Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 68383 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Menu-Marque, S.A. & M.C. Marinone 1986

El zooplancton de 6 lagos de Chubut (Argentina) y sus probables relaciones con la ictiofauna y algunos factores ambientales.

In: Vila, I. & E. Fagetti (eds.). Trabajos presentados al taller internacional sobre ecología y manejo de peces en lagos y embalses. Santiago de Chile, 5-10 November 1984. COPESCAL, FAO, Rome, Documento Técnico 4:237pp.
Volume: :90-114.
Wilson: PDF
Neumann-Leitao, S., R. Schwamborn, S.J. Macedo, C. Medeiros, M.L. Koening, M.J.F. Montes, F.A.N. Feitosa & L.M.O. Gusmao 2001 Plankton dynamics at Itamaracá Estuarine System, Pernambuco, Brazil. In: Villacampa, Y., C.A. Brebbia & J.L. Usó (eds.). Ecosystems and Sustainable Development III. Wiley, New York. 332 pp.
Volume: :435-445.
 
Telesh, I.V. 1987 Zooplankton, Rotifers and crustacean plankton. In: Vinberg, G.G. & B.L. Gutelmakher (eds.). Nevskaja guba. Gidrobiologicheskie issledovanija (The Neva Bay. Hydrobiological Studies). Nauka, Leningrad. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademii Nauk SSSR
Volume: 151:82-103.
 
Pidgaiko, M.L. 1987 Setnoy plankton otkrytoy chasti Nevskoy guby. (The net zooplankton of an open part of the Neva Bay.) In: Vinberg, G.G. & B.L. Gutelmakher (eds.). Nevskaja guba. Gidrobiologicheskie issledovanija (The Neva Bay. Hydrobiological Studies). Nauka, Leningrad. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademii Nauk SSSR
Volume: 151:103-105. [In Russian.]
 
Telesh, I.V. 1987 Present-day knowledge on the zooplankton of the Neva Bay. In: Vinberg, G.G. & B.L. Gutelmakher (eds.). Nevskaja guba. Gidrobiologicheskie issledovanija (The Neva Bay. Hydrobiological Studies). Nauka, Leningrad. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademii Nauk SSSR
Volume: 151:75-77. [In Russian.]
 
Pechen-Finenko, G.A. 1979 Food availability in planktonic crustaceans. In: Vinberg, G.G. (ed.). (General Principles in the Study of Aquatic Ecosystems). Izdatel'stvo Nauka, Leningrad
Volume: :78-89. (In Russian.)
 
Ivanova, M.B. 1979 Production of planktonic crustaceans. In: Vinberg, G.G. (ed.). (General principles in the study of aquatic ecosystems): Izd. Nauka, Leningrad.
Volume: :155-169. (In Russian.)
 
Krylov, P.I. 1982 Feeding of Cyclops abyssorum Sars and Mesocyclops leuckarti Claus on copepod nauplii in Lake Onega. In: Vinberg, G.G. (ed.). (Limnological studies of the shore of Lake Onega, Bolshoye Onego), Acad. Sci. USSR, Zool. Inst. Leningrad, 211pp.
Volume: :155-160. (Russian)
 
Kulikova, T.P. 1982 (Zooplankton from the Gulf of Bolshoye Onego and its productivity.) In: Vinberg, G.G. (ed.). (Limnological studies of the shore of Lake Onega, Bolshoye Onego.) Acad. Sci. USSR, Zoological Inst., Leningrad. 211pp.
Volume: :130-155.
 
Ivanova, M.B. & E.V. Kobortsova 1975 Zooplankton. Tseli i metody. In: Vinberg, G.G. (ed.). Biologicheskaya produktivnost' severnykh ozer I. Ozera Krivve i Krugloe. Biological productivity of northern lakes.
Volume: I:65-67, tabs. 1-3. (21-i-1975, Russian)
 
Beklemishev, K.V., R.Ya. Margulis & N.M. Pertsova 1978 Sravnenie biologicheskoi struktury pelagicheskoi zony okeanicheskikh subantarkticheskikh vod v severnoi Atlantike i severnoi Patsifike. In: Vinberg, G.G. (ed.). Elementy vodnykh ekosistem, Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 22:32-56, figs. 1-5. (15-iii-1978, Russian).
 
Kurenkov, I.I. 1978 Struktura populyatsii i produktsiya planktonnykh rakoobraznykh v dvykh mesotrofnykh ozerakh Kamchatki. In: Vinberg, G.G. (ed.). Elementy vodnykh ekosistem., Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 22:208-215, figs. 1-4, tab. (15-iii-1978, Russian)
 
Sushchenya, L.M. 1978 Rost vodnykh zhivotnykh v usloviyakh koleblyushchikhsya temperatur. In: Vinberg, G.G. (ed.). Elementy vodnykh ekosistem., Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 22:140-150, figs. 1-4, tabs. 1-3. (15-iii-1978, Russian)
 
Mordukhai-Boltovskoy, F.D. 1978 Sostav i rasprostranenie Kaspiiskoi fauny po sovremennym dannym. In: Vinberg, G.G. (ed.). Elementy vodnykh ekosistem., Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 22:100-139. (15-iii-1978, Russian.)
 
Rautio, M., I.A.E. Bayly, J.A.E. Gibson & M. Nyman 2008 Zooplankton and zoobenthos in high-latitude water bodies. In: Vincent, W.F. & J. Laybourn-Parry (eds.). Polar Lakes and Rivers: Limnology of Arctic and Antarctic Aquatic Ecosystems. Oxford University Press, U.S.A. 320 pp.
Volume: Pp. 231-248.
 
Chapman, M.A. & J.D. Green 1987 Zooplankton ecology. In: viner, A.B. (ed.) Inland Waters of New Zealand. Research Bulletin of the New Zealand Department of Science and Industry
Volume: 241:225-263.
 
Garlitskaya, L.A. 2008 Harpacticoida. In: Vinogradov, A.K. (ed.). Ecosystem of the Grigoriev (Small Adzhalykskogo) Estuary. Astroprint, Odessa.
Volume: Pp. 156-172. [In Russian.]
 
Vorobieva, L.V., Y.P. Zaitsev & I.I. Kulakova 1992 Interstitial meiofauna of sand beaches of the Black Sea. Interstitsial'naya meiofauna peschanykh plyazhei Chernogo morya. In: Vinogradov, A.K. (Managing Editor). Naukova Dumka Publishing House, Kiev
Volume: 144 pp.
 
Koval, L.G., M.Sh. Rozengurt & D.M. Tolmazin 1969 Zooplankton and driving effects in the north-western part of the Black Sea. In: Vinogradov, K.A. (ed.). Ecological biogeography of marine contact zones. Akad. Nauk Ukrain. SSR, Inst. Biol. Yuzhn. Morei, Odesskoe Otdel.
Volume: :96-110, figs. 1-9, tabs. 1-2.
 
Flint, M.V., K.I. Afanas'es & A.N. Fetisov 1990 Population genetic studies of common copepod species of the Pacific Ocean. (Populyatsionno-geneticheskie issledovaniya massovykh vidov kopepod Tikhogo okeana.) In: Vinogradov, M.E. & E.I. Musaeva (eds.). Ekosistemy vost. pogran. techeni i tsentr. r-nov. tikh. okeana, -M., (Ecosystems of the eastern boundary currents and of the central regions of the Pacific Ocean), Nauka, Moscow, 286p.
Volume: :252-267. (Vide: Ref. Zh., Biol./04D, 1991(4):20, no. 181.
 
Flint, M.V. & E.G. Kolosova 1990 Mesoplankton of the Peruvian coastal waters. In: Vinogradov, M.E. & E.I. Musaeva (eds.). Ekosistemy vostochnykh pogranichnykh techenii i tsentralnykh raionov Tikhogo okeana. [Ecosystems of the eastern boundary currents and of the central regions of the Pacific Ocean.] Nauka, Moskva. 1-286pp.
Volume: :213-230.
 
Sushin, V.A., N.N. Zhigalova, I.V. Krasovsky, S.N. Semenova, P.P. Fedulov & V.N. Yakovlev 1985 Planktonic communities of the Antarctic part of the Atlantic. In: Vinogradov, M.E. & M.V. Flint (eds.). (Biological bases of commercial utilization of open ocean regions). Nauka, Moscow. 245pp.
Volume: :29-39.
 
Zelikman, E.A. 1985 Certain characteristics of Copepoda of the Arctic pelagic, providing stability in the level of productivity. In: Vinogradov, M.E. & M.V. Flint (eds.). (Biological bases of commercial utilization of open oceanic regions). Nauka, Moscow. 245pp.
Volume: :90-101. (Russian)
 
Timonin, A.G. & M.V. Flint 1985 (Features of the structure of the mesoplankton in the Peruvian region.) In: Vinogradov, M.E. & M.V. Flint (eds.). (Biological bases of commercial utilization of open oceanic regions.) Nauka, Moscow. 245pp.
Volume: :155-165.
 
Voronina, N.M., E.G. Kolosova & M.V. Flint 1988 [Distribution and biology of the mass of species of mezoplankton.] In: Vinogradov, M.E. & M.V. Flint (eds.). Ekosistemy subantarkticheskoi zony Tikhogo okeana. [Ecosystems of the sub-Antarctic zone of the Pacific Ocean.] Nauka, Moscow. 304pp.
Volume: :197-210.
 
Flint, M.V., N.M. Voronina & E.G. Kolosova 1988 [Distribution of mezoplankton in the region of a subtropical frontal zone.] In: Vinogradov, M.E. & M.V. Flint (eds.). Ekosistemy subantarkticheskoi zony Tikhogo okeana. [Ecosystems of the sub-Antarctic zone of the Pacific Ocean.] Nauka, Moscow. 304pp.
Volume: :221-228.
 
Vinogradov, M.E., M.V. Flint & E.A. Shushkina 1987 [A study of the vertical distribution of mesoplankton with the use of the manned underwater probe 'Argus'.] In: Vinogradov, M.E. & M.V. Flint (eds.). Sovremennoe sostoyanie ekosistemy Chernogo Morya. [The present state of the Black Sea ecosystems.] Nauka, Moscow. 240pp.
Volume: :172-186.
 
Vinogradov, M.E. & T.N. Semenova 1975 Troficheskaya kharakteristika pelagicheskikh soobshchest v ekuatorial'nogo apvellinga. (A trophic characterization of pelagic communities in the equatorial upwelling.) In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:232-237, tabs. 1-3. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Timonin, A.G. 1975 Vertikal'noe mikroraspredelenie zooplanktona v tropicheskoi zapadnoi Patsifike. (Vertical microdistribution of zooplankton in the tropical western Pacific.) In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:245-259, figs. 1-3. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Klekovski, R.Z., I.V. Kukina & N.I. Tumantseva 1975 Intensivnost' obmena mikrozooplanktona. (Metabolic rates in microzooplankton.) In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:379-383, fig., tabs. 1-2. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Flint, M.V. 1975

Troficheskaya struktura i vertikal'noe raspredelenie troficheskikh gruppirovok mezoplanktona na ekuatore (97EZ.D.). (Trophic structure and vertical distribution of trophic groups of mesoplankton at the Equator (97EW).)

In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:238-244, figs. 1-2, tab. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Rudyakov, Yu.A. 1975 Vliyanie temperatury na dvigatel'nuyu aktivnost' planktonnykh rakoobraznykh. (Influence of temperature on the locomotor activity of plankton Crustaceans.) In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:280-287, figs. 1-3. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Tsalkina, A.V. 1975

Vertikal'noe raspredelenie i sutochnye migratsii Cyclopoida (Copepoda) v vodakh severnogo passatnogo techeniya i v more Sulu. (Vertical distribution and diel migration of Cyclopoida (Copepoda) in the northern equatorial current and in the Sulu Sea.)

In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:260-279, figs. 1-5, tabs. 1-4. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Shushkina, E.A. & Yu.Ya. Kislyakov 1975 Otsenka produktivnosti zooplanktona v ekvatorial'noi chasti Tikhogo okeana i v Peruanskom apvellinge. (An estimation of the zooplankton productivity in the equatorial part of the Pacific Ocean and the Peruvian upwelling.) In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:384-395, figs. 1-3, tabs. 1-3. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Petipa, T.S., A.V. Monakov, Y.I. Sorokin, G.V. Voloshina & I.V. Kukina 1975

Balans veshestva i energii u veslonogikh rachkov (Copepoda) v tropicheskikh upvellingakh. (Balance of matter and energy in copepods in tropical upwellings.

In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:335-350, figs. 1-2, tabs. 1-10. (30-V-1975, Russian with English Summary).
Wilson: paper
Musaeva, E.I. & E. Vitek 1975 Dukhanie planktonnykh zhivotnykh ekvatorial'noi chasti Tikhogo okeana. (Respiration of planktonic animals in the equatorial part of the Pacific Ocean.) In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:358-364, figs. 1-6. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Arashkevich, E.G. 1975 Prodolzhitel'nost perevarivaniya pishchi u morskikh kopepod. (Duration of food digestion in marine copepods.) In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102:351-357, figs. 1-5, tabs. 1-2. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Tumantseva, N.I. & Yu.I. Sorokin 1975 Mikrozooplankton ekvatorial'noi divergentsii v vostochnoi chasti Tikhogo Okeana. (Microzooplankton of the area of equatorial divergence in the eastern part of the Pacific Ocean.) In: Vinogradov, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanolologii
Volume: 102:206-212, figs. 1-2, tabs.1-4. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Vinogradov, M.E., E.A. Shushkina, E.I. Musaeva & G.G. Nikolaeva 1992 Vertical distribution of the Black Sea mesoplankton in winter 1991. In: Vinogradov, M.E. (ed.). Winter state of the open Black Sea ecosystem. Institute of Oceanography, Russian Academy of Sciences, Moscow.
Volume: Pp. 103-119. [In Russian.]
 
Palienko, L.P. 1980 On euglenoid (Protozoa, Mastigophora) parasites in the intestine of Cyclopidae from the central Dneper Basin. In: Virbitskas, I.B., M.A. Babyanskas, O.N. Bauer, T.A. Gindsinskaya, A.A. Dobrovolskij, V.K. Kiselene & O.A. Kubbitskene (eds). (Parasitology of aquatic invertebrates): collection of papers.) Lietuvos TSR Mokslu Akademija, Vilnius. 118pp.
Volume: :80-81. (Abstract.)
 
Andreeva, V.V. & E.A. Pavshtiks 1980 Vector analysis of geographical variation of Calanus populations. In: Virbitskas, I.B., M.A. Babyanskas, O.N. Bauer, T.A. Gindsinskaya, A.A. Dobrovolskij, V.K. Kiselene & O.A. Kubbitskene (eds.). (Parasitology of aquatic invertebrates): collection of papers.) Lietuvos TSR Mokslu Akademija, Vilnius. 118pp.
Volume: :12-14. (Abstract.)
 
Krasovskaya, N.V., E.N. Naumenko & N.N. Yanchenko 1987 (Features of the growth and diet of herring fry in Vislina Gulf, Baltic Sea in 1985.) In: Virbitskas, Y., L. Rachyunas, A. Aukshtikalnene & A. Astrauskas (eds.). Biologicheskie resursy vodoemov basseina Baltiiskogo morya. (The biological resources of waterbodies in the Baltic Sea Basin.) Acad. Sci. Lithuania, Vilnius. 238pp.
Volume: :86-88.
 
Andruskaitis, A.G., B.A. Korde & I.E. Maizhele 1987 Growth, development and oxygen consumption of nauplii of the mass copepod Eurytemora hirundoides Nordquist in the Baltic Sea. In: Virbitskas, Yu., L. Rachyumas, A. Aukshtikalnene & A. Astrauskas (eds.). Biologicheskie resursy vodoemov basseina Baltiiskogo morya [ The biological resources of waterbodies in the Baltic Sea Basin] Acad. Sci. Lithuania, Vilnius: 1-238, figs.
Volume: :9-10.
 
Tepl, Kh.I. 1987 Fish parasites in eutrophic lakes of Estonia. In: Virbitskas, Yu., L. Rachyunas, A. Aukshtikalnene & A. Astrauskas (eds.). Biologicheskie resursy vodoemov basseina Baltiiskogo morya. [The biological resources of waterbodies in the Baltic Sea Basin], Acad. Sci. Lithuania, Vilnius:1-238, figs. (Russian).
Volume: :191-192.
 
Voronin, V.N. 1980 Osobennosti i zarazheniya tsiklopov mikrosporidiyami po rezul'tatam mnogoletnykh issledovani. (Peculiarities of Cyclopoida infection with Microsporidia using results of many years study). In: Virbitskaya, I.B., M.A. Bayanskas, O.N. Bauer, T.A. Gindsinskaya, A.A. Dobrovolsky, V.K. Kiselene & O.A. Kubbitskene (eds.). Voprosy parazitologii vodnykh bespozvonochnykh zhivotnykh. (Tematicheski sbornik). Parasitology of aquatic invertebrates. (Collection of papers), Lietuvos TSR Mokslu Akad., Vilnius.
Volume: :20-22. (Russian)
 
Virus Ecology Research Group 1978 Iridovirus in Boeckella triarticulata. In: Virus ecology research group, Rep. Res. Sch. biol. Sci. Aust. natn. Univ.
Volume: 1977:195.
 
Imevbore, A.M.A. & O. Bakare 1970 The food and feeding habits of non-cichlid fishes of the River Niger in the Kainji Reservoir area. In: Visser, S.A. (ed.). Kainji. A Nigerian man-made Lake. Kainji Lake Studies, Nigerian Institute of Social and Economic research, 126pp.
Volume: 1 - Ecology: 49-64, tab. 1.
 
Petipa, T.S. 1968 Pitanie planktonnykh rakoobraznykh v Chernom More. Feeding of planktonic crustaceans in the Black Sea. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Biologicheskie Issledovaniya Chernogo Morya i Ego Promyslovykh Resursov. (Biological Investigations of the Black Sea and Its Industrial Resources), Akad. Nauk SSSR, Okeanogr. Komm.
Volume: :67-71, tab. 1. (20-ix-1968, Russian)
 
Koval, L.G. 1968 Znachenie bioticheskikh faktorov v vezonnoi dinamike zooplanktona severo-zapadnoi chasti Chernogo morya. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Biologicheskie issledovaniya Chernogo morya i ego promyslovykh resursov. (Biological investigations of the Black Sea and its individual resources). Akad. Nauk SSSR, Okeanogr. Komm. Leningrad
Volume: :79-86, figs.1-4. (Russian)
 
Pavlova, E.V. 1968 Dykhanie Planktonnykh Zhivotnykh Chernogo Morya. (Respiration of Planktonic Organisms in the Black Sea) In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Biologicheskie Issledovaniya Chernogo Morya I Ego Promyslovykh Resursov. (Biological Investigations of the Black Sea and its Industrial Resources). Akad. Nauk SSSR, Okeanogr. Kom.
Volume: :71-75, fig. 1, tab. 1. (20-Ix-1968, Russian)
 
Sazhina, L.I. & E.P. Delalo 1968 Raspredelenie i kolichestvennoe razvitie zooplanktona v Chernom more. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Biologicheskie issledovaniya Chernogo morya i ego promyslovykh resursov. (Biological investigations of the Black Sea and its industrial resources). Akad. Nauk SSSR, Okeanogr. Komm., Leningrad
Volume: :55-59, tab. (20-ix-1968, Russian with English summary.)
 
Greze, V.N., E.P. Baldina & O.K. Bileva 1968 Dinamika chislennosti i produktsiya nekotorykh kopepod Chernogo morya. Dynamics of the number and production of some copepods in the Black Sea. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Biologicheskie issledovaniya Chernogo morya i ego promyslovykh resursov. (Biological investigations of the Black Sea and its industrial resources). Akad. Nauk SSSR, Okeanogr. Komm., Leningrad
Volume: :60-63. (20-ix-1968, Russian).
 
Kovalev, A.V. 1968 O razmerakh pelagicheskikh kopepod Chernogo, Sredisemnogo i Adriaticheskogo morei v zavisomosti ot uslovii obitaniya. On the dimensions of the pelagic copepods in the Black Sea, Mediterranean and Adriatic Sea in connection with the habitat conditions. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Biologicheskie issledovaniya Chernogo morya o ego promyslovykh resursov. (Biological investigations of the Black Sea and its individual resources). Akad. Nauk SSSR, Okeanogr. Komm., Leningrad
Volume: :63-66, tab. (20-ix-1968, Russian)
 
Petipa, T.S. 1969 O Pitanii Giponeistonnogo Rachka Pontella mediterranea Claus V Chernom More. On the Feeding of the Crustacean Pontella mediterranea Claus in the Black Sea In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Produktsionno- Biologicheskia Protsessy V Planktone Yuzhnykh Morei. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 17:54-65, fig. 1, tabs. 1-3. (14-Xi-1969).
Wilson: paper
Sazhina, L.I. 1969 Razvitie Chernomorskikh Copepoda. IV. Kopepoditnye stadii Acartia clausi Giesbr., Centropages ponticus Karavaj., Oithona minuta Kritcz. The development of Black Sea Copepoda. IV. The copepodic stage of Acartia clausi Giesbr., Centropages ponticus Karavaj, Oithona minuta Kritcz. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Produktsionno-biologicheskia protsessy v planktone yuzhnikh morei. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 17:96-143, figs. 1-16, tabs. 1-4. (14-xi-1969, Russian).
Wilson: paper
Sinyukova, V.I. 1969 Ob obespechennosti pishchei lichnok ryb v Chernom Morye. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Produktsionno-biologicheskia protsessy v planktone Yuzhnykh morei. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 17:197-208.
Wilson: paper
Kovalev, A.V. 1969 Izmenchivost' nekotorykh planktonnykh Copepoda (Crustacea) v morak Sredizemnomorskogo basseina. The variability of some planktonic Copepoda Crustacea in the seas of the Mediterranean Basin. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Produktsionno-biologicheskia protsessy v planktone Yuzhnykh morei., Biologiya Morya, Kiev
Volume: 17:144-196, figs. 1-6, tabs. 1-16. (14-xi-1969, Russian).
Wilson: paper
Duka, L.A. 1969 Pitanie lichinok roda Callionymus v Chernom Morye. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Produktsionno-biologicheskia protsessyv planktone yuzhnykh morei. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 17:208-224, figs. 1-3, tabs. 1-6. (14-xi-1969, Russian).
Wilson: paper
Baeva, O.M. 1970 Nekotorye osobennosti zara-zhennosti parazitami tikhookeanskoy sayry Cololabis saira. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Voprosy morskoy parazitologii (Problems in marine parasitology), Izd. Naukova Dumka, Kiev
Volume: :3-5.
 
Volkman, J.K. 2006 Lipid markers for marine organic matter. In: Volkman, J.K. (ed.). Marine Organic Matter: Biomarkers, Isotopes and DNA. The Handbook of Environmental Chemistry Vol. 2 Part N. Springer-Verlag, Berlin.
Volume: Pp. 27-70.
 
Zadereev, E.S. 2003 Chemical interactions in aquatic ecosystems. In: Volova T.G. (ed.). Studies in ecological biophysics. Publishing house of SB RAS, Novosibirsk
Volume: :392-409. (Russian)
 
Gruner, H.E. & K. Deckert 1956 Krebse. In: von Lengerken, H. (ed.). Das Tierreich
Volume: 4(1):1-114, figs. 1-43.
 
Uhlig, G. & G. Sahling 1982 Leistungsdaten eines wachstumsintensiven harpacticoiden Copepoden. In: von Westernhagen, H. (ed.). Biologische Anstalt Helgoland. Jahresbericht
Volume: 1981: 44-46, fig. 29.
 
Anonymous 1983 Interdisziplinäre Forschung: Marine Ökosystemforschung. Teilprojekt B: Analyse populationsregelnder Prozesse durch adaptive Versuchsplanung. In: von Westernhagen, H. (ed.). Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1982:70-73, figs. 40-41.
 
Anonymous 1983 Taxonomische Arbeitsgruppe. In: von Westernhagen, H. (ed.). Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1982:73-80.
 
Anonymous 1980 Interdisziplinäre Forschung: Marine Ökosystemforschung. Teilprojekt B:Analyse populationsregelnder Prozesse durch adaptive Versuchsplanung. In: von Westernhagen, H. (ed.). Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1979:65-74, figs. 37-43, tabs. 5-6.
 
Anonymous 1980 Taxonomische Arbeitsgruppe. Calanoide Copepoden. In: von Westernhagen, H. (ed.). Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1979:78-79.
 
Anonymous 1981 Interdisziplinäre Forschung: Marine Ökosystemforschung. Teilprojekt B: Analyse populationsregelnder Prozesse durch adaptive Versuchsplanung. In: von Westernhagen, H. (ed.). Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1980:76-81, figs. 35-37.
 
Anonymous 1981 Taxonomische Arbeitsgruppe. In: von Westernhagen, H. (ed.). Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1980:82-88.
 
Anonymous 1982 Interdisziplinäre Forschung: Marine Ökosystemforschung. Teilprojekt B: Analyse populationsregelnder Prozesse durch adaptive Versuchsplanung. In: von Westernhagen, H. (ed.). Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1981:77-81, figs. 38-40.
 
Anonymous 1982 Taxonomische Arbeitsgruppe. In: von Westernhagen, H. (ed.). Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1981:81-89.
 
Anonymous 1984 Taxonomische Arbeitsgruppe. In: von Westernhagen, H. (ed.). Jahresberichte der Biologische Anstalt Helgoland
Volume: 1983:78-86.
 
Avinsky, V.A. & V.A. Ogorodnikova 1980 Ekologiya Limnocalanus grimaldii var. macrurus kak vozmozhnogo ob'ekta introduktsii v vodoemy severo-zapada. (Ecology of Limnocalanus grimaldii var. macrurus and a possibility of introduction in north western waters). In: Voprosy Akklimatizatsii Ryb i Kormovykh Bespozvonochnykh. (Questions of the acclimation of fishes and food invertebrates), Rybokhoz. Izuch. vnutr. Vodoemov
Volume: 25:53-58, figs. 1-2, tabs. (1-x-1980, Russian.)
 
Ogorodnikova, V.A. 1980 Biologicheskoe Obosnovanie Vseleniya Arctodiaptomus paulseni Sars (Copepoda, Calanoida) V Nekotorye Ozera Karel'skogo Peresheika (Leningradskaya Obl.). (Biological Basis of Arctodiaptomus paulseni Sars (Copepoda, Calanoida) Introduction in Some Lakes on the Karelian Isthmus (Leningrad Region). In: Voprosy Akklimatizatsii Ryb i Kormovykh Bespozvonochnykh. (Questions of the Acclimatization of Fishes and Food Invertebrates)., Rybokhoz. Izuch. Vnutr. Vod.
Volume: 25: 7-11, tab. (I-X-1980, Russian).
 
Lipskaya, N.Y. & N.F. Shevchenko 1976 Sravnitel'naya kharakteristika pitaniya shprota Sprattus sprattus phalericus (Risso) v Chernom i Sredizemnom moryakh. In: Voprosy ekologii ryb i kal'marov. (Questions of ecology on fish and squids). Biologiya Morya, Kiev
Volume: 38:33-38, tabs. 1-4. (31-v-1976, Russian)
 
Gordeeva, L.I. 1964 Zooplankton Noril'skikh ozer. In: Voprosy gidrobiol. vodoemov Karelii., Uchen. Zap. karel'sk. ped. Inst. biol. Nauk.
Volume: 15:
 
Koval, L.G., T.P. Kotsegoi, E.V. Nastenko, G.M. Trofanchuk & R.M. Besfa 1977 Vliyanie fuktsionirovaniya morskogo porta na zooplankton Sukhogo limana i Smerzhnogo raona Chernogo morya. In: Voprosy gidrobiologii Chernomorskogo shel'fa. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 43:38-42, figs. 1-4, tab. (23-xi-1977, Russian.)
 
Primak, A.B. 1988 Effect of construction peculiarities of the Tatarbunary irrigation system on zooplankton. In: Voprosy gidrobiologii vodoyemov Ukrainy (Hydrobiological Problems of Water Bodies of Ukraine). Naukova Dumka Press, Kiev
Volume: :82-89. (In Russian.)
 
Kovalenko, L.M. 1970 Zarazhennost' parazitami kheka i ugol'noi ryby severo-vostochnoi chasti Tikhogo okeana. In: Voprosy morskoi parazitologii. Akad. Nauk ukr. RSR, Inst. Biol. Yuzhn. Morei
Volume: :41-43. (Russian.)
 
Pogoreltseva, T.P. 1970 Parazitofauna khryashchevykh ryb Chernogo morya. In: Voprosy morskoi parazitologii. Akad. Nauk ukr. SSR, Inst. Biol. Yuzhn. morei
Volume: 106-107.
 
Korotaeva, V.D. 1970 Parazitofauna dvukh vidov promyslovykh ryb semeistva Cheilodactylidae v avstralo-novozelandskom raiona. In: Voprosy morskoi parazitologii. Akad. Nauk Ukrain. SSR, Inst. Biol. Yuzhn. Morei
Volume: 44-46.
 
Timonin, A.G. & N.M. Voronina 1975

Raspredelenie setnogo zooplanktona vdol' ekuatora. (Distribution of the net zooplankton along the Equator.)

In: Voronin, M.E. (ed.). Ekosistemi Pelagiali Tixogo Okeana. (Ecosystems of the Pelagic Zone of the Pacific Ocean.) Trudy Instituta Okeanologii
Volume: 102: 213-231, figs. 1-10, tabs. (30-v-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper
Voronina, N.M. & E.G. Kolosova 1993 Seasonal reconstruction of the Antarctic plankton community. In: Voronina, N.M. (ed.). Pelagic Ecosystems of the Southern Ocean. Nauka, Moscow
Volume: :205-217. (In Russian.)
 
Drits, A.V. & A.F. Pasternak 1993 Feeding of dominant Antarctic zooplankton in summer. In: Voronina, N.M. (ed.). Pelagic Ecosystems of the Southern Ocean. Nauka, Moscow
Volume: 342-358. (In Russian.)
 
Kiefer, F. 1933 Freilebende Binnengewässercopepoden. Diaptomiden und Cyclopiden. In: Voyage de Ch. Alluaud et P.A. Chappuis en Afrique occidentale française (dec. 1930 - mars 1931). Archiv für Hydrobiologie
Volume: 26:121-142, figs. 1-57.
Wilson: paper
Kroyer, H. 1842 Crustacés. (1842-1845?) In: Voyage de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroë, pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette Le Recherche commandée par M. Fabure, lieutenant de Vaisseau, publiés par ordre du Roi sous la direction de M. Paul Gaimard. Atlas
Volume: :41-43.
 
Schrank, Franz von Paula 1786 Lernea huchomis (= Basanistes). In: Voyage en Bohème.
Volume: :99, pl.2, figs. A-D.
 
Marsh, C.D. 1926

Crustacés Copépodes récoltés par M. Henri Gadeau de Kerville pendant son voyage zoologique en Syrie (Avril-Juin 1908).

In: Voyage Zoologique d'Henri Gadeau de Kerville en Syrie. Paris
Volume: 1:171-185, pls. 23-26.
Wilson: paper, PDF
Sagaidachny, A.U. & N.P. Luchina 1987 Quantitative distribution of mussel on Phyllophora nervosa cultivated in cages. In: Vozhinskaya, V.B. & E.P. Turpaeva (eds.). (Biologiya ob'ektov marikul'tury: (ekologiya i kul'tivirovanie bespozvonochnykh i vodoroslei).) The biology of mariculture organisms: (ecology and cultivation of invertebrates and algae). Institut okeanologii im. P.P. Shirshova, Moscow. 124pp.
Volume: :51-58, 117, 121. (Russian summary separately paginated, p. 117. )English summary separately paginated, p. 121.
 
Angelov, A., D. Bozhkov, N. Vikhodtsevski & M. Iosifov 1963 Razr. Copepoda (Eucopepoda). In: Vulkanov, A. & P. Drenski (eds.). Fauna na Bulgariya, Veslonogi (Svobodno zhiveeshchi).
Volume: :73-78, fig.22.
 
Beshovski, V. 1978 Invertebrates. In: Vulkanov, A., Kh. Marinov, Kh. Danov & P. Vladev (eds.). (The Black Sea. Collection of articles). Georgi Bakalov, Varna
Volume: :218-230. (Russian.)
 
Kosco, J., P. Kosuth, L. Kosuthova, P. Manko, M. Straka, J. Andreji & I. Stranai 2006 Prispevok k poznaniu ekologie invaznych druhov rodu Neogobius v Solvenkom useku dunaja. Contribution to knowledge of the ecological features of invasive fish species in genus Neogobius from Danube River, Slovakia. In: Vykusova, Blanka (Ed.). IX Czech Ichthyological Conference. Collection of contributions from the specialist international conference held in Vodnany on 4.-5.5.2006 within the framework of workshops on fisheries and on the occasion of the 85th anniversary of the founding of VURH. IX. Ceska Ichtyologicka Konference. Sbornik prispevku z odborne konference s mezinarodni ucasti poradane ve Vodnanech 4.-5.5.2006 v ramci XVI. Vodnanskych rybarskych dnu a u prilezitosti 85. vyroci zalozeni VURH. VURH JU, Vodnany. 1-188 pp.
Volume: Chapter pagination: 51-55. (Slovak)
 
Brodsky, K.A. 1953 Zooplankton as character of genesis of water masses of the Arctic basin. Zooplankton kak pokazatel' proiskhozhdeniya vodnykh mass Arkticheskogo basseina. In: Vysokoshirotnye vozdushnye ekspeditsii 1948 i 1949 gg. Resul'taty nauchn. nablyudeniya. Izd. Arktich. Inst.
No Volume Data Available
 
Thompson, I.C. & A. Scott 1900 Some recent additions to the Copepoda of Liverpool Bay. In: W.A. Herdman, Report on the Fauna of Liverpool Bay
Volume: 5: 331-336, pl. 1.
Wilson: paper
Stegner, M.E.J., M. Fritsch & S. Richter 2014

The central complex in Crustacea.

In: Wagele, J. W. & T. Bartolomaeus (Eds.), Deep Metazoan Phylogeny: The Backbone of the Tree of Life. New Insights from Analyses of Molecules, Morphology, and Theory of Data Analysis
Volume: 736 pp.
 
von Reumont, B.M. & J.W. Waegele 2014 Advances in molecular phylogeny of crustaceans in the light of phylogenomic data. In: Wagele, J. W. & T. Bartolomaeus (Eds.)., Deep Metazoan Phylogeny: The Backbone of the Tree of Life. New Insights from Analyses of Molecules, Morphology, and Theory of Data Analysis
Volume: :385-398.
 
Ruiz, G.M., A.L. Freestone, P.W. Fofonoff & C. Simkanin 2009 Habitat distribution and heterogeneity in marine invasion dynamics: The importance of hard substrate and artificial structure. In: Wahl, M. (ed.). Marine Hard Bottom Communities: Patterns, Dynamics, Diversity, and Change. Ecological Studies: Analysis and Synthesis Vol. 206. Springer, Berlin.
Volume: Pp. 321-332.
 
Harding, G.C. & R.F. Addison 1987 Accumulation and effects of PCBs in marine invertebrates and vertebrates. In: Waid (ed.). PCBs in the Environment. CRC Press, Boca Raton, Florida
Volume: 2:9-30. (chapter 2).
Wilson: paper
Drill, S. & R.E. Schmidt 1988 The composition of the summer zooplankton community in Tivoli Bays, Hudson River, New York. In: Waldman, J.R. & E.A. Blair (eds.). Polgar Fellowship Reports of the Hudson River National Estuarine Research Reserve Program, 1987. Hudson River Foundation, New York, New York.
Volume: :II-1 to II-24
 
Linsley, R.H. & L.H. Carpelan 1961 Invertebrate fauna. In: Walker, B.W. (ed.). The Ecology of the Salton Sea, California, in Relation to the Sportfishery. Fish Bulletin of California
Volume: 113:43-47.
 
Carpelan, L.H. 1961 Zooplankton. In: Walker, B.W. (ed.). The Ecology of the Salton Sea, California, in Relation to the Sportfishery. Fish Bulletin of California
Volume: 113:49-61, figs. 13-20.
 
Bartsch, I. 1999 Three new species of Syngastes (Tegastidae, Harpacticoida, Copepoda) from Western Australia. In: Walker, D.I. & F.E. Wells (eds.). Proceedings of the Ninth International Marine Biological Workshop. The seagrass flora and fauna of Rottnest Island, Western Australia. Held at Rottnest Island, Western Australia, January 1996. Western Australian Museum, Perth. i-xv, 1-421.
Volume: :295-313.
 
Durbin, E.G. 1997 Zooplankton dynamics of the Gulf of Maine and Georges Bank region. In: Wallace, G.T. & E.F. Braasch (eds.). Gulf of Maine ecosystem dynamics scientific symposium and workshop. RARGOM (Regional Association for Research on the Gulf of Maine)
Volume: Report 97-1:53-67.
 
Gentleman, W.C., D.R. Lynch, D.J. McGillicuddy & C.S. Davis 1997 In-situ population dynamics of Calanus finmarchicus. In: Wallace, G.T. & E.F. Braasch (eds.). Proceedings of the Gulf of Maine Ecosystem Dynamics, A Scientific Symposium and Workshop, St. Andrews, New Brunswick, 16-19 September 1996. Regional Association for Research on the Gulf of Maine (RARGOM) Report
Volume: 97-1.
 
Ingle, R. & C. Tydeman 1982 Phylum Arthropoda. In: Walls, J.G. (ed.). Encyclopedia of Marine Invertebrates. T.F.H. Publications, Inc. Ltd., Hong Kong. 736pp.
Volume: :507-671.
 
Spaul, E.A. 1956 Marine invertebrates. In: Walsh, G.B. & F.C. Rimington (eds.). The Natural History of the Scarborough District
Volume: 2:7-77.
 
Kemp, J.R. 1956 Freshwater invertebrates. In: Walsh, G.B. & F.C. Rimington (eds.). The Natural History of the Scarborough District
Volume: 2:78-90.
 
Wolfram, G., K. Donabaum, M. Schagerl & V.A. Kowarc 1999 The zoobenthic community of shallow salt pans in Austria - preliminary results on phenology and the impact of salinity on benthic invertebrates. In: Walz, N. & B. Nixdorf (eds.). Shallow Lakes '98: Trophic Interactions in Shallow Freshwaters and Brackish Waterbodies. Hydrobiologia, The Hague
Volume: 408/409:193-202. (1.viii.1999)
Wilson: paper
Chittapun, S. 2011 Fire and recovery of resting egg bank: an experimental study in paddy fields in Pathum Thani province, Thailand. In: Walz, N., R. Adrian, J.J. Gilbert, M.T. Monaghan, G. Weithoff & H. Zimmermann-Timm (eds.). Rotifera XII: New aspects in rotifer evolution, genetics, reproduction, ecology and biogeography. Hydrobiologia
Volume: 662:163-170.
 
Zaleha, K., B.Y. Kamaruzaman, M. Nasrudin & A. Suhaini 2003 Planktonic and benthic copepods in relation to salinity gradient of Terengganu River Estuary. In: Wan Salihin Wong Abdullah (ed.). Proceeding Kustem's Second Annual Seminar on Sustainability Science and Management 2003: Environment Détente: Quo VadisKolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia Publications. Ecological Economics and Sustainability Science.
Volume: Pp. 35-42.
 
Marsh, C.D. 1918

Copepoda.

In: Ward, H.B. & G.C. Whipple (eds.). Fresh-water Biology. New York: 1171-1243 figures.
Volume: :741-789.
 
Reighard, J. 1918

Methods of Collecting and Photographing,

In: Ward, H.B. & G.C. Whipple, eds. Fresh-Water Biology. New York: John Wiley & Sons. ix + 1111 pp.
Volume: :61-89
 
Harding, J.P. 1938 Crustacea: Copepoda. In: Washbourn, R. & R.F. Jones (eds.). Report of the Percy Sladen Expedition to Lake Huleh; a contribution to the study of the fresh waters of Palestine. Annals and Magazine of Natural History
Volume: (11)2:517-560. (Copepoda: 551-552). (xi-1938)
 
Zwerner, D.E. 1972 Some parasites of Chesapeake Bay fauna. In: Wass, M.L. et al. (eds.). A check list of the biota of lower Chesapeake Bay. Virginia Institute of Marine Science, Special Scientific Report
Volume: 65:78-92.
Wilson: paper
Burrell, V.G., Jr. & D.E. Zwerner 1972 Subclass Copepoda : (Calanoida and Cyclopoida) by V.G. Burrell, Jr. (Harpacticoida) by D. E. Zwerner In: Wass, M.L. et al. (eds.). A Check List of the Biota of Lower Chesapeake Bay. Virginia Institute of Marine Science, Special Scientific Report
Volume: 65:138-142, (x.1972)
Wilson: paper
Kiefer, F. & R. Muckle 1953 Zooplankton. In: Wasseruntersuchungen im Überlinger See (Bodensee) 1952/53. Bericht über die Ergebnisse der Jahresserie l952/53. Crustaceenplankton, Veröffentlichungen der Studienkommission für Wasserversorgung, Stuttgart
Volume: :1-33.
 
Oozeki, Y. & H. Zenitani 1996 Factors affecting the recent growth of Japanese sardine larvae ( Sardinops melanostictus) in the Kuroshio Current. In: Watanabe, Y., Y. Yamashita & Y. Oozeki (eds). Survival Strategies in Early Life Stages of Marine Resources. A.A. Balkema, Rotterdam & Brookfield. 367pp.
Volume: :95-104.
 
Nakata, K., H. Zenitani & D. Inagake 1996 Did offshore shift of the main spawning ground of Japanese sardine affect the availability of food for the larvae? In: Watanabe, Y., Y. Yamashita & Y. Oozeki (eds). Survival Strategies in Early Life Stages of Marine Resources. A.A. Balkema, Rotterdam & Brookfield. 367pp.
Volume: :115-123.
 
Stolbunova, V.N. 1985 Long-term dynamics of zooplankton in Ivanosko Reservoir. In: Water communities and biology of water organis. trudy Freshwater Biological Institute, Academy of Sciences of the USSR
Volume: 52(55):50-59. (Russian)
 
Charniaux-Cotton, H. 1960 Sex determination. In: Waterman, T.H. (ed.). The physiology of Crustacea
Volume: 1:411-447.
 
Husebo, Å., L. Nøttestad, J.H. Fosså, D.M. Furevik & S.B. Jørgensen 2002 Distribution and abundance of fish in deep-sea coral habitats. In: Watling, L. & M. Risk (eds), Biology of Cold Water Coral. Hydrobiologia
Volume: 471:91-99.
 
Yen, J. 2013 Appendage diversity and modes of locomotion: swimming at intermediate Reynolds numbers. In: Watling, L. & M. Thiel (eds.) Functional morphology and diversity: the natural history of the Crustacea, volume 1.
Volume: :296-318.
 
Bayly, I.A.E. 1967 The general biological classification of aquatic environments with special reference to those of Australia. In: Weatherley, A.H. (ed.). Australian Inland Waters and Their Fauna: Eleven Studies. Australian National University Press, Canberra
Volume: :78-104, figs., tabs. 3:1-3:4.
Wilson: paper
Richard, J. 1891

Entomostracés d'eau douce de Sumatra et de Célébes. I. Phyllopodes, Cladocères et Copépodes.

In: Weber, M. (ed.). Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederländisch Ost-Indien, Leiden, E.J. Brill
Volume: 2:118-128, pl. 10 figs. 1-5. (April 1891)
Wilson: paper
Pietrock, M. & R. Krüger 1999 Larven-Triaenophorose juveniler Flussbarsche (Perca fluviatilis L.) des mesotrophen Grossen Vätersees. (Larval triaenophorosis of juvenile river perch (Perca fluviatilis) of the mesotrophic lake Grosser Vätersee.) In: Wedekind, H. (ed.). Diseases of Aquatic Organisms. Krankheiten der aquatischen Organismen. 7. Tagung der Deutschen Sektion der European Association of Fish Pathologists (EAFP), Schmallenberg-Grafschaft (FRG), 23-25 September 1998 Institut für Binnenfischerei, Gross Glienicke, Germany
Volume: :13-20. (In German.)
 
Wassmann, P., K. Olli, C. Wexels Riser & C. Svensen 2003 Ecosystem function, biodiversity and vertical flux regulation in the twilight zone. In: Wefer, G., F. Lamy & F. Mantoura (eds.). Marine Science Frontiers for Europe. Springer-Verlag, Berlin.
Volume: Pp. 279-287.
 
Morales-Ramírez, Á. & E. Suárez-Morales 2009

Copepods.

In: Wehrtmann, I.S. & J. Cortés (eds.). Marine Biodiversity of Costa Rica, Central America. Monographiae Biologicae, Vol. 86. Springer. 538 pp. ISBN: 978-1-4020-8277-1.
Volume: Pp. 291-306. doi: 10.1007/978-1-4020-8278-8_27
Wilson: paper, PDF
Cortés, J. 2009 Marine fish parasites. In: Wehrtmann, I.S. & J. Cortés (eds.). Marine Biodiversity of Costa Rica, Central America. Monographiae Biologicae 86. Springer, Netherlands.
Volume: Pp. 501-505.
 
Walker, P.D., G. Flik & S.E. Wendelaar Bonga 2004 The biology of parasites from the genus Argulus and a review of the interactions with its host. In: Weigertjes, G. & G. Flik (eds.). Host-Parasite Interactions. Garland/BIOS Scientific Publishers, Abingdon, U.K. Symposia of the Society for Experimental Biology
Volume: 55:107-129.
 
Smith, K.J., G.L. Taghon & K.W. Able 2000 Trophic linkages in marshes: ontogenetic changes in diet for young-of-the-year mummichog, Fundulus heteroclitus. In: Weinstein, M.P. & D.A. Kreeger (eds.). Concepts and Controversies in Tidal Marsh Ecology. Kluwer Academic Publishers, New York. 864 pp.
Volume: Pp. 121-237.
 
Taniguchi, A. 1998

IV. Intoductory Remarks.

In: Welch, D.W., D.M. Eggers, K. Wakabayashi & V.I. Karpenko (eds.). Bulletin North Pacific Anadromous Fish Commission, assessment and status of Pacific rim salmonid stocks. Vancouver, Canada
Volume: xi-xiv.
Wilson: paper
Milovskaya, L.V., M.M. Selifonov & S.A. Sinyakov 1998 Ecological functioning of lake Kuril relative to sockeye salmon production. In: Welch, D.W., D.M. Eggers, K. Wakayabi & V.I. Karpenko (eds.). Assessment and Status of Pacific Salmonid Stocks. Proceedings of the 1996 Symposium on Assessment and Status of Pacific Rim Salmonid Stocks, October 28-29, 1996, Sapporo, Japan. North Pacific Anadromous Fish Commission Bulletin
Volume: 1:434-442.
 
Karpenko, V.I. 1998 Ocean mortality of northeast Kamchatka pink salmon and influencing factors. In: Welch, D.W., D.M. Eggers, K. Wakayabi & V.I. Karpenko (eds.). Assessment and Status of Pacific Salmonid Stocks. Proceedings of the 1996 Symposium on Assessment and Status of Pacific Rim Salmonid Stocks, October 28-29, 1996, Sapporo, Japan. North Pacific Anadromous Fish Commission Bulletin
Volume: 1:251-261.
 
Suzuki, Toshiya & M. Fukuwaka 1998 Variation in prey size selectivity of fingerling chum salmon (Oncorhynchus keta) in sea life: effects of stomach fullness and prey abundance. In: Welch, D.W., D.M. Eggers, K. Wakayabi & V.I. Karpenko (eds.). Assessment and Status of Pacific Salmonid Stocks. Proceedings of the 1996 Symposium on Assessment and Status of Pacific Rim Salmonid Stocks, October 28-29, 1996, Sapporo, Japan. North Pacific Anadromous Fish Commission Bulletin
Volume: 1:138-145.
 
Davis, N.D., K.W. Myers & Y. Ishida 1998 Caloric value of high-seas salmon prey organisms and simulated salmon ocean growth and prey consumption. In: Welch, D.W., D.M. Eggers, K. Wakayabi & V.I. Karpenko (eds.). Assessment and Status of Pacific Salmonid Stocks. Proceedings of the 1996 Symposium on Assessment and Status of Pacific Rim Salmonid Stocks, October 28-29, 1996, Sapporo, Japan. North Pacific Anadromous Fish Commission Bulletin
Volume: 1:146-162.
 
Jensen, Kathe R. 1990 Splanchnotrophus elysiae n. sp. (Copepoda; Splanchnotrophidae) found parasitic in the sacoglossan opisthobranch Elysia australis (Quoy and Gaimard, 1832). In: Wells, F.E., D.I. Walker, H. Kirkman & R. Lethbridge (eds.). Proc. III. int. mar. Biol. Workshop: The marine Flora of Albany, western Australia. Western Australian Museum, Perth
Volume: 1:292-296.
 
Jones, D.S. & G.J. Morgan 1993 An annotated checklist of Crustacea from Rottnest Island, Western Australia. In: Wells, F.E., D.I. Walker, H. Kirkman & R. Lethbridge (eds.). The marine flora and fauna of Rottnest Island, Western Australia.
Volume: 1:135-162.
 
Brehm, V. 1928

Die Entomostraken.

In: Werner, F. (ed.). Beiträge zur Kenntnis der Fauna Griechenlands, namentlich der ägäischen Inseln. Broschiert
Volume: Abt. 1, 137:284-289, figs. 1-9.
 
Brehm, V. 1920 VII. Die Süsswasserfauna. In: Werner, F. (ed.). Beiträge zur Kenntnis der Fauna Dalmatiens, Besonders in der Insel Brazza. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 42(4):233-234. (19-ii-1920)
 
Bakker, C. 1982 Het plankton van de brakwaterzone. In: Westerschelde themanummer. Zeeuws Nieuws
Volume: 8(2):29-33, figs. 1-6. (ix-1982).
 
LaBaugh, J.W. & G. Swanson 1993 Spatial and temporal variability in chemical characteristics and water-column biota in the Cottonwood Lake area wetlands, North Dakota. In: Wetland Symposium on Prairie Ecosystems: Wetland Ecology, Management and Restoration. U.S. Fish and Wildlife Service, Northern Prairie Wildlife Resources Center, Jamestown, North Dakota, U.S.A. 53 pp.
Volume: 25-26.
 
Euliss, N.H., Jr., D.M. Mushet & D.H. Johnson 1993 Use of macroinvertebrates to identify and delineate temporary and seasonal wetlands in the prairie pothole region. In: Wetland Symposium on Prairie Ecosystems: Wetland Ecology, Management and Restoration. U.S. Fish and Wildlife Service, Northern Prairie Wildlife Resources Center, Jamestown, North Dakota, U.S.A. 53 pp.
Volume: :10-11.
 
Chergui, H., E. Pattee, K. Essafi & M.A. Mhamdi 1999 Moroccan limnology. In: Wetzel, R.G. & B. Gopal (eds.). Limnology in Developing Countries. Vol 2. International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL) & International Scientific Publications, New Delhi. 330pp.
Volume: :235-330.
Wilson: paper
Tudorancea, C., Z.G. Mariam & E. Dadebo 1999 Limnology in Ethiopia. In: Wetzel, R.G. & B. Gopal (eds.). Limnology in Developing Countries. Vol 2. International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL) & International Scientific Publications, New Delhi. 330pp.
Volume: :63-118.
Wilson: paper
Umaña V., G., K.A. Haberyan & S.P. Horn 1999 Limnology in Costa Rica. In: Wetzel, R.G. & B. Gopal (eds.). Limnology in Developing Countries. Vol 2. International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL) & International Scientific Publications, New Delhi. 330pp.
Volume: :33-62.
Wilson: paper
Conde, D. & R. Sommaruga 1999 A review of the state of limnology in Uruguay. In: Wetzel, R.G. & B. Gopal (eds.). Limnology in Developing Countries. Vol 2. International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL) & International Scientific Publications, New Delhi. 330pp.
Volume: :1-31.
Wilson: paper
Thomas, M.P. 1965 Zooplankton studies. In: White, E. (ed.). The first scientific report of the Kainji biological Research Team
Volume: :17-20.
 
Sket, B. 1986 Ecology of the mixohaline hypogean fauna along the Yugoslav coasts. Stygologia 2(4):317-338. In: White, W.B. & D.C. Culver (eds.). Benchmark Papers in Karst Science. Special Publication 11, Karst Waters Institute, Leesburg, Virginia. 590 pp.
Volume: Pp. 397-418. [Reprinted article.]
 
Culver, D.C. & J.R. Holsinger 1992 How many species of troglobites are there? In: White, W.B. & D.C. Culver (eds.). Benchmark Papers in Karst Science. Special Publication 11, Karst Waters Institute, Leesburg, Virginia. 590 pp.
Volume: Pp. 527-528. [Reprinted article.]
 
Zasada, K.A. 1985 Freshwater invertebrates. In: Whiteley, D. (ed.). The natural history of the Sheffield area and the Peak District. Sorby Natural History Society, Sheffield. 256pp.
Volume: :205-209.
 
Dahl, E. 1963 Main evolutionary lines among recent Crustacea. In: Whittington, H.B. & W.D.I. Rolfe (eds.). Phylogeny and evolution of Crustacea. Special Publication of the Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Massachusetts
Volume: :1-15.
 
Winner, J.M. 1975 Zooplankton. In: Whitton, B.A. (ed.). River Ecology. Blackwell Scientific Publications.
Volume: :155-169.
 
Machida, R.J. & S. Nishida 2010

Amplified fragment length polymorphism analysis of the mesopelagic copepod Disseta palumbii in the equatorial western Pacific and adjacent waters: Role of marginal seas in the genetic isolation of mesopelagic animals.

In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2130-2134.
 
Hidalgo, P., R. Escribano, O. Vergara, E. Jorquera, K. Donoso & P. Mendoza 2010 Patterns of copepod diversity in the Chilean coastal upwelling system. In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2089-2097.
 
Matsuura, H., S. Nishida & J. Nishikawa 2010

Species diversity and vertical distribution of the deep-sea copepods of the genus Euaugaptilus in the Sulu and Celebes Seas.

In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2098-2109.
 
Wiebe, P.H., A. Bucklin, L. Madin, M.V. Angel, T. Sutton, F. Pagés, R.R. Hopcroft & D. Lindsay 2010 Deep-sea sampling on CMarZ cruises in the Atlantic Ocean – an Introduction. In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2157-2166.
 
Goetze, E. & M.D. Ohman 2010 Integrated molecular and morphological biogeography of the calanoid copepod family Eucalanidae. In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2110-2129.
 
Bradford-Grieve, J.M. 2010

Hyperbionyx athesphatos n.sp. (Calanoida: Hyperbionychidae), a rare deep-sea form taken from the tropical North Atlantic.

In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2167-2172.
 
Bucklin, A., B.D. Ortman, R.M. Jennings, L.M. Nigro, C.J. Sweetman, N.J. Copley, T. Sutton & P.H. Wiebe 2010 A 'Rosetta Stone' for metazoan zooplankton: DNA barcode analysis of species diversity of the Sargasso Sea (Northwest Atlantic Ocean). In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2234-2247.
 
Cornils, A., J. Schulz, P. Schmitt, M. Lanuru, C. Richter & S.B. Schnack-Schiel 2010 Mesozooplankton distribution in the Spermonde Archipelago (Indonesia, Sulawesi) with special reference to the Calanoida (Copepoda). In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2076-2088.
 
Wiebe, P.H., S.B. Schnack-Schiel & S. Nishida 2010 Introduction to species diversity of marine zooplankton. In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Species Diversity of Marine Zooplankton. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2061-2063.
 
Schnack-Schiel, S.B., E. Mizdalski & A. Cornils 2010 Copepod abundance and species composition in the Eastern subtropical/tropical Atlantic. In: Wiebe, P.H., S. Schnack-Schiel & S. Nishida (eds.). Species Diversity of Marine Zooplankton. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 57(24-26):2061-2250.
 
Johnson, S.C. & M.D. Fast 2004 Interactions between sea lice and their hosts. In: Wiegertjes, G.F. & G. Flik, (eds). Host parasite interactions. (Experimental Biology Reviews; SEB Symposium Series Volume 55.) Garland Science/BIOS Scientific Publishers, Abingdon & New York, 255pp.
Volume: Chapter pagination:131-159.
 
Veit-Köhler, G., J.C. Antacli & A. Rose 2008 Metazoan meiofauna in Potter Cove, King George Island. In: Wiencke, C., Ferreyra, G.A., Abele, D. & S. Marenssi (eds.). The Antarctic ecosystem of Potter Cove, King-George Island (Isla 25 de Mayo). Berichte zur Polarforschung und Meeresforschung
Volume: 571:135-140.
 
Hoffmeyer, M.S. & V. Fuentes 2008 Morphometry of Calanoides acutus and Calanus propinquus (Copepoda, Calanoida) from West Antarctic Peninsula waters. In: Wiencke, C., G.A. Ferreyra, D. Abele & S. Marenssi (eds.). The Antarctic ecosystem of Potter Cove, King-George Island (Isla 25 de Mayo). Synopsis of research performed 1999-2006 at the Dallmann Laboratory and Jubany Station. Berichte zur Polarforschung und Meereforschung, Bremerhaven
Volume: 571:85-94. ISSN: 1618-3193.
 
Lenz, P.H. 1993 Vibration sensitivity in marine copepods. In: Wiese, K., F.G. Gribakin, A.V. Popov & G. Renninger (eds.). Sensory Systems of Arthropods. Birkhauser Verlag, Basel, Boston etc. 682pp.
Volume: :423-430.
 
Hilliard, D.K. & J.C. Tash 1966 Notes on the freshwater algae and zooplankton. In: Wilimovsky, N.J. & J.N. Wolfe (eds.). Environment of the Cape Thompson region, Alaska. U.S. Atomic Energy Commission, Oak Ridge, Tennessee
Volume: :363-413.
 
Johnson, M.W. 1966 Zooplankton from some Arctic coastal lagoons. In: Wilimovsky, N.J. & J.N. Wolfe (eds.). Environment of the Cape Thompson region, Alaska. U.S. Atomic Energy Commission, Oak Ridge, Tennessee
Volume: :679-693, figs. 1-7, tabs. 1-2.
 
Watson, D.G., W.C. Hanson, J.J. Davis & C.E. Cushing 1966 Limnology of tundra pools and Ogetorek Creek. In: Wilimovsky, N.J. & J.N. Wolfe (eds.). Environment of the Cape Thomson region, Alaska. U.S. Atomic Energy Commission, Oak Ridge, Tennessee
Volume: :415-435, figs. 1-13, tab.
 
Iliffe, T.M., J. Parzefall & H. Wilkens 2000

Ecology and species distribution of the Monte Corona lava tunnel on Lanzarote (Canary Islands).

In: Wilkens, H., D.C. Culver & W.F. Humphreys (eds.) Ecosytems of the World 30, Elsevier, Amsterdam
Volume: chapter 32:633-644.
Wilson: paper
Iliffe, T.M. 2000

Anchialine cave ecology.

In: Wilkens, H., D.C. Culver & W.F. Humphreys (eds.), Ecosystems of the World, Elsevier, Amsterdam
Volume: 30:59-76.
Wilson: paper
Danielopol, D.L., P. Pospisil, J. Dreher, F. Mösslacher, P. Torreiter, M. Geiger-Kaiser & A. Gunatilaka 2000 A groundwater ecosystem in the Danube wetlands at Wien (Austria). In: Wilkens, H., D.C. Culver & W.F. Humphreys (eds.). Ecosystems of the World 30. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam
Volume: :481-511.
Wilson: paper
Stebbing, T.R.R. 1900 On Crustacea brought by Dr. Willey from the South Seas. In: Willey, A. (ed.), Zoological Results based on material from New Britain, New Guinea, Loyalty Islands and Elsewhere collected during the years 1895, 1896 and 1897Willey's Zoological Results
Volume: 5:605-690, pls. 64-74. (Copepoda pp. 664-673.) (have CBW copy only.)
Wilson: paper
Shiel, R.J. 1980 Billabongs of the Murray-Darling system. In: Williams, W.D. (ed.), An Ecological Basis for Water Resource Management. ANU Press, Canberra
Volume: :376-390.
 
Powling, I.J. 1980 Limnological features of some Victorian reservoirs. In: Williams, W.D. (ed.). An ecological basis for water resource management. A.N.U. Press, Canberra.
Volume: :332-342.
 
Williams, W.D. 1974 Freshwater Crustacea. In: Williams, W.D. (ed.). Biogeography and ecology in Tasmania. Monographiae Biiologicae
Volume: 25:63-112, figs. 1-7.
 
Brand, G.W. 1981 Response of a calanoid copepod to existence in saline waters. In: Williams, W.D. (ed.). Salt Lakes. Hydrobiologia
Volume: 81/82:145-149, fig. 11.1, tabs. 11.1-11.2. (26-vi-1981)
 
Geddes, M.C., P. De Decker, W.D. Williams, D.W. Morton & M. Topping 1981 On the chemistry and biota of some saline lakes in Western Australia. In: Williams, W.D. (ed.). Salt Lakes. Hydrobiologia
Volume: 81/82:201-222, figs. 17.1 - 17.6, tabs. 17.1 - 17.4. (26-vi-1981)
 
Rippingale, R.J. 1981 The ecology of plankton fauna in saline river pools. In: Williams, W.D. (ed.). Salt Lakes. Hydrobiologia
Volume: 81/82:223-231, figs. 18.1 - 18.5, tabs. 18.1 - 18.2. (26-vi-1981)
 
Hairston, N.G., Jr. 1981 The interaction of salinity, predators, light and copepod colour. In: Williams, W.D. (ed.). Salt Lakes. Hydrobiologia
Volume: 81/82:151-158, figs. 12.1 - 12.7. (26-vi-1981)
Wilson: paper
Wright, S.W. & H.R. Burton 1981 The biology of Antarctic saline lakes. In: Williams, W.D. (ed.). Salt Lakes: Proceedings of the International Symposium on Athalassic (Inland) Salt Lakes, Adelaide, South Australia, October 1979. Hydrobiologia
Volume: 81/82:319-338. (26.xi.1981)
Wilson: paper
Burian, R. & A. Muth 1924 Crustacea. In: Winterstein, (ed.). Handbuch der vergleichende Physiologie
Volume: 2(2).
 
Pesta, O. 1912 Crustaceen. 1. Teil: Copepoden aus dem Golf von Persien. In: Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition nach Mesopotamien. Annalen des k.k. Naturhistorischen Museums in Wien
Volume: 26:39-62, figs. 1-26, Chart 1.
Wilson: paper
Simovich, M. 1998 Crustacean biodiversity and endemism in California's ephemeral wetlands. In: Witham, C.W., E.T. Bauder, D. Belk, W.R. Ferren Jr. & R. Ornduff (Eds.). Ecology, Conservation, and Management of Vernal Pool EcosystemsProceedings from a 1996 Conference. California Native Plant Society, Sacramento, California.
Volume: :107-118
 
Miller, D.C., M. Marcy, W. Berry, C. Deacutis, S. Lussier, A. Kuhn, M. Heber, S. Schimmel & E. Jackim 1988 The acute toxicity of sewage sludge to marine fish, mysids, and copepods. In: Wolfe, D.A. & T.P. O'Connor (eds.). Oceanic Processes in Marine Pollution. Vol V. R.E. Krieger Publ. Co., Malabar, Florida.
Volume: :103-113.
 
Kuipers, B.R., H.J. Witte & S.R. Gonzalez 1993 Zooplankton distribution in the coastal upwelling system along the Banc d'Arguin, Mauritania. In: Wolff, W.J., J. van der Land, P.H. Nienhuis & P.A.W.J. de Wilde (eds.). Ecological studies in the coastal waters of Mauritania. Developments in Hydrobiology
Volume: 86 (=Hydrobiologia, 258):133-149, figs.1-7, tabs.1-5.
 
Junk, W. & B.A. Robertson 1997 Aquatic invertebrates. In: Wolfgang Junk. (Ed.). The Central Amazonian Floodplain: Ecology of a Pulsing System. Berlin: Springer-Verlag, Berlin.
Volume: Pp. 256-277.
 
Ko, R.C. 2006 Fish-borne parasitic zoonoses. In: Woo, P.T.K. (ed.). Fish Diseases and Disorders, Volume 1, 2nd edition: Protozoan and Metazoan Infections. CABI Publishing, Wallingford, U.K. 800 pp.
Volume: :592-628 ISBN: 0851990150.
 
Lester, R.J.G. & C. Hayward 2006 Phylum Arthropoda. In: Woo, P.T.K. (ed.). Fish Diseases and Disorders, Volume 1, 2nd edition: Protozoan and Metazoan Infections. CABI Publishing, Wallingford, U.K. 800 pp.
Volume: :466-565. ISBN 0851990150.
 
Bower, S.M. 2006 Parasitic diseases of shellfish. In: Woo, P.T.K. (ed.). Fish Diseases and Disorders, Volume 1, 2nd edition: Protozoan and Metazoan Infections. CABI Publishing, Wallingford, U.K. 800 pp. ISBN: 0851990150.
Volume: 629-677.
 
Bower, S.M. 1995 Parasitic diseases of shellfish. In: Woo, P.T.K. (ed.). Fish Diseases and Disorders. Volume 1: Protozoan and Metazoan Infections. CAB International, Cambridge, Oxon, U.K. 808pp.
Volume: :673-728.
 
Lester, R.J.G. & F.R. Roubal 1995 Phylum Arthropoda. In: Woo, P.T.K. (ed.). Fish Diseases and Disorders. Volume 1: Protozoan and Metazoan Infections. CAB International, Cambridge, Oxon, U.K. 808pp.
Volume: :475-598.
 
Fitzsimons, A.G. & T.E. Andrew 1993 The seasonal succession of the zooplankton of Lough Neagh, 1968-1978. In: Wood, R.B. & R.V. Smith (eds.). Lough Neagh - The Ecology of a Multipurpose Water Resource. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
Volume: :281-326.
 
Smith, P.E. 1985 A case history of an anti-El Niño to El Niño transition on plankton and nekton distribution and abundances. In: Wooster, W.S. & D.L. Fluharty (eds.). El Niño north: Niño effects in the eastern subarctic Pacific Ocean. Washington Sea Grant Program, University of Washington, Seattle. 312 pp.
Volume: Pp. 121-142.
 
Miller, C.B., H.P. Batchelder, R.D. Brodeur & W.G. Pearcy 1985 Response of the zooplankton and ichthyoplankton off Oregon to the El Niño event of 1983. In: Wooster, W.W. & D.L. Fluharty (eds.). El Niño North - Niño Effects in the Eastern Subarctic Pacific Ocean. Washington Sea Grant Program, University of Washington, Seattle.
Volume: Pp. 185-187.
 
Daro, M.H., J.H. Hecq, M. Bossicart, B. Van Gijsegem & M. Tackx 1982 Part 3. Utilization of primary products by zooplancton. Carbon cycling in the Belgian coastal zone and adjacent areas. In: Workgroup 'Organic matter'. ICES Publs-CM
Volume: 1982L:34: 61-89, figs. 1-18.
 
Reid, J.W. 1998 Copepod crustaceans of the Brazilian Cerrado and Pantanal: different systems, different assemblages. In: Workshop on Priorities for Conservation of the Cerrado and Pantanal, Fundaçao Pro-Natura (FUNATURA), Conservation International, Fundaçao Biodiversitas & University of Brasília, Brasília, Brazil, 23-27 March 1998, World Wide Website: http://www.bdt.org.br/bdt/eorkcerrado/
Volume: 3pp. (16-iii-1998)
Wilson: paper
Piasecki, W. 1993 Life cycle of Caligus elongatus von Nordmann (Copepoda, Siphonostomatoida). In: World Association of Copepodologists: Fifth International Conference on Copepoda. Baltimore, Maryland.
Volume: :75 (abstract).
Wilson: paper
Moreira, G.S. 1990 Importance of salinity on copepod distribution in coastal waters from the southern Brazil. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :52. (Abstract.)
Wilson: paper
Morioka, Y., F. Shinohara, J. Nakashima & T. Irie 1990 Vertical distribution of calanoid copepods in the Yellow Sea in July and October 1987. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :43. (Abstract.)
Wilson: paper
Huys, R. & G.A. Boxshall 1990 A new phylogeny of the Copepoda. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :30. (Abstract.)
Wilson: paper
Koomen, P. 1990 Integumental organs in the oral cavity of Euchirella messinensis (Claus, 1863) (Copepoda, Calanoida). In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :36. (Abstract.)
Wilson: paper
Kotani, Y. 1990 Lipids in subarctic copepods from the western North Pacific Ocean. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :39. (Abstract.)
Wilson: paper
Hulsemann, K. 1990 Tracing homologies during ontogenetic development. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :18. (Abstract)
Wilson: paper
Humes, A.G. 1990 Zoogeography of copepods at hydrothermal vents in the eastern Pacific Ocean. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: unnumbered page. (Abstract.)
Wilson: paper
Bradley, B.P. & R.M. Davis 1990 Prediction of survival in copepods. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :28. (Abstract.)
Wilson: paper
Boxshall, G.A. & R. Huys 1990 Sex, antennules and phylogeny. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :30. (Abstract.)
Wilson: paper
Fernández de Puelles, M.L. & J.A. Garcia Braun 1990 Micro and mesozooplancton in Canarias waters (28E 30'N, 16E 16'W). In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :48. (Abstract.)
Wilson: paper
Ferrari, F.D. 1990 A weighting game: inferring copepod phylogeny from patterns of appendage development. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :18. (Abstract)
Wilson: paper
Gresty, K.A. & C. Quarmby 1990 The trophic level of Mytilicola intestinalis in Mytilus edulis, as determined from stable isotope analysis. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :32. (Abstract.)
Wilson: paper
Green, E., R. Harris, & A. Duncan 1990 The naupliar development of marine calanoid copepods under low and high food conditions. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :28. (Abstract.)
Wilson: paper
Ueda, H. 1990 Horizontal distribution of planktonic copepods in inlet waters. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :19. (Abstract)
Wilson: paper
Soto, D. 1984 Calanoid and cyclopoid copepods: life cycles and interactions. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :68-69. (Abstract.)
Wilson: paper
Yoosukh, W. 1990 Poecilostome copepods associated with culture bivalve molluscs in the Gulf of Thailand. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: unnumbered page. (Abstract.)
Wilson: paper
Uye, S.I. & N. Shibuno 1990 Reproductive biology of the planktonic copepod Paracalanus sp. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :29. (Abstract.)
Wilson: paper
Uye, S.I. 1990 Temperature-dependent development and growth of the planktonic copepod Paracalanus sp. in the laboratory. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :56. (Abstract.)
Wilson: paper
Urawa, S., K. Muroga & S. Kasahara 1990 Growth and fecundity of a parasitic copepod Neoergasilus japonicus (Ergasilidae). In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :34. (Abstract.)
Wilson: paper
Saito, H., T. Ogishima, & S. Taguchi 1990 Study on the gut clearance of cold water copepods. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :37. (Abstract.)
Wilson: paper
Ruttkay, A. & M. Holynski 1990 Influence of feeding selectivity of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) and common carp (Cyprinus carpio) on zooplankton structure. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: unnumbered page. (Abstract.)
Wilson: paper
Kawamura, A., H. Sekiguchi & H. Sugishima 1990 Patterns of the depth distribution in the upper 50m in Neocalanus plumchrus and N. cristatus in the northern North Pacific regions. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :51. (Abstract.)
Wilson: paper
Hirakawa, K. 1990 Vertical distribution and reproduction of planktonic copepods in Toyama Bay, southern Japan Sea. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :38. (Abstract.)
Wilson: paper
Hiromi, J. & S. Kadota 1990 Occurrence of the cyclopoid copepod Oithona davisae in nearshore environments of Japan and an attempt to interpret its characteristic distribution. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :49. (Abstract.)
Wilson: paper
Ho, J.S. 1990 Phylogeny of Poecilostomatoida: a major order of symbiotic copepods. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :16. (Abstract)
Wilson: paper
Warren, G.J. & M.S. Evans 1984 Seasonal variations in dry weights of Lake Michigan copepods, with reference to male-female weight differences. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :74. (Abstract.)
Wilson: paper
Walter, T.C. 1984 The zoogeographical distribution of Pseudodiaptomus (Calanoida; Pseudodiaptomidae). In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :74. (Abstract.)
Wilson: paper
Wang, P.Q. & Y.P. You 1984 The relationship between freshwater Copepoda and helminthiasis of animals and man. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :73. (Abstract.)
Wilson: paper
Tester, P.A. 1990 Why is Acartia tonsa restricted to nearshore habitats? In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :27. (Abstract.)
Wilson: paper
Tester, P.A. 1984 Some like it hot - temperature acclimation of egg hatching times for Acartia tonsa. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :70. (Abstract.)
Wilson: paper
Thatcher, V.E. & W.A. Boeger 1984 Adaptations of Amazonian ergasiloids to parasitism. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :71. (Abstract.)
Wilson: paper
Tanimura, A., S. Yamada, T. Minoda, M. Fukuchi & T. Hoshiai 1990 The distribution of four Antarctic copepods, Calanoides acutus, Calanus propinquus, Rhincalanus gigas and Metridia gerlachei, in relation to retreat of the sea ice. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :55. (Abstract.)
Wilson: paper
Ooishi, S. 1990 North Pacific copepods (Cyclopoida: Ascidicolidae) associated mostly with compound ascidians. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :16. (Abstract)
Wilson: paper
Orsi, J.J. & T.C. Walter 1990 The latest immigrant to California coastal waters, Pseudodiaptomus forbesi (Copepoda: Calanoida). In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :26. (Abstract.)
Wilson: paper
Schulz, K. 1984 Aspects of calanoid copepod distribution in the upper 200 m of the central and southern Sargasso Sea in spring 1979. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :76. (Abstract.)
Wilson: paper
Schriever, G. 1990 Can benthic Copepoda Harpacticoida be used as indicator organisms in the German deep sea impact study DISCOL? In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :54. (Abstract.)
Wilson: paper
Paffenhöfer, G.A. 1990 Characteristics of abundant subtropical copepods in estuarine, shelf, and oceanic waters. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :21. (Abstract)
Wilson: paper
Watson, N.H.F. 1984 Advantages of diapause to copepod populations. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :74-75. (Abstract.)
Wilson: paper
Wellershaus, S. 1990 Acartiella tortaniformis in South Asian estuaries. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :57. (Abstract.)
Wilson: paper
Wellershaus, S. 1990 Planktonic Copepoda in very low salinity mixing zones. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :19. (Abstract.)
Wilson: paper
Tackx, M.L.M. & P. Polk 1984 Effect of incubation time and concentration of animals in grazing experiments with Acartia tonsa Dana. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :70. (Abstract.)
Wilson: paper
Sykes, P.F. & M.E. Huntley 1984 Copepod reactions to dinoflagellates: direct, long-term observations. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :70. (Abstract.)
Wilson: paper
Miller, C.B. & H. Grigg 1990 Experimental study of the resting phase in Calanus finmarchicus (Gunnerus). In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :39. (Abstract.)
Wilson: paper
Kawabata, K. & H. Wada 1990 Ecology of copepods in a desalinated lake. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :50. (Abstract.)
Wilson: paper
Godhantaraman, N., C. Kaliyaperumal, & K. Krishnamurthy 1990 The trophodynamics with special reference to tintinnids and copepods in the tropical mangrove ecosystem. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: unnumbered page. (Abstract.)
Wilson: paper
Arinardi, O.H. 1990 Vertical distribution of some species of copepods in the Banda Sea, Indonesia, during and after upwelling period. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: unnumbered page. (Abstract.)
Wilson: paper
Durbin, A.G. & E.G. Durbin 1990 Are fish important predators of copepods in the ocean? In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :23. (Abstract.)
Wilson: paper
Citarella, G. 1990 Daily productivities of some copepods living in the western South Gulf of St. Lawrence. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :29. (Abstract.)
Wilson: paper
Shih, C.T. 1990 Planktonic copepods in deepwater fjords of northern British Columbia, Canada. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :25. (Abstract.)
Wilson: paper
Williams, R., S.A. Poulet, H. Claustre & M.B. Jordan 1990 Vertical distribution of copepods in coastal waters in relation to food and light. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :20. (Abstract.)
Wilson: paper
Williamson, C.E. 1984 The swimming and feeding behavior of Mesocyclops. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :75. (Abstract.)
Wilson: paper
Tseng, W.Y. & C.F. Pong 1984 On the Copepoda of the genus Labidocera in the waters of Hong Kong. In: World Association of Copepodologists: Fourth International Conference on Copepoda, Karuizawa, Japan, 16-20 September 1990. Program and Abstracts:
Volume: :72. (Abstract.)
Wilson: paper

All Other Pages


[ TOP ]