Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69790 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Vasilev, V.I. 1978 Sutochnye vertikal'nye izmeneniya zooplanktona na shel'fe Kampeche v Meksikanskom zalive. (Daily vertical changes in the zooplankton on the Campeche shelf in the Bay of Mexico). Dokl. mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Zool. Bot.
Volume: 1975(1): 35-36. (2-iii-1978, Russian).
 
Lastochkin, D.A. 1926 Veslonogie Pleshcheeva ozera. Copepoda of Lake Pleshcheevo. Dokl. Pereyaslavi-Zalesskogo nauchno-prosvetitel'nogo obshchestva
Volume: 14:32-33.
 
Smirnov, S.S. 1926 Notizen über Ruderfusskrebse der Umgegend von der Stadt Pereislav-Salessko. Dokl. Pereyaslavi-Zalesskogo nauchno-prosvetitel'nogo obshchestva
Volume: 14:
 
Manteufel, B.P. 1952 Planktonologiya i nauchno-promyslovaya razvedka pelagicheskikh ryb. (Planktology and scientific and commercial exploration of pelagic fishes). Dokl. vses. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: n. ser. 1.
 
Elkina, B.N. 1952 Metodika obrabotki pitaniya molodi leschna i vobly severnogo Kaspiya. Dokl. vses. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 1:
 
Kozuharov, D., M. Stanachkova, P. Janev & S. Stanachkov 2013

Introduction of RCC index for stand water bodies.

Dokladi na Blgarskata Akademiya na Naukite. Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences
Volume: 66(11):1563-1570.
 
Kozuharov, D. 1998 On the changes of the qualitative and quantitative parameters of the zooplankton from the 'Pchelina' reservoir below its overflow and in Strouma river. Dokladi-na Blgarskata Akademiya na Naukite
Volume: 51(9-10):125-128.
 
Yuneva, T.B., O.A. Yunev, F. Bingel, A.E. Kideys & G.E. Shulman 1999 On the feeding relationship between lipid content of Calanus euxinus and water dynamics in the Black Sea. Doklady Academy of Sciences, Russia
Volume: 369:715-717.
 
Ivanenko, V.N. & A.V. Smurov 1996 On finding of bacteria on symbiotic copepod Scottomyzon gibberum Scott (Siphonostomatoida; Asterocheridae): A possible transporter of pathogenic microorganisms. Doklady Akademii Nauk
Volume: 346(4):573-575. (Russian.)
Wilson: paper
Sazhina, L.I. 1994 Copepod eggs in the pelagial of marine ecosystems. Doklady Akademii Nauk
Volume: 336(4):569-574.
 
Mikheev, V.N. & A.F. Pasternak 2010 Parasitic Crustaceans Influence Social Relations among Fish. Doklady Akademii Nauk
Volume: 432(6):842-844. (Russian)
 
Malakhov, V.V., A.V. Nozdran & V.A. Spiridonov 1998

Larval preantennal appendages in euphausiid larvae (Crustacea, Euphausiacea).

Doklady Akademii Nauk
Volume: 360(5):714-716. (Russian.)
Wilson: paper
Smurov, A.V. 1993 First record of the symbiotic copepod Scottomyzon gibberum (Scott) (Siphonostomatoida) in the White Sea, associated with the seastar Asterias rubens. Pervaya dlya Belogo morya hakhodka simbioticheskoj kopepody Scottomyzon gibberum (Scott) (Otr. Siphonostomatoida), assotsiirovannoi s morskoj zvezdoj Asterias rubens. Doklady Akademii Nauk
Volume: 333(4):684-686 .
 
Smurov, A.V. & V.N. Ivanenko 1993 Growth and changes of cuticular structures of adult females of the symbiotic copepod Scottomyzon gibberum Scott, 1894 (Copepoda, Siphonostomatoida, Asterocheridae). Rost i izmeneniya v strukture kutikuly vzraslykh samok simbioticheskoj kopepody Scottomyzon gibberum Scott, 1894 (Copepoda, Siphonostomatoida, Asterocheridae). Doklady Akademii Nauk
Volume: 333(4):552-554. (In Russian.)
Wilson: paper
Stom, D.I. & T.A. Gil 1998 Comparative toxicometry of organic and inorganic pollutants on Cladocera and Copepoda. Doklady Akademii Nauk
Volume: 362(1):140-142. (ix.1998; Russian)
 
Kosobokova, K.N. 2003 Regional variations of the zooplankton distribution in the Arctic Basin. Doklady Akademii Nauk
Volume: 392(1): 115-118. (Russian)
 
Grishanin, A.K., V.Ya. Brodsky & A.P. Akif'ev 1994 Somatic cells of Cyclops strenuus (Copepoda, Crustacea) lose more than 90% of genome in course of the chromatine [sic] diminution. Doklady Akademii Nauk
Volume: 338(5):708-710.
 
Bul'on, V.V., V.N. Nikulina, E.B. Pavel'eva, L.A. Stepanova & T.V. Khlebovich 1998 The biotic interactions in ecosystem of the potentially eutrophic lake. Doklady Akademii Nauk
Volume: 359(2):277-279. (Russian)
 
Vinogradov, G.M., E.F. Marasaeva, V.V. Larionov & G.G. Matishov 2001 The zooplankton community of seasonally ice-covered areas of the Barents and the Kara seas in the winter-spring period of 2000. Doklady Akademii Nauk
Volume: 376 (6): 815-817 (Russian).
 
Dvoretsky, V.G. 2007 Peculiarities of population structure of Oithona similis (Copepoda: Cyclopoida) in the White and Barents Sea. Doklady Akademii Nauk
Volume: 414(4): 557-560.
 
Butko, Y.A., M.V. Gubanov, E.S. Zadereev & A.G. Degermendzhy 2010

[Studies on chemical communication between two dominant representatives of the biota of Lake Shira Gammarus lacustris Sars (Crustacea: Amphipoda) and Arctodiaptomus salinus Daday (Crustacea: Copepoda).]

Doklady Akademii Nauk
Volume: 434(1):138-141. (Russian)
 
Badalov, F.G. 1964 O sutochnykh vertikal'nykh migratsiyakh zooplanktona v yuzhnom Kaspii v raione promysla kil'ki. On the daily vertical migration of zooplankton in the southern Caspian Sea in the region of sprat industry. Doklady Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR
Volume: 20(10):65-68. (Russian.)
 
Badalov, F.G. 1966 Vliyanie sloya temperaturnogo skachka na raspredelenie zooplanktona v usloviyakh Kaspiiskogo morya. Doklady Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR
Volume: 22(9):78-80. (22-xii-1966, Russian with Azerbaijani summary.)
 
Mirabdullayev, I.M., V.N. Hegai, F.U. Kengerlinski & L.G. Belozub 1992 Mesocyclops papuensis van de Velde, 1987 (Crustacea, Copepoda), new for middle Asia species from Uzbekistan fishponds. Doklady Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan
Volume: 1:56-57.
Wilson: paper
Mirabdullayev, I.M. & I.A. Getz 1996 Halicyclops spinifer (Kiefer, 1935) (Crustacea, Copepoda) - novyi tropicheskii predstavitel fauny tsentraloi Asii. (Halicyclops spinifer (Kiefer, 1935)(Crustacea, Copepoda) - a tropical species, new to the fauna of Central Asia. Doklady Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan
Volume: 1996(4):43-44.
Wilson: paper
Mirabdullayev, I.M. & L.I. Sharapova 1994 Thermocyclops taihokuensis (Harada, 1931) (Crustacea, Cladocera) in Central Asia and Kazakhstan. Doklady Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan
Volume: 4: 42-44, illustr.
 
Mirabdullayev, I.M. & G.M. Rakhmatullaeva 1989 Cyclops vicinus lobosus Kiefer, 1954 (Crustacea, Copepoda) - novy dlya fauny SSSR tsiklop iz gornogo ozera Kulikalon (Zarafshanski khrebet). [Cyclops vicinus lobosus Kiefer, 1954 (Crustacea, Copepoda) - a cyclops new for the fauna of the USSR from the alpine Lake Kulikalon (Zarafshan Ridge). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 1989(9):58-60. [Russian]
Wilson: paper
Mironova, N.V. 1951 Veslonogie raki podotrya da Harpacticoida kak pishcha moodi treskovykh ryb. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 79(5): 891-894, tab. 1.
 
Svetlov, P.G. & M.V. Ivanova 1949 Polovye razlichiya v vynoslivosti k povrezhdayushchim vozdeistviyam u Cyclopoida. Sexual differences in the resistance against unfavourable conditions in Cyclopoida. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 68:1143-1146, fig. 1, tabs. 1-2.
 
Chislenko, L.L. 1974 O svyazi geograficheskogo rasprostraneniya morskikh garpaktitsid s chislennost'yu. Relationship between geographical distribution and abundance of marine harpacticoids. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 216(2):434-437. (12-iv-1974, Russian; translation in: Dokl. (Proc.). Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 216: 218-220).
 
Chislenko, L.L. 1961 O sushchestvovanii 'razmernogo razryva' v morskoi faune litoralii sublitorali. Existence of 'size gap' in the marine fauna of the littoral and sublittoral. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 137: 431-434. (Russian with English summary).
 
Chislenko, L.L. 1964 O sushchestvovanii svyazi plodovitosti s chislennost'yu u morskikh Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). On the existence of a relationship between the fecundity and population of marine Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 155:351-353, tabs. 1-2. (11-iii-1964, Russian with English summary).
 
Chislenko, L.L. 1965 O sootnosheniu razmerov tela samki s razmerami i chislom yaits u Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). The relationship between the size of the body of the female and the size and number of eggs in Harpacticoida (Crustacea, Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 161:724-727, figs. 1-3, tab. 1. (21-iii-1965, Russian with English summary).
 
Chislenko, L.L. 1967 O sushchestvovanii razmernoi struktury naseleniya pelagiali mirovogo okeana. On the existence of a dimensional structure of the pelagial population of the mundane Ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 175(5):1151-1153, fig. 1, tabs. 1-2. (11-viii-1967, Russian; English translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 175: 468-470, fig. 1, tabs. 1-2).
 
Kiknadze, I.I. 1955 Izmenenie nukleinovykh kislot prioplodotvorenie i razvitii yaitsa tsiklopa. Change in nucleic acids at fertilization and development of the Cyclops egg. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 100(3):571-574, fig. 1. (Russian.)
 
Kidnadze, I.I. 1958 Nukleolyarnyi apparat v oogeneze tsiklopov. (The nucleolar apparatus in the oogenesis of Cyclops). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 120(3):644-646, pl. 1. (21-v-1958, Russian.)
 
Ivanova, M.B. 1960 Intensivnost' dykaniya nekotorykh planktonnykh rakoobraznykh i ikhvozdoistvie na protsess fotosinteza v distrofnom ozere. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 132:939-940, tabs. 1-2. (1-vi-1960, Russian.)
 
Ivanova, M.B. 1962 Vertical diurnal migrations of planktonic Copepoda in a humified lake. K voprosu o vertikal'nykh sutochnykh migratsiyakh planktonnykh Copepoda v gumifitsirovannom ozere. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 145(2):432-435, figs. 1-4.
Wilson: paper
Ivanova, M.B. 1963 Growth and reproduction of Eucyclops serrulatus (Fisch.) in water of different pH in aquarium conditions. Rost i razmnozhenie Eucyclops serrulatus (Fisch.) v akuarial'nykh pri razlichnoi aktivnoi reaktsii vody. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 153(1-6):936-938, tabs. 1-2.
Wilson: paper
Yudanova, O. 1940 Chemical composition of Calanus finmarchicus in the Barents Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 29:218-224, tabs. 1-5.
 
Ponomareva, L.A. & A.G. Naumov 1962

Distribution of biomass zooplankton in the waters of the Arabic Sea and the Gulf of Bengal in the period of the change of the monsoon.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 142(2):449-452.
Wilson: paper
Ponomareva, L.A. 1953 Yavlenie polimorfizma u veslonogogo rachka Calanus cristatus. Polymorphism in Calanus cristatus. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 90:303-304. (Russian)
 
Ponomareva, L.A. 1954 Vezonaya kharakteristika eufauzid Yaponskogo morya. Copepods as food of euphausiids in the Sea of Japan. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 99: 69-171, fig. 1, tab. 1. (Russian)
 
Ponomareva, L.A. & E.A. Lubny-Gertsyk 1958

The quantitative distribution of plankton in the tropical waters off the western Pacific Ocean.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 120:1246-1248, figs. 1-2.
Wilson: paper
Ponomareva, L.A. & K.V. Beklemishev 1956 O zooplanktone tropicheskikh vod i raiona frontov v severo-zapadnoi chasti Tikhogo Okeana. On the zooplankton of the tropical waters and the frontal region in the western North Pacific. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 109(4):869-872, figs. 1-2.
Wilson: paper
Shcherbakov, A.P. 1952 Sootnoshenie razmerov i vesa u presnovodnykh planktonnykh rachkov. Correlation of size and weight in freshwater planktonic Crustaceans. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 84:153-157, figs. 1-2. (30-vi-1952, Russian.)
 
Ulomsky, S.N. 1953 Novye v ekologii nekotorykh vidov veslonogikh rakoobraznykh (Copepoda) Mesocyclops leuckarti (Claus), 1857. New data on ecology of some copepods, Mesocyclops leuckarti (Claus), 1857. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 90:295-297, tab. 1. (Russian.)
 
Arashkevich, E.G. & A.G. Timonin 1970 Pitanie kopepod tropicheskoi chasti Tikhogo okeana. Copepod feeding in the tropical Pacific. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 191(4):935-938, figs. 1-3, tabs. 1-2. (26-iii-1970, Russian; translation in:Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Earth Sci. Sect.
 
Kamshilov, M.M. 1951 Opredelenie vesa Calanus finmarchicus Gunner na osnovanii izmereniya dliny tela. Weight of Calanus finmarchicus. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 76(6):945-948, figs. 1-2, tabs. 1-2. (Russian)
 
Kamshilov, M.M. 1952 Tsikl raznozheniya Calanus finmarchicus Gunner na vostochnom Murmane. Lifecycle of Calanus finmarchicus Gunner in eastern Murman. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 85:929-932, tabs. 1-2. (Russian.)
 
Kamshilov, M.M. 1952 Zimnii zooplankton Belogo morya. Winter zooplankton in the White Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 85:1403-1406, tab. 1. (Russian.)
 
Rylov, V.M. 1930 Vorläufige Mitteilung über das Plankton des Kardywatsch-Sees (Nordwest-Kaukasus). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 1930:376-380, tabs. 1-2.
 
Koryakov, E.A. 1951 K nakhozhdeniyu samtsa Salmincola cottidarum Messyatzeff. Discovery of the male of Salmincola cottidarum Messjatzeff. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 79(5):907-908, fig. 1. (Russian with English summary.)
 
Koryakov, E.A. 1951 Novyi predstavitel paraziticheskikh veslonogikh roda Coregonicola na bychkovykh Baikala. A new representative of parasitic copepods of the genus Coregonicola on Baikal cottids. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 79(2):365-368, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Koryakov, E.A. 1952 Raspredelenie parazitocheskogo veslonogo Salmincola cottidarum Messyatzeff po khozyaevam-bychkam i glubinam Baikala. Distribution of Salminicola cottidarum on its hosts and in the depths of Lake Baikal. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 87:325-327. (Russian.)
 
Koryakov, E.A. 1954 Novye nakhodki Copepoda parasitica na rubakh ozera Baikal. New findings of Copepoda parasitica on Baikal fish. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 99:657-659, figs. 1-3. (Russian.)
 
Kos, M.S. 1958 Nekotorye dannye o Copepoda pribrezhnego planktona Yuzhno-Kuril'skikh ostrovov. Some data on the Copepoda of the littoral plankton of the South Kuril Islands. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 120:191-192. (Russian.)
Wilson: paper
Korotkevich, V.S. 1958 Raspredelenie planktona Indiiskogo sektora Antarktiki. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 122(4):578-581, figs. 1-2, tab. 1. (Russian.)
 
Monchenko, V.I. 1979 Vtoroe obnaruzhenie Cyclopina esilis Brian (Crustacea, Copepoda) i pereopisanie vida. The second finding of Cyclopina esilis Brian (Crustacea, Copepoda) and redescription of the species. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: (B)1979(5):387-39l, 400, figs. 1-3. (4-v-1979, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monakov, A.V. & Yu.I. Sorokin 1959 O pyty izucheniya khishchnogo pitaniya tsiklopov s pomoshch'yu izotopnoi metodiki. (An attempt to investigate the predatory behaviour of Cyclops with the aid of the isotopic tracer method). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 125(1):201-204, tab. 1. (1-iii-1959, Russian)
 
Gutel'makher, B.L. & A.A. Simonian 1986 Trophic interactions in plankton of the small Sevan Lake in July, 1984. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 287(2):498-501. (Russian, translation in: Doklady (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect. 287(1-6)).
 
Gusev, A.V. 1950 Novyi vid paraziticheskikh veslonogikh rachkov semeistva Dichelestiidae. New species of parasitic copepods of the family Dichelestiidae. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 71(6):1167-1170, figs. 1-14. (Russian)
 
Smirnov, S.S. 1938 On the question of glacial-marine relicts in freshwater fauna. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 20:489-492, fig. 1.
Wilson: paper
Smirnov, S.S. 1940 Über die sogenannten Bastarde in der Gattung Eurytemora Giesbr. (Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 26:607-609. (29-ii-1940)
 
Smirnov, S.S. 1940 Über einige Fälle anormaler Gliedmassenentwicklung bei Diaptomidae (Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 26:610-612, fig. 1. (29-ii-1940)
 
Smirnov, S.S. 1935 Über das Auftreten von Acartia tonsa Dana (Copepoda) in Finnischen Meerbusen. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 3(5):237-240.
Wilson: paper
Smirnov, S.S. 1935 Zur Morphologie der rudimentäre Füsse bei Copepoden. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 4:109-112, fig. 1.
Wilson: paper
Smirnov, S.S. 1930 O dvukh novykh formakh Copepoda iz Amurskogo kraz. Sur deux formes nouvelles de Copépodes provenant de la région de l'Amour. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 1930:281-286, fig. 1.
 
Smirnov, S.S. 1930 Zur Systematik von Diaptomus fischeri Rylov und Diaptomus acutulus Brian (Crustacea, Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 1930:55-60.
Wilson: paper
Smirnov, S.S. 1930 Novii rod r. Diaptomus Westw. (Crustacea, Copepoda) iz Amurskoi oblasti. Sur une espèce du genre Diaptomus Westw. (Crustacea, Copepoda) provenant de la région de l'Amour. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 1930:78-84, fig. 1.
Wilson: paper
Smirnov, A.N. 1962 O vliyanii biogennogo stoka i solenosti na razvitie zooplanktona v Taganrogskom zalive Azovskogo morya. Effect of the biogenic discharge of the River Don and of salinity on the development of zooplankton in Taganrog Gulf in the Sea of Azov. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 144:656-658, figs. 1-2, tabs. 1-2.
Wilson: paper
Skvortzov, A.A. & T.T. Talysin 1940 Cycle of development of the minor tapeworm (Diphyllobothryum minus Chol.). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 27(6):618-620.
 
Manulova, E.F. 1957 K voprosu o dinamika zooplanktona v ozerakh i vodokhranilishchakh. (On the problem of zooplankton variation in lakes and artificial water recervoirs). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 117(2):325-328, figs. 1-4. (21-xi-1957, Russian.)
 
Pavlova, E.V. & N.I. Minkina 1982 Estimation of basal energy metabolism in marine copepods. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 265(4):1017-1019. Translated In: Doklady (Proc.) Acad. Sci. USSR (Biol. Sci.) 265(1-6): 406-408 (1983).
 
Kusmorskaya, A. 1947 Nablyudeniya nad gibel'yu Copepoda pri massovykh skopleniyakh diatomei. Destruction of copepods by accumulation of diatoms. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 57:293-294, figs. 1-3.
 
Kusmorskaya, A. 1948 Vliyanie sardiny na raspredelenie biomassy planktona v Japonskom more. The influence of the sardine on the distribution of the biomass in the Sea of Japan. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 60(6):1057-1060, figs. 1-3.
 
Heinrich, A.K. 1956 O sezonnykh rasakh u veslonogogo rachka Calanus tonsus v Beringovom more. On seasonal races of Calanus tonsus in the Behring Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 109(2):403-405, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1956 O produktsii kopepod v Beringovom more. On Copepoda production in the Behring Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 111:199-201, fig. 1, tab. 1. (Russian with English summary.)
 
Heinrich, A.K. 1957

Vertikal'noe raspredelenie planktona v rainone k yugo-vostoku ot Boninskikh ostrovov. Vertical plankton distribution in the region south-east of the Bonin islands.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 117(2):321-324, figs. 1-2, tabs. 1-2. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1958 Rasprostranenie Calanus tenuicornis Dana i Calanus lighti Bowman v severnoi chasti Tikhogo okeana. The distribution of Calanus tenuicornis Dana and Calanus lighti Bowman in the northern part of the Pacific. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 116(4):691-693, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1958

Vertikalnoe raspredelenie kopepod v Kurosio i sposob ikh proniknoveniya v zonu smesheniya subtropicheskikh i subarkticheskikh vod. The vertical distribution of Copepoda in the Kuroshio current and the way they penetrate into the zone of mixing of subtropical and subarctic waters.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 118(6):1191-1193. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1958

O pitanii morskikh kopepod v tropicheskoi oblasti. On the feeding of copepods in the tropical region.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 119(5):1028-1031, tabs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Heinrich, A.K. 1960 The basic type of vertical distribution of copepods in the Central Pacific Ocean. Osnovnye tipy vertikal'nogo raspredeleniya kopepod v tsentral'noi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 132(4):921-924, figs. 1-2. (Russian.)
Wilson: paper
Votintsev, K.K. 1953 Vliyanie sutochnykh vertikal'nykh migratsii zooplanktona na kislorodnyi rezhim oz. Baikal. Influence of vertical migration of zooplankton on oxygen in Baikal Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 92:157-160, tabs. 1-3. (Russian.)
 
Akhmerov, A.Kh. 1954 The parasite fauna and the species relationship of the Kamchatka azabach (Oncorhynchus nerka infrasp. asabatch Berg, 1932. O parasitofaune i vidovoi prinadleznosti Kamchatskogo azabacha (Oncorhynchus nerka infrasp. asabatch Berg, 1932). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 94(5):969-971, tabs. 1-2. (Russian)
 
Afanas'eva, E.L. 1969 Zhiznennye tsikl i razmnozhenie Epischura baicalensis Sars (Copepoda, Calanoida) v oz. Baikal. The life cycle and reproduction of Epischura baicalensis (Copepoda, Calanoida) in Lake Baikal. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 185:693-696, fig. 1, tabs. 1-3. (21-iii-1969, Russian.)
 
Chechina, A.S., M.A. Malevitskaya & N.E. Kononova 1953 Vliyanie akklimatizatsii Kaplikovogo somika na ego parazitofaunu. Influence of acclimatisation on parasitic fauna of Ameiurus nebulosus. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 88:173-175, tab. 1.
 
Mazepova, G.F. 1950

K poznaniyu fauny Cyclopoida oz. Baikal. Contribution to the knowledge of Cyclopoida in Lake Baikal.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 72:809-812. (Russian.)
Wilson: paper, PDF
Mazepova, G.F. 1950

Novye vidy tsiklopov iz ozera Baikal. (New species of Cyclops in Lake Baikal).

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 75(6):865-868, figs. 1-4. (21-xii-1950, Russian)
Wilson: paper, PDF
Mazepova, G.F. 1952 Orthocyclops bergianus sp. nova - novyi interesnyi predstavitel fauny oz. Baikal. Orthocyclops bergianus sp. nov. an interesting representative of the Baikal fauna. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 86:433-435, figs. 1-2. (Russian.)
 
Mazepova, G.F. 1952 Novye dannye po faune Cyclopoida oz. Baikal. New faunistic data on Cyclopoida of Lake Baikal. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 82(5):805-807, figs. 1-3.
Wilson: paper
Semenchenko, V.P. & L.M. Sushchenya 1991 Ranging of planktonic crustaceans in gradient of food concentration. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 316(6):1505-1508. (Russian.)
 
Zenkevich, V.A. 1937 The food of the far-eastern whales. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 16(4): 231-234, tabs. 1-2.
 
Zakhvatkin, A.A. 1930 O vertikal'nom raspredelenii i sutochnykh migratsiyakh zooplanktona v Baikale. Sur la distribution verticale et les migrations journalières du zooplankton dans le lac Baïkal. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 1930(6):133-138. (Russian.)
 
Petipa, T.S. 1955 Nablyudeniye Nad Povedeniem Zooplanktona Vovremya Solnechnogo Zatmeniya. Observations on Zooplankton Behaviour During a Solar Eclipse. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 104(2): 323-325, fig. 1, tab. 1. (16-Ix-1955, Russian).
 
Petipa, T.S. 1958 O sutochnom ritme v pitanii veslonogogo rachka Acartia clausi Giesbr. On the 24-hour rhythm in the feeding of Acartia clausi Giesbr. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 120:896-899, figs. 1-2. (Russian).
Wilson: paper
Petipa, T.S. 1960 Rol' Nochesveti Noctiluca miliaris Sur. V Pitanii Calanus helgolandicus Claus. Role of Noctiluca miliaris Sur. In the Feeding of Calanus helgolandicus Claus. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 132: 961-963, fig. 1.
 
Petipa, T.S. 1964 O Zhirovom Obmene U Calanus helgolandicus (Claus) V Eksperimental'nykh Usloviyakh. Fat Metabolism in Calanus helgolandicus (Claus) under Experimental Conditions. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 155(2): 470-473, fig. 1, tabs. 1-2. (11-III-1964, Russian).
 
Petipa, T.S. 1964 Sutochnyi Ritm Raskhoda I Nakopleniya Zhira U Calanus helgolandicus (Claus) V Chernom More. Daily Day Rhythm of Fat Accumulation and Expenditure in Calanus helgolandicus (Claus) in the Black Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 156(6): 1440-1443, figs. 1-2. (21-Vi-1964, Russian).
 
Petipa, T.S., L.I. Sashina & E.P. Delalo 1961 Vertikal'noe raspredelenie zooplanktona v Chernom More v svyazi v gidrogeologicheskimi usloviyami. Vertical distribution of zooplankton in the Black Sea in relation to hydrological conditions. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 133:964-967, figs. 1-3.
 
Lubny-Gertsyk, E.A. 1953 Vesovaya kharakteristika osnovnykh predstavitel'ei zooplanktona Okhotskogo i Beringova morei. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 91(4):949-952, tabs. 1-2. (1-viii-1953). (Russian.)
 
Lukyanova, V.S. 1938 The velocity of the movements of certain plankters and its dependence upon the external conditions. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 19:517-519, figS. 1-2.
 
Lukyanova, V.S. 1940 On the maximum velocities of marine plankters. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 28:641-644, fig. 1.
 
Brodsky, K.A. & M.E. Vinogradov 1957 On the distrubution of plankton in the Indian sector of the Antarctic region. O raspredelenii planktona Indiiskogo sektora Antarktiki. Po materialem i reisa komplesnoi Antarkticheskoi ekspeditsii Akademii Nauk SSSR. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 112:957-960. (Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1967 Formation of swimming limbs in the genus Calanus (Copepoda) and latitudinal zonality. Preobrazovanie plavatel'nykh konechnostei v roda Calanus (Copepoda) i shirotnaya zonal'nost. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 176:1441-1444, figs. 1-4. (Russian, translation in:Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1967 Types of female genitalia and heterogenity in the genus Calanus(Copepoda). Tipy genitalii samki i geterogennost' roda Calanus(Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 176:222-225, figs. 1-2. (Russian, translation in:Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSS, Biol. Sci. Sect.
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1962 Arealy massovykh vidov roda Calanus yuzhnogo polushariya. (The distributional areas of mass species of Calanoida of the southern hemisphere). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 143:709-712, fig. 1. (Russian.)
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1962 Essay of biometric analysis of the morphological variability of Calanus pacificus. Opyt biometricheskogo analiza morfologicheskoi izmenchivosti Calanus pacificus Brodskii (Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 142:1416-1420, figs. 1-3. (Russian.)
Wilson: paper, PDF
Brodsky, K.A. 1948 O zoogeografii glubin severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. (On the zoogeography of deep water of the north-western part of the Pacific Ocean). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 60(6):1053-1056, figs. 1-2. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1948 The asymmetry of free swimming Calanoida as characters of their specialisation. Asimmetriya u svobodnozhivushchikh veslonogikh rachkov (Calanoida) kak priznak spetsializtsii. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 63(4):451-543, fig. 1. (Russian.)
 
Brodsky, K.A. 1949 The vertical distribution of Calanoida of the polar basin and the Pacific and Atlantic Oceans. Vertikalnoe rasprostranenie veslonogikh rachkov (Calanoida) i svyaz' severnogo Ledovitogo okeana s Tikhim i Atlanticheskim okeanami. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 65(3):365-368, fig. 1. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 Oceanic zoogeographical boundary in far-eastern seas and northwestern Pacific Ocean (on Calanoida). Zoogeograficheskoe raionirovanie pelagiali dal'nevostochnykh morei i severnoi chasti Tikhogo okeana (po Calanoida). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 102(3):649-652, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
 
Brodsky, K.A. 1955 On the distribution of the plankton in the northwestern Pacific Ocean. O raspredelenii planktona v severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 101(5):961-964, figs. 1-2. (Russian).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1955 Vertical distribution of the plankton of the oceans of the world and a typology of marine basins. Vertikalnoe raspredelenie planktona v mirovom okeana i tipologiya morskikh basseinov. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 103(5):917-920. (Russian with English summary).
Wilson: paper
Brodsky, K.A. 1956 Zonal distribution of Calanoida in the northern part of the Pacific and in adjacent waters. Zonal'noe raspredelenie (po shirotam) Calanoida v severnoi chasti Tikhogo okeana i sopredel'nykh vodakh. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 106(6):1103-1106, figs. 1-2. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Drapun, I.E. 1982 Izmenchivost' Metridia lucens Boeck v severo-zapadno chasti Atlanticheskogo okeana. Variability of Metridia lucens Boeck in the north-western part of the Atlantic Ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 265(3):752-754, fig. 1. (7-vii-1982, Russian; translation in: Doklady (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 265(1-6): 462-464, fig. 1.
 
Birstein, Ya.A., M.E. Vinogradov & Yu.G. Chindonova 1954 Vertikalnaya zonalnost' planktona Kurilo-Kamchatskoi vpadiny. The vertical zonation of plankton on the Kurile-Kamchatka Trench. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 95(2):389-402. (Russian.)
 
Vinogradov, M.E. 1954 Vertikal'noe raspredelenie biomassy zooplanktona Kurilo-Kamchatskoi vladiny. Vertical distribution of biomass of the zooplancton in Kuril-Kamtchatka depression. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 96:637-640, figs. 1-2, tab. 1.
 
Vinogradov, M.E. 1952 Vliyanie dykhaniya zooplanktona na umen'shemie soderzhaniya kisloroda v razlichnykh sloyakh vody. Influence of zooplancton respiration on efficiency in oxygen content in various layers of water. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 82:637-639, fig. 1, tabs. 1-2. (Russian.)
 
Vinogradov, M.E. 1952 Koeffitsient intensivnosti vertikal'noi migratsii zooplanktona. Co-efficient of intensity in vertical migration of zooplankton. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 82:781-783, figs. 1-2, tab. 1.
 
Vinogradov, M.E. 1961 Istochniki pitaniya glubokovodnoí fauny oskorosti razlozheniya otmerskikh Pteropoda. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 138: 1439-1442. (21-vi-1961, Russian).
 
Vinogradov, M.E. & N.M. Voronina 1961

Raspredelenie nekotorykh massovykh vidov kopepod v Indiiskom okeane. The distributionof certain dominant species of copepods in the Indian Ocean.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 140(1):219-222, fig. 1.
Wilson: paper
Vinogradova, Z.A. & C.V. Koval'sky 1962 K izuchenniyu khimicheskogo elementarnogo sostova Chernomorskogo planktona. (Elemental composition of the Black Sea plankton). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 147:1458-1460, tabs. 1-2. (21-xii-1962)
 
Mednikov, B.M. 1960 O produkstii kalanid severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 134:1208-1210, figs. 1-4. (Russian.)
 
Jaschnov, V.A. 1961 Vertikal'noe raspredelenie massy zooplanktona tropicheskoi oblasti Atlanticheskogo okeana. Vertical distribution of the zooplankton masses of the tropical region of the Atlantic Ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 136(3):705-708, fig. 1, tab. 1. (13-i-1961, Russian.)
 
Greze, V.N. 1963 Opredelenie prozrachnosti planktonnykh organizmov i ee zashchitnogo znacheniya. The transparence of planktonic organisms, its determination and protective role.(25-vi-1963, Russian with English summary; translation in: Dokl. (Proc.) acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Ser., 151: 956-958, under the title: The determination of transparency among planktonic organisms and its protective significance). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 151(2):435-438, tab.
 
Greze, V.N. 1951 K obnurusheniyu pa raziticheskoi kopepody Paraergasilus rylovi Mark. na Baikale. Concerning the discovery of the parasitic copepod Paraergasilus rylowi Mark in Baikal. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 79(2):361-363, tab. 1. (11-vii-1951, Russian with English summary.)
 
Kozhova, O.M. 1953 Pitanie Epischura baicalensis Sars (Copepoda, Calanoida) na ozera Baikal. Nourishment of Epischura baicalensis Sars (Copepoda, Calanoida) in the Baikal. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 90:299-301. (Russian.)
 
Krenke, G.Ya. 1969 Regeneratsiya u Acanthocyclops viridis (Copepoda, Cyclopoida). Regeneration in Acanthocyclops viridis (Copepoda, Cyclopoida). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 187(6): 1439-1442, figs. 1-2. (20-viii-1969, Russian).
 
Naumov, A.G. 1959 Kolichestvennoe Raspredelenie Zooplanktona V Yuzhnoi Chasti Tikhogo Okeana. Quantitative Distribution of Zooplankton in the Southern Part of the Pacific Ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 125:621-624, fig. 1.
 
Beklemishev, K.V. & G.I. Semina 1956 O strukture biogeografichesko granitsy mezhdu borealnoi i tropicheskoi oblastyami v pelagiali severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. On the structure of the biogeographical boundary between boreal and tropical regions in the pelagial of the western North Pacific. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 108(6):1057-1060, fig. 1. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Beklemishev, K.V. & V.S. Korotkevich 1958 Zooplankton Indiiskogo sektora Antarktiki. (Zooplankton of the Indian sector of the Antarctic.) Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 121(6):1009-1011. (21-viii-1958, Russian.)
 
Beklemishev, K.V., M.E. Vinogradov & E.A. Lubny-Gertsyk 1952 K voprosu o vliyanii massovykh skoplenii planktonnykh vodoroslei na zhivotnykh (Ob oblipanii kopepod i drugikh zhivotnykh diatomehami). Influence of planktonic Algae, mass occurring on copepods and other animals. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 86:1041-1045, fig. 1. (Russian with English summary.)
 
Beklemishev, K.V. 1954 Obnaruzhenie kremnevykh obrazovanii v kozhnykh pokrovakh nizshikh rakoobraznykh. (The discovery of silicid acid for the protection of the skin in Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 97(3):543-545, figs. 1-3. (Russian.)
 
Beklemishev, K.V. 1958 Biogeograficheskaya priroda nekotorykh vidov Antarkticheskogo zooplanktona. (The biogeographical characteristics of some Antarctic zooplankton species). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 120(3):507-509, figs. 1-3. (Russian with English summary.)
 
Vatintsev, K.K. 1948 Nablyudeniya nad regeneratsie i biogennykh elementov pri razlozhenii otmershei Epischura baicalensis Sars. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 63(6):741-744, figs. 1-2, tabs. 1-2. (Russian.)
 
Bogorov, V.G. & M.E. Vinogradov 1955 O zooplanktone severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 102(4):835-838, figs. 1-2. (Russian.)
 
Bogorov, V.G. 1939 Koeffitsienty sutochnogo vertikal'nogo raspredeleniya planktona. Coefficient of diurnal vertical distribution of plankton. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 23(7):703-705.
 
Bogorov, V.G. 1944 Rasprostranenie solonovatovodnoi fauny planktona v Sibirskikh polyarnykh moryakh. Distribution of brackwater plankton fauna in Siberian polar seas. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 44(5):191-192. (20-viii-1944.)
 
Bogorov, V.G. 1945

Znachenie razlichnykh grupp zhivotnykh v biomasse zooplanktona po raionam Karskogo morya.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 50:175-176. (Russian.)
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1950 Speocyclops lussianus sp. n. (Copepoda, Cyclopoida) iz peshcher Kavkaza. Speocyclops lussianus sp. nov. (Copepoda, Cyclopoida) from the caves of Caucasus. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 71(4):777-779, fig. 1. (Russian with English summary.)
 
Borutsky, E.V. 1962

First discovery of a troglobiontic calanoid (Crustacea, Copepoda) in underground waters. Pervoe nakhozdenie troglobionta iz Calanoida (Crustacea, Copepoda) v podzemnykh vodakh.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 147(6):1499-1502, figs. 1-7. (Russian with English summary).
Wilson: paper, PDF
Borutsky, E.V. 1948 Copepoda-Harpacticoida fauna of Lake Baikal. Fauna of the littoral-turbid zone of Lake Baikal. Materialy po faune Copepoda-Harpacticoida Baikala. Fauna pribrezhno-sorovoi zony. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 60(9):1593-1596, figs. 1-7. (21-vi-1948, Russian with English summary.)
 
Borutsky, E.V. 1948 The Copepoda-Harpacticoida fauna of Lake Baikal. The genus Bryocamptus. Materialy po faune Copepoda-Harpacticoida Baikala. Rod Bryocamptus Chappuis. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 59:1669-1672, figs. 1-3. (21-iii-1948, Russian with English summary).
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1949 Material to the knowledge of the Copepoda: Harpacticoida fauna of Lake Baikal. Genus Moraria. Materialy po faune Copepoda-Harpacticoida Baikala. Rod Moraria. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 64(6):873-876, figs. 1-2. (21-ii-1949, Russian with English summary.)
 
Borutsky, E.V. 1947 A faune Copepoda-Harpacticoida epifitnykh mikrovodoemov. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 58(9):2105-2108, figs. 1-3.
 
Borutsky, E.V. 1947 A novom vide roda Epischura iz basseina Amura. (Epischura udylensis sp. n., Copepoda-Calanoida). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 58(7):1513-1515, figs. 1-4. (Russian.)
Wilson: paper
Borutsky, E.V. 1947 Materialy po faune Copepoda Harpacticoida baikala rod Canthocamptus Westwood. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 58(8):1825-1828, figs. 1-2. (Russian.)
 
Kasymov, A.G. & T.D. Slepukhina 1969 O geterotopnosti Cyclops vicinus Uljan. (Copepoda, Cyclopoida) v Otkaznenskom vodokhranilishche (Severnyi Kavkaz). Heterotopy of Cyclops vicinus Uljan. (Copepoda, Cyclopoida) in the Otkaznensk reservoir (northern Caucasus). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 186(5):1189-1191, tab. 1. (11-vi-1969)
 
Mordukhai-Boltovskaya, E.D. 1954

Predvaritel'nye dannye o raspredelenii i sezonnoi dinamike zooplanktona Rybinskogo vodokhranilishcha. Data on distribution and seasonal dynamics of zooplankton in Ribinsk water-recervoir.

Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 94:341-344, tabs. 1-2, 2 diagrams. (Russian.)
 
Smirnov, S.S. 1935

Eine neue Cyclopiniden-Gattung (Copepoda) aus der Awatscha-Bucht.

Doklady Akademii Nauk SSSR (Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de l'URSS)
Volume: 4(9/1-2):161-163, figs. 1-3.
Wilson: paper, PDF
Bogorov, V.G. 1938 Biologicheskie sezony polyarnogo morya. Biological seasons of the arctic sea. Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 13-17.)
Volume: 19(8):641-644, fig. 1.
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1939 Sootnomenie polov u morskikh Copepoda (k voprosu opredeleniya produktsii planktona). Sex ratio in marine copepods (on the problem of the evaluation of plankton production). Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 135-139.)
Volume: 23(7):706-709. (In Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1958 Produktsiya planktona i kharakteristika biogeograficheskikh oblastei okeana. (Plankton production and biogeographical characteristics of ocean regions.) Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 195-199.)
Volume: 118(5):917-919, figs. 1-4. (Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1959 Biologicheskaya struktura okeana. Biological structure of the ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 226-229.)
Volume: 128(4):819-822, figs. 1-3. (16-ix-1959, Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G., M.E. Vinogradov, N.M. Voronina, I.P. Kanaeva & I.A. Suetova 1968 Raspredelenie biomassy zooplanktona v poverkhnostnom sloe mirovogo okeana. Distribution of zooplankton biomass in middle layers of the world ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp. 230-232.)
Volume: 182(5):1205-1207, map. (Russian.)
Wilson: paper
Bogorov, V.G. 1941 Biologicheskie sezony v planktone razlichnykh morei. Biological seasons in the plankton of different seas. Doklady Akademii Nauk SSSR (Republished in Bogorov, V.G. 1974. Plankton of the World Ocean. Nauka, Moscow. In Russian. pp.28-33.)
Volume: 31(4):404-407, figs. 1-2. (10-v-1941; in Russian.)
Wilson: paper
Ivanova, M.B. & B.L. Gutel'makher 1977 Vliyanie khishchnykh tsiklopov (Cyclops vicinus Ul'yanin) na formirovanie zooplanktonnogo kompleksa. The effect of Cyclops vicinus Uljanin on the formation of zooplankton complex. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect. 234(1-6): 177-180, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: Effect of the predaceous Cyclops vicinus Uljanin on the formation of the zooplankton complex).
Volume: 234(5):1226-1229, figs. 1-2, tabs. 1-2. (27-v-1977, Russian)
 
Shushkina, E.A. & A.V. Monakov 1969 Primenenie radiouglerodnogo metoda dlya razdeleniya planktonnykh zhivotnykh po troficheskim urovnyam. The use of radio carbon for the separation of planktonic animals into trophic levels. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 184: 38-40, fig. 1, tabs. 1-2).
Volume: 184:955-958, fig. 1, tabs. 1-2. (20-i-1969, Russian.)
 
Prygunkova, R.V. 1968 O tsikle razvitiya kalyanusa (Calanus glacialis Yashnov) v Belom more. On the development cycle of Calanus glacialis Jaschnov in the White Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.,182: 617-619, figs. 1-3, tab. 1).
Volume: 182(6):1447-1450, figs. 1-3, tab. 1. (21-x-1968, Russian)
 
Ivanova, M.B. 1961 O zhiznennom tsikle Diaptomus gracilis Sars v gumifits i rovannom ozere. (Life cycle of Diaptomus gracilis Sars in humified lakes). Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.139: 637-639, figs. 1-2, tab. 1).
Volume: 139:1231-1234, figs. 1-2, tab. 1. (11-viii-1961, Russian)
Wilson: paper
Greze, V.N. 1964 Opredelenie prozrachnosti planktonnykh organizmov i ee zashchitnogo znacheniya. The transparence of planktonic organisms, its determination and protective role. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Ser. 151: 956-958, under the title: The determination of transparency among planktonic organisms and its protective significance).
Volume: 151(2):435-438, tab. (25-vi-1963, Russian with English summary.)
 
Malovitskaya, L.M. & Yu.I. Sorokin 1961 K soprosu o pitanii nekotorykh vidov diaptomid (Copepoda, Calanoida) bakteriyami. On the feeding of some species of diaptomids (Copepoda, Calanoida) on Bacteria. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR., Biol. Sci. Sect., 136: 94-95, fig. 1, tab. 1).
Volume: 136(4):948-950, fig. 1, tab. 1. (Russian, 1-ii-1961)
Wilson: paper
Ulomsky, S.N. 1961 A rare example of hermaphroditism in Eudiaptomus graciloides (Lill.) (Crustacea, Copepoda) from the Kamsk (Perm) Reservoir. Redkii sluchai germafroditizma u Eudiaptomus graciloides (Lill.) (Crustacea, Copepoda) iz Kamskogo (Permskogo) vodokhranilishcha. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Akad. Nauk SSSR, Biol. Sci. Sect., 137: 349-350.
Volume: 137:732-734. (21-iii-1961, Russian.)
Wilson: paper
Manulova, E.F. 1966 K izucheniyu fauny rakoobrazhnykh (Harpacticoida) ozera Issyk-Kul'. The Harpacticoida of Lake Issyk-Kul. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Akad. Nauk SSSR, Biol. Sci. Sect., 170: 756-758, figs. 1-2, as: A study of the crustacean (Harpacticoida) fauna of Lake Issyk-Kul').
Volume: 170(6):1436-1438, figs. 1-2. (10-x-1966, Russian.)
 
Kos, M.S. 1969 Umen'shenie roli teplovodnykh elementov v planktone zaliva Pos'et (Yaponskoe more). Reduced importance of warm-water elements in the plankton of the Gulf of Posyet (Sea of Japan). Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Akad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 184: 35-37).
Volume: 184(4):951-954, figs. 1-2. (Russian.)
Wilson: paper
Khlebovich, V.V. 1961 O skorosti gibeli nekotorykh presnovodnykh i morskikh bespozvonochnykh v solonavatoi vode razlichnykh kontsentratsii. On the mortality rate of some freshwater and marine invertebrates in various concentrations of brackish water. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Doklady (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 135: 871-873, fig. 1).
Volume: 135:732-735, fig. 1. (Russian.)
 
Gilyarov, A.M. 1976 O vydelitel'noi funktsii kishechnika presnovodnykh veslonogikh rakoobraznykh (Copepoda, Crustacea). On the excretory function of the intestine of fresh-water copepods (Copepoda, Crustacea). Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Proc. (Dokl.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect. 229(1): 373-375).
Volume: 229(2):510-512, figs. 1-4. (22-vi-1976, Russian.)
 
Gilyarov, A.M., V.F. Matveev & A.Yu. Sagaidachnyi 1975 Issledovanie raspredeleniya presnovodnogo zooplanktona pri pomoshchi korrelyatsionnogo analiza. Investigation of the freshwater zooplankton distribution using the correlation analysis. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Proc. (Dokl.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect.)
Volume: 224(1-6):437-439, figs. 1-2. (v-1976)
 
Vyshkvartzeva, N.V. 1972 On the phylogenetic interrelationships within the genus Calanus s.l. on the basis of morpho-functional differences in the oral apparatus. O filogeneticheskikh vzaimootnosheniyakh v predelakh roda Calanus s.l. na osnovanii morfo-funktsional'nykh osobennostei rotovogo apparata. Doklady Akademii Nauk SSSR (Translation in: Proceedings of the Academy of Science of the USSR, Biol. Sci. Sect. 202(6): 151-153, fig. 1).
Volume: 202(6):1454-1456, fig. 1. (21-i-1972, Russian)
Wilson: paper
Petipa, T.S. 1983 Mekhanizm I Energeticheskaya Tsena Vertikal'no`'i Migratsii Kopepod. Mechanisms and Energy Expenditure of Copepod Vertical Migration. Doklady Akademii Nauk SSSR, ( Translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 274(1-6): 205-208, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: Mechanism and Energetic Cost of Vertical Migration in Copepods. (Vii-1984)).
Volume: 274(2): 485-488, figs. 1-2, tabs. 1-2. (23-Xii-1983, Russian)
 
Petrovich, P.G., E.A. Shushkina & G.A. Pechen' 1961 Raschet Produktsii Zooplanktona. Evaluting Zooplankton Production. Doklady Akademii Nauk SSSR, ( Translation in: Proc. (Dokl.) Acad. Sci. USSR., Biol. Sci. Sect. 139: 640-642, figs. 1-2, tabs. 1-3).
Volume: 139: 1235-1238, figs. 1-2, tabs. 1-3. (11-VIII-1961, Russian)
 
Perueva, E.G. & V.Ya. Vilenkin 1970 Pitanie Calanus glacialis (Yashnov) Pri Raznoi Kontsentratsii Vodoroslei. Feeding of Calanus glacialis (Jashnov) under Various Concentrations of Algae. Doklady Akademii Nauk SSSR, (Translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 194: 547-549, figs. 1-2, tab. 1).
Volume: 194(4): 943-945, figs. 1-2, tab. 1. (2-X-1970, Russian)
 
Khromov, N.S. & E.V. Vladimirskaya 1979 O nekotorykh osobennostyakh raspredeleniya Calanoides carinatus (Kröyer) u zapadnykh beregov Afriki. On some features of the distribution of Calanoides carinatus (Kröyer) near the western coast of Africa. Doklady Akademii Nauk SSSR, (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 246(1-6): 1004-1006, as: Some features of the distribution of Calanoides carinatus (Kröyer) on the west coast of Africa).
Volume: 246(5): 1275-1277, figs. 1-2. (Russian)
 
Ulomsky, S.N. 1960 K ekologii Mesocyclops crassus (S. Fisch.) 1853 (Crustacea, Copepoda). Ecology of Mesocyclops crassus (S. Fisch.) 1853 (Crustacea, Copepoda). Doklady Akademii Nauk SSSR, (translation in: Dokl. (Proc.) Akad. Nauk SSSR, Biol. Sci. Sect., 134: 697-700, figs. 1-2, tabs. 1-2).
Volume: 134(2): 453-456, figs. 1-2, tabs. 1-2. (11-ix-1960, Russian)
 
Minkina, N.I. 1981 Otsenka energeticheskikh raskhodov pri plavanii kopepod (Copepoda Crustacea) gidrodinamicheskim metodom. Estimate of energy consumption during the swimming of copepods (Copepoda, Crustacea) by the hydrodynamic method. Doklady Akademii Nauk SSSR, (translation in: Doklady (Proc.) Acad. Sci. USSR, Biol. Sci. Sect., 257(1-6): 141-144, figs. 1-2, as: Estimation by hydrodynamic method of energy expenditure of copepods (Copepoda Crustacea) on swimming. (ix-1981)).
Volume: 257(6): 1503-1507, figs. 1-2. (8-iv-1981, Russian)
 
Monakov, A.V. 1958 Nekotorye dannye po biologii razvitaya i razmnozheniya Acanthocyclops viridis (Jur.) (Copepoda, Cyclopoida). (Some data on the biology of development and propagation of Acanthocyclops viridis (Jur.) (Copepoda, Cyclopoida). Doklady Akademii Nauk SSSR, Biological Sciences
Volume: 119(3):613-616, figs. 1-2. (21-iii-1958, Russian.)
 
Monakov, A.V. 1958 Zhiznennyi tsikl i Mesocyclops leuckarti Claus (Copepoda, Cyclopoida). (The life cycle of Mesocyclops leuckarti Claus (Copepoda, Cyclopoida). Doklady Akademii Nauk SSSR, Biological Sciences
Volume: 120(2):4l9-421. (11-v-1958, Russian)
 
Pirozhnikov, P.L. 1937 A contribution to the study of the origin of the northern elements in the fauna of the Caspian Sea. Doklady Akademii Nauk SSSR, n. ser.
Volume: 15:521-524.
 
Dzyuban, N.A. 1937 On the nutrition of some Cyclopoida (Crustacea). Doklady Akademii Nauk SSSR, n. ser.
Volume: 17(6):319-322, tabs. 1-3. (25-xi-1937)
 
Mukhamediev, A.M. & D.A. Aripov 1978 (On the hydrobiological characteristics of the zooplankton system of Lake Buriyatar (Khorezmsk Oasis).) K gidrobiologicheskoi kharakteristika zooplanktona sistemy ozer Buriyatar (Khorezmskii oazis). Doklady Akademii Nauk Uzbekskoi SSR
Volume: 7:62-64.
 
Mukhamediev, A.M. & F.Sh. Zakhidova 1983 Redkonablyudoemoe massovoe razmnozhenie zooplanktona v Yuzhnosurkhanskom vodokhranilishche. (Rarely observed mass reproduction of zooplankton in South Surkhan Reservoir). Doklady Akademii Nauk Uzbekskoi SSR
Volume: 1983(6):51-52, tab. (28-vi-1983, Russian.)
 
Mukhamediev, A.M., M.A. Abdullaev & D.S. Niyazov 1985 (Hydrobiological regime of the Shurgul Reservoir and its importance for fisheries.) Doklady Akademii Nauk Uzbekskoi SSR
Volume: 4:55-56. (In Russian.)
 
Mirabdullayev, I.M. 1990 [Mesocyclops aspericornis (Daday, 1906) (Crustacea, Copepoda), a new tropical member of the USSR fauna.] Doklady Akademii Nauk Uzbekskoi SSR
Volume: 4:60-61. (In Russian.)
Wilson: paper
Semenchenko, V.P., N.G. Eremova & G.A. Semenyuk 1983 Temperaturnaya tolerantnost' planktonnykh rakoobraznykh ozera Dresvyaty - budushchego vodoema-okhladitelya AES. The temperature tolerance of planktonic Crustacea occurring in the Dresvyaty Lake, a future cooling basin of atomic power plant. Doklady Akademii Nauk, Belorussk. SSR
Volume: 27(12): 1135-1137, tab. (18-xi-1983, Russian with English summary).
 
Trubetskova, I.L. 1988 Quantitative trophic indicators of some lacustrine plankton representatives. Doklady Akademii Nauk, Belorussk. SSR
Volume: 32(1):1047-1050. (Russian with English summary.)
 
Vereshchaka, A.L., G.M. Vinogradov & V.N. Ivanenko 1998 Common features of the reproductive biology of some hydrothermal crustaceans (shrimps, amphipods, copepods). Doklady Akademii Nauk, Biological Sciences
Volume: 360(4):568-570.
 
Grishanin, A.K., T.V. Boikova, T.L. Marshak, N.G. Mel'nik, E.Yu. Naumova, M.V. Zagoskin, A.P. Akif'ev & I.F. Zhimulev 2006 The conservatism of the genome structure of Cyclops kolensis (Copepoda, Crustacea) populations inhabiting Moscow ponds and Lake Baikal. Doklady Biochemistry and Biophysics
Volume: 408(1):161-164.
 
Gladyshev, M.I., N.N. Sushchik, O.N. Makhutova, O.P. Dubovskaya, Z.F. Buseva, E.B. Fefilova, V.P. Semenchenko, G.S. Kalachova, O.N. Kononova & M.A. Baturina 2013 Differences in fatty acid composition of cladocerans and copepods from cold and warm lakes. Doklady Biochemistry and Biophysics
Volume: 451(1):183-186. 10.1134/S1607672913040042
 
Degtyarev, S.V., A.K. Grishanin, S.N. Belyakin, N.B. Rubtsov, I.F. Zhimulev & A.P. Akifyev 2002 DNA sequences eliminated during chromatin diminution from somatic cell chromosomes of Cyclops kolensis. Doklady Biochemistry and Biophysics
Volume: 384(1-6):148-151.
 
Zotkevich, E.A., T.V. Boykova, A.P. Akifyev, E.P. Tereza, G.I. Pomazkova, N.G. Melnik, O.A. Timoshkin & I.F. Zhymulev 2008 Highly conserved repeated redundant DNA in two Cyclops species. Doklady Biochemistry and Biophysics c/c of Doklady Rossiiskaya Akademiya Nauk
Volume: 420(1):139-141.
 
Telesh, I.V., P.V. Bolshagin & V.E. Panov 2001 Quantitative estimation of the impact of the alien species Cercopagis pengoi (Crustacea: Onychopoda) on the structure and functioning of plankton community in the Gulf of Finland, Baltic Sea. Doklady Biological Sciences
Volume: 377:157-159.
 
Dvoretsky, V.G. & A.G. Dvoretsky 2008 Zooplankton abundance and biomass dynamics in the Kola Bay (Barents Sea). Doklady Biological Sciences
Volume: 422(1):318-320.
 
Dvoretsky, V.G. 2007

Characteristics of the Oithona similis (Copepoda: Cyclopoida) in the White and Barents seas.

Doklady Biological Sciences
Volume: 414(1):223-225.
Wilson: PDF
Pasternak, A.F., V.N. Mikheev & E.T. Valtonen 2004 Adaptive significance of the sexual size dimorphism in the fish ectoparasite Argulus coregoni (Crustacea: Branchiura). Doklady Biological Sciences
Volume: 399:477-480.
 
Dvoretsky, V.G. & A.G. Dvoretsky 2010

Morphological variability of the common planktonic copepod Pseudocalanus minutus in the Barents Sea.

Doklady Biological Sciences
Volume: 431(1):139-143.
 
Matishov, G.G. & Yu.V. Pryakhin 2008 Haarder's ( Mugil so-iuy) parasitofauna in the Sea of Azov and the invasion rate in different parts of the area. Doklady Biological Sciences
Volume: 420(1):207-208.
 
Dvoretsky, V.G. & A.G. Dvoretsky 2009 Summer production of copepods in the Barents Sea. Doklady Biological Sciences
Volume: 428(1):451-453.
 
Alekseev, V.R., N.I. Abramson & N.M. Sukhikh 2009 Introduction of sibling species to the ecosystem of the Black Sea. Doklady Biological Sciences
Volume: 429:544-547.
Wilson: PDF
Gladyshev, M.I., O.P. Dubovskaya & O.N. Makhutova 2003 Live and dead limnic zooplankton in the head-water and the tail-water of the dam of the Krasnoyarsk Hydroelectric Power Station. Doklady Biological Sciences
Volume: 390 (1-6):259-261.
 
Ivanova, M.B. 2003 Dynamics of summer biomass of zooplankton in lakes of the zone of temperate climate. Doklady Biological Sciences
Volume: 389(1/6):152-153.
 
Gubanov, M.V., E.S. Zadereev & A.G. Degermenzhy 2010

Chemical interactions between two dominant species in Lake Shira: Gammarus lacustris Sars (Crustacea: Amphipoda) and Arctodiaptomus salinus Daday (Crustacea: Copepoda).

Doklady Biological Sciences
Volume: 434(1):318-321.
 
Zadereev, E.S. & I.G. Prokopkin 2007 Role of diapause in coexistence of zooplankton species: Model analysis. Doklady Biological Sciences / Doklady Akademiya Nauk
Volume: 412(1):73-75.
 
Vereshchaka, A.L., G.M. Vinogradov & V.N. Ivanenko 1998 General properties of the reproductive biology of some hydrothermal crustaceans (shrimps, amphipods, copepods). Doklady Biological Sciences, Translated from Doklady Akademii Nauk
Volume: 360:269-270.
Wilson: paper
Matishov, G.G., O.V. Stepan’yan, V. V. Povazhnyi, G.V. Kovaleva & K.V. Kreneva 2007 Functioning of the ecosystem in the Sea of Azov during winter. Doklady Earth Sciences
Volume: 413(2):297-299.
 
Chislenko, L.L. 1978 (Comparative characteristics of copepode fertility.) Doklady MOIP (Moskovskoe Obshchestvo Ispytatelei Prirody) Zoologiya i Botanika
Volume: 1974:14-15. (Abstract.)
 
Chislenko, L.L. 1978 (Comparative fertility of some higher taxa.) Doklady MOIP (Moskovskoe Obshchestvo Ispytatelei Prirody) Zoologiya i Botanika
Volume: 1976(1):86-88.
 
Sushchenya, L.M., V.P. Semenchenko & G.A. Galkovskaya 2001 Species diversity of pelagian zooplankton of lakes of different types. Doklady Natsional'noi Akademii Nauk Belarusi
Volume: 45(6): 83-85. (Russian)
 
Semenchenko, V.P. & L.M. Sushchenya 2003 Patterns of distribution of zooplankton in littoral zone of eutrophic lake. Doklady Natsional'noi Akademii Nauk Belarusi
Volume: 47(6): 74-76. (Russian)
 
Semenchenko, V.P. & J.F. Buseva 2005 Formation of aggregations on zooplakton. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus / Doklady Natsionalnoi Akademii Nauk Belarusi
Volume: 49(2):80-82.
 
Derengovskaya, R.A. & A.P. Ostapenya 2005 Zooplankton accumulation in sediment traps and the evaluation of the settling matter flux. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus / Doklady Natsionalnoi Akademii Nauk Belarusi
Volume: 49(2):62-68.
 
Telesh, I.V. 1986 Transformation of the lake zooplankton in rivers. Doklady USSR Academy of Sciences
Volume: 291:495-498. [In Russian.]
 
Drgas, A. 2000 Rola meiofauny w biocenozach dennych Zatoki Gdanskie ze szczególnym uwzglednieniem wolnozyjacych nicieni (Nematoda). [The role of meiofauna in the benthic biocenosis of the Gulf of Gdansk with particular emphasis on free-living nematodes (Nematoda).] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Gdanski, Gdansk, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Cerbin, S. 2002 Zooplankton skorupiakowy (Cladocera i Copepoda) zasiedlajacy makrofity w polimiktycznym Jeziorze Budzynskim. [Crustacean zooplankton (Cladocera i Copepoda) of macrophytes inhabiting polymictic Lake Budzynski.] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Pociecha, A. 2002 Wplyw czynników abiotycznych i biotycznych na strukture i dynamike zespolu zooplanktonu w podgórskim zbiorniku zaporowym (zbiornik Dobczycki, Polska poludniowa). [Effect of abiotic and biotic factors on the structure and dynamics of zooplankton in the submontane reservoir (Dobczycki Reservoir, southern Poland).] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Lódzki, Lodz, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Napiórkowski, P. 2002 Zooplankton dolnej Wisly na odcinku od Wyszogrodu do Torunia. Wplyw Zbiornika Wloclawskiego na strukture tego zgrupowania. [Zooplankton of the lower Vistula River from Wyszogród to Torun. Effect of Wloclawek Reservoir on the structure of this group.] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Bowszys, M. 2002 Struktura i rola zooplanktonu w cyrkulacji fosforu w zbiorniku zaporowym Jezioro Pierzchalskie. [The structure and the role of zooplankton in the circulation of phosphorus in the reservoir Pierzchalskie Lake.] Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Kempter, J. 2001

Widlonogi z rodzaju Achtheres (Copepoda: Lernaepodidae) – próba wyjasnienia przynaleznosci gatunkowej form pasozytujacych u okonia (Perca fluviatilis) i sandacza (Sander lucioperca). [Copepod genus Achtheres (Copepoda: Lernaepodidae) - an attempt to clarify the parasite species community in perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca).]

Doktor Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Gülle, I. 2005 Karacaören I Baraj Gölü (Burdur) Planktonunun Taksonomik ve Ekolojik Olarak ncelenmesi. [Taxonomy and ecological relationships of plankton in Karacaören I Dam Lake (Burdur).] Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Turkey.
Volume: 199 pp. [In Turkish.]
 
Albers, C.S. 1999 Lipidstoffwechsel polarer Copepoden: Laborexperimente und elduntersuchungen. Lipid content of polar copepods: laboratory experiments and field investigations. Doktorarbeit, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, Germany.
Volume: (German)
 
Kiss, A. 2006 Cladocera, Ostracoda és Copepoda fajegyüttesek összetételének és egyedszámának változása a hansági Fehér-tó különböző makrofiton társulásaiban. [Changes of the species composition and abundance in Cladocera, Ostracoda and Copepoda communities in different macrophyta communities of the Fehér-tó (Fertő-Hanság National Park).] Doktori Értekezés, Eötvös Loránd University, Faculty of Science (ELTE TTK), Budapest, Hungary.
Volume: 148 pp. [In Hungarian.]
 
Dawo, U. 2005 Die ökotoxikologische Bewertung multipler Pestizideinträge in aquatische Ökosysteme: Der Vergleich einer einmaligen mit einer mehrmaligen Pyrethroidbelastung. [Ecotoxicological assessment of multiple pesticide input into aquatic ecosystems: Comparison of single and repeated pyrethroid loading.] Doktors der Agrarwissenschaften (Dr. agr.) Dissertation, Technische Universität München, Munich, Germany.
Volume: 231 pp. [In German.]
 
Glatzel, T. 1989 Die Grundwasserfauna Nordwest-Niedersachsens sowie Untersuchungen zur Morphologie und Biologie an Vertreteren der Chappuisiidae und Parastenocarididae (Copepoda, Harpacticoida). Doktors Dissertation, Fachbereich Biologie, Universität Oldenburg, Oldenburg
Volume: 172pp.
Wilson: paper
Ratajac, R. 1978 Sezonska dinamika i distribucija Copepoda u nekim vodama Vojvodine. Seasonal dynamics and distribution of Copepoda in some waters of Vojvodina. Doktorska disertacija, University of Novi Sad, Novi Sad, Vojvodina, Republic of Serbia
Volume: (in Serbo-Croatian)
 
Vukanic, D. 1988 Sezonska raspodjela populacija planktonskih kopepoda jugoisto-nog podruja juznog Jadrana s posebnim osvrtom na danje-nocne migracije. Doktorska thesis PMF, Zagreb, Yugoslavia
No Volume Data Available
 
Nguyen, V.K. 2002 Phaan lop, chan mai cheo, Copepoda, Bien (het hang). [Subclass, oar-footed crustaceans, Copepoda, marine.] Dong vat chi Viet Nam = Fauna of Viet Nam. Volume 9. Nha xuat ban Khoa ho?c va ky thuat (Science and Technology Publishers), Hanoi.
Volume: 388 pp. [In Vietnamese.]
 
Wang, X.Y., J. Feng & H. Li 2005 The effects of sediment dredging events reported for shallow lake in China. Dongbei Shida Xuebao (Ziran Kexue Ban)
Volume: 37(3):90-94. (Chinese)
 
Wang, C.S., G.M. Yang, G.H. Zhu & D.H. He 1998 Distribution of zooplankton and its relation to planktonic algae and nutrients in the waters near Nanji Islands. Donghai Marine Science
Volume: 16:41-48. [In Chinese; abstract in English.]
 
Yang, G.M., C.S. Wang, D.H. He, H. Liu & X. Zhu 1989 Ecological characteristics of zooplankton in the waters near Qinshan Nuclear Power Station. Donghai Marine Science
Volume: 9(2):98-108.
 
Chen, Y.Q., G.X. Zhen & Q.Q. Zhu 1985 A preliminary study of the zooplankton in the Changjiang estuary area. Donghai Marine Science
Volume: 3(3):53-61.
 
Chen, X.Q., B. Chen, B. Huang, J.Y. Wang, J. Zheng, P. Ning & C.G. Yu 2010 [Analysis on community structure of zooplankton in Zhoushan fishing ground and its adjacent area in summer.] Dongwuxue Yanjiu
Volume: 31(1):99-107. [In Chinese.]
 
Palii, M.A. 1955 Parazity ryb, redko vstrechayushchiesya v predelakh Ukr. SSR. Dopov. Povidom. L'viv Derzh. Univ.
Volume: 5(2):17-19. (27-V-1955, Russian)
 
Didka, I.O. & V.I. Monchenko 1963 Grib Catenaria anguillulae Sorokin v porozhini tila tsiklopiv (Crustacea, Copepoda). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 10:1537-1540.
Wilson: paper
Braginsky, L.P. 1958 Chutlivist' delyakikh planktonnikh Entomostraca do depshchitukisnyu. Sensitivity of some planktonic Entomostraca to oxygen deficiency. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1958(5):565-568. (Ukrainian with Russian and English summaries.)
 
Zaitsev, Y.P., L.M. Zelezinskaya, V.V. Krakatitsa & K. Vinogradova 1962

Serednya vaga predstavnikiv rodini Pontellidae (Copepoda) giponeistonu Chornogo morya. Average weight of representatives of the family Pontellidae (Copepoda) of Black Sea hyponeuston.

Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1962(6):823-824. (Ukrainian with English summary.)
 
Mel'nikov, G.B. 1958 Do vivchennya zooplanktonu Simferopol'skogo vodoimishcha. On the study of the Simferopol reservoir zooplankton. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1958(8):893-896. (Ukrainian with English summary.)
 
Mirzo'eva, L.M. 1969 Nauplial'ni stadii Sinergasilus lieni Yin, 1949 (Crustacea, Copepoda parasitica). Nauplius stages of Sinergasilus lieni Yin, 1949 (Crustacea: Copepoda parasitica). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1969(8):753-755, fig. 1. (31-vii-1969, Ukrainian with English summary).
 
Markevich, A.P. 1940

Vermiclavella elongata n. g. et sp., novii predstavnik parazitichnikh veslonogikh z rodini Vermiclavellidae Fam. nova. Vermiclavella elongata n. g. et sp., ein neuer Vertreter der parasitischen Copepoden der Familie Vermiclavellidae fam. nov.

Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1940(12):53-57, figs. 1-2. (12-xi-1940, Ukrainian with German summary).
Wilson: PDF
Markevich, A.P. 1940 Novi vidi parazitichnikh Copepoda. Neue Arten parasitischer Copepoden. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1940(11):11-21, figs. 1-9. (16-xi-1940, Ukrainian and German.)
Wilson: paper
Markevich, A.P. 1946

Ergasilus anchoratus sp. nov., novii predstavnikh parazitichnikh veslonogikh z r. Amura.

Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1946(1-2):25-27. (29-iii-1946, Ukrainian with Russian summary.)
Wilson: PDF
Markevich, A.P. & G.E. Sukhenko 1967 Ergasilus gobiorum sp. nov. Novii vid parazitichnikh veslonogikh (Copepoda parasitica) z bichkovikh rib (Gobiidae). Ergasilus gobiorum sp. nov., a parasitic copepod of the Gobiidae. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1967:170-173, figs. 1-2. (Ukrainian with Russian and English summaries.)
Wilson: paper
Chaplina, O.M. & L.M. Antsishkina 1961 Materiali do parazitofauni rib malikh richpk pivnichnogo Priazovya. (Data on the parasite fauna of fishes in small rivers of the northern Azov area). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 2:247-250.
 
Monchenko, V.I. 1958 Novi Copepoda na teritoriyi URSR. New Copepoda on the territory of the Ukrainian SSR. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1958(5):576-579, figs. 1-2. (Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1959 On the synonymies of Attheyella (Br.) northumbrica (Brady) (Copepoda). Do sinonimiki Attheyella (Br.) northumbrica (Brady) (Copepoda). Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1959(1):93-97, figs. 1-3. (Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1964 Novi dlya Ukraini veslonogi rakopodibni (Copepoda): Parastenocaris brevipes ta Epactophanes richardi. New copepods for the Ukraine: Parastenocaris brevipes and Epactophanes richardi. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: 1964(4):545-549. (Ukrainian with Russian and English summaries)
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1965 New Copepoda (Copepoda, Harpacticoida) for the Ukraine: Nitocrella hibernica and Paracamptus schmeili. Novi dlya Ukraini veslonogi rakopodibni (Copepoda, Harpacticoida): Nitocrella hibernica incerta ta Paracamptus schmeili. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: l965:528-532, figs. 1-3. (Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1966 Veslonogi rakopodibni (Crustacea, Copepoda) z Chornogo morya, novi dlya fauni radyanskogo soyuzy. Copepoda of the Black Sea, new for the fauna of the Soviet Union. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: l966(5):682-686, figs. 1-3. (Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1967 Veslonogi rakopodibni (Crustacea, Copepoda) r. Prip'yati ta ii pritok. Copepod crustaceans of the Pripyat and its tributaries. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)l967: 273-277, fig. 1, tabs. 1-3. (24-ii-1967, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1967 Novi dani pro garpaktikoid (Crustacea, Copepoda) Chernogo morya. Recent data on the harpacticoid (Crustacea, Copepoda) of the Black Sea. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)l967:461-465, figs. 1-3. (28-iv-1967, Ukrainian with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Monchenko, V.I. 1969 Do vivchennya Euglenoidid (Protozoa Euglenoidida) - parazitiv Copepoda v Radyans'kormu Soyuzi. On studying of Euglenoidida Protozoa parasites of Copepoda in the Soviet Union. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koiy RSR, Kiev
Volume: (B)1969(8):756-759, figs. 1-3. (31-vii-1969, Ukrainian with English summary).
Wilson: paper

All Other Pages


[ TOP ]