Baikal. Izvestiya Sibirskogo Odteleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1987(3):93-96. (Russian with Engish summary.)
 
Timofeeva, M.V. 1980 O zooplanktone prudov-okhladitelei Barabinskoi GREZ. On the zooplankton in the cooling ponds of the Barabinsk electric-power station. Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1980(3):27-35, fig. 1, tabs. 1-6. (4-xii-1980, Russian with English summary.)
 
Vasil'eva, G.L., O.M. Kozhova, N.A. Gosmer, T. Putyatina & E.N. Misharina 1960 Plankton Irkutskogo vodokranilishcha v pervye gody ego sushchestvovaniya. Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1960(10):103-113, figs. 1-2, tabs. 1-3. (16-xi-1960, Russian.)
 
Afanas'eva, E.L. 1960

Nauplial'nye stadii rachka Epischura baicalensis Sars iz ozera Baikal. (Naupliar stages of the copepod Epischura baicalensis Sars from Lake Baikal.)

Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1960(8):103-112, figs. 1-4, tabs. 1-2. (21-vi-1960, Russian.)
Wilson: paper
Sous, S.M. 1990 Distribution of fish parasites during the regressive moistening phase (on the example of Carassius carassius). Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1:56-61.
 
Gladyshev, M.I. 1990 Daily dynamics of vertical distribution of mass zooplankton species in the Sydinskiy Bay of the Krasnoyarsk Reservoir. Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1990(3):78-85.
 
Mazepova, G.F. 1960 Morfologiya stadii metamorfoza u Cyclops kolensis iz ozera Baikal. (Morphology of the stages of metamorphosis in Cyclops kolensis from Lake Baikal.) Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1960(6):103-115, figs. 1-8, tabs. 1-2. (19-vii-1960, Russian.)
 
Cherepanov, V.V., M.A. Aripova, T.D. Evstigneeva, V.G. Kransnov, I.N. Nadelyaev, A.L. Noritzky & Z.V. Slugina 1987 Reactions of Baikal organisms to small concentrations of toxic matter. Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 3:97-103.
 
Shebanova, M.A. 1998 Regularities of seasonal distribution of Calanus glacialis (Copepoda: Calanoida) in epipelagial of the Okhotsk Sea. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno Issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 124(2): 554-562, 839-840, 851 (Russian).
 
Avdeev, G.V. & V.V. Avdeev 2001 Patogenic [pathogenic] influence rendered by parasitic copepod Haemobaphes diceraus on Alaska pollock. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno Issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 128(1): 287-292, 336, 342 (Russian)
 
Kazachenko, V.N., V.D. Korotaeva & Yu.V. Kurochkin 1972 Paraziticheskie rakoobraznye nekotorykh ryb Tikhogo okeana. Parasitic Crustacea of some fishes of the Pacific Ocean. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovanel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 81:224-238, figs. 1-7, tab. (8-iii-1972)
Wilson: paper
Kun, M.S. 1990 Feeding relationships of planktoneating fishes of the Japan Sea and influence of food competition on the definite populations. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovanel'skogo Instituta RybnogoKhozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 111:153-161, 185, 188.
 
Kurenkov, I.I. 1975 Struktura populatsii Cyclops scutifer Sars v ozerax Kamchatkii. The structure of Cyclops scutifer populations in lakes of Kamchatka. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 97:147-150.
Wilson: paper
Volkov, A.F., K.M. Gorbatenko & A.Yu. Merzlyakov 2003 Plankton, sostoyanie kormovoi bazy i pitanie massovykh ryb epi- i mezopelagiali Okhotskogo morya v zimne-vesennii period. [Plankton, status of the fodder basis and nutrition of the predominant epi- and mesopelagic fishes of the Sea of Okhotsk in the winter-spring period.] Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 133:169-235. [In Russian.]
 
Kazachenko, V.N. 1974

Congericola pallidus Beneden (Copepoda: Eudactylinidae) iz raiona Novoi Zelandii.

Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 88:36-41.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N. 1975 Paraziticheskie rakoobraznye (Copepoda) ryb tropicheskoi chasti Tikhogo i Indiiskogo okeanov. Parasitic Crustacea (Copepoda) of fishes of the tropical part of the Pacific and Indian oceans. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 98:211-218. (30-xii-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Didenko, E.M. 1994 The rational usage of Alaska pollack in view of its infection. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 117:74-85, 189, 193. (Summaries separately paginated pp. 189 & 193.)
 
Shaginyan, E.R. 1983 Dinamika chilennosti i vozrastnoi struktury populyatsii Oithona similis (Claus) i Pseudocalanus elongatus (Boeck) v Olyutorskom zalive. Abundance dynamics and age structure of Oithona similis (Claus) and Pseudocalanus elongatus (Boeck) in the Gulf of Olutor. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 106:123-126, figs. 1-2. (14-i-1983, Russian.)
 
Gorbatenko, K.M. 1990 Struktura planktonnykh soobshchestv epipelagiali Okhotskogo morya v letni period. Composition of planktonic community of epipelagial of the Okhotsk Sea in summer. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 111:103-113, 187, figs. 1-3, tab 1. (19.vii.1990, Russian with English summary.)
 
Avdeev, G.V. 1978 Sistematicheskoe polozhenie roda Tegobomolochus Izawa, 1976 (Copepoda, Cyclopoida). Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 102:119-122. (Russian.)
Wilson: paper
Avdeev, G.V. 1977 Two new and one known species of parasitic copepods of the Anchistrotos Brian, 1906 genus (Cyclopoida, Taeniacanthidae) from fishes of the Indian Ocean. Dva novykh i odin izvestnyi vid paraziticheskikh kopepod roda Anchistrotos Brian 1906 (Cyclopoida, Taeniacanthidae) ot ryb Indiiskogo okeana. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 101:132-138, figs. l-4. (30-xii-1977, Russian.)
Wilson: paper
Shebanova, M.A. 1996 Vertical distribution of Metridia (Copepoda: Calanoida) in south part of Okhotsk Sea in summer and autumn. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 119:282-288, 316, 320. (Summaries separately paginated pp. 316 & 320.)
 
Maximenkov, V.V. 1982 Abundance dynamics of Pseudocalanus elongatus Boek. in the Gulf of Korf (the Bering Sea). Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 106:119-122.
 
Kazachenko, V.N. 2008

Influence of parasitic copepods on fish.

Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 154:201-213
Wilson: PDF
Brodsky, K.A. 1948 The free-living copepods (Copepoda) of the Sea of Japan. Svobodnozhibyshchie veslonogie rachki (Copepoda) Yaponskogo morya. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii. Report on Pacific Ocean Fisheries, Oceanographic Institute
Volume: 130pp.
Wilson: paper
Vyalova, G.P. 2002 Variety in chum and pink salmon parasites from Sakhalin Region. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 131:439-459. (Russian)
 
Shebanova, M.A. 1997 Distribution and composition of Metridia okhotensis and Metridia pacifica (Copepoda; Calanoida) in epipelagial of the Okhotsk Sea. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 122:361-373, 596-597, 606. (Russian)
 
Shebanova, M.A. 1997 Regularities of seasonal distribution of Neocalanus plumchrus, Neocalanus cristatus, Eucalanus bungii (Copepoda; Calanoida) in epipelagial of the Okhotsk Sea. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra
Volume: 122:342-360, 596, 605-606. (Russian.)
 
Shebanova, M.A. 2003 Distribution and age structure of Neocalanus plumchrus and N. flemingeri in the spring-summer period in the Sea of Okhotsk. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Rybokhozyaistvennogo Tsentra (TINRO)
Volume: 135:178-189. [In Russian.]
 
Efimkin, A.Y. 2003 Food habits of salmon in the western Bering Sea during summer and autumn 2002. Izvestiya TINRO
Volume: 134:120-134. (In Russian.)
 
Efimkin, A.Ya., A.F. Volkov & N.A. Kuznetsova 2004 Food habits of Pacific salmon in the Bering Sea during summer and autumn in 2003 and 2004. Izvestiya TINRO
Volume: 139:370-387. (In Russian.)
 

All Other Pages


[ TOP ]