Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69940 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Herbst, H.V. 1967 Copepoda und Cladocera (Crustacea) aus Südamerika. Gewässer und Abwässer
Volume: 44-45:96-108, figs. 1-29.
Wilson: paper
Herbst, H.V. 1968 Die Copepoden des 'Schwarzen Wassers' bei Wesel. Gewässer und Abwässer
Volume: 46:62-83, figs. 1-11.
Wilson: paper
Herbst, H.V. 1978

Ein neuer Halicyclops aus Nordamerica.

Gewässer und Abwässer
Volume: 62-63:121-126, figs. 1-12.
Wilson: paper, PDF
Herbst, H.V. 1982

Drei neue marine Cyclopoida Gnathostoma (Crustacea: Copepoda) aus dem nordamerikanischen Küstenbereich.

Gewässer und Abwässer
Volume: 68-69:107-124, figs. 1-37.
Wilson: paper, PDF
Friedrich, G. & H.V. Herbst 1968 Der Litoralzylinder, ein Gerat zur quantitativen Probenentnahme im Uferbereich. Gewässer und Abwässer
Volume: 47:79-87, 4 figs.
 
Proszynska, M. 1967 Bibliography of Cladocera and Copepoda of African inland waters. Ghana Journal of Science
Volume: 7:37-49. (iv-1967)
 
Mensah, M.A. 1974 The occurrence of the marine copepod Calanoides carinatus (Kroyer) in Ghanaian waters. Ghana Journal of Science
Volume: 14(2):147-166, figs. 1-14, tabs. 1-3. (x-1974)
 
Mensah, M.A. 1974 The reproduction and feeding of the marine copepod Calanoides carinatus (Kroyer) in Ghanaian waters. Ghana Journal of Science
Volume: 14(2):167-191, figs. 1-10, tab. 1. (x-1974)
 
Zelikman, E.A. 1969 Biomassa zooplanktona i ego kachestrennyi sostav v Cheshskoi gube. Biomassa of zooplankton and its qualitative composition in Chesh Bay. Gidrobiologicheskie issledovaniya v pribrezhnykh raionakh Barentseva morya. Hydrobiological investigations in the coastal regions of the Barents Sea. Trudy Murmanskogo Biologicheskogo Instituta
Volume: 17(21):30-35, figs. 1-3. (18-iv-1968, Russian.)
 
Zagarodnyaya, Y.A. 1974 Pitanie i migratsii Chernomorskogo Pseudocalanus elongatus (Boeck) v zimnii period. Nutrition and migration of the Black Sea Pseudocalanus elongatus (Boeck) in the winter period. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(5):49-56, figs. 1-2, tabs. 1-4. (25-ix-1974, Russian with English summary; translation in: Hydrobiol. J., 10(5): 35-41, figs. 1-2, tabs. 1-4).
 
Stepanova, L.A. 1970

Otnositel'naya skorost' rosta zooplanktona v intensivno ekspluatiruemykh nagul'nykh prudakh. Relative growth rate of zooplankton in the intensively exploited fattening ponds.

Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 6(2): 127-131, tabs. 1-2. (Russian).
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 1971

Produktsiya massovykh form planktonnykh rakoobraznykh oz. Il'men'. Production of mass forms of planktonic Crustacea in Lake Ilmen.

Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(6): 19-30, figs. 1-6, tabs. 1-2. (29-xi-1971, Russian).
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 1972

Ratsiony pitaniya populyatsii Mesocyclops leuckarti (Claus) i Leptodora kindtii (Focke) ozera Il'men'. Ration of nutrition of Mesocyclops leuckarti (Claus) and Leptodora kindtii (Focke) populations in Lake Ilmen.

Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 8(3): 90-92, fig. 1, tab. 1. (13-vi-1972, Ruusian; translation in: Hydrobiol. J., 8(3): 70-72, fig. 1, tab. 1).
Wilson: paper, PDF
Zagorodnyaya, Y.A. & A.V. Kovalev 1988 Diurnal rhythm of reproduction and ontogenetic transformations in marine copepods. Sutochny ritm razmnozheniya i ontogeneticheskikh prevrashcheni u morskikh veslonogikh. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 24(2):20-23.
 
Mironov, O.G. & T.L. Shchekaturina 1976 Uglevodorody v morskykh organismakh. Hydrocarbons in marine organisms. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(5): 5-15. (23-xi-1976, Russian with English summary).
 
Sadykhov, D.A., I.B. Bogatova & V.I. Filatov 1975 Aminokislotnyi sostav nekotorykh predstavstelei presnovodnogo zooplanktona. Amino acid composition of certain freshwater zooplankton representatives. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 11(6): 53-57, fig. 1, tab. 1. (20-xi-1975, Russian with English summary; translation in: Hydrobiol. J., 11(6): 39-42, fig. 1, tab. 1, as: The amino acids in certain representatives of the freshwater zooplankton).
 
Salazkin, A.A. 1971 Zooplankton v oligotrofnykh ozerakh gumidnoi zony sev.-zap. chasti SSSR. Zooplankton of oligotrophic lakes of humid zone of the north-western part of the USSR. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(3):31-37, tabs. 1-2. (31-v-1971, Russian with English summary.)
 
Samyshev, E.Z. (E.V. in title) 1973 Sootnoshenie troficheskikh grupp veslonogikh rakoobraznykh v zooplanktone Gvineiskogo zaliva. On the Copepoda trophic groups relation in the Gulf of Guinea zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(4):32-41, figs. 1-3. (16-viii-1973, Russian with English summary).
 
Samyshev, E.Z. 1970 O pitanii Nannocalanus minor (Claus) i Eucalanus subtenuis (Giesbrecht) v Gvineiskom zalive. On nutrition of Nannocalanus minor (Claus) and Eucalanus subtenuis (Giesbrecht) in the Guinea Bay. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 6(4):44-59, figs., tabs. 1-2. (31-vii-1970, Russian.)
 
Zhudova, A.M. 1978 Zooplankton Vislinskogo zaliva i ego dinamika. Zooplankton of the Vislin Bay and its dynamics. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 14(1):65-70, figs. 1-2, tabs. 1-2. (18-i-1978, Russian with English summary).
 
Eggert, M.B. 1973 Sutochnie vertikal'noe raspredelenie zimnego zooplanktona v pelagiali oz. Baikal. Daily vertical distribution of winter zooplankton in the Baikal Lake pelagial. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(1):36-46, figs. 1-2, tabs. 1-6. (14-ii-1973, Russian.)
 
Bazilevich, V.M. 1980 Zooplankton of canals in the Southern Ukrainian-SSR , USSR and its food value. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 16(5):130-131. (Russian)
 
Bazilevich, V.M. & O.G. Kaftennikova 1970 Halicyclops rotundipes Kiefer (Crustacea, Copepoda) in Southern Ukrainian Canals. Halicyclops rotundipes Kiefer (Crustacea, Copepoda) v kanalakh yuga Ukrainy. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 6(3):106-108, fig. 1. (22-v-1970, Russian).
Wilson: paper
Pidgaiko, M.L. & S.A. Krazhan 1972 O Faune Bespozvonochnykh Prudov Inguletskogo Massiva Orosheniya. Invertebrate Fauna of Ponds in the Ingulets Irrigation Area. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 8(4):35-40, tabs. 1-3. (7-viii-1972, Russian with English Summary)( Translation in: Hydrobiol. J., 8(4): 26-30, tabs. 1-3).
 
Mel'nikov, G.B. 1966 Zakonomernosti formirovaniya i stanovleniya zooplanktona v vodokranilishchakh SSSR. Regularities in formation and development of zooplankton in reservoirs of the USSR. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(2):58-64. (30-iii-1966, Russian.)
 
Kudrinskaya, O.I. & L.N. Yushko 1973 Opredelenie vesa po dline massovykh form kopepod Kremanchugskogo vodokhranilishcha. Body weight/length ration in the mass copepodan forms of the Kremenchugskoe reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(6):100-104, fig. 1, tabs. 1-3. (28-xi-1973, Russian.)
 
Krylova, A.G. 1967 Soleustoichvost' Calanipeda aquae-dulcis Kritsch. iz Kubanskikh limanov. Salt-resistance of Calanipeda aquae-dulcis Kritsch. from the Kuban estuaries. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(3): 69-73, tabs. 1-2. (19-v-1967, Russian with English summary).
 
Krylova, A.G. 1969 O vesenne-letnikh depressiyakh zooplanktona i ikh prichinakh. On spring-summer zooplankton depressions and their reasons. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(3): 47-55, figs. 1-4. (16-v-1972, Russian with English summary).
 
Kruglova, A.N. 1983 Zooplankton malykh rek Kol'skogo poluostrova. Zooplankton of small rivers of the Kolski Peninsula. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 19(5):56-58. [In Russian; abstract in English.]
 
Krazhan, S.A. 1971 Vidovoi sostav i kolichestvennoe razvitie zooplanktona v solonovatovodnykh prudakh prisivsh'ya. Species composition and quantitative development of zooplankton in subsaline ponds of the Sivash area. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(5):47-53, tabs. 1-3. (12-x-1971, Russian with English summary.)
 
Krazhan, S.A., N.N. Kharitonova, K.I. Ben'ko, S.A. Isaeva, N.M. Milulin, etal. 1976 Sostav zooplanktona nagul'nykh prudov Ukrainy priraznoi plotnosti posadki ryb. Species composition of the Ukraine principal ponds zooplankton at different density of fish stocking. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(5):31-38, tabs. 1-2. (21-ix-1976, Russian with English summary.)
 
Buzakova, A.M. 1966 Raspredelenie mikrozoobentosa i pridonnogo zooplanktona po biotopam Dneprovskogo (Leninskogo) vodokhranilishcha. Distribution of microzoobenthos and bottom zooplankton in the biotopes of the Dnieper (Lenin) reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(2):46-48. (30-iii-1966, Russian).
 
Buzakova, A.M. 1969 O kormovykh dlya ryb planktobenticheskikh rakoobraznykh Dneprovskogo vodokhranilishcha (oz. Lenina). On plankto-benthic crustaceans from the Dnieper reservoir (Lake Lenin) as feed for fish. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(6):64-69. (11-xii-1969, Russian with English summary).
 
Kirillov, A.F., T.A. Salova, V.V. Khodilov, E.V. Ivanov, T.M. Aabutina, N.S. Mamilov, I.G. Sobachina, V.A. Sokolova, H.M. Solomon, E.A. Fedorova et al. 2008 Aquatic middle reaches of the Lena River in the monitoring system. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 44(6): 49-54. [In Russian; abstract in English.]
 
Polishchuk, L.N. 1976 Zooplanktona Dnestrovskogo limana i prilegayushchego vzmor'ya v usloviyakh antropogennogo vozdeistviya. Zooplankton of the Dniester estuary and adjacent seaside under conditions of anthropogenic activity. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(6): 37-45, figs. 1-5, tabs. 1-2. (23-xi-1976, Russian with English summary).
 
Polishchuk, V.V. 1987 Zooplankton ust'evykh uchastkov rek, vpadayushchikh v kievskoe vodokhranilishche. Zooplankton in mouth parts of rivers joined the Kiev Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 23(5):70-81, figs. 1-3, tabs. 1-4. (23.09.1987, Russian; translation in:Hydrobiol. J.).
 
Polivannaya, M.F. 1974 Pitanie okunaya i ersha v zone sbrosnykh vod Kurnakhovskoi GRES. Nutrition of Perca fluviatilis L. and Acerina cernua L. in the zone of refuse pulp of the Kurnakhovian State regional electric power station. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(6): 84-86. (22-xi-1974, Russian).
 
Polivannaya, M.F., & O.A. SEGREEVA 1978 Ob ispol'zovanii organizmov zooplanktona v bioindikatsii kachestva vody. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 14(3): 48-53, figs. 1-3, tab. 1. (25-v-1978, Russian with English summary).
 
Rogozin, A.G. 2001 Zooplankton of oligotrophic lake on early stages of anthropic eutrophication. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 37(5): 45-52 (Russian).
 
Ostapenya, A.P., G.A. Pechen', V.A. Babitsky & A.P. Pavlyutin 1969 Intensivnost' obmena Diaptomus graciloides (Lill.) pri nizkoi temperature. Intensity of metabolism in Diaptomus graciloides (Lill.) at tow temperature. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(5):121-124, fig. (21-X-1969, Russian).
 
Prikhod'ko, T.I. 1978 Matematicheskaya model' soobshchestva planktonnykh rakoobraznykh oz. Dal'nego. Mathematical model for plankton Crustacea association of Lake Dalnee. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 14(3):11-19, figs. 1-6, tabs. 1-2. (25-v-1978, Russian with English summary).
 
Selifonova, J.P. & A.A. Shmeleva 2007 Study of Copepoda fauna in Novorossiysk Bay of the Black Sea and in the Sea of Azov. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 43(5): 27-35. (Russian)
 
Shcherbina, T.V. 1970 Novye dannye po pitaniyu Eucyclops (s. str.) serrulatus (Fisch.). Some data on nutrition of Eucyclops (s. str.) serrulatus (Fisch.). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 6(5):45-49. (12-x-1970, Russian with English summary.)
 
Andreev, V.L. & V.V. Andreeva 1976 Poiskovoe modelirovanie dinamiki chislennosti i produktsii populyatsii Calanus glacialis (Copepoda) severnoi chasti Tatarskogo proliva. Search modelling of dynamics of quantity and production of Calanus glacialis (Copepoda) population in the northern part of Tatar Strait. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(5):39-46, figs. 1-3. (21-ix-1976, Russian with English summary; translation in:Hydrobiol. J.
 
Andronikova, I.N. 1965 O dvykh urovnyakh produktivnosti zooplanktona sil'no gumifitsirovannykh vodoemov Karel'skogo peresheika. On two levels of productivity of zooplankton of strongly humified basins of the Karelian isthmus. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 1(4):34-38. (29-vii-1965, Russian with English summary.)
 
Andronikova, I.N. 1976 Otsenka dvukh metodov rascheta produktsii presnovodnogo zooplanktona. Estimation of two methods for calculating fresh-water zooplankton production. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(1):71-75. (20-i-1976, Russian with English summary.)
 
Simbalevskaya, L.N. 1966 Materialy k vesovoi kharakteristike zooplanktona vodoemov Dnepra. Data on weight characteristics of Dnieper basin zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(3):83-86. (2-vi-1966, Russian)
 
Silina, N.I. & V.V. Khudolei 1993 Tumourlike anomalies in planktonic copepods. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 29(3):96-99. (In Russian; English abstract.)
Wilson: paper
Mamaeva, N.V. & S.I. Mazheikaite 1975 Planktonnye prosteishie Volgo-Baltiiskoi vodnoi sistemy. Planktonic Protozoans of the Volga-Baltic water system. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 11(5):81-85, tab. (25-ix-1975, Russian with English summary)
 
Mal'tsman, T.S. 1974 Razvitie zooplanktona v intensivno ekspluatirnemykh rybovodnykh prudakh. Zooplankton development in intensively exploited fishery ponds. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(2):36-41, figs. 1-2, tabs. 1-2. (21-iii-1974, Russian with English summary).
 
Das, M.C. 1984 Fish mortality in Naini Tal Lake (India) due to pollution and parasitism. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 20(4): 58-63, illustr. (Russian)
 
Badalov, F.G. 1968 K raspredeleniya zooplanktona zapadnogo poberezh'ya srednego Kaspiya. On distribution of zooplankton on the western coast of the middle Caspian Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 4(2):64-67, tab. 1. (18-iii-1968, Russian.)
 
Larionova, A.M. 1967 Zooplankton i zoobentos oz. Dolgan. Zooplankton and zoobenthos of Lake Dolgan. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(1):79-79, tabs. 1-3. (17-i-1967, Russian with English summary).
 
V'yushkova, V.P., I.N. Dalechina & V.V. Donetskaya 1979 Sezonnye izmeneniya planktona Volgogradskogo vodokhranilishcha u Saratova. Seasonal changes in the Volgograd reservoir plankton near Saratov. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: :151-160, figs.4,7, tabs.1-3.
 
Sheveleva, N.G., I.V. Arov & Y.A. Misharina 2009 Current state of zooplankton and assessment of water quality in the Selenga River. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 45(3):3-14. (Russian)
 
Lyubimova, T.S. 1974 Vliyanie udobrenii na razvitie zooplanktona v vyrostnykh karpovykh prudakh yuzhnogo urala. Influence of the fertilizers application on the zooplankton development in the carp nursery ponds of southern Ural region. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(1):34-40, figs. 1-2, tabs. 1-2. (1-ii-1974, Russian with English summary.)
 
Lozhnikova, A.N., G.L. Vasilyeva & D.I. Stom 1981 Toxicity of polyphenols for Rotatoria and lower Crustacea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 17(6):73-78. Translated In: Hydrobiological J. 17(6) 1981(1982): 67-71
 
Ivasik, V.M. & V.S. Sutyagin 1966 O parazitofaune foreli i karpa v prudakh Zakarpat'ya. On parasitofauna of the trout and carp from Transcarpathian ponds. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(4):59-60, tab. 1. (25-viii-1966, Russian.)
 
Ivanova, M.B. 1990 O zooplanktone gipergalinnykh ozer. On zooplankton of hypersaline lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 26(5):3-9, figs. 1-3, tab. 1. (23.vii.1990, Russian with English summary).
 
Golovko, T.V. & G.A. Zhdanova 1988 Use of planktonic bacteria by certain zooplankton groups in the Kiew Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 24(2):52-58, figs. (Russian with English summary).
 
Ivanova, M.B. 1973 Zakonomernosti rosta veslonogikh rakoobraznykh. Regularities of Copepoda Crustacea growth. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(1):47-54, figs. 1-3, tabs. 1-6. (14-ii-1973, Russian with English summary).
 
Afanas'eva, E.L. 1975 Pribrezhnyi zooplankton otkrytoi zony Baikala. Littoral zooplankton in the open zone of Lake Baikal. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 11(3):26-31, figs. 1-2. (23-v-1975, Russian with English summary; translation in:Hydrobiol. J.; 11(3):19-23, figs. 1-2, as:Litttoral zooplankton of the Baikal open zone).
 
Afrikova, S.G. 1975 Raspredelenie Pseudocalanus elongatus (Boeck) v Chernom more. Distribution of Pseudocalanus elongatus Boeck in the Black Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 11(5):92-97, figs. 1-2. (25-ix-1975, Russian; translation, under the same title, in: Hydrobiol. J. 11(5):70-74, fig. 1).
 
Kulakovskaya, O.P. & V.M. Ivasik 1973 Mnogoletnie izmeneniya parazitofauny nekotorykh ryb basseina Dnestra. Long term changes in the parasitic fauna of some fishes in the Dniester basin. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(1):70-75, tabs. 1-4. (14-ii-1973, Russian.)
 
Kurashova, E.K. & D.K. Tinekova 1988 Number, biomass and distribution of Acartia clausi Giesbrecht (Calanoida, Acartiidae) in the northern and middle Caspian. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 24(2):23-27, figs. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Kuznetsova, V.I. 1982 Zooplankton of the cooling pond of the Cherepet power plant. GIDROBIOLOGICHESKII ZHURNAL
Volume: 18(5): 45-52, illustr.Translated In: Hydrobiological J. 18(5) 1982(1983): 39-45
 
Kushnikova, S.N. 1987 Application of biotesting to study Zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 23(4):69-75, figs. (Russian with English summary; translation in:Hydrobiol. J. 23(4)).
 
Dekhtyar, M.N. 1968 Vidovoi sostav i raspredelenie nizshikh rakoobraznykh mezo-bentosa v zalivakhdel'ty Kiliiskogo rukova Dunaya. Species composition and distribution of lower crustaceans from mesobenthos in delta bays of the Danube Kiliysky arm. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 4(6): 12-19, fig. tabs. 1-5. (15-xi-1968, Russian with English summary).
 
Dekhtyar, M.N. 1971 K ekologii massovykh vidov Harpacticoida v zalivakh Kiliiskoi del'ty Dunaya. On the ecology of mass species of Harpacticoida from the bays of the Danube Kiliyskaya delta. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(3): 64-66, fig. 1. (31-v-1971, Russian).
 
Likhodeeva, N.F. 1967 Zooplankton nizhnego techeniya r. Kury. Zooplancton of the lower reaches of the Kura River. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(1):11-16, tabs. 1-2. (17-vi-1967, Russian with English summary).
 
Nikolaev, I.I. & N.A. Petrova 1978 Indication of anthropogenic eutrofication in Lake Ladoga. GIDROBIOLOGICHESKII ZHURNAL
Volume: 14(5): 3-9, illustr.Translated In: Hydrobiological J. 14(5) 1978(1979): 1-6
 
Nikolaev, I.I. 1968 Geterotopnie Tsikly Populyatsii I Ikh Znachenie V Ekologii Soobshchest V Fauny I Flory Vnutrennikh Vodoemov. Heterotopic Cycles of Populations and Their Significance in Ecology of Fauna and Flora Communities of Inland Basins. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 4(6): 69-76. (15-Xi-1968, Russian).
 
Nesterova, D.A. & L.N. Polishchuk 1975 Sootnoshenie Fito- I Zooplanktona V Pripoverkhnostnom Sloe Chernogo Morya. Relation Between Phyto- and Zooplankton at the Surface Layer of the Black Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 11(3): 20-25. (23-V-1975, Russian with English Summary).
 
Zimbalevskaya, L.N. 1966 Materialy k vesovoi kharakteristike zooplanktona vodoemov Dnepra. Data on weight characteristics of Dnieper Basin zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(3): 83-86. (2-vi-1966, Russian).
 
Sukhenko, G.E. & B. Allamuratov 1966

Lamproglena markewitschi sp. nov., Novii vid parazit icheskikh veslonogikh. Lamproglena markewitschi sp. nov., A new species of parasitic copepods (Copepoda Parasitica).

Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(6):64-65, fig. 1. (22-xii-1966, Russian.)
Wilson: paper, PDF
Sukhenko, G.E. & V.V. Polishchuk 1969 Paraziticheskie rakoobraznya ryb v planktone pridunaiskikh limanov. Parasitic Crustacea of fish in plankton of the Danube estuaries. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(3):68-71, fig. 1. (16-v-1969, Russian.)
 
Pidgaiko, M.L. 1967 K Kharakteristike Zooplankton I Zoobentosa Prudov Ukrainy. On the Characteristic of Zooplankton and Zoobenthos of the Ponds in the Ukraine. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(3):35-41, tabs. 1-2. (19-v-1967, Russian.)
 
Strogonov, A.A. & A.V. Kovalev 1969 Otsenka tochnosti kolichestvennykh sborov zooplankton. Estimation of the accuracy of quantitative colletions of zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(2):67-73, fig. 1, tabs. 1-2. (19-iii-1969, Russian.)
 
Studenikina, E.I. & M.M. Cherepakhina 1969 Srednii ves osnovykh form zooplanktona Azovskogo morya. Average weight of the main forms of zooplankton from the Azov Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(3):89-91, tabs. 1-2. (16-v-1969, Russian.)
 
Petrova, M.A. 1967 Produktsiya Planktonnykh Rakoobraznykh V Gor'kovskom Vodokhranilishche. Production of Planktonous Crustaceans in the Gorky Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(6): 48-55, tabs. 1-3. (16-Xi-1967, Russian with English Summary).
 
Petrova, T.A. 1976 K Kharakteristike Zooplanktona Nizov'ev Rek Irgiz I Turgai. On Characteristics of Zooplankton of the Irgiz and Turgai Rivers Lower Reachers (Sic). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(3): 67-69, tab. 1. (25-V-1976, Russian).
 
Miroshnik, L.L. 1989 Mikrozoobentos reki Pripyati. Microzoobenthos of the Pripyat River. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 25(1):99-103, figs. 1-2. (26.i.1989, Russian).
 
Kozlova, I.V. 1974 Kharakteristika i produktsionnye vozmozhnosti zooplanktona oz. Shchelkum (srednii Urla). Characteristic and production potentialities of zooplankton from Lake Shchelkum (the middle Urals). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(3): 31-38, tabs. 1-4. (4-vi-1974, Russian with English summary).
 
Kozlova, I.V. 1976 Produktivnost' zooplanktona oz. Duvankul' (yuzhnyi Ural). Productivity of zooplankton in Duvankul' lake the southern Ural). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(5): 25-30, tabs. 1-4. (21-ix-1976, Russian with English summary).
 
Molotkov, V.E., V.G. Svirsky & N.A. Dmitrienko 1978 Fito- i zooplankton rybovodnykh prudov Primorskogo kraya. Phyto- and zooplankton of fishrearing ponds in the Primoryo territory. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 14(6):106-107. (22-xi-1978, Russian.)
 
Monchenko, V.I. 1979 Marine and brackish Cyclopidae (Crustacea, Cyclopidae) in the Azov-Black Sea basin. Morskie i solonovatovodnye tsiklopy (Crustacea, Cyclopidae) v Azovo-Chernomorskom basseine. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 15(2): 22-26. (22-iii-1979, Russian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1995 Harpacticoida of river Dnieper (results of faunistic studies). Garpaktikoidy (Copepoda, Harpacticoida) dnepra (itogi faunisticheskikh issledovanni) Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 31(5):33-37.(In Russian.)
 
Monchenko, V.I. 1974 New data on the distribution of rare Crustacea Harpacticoida near the north-western coast of the Black Sea. Novye dannye o rasprostranenii redkikh garpaktikoid u severo-zapadnogo poberezh'ya Chernogo morya. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(5): 98-101, fig. 1. (25-ix-1974, Russian; translation in: Hydrobiol. J.
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1967 Obzor fauny veslonogikh rakoobraznykh Dneprovsko-Bugskogo limana. Survey of Copepoda of the Dnieper-Bug estuary. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(1):70-73, figs. 1-2, tab. (17-i-1967, Russian.)
Wilson: paper
Gurvich, V.V. 1965 K ekologo-zoogeograficheskoi kharakteristike pridonnogo planktona i mikrobentosa Kakhovskogo vodokhranilishcha. On the ecologo-zoogeographical characteristics of bottom water plankton and microbenthos of the Kakhovka reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 1(4): 67-68. (29-vii-1965, Russian).
 
Gurvich, V.V. 1974 Mikro- i mesobentos Dnepra na uchastke budushchego kanavskogo vodokhranilishcha. Micro- and mesobenthos of the Dnieper in the area of the future Kanev water storage basin. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(4): 24-29, tab. 1. (31-vii-1974, Russian with English summary).
 
Gurvich, V.F. 1974 Biogeograficheskii analiz fauny kolovratok, vetvistousykh i veslonogikh rakoobraznykh vysokogornykh vodoemov Pamira i Tyan'shanya. Biogeographic analysis of Rotatoria, Cladocera and Copepoda fauna from highland water bodies of the Pamirs and Tien-shan. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(6): 25-31, tabs. 1-2. (22-xi-1974, Russian).
 
Kovalev, A.V., O.K. Bileva & V.K. Moryakova 1976 Razmernaya struktura zooplanktonnogo soobshchestva Yuzhno-atlanticheskogo antitsiklonal'nogo krugoborota. Size structure of zooplankton community of the South-Atlantic anticyclone circulation. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(4):29-33, fig. 1, tabs. 1-3. (20-vii-1976, Russian.)
 
Kovalev, A.V. 1970 Razmery pladok u samok Oncaea (Crustacea, Copepoda) iz Sredizemnogo morya. Size of oviposition in females of Oncaea (Crustacea, Copepoda) from the Mediterranean Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 6(5):91-94. (12-x-1970)
Wilson: paper
Kovalchuk, A.A. 2003 Role of benthic protozoans and microinvertebrates of shoals of the Kremenchug Reservoir in production and destruction processes. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 39(2): 28-46. (Russian)
 
Kovalev, A.V. 1966 Vuzhivanie nekotorykh pelagicheskikh kopepod Chernogo i Sredizemnogo morei v vode razlichnoi solenosti. Survival of some pelagic copepods of the Black and Mediterranean Seas in water of different salinity. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(1):43-48, fig. 1, tabs. 1-2. (5-ii-1966, Russian with English summary).
 
Kovalev, A.V. 1967

Razmernyi sostav planktonnykh Copepoda na raznykh glubinakh Chernogo morya. Size composition of planctonic Copepoda on various depths of the Black Sea.

Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(3):74-77, 1 tab. (19-v-1967, Russian.)
Wilson: paper
Kovalev, A.V. 1968 Zavisimost' mezhdu razmerom samki Oithona nana Giesbr. (Crustacea, Copepoda) i chislom yaits v kladke. Dependence between the size of Oithona nana Giesbrecht and a number of ova in oviposition. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 4(3):76-80, figs. 1-3, tabs. 1-3. (16-v-1968, Russian with English summary).
 
Kostrichkina, E.M., R.Y. Line, V. Berzinsh, B.A. Modre & M.B. Mazmach 1992 On prediction of zooplankton amount in the Riga Bay at the species level. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 28(3):25-31.
 
Kostrichkina, E.M., A.K. Yurkovskis, R.Y. Line & V. Berzinysh 1990 Mnogoletnie izmeneniya zooplanktona v svyazi s evtropikatsie Rizhskogo zaliva. Long-term changes of zooplankton in view of Eutrophication of the Riga Bay. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 26(5):10-16, figs. 1-3. (23.vii.1990, Russian with English summary).
 
Panchenko, S.E. & E.S. Proskurina 1973 Vliyanie Sbrosnykh Kollektornykh Vod Risovykh Polei Na Zooplankton Nekotorykh Kubanskikh Limanov. Effect of Collector Sewage on the Zooplankton of Some Cuban Estuaries. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(3): 73-78, figs. 1-3, tabs. 1-4. (19-Vi-1973, Russian).
 
Finenko, G.A. 2001 Food consumption rate in marine planktonic copepods (review). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 37(1): 10-22 (Russian).
 
Sazhina, L.I. 1971 Godichnyi tsikl razvitiya massovykh Copopoda v Chernom more. Annual cycle of development of mass Copepoda in the Black Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(5):38-46. (12-x-1971, Russian with English summary.)
 
Sazhina, L.I. 1968 Ob individual'noi plodovitosti i prodolzhitel'nosti razvitiya nekotorykh massovykh pelagicheskikh Copepoda Chernogo morya. Experimental studying of fertility and development period of some mass pelagic Copepoda of the Black Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 4(3):69-72, tab. 1. (16-v-1968, Russian.)
 
Vorobieva, L.V. 1996 The dynamics of colonization of substrates of natural and artificial origin by meiofauna in the sea environment. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 32(6): 15-20. (Russian)
 
Vinogradova, Z.A. 1965 Rol' morskogo planktona v migratsii khimicheskikh elementov. Rol of marine plankton in migration of chemical elements. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 1(4): 12-18, tabs. 1-4. (29-vii-1965, Russian with English summary).
 
Belyaeva, O.I. 1969

O metodike soderzhaniya Pontella mediterranea Claus v laboratornykh usloviyakh. On the methods of Pontella mediterranea Claus keeping under laboratory conditions.

Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(5):133-135. (21-x-1969, Russian).
Wilson: paper
Stom, D.I. & Zubareva 1993 Sravnitel'naya toksikorezistentnost' epishury i dafni v ostrykh opytakh. Comparative toxic resistance of Epischura and Daphnia in acute experiments. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 29(2):31-34. (Russian with English summary.)
 
Bogatova, I.B. & N.P. Zhemaeva 1987 Natural forage reserve and feed efficiency factor of nursery ponds with introduction of crustaceans and different stocking density of fish. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 23(5):91-96.
 
Dubovskaya, O.P. 1987 Vertikal'noe raspredelnie zhivogo i mertvogo zooplanktona formiruyushchegosya Sayano-Shushenkogo vodokhranilishcha. [Vertical distribution of living and dead zooplankton in the developing Sayano-Shushenskoye Reservoir.] Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 23(6):84-88. [In Russian.]
 
Bityukov, E.P. 1965 O formirovanii zooplanktona v uslovyakh povyshennoi protochnosti Novosibirskogo vodokhranilishcha. On zooplankton formation under conditions of raised flow of the Novosibirsk reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 1(5):43-45. (7-x-1965, Russian.)
 
Nechaev, Yu, A. 1966 Plankton Iriklinskogo Vodokhranilishcha. Plankton of the Iriklin Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(5): 49-55, fig., tabs. 1-2. (25-X-1966, Russian with English Summary).
 
Rusinek, O.T., M.P. Bakina & A.N. Nikol'skii 1997 Parasitological studies of Baikal epishura: Epischura baicalensis Sars (Crustacea: Temoridae). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 33(6):56-67. (Russian)
 
Mordukhai-Boltovskoy, F.D. 1972 Sovremennoe sostoyanie fauny Aral'skogo morya. Current status of the Aral Sea fauna. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 8(3):14-20. (13-vi-1972, Russian with English summary. Translation in: Hydrobiol. J. 8(3):8-13.
 
Gaevskaya, A.V. 1983 Rachki roda Sphyrion (Copepoda, Sphyriidae) u ryb atlantiki. Crustaceans of the genus Sphyrion (Copepoda, Sphyriidae) on Atlantic fishes. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 20(1):41-45. (In Russian.)
 
Venglinsky, D.L., V.A. Sokolova & M.M. Tyaptirgyanov 1985 Zooplankton of the north-eastern Yakutia lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 21(1):27-32.
 
Veglinskii, D.L., V.A. Sokolova & M.M. Tyaptirgyanov 1985 Zooplankton ozer severo-vostoka Yakutii. Zooplankton of the north-eastern Yakutia lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 21(1):27-32, fig., tabs. 1-2. (28-i-1985, Russian with English summary).
 
Komarova, T.I. & T.D. Petrichenko 1974 O vliyanii parazitov na upitannost' i rost molodi ryb Kremenchugskogo vodokhranilishcha. On influence of parasites on the fry fattening-off and growth in the Kremenchug recervoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(2):87-89. (21-iii-1974, Russian.)
 
Komarova, T.I. 1972 Parazitofauna molodi leshcha (Abramis brama L.) i sintsa (A. ballerus L.) v Kremenchugskom vodokhranilishche. Parasitofauna of Abramis brama L. and A. batterus L. from the Kremenchug reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 8(1): 50-58, tabs. 1-2. (7-ii-1972, Russian with English summary).
 
Kolesnikova, E.A., A.S. Povchum & I.V. Serenko 1993 Migration of meiobenthos in the coastal zone of the Black Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 29(6):36-45.
 
Markevich, A.P., M.P. Iskov, B.P. Koval' & M.I. Chernogorenko 1976 Vliyanie gidrostroitel'stva na parazitofauna r. Dnepr. Effect of hydroconstruction on parasitofauna of the Dnieper. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(2):5-12. (30-iii-1976, Russian.)
 
Markina, N.P. 1975 Planktonnye soobshchestva v bol'shom Avstraliiskom zalive. Plankton association in the Great Australian Bight. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 11(5):23-29. (25-ix-1975, Russian with English summary.)
 
Ermolaeva, L.M. & E.G. Chechuro 1968 Fito- i zooplankton prudov omskoi oblasti v svyazi s vozmozhnost'ya ikh rybokhozyaistvennogo i spol'zovaniya. Phyto- and zooplankton of ponds in the Omst region in connection with possibility of their fishery use. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 4(5): 28-33. (23-ix-1968, Russian with English summary).
 
Erekeev, H.E. & S.K. Kazalhbaev 1972 Zooplankton nerestilishch (Muinakskoe, Adzhibaiskoe i Dzhyltyrbasskoe) Aral'skogo morya. Zooplankton of Aral Sea spawning grounds (Muynak, Adzhibay, and Dzhyltyrbas). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 8(3): 86-90, tabs. 1-2. (13-vi-1972, Russian, translation in: Hydrobiol. J., 8(3): 67-70).
 
Erokhin, V.E. 1970 O vozmozhnosti sorbtsionnogo nakopleniya rachkami Tigriopus brevicornis O.F. Müller i lichinkami Balanus improvisus Darw. rastvorennykh v morskoi vode makromolekul. On possibility of sorbtion accumulation of macromolecules solved in sea water by copepods Tigriopus brevicornis O.F. Müller and larvae of Balanus improvisus Darw. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 6(6): 94-98, figs. 1-3. (11-xii-1970, Russian; translation in: Hydrobiol. J., 6(6): 78-82, figs. 1-3).
 
Pavshtiks, E.A. 1969 Vliyanie techenii na sezonnye izmeneniya v zooplanktone Devisova Proliva. Effect of streams on seasonal changes of zooplankton in Davis Strait. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(5):85-92, figs. 1-3, tab. (21-X-1969, Russian)
 
Sheveleva, N.G., N.F. Logacheva, A.E. Balayan & L.D. Zubareva 1992 Quantitative aspects of the Baikal Epischura nutrition. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 28(4):19-23.
 
Shuvaev, Y.D. 1978 Osobennosti dvizhenii nekotorykh planktonnykh veslonogikh rakoobraznykh. Peculiarities of some planktonic Copepoda movements. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 14(1): 39-44, fig. 1. (18-i-1978, Russian with English summary).
 
Shubina,, V.N. & V.G. Martynov 1990 Drift donnykh bespozvonochnykh v lososevykh rekakh evropeskogo severa SSSR v period ledostava. Drift of benthic invertebrates in the salmon rivers of the European North of the USSR in the ice cover period. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 26(6):27-31, figs. 1-2, tabs. 1-2. (13.xii.1990, Russian with English summary).
 
Zakutsky, V.P., A.Y. Aldakimova, L.I. Tolokonnikova, G.S. Gubina, V.A. Kapets & M.Y. Nekrasova 1978 Izmeneniya planktona i bentosa Azovskogo morya v usloviyakh antropogennogo vozdeistviya. Plankton and benthos changes in the Sea of Azov under conditions of anthropogenic action. Gidrobiologicheskii Zhurnal (translation in: Hydrobiol. J. 14(1): 22-27, as: Changes in plankton and benthos of the Sea of Azov under the influence of anthropogenic factors).
Volume: 14(1):28-34. (18-i-1978, Russian with English summary.)
 
Goryainova, L.I. 1975 Vliyanie teplykh vod novorossiiskoi TES na zooplankton. Effect of the Novorossiisk heat electric power station warm water on zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal (translation in: Hydrobiol. J., 11(6): 19-23, tabs. 1-2).
Volume: 11(6):28-33, tabs. 1-2. (20-xi-1975, Russian.)
 
Nikolaev, I.I. 1979 Mikrozonal'nye Kontsentratsii Limnicheskogo Zooplanktona U Poverkhnosti Vody. Microzonal Accumulations of Limnic Zooplankton at Water Surface. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (Translation in: Hydrobiol. J., 15(4): 32-35, tab. 1, as: Nikolayev, I.I., Microzonal Concentrations of Limnic Zooplankton at the Surface (1980)).
Volume: 15(4): 37-41, tab. (31-Vii-1979, Russian with English Summary)
 
Birger, T.I., A.Ya. Malyarevskaya, V.V. Sherstyuk & S.L. Gusynskaya 1979 Rezistentnost' zooplanktonnykh organizmov pri vozdeistvii metabolitov sinezelenykh vodoroslei. Resistance of zooplankton organisms under the influence of Blue-green Algae metabolites. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 15(4):76-80, tab., as:Resistance of zooplankton organisms exposed to the metabolites of blue-green algae).
Volume: 15(4):96-101 (Russian with English summary)
 
Chuikov, Y.S. 1979 Zooplankton ochistnykh prudov Astranskoi oblasti. Zooplankton of treatment ponds in Astrakhan region. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 15(6): 51-53, as: Zooplankton of treatment ponds in Astrakhan Province. (1980)).
Volume: 15(6): 57-60. (Russian with English summary)
 
Tseeb, Y.Y. & G.A. Zhadanova 1980 Predvaritel'noe izuchenie vliyaniya raboty gidro-akkumulyatsionnoi elektrostantsii na zooplankton. Preliminary studies in the effect of pumped storage plant operation on zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 16(4): 31-35, tabs. 1-2, as: A preliminary study of the effect of pumped-storage plant operation on zooplankton).
Volume: 16(4): 40-45, tabs. 1-2. (24-xi-1980, Russian with English summary)
 
Chuikov, Y.S. 1981 Zooplankton nizhnei Volgi i ee del'ty. Zooplankton of the lower Volga and its delta. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (Translation in: Hydrobiol. J., 17(3): 103-104, as: Chuykov, Y.S., Zooplankton of the lower Wolga and its delta. (1982)).
Volume: 17(3): 122-123.
 
Riv'er, I.K., S.S. Bakastov & A.I. Saralov 1981 Vertikal'noe raspredelenie zooplanktona v reke Mologe zimo. Zooplankton vertical distribution in the Mologa River in winter. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 17(3): 11-16, figs. 1-6, as: Riv'yer, I.K., S.S. Bakastov & A.I. Saralov, Vertical distribution of zooplankton in the Mologa River in winter. (1982)).
Volume: 17(3): 20-25, figs. 1-6. (20-v-1981, Russian with English summary)
 
Korovchinsky, N.M. 1981 Rasprostranenie pribrezhnikh rakoobraznykh v pelagichesko zone ozera Glubokogo. Distribution of littoral crustaceans in pelajic [sic] zone of the lake Glubokoe. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 17(3): 17-21, fig., tab., as: Korovchinskiy, N.M. Distribution of littoral crustaceans in the pelagic zone of Lake Glubokoye. (1982)).
Volume: 17(3): 25-31, fig., tab. (Russian with English summary)
 
Terekhov, P.A. & T.V. Safrygina 1981 Parazitofauna molodi sudaka Taganrogskogo zaliva. Parasitofauna of pike perch fry from the Taganrog Bay. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 17(4): 31-34, as: Parasites of young pike perch in Taganrog Bay).
Volume: 17(4): 40-43. (16-vii-1981, Russian with English summary)
 
Ignatyeva, A.O. & L.V. Dokuchaeva 1983 Ostatki pestiysidov v solonovatovodnykh prudakh i ikh vliyanie na zooplankton. Remains of pecticides in brackish-water ponds and their effect on zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (Translation in: Hydrobiol. Zh. 19(6): 26-29, figs. 1-2, tab. as: A.O. Ignatyeva & L.V. Dokuchayeva, Pesticide residues in brackish ponds and their effect on zooplankton. (1984)).
Volume: 19(6): 58-60, figs 1-2, tab. (6-xii-1983, Russian with English summary)
 
Sabodash, V.M. & L.I. Semenenko 1995 Ecology and introduction of Far-East mullet pylengas (Mugil so-iuy Basilewsky) in water basins of the Ukraine. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Kiev
Volume: 31(5):38-45.
 
Antipova, N.L., M.M. Kozhov & G.I. Shnyagina 1966 O raspredelenii planktona v. oz. Baikal v letnii period 1962 i 1963 gg. On the distribution of plankton in Lake Baikal during the summer of 1962 and 1963 Gidrobiologicheskii Zhurnal, Kiev
Volume: 2(1):18-26, figs. 1-4, tab. (5-ii-1966, Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1986 Raspredelenie nestonnykh kopepod Sem. Pontellidae v severo-vostochno chasti Indiskogo okeana v period letnogo mussona. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Kiev, il. (Rukopis' dep. v VINITI 3.11.86, no. 7534-B).
Volume: 12, (Vide:Ref. Zh., Biol./04D, 1987(2):19, no. 159).
 
Evstigneev, P.V. 1992 Differential activity of bioluminescent glands in copepods. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 28(5):56-60. (Russian with English and Ukrainian summaries.)
 
Svetlichny, L.S. 1996 Efficiency of the locomotion and limits of the energetic exchange in copepods. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 32(5):57-66. (Serial normally translated cover to cover in: Hydrobiological Journal.)
 
Legeyda, I.S. & T.D. Rogozyanskaya 1981 Zooplankton in places inhabited by beavers. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 17(2):16-21. Translated In: Hydrobiological J. 17(2) 1981(1982): 1-5
 
Lazareva, L.P. 1970 Zooplankton vyrostnykh i nagul'nykh prudov rybopitomnika 'Uitash'. Zooplankton of nursery and fattening ponds of fish-breeding farm 'Uitash'. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 6(5):99-103, tab. (12-x-1970, Russian.)
 
Zaika, V.E. & N.K. Revkov 1998 The food of the Black Sea Mnemiopsis in dependence of zooplankton structure. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 34(3):29-36.
 
Starovoitov, V.K. 1990 Vzaimootnosheniya nekotorykh parazitov zhabr sudaka. Relations of some parasites of the pike-perch gills. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 26(5):56-58, tab. (23.vii.1990, Russian with English summary.)
 
Basharova, N.I. & N.G. Sheveleva 1993 Osnovnye osobennosti formirovaniya zooplanktona Angaro-Eniseskikh vodokhranilishch. Main peculiarities in formation of zooplankton in the Angara-Enisei Water Basins. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 29(1):9-15, fig., tabs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Kartasheva, N.V. & L.I. Lebedeva 1981 The structure and abundance of Rybinsk Reservoir zooplankton as a function of the concentration of zinc and chromium compounds. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 17(2):76-82. Translated In: Hydrobiological J. 17(2) 1981(1982): 60-65.
 
Serkina, R.A. 1974 K voprosu o formirovanii zooplanktona Ocherskogo zaliva Votkinskogo vodokhranilishcha. On the problem of zooplankton formation in Ocher Bay of the Votkinsk reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 10(5):42-48, fig. 1, tabs. 1-2. (25-ix-1974, Russian with English summary.)
 
Chuykov, Y.S. 1981 Zooplankton of the lower Volga and its delta. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 17(3):122-123. (Translated In: Hydrobiological J. 17(3) 1981(1982):103-104.)
 
Aleshkina, L.D. 1982 Parazitofauna kapskoí merluzy i zavisimost' ee vidovogo sostava ot vozrasta khozyaina. Parasitofauna of Cape hake and dependence of its species composition on host age. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 18(1):65-68, tab. (21-i-1982, Russian with English summary; translation in:Hydrobiol. J., 18(1):56-58, tab. 1, as: Parasite fauna of Cape hake and dependence of its species composition on age of host).
 
Alekseev, V.R. 1982 Fotoperiodizm i sezonnoe razvitie populyatsii Mesocyclops leuckarti (Claus) (Crustacea, Copepoda). Photoperiodism and seasonal development in Mesocyclops leuckarti (Claus) (Crustacea, Copepoda) populations. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 23(4):22-28, figs. 1-7, tab. (Russian; translation in: Hydrobiol. Jl., 23(4)).
 
Aleev, Y.G. & S.A. Khvorov 1980 Vozrastnye izmeneniya srednei plotnosti tela i plavuchesti Daphnia magna Straus i Cyclops strenuus (Fisch.). Age changes in mean body density and buoyancy of certain zooplanktons Daphnia magna Straus and Cyclops strenuus (Fisch.). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 16(2):31-35, tabs. 1-2. (22-v-1980, Russian; translation in:Hydrobiol. J. 16(2):27-30, tabs. 1-2, as:Age-related changes in the mean body density and buoyancy of Daphnia magna and Cyclops strenuus).
 
Alekperov, I.Kh. & V.I. Kryuchkov 1981 Planktonic infusoria of the Kura Hatchery ponds. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 17(2):33-37. Translated In: Hydrobiological J. 17(2) 1981(1982): 18-21
 
Alekseev, V.R. 1978 Microcyclops gracilis (Lilljeborg) i M. varicans (Sars) po vremennykh vodoemakh del'ty Volgi. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 14(4):32-34, tab. (21-vii-1978, Russian; translation in:Hydrobiol. J. 4(4):27-28, tab., as:Microcyclops gracilis and M. varicans in temporary water bodies in the volga delta).
 
Gordeeva-Pertseva, L.I. 1969 Heterocope borealis (Fischer) v malykh vodoemakh Karelii. On finding of Heterocope borealis (Fischer) in small basins of the Karelia. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 5(6):91-92. (11-xii-1969, Russian.)
 
Klochenko, P.D., A.J. Sakevich & G.V. Parchuk 1996 The effect of carboammonium salts on the development of phyto- and zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 4:43-47. (Russian)
 
Silina, N.I. 1988 Osobennosti biologii Cyclops scutifer Sars (Copepoda, Cyclopoida) v ozerakh tsentral'no Yakutii. Peculiarities in biology of Cyclops scutifer Sars (Copepoda, Cyclopoida) in the central Yakutia lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 24(1):78-79. (20.i.1988; Russian with English summary; translation in: Hydrobiol. J.).
 
Islov, M.P. 1975 Faktory obuslovlivayushchie osobennosti formirovaniya parazitofauny ryb v Kakhovskom vodokhranilishche. Factors determining peculiar features of fish parasitofauna formation in the Kakhovka reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 11(4):69-74. (12-viii-1975, Russian with English summary)
 
Yunieva, T.V., L.S. Svetlichnyi & A.M. Schepkina 1998 Comparative characteristic of lipids contain and moving activity of diapausing ecogroup of Calanus euxinus (Copepoda). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 34(1):74-85. (Russian.)
 
Vyshkvartzeva, N.V. & B.L. Gutel'makher 1971 K voprosu ob ulavlivayushchei sposobnosti fil'tratsionnogo apparata nekotorykh Calanidae. On the problem of catching ability of filtration apparatus in some Calanidae. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 7(3):66-72, tabs. 1-4. (31-v-1971, Russian; translation in: Hydrobiol. J., 7(3): 58-630, tabs. 1-4).
 
Lazareva, L.P. 1969 Zooplankton srednego i severnoi chasti yuzhnogo Kaspiya letom 1965 g. Zooplankton on the middle and north part of the South Caspian Sea in summer, 1965 Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 5(5):103-110, figs. 1-3. (21-x-1969, Russian.)
 
Daribaev, A.K. 1967 Opyt akhlimatizatsii mezidi kalyanipedy v yuzhnoi chasti Aralskogo morya. Experiment of Miside and Calanipede acclimatization in the south part of the Aral Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 3(4):69-70. (13-vii-1967, Russian.)
 
Daribaev, A.K. 1969 Zooplankton ozer Sudoch'e i Kara-Teren'. Zooplankton in the lakes Sudochie and Kara-Teren. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 5(4):103-107, tabs. 1-3. (21-viii-1969, Russian; translation in: Hydrobiol. J., 5(4): 53-57, tabs. 1-3, as: A.K. Deribayev, The zooplankton of lakes Sudoch'ye and Kara-Teren' (1970)).
 
Braginsky, L.P. & Z.P. Shcherban 1978 Acute toxicity of heavy metals to aquatic invertebrates at different temperatures. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 14(6):86-92. Translated in: Hydrobiological J. 14(6)1978(1979): 78-82
 
Gusynskaya, S.L. 1966 Formirovanie biotsenoticheskikh kompleksov zooplanktona v Kremenchugskom vodokhranilishcha. Formation of biocoenotic complexes of zooplankton in the Kremenchug reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 2(4):16-24, figs. 1-4, tabs. 1-2. (25-viii-1966, Russian with English summary.)
 
Kostrichkina, E.M. & A.K. Yurkovskij 1980 Correlations between zooplankton and phosphorus, nitrogen and chlorophyll a in the Baltic. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 16(5):19-25. Translated In: Hydrobiological J. 16(5) 1980(1982): 18-23
 
Koshova, O.M., L.Ya. Ashchepkova, E.N. Kuzevanova & N.G. Mel'nik 1986 Long-term dynamics of abundance of planktic Copepoda in Lake Baikal. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 22(6):17-26. (Russian with English summary, translation in: Hydrobiol. J.).
 
Kozlova, I.V. 1980 Zooplankton of Lake Karaguz, a crucian carp lake, in the long-term rearing of the pelyad. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 16(6):96-97. Translated In: Hydrobiological J. 16(6) 1980(1982): 85-86
 
Kozhova, O.M., L.Y. Ashchepkova, E.N. Kuzevanova & N.G. Melnik 1986 (Long-term dynamics of abundance of planktic Copepoda in Lake Baikal.) Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 22(6):17-26. (In Russian.)
 
Kozhova, O.M., N.A. Shastina & N.G. Mel'nik 1979 Statistical methods for assessment of the state of aquatic ecosystems. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 15(3):3-13. Translated In: Hydrobiological J. 15(3) 1979(1980): 1-10
 
Line, R.Y. 1987 Certain calanids of the Baltic Sea, their body mass and its seasonal variability. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 23(2):26-30. Serial normally translated cover to cover in Hydrobiological J.
 
Pidgaiko, M.L. 1969 Pribrezhnyi zooplankton v usloviyakh 'tsneteniya' vody v kremenchugskom Vodokhranilishche. The littoral zooplankton under conditions of water 'blooming' in the Kremenchug Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 5(3):26-33, figs. 1-2. (16-V-1969, Russian with English Summary.)
 
Dzyuban, N.A. & C.P. Kuznetsova 1978 Zooplankton kak pokazatel' zagryazneniya vodokhranilishch. Zooplankton as an indicator of water bodies pollution. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 14(6):42-47. (22-xi-1978, Russian)
 
Pechen-Finenko, G.A. 1973 Vliyanie Kontsentratsii Poishchi Na Effektivnost' Ee Usvoeniya Planktonnymi Rakoobraznymi S Raznym Sposobom Pitaniya. Influence of Food Concentration on Efficiency of its Assimilation by Plankton Crustaceans with Different Way of Nutrition. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 9(5):97-104, figs. 1-4, tabs. 1-2. (29-Ix-1973, Russian with English Summary).
 
Sherstyuk, V.V. 1981 Energeticheskaya otsenka kormovykh rakoobraznykh. Energetic estimate of food crustaceans. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 16(6):92-93. (19-i-1981: translation in: Hydrobiol. J. 16(6): 80-81, as: Estimation of the energy of fodder crustaceans).
 
Grandilevskaya-Deksbakh, M.L., A.R. Eremenko & E.V. Shilkova 1978 Adaptation of mysids and other fish fodder invertebrates in the Iriklinskiy Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 14(6):28-33. Translated In: Hydrobiological J. 14(6) 1978(1979): 22-27
 
Pashkova, O.V. 1991 24-hourly dynamics of benthic zooplankton on shallows of the Kakhovka Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 27(4):96-103. Serial normally translated cover to cover in Hydrobiol J.
 
Greze, V.N., E.P. Baldina, O.K. Bileva & N.P. Makarova 1975 Effektivnost' raboty opudii lova planktona i otsenka real'noi chislennosti elementov pelagicheskogo biotsenoza. Effectivity of work of plankton catch devices and estimation of the real number of the pelagic biocenosis elements. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 11(4):108-111, tabs. 1-2. (12-viii-1975, Russian.)
 
Popkov, V.K. 1992 [Distribution of copepods in the pelagic zone of mountainous lakes of the upper Enisei basin and its spatial, temporal variability.] Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 28(1):39-43.
 
Gaevskaya, A.V. & A.A. Kovaleva 1984 Rachki roda Sphyrion (Copepoda, Sphyridae) u ryb Atlantiki. Sphyrion genus (Copepoda, Sphyridae) parasites in Atlantic fishes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 20(1):41-45, figs. 1-4. (26-i-1984, Russian with English summary)
Wilson: paper
Babitsky, V.A. 1988 Kopepodity Mesocyclops leuckarti Claus v planktone i bentose mezotrofnogo ozera. Copepodites of Mesocyclops leuckarti in plankton and benthos of a mesotrophic lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (English translation in Hydrobiological Journal)
Volume: 24(1):12-18, figs. 1-3, tabs. 1-2. (20.i.1988; Russian with English summary).
Wilson: paper
Kazakhbaev, S.K. 1974 Kalyanipeda v yuzhnoi chasti Aral'skogo morya. Calanipeda of southern part of the Aral Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 10(1): 74-75, tab. as: Calanipeda in the southern Aral Sea).
Volume: 10(1):89-90. (In Russian.)
 
Kryuchkova, N.M. 1974 O sostave pishche i rasmere pishchevykh chastits, potreblyaemykh planktonnymi zhivotnymi-fil'tratorami. On composition of food and dimensions of food particles consumed by planktonic animals-filtrators. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 10(3): 89-94, fig. 1, as: The content and size of food particles consumed by filter-feeding planktonic animals).
Volume: 10(3):117-123, fig. 1. (4-vi-1974, Russian.)
 
Lazareva, L.P. 1974 Zooplankton nekotorykh vnutrennikh vodoemov Dagestana. Zooplankton of certain inland water bodies in Daghestan. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 10(5): 69-71, tab., as: Zooplankton in some inland lakes of Dagestan).
Volume: 10(5):88-90, tab. 1. (25-ix-1974, Russian.)
 
Ivanega, I.G. 1975 Distribution of Harpacticoids in the Dniester Estuary. Ob osobennostyakh raspredeleniya Harpacticoida v Dnestrovskom limane. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 11(1): 65-66, tab. 1, as: Distribution of harpacticoids in the Dniester estuary).
Volume: 11(1):86-87, tab. 1. (21-i-1975, Russian.)
Wilson: paper
Pomazkova, G.I. & O.M. Kozhova 1976 Zootsenosy iskusstvennykh basseinov ochistnoi sistemy Baikal'skogo tsellyuloznogo zavoda. Zoocenosis of artificial basins in the purification system of the Baikal sellulose plant. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 12(6): 36-42, fig. tabs. 1-5, as: Zoocenoses of artificial ponds in the purification plant at the Baikal cellulose plant).
Volume: 12(6):46-52, fig., tabs. 1-5. (23-xi-1976, Russian)
 
Kornienko, G.S. 1976 Rol' infuzori`i v pitanii Acanthocyclops vernalis Fisch. i Cyclops vicinus Uljan. Rol of infusoria in nutrition of Acanthocyclops vernalsis Fisch. and Cyclops vicinus. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 12(6): 62-65, fig., tabs. 1-3, as: Contributions of Infusoria to the nutrition of Acanthocyclops vernalis and Cyclops vicinus).
Volume: 12(6):73-76, fig., tabs. 1-3. (22-xi-1976, Russian.)
 
Gilyarov, A.M. 1977 Rol' khishchnikov v regulyatsii vidovogo raznoobraziya presnovodnogo zooplanktona. Rol of predators in regulation of species diversity of freshwater zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 13(2): 27-31, tab., as: The role of predators in the regulation of species diversity in freshwater plankton).
Volume: 13(2):33-38, tab. (18-iii-1977, Russian with English summary.)
 
Zhdanova, G.A. & T.V. Frinovakaya 1977 Izmenenie plodovitosti planktonnykh rakoobraznykh Kievskogo vodokhranilishcha y estestvennykh usloviyakh i v eksperimente. Change in plankton Crustacea fertility in the Kiev reservoir under natural conditions and in experiment. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 13(3): 10-16, figs. 1-2, tabs. 1-4, as: Variations in fecultity of planctonic Crustacea in the Kiev reservoir and in the laboratory).
Volume: 13(3):16-22, figs. 1-2, tabs. 1-4. (18-iii-1977, Russian with English summary)
 
Gadzhieva, S.B. 1977 Sezonnaya izmenchivost' biokhimicheskogo sostava planktona Mingechaurskogo i Varvarinskogo vodokhranilishch. Seasonal diversity in biochemical composition of plankton in the Mingechaurian and Varvarian reservoirs. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 13(4): 61-65, tab. 1, as: Seasonal variability in chemical composition of the plankton in the Mingechaur and Varvarin reservoirs, Azerbaidzhan).
Volume: 13(4):70-75, tab. 1. (19-vii-l977, Russian with English summary.)
 
Silina, N.I. 1979 Produktsionno-biologicheskaya kharakteristika zooplanktona oz. Kyd'aiy. A production and biological characteristics of zooplankton from the Kydiajy Lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 15(4): 44-47, tabs. 1-2, as: Production and biological account of the zooplankton of Lake Kyd'ayy).
Volume: 15(4):50-54, tabs. 1-2. (24-ix-1979, Russian with English summary)
 
Gilyarov, A.M., T.A. Chekryzheva & A.P. Sadchikov 1979 Struktura gorizontal'nogo raspredeleniya planktona v epilimnione mesotrofnogo ozera. The structure of the plankton horizontal distribution in epilimnion of a mesotrophic lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 15(4): 7-14, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: The structure of horizontal plankton distribution in the epilimnion of a mesotrophic lake (1980)).
Volume: 15(4):10-18, figs. 1-2, tabs. 1-2. (24-ix-1979, Russian with English summary)
 
Kazakhbaev, S.K. 1982 Ekologiya i kolichestvennoe raspredelenie Calanipeda aquae dulcis Kritschagin v yuzhnykh zalivakh Aral'skogo morya. Ecology and quantitative distribution of Calanipeda aquae dulcis Kritschagin in the South Aral bays. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 17(5): 29-32, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: Kazakhbayev, S.F., The ecology and numerical distribution of Calanipeda aquae dulcis Kritschagin in the southern bays of the Sea of Aral).
Volume: 17(5):34-37, figs. 1-2, tabs. 1-2. (28-ix-1981, Russian with English summary)
 
Vekhov, N.V. 1983 Fauna i kolichestvennoe razvitie nizshikh rakoobraznykh tundrovykh vodoemov v zone antropogennogo vozdeistviya. Fauna and quantitative development of lower Crustacea in the tundra waterbodies in the zone of anthropogene effect. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 19(5): 7-14, figs. 1-2, tab. 1, as: Planktonic crustacean fauna and its quantitative development in tundra ponds subject to pollution. (1984)).
Volume: 19(5):40-48, figs. 1-2, tab. (27-ix-1983, Russian with English summary)
 
Gilyarov, A.M. 1972 Klassifikatsiya severnykh ozer na osnove dannikh po zooplanktona. A zooplankton-based classification of northern lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 8(2): 1-8, fig., tabs. 1-3, as: A classification of northern lakes based on zooplankton).
Volume: 8(2):5-14, fig., tabs. 1-3. (6-iv-1972, Russian with English summary)
 
Gilyarov, A.M. 1982 Faktory regulyatsii chislennosti presnovodnykh planktonnykh rakoobraznykh. Factors regulating the number of fresh-water planktonic crustaceans. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 8(5): 21-33, fig., tab., as: Factors regulating the numbers in populations of freshwater planktic crustaceans. (1983))
Volume: 18(5):26-40, fig., tab. (10-x-1982, Russian with English summary)
 
Ovcharenko, N.A. & L.P. Palienko 1982 Zarazhennost' Tsiklopov Copepoda Mikrosporidiyami V Vodoemakh Kieva. Infestation of Copepoda Cyclops with Microsporidia in Water Bodies of Kiev. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (Translation in: Hydrobiol. J.,
Volume: 18(3): 73-77, figs. 1-5, as: Ovcharenko, N.A. & L.P. Paliyenko, Infestation of Copepoda Cyclops with Microsporidia in Water Bodies of Kiev. (1984)). 18(3): 80-83, figs. 1-5. (28-V-1982, Russian with English Summary)
 
Kryuchkova, N.M. & V.Kh. Rybak 1974 Rost Eudiaptomus graciloides (Lill.) pri raznykh usloviyakh pitaniya. Growth of Eudiaptomus graciloides (Lill.) at different alimentary conditions. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 10(1): 30-36, figs. 1-5, tabs. 1-4, under same title).
Volume: 10(1):41-48, figs. 1-5, tabs. 1-4. (1-ii-1974, Russian.)
 
Monchenko, V.I. 1974 Svobodnozhivushchie veslonogie rakoobraznye oz. Paleostomi. Free living Copepoda of the Paleostomi Lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 10(1): 70-73, figs. 1-8, tab. 1, under same title).
Volume: 10(1):85-89, fig. 1, tab. 1. (1-ii-1974, Russian.)
Wilson: paper
Makarova, N.P. 1974 Zakonomernosti lineinogo rosta veslonogikh rakoobraznykh. Regularities of Copepoda crustaceans linear growth. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 10(3): 66-70, fig., tab.).
Volume: 10(3):84-89. (4-vi-1974, Russian.)
 
Petrova, M.A., T.S. Elagina, V.K. Spiridonov & T.A. Filatkina 1975 Produktsiya Planktonnykh Rakoobraznykh Dvukh Vtorichno- Oligotrofnykh Ozer. Production of Planctonic Crustacea of Two Secondary-Oligotrophic Lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (Translation in: Hydrobiol. J., 11(1): 61-65, tabs. 1-5, as: Production of Planktonic Crustaceens in Two Secondarily Oligotrophic Lakes).
Volume: 11(1):82-86, tabs. 1-5. (21-i-1975, Russian.)
 
Matveev, V.F. 1975 Sravnitel'naya kharakteristika zooplanktona Glubokogo ozera za 1972-1973 i 1951 gg. Comparative characteristics of zooplankton of Lake Glubokoye for 1972-1973 and in 1951. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 11(4): 27-32, figs. 1-3, as: Comparison of Lake Glubokoye zooplankton for l972-1973 and l95l).
Volume: 11(4):40-46, figs. 1-3. (12-viii-1975, Russian with English summary)
 
V'yushkova, V.P. 1976 Nizshie rakoobraznie (Cladocera, Copepoda) Volgogradskogo vodokhranilishcha. Crustacea, Copepoda of the Volgograd Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 12(3): 48-51, tabs. 1-4, as: Lower Crustacea (Cladocera, Copepoda) from the Volgograd reservoir).
Volume: 12(3):63-66, tabs. 1-4. (25-v-1976, Russian.)
 
Koshova, O.M. & N.G. Mel'nik 1977 K voprosu o tsiklichnosti protsessa mnogoletnykh kolebanii biomassy zooplankton v oz. Baikal. Problem of cyclicity of the process of many year changes in biomass of Lake Baikal zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 13(1): 27-30, fig., as: Long term cyclicity in the fluctuations of zooplankton biomass in Lake Baikal).
Volume: 13(1):36-39, fig. ( 21-i-1977, Russian with English summary)
 
Lizenko, E.I., L.G. Bushman & Z.A. Nefedova 1977 Soderzhanie lipidov v planktone nekotorykh Karel'skikh ozer. Content of lipids in plankton of some Karelian lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 13(3): 63-68, tabs. 1-3, as: The lipid content in the plankton of some Karelian lakes).
Volume: 13(3):74-80, tabs. 1-3. (18-iii-1977, Russian with English summary).
 
Vedenskaya, T.L. & I.I. Kurenkov 1978 Osobennosti biologicheskogo tsikla Neutrodiaptomus angustilobus (Sars) (Copepoda, Calanoida) v oz. Kronotskoe (Kamchatka). Peculiarities of biological cycle of Neutrodiaptomus angustilobus (Sars) (Copepoda, Calanoida) in Lake Kronotskoe (Kamchatka). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 14(5): 21-24, figs. 1-2, tab., as: On the life cycle of Neutrodiaptomus angustilobus (Copepoda, Calanoida) in Lake Kronotskoye (Kamchatka)).
Volume: 14(5):25-29, figs. 1-2, tab. (27-ix-1978, Russian with English summary)
 
Gordeeva, L.I. & T.P. Kulikova 1978 Zooplankton of the Belomorian-Baltian canal. Zooplankton Belomorsko-Baltiiskogo kanala. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 14(6): 101, as: Zooplankton of the White Sea-Baltic canal).
Volume: 14(6):112-113.
 
Meshkova, T.M. & A.A. Nikoghosyan 1978 Izmeneniya v zooplanktone oz. Sevan v svyazi s evtrofirovaniem. Changes in Lake Sevan zooplankton as a result of eutrophication. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 14(6): 16-19, tabs. 1-2, as: Changes in the zooplankton in connection with eutrophication of Lake Sevan).
Volume: 14(6):21-25, tabs. 1-2. (22-xi-1978, Russian with English summary;
 
Gusynskaya, S.L. & G.A. Zhdanova 1978 Rasprostranenie severnykh i Limanno-Kaspiikikh planktonnykh rakoobraznykh v Dneprovskikh vodokhranilishchakh. (Spread of northern lake, Black Sea liman and Caspian planktonic crustaceans in reservoirs of the Dnepr cascade). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 14(6): 20-22, as: Distribution of north and estuary-Caspian planktonic Crustacea in the Dnieper reservoirs.
Volume: 14(6):25-27. (22-xi-1978, Russian.)
 
Kuznetsova, V.I. 1979 Stok zooplanktona Kuibyshevskogo i Saratovskogo vodokhranilish. Zooplankton flow in the Kujbyshev and Saratov reservoirs. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 15(1): 20-21, fig. 1, as: Loss of zooplankton from the Kuybyshev and Saratov reservoirs (l980)).
Volume: 15(1):25-27, fig. 1. (19-i-1979, Russian.)
 
Gorlachev, V.P. & B.A. Shishkin 1979 Produktsiya zooplanktona Ivano- Arakhleiskikh ozer. Zooplankton production of the Ivano-Arakhlean lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 15(4): 36-41, tabs. 1-2, as: Zooplankton production of the Ivano-Arakhleya lakes (l980))
Volume: 15(4):42-47, tabs. 1-2. (24-ix-1979, Russian with English summary.)
 
Naumenko, E.A. 1979 Zhiznennye Tsikly Nekotorykh Veslonogikh Rakoobraznykh Yugo-Vostochnoi Chasti Beringova Morya. Life Cycles of Some Copepoda from the South-Eastern Area of the Bering Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (Translation in: Hydrobiol. J., 15(5): 20-22, as: Life Cycles of Copepoda in the Southeast of the Bering Sea (1980)).
Volume: 15(5):25-27. (24-ix-1979, Russian with English summary.)
 
Stolbunova, V.N. & A.K. Stolbunov 1980 Prirodnyi kompleks litorali vodokhranilishcha i ego vliyanie na pelagial' (na primere bakterio- i zooplanktona Ivan'kovskogo vodokhranilishcha). Littoral natural complex in a reservoir and its infuence on pelagial (exemplifying by the bacterio- and zooplankton of the Ivankov reservoir). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 16(1): 1-6, tabs. 1-6, as: The natural life of the littoral zone of a reservoir and its effect on the pelagic zone (with reference to the bacterioplankton and zooplankton of Ivankovo reservoir).
Volume: 16(1):3-9, tabs. 1-6. (10-iii-1980, Russian with English summary)
 
Kovaleva, T.M. 1980 O khishchnicheskom pitanii Chernomorskogo Acartia clausi Giesbr. On feeding of the Black Sea Acartia clausi Giesbr. (Crustacea, Copepoda). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 16(2): 116, as: Predatory feeding of the Black Sea Acartia clausi Giesbr. (1981)).
Volume: 16(2):126-127. (22-v-1980, Russian with English summary.)
 
Krylov, P.I. 1981 Radioizotopnye metody izucheniya pitaniya i transformatsii energii pishchi zooplanktonom. Radioisotope method for studying nutrition and energy transformation of zooplankton food. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 16(6): 52-68, figs. 1-3, tabs. 1-3, as: Radioisotopic methods for study of the nutrition of zooplankton and its transformation of food energy. (1982)).
Volume: 16(6):63-79, figs. 1-3, tabs. 1-3. (19-i-1981, Russian with English summary)
 
Legeda, I.S. & T.D. Rogozyanskaya 1981 Zooplankton mest obitaniya bobrov. Zooplankton of beaver habitats. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 17(2): 1-5, as: Legeyda, I.S. & T.D. Rogozyanskaya, Zooplankton in places inhabited by beavers. (1982)).
Volume: 17(2):16-21, tabs. 1-2. (24-iii-1981, Russian with English summary)
 
Vekhov, N.V. 1982 Fauna i osobennosti zhiznennykh tsiklov veslonogikh rakoobraznykh podo-tryadov Cyclopoida i Calanoida arkticheskikh i subarkticheskikh vodoemov evropy. Fauna and peculiarities of life cycle of Copepoda from Cyclopoida and Calanoida suborders in the arctic and subarctic waterbodies of Europe. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 18(2): 16-23, fig., tabs. 1-2, as: Fauna and life cycle of copepodan crustaceans of suborders Cyclopoida and Calanoida in Arctic and subarctic waters of Europe).
Volume: 18(2):18-25, fig., tabs. 1-2. (29-iii-1982, Russian with English summary)
 
Kryuchkova, N.M. & V.Kh. Rybak 1982 O pitanii nekotorykh predstavitele ozernogo zooplanktona. On nutrition of certain representatives of lake zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 18(3): 25-29, fig., tabs. 1-4, as: Feeding habits of certain representatives of the lacustrine zooplankton. (1983)).
Volume: 18(3):36-40, fig., tabs. 1-4. (28-vi-1982, Russian with English summary)
 
Mitrakhovich, P.A., V.P. Lyakhnovich & S.A. Bokova 1983 Zooplankton ozera Lukoml'skogo v usloviyakh vliyaniya TES. The zooplankton of Lake Lukomlskoye affected by the thermal power plant. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 19(4): 54-58, fig. 1, tab. 1, as: Zooplankton of Lake Lukoml' under the influence of thermal pollution. (1984)).
Volume: 19(4):60-63. (20-viii-1983, Russian with English summary.)
 
Balogh, K.V. & J. Salanki 1984 Ispol'zovanie rachkovogo zooplanktona (Crustacea) dlya otsenki zagryazneniya oz. Balaton fyazhelymi metallami. Utilization of Crustacea zooplankton for estimating heavy metal pollution of Lake Balaton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 20(2):58-66, figs. 1-11, tab., as: Utilization of crustacean zooplankton for estimating heavy metal pollution in Lake Balaton).
Volume: 20(2):56-64, figs. 1-11, tab. (30-iii-1984, Russian with English summary)
Wilson: paper
Yalinskaya, N.S., O.R. Ivanets & I.T. Oleksiv 1984 Izuchenie struktury soobshchestva zooplanktona s pomoshch'ya mer vklyucheniya. A study of the zooplankton community structure by inclusion measures. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 20(4): 12-18, figs. 1-3, tab. 1, as: Study of structure of a planktonic community with the aid of inclusion measures).
Volume: 20(4):13-19, figs. 1-3, tab. (24-vii-1983, Russian with English summary)
 
Babitsky, V.A., T.M. Mikheeva & G.A. Inkina 1981 Vzaimosvyaz' v razvotii trekh strukturnykh komponentov planktona v pridonnom sloe ozer. Developmental interrelation of three structural planktonic components in the benthic layer of lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in:Hydrobiol. J.)
Volume: 17(1):8-14, figs. 1-3, tabs. 1-2, as: Babitskiy, V.A., T.M. Mikheyeva & G.A. Inkina, Interrelationship in the development of the three structural components of the plankton in the off-bottom zone of lakes. (1982)).
 
Lezina, A.N. 1970 Pitanie i rost segoletkov karpa v vyrostnykh prudakh rybopitomnika 'Uitash'. Nutrition and growth of carp fingerlings in nursery ponds of fish breeding farm 'Uitash'. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation, under same title, in: Hydrobiol. J.
Volume: 6(5):92-95.
 
Shcherbak, V.I., T.V. Golovko & G.A. Zhdanova 1983 Potreblenie bakterii i vodoroslei planktonnymi rakoobraznymi Kievskogo vodokhranilishcha. Consumption of Bacteria and algae by planktonic crustaceans in the Kiev Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation, under same title, in: Hydrobiol. J. 19(1): 24-30, tabs. 1-4).
Volume: 19(1):25-31, tabs. 1-4. (21-i-1983, Russian with English summary)
 
Ivanova, M.B. 1975 No Title Available Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation, under same title, in: Hydrobiol. J., 11(4): 99-105, figs. 1-2, tabs. 1-2).
Volume: 11(4):116-123, figs. 1-2, tabs. 1-5. (12-viii-1975, Russian)
 
Kushnikova, S.N. 1974 O zooplanktone niznei Volgi. On zooplankton from the lower Volga. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Satatov (translation in: Hydrobiol. J., 10(6)).
Volume: 10(6):70-74, tabs. 1-2. (22-xi-1974, Russian.)
 
Andronikova, I.N. 1988 Using the structural and functional parameters of zooplankton in the system of monitoring. Gidrobiologicheskoe issledovanie morskikh i presnykh vod (Hydrobiological Investigation of Sea and Fresh Waters). Nauka, Leningrad
Volume: 47 pp.
 
Solovkina, L.N. 1966 Rist i pitanie ryb Vashutkinykh ozer. Gidrobiologicheskoe izuchenie i rybokhozyaistvennoe osvoenie ozer krainego severa SSSR. Hydrobiological study of lakes in the extreme north of USSR and introduction of fisheries. Akad. Nauk SSSR, Vses. Gidrobiol. Obshch
Volume: 137-163, tabs. 1-17.
 
Tell, H. 1969 O leikotsitarnoi formule krovi nekotorykh promyslovykh ryb ozera Vyrts'yarv. Gidrobiologiya i ribnoe khozyaistvo vnutrennykh vodoemov Pribaltiki. Hydrobiology and fisheries of inland waters of the Baltic., Hüdrobiol. Uurim.
Volume: 5: 257-263, fig. 50, tabs. 1-2. (Russian).
 
Tassa 1966 O parazitofaune okunya Chudskogo ozera. On the parasite fauna of perch in Lake Peipsi. Gidrobiologiya i rybnoe khozyaistvo Pskovsko-Chudskogo ozera. Hydrobiology and fisheries of Lake Peipsi-Pskov., Hüdrobiol. Uurim.
Volume: 4: 294-305, figs. 1-3, tabs. 1-5. (30-xii-1966, Russian with Estonian and English summaries).
 
Volkova, L.A., V.G. Drabkova, G.I. Letanskaya, M.A. Rychkova, G.A. Stalmakova & R.E. Khokhlova 1969 Gidrobiologicheskie osobennosti malykh ozer razlichesnykh landshaftov severo-zapada SSSR, issledovannykh laboratoriei ozero-vedeniya (1962-1965 gg). Hydrobiological peculiarities of small lakes of various landscapes in the north west of the SSSR investigated by the laboratory of lands sciences, 1962-1965. Gidrobiologiya i rybnoe khozyaistvo vnutrennykh vodoemov Pribaltiki. Hydrobiology and fisheries of inland waters of the Baltic., Hüdrobiol. Uurim.
Volume: 5: 56-66, tab. 1. (25-vi-1969, Russian with English summary).
 
Samchyshyna, L.V. 2001 Fauna of Calanoida (Crustacea, Copepoda) of internal water-reservoirs of Crimea. Naukovi zapyski Ternopilskogo derzhavnogo peduniversytetu. Gidroecologia
Volume: 3(14):89-90. [In Russian.]
 
Schmidt, W.J. 1949 Altes und Neues über Strukturfarben im Tierreich. Giessener Naturwissenschaftliche Vorträge
Volume: 6:1-71.
Wilson: paper
Kang, S., D.H. Ahn, J.H. Lee, S.G. Lee, S.C. Shin, J. Lee, G.S. Min, H. Lee, H.W. Kim, S. Kim & H. Park 2017

The genome of the Antarctic-endemic copepod, Tigriopus kingsejongensis.

Gigascience
Volume: 6(1): 10.1093/gigascience/giw010 JAN 7 2017
 
Kang, S., D.H. Ahn, J.H. Lee, S.G. Lee, S.C. Shin, J. Lee, G.S. Min, H. Lee, H.W. Kim, S. Kim & H. Park 2017

The genome of the Antarctic-endemic copepod, Tigriopus kingsejongensis (vol 6, pg 1, 2017).

Gigascience
Volume: 6(10):10.1093/gigascience/gix071 OCT 1 2017
 
Momot, J. 1913 Entomostraca lykow podolskich spraword, II. Gimnazjum w Stanislawonie zarok, 1913-1914.
No Volume Data Available
 
Ramakrishna, S. 2014 Zooplankton Seasonal Abundance in Relation to Physico-Chemical Features in Yelahanka Lake, Bangalore. GJRA - Global Journal for Research Analysis, Zoology
Volume: 3(6):218-219.
 
Bordjewic, Z.M. 1906 Prilozi za poznavanie faune Balkan. Poluostrva. I. Planktoorganizmi velikikh yezera Balkan. Poluostrva. (Beiträge zur Kenntnis der Fauna der balkan. Halbinsel. I. Planktonorganismen der grossen Seen.) Glas Sriske Akad.
Volume: 69:190-249.
 
Bordjewic, Z.M. 1906 Prilozi za poznavanie faune Balkan. Poluostrva. IV. Sriske diaptomide. (Beiträge zur Kenntnis der Fauna der balkan. Halbinsel. IV.) Glas Sriske Akad.
Volume: 73:77-115.
 
Gjorgjevits, Z. 1905 Prilog za poznavanje slatkovodne faune balkan. Poluostrva. I. Planktonorganizmi velikikh jezera balkan. Contribution à la connaissance de la faune d'eau douce de la péninsule balkanique. I. Organismes du plancton des grands lacs de la péninsule balkanique. Glas srp. kralj. Akad., 69, Prvi Razred
Volume: 27: 190-249, figs. 1-52. (Servo-Croatian).
 
Gjorgjevits, Z. 1907 Prilog za poznavanje slatkovodne faune balkan. Poluostrva IV. Srpske diaptomide. Glas srp. kralj. Akad., 73, Prvi Razred
Volume: 29: 77-115, figs. 1-40. ( Servo-Croatian).
 
Petkovic, S.R. 1984 Contribution to the Knowledge of Zooplankton and Microzoobenthos of Zabojsko Jezero-Lake on the Mountain Sinjajevina in Montenegro. Glas. Odj. Prir. Nauka Crnogorska Akad. Nauka Umjet.
Volume: 4: 95-105, figs.
 
Nicholls, A.G. 1933 Some aspects of the biology of Calanus finmarchicus. Glasgow Naturalist
Volume: 11:46-49. (iv-1933)
 
Hamilton, J.D. 1963 The freshwater fauna of Hirta, St. Kilda. Glasgow Naturalist
Volume: 18(5):233-241. (iv-1963)
 
O'Reilly, M.G. 1998 Whale-lice (Amphipoda: Cyamidae) and sea lice (Copepoda: Caligidae) from stranded whales in the Firth of Forth. Glasgow Naturalist
Volume: 23(3):24-26.
Wilson: paper
Baptie, M.G. & R.J. Foster 2016

First record of the marine copepod Tortanus (Boreotortanus) discaudatus (Thompson & Scott, 1897) in North Sea waters.

Glasgow Naturalist
Volume: 26(2):90-92.
 

All Other Pages


[ TOP ]