Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69298 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Brodsky, K.A. 1949 The vertical distribution of Calanoida of the polar basin and the Pacific and Atlantic Oceans. Vertikalnoe rasprostranenie veslonogikh rachkov (Calanoida) i svyaz' severnogo Ledovitogo okeana s Tikhim i Atlanticheskim okeanami. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 65(3):365-368, fig. 1. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1962 Arealy massovykh vidov roda Calanus yuzhnogo polushariya. (The distributional areas of mass species of Calanoida of the southern hemisphere). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 143:709-712, fig. 1. (Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1962 Essay of biometric analysis of the morphological variability of Calanus pacificus. Opyt biometricheskogo analiza morfologicheskoi izmenchivosti Calanus pacificus Brodskii (Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 142:1416-1420, figs. 1-3. (Russian.)
Wilson: paper, PDF
Brodsky, K.A. 1967 Formation of swimming limbs in the genus Calanus (Copepoda) and latitudinal zonality. Preobrazovanie plavatel'nykh konechnostei v roda Calanus (Copepoda) i shirotnaya zonal'nost. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 176:1441-1444, figs. 1-4. (Russian, translation in:Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1967 Types of female genitalia and heterogenity in the genus Calanus(Copepoda). Tipy genitalii samki i geterogennost' roda Calanus(Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 176:222-225, figs. 1-2. (Russian, translation in:Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSS, Biol. Sci. Sect.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 Oceanic zoogeographical boundary in far-eastern seas and northwestern Pacific Ocean (on Calanoida). Zoogeograficheskoe raionirovanie pelagiali dal'nevostochnykh morei i severnoi chasti Tikhogo okeana (po Calanoida). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 102(3):649-652, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Brodsky, K.A. 1955 On the distribution of the plankton in the northwestern Pacific Ocean. O raspredelenii planktona v severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 101(5):961-964, figs. 1-2. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 Vertical distribution of the plankton of the oceans of the world and a typology of marine basins. Vertikalnoe raspredelenie planktona v mirovom okeana i tipologiya morskikh basseinov. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 103(5):917-920. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1956 Zonal distribution of Calanoida in the northern part of the Pacific and in adjacent waters. Zonal'noe raspredelenie (po shirotam) Calanoida v severnoi chasti Tikhogo okeana i sopredel'nykh vodakh. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 106(6):1103-1106, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Kiknadze, I.I. 1955 Izmenenie nukleinovykh kislot prioplodotvorenie i razvitii yaitsa tsiklopa. Change in nucleic acids at fertilization and development of the Cyclops egg. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 100(3):571-574, fig. 1. (Russian.)
 
Mordukhai-Boltovskaya, E.D. 1954

Predvaritel'nye dannye o raspredelenii i sezonnoi dinamike zooplanktona Rybinskogo vodokhranilishcha. Data on distribution and seasonal dynamics of zooplankton in Ribinsk water-recervoir.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 94:341-344, tabs. 1-2, 2 diagrams. (Russian.)
 
Kidnadze, I.I. 1958 Nukleolyarnyi apparat v oogeneze tsiklopov. (The nucleolar apparatus in the oogenesis of Cyclops). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 120(3):644-646, pl. 1. (21-v-1958, Russian.)
 
Bogorov, V.G. & M.E. Vinogradov 1955 O zooplanktone severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 102(4):835-838, figs. 1-2. (Russian.)
 
Bogorov, V.G. 1939 Koeffitsienty sutochnogo vertikal'nogo raspredeleniya planktona. Coefficient of diurnal vertical distribution of plankton. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 23(7):703-705.
 
Bogorov, V.G. 1944 Rasprostranenie solonovatovodnoi fauny planktona v Sibirskikh polyarnykh moryakh. Distribution of brackwater plankton fauna in Siberian polar seas. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 44(5):191-192. (20-viii-1944.)
 
Bogorov, V.G. 1945

Znachenie razlichnykh grupp zhivotnykh v biomasse zooplanktona po raionam Karskogo morya.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 50:175-176. (Russian.)
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1950 Speocyclops lussianus sp. n. (Copepoda, Cyclopoida) iz peshcher Kavkaza. Speocyclops lussianus sp. nov. (Copepoda, Cyclopoida) from the caves of Caucasus. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 71(4):777-779, fig. 1. (Russian with English summary.)
 
Borutsky, E.V. 1962

First discovery of a troglobiontic calanoid (Crustacea, Copepoda) in underground waters. Pervoe nakhozdenie troglobionta iz Calanoida (Crustacea, Copepoda) v podzemnykh vodakh.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 147(6):1499-1502, figs. 1-7. (Russian with English summary).
Wilson: paper, PDF
Borutsky, E.V. 1948 Copepoda-Harpacticoida fauna of Lake Baikal. Fauna of the littoral-turbid zone of Lake Baikal. Materialy po faune Copepoda-Harpacticoida Baikala. Fauna pribrezhno-sorovoi zony. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 60(9):1593-1596, figs. 1-7. (21-vi-1948, Russian with English summary.)
 
Borutsky, E.V. 1948 The Copepoda-Harpacticoida fauna of Lake Baikal. The genus Bryocamptus. Materialy po faune Copepoda-Harpacticoida Baikala. Rod Bryocamptus Chappuis. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 59:1669-1672, figs. 1-3. (21-iii-1948, Russian with English summary).
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1949 Material to the knowledge of the Copepoda: Harpacticoida fauna of Lake Baikal. Genus Moraria. Materialy po faune Copepoda-Harpacticoida Baikala. Rod Moraria. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 64(6):873-876, figs. 1-2. (21-ii-1949, Russian with English summary.)
 
Borutsky, E.V. 1947 A faune Copepoda-Harpacticoida epifitnykh mikrovodoemov. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 58(9):2105-2108, figs. 1-3.
 
Borutsky, E.V. 1947 A novom vide roda Epischura iz basseina Amura. (Epischura udylensis sp. n., Copepoda-Calanoida). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 58(7):1513-1515, figs. 1-4. (Russian.)
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1947 Materialy po faune Copepoda Harpacticoida baikala rod Canthocamptus Westwood. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 58(8):1825-1828, figs. 1-2. (Russian.)
 
Naumov, A.G. 1959 Kolichestvennoe Raspredelenie Zooplanktona V Yuzhnoi Chasti Tikhogo Okeana. Quantitative Distribution of Zooplankton in the Southern Part of the Pacific Ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 125:621-624, fig. 1.
 
Rylov, V.M. 1930 Vorläufige Mitteilung über das Plankton des Kardywatsch-Sees (Nordwest-Kaukasus). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 1930:376-380, tabs. 1-2.
 
Heinrich, A.K. 1956 O sezonnykh rasakh u veslonogogo rachka Calanus tonsus v Beringovom more. On seasonal races of Calanus tonsus in the Behring Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 109(2):403-405, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1956 O produktsii kopepod v Beringovom more. On Copepoda production in the Behring Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 111:199-201, fig. 1, tab. 1. (Russian with English summary.)
 
Heinrich, A.K. 1958 Rasprostranenie Calanus tenuicornis Dana i Calanus lighti Bowman v severnoi chasti Tikhogo okeana. The distribution of Calanus tenuicornis Dana and Calanus lighti Bowman in the northern part of the Pacific. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 116(4):691-693, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1958

Vertikalnoe raspredelenie kopepod v Kurosio i sposob ikh proniknoveniya v zonu smesheniya subtropicheskikh i subarkticheskikh vod. The vertical distribution of Copepoda in the Kuroshio current and the way they penetrate into the zone of mixing of subtropical and subarctic waters.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 118(6):1191-1193. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1958

O pitanii morskikh kopepod v tropicheskoi oblasti. On the feeding of copepods in the tropical region.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 119(5):1028-1031, tabs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1960 The basic type of vertical distribution of copepods in the Central Pacific Ocean. Osnovnye tipy vertikal'nogo raspredeleniya kopepod v tsentral'noi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 132(4):921-924, figs. 1-2. (Russian.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1957

Vertikal'noe raspredelenie planktona v rainone k yugo-vostoku ot Boninskikh ostrovov. Vertical plankton distribution in the region south-east of the Bonin islands.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 117(2):321-324, figs. 1-2, tabs. 1-2. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Beklemishev, K.V. & G.I. Semina 1956 O strukture biogeografichesko granitsy mezhdu borealnoi i tropicheskoi oblastyami v pelagiali severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. On the structure of the biogeographical boundary between boreal and tropical regions in the pelagial of the western North Pacific. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 108(6):1057-1060, fig. 1. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Beklemishev, K.V. & V.S. Korotkevich 1958 Zooplankton Indiiskogo sektora Antarktiki. (Zooplankton of the Indian sector of the Antarctic.) Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 121(6):1009-1011. (21-viii-1958, Russian.)
 
Beklemishev, K.V., M.E. Vinogradov & E.A. Lubny-Gertsyk 1952 K voprosu o vliyanii massovykh skoplenii planktonnykh vodoroslei na zhivotnykh (Ob oblipanii kopepod i drugikh zhivotnykh diatomehami). Influence of planktonic Algae, mass occurring on copepods and other animals. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 86:1041-1045, fig. 1. (Russian with English summary.)
 
Beklemishev, K.V. 1954 Obnaruzhenie kremnevykh obrazovanii v kozhnykh pokrovakh nizshikh rakoobraznykh. (The discovery of silicid acid for the protection of the skin in Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 97(3):543-545, figs. 1-3. (Russian.)
 
Beklemishev, K.V. 1958 Biogeograficheskaya priroda nekotorykh vidov Antarkticheskogo zooplanktona. (The biogeographical characteristics of some Antarctic zooplankton species). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 120(3):507-509, figs. 1-3. (Russian with English summary.)
 
Kusmorskaya, A. 1947 Nablyudeniya nad gibel'yu Copepoda pri massovykh skopleniyakh diatomei. Destruction of copepods by accumulation of diatoms. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 57:293-294, figs. 1-3.
 
Kusmorskaya, A. 1948 Vliyanie sardiny na raspredelenie biomassy planktona v Japonskom more. The influence of the sardine on the distribution of the biomass in the Sea of Japan. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 60(6):1057-1060, figs. 1-3.
 
Semenchenko, V.P. & L.M. Sushchenya 1991 Ranging of planktonic crustaceans in gradient of food concentration. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 316(6):1505-1508. (Russian.)
 
Chislenko, L.L. 1974 O svyazi geograficheskogo rasprostraneniya morskikh garpaktitsid s chislennost'yu. Relationship between geographical distribution and abundance of marine harpacticoids. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 216(2):434-437. (12-iv-1974, Russian; translation in: Dokl. (Proc.). Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 216: 218-220).
 
Chislenko, L.L. 1964 O sushchestvovanii svyazi plodovitosti s chislennost'yu u morskikh Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). On the existence of a relationship between the fecundity and population of marine Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 155:351-353, tabs. 1-2. (11-iii-1964, Russian with English summary).
 
Chislenko, L.L. 1965 O sootnosheniu razmerov tela samki s razmerami i chislom yaits u Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). The relationship between the size of the body of the female and the size and number of eggs in Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 161:724-727, figs. 1-3, tab. 1. (21-iii-1965, Russian with English summary).
 
Chislenko, L.L. 1967 O sushchestvovanii razmernoi struktury naseleniya pelagiali mirovogo okeana. On the existence of a dimensional structure of the pelagial population of the mundane Ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 175(5):1151-1153, fig. 1, tabs. 1-2. (11-viii-1967, Russian; English translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 175: 468-470, fig. 1, tabs. 1-2).
 
Chislenko, L.L. 1961 O sushchestvovanii 'razmernogo razryva' v morskoi faune litoralii sublitorali. Existence of 'size gap' in the marine fauna of the littoral and sublittoral. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 137: 431-434. (Russian with English summary).
 
Chechina, A.S., M.A. Malevitskaya & N.E. Kononova 1953 Vliyanie akklimatizatsii Kaplikovogo somika na ego parazitofaunu. Influence of acclimatisation on parasitic fauna of Ameiurus nebulosus. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 88:173-175, tab. 1.
 
Krenke, G.Ya. 1969 Regeneratsiya u Acanthocyclops viridis (Copepoda, Cyclopoida). Regeneration in Acanthocyclops viridis (Copepoda, Cyclopoida). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 187(6): 1439-1442, figs. 1-2. (20-viii-1969, Russian).
 
Mednikov, B.M. 1960 O produkstii kalanid severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 134:1208-1210, figs. 1-4. (Russian.)
 
Svetlov, P.G. & M.V. Ivanova 1949 Polovye razlichiya v vynoslivosti k povrezhdayushchim vozdeistviyam u Cyclopoida. Sexual differences in the resistance against unfavourable conditions in Cyclopoida. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 68:1143-1146, fig. 1, tabs. 1-2.
 
Manulova, E.F. 1957 K voprosu o dinamika zooplanktona v ozerakh i vodokhranilishchakh. (On the problem of zooplankton variation in lakes and artificial water recervoirs). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 117(2):325-328, figs. 1-4. (21-xi-1957, Russian.)
 
Yudanova, O. 1940 Chemical composition of Calanus finmarchicus in the Barents Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 29:218-224, tabs. 1-5.
 
Zakhvatkin, A.A. 1930 O vertikal'nom raspredelenii i sutochnykh migratsiyakh zooplanktona v Baikale. Sur la distribution verticale et les migrations journalières du zooplankton dans le lac Baïkal. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 1930(6):133-138. (Russian.)
 
Zenkevich, V.A. 1937 The food of the far-eastern whales. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 16(4): 231-234, tabs. 1-2.
 
Smirnov, S.S. 1935

Eine neue Cyclopiniden-Gattung (Copepoda) aus der Awatscha-Bucht.

Doklady Akademii Nauk SSSR (Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de l'URSS)
Volume: 4(9/1-2):161-163, figs. 1-3.
Wilson: paper, PDF
Bogorov, V.G. 1938 Biologicheskie sezony polyarnogo morya. Biological seasons of the arctic sea. Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 13-17.)
Volume: 19(8):641-644, fig. 1.
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1939 Sootnomenie polov u morskikh Copepoda (k voprosu opredeleniya produktsii planktona). Sex ratio in marine copepods (on the problem of the evaluation of plankton production). Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 135-139.)
Volume: 23(7):706-709. (In Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1958 Produktsiya planktona i kharakteristika biogeograficheskikh oblastei okeana. (Plankton production and biogeographical characteristics of ocean regions.) Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 195-199.)
Volume: 118(5):917-919, figs. 1-4. (Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1959 Biologicheskaya struktura okeana. Biological structure of the ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 226-229.)
Volume: 128(4):819-822, figs. 1-3. (16-ix-1959, Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G., M.E. Vinogradov, N.M. Voronina, I.P. Kanaeva & I.A. Suetova 1968 Raspredelenie biomassy zooplanktona v poverkhnostnom sloe mirovogo okeana. Distribution of zooplankton biomass in middle layers of the world ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 230-232.)
Volume: 182(5):1205-1207, map. (Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1941 Biologicheskie sezony v planktone razlichnykh morei. Biological seasons in the plankton of different seas. Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp.28-33.)
Volume: 31(4):404-407, figs. 1-2. (10-v-1941; in Russian.)
Wilson: paper
Ivanova, M.B. & B.L. Gutel'makher 1977 Vliyanie khishchnykh tsiklopov (Cyclops vicinus Ul'yanin) na formirovanie zooplanktonnogo kompleksa. The effect of Cyclops vicinus Uljanin on the formation of zooplankton complex. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect. 234(1-6): 177-180, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: Effect of the predaceous Cyclops vicinus Uljanin on the formation of the zooplankton complex).
Volume: 234(5):1226-1229, figs. 1-2, tabs. 1-2. (27-v-1977, Russian)
 
Shushkina, E.A. & A.V. Monakov 1969 Primenenie radiouglerodnogo metoda dlya razdeleniya planktonnykh zhivotnykh po troficheskim urovnyam. The use of radio carbon for the separation of planktonic animals into trophic levels. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 184: 38-40, fig. 1, tabs. 1-2).
Volume: 184:955-958, fig. 1, tabs. 1-2. (20-i-1969, Russian.)
 
Prygunkova, R.V. 1968 O tsikle razvitiya kalyanusa (Calanus glacialis Yashnov) v Belom more. On the development cycle of Calanus glacialis Jaschnov in the White Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.,182: 617-619, figs. 1-3, tab. 1).
Volume: 182(6):1447-1450, figs. 1-3, tab. 1. (21-x-1968, Russian)
 
Ivanova, M.B. 1961 O zhiznennom tsikle Diaptomus gracilis Sars v gumifits i rovannom ozere. (Life cycle of Diaptomus gracilis Sars in humified lakes). Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.139: 637-639, figs. 1-2, tab. 1).
Volume: 139:1231-1234, figs. 1-2, tab. 1. (11-viii-1961, Russian)
Wilson: paper
Greze, V.N. 1964 Opredelenie prozrachnosti planktonnykh organizmov i ee zashchitnogo znacheniya. The transparence of planktonic organisms, its determination and protective role. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Ser. 151: 956-958, under the title: The determination of transparency among planktonic organisms and its protective significance).
Volume: 151(2):435-438, tab. (25-vi-1963, Russian with English summary.)
 
Malovitskaya, L.M. & Yu.I. Sorokin 1961 K soprosu o pitanii nekotorykh vidov diaptomid (Copepoda, Calanoida) bakteriyami. On the feeding of some species of diaptomids (Copepoda, Calanoida) on Bacteria. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR., Biol. Sci. Sect., 136: 94-95, fig. 1, tab. 1).
Volume: 136(4):948-950, fig. 1, tab. 1. (Russian, 1-ii-1961)
Wilson: paper
Ulomsky, S.N. 1961 A rare example of hermaphroditism in Eudiaptomus graciloides (Lill.) (Crustacea, Copepoda) from the Kamsk (Perm) Reservoir. Redkii sluchai germafroditizma u Eudiaptomus graciloides (Lill.) (Crustacea, Copepoda) iz Kamskogo (Permskogo) vodokhranilishcha. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Akad. Nauk SSSR, Biol. Sci. Sect., 137: 349-350.
Volume: 137:732-734. (21-iii-1961, Russian.)
Wilson: paper
Manulova, E.F. 1966 K izucheniyu fauny rakoobrazhnykh (Harpacticoida) ozera Issyk-Kul'. The Harpacticoida of Lake Issyk-Kul. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Akad. Nauk SSSR, Biol. Sci. Sect., 170: 756-758, figs. 1-2, as: A study of the crustacean (Harpacticoida) fauna of Lake Issyk-Kul').
Volume: 170(6):1436-1438, figs. 1-2. (10-x-1966, Russian.)
 
Kos, M.S. 1969 Umen'shenie roli teplovodnykh elementov v planktone zaliva Pos'et (Yaponskoe more). Reduced importance of warm-water elements in the plankton of the Gulf of Posyet (Sea of Japan). Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Akad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 184: 35-37).
Volume: 184(4):951-954, figs. 1-2. (Russian.)
Wilson: paper
Khlebovich, V.V. 1961 O skorosti gibeli nekotorykh presnovodnykh i morskikh bespozvonochnykh v solonavatoi vode razlichnykh kontsentratsii. On the mortality rate of some freshwater and marine invertebrates in various concentrations of brackish water. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Doklady (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 135: 871-873, fig. 1).
Volume: 135:732-735, fig. 1. (Russian.)
 
Gilyarov, A.M. 1976 O vydelitel'noi funktsii kishechnika presnovodnykh veslonogikh rakoobraznykh (Copepoda, Crustacea). On the excretory function of the intestine of fresh-water copepods (Copepoda, Crustacea). Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Proc. (Dokl.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect. 229(1): 373-375).
Volume: 229(2):510-512, figs. 1-4. (22-vi-1976, Russian.)
 
Gilyarov, A.M., V.F. Matveev & A.Yu. Sagaidachnyi 1975 Issledovanie raspredeleniya presnovodnogo zooplanktona pri pomoshchi korrelyatsionnogo analiza. Investigation of the freshwater zooplankton distribution using the correlation analysis. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Proc. (Dokl.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.)
Volume: 224(1-6):437-439, figs. 1-2. (v-1976)
 
Vyshkvartzeva, N.V. 1972 On the phylogenetic interrelationships within the genus Calanus s.l. on the basis of morpho-functional differences in the oral apparatus. O filogeneticheskikh vzaimootnosheniyakh v predelakh roda Calanus s.l. na osnovanii morfo-funktsional'nykh osobennostei rotovogo apparata. Doklady Akademii Nauk SSSR (Translation in: Proceedings of the Academy of Science of the USSR, Biol. Sci. Sect. 202(6): 151-153, fig. 1).
Volume: 202(6):1454-1456, fig. 1. (21-i-1972, Russian)
Wilson: paper
Petipa, T.S. 1983 Mekhanizm I Energeticheskaya Tsena Vertikal'no`'i Migratsii Kopepod. Mechanisms and Energy Expenditure of Copepod Vertical Migration. Doklady Akademii Nauk SSSR, ( Translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 274(1-6): 205-208, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: Mechanism and Energetic Cost of Vertical Migration in Copepods. (Vii-1984)).
Volume: 274(2): 485-488, figs. 1-2, tabs. 1-2. (23-Xii-1983, Russian)
 
Petrovich, P.G., E.A. Shushkina & G.A. Pechen' 1961 Raschet Produktsii Zooplanktona. Evaluting Zooplankton Production. Doklady Akademii Nauk SSSR, ( Translation in: Proc. (Dokl.) Acad. Sci. USSR., Biol. Sci. Sect. 139: 640-642, figs. 1-2, tabs. 1-3).
Volume: 139: 1235-1238, figs. 1-2, tabs. 1-3. (11-VIII-1961, Russian)
 
Perueva, E.G. & V.Ya. Vilenkin 1970 Pitanie Calanus glacialis (Yashnov) Pri Raznoi Kontsentratsii Vodoroslei. Feeding of Calanus glacialis (Jashnov) under Various Concentrations of Algae. Doklady Akademii Nauk SSSR, (Translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 194: 547-549, figs. 1-2, tab. 1).
Volume: 194(4): 943-945, figs. 1-2, tab. 1. (2-X-1970, Russian)
 
Khromov, N.S. & E.V. Vladimirskaya 1979 O nekotorykh osobennostyakh raspredeleniya Calanoides carinatus (Kröyer) u zapadnykh beregov Afriki. On some features of the distribution of Calanoides carinatus (Kröyer) near the western coast of Africa. Doklady Akademii Nauk SSSR, (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 246(1-6): 1004-1006, as: Some features of the distribution of Calanoides carinatus (Kröyer) on the west coast of Africa).
Volume: 246(5): 1275-1277, figs. 1-2. (Russian)
 
Ulomsky, S.N. 1960 K ekologii Mesocyclops crassus (S. Fisch.) 1853 (Crustacea, Copepoda). Ecology of Mesocyclops crassus (S. Fisch.) 1853 (Crustacea, Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR, (translation in: Dokl. (Proc.) Akad. Nauk SSSR, Biol. Sci. Sect., 134: 697-700, figs. 1-2, tabs. 1-2).
Volume: 134(2): 453-456, figs. 1-2, tabs. 1-2. (11-ix-1960, Russian)
 
Minkina, N.I. 1981 Otsenka energeticheskikh raskhodov pri plavanii kopepod (Copepoda Crustacea) gidrodinamicheskim metodom. Estimate of energy consumption during the swimming of copepods (Copepoda, Crustacea) by the hydrodynamic method. Doklady Akademii Nauk SSSR, (translation in: Doklady (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 257(1-6): 141-144, figs. 1-2, as: Estimation by hydrodynamic method of energy expenditure of copepods (Copepoda Crustacea) on swimming. (ix-1981)).
Volume: 257(6): 1503-1507, figs. 1-2. (8-iv-1981, Russian)
 
Monakov, A.V. 1958 Nekotorye dannye po biologii razvitaya i razmnozheniya Acanthocyclops viridis (Jur.) (Copepoda, Cyclopoida). (Some data on the biology of development and propagation of Acanthocyclops viridis (Jur.) (Copepoda, Cyclopoida). Doklady Akademii Nauk SSSR, Biological Sciences
Volume: 119(3):613-616, figs. 1-2. (21-iii-1958, Russian.)
 
Monakov, A.V. 1958 Zhiznennyi tsikl i Mesocyclops leuckarti Claus (Copepoda, Cyclopoida). (The life cycle of Mesocyclops leuckarti Claus (Copepoda, Cyclopoida). Doklady Akademii Nauk SSSR, Biological Sciences
Volume: 120(2):4l9-421. (11-v-1958, Russian)
 
Pirozhnikov, P.L. 1937 A contribution to the study of the origin of the northern elements in the fauna of the Caspian Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR, n. ser.
Volume: 15:521-524.
 
Dzyuban, N.A. 1937 On the nutrition of some Cyclopoida (Crustacea). Doklady Akademii Nauk SSSR, n. ser.
Volume: 17(6):319-322, tabs. 1-3. (25-xi-1937)
 
Mirabdullayev, I.M. 1990 [Mesocyclops aspericornis (Daday, 1906) (Crustacea, Copepoda), a new tropical member of the USSR fauna.] Doklady Akademii Nauk Uzbekskoi SSR
Volume: 4:60-61. (In Russian.)
Wilson: paper
Mukhamediev, A.M., M.A. Abdullaev & D.S. Niyazov 1985 (Hydrobiological regime of the Shurgul Reservoir and its importance for fisheries.) Doklady Akademii Nauk Uzbekskoi SSR
Volume: 4:55-56. (In Russian.)
 
Mukhamediev, A.M. & D.A. Aripov 1978 (On the hydrobiological characteristics of the zooplankton system of Lake Buriyatar (Khorezmsk Oasis).) K gidrobiologicheskoi kharakteristika zooplanktona sistemy ozer Buriyatar (Khorezmskii oazis). Doklady Akademii Nauk Uzbekskoi SSR
Volume: 7:62-64.
 
Mukhamediev, A.M. & F.Sh. Zakhidova 1983 Redkonablyudoemoe massovoe razmnozhenie zooplanktona v Yuzhnosurkhanskom vodokhranilishche. (Rarely observed mass reproduction of zooplankton in South Surkhan Reservoir). Doklady Akademii Nauk Uzbekskoi SSR
Volume: 1983(6):51-52, tab. (28-vi-1983, Russian.)
 
Trubetskova, I.L. 1988 Quantitative trophic indicators of some lacustrine plankton representatives. Doklady Akademii Nauk, Belorussk. SSR
Volume: 32(1):1047-1050. (Russian with English summary.)
 
Semenchenko, V.P., N.G. Eremova & G.A. Semenyuk 1983 Temperaturnaya tolerantnost' planktonnykh rakoobraznykh ozera Dresvyaty - budushchego vodoema-okhladitelya AES. The temperature tolerance of planktonic Crustacea occurring in the Dresvyaty Lake, a future cooling basin of atomic power plant. Doklady Akademii Nauk, Belorussk. SSR
Volume: 27(12): 1135-1137, tab. (18-xi-1983, Russian with English summary).
 
Vereshchaka, A.L., G.M. Vinogradov & V.N. Ivanenko 1998 Common features of the reproductive biology of some hydrothermal crustaceans (shrimps, amphipods, copepods). Doklady Akademii Nauk, Biological Sciences
Volume: 360(4):568-570.
 
Degtyarev, S.V., A.K. Grishanin, S.N. Belyakin, N.B. Rubtsov, I.F. Zhimulev & A.P. Akifyev 2002 DNA sequences eliminated during chromatin diminution from somatic cell chromosomes of Cyclops kolensis. Doklady Biochemistry and Biophysics
Volume: 384(1-6):148-151.
 
Gladyshev, M.I., N.N. Sushchik, O.N. Makhutova, O.P. Dubovskaya, Z.F. Buseva, E.B. Fefilova, V.P. Semenchenko, G.S. Kalachova, O.N. Kononova & M.A. Baturina 2013 Differences in fatty acid composition of cladocerans and copepods from cold and warm lakes. Doklady Biochemistry and Biophysics
Volume: 451(1):183-186. 10.1134/S1607672913040042
 
Grishanin, A.K., T.V. Boikova, T.L. Marshak, N.G. Mel'nik, E.Yu. Naumova, M.V. Zagoskin, A.P. Akif'ev & I.F. Zhimulev 2006 The conservatism of the genome structure of Cyclops kolensis (Copepoda, Crustacea) populations inhabiting Moscow ponds and Lake Baikal. Doklady Biochemistry and Biophysics
Volume: 408(1):161-164.
 
Zotkevich, E.A., T.V. Boykova, A.P. Akifyev, E.P. Tereza, G.I. Pomazkova, N.G. Melnik, O.A. Timoshkin & I.F. Zhymulev 2008 Highly conserved repeated redundant DNA in two Cyclops species. Doklady Biochemistry and Biophysics c/c of Doklady Rossiiskaya Akademiya Nauk
Volume: 420(1):139-141.
 
Gladyshev, M.I., O.P. Dubovskaya & O.N. Makhutova 2003 Live and dead limnic zooplankton in the head-water and the tail-water of the dam of the Krasnoyarsk Hydroelectric Power Station. Doklady Biological Sciences
Volume: 390 (1-6):259-261.
 
Gubanov, M.V., E.S. Zadereev & A.G. Degermenzhy 2010

Chemical interactions between two dominant species in Lake Shira: Gammarus lacustris Sars (Crustacea: Amphipoda) and Arctodiaptomus salinus Daday (Crustacea: Copepoda).

Doklady Biological Sciences
Volume: 434(1):318-321.
 
Dvoretsky, V.G. & A.G. Dvoretsky 2008 Zooplankton abundance and biomass dynamics in the Kola Bay (Barents Sea). Doklady Biological Sciences
Volume: 422(1):318-320.
 
Dvoretsky, V.G. 2007

Characteristics of the Oithona similis (Copepoda: Cyclopoida) in the White and Barents seas.

Doklady Biological Sciences
Volume: 414(1):223-225.
Wilson: PDF
Dvoretsky, V.G. & A.G. Dvoretsky 2009 Summer production of copepods in the Barents Sea. Doklady Biological Sciences
Volume: 428(1):451-453.
 
Telesh, I.V., P.V. Bolshagin & V.E. Panov 2001 Quantitative estimation of the impact of the alien species Cercopagis pengoi (Crustacea: Onychopoda) on the structure and functioning of plankton community in the Gulf of Finland, Baltic Sea. Doklady Biological Sciences
Volume: 377:157-159.
 
Dvoretsky, V.G. & A.G. Dvoretsky 2010

Morphological variability of the common planktonic copepod Pseudocalanus minutus in the Barents Sea.

Doklady Biological Sciences
Volume: 431(1):139-143.
 
Alekseev, V.R., N.I. Abramson & N.M. Sukhikh 2009 Introduction of sibling species to the ecosystem of the Black Sea. Doklady Biological Sciences
Volume: 429:544-547.
Wilson: PDF
Ivanova, M.B. 2003 Dynamics of summer biomass of zooplankton in lakes of the zone of temperate climate. Doklady Biological Sciences
Volume: 389(1/6):152-153.
 
Matishov, G.G. & Yu.V. Pryakhin 2008 Haarder's ( Mugil so-iuy) parasitofauna in the Sea of Azov and the invasion rate in different parts of the area. Doklady Biological Sciences
Volume: 420(1):207-208.
 
Pasternak, A.F., V.N. Mikheev & E.T. Valtonen 2004 Adaptive significance of the sexual size dimorphism in the fish ectoparasite Argulus coregoni (Crustacea: Branchiura). Doklady Biological Sciences
Volume: 399:477-480.
 
Zadereev, E.S. & I.G. Prokopkin 2007 Role of diapause in coexistence of zooplankton species: Model analysis. Doklady Biological Sciences / Doklady Akademiya Nauk
Volume: 412(1):73-75.
 
Vereshchaka, A.L., G.M. Vinogradov & V.N. Ivanenko 1998 General properties of the reproductive biology of some hydrothermal crustaceans (shrimps, amphipods, copepods). Doklady Biological Sciences, Translated from Doklady Akademii Nauk
Volume: 360:269-270.
Wilson: paper
Matishov, G.G., O.V. Stepan’yan, V. V. Povazhnyi, G.V. Kovaleva & K.V. Kreneva 2007 Functioning of the ecosystem in the Sea of Azov during winter. Doklady Earth Sciences
Volume: 413(2):297-299.
 
Chislenko, L.L. 1978 (Comparative characteristics of copepode fertility.) Doklady MOIP (Moskovskoe Obshchestvo Ispytatelei Prirody) Zoologiya i Botanika
Volume: 1974:14-15. (Abstract.)
 
Chislenko, L.L. 1978 (Comparative fertility of some higher taxa.) Doklady MOIP (Moskovskoe Obshchestvo Ispytatelei Prirody) Zoologiya i Botanika
Volume: 1976(1):86-88.
 
Sushchenya, L.M., V.P. Semenchenko & G.A. Galkovskaya 2001 Species diversity of pelagian zooplankton of lakes of different types. Doklady Natsional'noi Akademii Nauk Belarusi
Volume: 45(6): 83-85. (Russian)
 
Semenchenko, V.P. & L.M. Sushchenya 2003 Patterns of distribution of zooplankton in littoral zone of eutrophic lake. Doklady Natsional'noi Akademii Nauk Belarusi
Volume: 47(6): 74-76. (Russian)
 
Semenchenko, V.P. & J.F. Buseva 2005 Formation of aggregations on zooplakton. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus / Doklady Natsionalnoi Akademii Nauk Belarusi
Volume: 49(2):80-82.
 
Derengovskaya, R.A. & A.P. Ostapenya 2005 Zooplankton accumulation in sediment traps and the evaluation of the settling matter flux. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus / Doklady Natsionalnoi Akademii Nauk Belarusi
Volume: 49(2):62-68.
 
Telesh, I.V. 1986 Transformation of the lake zooplankton in rivers. Doklady USSR Academy of Sciences
Volume: 291:495-498. [In Russian.]
 
Drgas, A. 2000 Rola meiofauny w biocenozach dennych Zatoki Gdanskie ze szczególnym uwzglednieniem wolnozyjacych nicieni (Nematoda). [The role of meiofauna in the benthic biocenosis of the Gulf of Gdansk with particular emphasis on free-living nematodes (Nematoda).] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Gdanski, Gdansk, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Cerbin, S. 2002 Zooplankton skorupiakowy (Cladocera i Copepoda) zasiedlajacy makrofity w polimiktycznym Jeziorze Budzynskim. [Crustacean zooplankton (Cladocera i Copepoda) of macrophytes inhabiting polymictic Lake Budzynski.] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Pociecha, A. 2002 Wplyw czynników abiotycznych i biotycznych na strukture i dynamike zespolu zooplanktonu w podgórskim zbiorniku zaporowym (zbiornik Dobczycki, Polska poludniowa). [Effect of abiotic and biotic factors on the structure and dynamics of zooplankton in the submontane reservoir (Dobczycki Reservoir, southern Poland).] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Lódzki, Lodz, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Napiórkowski, P. 2002 Zooplankton dolnej Wisly na odcinku od Wyszogrodu do Torunia. Wplyw Zbiornika Wloclawskiego na strukture tego zgrupowania. [Zooplankton of the lower Vistula River from Wyszogród to Torun. Effect of Wloclawek Reservoir on the structure of this group.] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Bowszys, M. 2002 Struktura i rola zooplanktonu w cyrkulacji fosforu w zbiorniku zaporowym Jezioro Pierzchalskie. [The structure and the role of zooplankton in the circulation of phosphorus in the reservoir Pierzchalskie Lake.] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Kempter, J. 2001

Widlonogi z rodzaju Achtheres (Copepoda: Lernaepodidae) – próba wyjasnienia przynaleznosci gatunkowej form pasozytujacych u okonia (Perca fluviatilis) i sandacza (Sander lucioperca). [Copepod genus Achtheres (Copepoda: Lernaepodidae) - an attempt to clarify the parasite species community in perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca).]

Doktor Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Gülle, I. 2005 Karacaören I Baraj Gölü (Burdur) Planktonunun Taksonomik ve Ekolojik Olarak ncelenmesi. [Taxonomy and ecological relationships of plankton in Karacaören I Dam Lake (Burdur).] Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Turkey.
Volume: 199 pp. [In Turkish.]
 
Albers, C.S. 1999 Lipidstoffwechsel polarer Copepoden: Laborexperimente und elduntersuchungen. Lipid content of polar copepods: laboratory experiments and field investigations. Doktorarbeit, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, Germany.
Volume: (German)
 
Kiss, A. 2006 Cladocera, Ostracoda és Copepoda fajegyüttesek összetételének és egyedszámának változása a hansági Fehér-tó különböző makrofiton társulásaiban. [Changes of the species composition and abundance in Cladocera, Ostracoda and Copepoda communities in different macrophyta communities of the Fehér-tó (Fertő-Hanság National Park).] Doktori Értekezés, Eötvös Loránd University, Faculty of Science (ELTE TTK), Budapest, Hungary.
Volume: 148 pp. [In Hungarian.]
 
Dawo, U. 2005 Die ökotoxikologische Bewertung multipler Pestizideinträge in aquatische Ökosysteme: Der Vergleich einer einmaligen mit einer mehrmaligen Pyrethroidbelastung. [Ecotoxicological assessment of multiple pesticide input into aquatic ecosystems: Comparison of single and repeated pyrethroid loading.] Doktors der Agrarwissenschaften (Dr. agr.) Dissertation, Technische Universität München, Munich, Germany.
Volume: 231 pp. [In German.]
 
Glatzel, T. 1989 Die Grundwasserfauna Nordwest-Niedersachsens sowie Untersuchungen zur Morphologie und Biologie an Vertreteren der Chappuisiidae und Parastenocarididae (Copepoda, Harpacticoida). Doktors Dissertation, Fachbereich Biologie, Universität Oldenburg, Oldenburg
Volume: 172pp.
Wilson: paper
Ratajac, R. 1978 Sezonska dinamika i distribucija Copepoda u nekim vodama Vojvodine. Seasonal dynamics and distribution of Copepoda in some waters of Vojvodina. Doktorska disertacija, University of Novi Sad, Novi Sad, Vojvodina, Republic of Serbia
Volume: (in Serbo-Croatian)
 
Vukanic, D. 1988 Sezonska raspodjela populacija planktonskih kopepoda jugoisto-nog podruja juznog Jadrana s posebnim osvrtom na danje-nocne migracije. Doktorska thesis PMF, Zagreb, Yugoslavia
No Volume Data Available
 
Nguyen, V.K. 2002 Phaan lop, chan mai cheo, Copepoda, Bien (het hang). [Subclass, oar-footed crustaceans, Copepoda, marine.] Dong vat chi Viet Nam = Fauna of Viet Nam. Volume 9. Nha xuat ban Khoa ho?c va ky thuat (Science and Technology Publishers), Hanoi.
Volume: 388 pp. [In Vietnamese.]
 
Wang, X.Y., J. Feng & H. Li 2005 The effects of sediment dredging events reported for shallow lake in China. Dongbei Shida Xuebao (Ziran Kexue Ban)
Volume: 37(3):90-94. (Chinese)
 
Wang, C.S., G.M. Yang, G.H. Zhu & D.H. He 1998 Distribution of zooplankton and its relation to planktonic algae and nutrients in the waters near Nanji Islands. Donghai Marine Science
Volume: 16:41-48. [In Chinese; abstract in English.]
 
Chen, Y.Q., G.X. Zhen & Q.Q. Zhu 1985 A preliminary study of the zooplankton in the Changjiang estuary area. Donghai Marine Science
Volume: 3(3):53-61.
 
Yang, G.M., C.S. Wang, D.H. He, H. Liu & X. Zhu 1989 Ecological characteristics of zooplankton in the waters near Qinshan Nuclear Power Station. Donghai Marine Science
Volume: 9(2):98-108.
 
Chen, X.Q., B. Chen, B. Huang, J.Y. Wang, J. Zheng, P. Ning & C.G. Yu 2010 [Analysis on community structure of zooplankton in Zhoushan fishing ground and its adjacent area in summer.] Dongwuxue Yanjiu
Volume: 31(1):99-107. [In Chinese.]
 
Palii, M.A. 1955 Parazity ryb, redko vstrechayushchiesya v predelakh Ukr. SSR. Dopov. Povidom. L'viv Derzh. Univ.
Volume: 5(2):17-19. (27-V-1955, Russian)
 
Braginsky, L.P. 1958 Chutlivist' delyakikh planktonnikh Entomostraca do depshchitukisnyu. Sensitivity of some planktonic Entomostraca to oxygen deficiency. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1958(5):565-568. (Ukrainian with Russian and English summaries.)
 
Mel'nikov, G.B. 1958 Do vivchennya zooplanktonu Simferopol'skogo vodoimishcha. On the study of the Simferopol reservoir zooplankton. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1958(8):893-896. (Ukrainian with English summary.)
 
Sukhenko, G.E. 1967

Parergasilus rylovi borysthenicus subsp. nov., novii pidvid parazitichnikh veslonogikh (Copepoda Parasitica) z rib Dnipra. Parergasilus rylovi borysthenicus subsp. nov. of Copepoda Parasitica from the Dnieper fish.

Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (6):557-560, fig. 1. (30-v-1967, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: PDF
Zaitsev, Y.P., L.M. Zelezinskaya, V.V. Krakatitsa & K. Vinogradova 1962

Serednya vaga predstavnikiv rodini Pontellidae (Copepoda) giponeistonu Chornogo morya. Average weight of representatives of the family Pontellidae (Copepoda) of Black Sea hyponeuston.

Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1962(6):823-824. (Ukrainian with English summary.)
 
Didka, I.O. & V.I. Monchenko 1963 Grib Catenaria anguillulae Sorokin v porozhini tila tsiklopiv (Crustacea, Copepoda). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 10:1537-1540.
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1964 Novi dlya Ukraini veslonogi rakopodibni (Copepoda): Parastenocaris brevipes ta Epactophanes richardi. New copepods for the Ukraine: Parastenocaris brevipes and Epactophanes richardi. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1964(4):545-549. (Ukrainian with Russian and English summaries)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1965 New Copepoda (Copepoda, Harpacticoida) for the Ukraine: Nitocrella hibernica and Paracamptus schmeili. Novi dlya Ukraini veslonogi rakopodibni (Copepoda, Harpacticoida): Nitocrella hibernica incerta ta Paracamptus schmeili. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: l965:528-532, figs. 1-3. (Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1966 Veslonogi rakopodibni (Crustacea, Copepoda) z Chornogo morya, novi dlya fauni radyanskogo soyuzy. Copepoda of the Black Sea, new for the fauna of the Soviet Union. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: l966(5):682-686, figs. 1-3. (Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1967 Veslonogi rakopodibni (Crustacea, Copepoda) r. Prip'yati ta ii pritok. Copepod crustaceans of the Pripyat and its tributaries. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)l967: 273-277, fig. 1, tabs. 1-3. (24-ii-1967, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1967 Novi dani pro garpaktikoid (Crustacea, Copepoda) Chernogo morya. Recent data on the harpacticoid (Crustacea, Copepoda) of the Black Sea. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)l967:461-465, figs. 1-3. (28-iv-1967, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1969 Do vivchennya Euglenoidid (Protozoa Euglenoidida) - parazitiv Copepoda v Radyans'kormu Soyuzi. On studying of Euglenoidida Protozoa parasites of Copepoda in the Soviet Union. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1969(8):756-759, figs. 1-3. (31-vii-1969, Ukrainian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1978 The second finding of Halicyclops setifer Lindberg (Crustacea, Copepoda), species redescription and first description of males. Druge viyavlennya Halicyclops setifer Lindberg (Crustacea, Copepoda), pereopis vidu i pershii opis samtsiv. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1978(l):79-82, figs. 1-2. (10-i-1978, Ukrainian with English summary).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1975 Some Cyclops (Crustacea, Cyclopidae) - new for the Soviet Union. Novi dlya fauni Radyans'kogo Soyuzu tsiklopi (Crustacea, Cyclopidae). Novye dlya fauny Sovetskogo Soyuza tsiklopy (Crustacea, Cyclopidae). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1975(2): 180-183, 192, figs. 1-2. (7-ii-1975, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1975 Eurycyclops (Crustacea, Copepoda) in fauna of the Soviet Union. Rid Eurycyclops (Crustacea, Copepoda) u fauni Radyans'kogo Soyuzu. Rod Eurycyclops (Crustacea, Copepoda) v faune Sovetskogo Soyuza. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1975(5):474-476, 48l, figs. 1-2. (13-v-1975, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1975 On the knowledge of representatives of the genus Halicyclops (Copepoda, Cyclopidae) in southern seas of the USSR. Pro predstavnikiv rodu Halicyclops (Copepoda, Cyclopidae) v pivdennikh moryakh SRSR. O predstavitelyakh roda Halicyclops (Copepoda, Cyclopidae) v yuzhnykh morakh SSSR. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1975(6):556-560, figs. 1-2. (10-vi-1975, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1975 Biometrical research in the variation of south population of Cyclops kolensis Lill. (Crustacea, Cyclopidae). Biometrichne doslidzhennya minlivosti pivdennoi populyatsii Cyclops kolensis Lill. (Crustacea, Cyclopidae). Biometricheskoe izuchenie izmenchivosti yuzhnoi populyatsii Cyclops kolensis Lill. (Crustacea, Cyclopidae). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)l975(4): 371-374, tab. (9-iv-1975, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1976 A new for the Soviet Union fauna species Cyclopina cf. steueri Früchtl (Crustacea, Copepoda). Novii dlya fauni Radyans'kogo Soyuzu vid tsiklopinidi - Cyclopina cf. steueri Früghtl (Crustacea, Copepoda). Novyi dlya fauny Sovetskogo Soyuza vid tsiklopinidy - Cyclopina cf. steueri Früchtl (Crustacea, Copepoda). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1976(9):844-848, figs. 1-17. (9-ix-1976, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. & T.I. Tavolzhanova 1976 The first finding and description of the males of Halicyclops validus Monchenko (Crustacea, Copepoda). Pervoe obnaruzhenie i opisanie samtsov Halicyclops validus Monchenko (Crustacea, Copepoda). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1976(4):365-367, 382, figs. 1-6. (9-iv-1976, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1958 Novi Copepoda na teritoriyi URSR. New Copepoda on the territory of the Ukrainian SSR. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1958(5):576-579, figs. 1-2. (Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1959 On the synonymies of Attheyella (Br.) northumbrica (Brady) (Copepoda). Do sinonimiki Attheyella (Br.) northumbrica (Brady) (Copepoda). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1959(1):93-97, figs. 1-3. (Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Mirzo'eva, L.M. 1969 Nauplial'ni stadii Sinergasilus lieni Yin, 1949 (Crustacea, Copepoda parasitica). Nauplius stages of Sinergasilus lieni Yin, 1949 (Crustacea: Copepoda parasitica). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1969(8):753-755, fig. 1. (31-vii-1969, Ukrainian with English summary).
 
Markevich, A.P. 1940

Vermiclavella elongata n. g. et sp., novii predstavnik parazitichnikh veslonogikh z rodini Vermiclavellidae Fam. nova. Vermiclavella elongata n. g. et sp., ein neuer Vertreter der parasitischen Copepoden der Familie Vermiclavellidae fam. nov.

Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1940(12):53-57, figs. 1-2. (12-xi-1940, Ukrainian with German summary).
Wilson: PDF
Markevich, A.P. 1940 Novi vidi parazitichnikh Copepoda. Neue Arten parasitischer Copepoden. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1940(11):11-21, figs. 1-9. (16-xi-1940, Ukrainian and German.)
Wilson: paper
Markevich, A.P. 1946

Ergasilus anchoratus sp. nov., novii predstavnikh parazitichnikh veslonogikh z r. Amura.

Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1946(1-2):25-27. (29-iii-1946, Ukrainian with Russian summary.)
Wilson: PDF
Markevich, A.P. & G.E. Sukhenko 1967 Ergasilus gobiorum sp. nov. Novii vid parazitichnikh veslonogikh (Copepoda parasitica) z bichkovikh rib (Gobiidae). Ergasilus gobiorum sp. nov., a parasitic copepod of the Gobiidae. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1967:170-173, figs. 1-2. (Ukrainian with Russian and English summaries.)
Wilson: paper
Chaplina, O.M. & L.M. Antsishkina 1961 Materiali do parazitofauni rib malikh richpk pivnichnogo Priazovya. (Data on the parasite fauna of fishes in small rivers of the northern Azov area). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 2:247-250.
 
Petipa, T.S. & E.V. Pavlova 1995 Mortality of zooplankton in the Sevastopol Bay. Dopovidi Natsional'noyi Akademiyi Nauk Ukrayiny
Volume: 6:146-148. (In Russian.)
 
Balakhnin, I.A. & I.I. Kozinenko 1996 Connection of infection indices with sizes of carp yearlings as a stabilizing element for the population structure of host-fishes. Dopovidi Natsional'noyi Akademiyi Nauk Ukrayiny
Volume: 11: 144-146 (Russian).
 
Svetlichny, L.S. & E.S. Hubareva 1998 The effect of hypoxia on metabolism and locomotion of Calanus euxinus (Copepoda, Crustacea). Dopovidi Natsional'noyi Akademiyi Nauk Ukrayiny
Volume: (5):199-204.
 
Ranise, S. 1956 Descrizione di un interessante copepodo parassita di anellide raccolto fra le alghe nella scogliera di Oneglia. Doriana, Genoa
Volume: 2(67):1-7, figs. 1-6. (26-v-1956)
Wilson: paper
Brian, A. 1951 Descrizione di due nuovi Cyclops di caverne liguri. Doriana, Genoa
Volume: 1(14):1-8, figs. 1-11. (30-vi-1951)
 
Guerrini, A. 1997 Resistenza all'anossia e processi di ricolonizzazione della meiofauna nella rizosfera di Ruppia cirrhosa in un sistema lagunare eutrofico. [Resistance to anoxia and processes of recolonization of the meiofauna in the rhizosphere of Ruppia cirrhosa in a eutrophic lagoon system.] Dottorato di Ricerca, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italy.
Volume: [In Italian.]
 
Krzelj, M. 2010 Long-term ecological changes in the Adriatic Sea. Dottorato di Ricerca, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy.
Volume: 231 pp.
 
Pugnetti, A. 1990 Struttura e dinamica dei popolamenti planctonici in una laguna del Delta del Po (Sacca di Goro). [Structure and dynamics of planktonic populations in a Po Delta lagoon (Sacca di Goro).] Dottorato in Ecologia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italy.
Volume: [In Italian.]
 
Invidia, M. 1999 Effetti di ipossia, anossia e solfuri su organismi planctonici e bentonici di lagune costiere. [Effects of hypoxia, anoxia and sulfide on planktonic and benthic organisms in coastal lagoons.] Dottorato in Ecologia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italy.
Volume: [In Italian.]
 
Hamza, W.R. 1994 Fitoplancton, zooplancton e loro relazioni in due laghi dell’Italia settentrionale. [Phytoplankton, zooplankton and their relationships in two lakes in northern Italy.] Dottorato in Ecologia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italy.
Volume: [In Italian.]
 
Colangelo, M.A. 1993 Colonizzazione di un sedimento azoico da parte del meiobenthos sublitorale in una laguna del Delta del Po (Sacca di Goro). [Colonization of azoic sediment by the sublittoral meiobenthos in a Po Delta lagoon (Sacca di Goro).] Dottorato in Ecologia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italy.
Volume: [In Italian.]
 
Bertasi, F. 1999 Evoluzione delle relazioni trofiche tra il microfitobenthos e la taxocenosi a copepodi meiobentonici durante la ricolonizzazione di uno stagno salmastro del Bacino di Arcachon (Francia). [Evolution of trophic relationships between micrphytobenthos and taxocenosis of meiofaunal copepods during the recolonization of a brackish pond of the Bay of Arcachon (France).] Dottorato in Ecologia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italy.
Volume: [In Italian.]
 
Milne, L. & M. Milne 1972 Invertebrates of North America. Doubleday & Company, New York
Volume: 249pp.
 
Campos, C.F.M. 2006 Fauna parasitária e alterações teciduais em três espécies de peixes dos rios Aquidauana e Miranda, Pantanal Sul Mato-Grossense. [Parasite fauna and tissue changes in three species of fishes of the Aquidauana and Maranda rivers, Southern Pantanal of Maro Grosso.] Doutorado em Aqüicultura, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu, São Paulo, Brazil.
Volume: [In Portuguese.]
 
Bull, H.O. 1929 Monstrillopsis dubia (Scott). Dove Marine Laboratory, Cullercoats, Northumberland
Volume: 52pp.
 
Aksoylar, Y. & Ö.O. Ertan 2001 Egirdir Gölü'nün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti. [Determination of Hydrobiological Characteristics of Lake Egirdir.] DPT Proje Raporu [Report for DPT Project]
Volume: No. 97K122330, Isparta, Turkey. [In Turkish.]
 
Kadakovska, E. 2007 Daugavas zooplanktons posma no Kraslavas lidz Daugavpilij. [Daugava zooplankton between Kraslavas to Daugavpils.] Dr. Biol. Thesis, Daugavpils Universitate, Daugavpils, Latvia.
Volume: [In Latvian.]
 
Ikauniece, A. 2005 Rīgas līča un Baltijas jūras zooplanktona daudzgadīgā dinamika un to kontrolējošie vides faktori. (The long-term dynamics of mesozooplankton in the Gulf of Riga and the Baltic proper and the controlling environmental factors.) Dr. Biology Thesis, University of Latvia, Riga.
Volume: [In Latvian.]
 
Slagstad, D. 1980 Modeling and simulation of physiology and population dynamics of copepods: effects of physical and biological parameters. Dr. Ing. Avh., Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTH (Norges Tekniske Hogskole), University of Trondheim, Trondheim, Norway
Volume: :179 pp.
 
Walther, M. 2008 Krebstiere (Crustacea): Biologie, Vorkommen, Haltung und Erkrankungen, sowie ihre Bedeutung als Zootierobjekte und Lebensmittelressourcen; eine Literaturstudie. [Crustaceans (Crustacea): biology, occurrence, behavior and diseases, as well as their importance as zoo animals and food resources; a literature study.] Dr. Med. Vet. Dissertation, Justus-Liebig-Universität Gießen, VVB Laufersweiler Verlag, Giessen, Germany.
Volume: 380 pp. [In German.]
 
Kruse, S. 2009 Biology of meso- and bathypelagic chaetognaths. Dr. rer. nat. Dissertation, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven, Universität Bremen, Bremen, Germany.
Volume: 182 pp. [In English; abstract in German.]
 
Dreher, N.S. 2007 Entwicklung des pelagischen Nahrungsnetzes in einem neu entstandenen Tagebausee. Development of the pelagic community in a newly flooded mining lake. Dr. Rer. Nat. Dissertation, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Universität Potsdam, Potsdam, Germany.
Volume: 137 pp. [In German.]
 
Reumont, B.M. von 2009 Molecular insights to crustacean phylogeny. Dr. rer. nat. Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, Germany.
Volume: 269 pp.
 
Möllmann, C. 2002 The influence of hydrography and predation by herring (Clupea harengus) and sprat (Sprattus sprattus) on mesozooplankton long-term dynamics in the Central Baltic Sea. Dr. Rer. Nat. Thesis, Institute of Marine Sciences, University of Kiel, Kiel, Germany.
No Volume Data Available
 
Pedersen, O.P. 2000 Life cycle strategies of Calanus finmarchicus on the Norwegian mid-shelf and adjacent areas: a study of generation patterns and impact of physical processes. Dr. Scient. Thesis, Institute of Marine and Freshwater Biology, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Helland, S. 2003 Free amino acid and protein dynamics in Artemia spp., Temora longicornis and Calanus finmarchicus. Dr. Scient. Thesis, University of Bergen, Bergen, Norway
Volume: 144 pp.
 
Fiksen, O. 1997 Functional models of life strategies in zooplankton and fish. Dr. scient. Thesis, University of Bergen, Bergen, Norway.
No Volume Data Available
 
Nejstgaard, J.C. 1997 Food web dynamics in flagellate-dominated marine enironemnts. Trophic interactions between haptophytes, calanoid copepods and microzooplankton. Dr. Scient. Thesis, University of Bergen, Norway
Volume: 116pp.
Wilson: paper
Nielsen, T.G. 2005 Struktur og funktion af fodenettet i havets frie vandmasser. (Structure and function of the marine pelagic food web.) Dr. Scient. Thesis, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
Volume: 76 pp. (In Danish.)
 
Bechmann, R.K. 1997 Responses to toxic stress: life tables and reproductive parameters. Dr. Scient. Thesis, University of Oslo, Oslo, Norway.
No Volume Data Available
 
Heuch, P.A. 1996 Host-finding in the parasitic copepod Lepeophtheirus salmonis. Dr. Scient. Thesis, University of Oslo, Oslo, Norway.
No Volume Data Available
 
Tande, K.S. 1991 Trophodynamics and productivity of the boreal and Arctic copepods Calanus finmarchicus and C. glacialis, in Norwegian waters. Dr. Scient. Thesis, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Lysne, D.A. 1999 Epidemiology of parasites on caged Atlantic cod (Gadus morhua L.). Dr. Scient. Thesis, University of Tromsø, Tromsø, Norway.
No Volume Data Available
 
Soreide, J.E. 2007

Zooplankton communities, food web structures and sympagic-pelagic coupling in the Svalbard-Barents Sea marginal ice zone.

Dr.Sc. Thesis, University of Tromsø, Tromsø, Norway.
No Volume Data Available
 
Kristoffersen, R. 1993 Parasites in northern salmonids: Effects of overpopulation and pertubations in systems with arctic charr - Salvelinus alpinus (L), and whitefish (Coregonus lavaretus L. s1.) in northern Norway. Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Edvardsen, A. 2001 Biophysical rates of zooplankton - A study of methods for measurement of zooplankton dynamics. Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Bjorn, P.A. 2002 The physiological and ecological effects of salmon lice, Lepeophtheirus salmonis Kroyer, infection on anadromus salmonids. Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Primicerio, R. 2003 Habitat choice and community dynamics of zooplankton in the subarctic lakes Takvatn and Lombola (northern Norway). Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Dahl-Hansen, G.A.P. 1998 The relationship between selective feeding in pelagic Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), and crustacean plankton: A field study on the effects of an experimental mass removal of stunted Arctic charr. Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Reigstad, M. 2000 Plankton community and vertical flux of biogenic matter in north Norwegian fjords: Regulating factors, temporal and spatial variations. Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Knudsen, R. 1997 Relationships between parasite infection and feeding behaviour in Arctic charr (Salvelinus alpinus (L.)). Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Falkenhaug, T. 1997 Studies of spatio-temporal variations in a zooplankton community. Interactions between vertical behaviour and physical processes. Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Pedersen, G. 1995 Factors influencing the size and distribution of the copepod community in the Barents Sea with special emphasis on Calanus finmarchicus (Gunnerus). Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Sharpe, S.E., M.E. Cablk & J.M. Thomas 2008 The Walker Basin, Nevada and California: Physical Environment, Hydrology, and Biology. Revision 01 May 1998. DRI (Desert Research Institute), Reno, Nevada, Publication
Volume: 41231. 60 pp.
 
Oken, L. 1815

Lehrbuch Der Naturgeschichte.

Dritter Theil, Zoologie. Erste Abteilung, Fleischlose Thiere Jena,Germany :1-841 pp.
Volume: (Register) (1815); Atlas: I-Iv, pls. I-Xvii (1816). Copepods - pp.357-359, pl. 7.
Wilson: paper, PDF
Willen, E. 1992 Nachbeschreibung von Heterolaophonte minuta (Boeck, 1872) (Copepoda, Harpacticoida) und Bemerkungen zur systematischen Stellung sowie zur Biologie der Art. Drosera, Oldenburg
Volume: 1992:139-153.
Wilson: paper
Mirabdullayev, I.M. & H.U. Dahms 1999 Die Cyclopoida (Copepoda, Crustacea) der Stadt Oldenburg und ihrer Umgebung. Drosera, Oldenburg
Volume: 1999(2):115-124. (xii.1999)
Wilson: paper
Glatzel, T. 1989 Eine Bestandsaufnahme der Grundwasserfauna Nordwest-Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Crustaceen. Drosera, Oldenburg
Volume: 1989(1-2):11-22.
Wilson: paper
Dahms, H.U. 1987 Die Nauplius-Stadien von Bryocamptus pygmaeus Sars, 1862 (Copepoda, Harpacticoida, Canthocamptidae). Drosera, Oldenburg
Volume: 1987(1):47-58. (English summary.)
Wilson: paper
Dahms, H.U. 1985 Zur Harpacticidenfauna der Jade (innerer Teil) im Tidebereich. Drosera, Oldenburg
Volume: 1985(2):65-76, figs. 1-2. (x-1985, English summary.)
Wilson: paper
Schminke, H.K. 1982 Die Nauplius-Stadien von Parastenocaris vicesima Klie, 1935 (Copepoda, Parastenocarididae). Drosera, Oldenburg
Volume: 1982(1):101-108, figs.1-3.
Wilson: paper
Claus, C. 1858 Über den Bau und die Entwicklung parasitischer Crustaceen. Druck und Verlag von Theodor Fischer, Marburg, Cassel
Volume: 32pp., 2pls.
Wilson: paper
Dempster, R.P. 1959

Lindane as treatment for Argulus.

Drum & Croaker
Volume: 1(2):13.
 
Benz, G.W. & R.L. Otting 1996 Morphology of the fish louse (Argulus : Branchiura). Drum and Croaker
Volume: 27:15-22.
Wilson: paper
Buchmann, K. & J. Bresciani 2001 An Introduction to Parasitic Diseases of Freshwater Trout. Drawings by B. Beyerholm. DSR Publishers, Frederiksberg, Denmark
Volume: 76 pp. ISBN 87 7432 580 9.
 
Dagne, A. 2010 Zooplankton community structure, population dynamics and production and its relation to abiotic and biotic factors in Lake Ziway, Ethiopia. Dtor der Naturwissenschaften (Dr. rer.nat.) Dissertation, University of Vienna, Vienna, Austria.
Volume: 148 pp. [In English; abstract in German.] 
 
Atencio Fontalvo, L., L. Gutiérrez M. & S. Gaviria M. 2005

Copépodos planctónicos del complejo cenagoso de Malambo (Atlántico, Colombia) y su relación con algunos factores físicos y químicos del agua. [Planktonic copepods of the wetland complex of Malambo (Atlántico, Colombia) and its relation to some physical and chemical factors of the water.]

Dugandia, Revista de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Atlántico
Volume: Nueva Epoca, 1(2):17-38. [In Spanish; abstract in English.]
Wilson: PDF
Forró, L. 1995 Data to the knowledge of the Cladocera and Copepoda (Crustacea) fauna of southern Transdanubia, Hungary. Dunantuli Dolgozatok (A) Termeszettudomanyi Sorozat
Volume: 8:21-24.
 
Milstein, A. 1984 Zooplankton of Bahia de Maldinado (Uruguay): a study of special and temporal heterogeneousness. Dusenia, Curitiba
Volume: 14(1):33-36.
 
Jakobi, H. 1954 Harpacticoida (Cop. Crust.) da microfauna do substrato areno-lodoso do 'Mar de Dentro' (Ilha do Mel - Baía de Paranagúa - Brasil). (Harpacticiden der Mikrofauna aus sandig-schlammigem Grund im 'Mar de Dentro' (Ilha do Mel - Baía de Paranagúa - Brasil)). Dusenia, Curitiba
Volume: 5:209-232, figs. 1-15. (30-xi-1954)
Wilson: paper
Jakobi, H. 1955 O gênero Enhydrosoma no manguezal da costa S. Paulo-Paraná. (Harpacticoidea-Crustacea). Dusenia, Curitiba
Volume: 6:89-96, figs. 1-6. (vii-1955)
Wilson: paper
Jakobi, H. 1956 Novas espécies de Harpacticoidea (Copepoda-Crustacea) provenientes de regioes de água salobra da costa Sao Paulo-Paraná. (Neue Harpacticoiden-Arten (Copepoda-Crustacea) aus den Brackwassergebieten der Küste Sao Paulo-Paraná). Dusenia, Curitiba
Volume: 7:159-171. (30-vi-1956)
Wilson: paper
Jakobi, H. 1953 Novos Laophontidae (Copepoda-Crustacea) da costa Brasileira. (Neue Laophontiden von der Brasilianischen Küste). Dusenia, Curitiba
Volume: 4(1):47-60, figs. 1-4. (31-i-1953)
Wilson: paper
Jakobi, H. 1953 Neue Tegastiden (Harpacticoida-Copepoda) von der Kueste Santa Catarinas (Brasilien). Dusenia, Curitiba
Volume: 4(2):173-180, figs. 1-3. (31-iii-1953)
Wilson: paper
Nogueira, M.H. 1959

O gênero Elaphoidella (Harpacticoidea-Cop. Crust.) nas águas do Paraná.

Dusenia, Curitiba
Volume: 8(2):61-68, figs. 1-3. (iii-1959)
Wilson: paper, PDF
Seda, J. & I. Dostálková 1996 Littoral and open water zooplankton of ten lakes in mid-Wales (UK). Dyfed Invertebrate Group Newsletter
Volume: 32:11-16.
 
Møller, O.S. 2005

Snyltere skal også holde sig rene, -ny viden om Karpelusens tidligste stadier. [Parasites must also keep clean, -new knowledge about the earliest stages of fish lice.]

Dyr – i Natur og Museum
Volume: 2:14-17. [In Danish.]
 
Pavlova, E.V. & N.I. Minkina 1988 Sootnoshenie obshchego i osnovnogo energeticheskogo obmena u morskikh kopepod. E Vses. konf. po mor. biol., Sevastopol', 18-20 okt., 1988:Tez. dokl. Ch. 1. -Kiev
Volume: 58 (Vide:Ref. Zh., Biol./04D 1991(4):21, no. 187.)
 
Wesenberg-Lund, C. 1904 De danske søers og dammers dyriske plankton. [The animal plankton of Danish lakes and ponds.] E. Munksgaard, Copenhagen.
Volume: [In Danish.]
 
Huber-Pestalozzi, G. 1955 Das Phytoplankton des Süsswassers. Systematik und Biologie. 4. Teil: Euglenophyceen. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart.
Volume: 606 pp. + pls 1-114.
 
Vervoort, W. 1982 Onvoltooid Verleden. E.J. Brill, Leiden
Volume: :1-13.
 
Bell, J.G., J.G. Stottrup & R.J. Shields 1997 Utilisation of copepod diets for larviculture of halibut, cod and turbot, and a review of published halibut research and cultivation data. E.U. Concerted Action Report (AIR3-CT94-2094),
Volume: Doc. 10. 63 pp.
 
Darlington, J. 1997 Life in and around the hot springs at Little Magadi. Eanhs Bulletin
Volume: 7(2-3): 31-33.
 
Yang, S.C., D.C. Lee & T.Y. Ho 2015 Cd isotopic composition in the suspended and sinking particles of the surface water of the South China Sea: The effects of biotic activities. Earth And Planetary Science Letters
Volume: 428:63-72. 10.1016/j.epsl.2015.07.025 OCT 15 2015
 
Brun, P., M.R. Payne & T. Kiörboe 2017 A trait database for marine copepods. Earth System Science Data
Volume: 9(1):99-113. 10.5194/essd-9-99-2017 FEB 14 2017
 
Melle, W., J.A. Runge, E. Head, S. Plourde, C. Castellani, P. Licandro, J. Pierson, S.H. Jonasdottir, C. Johnson, C. Broms, H. Debes, T. Falkenhaug, E. Gaard, A. Gislason, M.R. Heath, B. Niehoff, T.G. Nielsen, P. Pepin, E.K. Stenevik & G. Chust 2015

Biogeography of key mesozooplankton species in the North Atlantic and egg production of Calanus finmarchicus.

Earth System Science Data
Volume: 7(2):223-230. 10.5194/essd-7-223-2015 2015
 
Hsu, C.H., H.M. Su & I.M. Chen 2001 Effects of food types on the development and reproduction of Apocyclops royi. EAS Special Publication
Volume: 30: 250-253.
 
Okemwa, E.N. 1992 A long-term sampling study of copepods across a tropical creek in Mombasa, Kenya. East African Agriculture and Forestry Journal
Volume: 57:199-215.
 
Uéno, M. 1966 Freshwater zooplankton of southeast Asia. East Asian Studies
Volume: 3(5):94-109.
 
Huq, A. & R.R. Colwell 1996 Environmental factors associated with emergence of disease with special reference to cholera. Eastern Mediterranean Health Journal
Volume: 2(1):37-45.
 
Malard, F. 2002 Biodiversity in a glacial hyporheic corridor. EAWAG News
Volume: 54:16-17.
 
Malard, F. 2003 Biodiversität in der hyporheischen Zone eines Gletscherbachs. Biodiversity in the hyporheic zone of a glacier stream. La biodiversité d'un corridor glaciaire hyporhéique. [Biodiversity in a glacial hyporheic corridor. EAWAG News
Volume: 54:24-25. [German and French versions of 2002 article.]
 
Ruhmer, K. 1952 Die Süsswasserfische und Krebse, etc. Eberhausen bei München, Fischereiverlag
Volume: 203pp.
 
Baustian, M.M., G.J.A. Hansen, A. de Kluijver, K. Robinson, E.N. Henry, L.B. Knoll, K.C. Rose & C.C. Carey 2014

Linking the bottom to the top in aquatic ecosystems: mechanisms and stressors of benthic-pelagic coupling.

Eco-DAS X Symposium Proceedings, Eco-DAS X
Volume: Chapter 3:25–47
Wilson: PDF
Jeffries, M.J. 2003 Idiosyncratic relationships between pond invertebrates and environmental, temporal and patch-specific predictors of incidence. Ecography
Volume: 26(3):311-324.
 
White, M.D. 1998 Horizontal distribution of pelagic zooplankton in relation to predation gradients. Ecography
Volume: 21(1):44-62.
 
Hänninen, J., I. Vuorinen & G. Kornilovs 2003 Atlantic climatic factors control decadal dynamics of a Baltic Sea copepod Temora longicornis. Ecography
Volume: 26(5):672-678.
 
Hessen, D.O., V. Bakkestuen & B. Walseng 2007 Energy input and zooplankton species richness. Ecography
Volume: 30(6):749-758.
 

All Other Pages


[ TOP ]