Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 70189 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Solonchenko, A.I. & T.M. Kovaleva 1985 Larvas Thynnascaris aduncum larvas in Pseudocalanus elongatus. Ekologiya Morya
Volume: 20:65-66.
 
Skryabin, V.A. 1980 Mikrozooplankton yugo-vostochnoi chasti Atlanticheskogo okeana. Microzooplankton in the south-eastern part of the Atlantic Ocean. Ekologiya Morya
Volume: 4:30-35, figs. 1-4. (14-xi-1980, Russian with English summary.)
 
Skryabin, V.A. 1983 Issledovaniya mikrozooplanktona v Liguriiskom more i severo-vostochnoi chasti tropicheskoi Atlantiki. Study of microzooplankton in the Ligurian Sea and north-eastern part of the tropical Atlantics. Ekologiya Morya
Volume: 16:51-53, figs. 1-2. (28-xi-1983, Russian with English summary.)
 
Bityukov, E.P. & P.V. Evstigneev 1982 Osnovnye cherty svetoizlucheniya i ego vidovaya spetsifichnost' u kopepod roda Pleuromamma. Main characteristics of luminescence and its species specificity in copepods of genus Pleuromamma. Ekologiya Morya
Volume: 11:53-62, figs. 1-3, tabs. 1-2. (10-xii-1982)
 
Bileva, O.K., V.I. Greze, A.V. Kovalev, V.K. Moryakova & V.A. Skrjabin 1982 Sravitel'naya kharakteristika zooplanktona i ego biologichesko struktury v Ionicheskom i Sardinskom moryakh. Comparative characterization and biological structure of zooplankton in the Ionian and Sardinian seas. Ekologiya Morya
Volume: 8:46-55, figs. 1-4, tabs. 1-7. (17-iii-1982, Russian with English summary).
 
Muravskaya, Z.A., E.V. Pavlova & G.E. Shul'man 1980 O potreblenii kisloroda i ekskretsii azota u Calanus helgolandicus (Claus) i Pontella mediterranea Claus. Oxygen consumption and nitrogen excretion in Calanus helgolandicus (Claus) and Pontella mediterranea. Ekologiya Morya
Volume: 1980(2):33-40, tabs. 1-4. (2-v-1980, Russian with English summary)
 
Naidenova, N.N. 1986 Reproduction rate and production in Zoothamnium sp. on Acartia clausi (Copepoda) in the Black Sea. Ekologiya Morya
Volume: 24:59-63. (Russian with English summary.)
 
Greze, V.N., E.A. Pavlova, A.A. Shmeleva & E.P. Delalo 1982 Zooplankton i ego kolichestvennoe raspredelenie v vostochnom Sredizemno mor'e. Zooplankton in the eastern Mediterranean and its quantitative distribution. Ekologiya Morya
Volume: 8:37-46, fig., tabs. 1-4. (17-iii-1982, Russian with English summary).
 
Minkina, N.I. 1983 Prostranstvenno-vremennye kharakteristiki plavaniya kopepod. Space-time characteristics of copepod swimming. Ekologiya Morya
Volume: 14:38-44, figs. 1-4, tab. (15-iii-1983, Russian with English summary).
 
Minkina, N.I. & E.V. Pavlova 1981 Velichiny gidrodinamicheskogo soprotivleniya i moshchosti pri raznykh rezhimakh plavaniya u Calanus helgolandicus. Hydrodynamic drag and power at variable swimming in Calanus helgolandicus (Claus). Ekologiya Morya
Volume: 7:63-75, fig., tabs. 1-4. (16-vii-1981, Russian with English summary).
 
Minkina, N.I. & E.V. Pavlova 1992 Concerning the difference between natural and laboratory respiration levels in sea copepods. Ekologiya Morya
Volume: 40:77-84.
 
Kovaleva, T.M. 1984 Effect of algae size and concentration on the consumption rate of two species of marine copepods. Ekologiya Morya
Volume: 31:20-35. (Russian)
 
Tchmyr, V.D. 2001 Production and energetic balance of two Black Sea Copepoda species in natural environment. Ekologiya Morya
Volume: 55: 28-32 (Russian)
 
Svetlichny, L.S. 1980 O nekotorykh dinamicheskikh parametrakh passivnogo pogruzheniya tropicheskikh kopepod. On certain dynamic parameters of tropical copepod passive submersion. Ekologiya Morya
Volume: 2:28-33, fig., tabs. 1-2. (2-iv-1980, Russian with English summary)
 
Svetlichny, L.S. 1980 Raspredelenie setnogo planktona v subtropicheskikh i subantarkticheskikh vodakh yugo-vostochnoi chasti Atlantiki. The distribution of net plankton in subtropical and subantarctic waters of the south-eastern part of the Atlantic Ocean. Ekologiya Morya
Volume: 4:25-29. (14-xi-1980, Russian with English summary)
 
Svetlichny, L.S. 1983 Vychislenie biomassy planktonnykh kopepod pri pomoshchi koeffitsientov proportional'nosti mezhdu ob'emom i fineinymi razmerami tela. Calculation of planktonic copepod biomass by means of coefficients of proportionality between volume and linear dimensions of the body. Ekologiya Morya
Volume: 15:46-58. (4-xi-1983, Russian with English summary)
 
Svetlichny, L.S. 1992 Concerning biohydrodynamics of the steady and unsteady locomotion in copepods. Ekologiya Morya
Volume: 40:84-89.
 
Svetlichny, L.S. 1992 Zavisimost' udel'no skorosti dykhaniya kopepod ot mekhanichesko energii lokomotsii. Dependence of the specific respiration rate of copepods on mechanical energy of locomotion. Ekologiya Morya
Volume: 40:72-77. (Russian with English summary.)
 
Svetlichny, L.S. & B.V. Kurbatov 1983 Effektivnost' lokomotsii Calanus helgolandicus pri plavanii skachkami. Efficiency of Calanus helgolandicus locomotion in swimming by jumps. Ekologiya Morya
Volume: 12:79-83, figs. 1-2. (13-i-1983, Russian with English summary)
 
Svetlichny, L.S. & B.V. Kurbatov 1987 Effect of the body sizes on spatial-time and energy parameters of the vertical migration of copepods. Ekologiya Morya
Volume: 27:78-85. (Russian with English summary)
 
Svetlichny, L.S. & B.V. Kurbatov 1987 Applicability of the data on hydrodynamic modelling of the copepod motion to describe spasmodic conditions of their swimming. Ekologiya Morya
Volume: 27:85-90. (Russian with English summary)
 
Monchenko, V.I. 2004 Results of Copepoda Cyclopoida investigations in the Azov-Black Sea basin (fauna, zoogeography, ecology). Ekologiya Morya / Ecology of the Sea
Volume: 65:51-56. (In Russian with English abstract.)
 
Finenko, G.A., Z.A. Romanova, G.I. Abolmasova & B.E. Anninsky 2006 Trophic relations in the Black Sea planktonic community at present. Ekologiya Morya / Ecology of the Sea
Volume: 71:50-54.
 
Khanaichenko, A.N. & Yu.E. Bityukov 1999 Izbiratel'nost' pitaniya lichinok kalkana i vybor strategii ikh kormleniya. (Black Sea turbot larvae feeding selectivity and choice of feeding strategy.) Ekologiya Morya / Ecology of the Sea
Volume: 48:63-67. (In Russian; abstract in English.)
 
Guseva, E.V 2004 Meiobenthos of silt bottom sediments in Sevastopol bays (Black Sea) during 1994-2003. Ekologiya Morya / Ecology of the Sea
Volume: 66:37-41. (In Russian with English abstract.)
 
Guseva, E.V. 2004 Influence of oil pollution on meiobenthic community (experimental data). Ekologiya Morya / Ecology of the Sea
Volume: 66:33-36. (In Russian with English abstract.)
 
Kurbatov, B.V. & L.S. Svetlichny 1982 Kinematika i gidrodinamicheskoe soprotivlenie torakal'nykh nog Calanus helgolandicus. Kinematics and hydrodynamical resistance of Calanus helgolandicus (Claus) thoracic limbs. Ekologiya Morya, Kiev
Volume: 10:75-81, figs. 1-4. (22-x-1981, Russian with English summary.)
 
Khanaychenko, A.N. 1999 The effect of microalgal diet on copepod reproduction parameters. Ekologiya Moscow
Volume: 49: 56-61 (Russian).
 
Kalinkina, N.M. 2002 Prognosis of the State of aquatic animal populations under conditions of disturbed ionic composition of water. Ekologiya Moscow
Volume: 1: 32-35 (Russian).
 
Monchenko, V.I. & V.V. Anistratenko 2001 An attempt of euryhalinity assessment of some animal groups according to their specific diversity in the seas with different salinity. Ekologiya Moscow
Volume: 56: 35-40 (Russian).
 
Illyova, M. 1999 Impact of oxbow reconnection on littoral planktonic crustacean structure (Crustacea, Branchiopoda and Copepoda) in the River Morava flood plain. Ekologiya, Bratislava
Volume: 18(3):277-286.
 
Vetzler, N.M. 1992 Changes in zooplankton community structure as a result of the redfish numbers increase in the lake of Dal'nee (Kamchatka). Ekologiya, Moscow
Volume: 6:56-61.
 
Khazov, A.R., N.M. Kalinkina & L.I. Vlasova 1999 Stability of communities of hydrobionts and assessment of their biological diversity under conditions of mineral pollution of waters of northwestern Karelia. Ekologiya, Moscow
Volume: 5:373-374. (In Russian.)
 
Gorbacheva, E.A. & A.M. Lapteva 1996 Experimental assessment of the effect of gas condensate on marine organisms in the Barents Sea. Ekologiya, Moscow
Volume: 4:293-296. (Russian.)
 
Zaripova, R.S. 1993 Life cycles and trophic relations of Heterocape appendiculata Sars (Copepoda, Calanoida) in the eutrophic Pskovsky Lake. Ekologiya, Moscow
Volume: 2:58-63.
 
Zharikova, T.I., N.A. Izyumova & M.A. Stepanova 1995 On features of bream infection by ectoparasites in a number of areas of Gorki Reservoir. Ekologiya, Moscow
Volume: 2:136-139. (Russian.)
 
Kovalev, A.V. 1970 Nekotorye ekologo-morfologicheskie osobennosti giponeistonnykh i planktonnykh Copepoda (Crustacea). Ekologiya, Sverdlovsk
Volume: 2(1):87-91, fig., tabs. 1-2.
 
Skoptzov, V.G. & T.V. Solomatova 1984 Influence of fish press upon the state of some plankton crustacean populations. Ekologiya, Sverdlovsk
Volume: 1984(1):86-87. (Russian.)
 
Alekseev, V.R. 1989 Rol' fotoperrioda i drugikh faktorov vneshne' i sredy v induktsii diapauzy u tsiklopov vremennykh vodoemov na primere Metacyclops minutus (Claus). Role of photoperiod and other environmental factors in diapause induction in small crustaceans of the desiccating ponds exemplified by Mesocyclops minutus (Claus). Ekologiya, Sverdlovsk
Volume: 1989(5):51-57. (In Russian; Translation in Soviet Journal of Ecology.)
 
Vekhov, N.V. 1988 Osobennosti zhiznennykh tsiklov vesnologikh rakoobraznikh semestva Diaptomidae (Crustacea, Calanoida) v vodoemov subarkticheskogo regiona evropy. Ekologiya, Sverdlovsk
Volume: 1988(3):54-66.
 
Varbapetyan, S.M. 1972 Troficheskie svyazi khishchnykh rakoobraznykh v ozernom zooplanktona. Trophic connections of raptorial Crustacea (Cyclops scutifer Sars and Leptodora kindtii Focke) in lake zooplankton. Ekologiya, Sverdlovsk
Volume: 3(3):38-44, tabs. 1-4. (5-v-1972, Russian.)
 
Pechen-Finenko, G.A. & T.V. Pavlovskaya 1983 Effect of environmental temperature on the rate of food consumption and transformation in certain marine crustaceans. Ekologiya, Sverdlovsk
Volume: 3:54-60, illustr.Translated In: Soviet J. Ecol. 14(3): 168-174
 
Vizer, L.S. 1989 (Distribution of mass species of plankton crustaceans in the Lake of Chany according to salinity gradient.) Ekologiya, Sverdlovsk
Volume: 1989(4):86-88. (Russian.)
 
Kurashov, E.A. 1989 Eksperimental'noe izuchenie pitaniya litoral'nykh khishchnikov Acanthocyclops viridis Jurine i Atractides (Megapus) gracilis Sokolov meobentosom v Ladozhskom ozera. Experimental study of meiobenthos-nutrition in littoral predators Acanthocyclops viridis Jurine and Atractides (Megapus) gracilis Sokolov in the Ladozhsky Lake Ekologiya, Sverdlovsk
Volume: 1989(1):42-49. (Russian.)
 
Piontkovsky, S.A. & G.A. Goldberg 1984 Sootnoshenie prostranstvennoi i vremennoi izmenchivosti planktonnykh poley. (Correlation between spatial and temporal variability of planktonic fields). Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol. 15(1): 37-40, figs. 1-4, tab. 1, as: Piontkovsky, S.A. & G.A. Goldberg, Relationship of space and temporal variability of the plankton fields. (ix-1984)).
Volume: 1984(1):42-46, figs. 1-4, tab. (2-ii-1984, Russian.)
 
Gutel'makher, B.L. 1975 Fil'tratsionnoe pitanie rachkobogo zooplanktona. Filtratory nutrition of Cladoceria zooplankton. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol. 6(4): 362-366, figs. 1-2, tabs. 1-3, as: Filter feeding of crustacean zooplankton.
Volume: 6(4):(18-vii-1975; Russian.)
 
V'yushkova, V.P. 1976 Struktura sezonnykh kompleksov zooplanktona Volgogradskogo vodokhranilishcha. Zooplankton seasonal complexes structure in the Volgograd water reservoir. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol. 7(5): 419-424, fig. 1, tabs. 1-3, as: Structure of seasonal zooplankton complexes of Volgograd reservoir).
Volume: 7(5): 41-46, fig., tabs. 1-3. (28-ix-1976, Russian)
 
Kozlova, I.V. 1979 K ekologii massovykh rakoobraznykh solonovatogo ozera Duvankul'. To ecology of abundant Crustacea of saltish Lake Duvankul'. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol., 10(4): 358-359, as: Ecology of abundant crustaceans in the brackish Lake Davankul').
Volume: 1979(4):103-105. (19-vii-1979, Russian with English summary.)
 
Sergeev, V.N. & V.N. Ryabova 1981 Analiz sezonnoi suktsessii zooplanktona vostochnoi chasti Finskogo zaliva. Analysis of seasonal succession of zooplankyon of the eastern part of Finnish Bay. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol., 12(3): 187-193, figs. 1-5, tab. as: An analysis of the seasonal succession of zooplankton in the eastern part of the Gulf of Finland. (1982)).
Volume: 1981(3):78-85, figs. 1-5, tab. (27-v-1981, Russian.)
 
Pechen-Finenko, G.A. 1971 Effektivnost' Usvoeniya Pishchi Planktonnymi Rakoobraznymi. Effectiveness of the Assimilation of Food by Plankton Crustaceans. Ekologiya, Sverdlovsk (Translation in: Soviet J. Ecol., 2(3): 238-244, figs. 1-4, tabs. 1-2).
Volume: 2(3):64-72, figs. 1-4, tabs. 1-2. (8-Vi-1971, Russian with English Summary)
 
Ivanova, M.B. 1973 Produktsiya populyatsii planktonnykh zhivotnykh v presnykh vodakh SSSR. Production of zooplancton populations in fresh water of the USSR. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol., 4(3): 124-132, fig. 1, tabs. 1-4. (iv-1974)).
Volume: 4(3):52-62, figs. 1, tabs. 1-4. (18-v-1973, Russian.)
 
Stepanova, L.A. 1973

Sravnitel'naya otsenka dvukh sposobov rascheta produktsii na primere zooplanktona ozera Il'men'. Comparative evaluation of two methods of calculating zooplankton production in the Lake Ilmen population.

Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol., 4(6):476-482, figs. 1-4, tabs.1-2)
Volume: 4(6):18-25, fis.1-4, tabs.1-2.
Wilson: paper, PDF
Pechen-Finenko, G.A., A.P. Ostapenya, V.A. Babitskii & E.B. Pavel'eva 1975 Potreblemie I Ispol'zovanie Pishchi Eudiaptomus graciloides (Lill.) V Zimnikh Usloviyakh. Food Utilization and Requirements by Eudiaptomus graciloides (Lill.) in Winter. Ekologiya, Sverdlovsk (Translation in: Soviet J. Ecol., 6(1): 14-18, figs. 1-3, tabs. 1-2.)
Volume: 6(1):21-26, figs. 1-3, tabs. 1-2. (6-i-1975, Russian.)
 
Prikhod'ko, T.I. 1976 Matematicheskoe modelirovanie populyatsii planktonnykh rakoobraznykh. Mathematic modelling the population of planktonic Crustacea. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol., 7(1): 1-8, figs. 1-5, tab., as: Mathematical modelling of planktonic Crustacea).
Volume: 7(1):5-14, figs. 1-5, tab. (20-i-1976, Russian.)
 
Kryuchkova, N.M. 1976 Skorost' i effektivnost' fil'tratsionnogo putaniya u nekotorykh vidov presnovodnykh planktonnykh rakoobraznykh. Rate and efficiency of filtratory nutrition of some species of freshwater planktonic crustaceans. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol., 7(1): 62-67, figs. 1-8, as: Rate and effectiveness of filter feeding in several species of freshwater planktonic Crustaceans).
Volume: 1976(1):82-88, figs. 1-8. (20-i-1976, Russian.)
 
Babitsky, V.A. 1976 Somaticheskaya, generativnaya produktsiya i razmery planktonnykh rakoobraznykh. Somatic, generative production and sizes of planktonic crustaceans. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in:Soviet J. Ecol., 7(5):425-430, figs. 1-6, tabs. 1-2, as: Somatic and generative reproduction and size of planktonic crustaceans).
Volume: 1976(5):47-52, figs. 1-6, tabs. 1-2. (28-ix-1976, Russian)
 
Bekleyen, A. & B. Tas 2008 Cernek Golunun (Samsun) Zooplankton Faunasi. Zooplankton fauna of Cernek Lake (Samsun). Ekoloji
Volume: 17(67): 24-30.
 
Tavsanoglu, U.N., R. Maleki & N. Akbulut 2015 Effects of Salinity on the Zooplankton Community Structure in Two Maar Lakes and One Freshwater Lake in the Konya Closed Basin, Turkey. Ekoloji
Volume: 24(94):25-32.
 
Bogut, I., J. Vidakovic, D. Cerba & G. Palijan 2009 Epiphytic meiofauna in stands of different submerged macrophytes. Ekoloji
Volume: 18(70):1-9.
 
Büyükates, Y. & Ö.E. Inanmaz 2010 The annual mesozooplankton dynamics and influence of environmental parameters in an urbanized harbor (Kepez Harbor-Dardanelles Strait, Turkey). Ekoloji
Volume: 19(74)60-68.
 
Yagci, M.A. & M.R. Ustaoglu 2014 Relationships with some physicochemical parameters and zooplankton abundance with depth in Lake Iznik, Bursa, Turkey. Ekoloji, Turkey
Volume: 23(93):36-42. 10.5053/ekoloji.2014.935
 
Yagci, M.A. & M.R. Ustaoglu 2014 Relationships with some physicochemical parameters and zooplankton abundance with depth in Lake Iznik, Bursa, Turkey. Iznik Golu (Bursa/Turkiye) Zooplanktonunun Derinlige Bagli Yogunlugu, Cesitliligi ve Fizikokimyasal Parametreler ile Iliskileri. Ekoloji, Turkey
Volume: 23(93):36-42.
 
Gaevskaya, A.V. 2004 Parasites and diseases of marine and oceanic fishes in natural and culture conditions. EKOSI- Gidrofizika, Sevastopol
Volume: 237 pp. [In Russian.]
 
Drzycimski, I., J. Chojnacki & M. Radziun 1972 Ekologia zooplanktonu południowego Bałtyku. [Ecology of the zooplankton of the southern Baltic.] Ekosystemy Morskie, Gdynia, Ser. Biol.
Volume: 2: 73-91. [In Polish.]
 
Ciszewski, P. 1972 Rozkład przestrzenny i czasowy biomas zooplanktonu w południowym Bałtyku. [Spatial variations and period of zooplankton biomass in the southern Baltic.] Ekosystemy Morskie, Gdynia, Seria Biologia
Volume: 2:147-163. [In Polish.]
 
Roots, O. 1990 Polychlorinated biphenyls and chlororganic pesticides in the Baltic Sea zooplankton and fish. Eksperimental'naya Vodnaya Toksikologiya
Volume: 14:39-43, 4, 21-22.
 
Jevstigneev, P. 1990 The influence of some toxic substances on the bioluminescence of marine copepods. Eksperimental'naya Vodnaya Toksikologiya
Volume: 4:105-119, 8, 25-26.
 
Zandamne, A. & G. Zelcans 1988 Estimation of toxic effect of silatrane compounds on the survival of marine crustaceans. Eksperimental'naya Vodnaya Toksikologiya
Volume: 13:102-111, 4, 9.
 
Aksyonova, Y., Z. Kopilova, Z. Trufanovan & M. Sheinin 1973 About the influence of chloropos on some species of freshwater phyto- and zooplankton. Eksperimental'naya Vodnaya Toksikologiya
Volume: 3:89-96. (Russian with English summary.)
 
Balushkina, E.V. & G.G. Vinberg 1979 Zavisimost' mezhdu dlinoi i massoi tela planktonnykh rakoobraznykh. [Dependence between body length and mass of planktonic crustaceans.] Eksperimental'nye i polevye issledovaniya biologicheskikh osnov produktivnosti ozer. Nauka Press, Moscow.
Volume: Pp. 58-79. [In Russian.]
 
Gasca, R. & E. Suárez (eds.). 1996 Introducción al estudio del zooplancton marino. [Introduction to the study of marine zooplankton.] El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Chetumal, Mexico.
Volume: 711 pp. [In Spanish.]
 
Suárez-Morales, E. & M.A. Gutiérrez-Aguirre 2001 Morfología y taxonomía de los Mesocyclops (Crustacea: Copepoda: Cyclpoida de México. El Colegio de la Frontera Sur. Chetumal, Mexico
Volume: :1-202.
Wilson: paper
Gessner, F. 1968 El plancton del Lago de Valencia. El Lago, Valencia
Volume: 2:98-100.
 
Baker, C. & A. Avenant-Oldewage 1990 On the morphology of the digestive tract of Argulus japonicus Thiele, 1900 (Crustacea: Branchiura). Electron Microscopy Society of South Africa
Volume: 20:197-198.
 
Sarkar, U.K. & P.K. Deepak 2009

The diet of clown knife fish Chitala chitala (Hamilton-Buchanan), an endangered nothopterid from different wild population (India).

Electronic Journal of Ichthyology
Volume: 1:11-20.
 
Tuncer, S., E.S. Celik & A. Öktener 2010

Pennella filosa (L., 1758) (Copepoda: Pennellidae) on greater amberjack Seriola dumerili (Risso, 1810) from Turkey.

Electronic Journal of Ichthyology
Volume: 6(2):27-30.
Wilson: PDF
Castriota, L., M.G. Finoia & F. Andaloro 2005 Trophic interactions between Xyrichtys novacula (Labridae) and juvenile Pagrus pagrus (Sparidae) in the central Mediterranean Sea. Electronic Journal of Ichthyology
Volume: 2:54-60.
 
Öktener, A., A. Alas & K. Solak 2010

Findings of fish lice, Argulus foliaceus (Crustacea; Branchiura) in Turkey.

Electronic Journal of Ichthyology
Volume: 1:9-14.
Wilson: PDF
Bowszys, M., E. Hirsz & E. Paturej 2006 The role of macrophytes in the diurnal distribution of crustacean zooplankton in a littoral of a shallow, macrophyte-dominated lake. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Volume: 9(2): Article 18. http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue2/art-18.html
 
Chojnacki, J.C. & E. Antończak 2008 Seasonal changes in the neritic zone mesozooplankton of Pomeranian Bay in 2000. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Volume: 11(4), #29. http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue4/art-29.html
 
Paturej, E. 2006 Assessment of the trophic state of the coastal Lake Gardno based on community structure and zooplankton-related indices. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Volume: 9(2): Article 17. http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue2/art-17.html
 
Pelczarski, W. 2006 Utilisation of treated sewage grown zooplankton in whitefish Coregonus lavaretus (L.) fry rearing. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Volume: 9(1): Article 36. http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue1/art-36.html
 
Czerniawski, R. 2008 Zooplankton exported from retention reservoirs at the post-production waste water treatment plant. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Volume: 11(4): No. 18. http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue4/art-18.html
 
Gozdziejewska, A., E. Paturej & A. Krajewska-Soltys 2006 Effects of environmental factors on the occurrence of the Harpacticoida in the zooplankton and in the diet of the smelt Osmerus eperlanus (L.) in the Vistula Lagoon. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Volume: 9(2): Article 16. http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue2/art-16.html
 
Wieski, K. 2002 Feeding of vendace in Lake Miedwie (NW Poland). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Volume: 5(1) http://www.ejpau.media.pl/series/volume5/issue1/fisheries/art-02.html
 
Piasecki, W. 2000 Attacks of cyclopoid Acanthocyclops robustus (Sars) on newly hatched Cyprinids. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Volume: 3(1):1-13.
Wilson: paper
Furgala-Selezniow, G., A. Mamcarz & A. Skrzypczak 2006 Food selection of peled larvae (Coregonus peled Gmel.), reared in illuminated cages in different water bodies. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Volume: 8(2): Article 34. http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue2/art-34.html
 
Szlauer, B. 1999 Zooplankton-based assessment of the Lake Miedwie (north-western Poland) trophic status. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Fisheries 2(1). Available Online:
Volume: http://www.ejpau.media.pl/series/volume2/issue1/fisheries/art-01.html
 
Avenant-Oldewage, A. 1993 Aspects of the ultra structure of an undescribed Lamproglena species. Electronmicroscopic Society of Southern Africa Conference Proceedings
Volume: 23:29. (Abstract.)
Wilson: paper
Kruger, W. & A. Avenant-Oldewage 1995 Morphology of oral appendage of Mugilicola smithae (Copepoda: Therodamasidae). Electronmicroscopic Society of Southern Africa Conference Proceedings
Volume: 25:75. (Abstract.)
Wilson: paper
Friedland, K.D., N.R. Record, R.G. Asch, T. Kristiansen, V.S. Saba, K.F. Drinkwater, S. Henson, R.T. Leaf, R.E. Morse, D.G. Johns, S.I. Large, S.S. Hjollo, J.A. Nye, M.A. Alexander & R. Ji 2016 Seasonal phytoplankton blooms in the North Atlantic linked to the overwintering strategies of copepods. Elementa-Science of the Anthropocene
Volume: 4:1-19. Apr 7 2016
 
Dengina, P.S. 1964 Seasonal dynamics of zooplankton in deep part of Lake Ladoga. Elements of Lake Ladoga regime. Nauka, Moscow.
Volume: Pp. 80-107. [In Russian.]
 
Pavlova, E.V. & L.V. Tsareva 1975 Dvizhenie Calanus helgolandicus (Claus) po dannym kinos'emki. (The movement of Calanus helgolandicus (Claus) according to cine film data.) Elementy Energeticheskogo Balansa Morskikh Bespozvonochnykh. (Elements of Energetic Balance in Marine Invertebrates). Biologiya Morya, Kiev
Volume: 33:64-68.
Wilson: paper
Hering, L., J.E. Bouameur, J. Reichelt, T.M. Magin & G. Mayer 2016 Novel origin of lamin-derived cytoplasmic intermediate filaments in tardigrades. Elife
Volume: 5: 10.7554/eLife.1117 FEB 3 2016
 
Boxshall, G.A. & D. Defaye (Eds.) 1993 Pathogens of Wild and Farmed Fish: Sea Lice. Ellis Horwood, London
Volume: 378pp.
Wilson: paper
Kasymov, A.G. 1972 Freshwater Fauna of the Caucasus. ELM, Baku
Volume: 288pp. (Russian.)
 
Mikailov, T.K. 1975 Parazity ryb vodoemov Azerbaidzhana. (Sistematika, dinamika proiskhozhdenie). (Parasites of fish in reservoirs of Azerbaidjan. Systematics, dynamics and origin). ELM, Baku
Volume: 1-299, figs. 1-54, tabs. 1-48. (Russian).
 
Eissa, I.A.M. 2002 Parasitic fish diseases in Egypt. El-Nahda El-Arabia Publisher, Cairo, Egypt
No Volume Data Available
 
El Sayed, S.Z. 1990 Plankton. Elsevier Oceanography Series
Volume: 51:207-240.
 
Simpson, D.C., T.P. O'Conner & P.K. Park 1981 Deep ocean dumping of industrial wastes. Elsevier Oceanography Series
Volume: 27B:379-400.
 
Ozturgut, E., J.W. Lavelle & R.E. Burns 1981 Impacts of manganese nodule mining on the environment: results from pilot-scale mining tests in the north equatorial Pacific. Elsevier Oceanography Series
Volume: 27b:437-474.
 
Smith, S.L., B.H. Jones, L.P. Atkinson & K.H. Brink 1986 Zooplankton in the upwelling fronts off Pt. Conception, California. Elsevier Oceanography Series
Volume: 42:195-213.
 
Deibel, D. & K.L. Daly 2007 Zooplankton processes in Arctic and Antarctic polynyas. Elsevier Oceanography Series
Volume: 74:271-322.
 
Roff, J.C. & L. Legendre 1986 Physico-chemical and biological oceanography of Hudson Bay. Elsevier Oceanography Series
Volume: 44:265-291.
 
Villate, F., I. Uriarte, X. Irigoien, G. Beaugrand & U. Cotano 2004 Chapter 16: Zooplankton communities. Elsevier Oceanography Series
Volume: 70:395-424.
 
Landry, M.R. & C.J. Lorenzen 1989 Abundance, distribution, and grazing impact of zooplankton on the Washington Shelf. Elsevier Oceanography Series
Volume: 47:175-210.
 
Borja, A. & M. Collins (eds.) 2004 Oceanography and Marine Environment of the Basque Country. Elsevier Oceanography Series 70. Elsevier, Amsterdam.
Volume: 616 pp. ISBN 0-444-51581-X.
 
Voipio, A. (ed.) 1981 The Baltic Sea. Elsevier, Amsterdam.
No Volume Data Available
 
Longhurst, A.R. 2006 Ecological Geography of the Sea. Elsevier, Amsterdam.
Volume: 560 pp. ISBN 0124555217.
 
Hauer, F.R. & G.A. Lamberti 2006 Methods in Stream Ecology. 2nd ed. Elsevier, Amsterdam.
Volume: 875 pp. ISBN 0123329078.
 
Evdokimov, A.G., M.E. Pokross, N.S. Egorov, A.G. Zaraisky, I.V. Yampolsky, E.M. Merzlyak, A.N. Shkoporov, I. Sander, K.A. Lukyanov & D.M. Chudakov 2006 Structural basis for the fast maturation of Arthropoda green fluorescent protein. EMBO Reports
Volume: 7(10):1006-1012.
 
Rashed, S.M., A.S. Azman, M. Alam, S. Li, D.A. Sack, J.G. Morris, I. Longini, A.K. Siddique, A. Iqbal, A. Huq, R.R. Colwell, R.B. Sack & O.C. Stine 2014

Genetic variation of Vibrio cholerae during outbreaks, Bangladesh, 2010-2011.

Emerging Infectious Diseases
Volume: 20(1):54-60. 10.3201/eid2001.130796
 
Eberhard, M., M.J. Yabsley, H. Zirimwabagabo, H. Bishop, C.A. Cleveland, J.C. Maerz, R. Bringolf & E. Ruiz-Tiben 2016

Possible role of fish and frogs as paratenic hosts of Dracunculus medinensis, Chad.

Emerging Infectious Diseases
Volume: 22(8):1428-1430. Aug 2016
 
Cleveland, C.A., M.L. Eberhard, A.T. Thompson, S.J. Smith, H. Zirimwabagabo, R. Bringolf & M.J. Yabsley 2017

Possible role of fish as transport hosts for Dracunculus spp. Larvae.

Emerging Infectious Diseases
Volume: 23(9):1590-1592. 10.3201/eid2309.161931 SEP 2017
 
Cabello, F.C. 2007 Salmon Aquaculture and transmission of the fish tapeworm Emerging Infectious Diseases
Volume: 13(1): 169-171.
 
Tappe, D., M. Meyer, A. Oesterlein, A. Jaye, M. Frosch, C. Schoen & N. Pantchev 2011

Transmission of Armillifer armillatus Ova at Snake Farm, The Gambia, West Africa.

Emerging Infectious Diseases
Volume: 17(2):251-254.
 
Reid, K., J.P. Croxall & T.M. Edwards 2001 Interannual variation in the diet of the Antarctic Prion Pachyptila desolata at South Georgia. EMU
Volume: 97(2):126-132.
 
Jeannel, R. 1926 Faune cavernicole de la France, avec une étude des conditions d'existence dans le domaine souterrain. Encycl. ent.
Volume: 7: 1-334, figs. 1-74. (Copepoda: 112-118).
 
Germain, L.A.P. & E. Segny 1957 La faune des lacs, des étangs et des marais de l'Europe occidentale. 2me Édition. Encycl. prat. Nat.
Volume: 20: i-x, 1-549, pls. 1-32. (Copepoda: 196-203, figs. 119-126).
 
Mehlhorn, H. (ed.) 2001 Argulus. Encyclopedic Reference of Parasitology. Part 1. Springer Verlag, Heidelberg
Volume: :66.
 
Mehlhorn, H. (ed.) 2001 Argulus foliaceus. Encyclopedic Reference of Parasitology. Part 1. Springer Verlag, Heidelberg.
Volume: :66.
 
Mehlhorn, H. (ed.) 2001 Lepeophtheirus salmonis. Encyclopedic Reference of Parasitology. Part 12. Springer Verlag, Heidelberg
Volume: :335-337.
 
Mehlhorn, H. (ed.) 2001 Lernaeocera branchialis. Encyclopedic Reference of Parasitology. Part 12. Springer Verlag, Heidelberg
Volume: :337.
 
Mehlhorn, H. (ed.) 2001 Caligus. Encyclopedic Reference of Parasitology. Part 3. Springer Verlag, Heidelberg
Volume: :101.
 
Mehlhorn, H. (ed.) 2001 Copepoda. Encyclopedic Reference of Parasitology. Part 3. Springer Verlag, Heidelberg
Volume: :139.
 
Mehlhorn, H. (ed.) 2001 Ergasilus. Encyclopedic Reference of Parasitology. Part 5. Springer Verlag, Heidelberg
Volume: :223.
 
Pesez, G. & M. Pesez 1977 Atlas de microscopie des eaux douces. Encyclopédie Biologique
Volume: 71:1-280, pls. 1-101.
 
Dollfus, R.P. 1953 Aperçu général sur l'histoire naturelle des parasites animaux de la morue atlanto-arctique Gadus callarias L. (G. morhua L.). Encyclopédie Biologique
Volume: 43:1-423, figs. 1-257. (10-iii-1953)
 
Beneden, P.J. Van 1852 Anatomie comparée. Encyclopédie populaire. Bruxelles. Societe pour l'Emancipation Intellectuelee
Volume: 348 pp., 340 figs.
 
Caullery, M. 1922 Le parasitisme et la symbiose. Encyclopédie Scientifique. Paris
Volume: 1-400, i-xii, figs. 1-53.
 
Wade, P.R., A. De Robertis, K.R. Hough, R. Booth, A. Kennedy, R.G. LeDuc, L. Munger, J. Napp, K.E.W. Shelden, S. Rankin, O. Vasquez & C. Wilson 2011 Rare detections of North Pacific right whales in the Gulf of Alaska, with observations of their potential prey. Endangered Species Research
Volume: 13(2):99-109.
 
Michaud, J. & C.T. Taggart 2007 Lipid and gross energy content of North Atlantic right whale food, Calanus finmarchicus, in the Bay of Fundy. Endangered Species Research
Volume: 3(1):77-94.
 
McKinstry, C.A.E., A.J. Westgate & H.N. Koopman 2013

Annual variation in the nutritional value of Stage V Calanus finmarchicus: implications for right whales and other copepod predators.

Endangered Species Research
Volume: 20(3):195-204.
 
Swaim, Z.T., A.J. Westgate, H.N. Koopman, R.M. Rolland & S.D. Kraus 2009 Lipid metabolism by right whales: using fecal samples to assess assimilation of copepod triacylglycerols and wax esters. Endangered Species Research
Volume: 6(3):259-271. http://www.int-res.com/articles/esr2008/6/n006p259.pdf
 
Gracia, F., B. Clamor, D. Jaume, J.J. Fornos, M.J. Uriz, D. Martin, J. Gil, P. Gracia, M. Febrer & G. Pons 2005 La Cova des Coll (Felanitx, Mallorca): espeleogenesi, geomorfologia, hidrologia, sedimentologia, fauna i conservacio. La Cova des Coll (Felanitx, Mallorca): speleology, geomorphology, hydrology, sedimentology, fauna and conservation. Endins
Volume: 27: 141-186. (Catalan)
 
Gracia, F., D. Jaume, D. Damia, J.J. Fornos, P. Bover, B. Clamor, M.A. Gual & M. Vadell 2003 Les coves de Cala Anguila (Manacor, Mallorca). II: La cova Genovesa o cova d'en Besso. Espeleogenesi, geomorfologia, hidrologia, sedimentologia, fauna, paleontologia, arqueologia i conservacio. The caves of Cala Anguila (Manacor, Mallorca) II: Genovesa cave or Besso cave. Speleogenesis, geomorphology, hydrology, sedimentology, fauna, palaeontology, archaeology and conservation. Endins
Volume: 5:43-86. (Catalan)
 
Gourbault, N. & F. Lescher-Moutoué 1979 Faune des eaux souterraines de Majorque. Endins, Mallorca
Volume: 5-6:43-54.
Wilson: paper
Jaume, D. 1990 Estigofauna de les petites illes del sud de Mallorca: Cabrera i Dragonera. Endins, Mallorca
Volume: 16:41-46.
Wilson: paper
Nishimura, W., K. Eto, A. Miki, M. Goto, M. Kawaguchi, T. Nammo, H. Udagawa, M. Hiramoto, Y. Shimizu, T. Okamura, T. Fujiwara, Y. Yasuda & K. Yasuda 2013 Quantitative assessment of Pdx1 promoter activity in vivo using a secreted luciferase reporter system. Endocrinology
Volume: 154(11):4388-4395. 10.1210/en.2012-2248
 
Fabiano, M., P. Vassallo, L. Vezzulli, V.S. Salvo & J.C. Marques 2004 Temporal and spatial change of exergy and ascendency in different benthic marine ecosystems. Energy
Volume: 29(11):1697-1712.
 
Israelsson, P.H., A.C. Chow & E.E. Adams 2009 An updated assessment of the acute impacts of ocean carbon sequestration by direct injection. Energy Procedia (Greenhouse Gas Control Technologies 9, Proceedings of the 9th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-9), 16-20 November 2008, Washington DC, USA.)
Volume: 1(1):4929-4936.
 
Omori, M. 1966

Copepoda, Calanoida of the far eastern seas of the USSR and the polar basin, by K.A. Brodsky, 1950.

English translantion of the keys to families, genera and species. Plankton Laboratory, Hokkaido University, Hoddaido Japan
Volume: 79 pp.
Wilson: paper
Macedonia Ministry of Environment and Physical Planning 2003 Country study for biodiversity of the Republic of Macedonia: (first national report). English translation Olgica Mitevska, Skopje
Volume: 217 pp. ISBN 9989-110-15-8.
 
Maruthanayagam, C. & P. Subramanian 2002 Seasonal variation of cladoceran and copepod population in Palk Bay and Gulf of Mannar along south east coast of India. Enironment and Ecology (Kalyani)
Volume: 20(2):376-382.
 
Hansen, H.J. 1892 Rhizorhina ampeliscae n. gen., n. sp. En ny til Herpyllobiidae n. fam., horende Copepod, snyltende paa Amp. laevigata Lilljeb. Ent. Meddr.
Volume: 3: 207-234, pl. 3.
Wilson: paper
Cederstrom, G.C.O. 1893 Om vaara Cyclops-former. Ent. Tidskrift
Volume: 14:145-152.
Wilson: paper
Cederstrom, G.C.O. 1893 Tillägg till Afhandlingen om Cyclopiderna. Ent. Tidskrift
Volume: 14:243-247, figs. 1-24.
 
Srámek-Husek, R. 1951 Klanonozci a kaprivci (Copepoda et Branchiura) cech a Moravy. Les Copépodes et Branchiures de Bohème et Moravie. Entom. Listy
Volume: 13:82-91. (Czech with French summary.)
Wilson: paper
Lobo-Peralta, A.S., J.R. Carvalho, Jr., E. Matos, F. Serra & M. Nicolau 1998 Occurrence of Argulus juparanaensis Lemos de Castro, 1950 (Branchiura: Argulidae) in Potamotrygon motoro (Muller & Henle, 1841) (Rajiformes: Potamotrygonidae) from Igarapé do Salito, Cachoeira do Arari, Marajó, Pará State. Entomologia y Vectores
Volume: 5(1):49-51. (Portuguese.)
 
Popham, E.J. 1969 The fauna of Manchester, Bolton and Bury canal. Entomologist
Volume: 100:223-228, tab. 1, map 1.
 
Rey, J. & S. O'Connell 2004 Rearing copepods for mosquito control. Entomology and Nematology Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A.
Volume: Document ENY-697. http://edis.ifas.ufl.edu/BODY_IN490
 
Vasuki, V. 1996 Insect growth regulator: Its impact on some predatory arthropods of mosquito immatures. Entomon
Volume: 21(3-4):217-220.
 
Rivière, F. & R. Thirel 1982 La prédation du copépode Mesocyclops leuckarti pilosa (Crustacea) sur les larves de Aedes (Stegomyia) aegypti et de Ae. (St.) polynesiensis (Dip.: Culicidae). Essai préliminaire d'utilisation comme agent de lutte biologique. Entomophaga
Volume: 26(4):427-439. (iii-1982, English summary)
Wilson: paper
Federici, B.A. 1980 Production of the mosquito-parasitic fungus, Coelomomyces dodgei, through synchronized infection and growth of the intermediate copepod host, Cyclops vernalis. Entomophaga
Volume: 25(2):209-217.
 
Hu, J., N. Liu & Y. Huang 2006 Advances on research of Arthropoda mitochondrial genomes and analysis of gene order. Entomotaxonomia
Volume: 28(2): 153-160. (Chinese)
 
Rylov, V.M. 1923 Zhizn' presnykh vod. 1. Svobodno plavuyushchie organismy (Plankton). Freshwater life. 1. Free swimming organisms (Plankton). Entsiklopediya neobkhodimykh znanii, (2), Biologicheskaya
Volume: 1:5-91. (In Russian.)
 
Naylor, R.L., J. Eagle & W.L. Smith 2003 Salmon aquaculture in the Pacific Northwest: a global industry. Environment
Volume: 45(8):18-39.
 
Mukherjee, D. & N.C. Saha 2012

Acute toxicity of 2,4,6-Trichlorophenol to copepod, Cyclops viridis and oligochaete worm, Branchiura sowerbyi.

Environment & Ecology
Volume: 30(3C):1165-1170. July-September 2012
 
Chitra, J. & K. Prabakaran 2011

Physico-chemical factors and plankton community of freshwater habitats in Madambakkam Town Panchayat, Tamilnadu and its adjacent areas.

Environment & Ecology
Volume: 29(2): 643 – 646.
 
Chitra, J. & K. Prabakaran 2011 Physico-chemical factors and plankton community of freshwater habitats in Madambakkam Town Panchayat, Tamilnadu and its adjacent areas. Environment & Ecology
Volume: 29(2): 643 – 646.
 
Chitra, J. & R. Ramanibai 2010

Food selectivity and survival rates in the estuarine cyclopoid copepod Oithona brevicornis (Oithonidae) of Muttukadu backwaters, Tamilnadu.

Environment & Ecology
Volume: 28(4): 2185 – 2188.
 
Regeis Parimala, M.R., J. Chitra & E. Malini 2011 A preliminary investigation on plankton of Retteri Lake at Madhavaram, Tamilnadu. Environment & Ecology
Volume: 29(1): 169 – 172.
 
Arora, M. & M.M. Saxena 1997 Planktonic fauna of a desert village pond in relation to certain abiotic factors. Environment & Ecology
Volume: 15(2):367-369.
 
Onuoha, G.C., F.O. Nwadukwe & E.S. Erondu 1996 Comparative toxicity of cadmium to crustacean zooplankton (copepods and ostracods). Environment and Ecology
Volume: 14(3):557-562.
 
Allison, M.E., T.E. Kosa & A.C. Chindah 2009 Physico-chemical characteristics and zooplankton distribution and abundance in Upper Luubara Creek, Niger Delta, Nigeria. Environment and Ecology
Volume: 27(2A):757-763.
 
Patra, A. & N.R. Madhu 2009 Impact of physico-chemical characteristics on zooplankton community of a freshwater wetland of Udaynarayanpur, Howrah, West Bengal, India. Environment and Ecology
Volume: 27(2A):803-808.
 
Kar, D. & M.H. Barbhuiya 2004 Abundance and diversity of zooplankton in Chatla Haor, a floodplain wetland in Cachar District of Assam. Environment and Ecology
Volume: 22(1):247-248.
 
Kalita, B. & N. Jayabalan 2000 Food and feeding habits of the golden scad Caranx kalla (Cuv. & Val.) along Mangalore Coast. Environment and Ecology
Volume: 18(4):869-873.
 
Hussain, B.S., M. Shahabuddin, M.A. Mumtaz & S.M.S. Akhtar 2011 Seasonal fluctuations of zooplankton community in relation to certain physico-chemical parameters of River Bagmati of Darbhanga, Bihar. Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 29(2A):922-925.
 
Das, S. & A. Kaviraj 2003 Role of bottom dwelling organisms on partitioning of cadmium in the sediment of a static renewal system. Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 21: 29-32. Special Publ.
 
Datta-Banik, P.K. & A. Kumar 2003 Analytical studies on food and feeding habits of damselfly larvae (Odonata : Zygoptera) in a freshwater pond of Dumka (Jharkhand). Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 21(4): 858-863.
 
Chakraborty, I., S. Dutta & C. Chakraborty 2004 Limnology and plankton abundance in selected beels of Nadia District of West Bengal. Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 22: 576-578 (Suppl. 3).
 
Chakrabarty, D. & S.K. Das 2004 Zooplanktonic diversity of the River Jalangi. Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 22(2): 484-485.
 
Siddiqi, S.Z., T. Samantai 2005 First record of fresh water crustacean zooplankton spp. from Orissa - a taxonomic inventory and ecology. Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 23(4): 867-872.
 
Madhu, A. Arya & N. Singh 2017 A study of zooplankton community structure and its variations in a fresh water canal. Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 35(3A):1936-1940. Jul 2017
 
Vijayasree, T.S. & M.V. Radhakrishnan 2017 Seasonal variations in diversity and dynamics of Zooplankton in Kuttanad River. Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 35(1b):405-410. Jan 2017
 
Kumari, P. & D.K. Singh 2017 Studies on seasonal variation of zooplankton communities in university pond near Community Hall, BRA Bihar University, Muzaffarpur (North Bihar). Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 35(3D):2517-2520. Jul 2017
 
Ray, N., P. Bhattacharjee & M. Debnath 2013 Plankton diversity of a lentie water body at Tripura. Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 31(4):1721-1724. Oct 2013
 
Kumar, V. & D.K. Singh 2014 Evaluation of seasonal variations of zooplanktonic distribution in Jathi Pond at Chapra District (Bihar). Environment and Ecology (Kalyani)
Volume: 32(1):1-4. Jan 2014
 
Dayananda, G.Y. 2009 Zooplankton diversity in certain lentic water bodies in Mid‑wester [Mid‑western] Ghat region of Karnataka. Environment and Ecology (Kalyani).
Volume: 27(3A):1430‑1431.
 
Sukumaran, P.K. 2007 Impact of thermal effluent on aquatic system with reference to biotic communities. Environment and Ecology Kalyani
Volume: 25S: 530-536 (Special 3).
 
Sukumaran, P.K. & A.K. Das 2002 Plankton abundance in relation to physico-chemical features in a peninsular man-made lake. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 20(4): 873-879
 
Arora, M. & M.M. Saxena 1997 Planktonic fauna of a desert village pond in relation to certain abiotic factors. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 15(2):367-369.
 
Manna, A.K. 1989 Infection of anchor worm on a new fish host Glossogobius sua. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 7(2):497-498.
 
Manna, A.K., T. Paria & S. Ghosh 1999 Incidence and intensity of anchor worm Lernaea infection on the Asiatic rice-fish Oryzias metastigma [melastigma]. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 17(1):73-75.
 
Manna, N.K. & M.L. Bhowmik 1998 Toxicity of domestic sewage on aquatic organisms. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 16(2):390-392.
 
Singh, R.K. & A.K. Singh 1985 Zooplankton density in relation to physico-chemical factors during diel cycle of River Ganga at Bhagalpur, Bihar. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 3(2):231-234.
 
Singh, U.N. & S. Pandey 1991 Water quality of stagnant water bodies of North Bihar. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 9(3):770-774.
 
Ghosh, T.K. & S.K. Konar 1992 Acute toxicity of dye factory effluent on fish and fish food organisms and its effects on feeding and respiratory behavior of fish. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 10(1):173-178.
 
Ghosh, T.K., J.P. Kotangale & K.P. Krishnamoorthi 1990 Toxicity of selective metals to freshwater algae, ciliated protozoa and planktonic crustaceans. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 8(1B):356-360.
 
Tamuli, K.K. & S.L. Shanbhogue 1996 Incidence and intensity of anchor worm Lernaea bhadraensis infection on cultivated carps. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 14(2):282-288.
 
Tamuli, K.K. & S.L. Shanbhogue 1996 Acquired immunity of Indian major carp Catla catla to infection of the anchor worm Lernaea bhadraensis. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 14(3):518-523. (ix.1996)
 
Nandeesha, M.C., D. Seenappa, K.V. Devaraj & C.K. Murthy 1985 Incidence of anchor worm Lernaea on new hosts of fishes. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 3(2):293-295.
 
Murthy, C.K. & M.C. Nandeesha 1987 Infection of the parasite Lernaea on new fish hosts. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 1987:611-612.
 
Mullick, S. & S.K. Konar 1991 Combined effects of zinc, copper, iron and lead on plankton. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 9(1):187-198.
 
Ahmad, S.H. & A.K. Singh 1991 Diurnal rhythm of zooplankters and their correlations in a freshwater pond of Dholi, Bihar. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 9(1):23-28.
 
Amma, V.G.T. & S.K. Konar 1996 Pollutional effects of chlorpyrifos on fish, fish food organisms and water quality. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 14(3):723-730.
 
Uddin Baidy, A. & A. Choudhury 1984 Copepod component of zooplankton in a tidal creek (Chemaguri) of Hooghly Estuary, Sagar Island, Sundarbans, West Bengal. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 2(3):162-167.
 
Ranjan-Pahari, P., T. Kumar-Dutta & T. Bhattacharya 2000 Macrophytic and planktonic components of two contrasting wetland in Midnapore District. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 18(1):196-201.
 
Radheyshyam, B.K Sharma, S.K. Sarkar & D.N. Chattopadhyay 1993 Environmental stress associated with disease out-break in fish in an undrainable weed infested pond. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 11(1):118-122.
 
Chattopadhyay, D.N. & S.K. Konar 1985 Acute and chronic effects of linear alkyl benzene sulfonate on fish, plankton and worm. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 3(2):258-262.
 
Chattopadhyay, D.N. & S.K. Konar 1985 Chronic effects of an anionic detergent on aquatic ecosystem. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 3(1):82-85.
 
Chattopadhyay, D.N. & S.K. Konar 1985 Chronic effects of linear alkyl benzene sulfonate on aquatic ecosystem. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 3(3):428-433.
 
Chattopadhyay, D.N. & S.K. Konar 1990 Removal of toxicity of linear alkyl benzene sulfonate through aging. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 8(1B):352-355.
 
Chattopadhyay, D.N. & S.K. Konar 1991 Removal of toxicity of linear alkyl benzene sulfonate through algae culture. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 9(2):342-344.
 
Pal, A.K. & S.K. Konar 1990 Pollution of aquatic ecosystem by pesticide methyl parathion. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 8(3):906-912.
 
Panigrahi, A.K. & S.K. Konar 1989 Acute toxicity of some petroleum pollutants to plankton, fish and benthic organism. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 7(1):44-49.
 
Paria, T. & A.K. Manna 1999 Incidence of infection of Lernaea on zebra fish Brachydanio rerio. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 17(1):252-253.
 
Pandey, B.N., A.K. Jha, P.K.L. Das & K. Pandey 1994 Zooplanktonic community in relation to certain physico-chemical factors of Kosi swamp, Purnia, Bihar. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 12(3):563-567.
 
Pandey, B.N., R.N. Lal, P.K. Mishra & A. Jha 1992 Seasonal rhythm in the physicochemical properties of Mahananda river, Katihar, Bihar. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 10(2):354-357.
 
Kumar Manna, A. 1990 Infection of copepod parasite Lernaea on a new fish host Puntius ticto. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: (B)8:496-497.
 
Kumar, S.P., P.M. Kumar & S.A. Kumar 1999 Fresh water plankton of railway pond, Sasaram (Bihar). Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 17(4):853-857.
 
Datta-Munshi, J.S., K.S. Bilgrami, O.N. Singh & D.K. Singh 1986 Food and feeding habits of tadpole larva of toad Bufo melanostictus. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 4(1):109-111.
 
Das, P.K.M.K. & S.K. Konar 1989 Influence of mixture of petroleum refinery effluent and nonionic detergent on aquatic ecosystem. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 7(3):598-604.
 
Das, P.K.M.K. & S.K. Konar 1990 Influence of mixture of light Iranian crude oil and cryptoanionic detergent on aquatic ecosystem. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 8(3):834-841.
 
Seenappa, D., M.C. Nandeesha, P.W. Basarkar & C.N. Srinivasan 1985 Effect of pH on survival and hatching of anchor worm. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 3(1):107-109.
 
Seenappa, D., T. Venkateshappa, Y. Basavaraj & K.V. Deveraj 1986 Infection of anchor worm Lernaea bhadraensis on a new fish host mahaseer Tor kudhree. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 4(1):1-2.
 
Katti, R.J., K.S. Venkatesha Moorthy, B. Mohan Kumar, R. D'souza & A.H. Shanthanagouda 2002 Planktonic crustaceans in relation to hydrography in the Arabian Sea off Chitrapur receiving industrial effluents. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 20(1):172-181.
 
Choudhary, S. & D. Kumar Singh 1999 Zooplankton populations of Boosra Lake at Muzaffarpur, Bihar. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 17(2):444-448.
 
Saha, M.K. & S.K. Konar 1983 Acute toxicity of some petroleum pollutants to plankton and fish. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 1(1):117-119.
 
Saha, D. 1986 Inter-tidal crabs of Sundarbans Tiger Reserve, West Bengal. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 4(1):177-178.
 
Khatri, T.C. 1988 Seasonal distribution of zooplankton in the Idukki Reservoir of Kerala, India. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 6(1):241-243.
 
Khatri, T.C. 1992 Seasonal distribution of zooplankton in Lakhotia Lake. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 10(2):317-322.
 
Khillare, Y.K. 1987 Photoperiodic fluctuations of physico-chemical and planktonic characters of a shallow freshwater fish pond. Environment and Ecology, Kalyani
Volume: 5(1):97-99.
 
Ogbuagu, D.H. & A.A. Ayoade 2012

Seasonal dynamics in plankton abundance and diversity of a freshwater body in Etche, Nigeria.

Environment and Natural Resources Research
Volume: 2(2):48-59.
 
Minzoni, F 1984 Effects of aluminum on different forms of phosphorus and freshwater plankton. Environment and Technology Letters
Volume: 5:425-432.
 
Foy, M.G. 1982 Acute Lethal Toxicity of Prudhoe Bay Crude Oil and Corexit 9527 to Arctic Marine Fish and Invertebrates. Environment Canada, Environmental Protection Service, Ottawa, Ontario.
Volume: 62 pp. ISBN:0662120019.
 
Fule, U.W., S.S. Nimghare, P.M. Telkhade, S.B. Zade & N.R. Dahegaonkar 2009 A preliminary study on zooplankton diversity in Nal Damayanti (Simbhora) Dam, Morshi, Amravati. Environment Conservation Journal
Volume: 10(3):41-44.
 
Bhandarkar, S.V. & G.T. Paliwal 2010 Observation on the collection of zooplankton in Lakhani lake, district Bhandara, Maharashtra (India). Environment Conservation Journal
Volume: 11(3):109-111.
 
Bhandarkar, S.V. & G.T. Paliwal 2010 Diversity of Copepods in different water bodies from Lakhani, Maharashtra (India). Environment Conservation Journal
Volume: 11(3):81-83.
 
Telkhade, P.M., N.R. Dahegaonkar, S.B. Zade & A.N. Lonkar 2008 Quantitative analysis of phytoplankton and zooplankton of Masala lake, Masala, Distt. Chandrapur, Maharashtra. Environment Conservation Journal
Volume: 9(1-2):37-40.
 
Telkhade, P.M., N.R. Dahegaonkar, S.B. Zade, C.J. Khune & A.N. Lonkar 2008 Studies on physico-chemical and biological parameters of Chorgaon Lake Distt. Chandrapur, India. Environment Conservation Journal
Volume: 9(1-2):7-11.
 
Khanna, D.R., R. Bhutiani, G. Matta, D. Kumar, V. Singh & J. Ashraf 2009 A study of zooplankton diversity with special reference to their concentration in River Ganga at Haridwar. Environment Conservation Journal
Volume: 10(3):15-20.
 
Khanna, D.R., R. Bhutiani, G. Matta, V. Singh & G. Bhadauriya 2012 Study of planktonic diversity of river Ganga from Devprayag to Roorkee, Uttarakhand (India). Environment Conservation Journal
Volume: 13(1&2):211-217.
 
Purushothama, R., H.A. Sayeswara & M.A. Goudar 2011 Dynamics of zooplankton diversity in relation to water quality of Heggere tank, Kanale Sagara Karnataka, India. Environment Conservation Journal
Volume: 12(1-2):29-34.
 
Macken, A., M. Giltrap, B. Foley, E. McGovern, B. McHugh & M. Davoren 2008 An integrated approach to the toxicity assessment of Irish marine sediments: Validation of established marine bioassays for the monitoring of Irish marine sediments. Environment International
Volume: 34(7):1023-1032.
 
Macken, A., M. Giltrap, B. Foley, E. McGovern, B. McHugh & M. Davoren 2009 An integrated approach to the toxicity assessment of Irish marine sediments: Application of porewater Toxicity Identification Evaluation (TIE) to Irish marine sediments. Environment International
Volume: 35(1):98-106.
 
Araújo-Castro, C.M.V., F.R. Diz, I. Laiz, L.M. Lubián, J. Blasco & I. Moreno-Garrido 2009

Sediment integrative assessment of the Bay of Cádiz (Spain): An ecotoxicological and chemical approach.

Environment International
Volume: 35(6):831-841.
 
Hargeby, A., P. Stalhandske, M. Svensson, A. Kullberg & R.C. Petersen Jr. 1994 Abundance, size distribution, and predation efficiency of damselfly larvae (Zygoptera) in the HUMEX Lake Skjervatjern 1989-1992. Environment International
Volume: 20(3): 343-348
 
Lohr, A., T. De Kort, N.M. Van Straalen & C.A.M. Van Gestel 2007 Unraveling the causes of the toxicity of extremely acid waters of volcanic origin. Environment International
Volume: 33(6): 743-749.
 
Druvietis, I., G. Springe, L. Urtane & M. Klavins 1998 Evaluation of plankton communities in small highly humic bog lakes in Latvia. Environment International
Volume: 24(5-6): 595-602
 
Ikauniece, A. 2001 Regulation of zooplankton species abundance: the results of marine monitoring in the coastal zone. Environment International
Volume: 26:175-181.
 
Ingole, B.S., S. Sivadas, R. Goltekar, S. Clemente, M. Nanajkar, R. Sawant, C. D'Silva, A. Sarkar & Z. Ansari 2006 Ecotoxicological effect of grounded MV River Princess on the intertidal benthic organisms off Goa. Environment International
Volume: 32(2):284-291.
 
Losso, C. & A. Volpi Ghirardini 2010 Overview of ecotoxicological studies performed in the Venice Lagoon (Italy). Environment International
Volume: 36(1):92-121.
 
Jager, T., I.B. Overjordet, R. Nepstad & B.H. Hansen 2017 Dynamic links between lipid storage, toxicokinetics and mortality in a marine copepod exposed to dimethylnaphthalene. Environment Science Technology
Volume: 51(13):7707-7713. 10.1021/acs.est.7b02212 JUL 4 2017
 
Gusey, W.F. 1977 The fish and wildlife resources of the Georges Bank region. Environmental Affairs, Shell Oil Company, Houston, Texas
Volume: 553pp.
 
Billheimer, D. & P. Guttorp 1995 Zooplankton proportion estimates from non-uniform sample volumes. Environmental and Ecological Statistics
Volume: 2(2):117-124.
 
Damkaer, D.M. 1977 Initial zooplankton investigations in Prince William Sound, Gulf of Alaska, and lower Cook Inlet. Environmental Assessment of the Alaska Continental Shelf, Annual Reports of the Principal Investigators, for the year ending 1977. National Oceanic and Atmospheric Administration, Seattle.
Volume: Receptors – fish, littoral, benthos: Pp. 137-274.
 
Lippson, A.J., M.S. Haire, A.F. Holland, F. Jacobs, J. Jensen, R.L. Moran-Johnson, T.T. Polgar & W.A. Richkus) 1980 Zooplankton. Environmental Atlas of the Potomac Estuary. Report to Maryland Department of Natural resources, Power Plant Siting Program, by Environmental Center, Martin Marietta Corporation.
Volume: :96-106 + Appendix Table 4.
Wilson: paper
Lienesch, P.W. & W.J. Matthews 2000 Daily fish and zooplankton abundances in the littoral zone of Lake Texoma, Oklahoma-Texas, in relation to abiotic variables. Environmental Biology of Fishes
Volume: 59(3):271-283.
 

All Other Pages


[ TOP ]