Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 66704 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Sukhenko, G.E. & V.V. Polishchuk 1969 Paraziticheskie rakoobraznya ryb v planktone pridunaiskikh limanov. Parasitic Crustacea of fish in plankton of the Danube estuaries. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(3):68-71, fig. 1. (16-v-1969, Russian.)
 
Strogonov, A.A. & A.V. Kovalev 1969 Otsenka tochnosti kolichestvennykh sborov zooplankton. Estimation of the accuracy of quantitative colletions of zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(2):67-73, fig. 1, tabs. 1-2. (19-iii-1969, Russian.)
 
Studenikina, E.I. & M.M. Cherepakhina 1969 Srednii ves osnovykh form zooplanktona Azovskogo morya. Average weight of the main forms of zooplankton from the Azov Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(3):89-91, tabs. 1-2. (16-v-1969, Russian.)
 
Eggert, M.B. 1973 Sutochnie vertikal'noe raspredelenie zimnego zooplanktona v pelagiali oz. Baikal. Daily vertical distribution of winter zooplankton in the Baikal Lake pelagial. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(1):36-46, figs. 1-2, tabs. 1-6. (14-ii-1973, Russian.)
 
Bityukov, E.P. 1965 O formirovanii zooplanktona v uslovyakh povyshennoi protochnosti Novosibirskogo vodokhranilishcha. On zooplankton formation under conditions of raised flow of the Novosibirsk reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 1(5):43-45. (7-x-1965, Russian.)
 
Badalov, F.G. 1968 K raspredeleniya zooplanktona zapadnogo poberezh'ya srednego Kaspiya. On distribution of zooplankton on the western coast of the middle Caspian Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 4(2):64-67, tab. 1. (18-iii-1968, Russian.)
 
Larionova, A.M. 1967 Zooplankton i zoobentos oz. Dolgan. Zooplankton and zoobenthos of Lake Dolgan. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(1):79-79, tabs. 1-3. (17-i-1967, Russian with English summary).
 
Silina, N.I. & V.V. Khudolei 1993 Tumourlike anomalies in planktonic copepods. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 29(3):96-99. (In Russian; English abstract.)
Wilson: paper
Pidgaiko, M.L. 1967 K Kharakteristike Zooplankton I Zoobentosa Prudov Ukrainy. On the Characteristic of Zooplankton and Zoobenthos of the Ponds in the Ukraine. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(3):35-41, tabs. 1-2. (19-v-1967, Russian.)
 
Pidgaiko, M.L. & S.A. Krazhan 1972 O Faune Bespozvonochnykh Prudov Inguletskogo Massiva Orosheniya. Invertebrate Fauna of Ponds in the Ingulets Irrigation Area. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 8(4):35-40, tabs. 1-3. (7-viii-1972, Russian with English Summary)( Translation in: Hydrobiol. J., 8(4): 26-30, tabs. 1-3).
 
Simbalevskaya, L.N. 1966 Materialy k vesovoi kharakteristike zooplanktona vodoemov Dnepra. Data on weight characteristics of Dnieper basin zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(3):83-86. (2-vi-1966, Russian)
 
Zagarodnyaya, Y.A. 1974 Pitanie i migratsii Chernomorskogo Pseudocalanus elongatus (Boeck) v zimnii period. Nutrition and migration of the Black Sea Pseudocalanus elongatus (Boeck) in the winter period. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(5):49-56, figs. 1-2, tabs. 1-4. (25-ix-1974, Russian with English summary; translation in: Hydrobiol. J., 10(5): 35-41, figs. 1-2, tabs. 1-4).
 
Zagorodnyaya, Y.A. & A.V. Kovalev 1988 Diurnal rhythm of reproduction and ontogenetic transformations in marine copepods. Sutochny ritm razmnozheniya i ontogeneticheskikh prevrashcheni u morskikh veslonogikh. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 24(2):20-23.
 
Dubovskaya, O.P. 1987 Vertikal'noe raspredelnie zhivogo i mertvogo zooplanktona formiruyushchegosya Sayano-Shushenkogo vodokhranilishcha. [Vertical distribution of living and dead zooplankton in the developing Sayano-Shushenskoye Reservoir.] Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 23(6):84-88. [In Russian.]
 
Belyaeva, O.I. 1969 O metodike soderzhaniya Pontella mediterranea Claus v laboratornykh usloviyakh. On the methods of Pontella mediterranea Claus keeping under laboratory conditions. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(5):133-135. (21-x-1969, Russian).
 
Buzakova, A.M. 1966 Raspredelenie mikrozoobentosa i pridonnogo zooplanktona po biotopam Dneprovskogo (Leninskogo) vodokhranilishcha. Distribution of microzoobenthos and bottom zooplankton in the biotopes of the Dnieper (Lenin) reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(2):46-48. (30-iii-1966, Russian).
 
Buzakova, A.M. 1969 O kormovykh dlya ryb planktobenticheskikh rakoobraznykh Dneprovskogo vodokhranilishcha (oz. Lenina). On plankto-benthic crustaceans from the Dnieper reservoir (Lake Lenin) as feed for fish. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(6):64-69. (11-xii-1969, Russian with English summary).
 
Finenko, G.A. 2001 Food consumption rate in marine planktonic copepods (review). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 37(1): 10-22 (Russian).
 
Gurvich, V.V. 1965 K ekologo-zoogeograficheskoi kharakteristike pridonnogo planktona i mikrobentosa Kakhovskogo vodokhranilishcha. On the ecologo-zoogeographical characteristics of bottom water plankton and microbenthos of the Kakhovka reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 1(4): 67-68. (29-vii-1965, Russian).
 
Gurvich, V.V. 1974 Mikro- i mesobentos Dnepra na uchastke budushchego kanavskogo vodokhranilishcha. Micro- and mesobenthos of the Dnieper in the area of the future Kanev water storage basin. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(4): 24-29, tab. 1. (31-vii-1974, Russian with English summary).
 
Gurvich, V.F. 1974 Biogeograficheskii analiz fauny kolovratok, vetvistousykh i veslonogikh rakoobraznykh vysokogornykh vodoemov Pamira i Tyan'shanya. Biogeographic analysis of Rotatoria, Cladocera and Copepoda fauna from highland water bodies of the Pamirs and Tien-shan. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(6): 25-31, tabs. 1-2. (22-xi-1974, Russian).
 
Nechaev, Yu, A. 1966 Plankton Iriklinskogo Vodokhranilishcha. Plankton of the Iriklin Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(5): 49-55, fig., tabs. 1-2. (25-X-1966, Russian with English Summary).
 
Mamaeva, N.V. & S.I. Mazheikaite 1975 Planktonnye prosteishie Volgo-Baltiiskoi vodnoi sistemy. Planktonic Protozoans of the Volga-Baltic water system. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 11(5):81-85, tab. (25-ix-1975, Russian with English summary)
 
Kolesnikova, E.A., A.S. Povchum & I.V. Serenko 1993 Migration of meiobenthos in the coastal zone of the Black Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 29(6):36-45.
 
Mal'tsman, T.S. 1974 Razvitie zooplanktona v intensivno ekspluatirnemykh rybovodnykh prudakh. Zooplankton development in intensively exploited fishery ponds. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(2):36-41, figs. 1-2, tabs. 1-2. (21-iii-1974, Russian with English summary).
 
Shuvaev, Y.D. 1978 Osobennosti dvizhenii nekotorykh planktonnykh veslonogikh rakoobraznykh. Peculiarities of some planktonic Copepoda movements. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 14(1): 39-44, fig. 1. (18-i-1978, Russian with English summary).
 
Shubina,, V.N. & V.G. Martynov 1990 Drift donnykh bespozvonochnykh v lososevykh rekakh evropeskogo severa SSSR v period ledostava. Drift of benthic invertebrates in the salmon rivers of the European North of the USSR in the ice cover period. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 26(6):27-31, figs. 1-2, tabs. 1-2. (13.xii.1990, Russian with English summary).
 
Sheveleva, N.G., N.F. Logacheva, A.E. Balayan & L.D. Zubareva 1992 Quantitative aspects of the Baikal Epischura nutrition. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 28(4):19-23.
 
Pavshtiks, E.A. 1969 Vliyanie techenii na sezonnye izmeneniya v zooplanktone Devisova Proliva. Effect of streams on seasonal changes of zooplankton in Davis Strait. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(5):85-92, figs. 1-3, tab. (21-X-1969, Russian)
 
Ivanova, M.B. 1990 O zooplanktone gipergalinnykh ozer. On zooplankton of hypersaline lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 26(5):3-9, figs. 1-3, tab. 1. (23.vii.1990, Russian with English summary).
 
Ivanova, M.B. 1973 Zakonomernosti rosta veslonogikh rakoobraznykh. Regularities of Copepoda Crustacea growth. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(1):47-54, figs. 1-3, tabs. 1-6. (14-ii-1973, Russian with English summary).
 
Ivasik, V.M. & V.S. Sutyagin 1966 O parazitofaune foreli i karpa v prudakh Zakarpat'ya. On parasitofauna of the trout and carp from Transcarpathian ponds. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 2(4):59-60, tab. 1. (25-viii-1966, Russian.)
 
Kozlova, I.V. 1974 Kharakteristika i produktsionnye vozmozhnosti zooplanktona oz. Shchelkum (srednii Urla). Characteristic and production potentialities of zooplankton from Lake Shchelkum (the middle Urals). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(3): 31-38, tabs. 1-4. (4-vi-1974, Russian with English summary).
 
Kozlova, I.V. 1976 Produktivnost' zooplanktona oz. Duvankul' (yuzhnyi Ural). Productivity of zooplankton in Duvankul' lake the southern Ural). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(5): 25-30, tabs. 1-4. (21-ix-1976, Russian with English summary).
 
Krazhan, S.A. 1971 Vidovoi sostav i kolichestvennoe razvitie zooplanktona v solonovatovodnykh prudakh prisivsh'ya. Species composition and quantitative development of zooplankton in subsaline ponds of the Sivash area. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(5):47-53, tabs. 1-3. (12-x-1971, Russian with English summary.)
 
Krazhan, S.A., N.N. Kharitonova, K.I. Ben'ko, S.A. Isaeva, N.M. Milulin, etal. 1976 Sostav zooplanktona nagul'nykh prudov Ukrainy priraznoi plotnosti posadki ryb. Species composition of the Ukraine principal ponds zooplankton at different density of fish stocking. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(5):31-38, tabs. 1-2. (21-ix-1976, Russian with English summary.)
 
Kruglova, A.N. 1983 Zooplankton malykh rek Kol'skogo poluostrova. Zooplankton of small rivers of the Kolski Peninsula. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 19(5):56-58. [In Russian; abstract in English.]
 
Krylova, A.G. 1967 Soleustoichvost' Calanipeda aquae-dulcis Kritsch. iz Kubanskikh limanov. Salt-resistance of Calanipeda aquae-dulcis Kritsch. from the Kuban estuaries. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(3): 69-73, tabs. 1-2. (19-v-1967, Russian with English summary).
 
Krylova, A.G. 1969 O vesenne-letnikh depressiyakh zooplanktona i ikh prichinakh. On spring-summer zooplankton depressions and their reasons. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(3): 47-55, figs. 1-4. (16-v-1972, Russian with English summary).
 
Kudrinskaya, O.I. & L.N. Yushko 1973 Opredelenie vesa po dline massovykh form kopepod Kremanchugskogo vodokhranilishcha. Body weight/length ration in the mass copepodan forms of the Kremenchugskoe reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(6):100-104, fig. 1, tabs. 1-3. (28-xi-1973, Russian.)
 
Lyubimova, T.S. 1974 Vliyanie udobrenii na razvitie zooplanktona v vyrostnykh karpovykh prudakh yuzhnogo urala. Influence of the fertilizers application on the zooplankton development in the carp nursery ponds of southern Ural region. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(1):34-40, figs. 1-2, tabs. 1-2. (1-ii-1974, Russian with English summary.)
 
Mordukhai-Boltovskoy, F.D. 1972 Sovremennoe sostoyanie fauny Aral'skogo morya. Current status of the Aral Sea fauna. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 8(3):14-20. (13-vi-1972, Russian with English summary. Translation in: Hydrobiol. J. 8(3):8-13.
 
Bazilevich, V.M. 1980 Zooplankton of canals in the Southern Ukrainian-SSR , USSR and its food value. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 16(5):130-131. (Russian)
 
Bazilevich, V.M. & O.G. Kaftennikova 1970 Halicyclops rotundipes Kiefer (Crustacea, Copepoda) in Southern Ukrainian Canals. Halicyclops rotundipes Kiefer (Crustacea, Copepoda) v kanalakh yuga Ukrainy. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 6(3):106-108, fig. 1. (22-v-1970, Russian).
Wilson: paper
Gaevskaya, A.V. 1983 Rachki roda Sphyrion (Copepoda, Sphyriidae) u ryb atlantiki. Crustaceans of the genus Sphyrion (Copepoda, Sphyriidae) on Atlantic fishes. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 20(1):41-45. (In Russian.)
 
Dekhtyar, M.N. 1968 Vidovoi sostav i raspredelenie nizshikh rakoobraznykh mezo-bentosa v zalivakhdel'ty Kiliiskogo rukova Dunaya. Species composition and distribution of lower crustaceans from mesobenthos in delta bays of the Danube Kiliysky arm. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 4(6): 12-19, fig. tabs. 1-5. (15-xi-1968, Russian with English summary).
 
Dekhtyar, M.N. 1971 K ekologii massovykh vidov Harpacticoida v zalivakh Kiliiskoi del'ty Dunaya. On the ecology of mass species of Harpacticoida from the bays of the Danube Kiliyskaya delta. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(3): 64-66, fig. 1. (31-v-1971, Russian).
 
Sadykhov, D.A., I.B. Bogatova & V.I. Filatov 1975 Aminokislotnyi sostav nekotorykh predstavstelei presnovodnogo zooplanktona. Amino acid composition of certain freshwater zooplankton representatives. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 11(6): 53-57, fig. 1, tab. 1. (20-xi-1975, Russian with English summary; translation in: Hydrobiol. J., 11(6): 39-42, fig. 1, tab. 1, as: The amino acids in certain representatives of the freshwater zooplankton).
 
Salazkin, A.A. 1971 Zooplankton v oligotrofnykh ozerakh gumidnoi zony sev.-zap. chasti SSSR. Zooplankton of oligotrophic lakes of humid zone of the north-western part of the USSR. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(3):31-37, tabs. 1-2. (31-v-1971, Russian with English summary.)
 
Petrova, T.A. 1976 K Kharakteristike Zooplanktona Nizov'ev Rek Irgiz I Turgai. On Characteristics of Zooplankton of the Irgiz and Turgai Rivers Lower Reachers (Sic). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(3): 67-69, tab. 1. (25-V-1976, Russian).
 
Petrova, M.A. 1967 Produktsiya Planktonnykh Rakoobraznykh V Gor'kovskom Vodokhranilishche. Production of Planktonous Crustaceans in the Gorky Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(6): 48-55, tabs. 1-3. (16-Xi-1967, Russian with English Summary).
 
Rusinek, O.T., M.P. Bakina & A.N. Nikol'skii 1997 Parasitological studies of Baikal epishura: Epischura baicalensis Sars (Crustacea: Temoridae). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 33(6):56-67. (Russian)
 
Zakutsky, V.P., A.Y. Aldakimova, L.I. Tolokonnikova, G.S. Gubina, V.A. Kapets & M.Y. Nekrasova 1978 Izmeneniya planktona i bentosa Azovskogo morya v usloviyakh antropogennogo vozdeistviya. Plankton and benthos changes in the Sea of Azov under conditions of anthropogenic action. Gidrobiologicheskii Zhurnal (translation in: Hydrobiol. J. 14(1): 22-27, as: Changes in plankton and benthos of the Sea of Azov under the influence of anthropogenic factors).
Volume: 14(1):28-34. (18-i-1978, Russian with English summary.)
 
Goryainova, L.I. 1975 Vliyanie teplykh vod novorossiiskoi TES na zooplankton. Effect of the Novorossiisk heat electric power station warm water on zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal (translation in: Hydrobiol. J., 11(6): 19-23, tabs. 1-2).
Volume: 11(6):28-33, tabs. 1-2. (20-xi-1975, Russian.)
 
Nikolaev, I.I. 1979 Mikrozonal'nye Kontsentratsii Limnicheskogo Zooplanktona U Poverkhnosti Vody. Microzonal Accumulations of Limnic Zooplankton at Water Surface. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (Translation in: Hydrobiol. J., 15(4): 32-35, tab. 1, as: Nikolayev, I.I., Microzonal Concentrations of Limnic Zooplankton at the Surface (1980)).
Volume: 15(4): 37-41, tab. (31-Vii-1979, Russian with English Summary)
 
Birger, T.I., A.Ya. Malyarevskaya, V.V. Sherstyuk & S.L. Gusynskaya 1979 Rezistentnost' zooplanktonnykh organizmov pri vozdeistvii metabolitov sinezelenykh vodoroslei. Resistance of zooplankton organisms under the influence of Blue-green Algae metabolites. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 15(4):76-80, tab., as:Resistance of zooplankton organisms exposed to the metabolites of blue-green algae).
Volume: 15(4):96-101 (Russian with English summary)
 
Chuikov, Y.S. 1979 Zooplankton ochistnykh prudov Astranskoi oblasti. Zooplankton of treatment ponds in Astrakhan region. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 15(6): 51-53, as: Zooplankton of treatment ponds in Astrakhan Province. (1980)).
Volume: 15(6): 57-60. (Russian with English summary)
 
Tseeb, Y.Y. & G.A. Zhadanova 1980 Predvaritel'noe izuchenie vliyaniya raboty gidro-akkumulyatsionnoi elektrostantsii na zooplankton. Preliminary studies in the effect of pumped storage plant operation on zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 16(4): 31-35, tabs. 1-2, as: A preliminary study of the effect of pumped-storage plant operation on zooplankton).
Volume: 16(4): 40-45, tabs. 1-2. (24-xi-1980, Russian with English summary)
 
Chuikov, Y.S. 1981 Zooplankton nizhnei Volgi i ee del'ty. Zooplankton of the lower Volga and its delta. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (Translation in: Hydrobiol. J., 17(3): 103-104, as: Chuykov, Y.S., Zooplankton of the lower Wolga and its delta. (1982)).
Volume: 17(3): 122-123.
 
Riv'er, I.K., S.S. Bakastov & A.I. Saralov 1981 Vertikal'noe raspredelenie zooplanktona v reke Mologe zimo. Zooplankton vertical distribution in the Mologa River in winter. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 17(3): 11-16, figs. 1-6, as: Riv'yer, I.K., S.S. Bakastov & A.I. Saralov, Vertical distribution of zooplankton in the Mologa River in winter. (1982)).
Volume: 17(3): 20-25, figs. 1-6. (20-v-1981, Russian with English summary)
 
Korovchinsky, N.M. 1981 Rasprostranenie pribrezhnikh rakoobraznykh v pelagichesko zone ozera Glubokogo. Distribution of littoral crustaceans in pelajic [sic] zone of the lake Glubokoe. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 17(3): 17-21, fig., tab., as: Korovchinskiy, N.M. Distribution of littoral crustaceans in the pelagic zone of Lake Glubokoye. (1982)).
Volume: 17(3): 25-31, fig., tab. (Russian with English summary)
 
Terekhov, P.A. & T.V. Safrygina 1981 Parazitofauna molodi sudaka Taganrogskogo zaliva. Parasitofauna of pike perch fry from the Taganrog Bay. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (translation in: Hydrobiol. J., 17(4): 31-34, as: Parasites of young pike perch in Taganrog Bay).
Volume: 17(4): 40-43. (16-vii-1981, Russian with English summary)
 
Ignatyeva, A.O. & L.V. Dokuchaeva 1983 Ostatki pestiysidov v solonovatovodnykh prudakh i ikh vliyanie na zooplankton. Remains of pecticides in brackish-water ponds and their effect on zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, (Translation in: Hydrobiol. Zh. 19(6): 26-29, figs. 1-2, tab. as: A.O. Ignatyeva & L.V. Dokuchayeva, Pesticide residues in brackish ponds and their effect on zooplankton. (1984)).
Volume: 19(6): 58-60, figs 1-2, tab. (6-xii-1983, Russian with English summary)
 
Sabodash, V.M. & L.I. Semenenko 1995 Ecology and introduction of Far-East mullet pylengas (Mugil so-iuy Basilewsky) in water basins of the Ukraine. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Kiev
Volume: 31(5):38-45.
 
Antipova, N.L., M.M. Kozhov & G.I. Shnyagina 1966 O raspredelenii planktona v. oz. Baikal v letnii period 1962 i 1963 gg. On the distribution of plankton in Lake Baikal during the summer of 1962 and 1963 Gidrobiologicheskii Zhurnal, Kiev
Volume: 2(1):18-26, figs. 1-4, tab. (5-ii-1966, Russian.)
 
Heinrich, A.K. 1986 Raspredelenie nestonnykh kopepod Sem. Pontellidae v severo-vostochno chasti Indiskogo okeana v period letnogo mussona. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Kiev, il. (Rukopis' dep. v VINITI 3.11.86, no. 7534-B).
Volume: 12, (Vide:Ref. Zh., Biol./04D, 1987(2):19, no. 159).
 
Islov, M.P. 1975 Faktory obuslovlivayushchie osobennosti formirovaniya parazitofauny ryb v Kakhovskom vodokhranilishche. Factors determining peculiar features of fish parasitofauna formation in the Kakhovka reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 11(4):69-74. (12-viii-1975, Russian with English summary)
 
Kozlova, I.V. 1980 Zooplankton of Lake Karaguz, a crucian carp lake, in the long-term rearing of the pelyad. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 16(6):96-97. Translated In: Hydrobiological J. 16(6) 1980(1982): 85-86
 
Kozhova, O.M., L.Y. Ashchepkova, E.N. Kuzevanova & N.G. Melnik 1986 (Long-term dynamics of abundance of planktic Copepoda in Lake Baikal.) Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 22(6):17-26. (In Russian.)
 
Kozhova, O.M., N.A. Shastina & N.G. Mel'nik 1979 Statistical methods for assessment of the state of aquatic ecosystems. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 15(3):3-13. Translated In: Hydrobiological J. 15(3) 1979(1980): 1-10
 
Gaevskaya, A.V. & A.A. Kovaleva 1984 Rachki roda Sphyrion (Copepoda, Sphyridae) u ryb Atlantiki. Sphyrion genus (Copepoda, Sphyridae) parasites in Atlantic fishes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 20(1):41-45, figs. 1-4. (26-i-1984, Russian with English summary)
Wilson: paper
Basharova, N.I. & N.G. Sheveleva 1993 Osnovnye osobennosti formirovaniya zooplanktona Angaro-Eniseskikh vodokhranilishch. Main peculiarities in formation of zooplankton in the Angara-Enisei Water Basins. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 29(1):9-15, fig., tabs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Gusynskaya, S.L. 1966 Formirovanie biotsenoticheskikh kompleksov zooplanktona v Kremenchugskom vodokhranilishcha. Formation of biocoenotic complexes of zooplankton in the Kremenchug reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 2(4):16-24, figs. 1-4, tabs. 1-2. (25-viii-1966, Russian with English summary.)
 
Klochenko, P.D., A.J. Sakevich & G.V. Parchuk 1996 The effect of carboammonium salts on the development of phyto- and zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 4:43-47. (Russian)
 
Pechen-Finenko, G.A. 1973 Vliyanie Kontsentratsii Poishchi Na Effektivnost' Ee Usvoeniya Planktonnymi Rakoobraznymi S Raznym Sposobom Pitaniya. Influence of Food Concentration on Efficiency of its Assimilation by Plankton Crustaceans with Different Way of Nutrition. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 9(5):97-104, figs. 1-4, tabs. 1-2. (29-Ix-1973, Russian with English Summary).
 
Sherstyuk, V.V. 1981 Energeticheskaya otsenka kormovykh rakoobraznykh. Energetic estimate of food crustaceans. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 16(6):92-93. (19-i-1981: translation in: Hydrobiol. J. 16(6): 80-81, as: Estimation of the energy of fodder crustaceans).
 
Chuykov, Y.S. 1981 Zooplankton of the lower Volga and its delta. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 17(3):122-123. (Translated In: Hydrobiological J. 17(3) 1981(1982):103-104.)
 
Zaika, V.E. & N.K. Revkov 1998 The food of the Black Sea Mnemiopsis in dependence of zooplankton structure. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 34(3):29-36.
 
Yunieva, T.V., L.S. Svetlichnyi & A.M. Schepkina 1998 Comparative characteristic of lipids contain and moving activity of diapausing ecogroup of Calanus euxinus (Copepoda). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 34(1):74-85. (Russian.)
 
Pidgaiko, M.L. 1969 Pribrezhnyi zooplankton v usloviyakh 'tsneteniya' vody v kremenchugskom Vodokhranilishche. The littoral zooplankton under conditions of water 'blooming' in the Kremenchug Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 5(3):26-33, figs. 1-2. (16-V-1969, Russian with English Summary.)
 
Silina, N.I. 1988 Osobennosti biologii Cyclops scutifer Sars (Copepoda, Cyclopoida) v ozerakh tsentral'no Yakutii. Peculiarities in biology of Cyclops scutifer Sars (Copepoda, Cyclopoida) in the central Yakutia lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 24(1):78-79. (20.i.1988; Russian with English summary; translation in: Hydrobiol. J.).
 
Dzyuban, N.A. & C.P. Kuznetsova 1978 Zooplankton kak pokazatel' zagryazneniya vodokhranilishch. Zooplankton as an indicator of water bodies pollution. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 14(6):42-47. (22-xi-1978, Russian)
 
Grandilevskaya-Deksbakh, M.L., A.R. Eremenko & E.V. Shilkova 1978 Adaptation of mysids and other fish fodder invertebrates in the Iriklinskiy Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 14(6):28-33. Translated In: Hydrobiological J. 14(6) 1978(1979): 22-27
 
Line, R.Y. 1987 Certain calanids of the Baltic Sea, their body mass and its seasonal variability. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 23(2):26-30. Serial normally translated cover to cover in Hydrobiological J.
 
Greze, V.N., E.P. Baldina, O.K. Bileva & N.P. Makarova 1975 Effektivnost' raboty opudii lova planktona i otsenka real'noi chislennosti elementov pelagicheskogo biotsenoza. Effectivity of work of plankton catch devices and estimation of the real number of the pelagic biocenosis elements. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 11(4):108-111, tabs. 1-2. (12-viii-1975, Russian.)
 
Daribaev, A.K. 1967 Opyt akhlimatizatsii mezidi kalyanipedy v yuzhnoi chasti Aralskogo morya. Experiment of Miside and Calanipede acclimatization in the south part of the Aral Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 3(4):69-70. (13-vii-1967, Russian.)
 
Daribaev, A.K. 1969 Zooplankton ozer Sudoch'e i Kara-Teren'. Zooplankton in the lakes Sudochie and Kara-Teren. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 5(4):103-107, tabs. 1-3. (21-viii-1969, Russian; translation in: Hydrobiol. J., 5(4): 53-57, tabs. 1-3, as: A.K. Deribayev, The zooplankton of lakes Sudoch'ye and Kara-Teren' (1970)).
 
Starovoitov, V.K. 1990 Vzaimootnosheniya nekotorykh parazitov zhabr sudaka. Relations of some parasites of the pike-perch gills. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 26(5):56-58, tab. (23.vii.1990, Russian with English summary.)
 
Popkov, V.K. 1992 [Distribution of copepods in the pelagic zone of mountainous lakes of the upper Enisei basin and its spatial, temporal variability.] Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 28(1):39-43.
 
Gordeeva-Pertseva, L.I. 1969 Heterocope borealis (Fischer) v malykh vodoemakh Karelii. On finding of Heterocope borealis (Fischer) in small basins of the Karelia. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 5(6):91-92. (11-xii-1969, Russian.)
 
Pashkova, O.V. 1991 24-hourly dynamics of benthic zooplankton on shallows of the Kakhovka Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 27(4):96-103. Serial normally translated cover to cover in Hydrobiol J.
 
Vyshkvartzeva, N.V. & B.L. Gutel'makher 1971 K voprosu ob ulavlivayushchei sposobnosti fil'tratsionnogo apparata nekotorykh Calanidae. On the problem of catching ability of filtration apparatus in some Calanidae. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 7(3):66-72, tabs. 1-4. (31-v-1971, Russian; translation in: Hydrobiol. J., 7(3): 58-630, tabs. 1-4).
 
Evstigneev, P.V. 1992 Differential activity of bioluminescent glands in copepods. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 28(5):56-60. (Russian with English and Ukrainian summaries.)
 
Braginsky, L.P. & Z.P. Shcherban 1978 Acute toxicity of heavy metals to aquatic invertebrates at different temperatures. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 14(6):86-92. Translated in: Hydrobiological J. 14(6)1978(1979): 78-82
 
Kartasheva, N.V. & L.I. Lebedeva 1981 The structure and abundance of Rybinsk Reservoir zooplankton as a function of the concentration of zinc and chromium compounds. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 17(2):76-82. Translated In: Hydrobiological J. 17(2) 1981(1982): 60-65.
 
Kostrichkina, E.M. & A.K. Yurkovskij 1980 Correlations between zooplankton and phosphorus, nitrogen and chlorophyll a in the Baltic. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 16(5):19-25. Translated In: Hydrobiological J. 16(5) 1980(1982): 18-23
 
Koshova, O.M., L.Ya. Ashchepkova, E.N. Kuzevanova & N.G. Mel'nik 1986 Long-term dynamics of abundance of planktic Copepoda in Lake Baikal. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 22(6):17-26. (Russian with English summary, translation in: Hydrobiol. J.).
 
Lazareva, L.P. 1969 Zooplankton srednego i severnoi chasti yuzhnogo Kaspiya letom 1965 g. Zooplankton on the middle and north part of the South Caspian Sea in summer, 1965 Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 5(5):103-110, figs. 1-3. (21-x-1969, Russian.)
 
Lazareva, L.P. 1970 Zooplankton vyrostnykh i nagul'nykh prudov rybopitomnika 'Uitash'. Zooplankton of nursery and fattening ponds of fish-breeding farm 'Uitash'. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 6(5):99-103, tab. (12-x-1970, Russian.)
 
Legeyda, I.S. & T.D. Rogozyanskaya 1981 Zooplankton in places inhabited by beavers. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 17(2):16-21. Translated In: Hydrobiological J. 17(2) 1981(1982): 1-5
 
Aleshkina, L.D. 1982 Parazitofauna kapskoí merluzy i zavisimost' ee vidovogo sostava ot vozrasta khozyaina. Parasitofauna of Cape hake and dependence of its species composition on host age. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 18(1):65-68, tab. (21-i-1982, Russian with English summary; translation in:Hydrobiol. J., 18(1):56-58, tab. 1, as: Parasite fauna of Cape hake and dependence of its species composition on age of host).
 
Alekseev, V.R. 1978 Microcyclops gracilis (Lilljeborg) i M. varicans (Sars) po vremennykh vodoemakh del'ty Volgi. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 14(4):32-34, tab. (21-vii-1978, Russian; translation in:Hydrobiol. J. 4(4):27-28, tab., as:Microcyclops gracilis and M. varicans in temporary water bodies in the volga delta).
 
Alekseev, V.R. 1982 Fotoperiodizm i sezonnoe razvitie populyatsii Mesocyclops leuckarti (Claus) (Crustacea, Copepoda). Photoperiodism and seasonal development in Mesocyclops leuckarti (Claus) (Crustacea, Copepoda) populations. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 23(4):22-28, figs. 1-7, tab. (Russian; translation in: Hydrobiol. Jl., 23(4)).
 
Aleev, Y.G. & S.A. Khvorov 1980 Vozrastnye izmeneniya srednei plotnosti tela i plavuchesti Daphnia magna Straus i Cyclops strenuus (Fisch.). Age changes in mean body density and buoyancy of certain zooplanktons Daphnia magna Straus and Cyclops strenuus (Fisch.). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 16(2):31-35, tabs. 1-2. (22-v-1980, Russian; translation in:Hydrobiol. J. 16(2):27-30, tabs. 1-2, as:Age-related changes in the mean body density and buoyancy of Daphnia magna and Cyclops strenuus).
 
Alekperov, I.Kh. & V.I. Kryuchkov 1981 Planktonic infusoria of the Kura Hatchery ponds. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 17(2):33-37. Translated In: Hydrobiological J. 17(2) 1981(1982): 18-21
 
Serkina, R.A. 1974 K voprosu o formirovanii zooplanktona Ocherskogo zaliva Votkinskogo vodokhranilishcha. On the problem of zooplankton formation in Ocher Bay of the Votkinsk reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 10(5):42-48, fig. 1, tabs. 1-2. (25-ix-1974, Russian with English summary.)
 
Svetlichny, L.S. 1996 Efficiency of the locomotion and limits of the energetic exchange in copepods. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 32(5):57-66. (Serial normally translated cover to cover in: Hydrobiological Journal.)
 
Babitsky, V.A. 1988 Kopepodity Mesocyclops leuckarti Claus v planktone i bentose mezotrofnogo ozera. Copepodites of Mesocyclops leuckarti in plankton and benthos of a mesotrophic lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (English translation in Hydrobiological Journal)
Volume: 24(1):12-18, figs. 1-3, tabs. 1-2. (20.i.1988; Russian with English summary).
Wilson: paper
Kazakhbaev, S.K. 1974 Kalyanipeda v yuzhnoi chasti Aral'skogo morya. Calanipeda of southern part of the Aral Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 10(1): 74-75, tab. as: Calanipeda in the southern Aral Sea).
Volume: 10(1):89-90. (In Russian.)
 
Kryuchkova, N.M. 1974 O sostave pishche i rasmere pishchevykh chastits, potreblyaemykh planktonnymi zhivotnymi-fil'tratorami. On composition of food and dimensions of food particles consumed by planktonic animals-filtrators. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 10(3): 89-94, fig. 1, as: The content and size of food particles consumed by filter-feeding planktonic animals).
Volume: 10(3):117-123, fig. 1. (4-vi-1974, Russian.)
 
Lazareva, L.P. 1974 Zooplankton nekotorykh vnutrennikh vodoemov Dagestana. Zooplankton of certain inland water bodies in Daghestan. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 10(5): 69-71, tab., as: Zooplankton in some inland lakes of Dagestan).
Volume: 10(5):88-90, tab. 1. (25-ix-1974, Russian.)
 
Ivanega, I.G. 1975 Distribution of Harpacticoids in the Dniester Estuary. Ob osobennostyakh raspredeleniya Harpacticoida v Dnestrovskom limane. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 11(1): 65-66, tab. 1, as: Distribution of harpacticoids in the Dniester estuary).
Volume: 11(1):86-87, tab. 1. (21-i-1975, Russian.)
Wilson: paper
Pomazkova, G.I. & O.M. Kozhova 1976 Zootsenosy iskusstvennykh basseinov ochistnoi sistemy Baikal'skogo tsellyuloznogo zavoda. Zoocenosis of artificial basins in the purification system of the Baikal sellulose plant. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 12(6): 36-42, fig. tabs. 1-5, as: Zoocenoses of artificial ponds in the purification plant at the Baikal cellulose plant).
Volume: 12(6):46-52, fig., tabs. 1-5. (23-xi-1976, Russian)
 
Kornienko, G.S. 1976 Rol' infuzori`i v pitanii Acanthocyclops vernalis Fisch. i Cyclops vicinus Uljan. Rol of infusoria in nutrition of Acanthocyclops vernalsis Fisch. and Cyclops vicinus. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 12(6): 62-65, fig., tabs. 1-3, as: Contributions of Infusoria to the nutrition of Acanthocyclops vernalis and Cyclops vicinus).
Volume: 12(6):73-76, fig., tabs. 1-3. (22-xi-1976, Russian.)
 
Gilyarov, A.M. 1977 Rol' khishchnikov v regulyatsii vidovogo raznoobraziya presnovodnogo zooplanktona. Rol of predators in regulation of species diversity of freshwater zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 13(2): 27-31, tab., as: The role of predators in the regulation of species diversity in freshwater plankton).
Volume: 13(2):33-38, tab. (18-iii-1977, Russian with English summary.)
 
Zhdanova, G.A. & T.V. Frinovakaya 1977 Izmenenie plodovitosti planktonnykh rakoobraznykh Kievskogo vodokhranilishcha y estestvennykh usloviyakh i v eksperimente. Change in plankton Crustacea fertility in the Kiev reservoir under natural conditions and in experiment. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 13(3): 10-16, figs. 1-2, tabs. 1-4, as: Variations in fecultity of planctonic Crustacea in the Kiev reservoir and in the laboratory).
Volume: 13(3):16-22, figs. 1-2, tabs. 1-4. (18-iii-1977, Russian with English summary)
 
Gadzhieva, S.B. 1977 Sezonnaya izmenchivost' biokhimicheskogo sostava planktona Mingechaurskogo i Varvarinskogo vodokhranilishch. Seasonal diversity in biochemical composition of plankton in the Mingechaurian and Varvarian reservoirs. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 13(4): 61-65, tab. 1, as: Seasonal variability in chemical composition of the plankton in the Mingechaur and Varvarin reservoirs, Azerbaidzhan).
Volume: 13(4):70-75, tab. 1. (19-vii-l977, Russian with English summary.)
 
Silina, N.I. 1979 Produktsionno-biologicheskaya kharakteristika zooplanktona oz. Kyd'aiy. A production and biological characteristics of zooplankton from the Kydiajy Lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 15(4): 44-47, tabs. 1-2, as: Production and biological account of the zooplankton of Lake Kyd'ayy).
Volume: 15(4):50-54, tabs. 1-2. (24-ix-1979, Russian with English summary)
 
Gilyarov, A.M., T.A. Chekryzheva & A.P. Sadchikov 1979 Struktura gorizontal'nogo raspredeleniya planktona v epilimnione mesotrofnogo ozera. The structure of the plankton horizontal distribution in epilimnion of a mesotrophic lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 15(4): 7-14, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: The structure of horizontal plankton distribution in the epilimnion of a mesotrophic lake (1980)).
Volume: 15(4):10-18, figs. 1-2, tabs. 1-2. (24-ix-1979, Russian with English summary)
 
Kazakhbaev, S.K. 1982 Ekologiya i kolichestvennoe raspredelenie Calanipeda aquae dulcis Kritschagin v yuzhnykh zalivakh Aral'skogo morya. Ecology and quantitative distribution of Calanipeda aquae dulcis Kritschagin in the South Aral bays. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 17(5): 29-32, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: Kazakhbayev, S.F., The ecology and numerical distribution of Calanipeda aquae dulcis Kritschagin in the southern bays of the Sea of Aral).
Volume: 17(5):34-37, figs. 1-2, tabs. 1-2. (28-ix-1981, Russian with English summary)
 
Vekhov, N.V. 1983 Fauna i kolichestvennoe razvitie nizshikh rakoobraznykh tundrovykh vodoemov v zone antropogennogo vozdeistviya. Fauna and quantitative development of lower Crustacea in the tundra waterbodies in the zone of anthropogene effect. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 19(5): 7-14, figs. 1-2, tab. 1, as: Planktonic crustacean fauna and its quantitative development in tundra ponds subject to pollution. (1984)).
Volume: 19(5):40-48, figs. 1-2, tab. (27-ix-1983, Russian with English summary)
 
Gilyarov, A.M. 1972 Klassifikatsiya severnykh ozer na osnove dannikh po zooplanktona. A zooplankton-based classification of northern lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 8(2): 1-8, fig., tabs. 1-3, as: A classification of northern lakes based on zooplankton).
Volume: 8(2):5-14, fig., tabs. 1-3. (6-iv-1972, Russian with English summary)
 
Gilyarov, A.M. 1982 Faktory regulyatsii chislennosti presnovodnykh planktonnykh rakoobraznykh. Factors regulating the number of fresh-water planktonic crustaceans. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 8(5): 21-33, fig., tab., as: Factors regulating the numbers in populations of freshwater planktic crustaceans. (1983))
Volume: 18(5):26-40, fig., tab. (10-x-1982, Russian with English summary)
 
Ovcharenko, N.A. & L.P. Palienko 1982 Zarazhennost' Tsiklopov Copepoda Mikrosporidiyami V Vodoemakh Kieva. Infestation of Copepoda Cyclops with Microsporidia in Water Bodies of Kiev. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (Translation in: Hydrobiol. J.,
Volume: 18(3): 73-77, figs. 1-5, as: Ovcharenko, N.A. & L.P. Paliyenko, Infestation of Copepoda Cyclops with Microsporidia in Water Bodies of Kiev. (1984)). 18(3): 80-83, figs. 1-5. (28-V-1982, Russian with English Summary)
 
Kryuchkova, N.M. & V.Kh. Rybak 1974 Rost Eudiaptomus graciloides (Lill.) pri raznykh usloviyakh pitaniya. Growth of Eudiaptomus graciloides (Lill.) at different alimentary conditions. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 10(1): 30-36, figs. 1-5, tabs. 1-4, under same title).
Volume: 10(1):41-48, figs. 1-5, tabs. 1-4. (1-ii-1974, Russian.)
 
Monchenko, V.I. 1974 Svobodnozhivushchie veslonogie rakoobraznye oz. Paleostomi. Free living Copepoda of the Paleostomi Lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 10(1): 70-73, figs. 1-8, tab. 1, under same title).
Volume: 10(1):85-89, fig. 1, tab. 1. (1-ii-1974, Russian.)
Wilson: paper
Makarova, N.P. 1974 Zakonomernosti lineinogo rosta veslonogikh rakoobraznykh. Regularities of Copepoda crustaceans linear growth. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 10(3): 66-70, fig., tab.).
Volume: 10(3):84-89. (4-vi-1974, Russian.)
 
Petrova, M.A., T.S. Elagina, V.K. Spiridonov & T.A. Filatkina 1975 Produktsiya Planktonnykh Rakoobraznykh Dvukh Vtorichno- Oligotrofnykh Ozer. Production of Planctonic Crustacea of Two Secondary-Oligotrophic Lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (Translation in: Hydrobiol. J., 11(1): 61-65, tabs. 1-5, as: Production of Planktonic Crustaceens in Two Secondarily Oligotrophic Lakes).
Volume: 11(1):82-86, tabs. 1-5. (21-i-1975, Russian.)
 
Matveev, V.F. 1975 Sravnitel'naya kharakteristika zooplanktona Glubokogo ozera za 1972-1973 i 1951 gg. Comparative characteristics of zooplankton of Lake Glubokoye for 1972-1973 and in 1951. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 11(4): 27-32, figs. 1-3, as: Comparison of Lake Glubokoye zooplankton for l972-1973 and l95l).
Volume: 11(4):40-46, figs. 1-3. (12-viii-1975, Russian with English summary)
 
V'yushkova, V.P. 1976 Nizshie rakoobraznie (Cladocera, Copepoda) Volgogradskogo vodokhranilishcha. Crustacea, Copepoda of the Volgograd Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 12(3): 48-51, tabs. 1-4, as: Lower Crustacea (Cladocera, Copepoda) from the Volgograd reservoir).
Volume: 12(3):63-66, tabs. 1-4. (25-v-1976, Russian.)
 
Koshova, O.M. & N.G. Mel'nik 1977 K voprosu o tsiklichnosti protsessa mnogoletnykh kolebanii biomassy zooplankton v oz. Baikal. Problem of cyclicity of the process of many year changes in biomass of Lake Baikal zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 13(1): 27-30, fig., as: Long term cyclicity in the fluctuations of zooplankton biomass in Lake Baikal).
Volume: 13(1):36-39, fig. ( 21-i-1977, Russian with English summary)
 
Lizenko, E.I., L.G. Bushman & Z.A. Nefedova 1977 Soderzhanie lipidov v planktone nekotorykh Karel'skikh ozer. Content of lipids in plankton of some Karelian lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 13(3): 63-68, tabs. 1-3, as: The lipid content in the plankton of some Karelian lakes).
Volume: 13(3):74-80, tabs. 1-3. (18-iii-1977, Russian with English summary).
 
Vedenskaya, T.L. & I.I. Kurenkov 1978 Osobennosti biologicheskogo tsikla Neutrodiaptomus angustilobus (Sars) (Copepoda, Calanoida) v oz. Kronotskoe (Kamchatka). Peculiarities of biological cycle of Neutrodiaptomus angustilobus (Sars) (Copepoda, Calanoida) in Lake Kronotskoe (Kamchatka). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 14(5): 21-24, figs. 1-2, tab., as: On the life cycle of Neutrodiaptomus angustilobus (Copepoda, Calanoida) in Lake Kronotskoye (Kamchatka)).
Volume: 14(5):25-29, figs. 1-2, tab. (27-ix-1978, Russian with English summary)
 
Gordeeva, L.I. & T.P. Kulikova 1978 Zooplankton of the Belomorian-Baltian canal. Zooplankton Belomorsko-Baltiiskogo kanala. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 14(6): 101, as: Zooplankton of the White Sea-Baltic canal).
Volume: 14(6):112-113.
 
Meshkova, T.M. & A.A. Nikoghosyan 1978 Izmeneniya v zooplanktone oz. Sevan v svyazi s evtrofirovaniem. Changes in Lake Sevan zooplankton as a result of eutrophication. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 14(6): 16-19, tabs. 1-2, as: Changes in the zooplankton in connection with eutrophication of Lake Sevan).
Volume: 14(6):21-25, tabs. 1-2. (22-xi-1978, Russian with English summary;
 
Gusynskaya, S.L. & G.A. Zhdanova 1978 Rasprostranenie severnykh i Limanno-Kaspiikikh planktonnykh rakoobraznykh v Dneprovskikh vodokhranilishchakh. (Spread of northern lake, Black Sea liman and Caspian planktonic crustaceans in reservoirs of the Dnepr cascade). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 14(6): 20-22, as: Distribution of north and estuary-Caspian planktonic Crustacea in the Dnieper reservoirs.
Volume: 14(6):25-27. (22-xi-1978, Russian.)
 
Kuznetsova, V.I. 1979 Stok zooplanktona Kuibyshevskogo i Saratovskogo vodokhranilish. Zooplankton flow in the Kujbyshev and Saratov reservoirs. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 15(1): 20-21, fig. 1, as: Loss of zooplankton from the Kuybyshev and Saratov reservoirs (l980)).
Volume: 15(1):25-27, fig. 1. (19-i-1979, Russian.)
 
Gorlachev, V.P. & B.A. Shishkin 1979 Produktsiya zooplanktona Ivano- Arakhleiskikh ozer. Zooplankton production of the Ivano-Arakhlean lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 15(4): 36-41, tabs. 1-2, as: Zooplankton production of the Ivano-Arakhleya lakes (l980))
Volume: 15(4):42-47, tabs. 1-2. (24-ix-1979, Russian with English summary.)
 
Naumenko, E.A. 1979 Zhiznennye Tsikly Nekotorykh Veslonogikh Rakoobraznykh Yugo-Vostochnoi Chasti Beringova Morya. Life Cycles of Some Copepoda from the South-Eastern Area of the Bering Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (Translation in: Hydrobiol. J., 15(5): 20-22, as: Life Cycles of Copepoda in the Southeast of the Bering Sea (1980)).
Volume: 15(5):25-27. (24-ix-1979, Russian with English summary.)
 
Stolbunova, V.N. & A.K. Stolbunov 1980 Prirodnyi kompleks litorali vodokhranilishcha i ego vliyanie na pelagial' (na primere bakterio- i zooplanktona Ivan'kovskogo vodokhranilishcha). Littoral natural complex in a reservoir and its infuence on pelagial (exemplifying by the bacterio- and zooplankton of the Ivankov reservoir). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 16(1): 1-6, tabs. 1-6, as: The natural life of the littoral zone of a reservoir and its effect on the pelagic zone (with reference to the bacterioplankton and zooplankton of Ivankovo reservoir).
Volume: 16(1):3-9, tabs. 1-6. (10-iii-1980, Russian with English summary)
 
Kovaleva, T.M. 1980 O khishchnicheskom pitanii Chernomorskogo Acartia clausi Giesbr. On feeding of the Black Sea Acartia clausi Giesbr. (Crustacea, Copepoda). Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 16(2): 116, as: Predatory feeding of the Black Sea Acartia clausi Giesbr. (1981)).
Volume: 16(2):126-127. (22-v-1980, Russian with English summary.)
 
Krylov, P.I. 1981 Radioizotopnye metody izucheniya pitaniya i transformatsii energii pishchi zooplanktonom. Radioisotope method for studying nutrition and energy transformation of zooplankton food. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 16(6): 52-68, figs. 1-3, tabs. 1-3, as: Radioisotopic methods for study of the nutrition of zooplankton and its transformation of food energy. (1982)).
Volume: 16(6):63-79, figs. 1-3, tabs. 1-3. (19-i-1981, Russian with English summary)
 
Legeda, I.S. & T.D. Rogozyanskaya 1981 Zooplankton mest obitaniya bobrov. Zooplankton of beaver habitats. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 17(2): 1-5, as: Legeyda, I.S. & T.D. Rogozyanskaya, Zooplankton in places inhabited by beavers. (1982)).
Volume: 17(2):16-21, tabs. 1-2. (24-iii-1981, Russian with English summary)
 
Vekhov, N.V. 1982 Fauna i osobennosti zhiznennykh tsiklov veslonogikh rakoobraznykh podo-tryadov Cyclopoida i Calanoida arkticheskikh i subarkticheskikh vodoemov evropy. Fauna and peculiarities of life cycle of Copepoda from Cyclopoida and Calanoida suborders in the arctic and subarctic waterbodies of Europe. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 18(2): 16-23, fig., tabs. 1-2, as: Fauna and life cycle of copepodan crustaceans of suborders Cyclopoida and Calanoida in Arctic and subarctic waters of Europe).
Volume: 18(2):18-25, fig., tabs. 1-2. (29-iii-1982, Russian with English summary)
 
Kryuchkova, N.M. & V.Kh. Rybak 1982 O pitanii nekotorykh predstavitele ozernogo zooplanktona. On nutrition of certain representatives of lake zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 18(3): 25-29, fig., tabs. 1-4, as: Feeding habits of certain representatives of the lacustrine zooplankton. (1983)).
Volume: 18(3):36-40, fig., tabs. 1-4. (28-vi-1982, Russian with English summary)
 
Mitrakhovich, P.A., V.P. Lyakhnovich & S.A. Bokova 1983 Zooplankton ozera Lukoml'skogo v usloviyakh vliyaniya TES. The zooplankton of Lake Lukomlskoye affected by the thermal power plant. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 19(4): 54-58, fig. 1, tab. 1, as: Zooplankton of Lake Lukoml' under the influence of thermal pollution. (1984)).
Volume: 19(4):60-63. (20-viii-1983, Russian with English summary.)
 
Balogh, K.V. & J. Salanki 1984 Ispol'zovanie rachkovogo zooplanktona (Crustacea) dlya otsenki zagryazneniya oz. Balaton fyazhelymi metallami. Utilization of Crustacea zooplankton for estimating heavy metal pollution of Lake Balaton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 20(2):58-66, figs. 1-11, tab., as: Utilization of crustacean zooplankton for estimating heavy metal pollution in Lake Balaton).
Volume: 20(2):56-64, figs. 1-11, tab. (30-iii-1984, Russian with English summary)
Wilson: paper
Yalinskaya, N.S., O.R. Ivanets & I.T. Oleksiv 1984 Izuchenie struktury soobshchestva zooplanktona s pomoshch'ya mer vklyucheniya. A study of the zooplankton community structure by inclusion measures. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 20(4): 12-18, figs. 1-3, tab. 1, as: Study of structure of a planktonic community with the aid of inclusion measures).
Volume: 20(4):13-19, figs. 1-3, tab. (24-vii-1983, Russian with English summary)
 
Babitsky, V.A., T.M. Mikheeva & G.A. Inkina 1981 Vzaimosvyaz' v razvotii trekh strukturnykh komponentov planktona v pridonnom sloe ozer. Developmental interrelation of three structural planktonic components in the benthic layer of lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in:Hydrobiol. J.)
Volume: 17(1):8-14, figs. 1-3, tabs. 1-2, as: Babitskiy, V.A., T.M. Mikheyeva & G.A. Inkina, Interrelationship in the development of the three structural components of the plankton in the off-bottom zone of lakes. (1982)).
 
Lezina, A.N. 1970 Pitanie i rost segoletkov karpa v vyrostnykh prudakh rybopitomnika 'Uitash'. Nutrition and growth of carp fingerlings in nursery ponds of fish breeding farm 'Uitash'. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation, under same title, in: Hydrobiol. J.
Volume: 6(5):92-95.
 
Shcherbak, V.I., T.V. Golovko & G.A. Zhdanova 1983 Potreblenie bakterii i vodoroslei planktonnymi rakoobraznymi Kievskogo vodokhranilishcha. Consumption of Bacteria and algae by planktonic crustaceans in the Kiev Reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation, under same title, in: Hydrobiol. J. 19(1): 24-30, tabs. 1-4).
Volume: 19(1):25-31, tabs. 1-4. (21-i-1983, Russian with English summary)
 
Ivanova, M.B. 1975 No Title Available Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation, under same title, in: Hydrobiol. J., 11(4): 99-105, figs. 1-2, tabs. 1-2).
Volume: 11(4):116-123, figs. 1-2, tabs. 1-5. (12-viii-1975, Russian)
 
Kushnikova, S.N. 1974 O zooplanktone niznei Volgi. On zooplankton from the lower Volga. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Satatov (translation in: Hydrobiol. J., 10(6)).
Volume: 10(6):70-74, tabs. 1-2. (22-xi-1974, Russian.)
 
Solovkina, L.N. 1966 Rist i pitanie ryb Vashutkinykh ozer. Gidrobiologicheskoe izuchenie i rybokhozyaistvennoe osvoenie ozer krainego severa SSSR. Hydrobiological study of lakes in the extreme north of USSR and introduction of fisheries. Akad. Nauk SSSR, Vses. Gidrobiol. Obshch
Volume: 137-163, tabs. 1-17.
 
Tell, H. 1969 O leikotsitarnoi formule krovi nekotorykh promyslovykh ryb ozera Vyrts'yarv. Gidrobiologiya i ribnoe khozyaistvo vnutrennykh vodoemov Pribaltiki. Hydrobiology and fisheries of inland waters of the Baltic., Hüdrobiol. Uurim.
Volume: 5: 257-263, fig. 50, tabs. 1-2. (Russian).
 
Tassa 1966 O parazitofaune okunya Chudskogo ozera. On the parasite fauna of perch in Lake Peipsi. Gidrobiologiya i rybnoe khozyaistvo Pskovsko-Chudskogo ozera. Hydrobiology and fisheries of Lake Peipsi-Pskov., Hüdrobiol. Uurim.
Volume: 4: 294-305, figs. 1-3, tabs. 1-5. (30-xii-1966, Russian with Estonian and English summaries).
 
Volkova, L.A., V.G. Drabkova, G.I. Letanskaya, M.A. Rychkova, G.A. Stalmakova & R.E. Khokhlova 1969 Gidrobiologicheskie osobennosti malykh ozer razlichesnykh landshaftov severo-zapada SSSR, issledovannykh laboratoriei ozero-vedeniya (1962-1965 gg). Hydrobiological peculiarities of small lakes of various landscapes in the north west of the SSSR investigated by the laboratory of lands sciences, 1962-1965. Gidrobiologiya i rybnoe khozyaistvo vnutrennykh vodoemov Pribaltiki. Hydrobiology and fisheries of inland waters of the Baltic., Hüdrobiol. Uurim.
Volume: 5: 56-66, tab. 1. (25-vi-1969, Russian with English summary).
 
Samchyshyna, L.V. 2001 Fauna of Calanoida (Crustacea, Copepoda) of internal water-reservoirs of Crimea. Naukovi zapyski Ternopilskogo derzhavnogo peduniversytetu. Gidroecologia
Volume: 3(14):89-90. [In Russian.]
 
Schmidt, W.J. 1949 Altes und Neues über Strukturfarben im Tierreich. Giessener Naturwissenschaftliche Vorträge
Volume: 6:1-71.
Wilson: paper
Momot, J. 1913 Entomostraca lykow podolskich spraword, II. Gimnazjum w Stanislawonie zarok, 1913-1914.
No Volume Data Available
 
Bordjewic, Z.M. 1906 Prilozi za poznavanie faune Balkan. Poluostrva. I. Planktoorganizmi velikikh yezera Balkan. Poluostrva. (Beiträge zur Kenntnis der Fauna der balkan. Halbinsel. I. Planktonorganismen der grossen Seen.) Glas Sriske Akad.
Volume: 69:190-249.
 
Bordjewic, Z.M. 1906 Prilozi za poznavanie faune Balkan. Poluostrva. IV. Sriske diaptomide. (Beiträge zur Kenntnis der Fauna der balkan. Halbinsel. IV.) Glas Sriske Akad.
Volume: 73:77-115.
 
Gjorgjevits, Z. 1905 Prilog za poznavanje slatkovodne faune balkan. Poluostrva. I. Planktonorganizmi velikikh jezera balkan. Contribution à la connaissance de la faune d'eau douce de la péninsule balkanique. I. Organismes du plancton des grands lacs de la péninsule balkanique. Glas srp. kralj. Akad., 69, Prvi Razred
Volume: 27: 190-249, figs. 1-52. (Servo-Croatian).
 
Gjorgjevits, Z. 1907 Prilog za poznavanje slatkovodne faune balkan. Poluostrva IV. Srpske diaptomide. Glas srp. kralj. Akad., 73, Prvi Razred
Volume: 29: 77-115, figs. 1-40. ( Servo-Croatian).
 
Petkovic, S.R. 1984 Contribution to the Knowledge of Zooplankton and Microzoobenthos of Zabojsko Jezero-Lake on the Mountain Sinjajevina in Montenegro. Glas. Odj. Prir. Nauka Crnogorska Akad. Nauka Umjet.
Volume: 4: 95-105, figs.
 
Hamilton, J.D. 1963 The freshwater fauna of Hirta, St. Kilda. Glasgow Naturalist
Volume: 18(5):233-241. (iv-1963)
 
Slack, F.E. 1956 A key to the British species of the genus Cyclops O.F. Müller. Glasgow Naturalist
Volume: 17(5):250-256, figs. 1-3. (xii-1956)
Wilson: paper
O'Reilly, M.G., E. Hamilton & L. Heaney 2001 New records of amphipods and leptostracans from the Forth Sea area, with notes on their copepod parasites (Siphonostomatoida: Nicothoidae). Glasgow Naturalist
Volume: 23(6):35-42.
Wilson: paper
O'Reilly, M.G. 1998 Whale-lice (Amphipoda: Cyamidae) and sea lice (Copepoda: Caligidae) from stranded whales in the Firth of Forth. Glasgow Naturalist
Volume: 23(3):24-26.
Wilson: paper
O'Reilly, M.G. 1998 The crystal goby as a host to caligid copepod larvae. Glasgow Naturalist
Volume: 23(3):65-66.
Wilson: paper
O'Reilly, M.G. 1999 Notes on copepod parasites of polychaete worms in Scottish waters; Including the first UK records of the Californian copepod Spiophanicola spinosus Ho, 1984 (Poecilostomatoida: Spiophanicolidae). Glasgow Naturalist
Volume: 23(4):46-47, fig. 1 & unpaginated Plate 3.
Wilson: paper
O'Reilly, M.G. 2000 Notes on copepod parasites of phyllodocid polychaete worms in Scottish waters; including the first UK records of the Mediterranean copepod Phyllodicola petiti (Delamare-Deboutteville & Laubier, 1960). Glasgow Naturalist
Volume: 23(5):39-44.
Wilson: paper
O'Reilly, M.G. 2000 The copepod Hemicyclops aberdonensis (Poecilostomatoida: Clausidiidae) and its suspected host the burrowing shrimp Calocaris macandreae in the Firth of Clyde. Glasgow Naturalist
Volume: 23(5):45-47.
Wilson: paper
O'Reilly, M.G. 2001

A new species of parasitic copepod Sphaeronella gottoi n.sp. (Siphonostomatoida: Nicothoidae) from an ostracod collected off the east coast of Scotland.

Glasgow Naturalist
Volume: 23(6):43-46.
Wilson: paper
O'Reilly, M.G. 2003 A new species of parasitic copepod, Sphaeronella keppelensis n. sp. (Siphonostomatoida: Nicothoidae), from the amphipod Orchomene nanus (Kroyer, 1846) in the Firth of Clyde, Scotland. Glasgow Naturalist
Volume: 24(1):83-91. (2002)
Wilson: paper
O'Reilly, M.G. 2006 New records of Tantulocarida, parasites of marine crustaceans, from Scottish waters. Glasgow Naturalist
Volume: 24(4): 119-124.
 
O'Reilly, M.G. 2008 New records of copepods associated with ascidians from Scottish waters, including the description of a new species, Enterocola ooishiae n.sp. (Cyclopoida, Ascidicolidae), from a simple ascidian. Glasgow Naturalist
Volume: 25(1), 57-74.
Wilson: paper, PDF
O'Reilly, M.G., S. Nowacki & A. Bell 2011

New records of scaleworms and their allies (Polychaeta: Aphroditoidea and Pisionoidea), from the Clyde and Argyll Sea Area, with notes on parasitic copepods, commensal entoprocts, and other epizoans.

Glasgow Naturalist
Volume: 25(3):49-60.
 
Nicholls, A.G. 1933 Some aspects of the biology of Calanus finmarchicus. Glasgow Naturalist
Volume: 11:46-49. (iv-1933)
 
Car, L. 1901 Prilog za fauna Crustaceja. Glasn. hrv. naradosl. Drust.
Volume: 12(4-6): 55-89.
 
Car, L. 1890 Ein Beitrag zur Kenntnis der Copepoden von Triest. Glasn. hrv. naradosl. Drust.
Volume: 5:105-118, pls. 1-3.
 
Car, L. 1911 Biologijska klasifikacija i fauna nasik sladkih voda. Die biologische Klassification und die Fauna unserer Binnengewässer Glasn. hrv. prirodosl. Drust.
Volume: 23: 24-85, figs. 1-37.
 
Krmpotic, I. 1913 Prilog mikrofauna Plitvickih jezera. Glasn. hrv. prirodosl. Drust.
Volume: 25(1): 1-29.
 
Shinzar, D. 1953 Prilog prouchavanju ektoparazitske faune smutja (Lucioperca lucioperca L.) sa ribnjaka 'Echka'. Über die Ektoparasiten von Etschka-Zander. Glasn. Muz. srp. Zeml.
Volume: (B)5-6:369-379, figs. 1-10, tab. 1. (Serbo-Croatian with German summary.)
 
Petkovic, S.R. & S. Petkovic 1978 Avgustovski Elementi Limnoflore I Limnofaune Jedna Stalne Visokoplaninske Bare U Crnoj Gori U 1977. Some August Limnofloristic and Limnofaunistic Representatives in a Small High-Mountain Permanent Marsh in Crna Gora in 19777. Glasn. Rep. Zav. Zast. Prir. Muz. Titogradu
Volume: 11: 79-91. (Xii-1978, Servo-Croatian with English Summary).
 
Petkovic, S.R. 1980 Qualitative Composition of Zooplankton and Microfauna in Matanovi Blato (Preliminary Notification). Glasn. Rep. Zav. Zast. Prir. Muz. Titogradu
Volume: 13: 107-115, tab. 1. (Xii-1980).
 
Petkovic, S.R. 1977 Nove Vrste U Fauni Skadarskog Jezera. New Species to Fauna of Lake Skadar. Glasn. Rep. Zav. Zast. Prir. Muz. Titogradu
Volume: 10: 31-36. (Xi-1977, Servo-Croatian and English).
 
Vukanic, D. 1979 Quelques observations sur la plancton dans la bouches de Kotor. Glasnik
Volume: 12:171-176.
 
Car, L. 1896 Copepodi plankton iz Jadranskogo mora. (Copepoden aus dem adriatischen Meere.) Glasnik hrv. mor. naradosl. Drust. Vill.
Volume: 8:145-150. (In Croatian.)
 
Car, L. 1900 Resultate einer naturwissenschaftlichen Studienreise des Dr. L. Car. Glasnik hrvat naradosl. Drust.
Volume: 12(1-3):135-141.
 
Kazic, D.M. 1978 The endohelminths and seasonal dynamics of parasites of Pachychilon pictum (Heckel et Kner 1858), (Cyprinidae Pisces) from Skadar Lake. Glasnik Republickog Zavoda za Zastitu Pridode i Prirodnjackog Muzeja Titogradu
Volume: 11:5-29. (In Croatian.)
 
Abramova, E.N. & K. Tuschling 2005 A 12-year study of the seasonal and interannual dynamics of mesozooplankton in the Laptev Sea: Significance of salinity regime and life cycle patterns. Global and Planetary Change
Volume: 48(1-3):141-164. Afanasiev, V.I.
 
Martin, P., X. Boes, B. Goddeeris & N. Fagel 2005 A qualitative assessment of the influence of bioturbation in Lake Baikal sediments. Global and Planetary Change
Volume: 46(1-4):87-99.
 
Martin, P., M.R. van der Loeff, N. Cassar, P. Vandromme, F. d'Ovidio, L. Stemmann, R. Rengarajan, M. Soares, H.E. Gonzalez, F. Ebersbach, R.S. Lampitt, R. Sanders, B.A. Barnett, V. Smetacek & S.W.A. Naqvi 2013 Iron fertilization enhanced net community production but not downward particle flux during the Southern Ocean iron fertilization experiment LOHAFEX. Global Biogeochemical Cycles
Volume: 27(3):871-881. 10.1002/gbc.20077
 
Koppelmann, R., H. Weikert, C. Halsband-Lenk & T. Jennerjahn 2004 Mesozooplankton community respiration and its relation to particle flux in the oligotrophic eastern Mediterranean. Global Biogeochemical Cycles
Volume: 18: GB1039, doi: 10.1029/2003GB002121.
 
Buitenhuis, E.T., C. Le Quéré, O. Aumont, G. Beaugrand, A. Bunker, A. Hirst, T. Ikeda, T. O'Brien, S. Piontkovski & D. Straile 2006 Biogeochemical fluxes through mesozooplankton. Global Biogeochemical Cycles
Volume: 20: GB2003 doi:10.1029/2005GB002511.
 
Möllmann, C., R. Diekmann, B. Müller-Karulis, G. Kornilovs, M. Plikshs & P. Axe 2009 Reorganization of a large marine ecosystem due to atmospheric and anthropogenic pressure: a discontinuous regime shift in the Central Baltic Sea. Global Chane Biology
Volume: 15(6):1377-1393.
 
Molinero, J.C., F. Ibanez, S. Souissi, E. Buecher, S. Dallot & P. Nival 2008 Climate control on the long-term anomalous changes of zooplankton communities in the Northwestern Mediterranean. Global Change Biology
Volume: 14(1):11-26.
 
Chiba, S., H. Sugisaki, M. Nonaka & T. Saino 2009 Geographical shift of zooplankton communities and decadal dynamics of the Kuroshio–Oyashio currents in the western North Pacific. Global Change Biology
Volume: 15(7):1846-1858.
 
Chiba, S., K. Tadokoro, H. Sugisaki & T. Saino 2006 Effects of decadal climate change on zooplankton over the last 50 years in the western subarctic North Pacific. Global Change Biology
Volume: 12(5):907-920.
 
Chételot, J. & M. Amyot 2009 Elevated methylmercury in High Arctic Daphnia and the role of productivity in controlling their distribution. Global Change Biology
Volume: 15(3):706-718.
 
Schlüter, M.H., A. Merico, M. Reginatto, M. Boersma, K.H. Wiltshire & W. Greve 2010 Phenological shifts of three interacting zooplankton groups in relation to climate change. Global Change Biology
Volume: 16(11):3144-3153.
 
Straile, D. & R. Adrian 2000 The North Atlantic Oscillation and plankton dynamics in two mid European lakes. Global Change Biology
Volume: 6:1-8.
 
Beaugrand, G. & R.R. Kirby 2010 Climate, plankton and cod. Global Change Biology
Volume: 16(4):1268-1280.
 
Holzapfel, A.M. & R.D. Vinebrooke 2005 Environmental warming increases invasion potential of alpine lake communities by imported species. Global Change Biology
Volume: 11(11):2009-2015.
 
Thor, P. & S. Dupont 2015 Transgenerational effects alleviate severe fecundity loss during ocean acidification in a ubiquitous planktonic copepod. Global Change Biology
Volume: 21(6):2261-2271. 10.1111/gcb.12815 JUN 2015
 
Keister, J.E.. E. Di Lorenzo, C.A. Morgan, V. Combes & W.T. Peterson 2011 Zooplankton species composition is linked to ocean transport in the Northern California Current. Global Change Biology
Volume: 17(7):2498-2511.
 
Adrian, R., S. Wilhelm & D. Gerten 2006 Life-history traits of lake plankton species may govern their phenological response to climate warming. Global Change Biology
Volume: 12(4):652-661.
 
Seebens, H., U. Einsle & D. Straile 2009 Copepod life cycle adaptations and success in response to phytoplankton spring bloom phenology. Global Change Biology
Volume: 15(6):1394-1404.
 
MacKenzie, B.R., H. Gislason, C. Möllmann & F.W. Köster 2007 Impact of 21st century climate change on the Baltic Sea fish community and fisheries. Global Change Biology
Volume: 13:1348-1367.
 
Cripps, G., P. Lindeque & K.J. Flynn, 2014 Have we been underestimating the effects of ocean acidification in zooplankton? Global Change Biology
Volume: 20(11):3377-3385. 10.1111/gcb.12582 NOV 2014
 
Mullin, M.M. 1998 Interannual and interdecadal variation in California Current zooplankton: Calanus in the late 1950s and early 1990s. Global Change Biology
Volume: 4(1):115-119.
 
Soreide, J.E., E.B. Leu, M.J. Graeve & S. Falk-Petersen 2010

Timing of blooms, algal food quality and Calanus glacialis reproduction and growthin a changing Arctic.

Global Change Biology
Volume: 16(11):3154-3163.
 
Wissel, B., R.N. Cooper, P.R. Leavitt & S.V. Pham 2011 Hierarchical regulation of pelagic invertebrates in lakes of the northern Great Plains: a novel model for interdecadal effects of future climate change on lakes. Global Change Biology
Volume: 17(1):172-185.
 
Sommer, U. & A. Lewandowska 2011 Climate change and the phytoplankton spring bloom: warming and overwintering zooplankton have similar effects on phytoplankton. Global Change Biology
Volume: 17(1):154-162.
 
Laspoumaderes, C., B. Modenutti, M. Sol Souza, M. Bastidas Navarro, F. Cuassolo & E. Balseiro 2013 Glacier melting and stoichiometric implications for lake community structure: zooplankton species distributions across a natural light gradient. Global Change Biology
Volume: 19(1):316-326.
 
Frederiksen, M., T. Anker-Nilssen, G. Beaugrand & S. Wanless 2013 Climate, copepods and seabirds in the boreal Northeast Atlantic - current state and future outlook. Global Change Biology
Volume: 19(2):364-372.
 
Lefebure, R., R. Degerman, A. Andersson, S. Larsson, L.O. Eriksson, U. Bamstedt & P. Bystrom 2013 Impacts of elevated terrestrial nutrient loads and temperature on pelagic food-web efficiency and fish production. Global Change Biology
Volume: 19(5):1358-1372. 10.1111/gcb.12134
 
Fisher, J.L., W.T. Peterson & R.R. Rykaczewski 2015 The impact of El Nino events on the pelagic food chain in the northern California Current. Global Change Biology
Volume: 21(12):4401-4414. 10.1111/gcb.13054 DEC 2015
 
Hampton, S.E., L.R. Izmest'eva, M.V. Moore, S.L. Katz, B. Dennis & E.A. Silow 2008 Sixty years of environmental change in the world's largest freshwater lake - Lake Baikal, Siberia. Global Change Biology
Volume: 14(8):1947-1958.
 
Blenckner, T., R. Adrian, D.M. Livingstone, E. Jennings, G.A. Weyhenmeyer, D.G. George, T. Jankowski, M. Järvinen, C.N. Aonghusa, T. Nõges, D. Straile & K. Teubner 2007 Large-scale climatic signatures in lakes across Europe: a meta-analysis. Global Change Biology
Volume: 13(7):1314-1326.
 
Kristiansen, T., C. Stock, K.F. Drinkwater & E.N. Curchitser 2014 Mechanistic insights into the effects of climate change on larval cod. Global Change Biology
Volume: 20(5):1559-1584. 10.1111/gcb.12489 MAY 2014
 
Wassmann, P., C.M. Duarte, S. Augustí & M.K. Sejr 2011 Footprints of climate change in the Arctic Marine Ecosystem. Global Change Biology
Volume: 17(2):1235-1249.
 
Lynam, C.P., M.K.S. Lilley, T. Bastian, T.K. Doyle, S.E. Beggs & G.C. Hays 2011 Have jellyfish in the Irish Sea benefited from climate change and overfishing? Global Change Biology
Volume: 17(2):767-782.
 
Reygondeau, G. & G. Beaugrand 2011

Future climate-driven shifts in distribution of Calanus finmarchicus.

Global Change Biology
Volume: 17(2):756-766.
 
Carrillo, P., A. Delgado-Molina, J.M. Medina-Sánchez, F.J. Bullejos & M. Villar-Argaiz 2008 Phosphorus inputs unmask negative effects of ultraviolet radiation on algae in a high mountain lake. Global Change Biology
Volume: 14(2):423-439.
 
Beaugrand, G., C. Luczak & M. Edwards 2009 Rapid biogeographical plankton shifts in the North Atlantic Ocean. Global Change Biology
Volume: 15(7):1790-1803.
 
Beaugrand, G. & P.C. Reid 2003 Long-term changes in phytoplankton, zooplankton and salmon related to climate. Global Change Biology
Volume: 9(6):801-817.
 
Isla, J.A., K. Lengfellner & U. Sommer 2008 Physiological response of the copepod Pseudocalanus sp. in the Baltic Sea at different thermal scenarios. Global Change Biology
Volume: 14(4):895-906.
 
Sommer, U. & K. Lengfellner 2008 Climate change and the timing, magnitude, and composition of the phytoplankton spring bloom. Global Change Biology
Volume: 14(6):1199-1208.
 
Rebstock, G.A. 2002 Climatic regime shifts and decadal-scale variability in calanoid copepod populations off southern California. Global Change Biology
Volume: 8(1): 71-89.
 
Wagner, C. & R. Adrian 2009 Exploring lake ecosystems: hierarchy responses to long-term change? Global Change Biology
Volume: 5:1104-1115.
 
Hinder, S.L., M.B. Gravenor, M. Edwards, C. Ostle, O.G. Bodger, P.L.M. Lee, A.W. Walne & G.C.Hays 2014 Multi-decadal range changes vs. thermal adaptation for north east Atlantic oceanic copepods in the face of climate change. Global Change Biology
Volume: 20(1):140-146. 10.1111/gcb.12387
 
Knillmann, S., N.C. Stampfli, Y.A. Noskov, M.A. Beketov & M. Liess 2013

Elevated temperature prolongs long-term effects of a pesticide on Daphnia spp. due to altered competition in zooplankton communities.

Global Change Biology
Volume: 19(5):1598-1609. 10.1111/gcb.12151
 
Sun, S. & G.T. Zhang 2005 Over-summering strategy of Calanus sinicus. Global Change Newsletter
Volume: 62:12-13.
 
Faurby, S. & P. Funch 2011 Size is not everything: a meta-analysis of geographic variation in microscopic eukaryotes. Global Ecology & Biogeography
Volume: 20(3):475-485.
 
Sfenthourakis, S., E. Tzanatos & S. Giokas 2006 Species co-occurrence: the case of congeneric species and a causal approach to patterns of species association. Global Ecology & Biogeography
Volume: 15(1):39-49.
 
Costello, M.J. & S.P. Wilson 2011 Predicting the number of known and unknown species in European seas using rates of description. Global Ecology and Biogeography
Volume: 20(2):319-330.
 
Beaugrand, G., I. Rombouts & R.R. Kirby 2013 Towards an understanding of the pattern of biodiversity in the oceans. Global Ecology And Biogeography
Volume: 22 (4):440-449. 10.1111/geb.12009
 
Saito, H., S.I. Uye & S. Taguchi 1998 Effects of ultraviolet radiation (UVB) on marine zooplankton. Global Environmental Research
Volume: 2(2): 203-210
 
Ziller, S.R., J.K Reaser, L.E. Neville & K. Brandt (eds.) 2005 Especies alienñgenas invasoras en SudamÉrica: informes nacionales & directorio de recursos. Invasive alien species in South America: national reports & directory of resources. Global Invasive Species Programme, Cape Town, South Africa
Volume: :82 pp. http://www.gisp.org/downloadpubs/IASSouthAmericaNatReps.pdf (In Spanish.)
 
Ochang, S.N., E.O. Ayotunde & I.B. Okey 2005 Some aspect of the physico-chemical and biological properties of Cross river, an inland water body in South-eastern Nigeria. Global Journal of Agricultural Sciences
Volume: 4(2):139-158.
 
Wokem, G.A. 2004 Studies on physico-chemical properties of pond water in relation to zooplanktonic organisms of the ponds of Oso-Edda in Afikpo, Ebonyi State Nigeria. Global Journal of Environmental Sciences
Volume: 2(2):82-87. (For 2003.)
 
Rajthilak, C., P. Perumal, A. Murugan, S.S. Jayaraj & P. Santhanam 2010

Study on the molecular variations among marine copepods (Acrocalanus gracilis and Euterpina acutifrons) isolated from Vellar estuary – south east coast of India.

Global Journal of Molecular Sciences
Volume: 5(1):7-11.
 
Kagalou, I., G. Tsimarakis & I. Paschos 2001 Water chemistry and biology in a shallow lake (Lake Pamvotis - Greece). Present state and perspectives. Global Nest: the International Journal
Volume: 3(2):85-94.
 
El-Mohsen, A.M.H., M.A. Hassan & H.A.M. Osman, Hussien 2013

Protochondracanthus alatus infesting gills of some marine fish species.

Global Veterinaria
Volume: 11(4):406-413.
 
Abdel-Hady, O.K., E.M. Bayoumy & H.A.M. Osman 2009 New copepodal ergasilid parasitic on Tilapia zilli from Lake Temsah with special reference to its pathological effect. Global Veterinaria
Volume: 2(3):123-129. http://www.idosi.org/gv/gv2(3)08/6.pdf
 
El-Karim, A., M.S. Fishar, M.R. Abd El-Gawad & S. Soad 2009 Epiphytic algae and macroinvertebrates communities of Myriophyllum spicatum Lemm and their cascade in the littoral food web of Lake Nasser, Egypt. Global Veterinaria
Volume: 3(3):165-177.
 
Pitard, E. 1897 Recherches sur la distribution des organismes inférieurs dans le lac de Genève. Globe, Journal Géographique, Organe de la Société de Géographie de Genève
Volume: 36:62-73.
Wilson: paper
Renz, J., H.J. Hirche & S. Grabbert 2007 Differences in life history traits of congeneric copepod species. GLOBEC International Newsletter
Volume: 13(2): 58-59.
 

All Other Pages


[ TOP ]