Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69940 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Greze, V.N., O.K. Bileva, A.V. Kovalev & A.A. Shmeleva 1985 Razmernaya i troficheskaya struktura zooplanktona v Sredizemnom more. Size and trophic structure of zooplankton in the Mediterranean Sea. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1985(6):12-17.
 
Timofeev, S.F. 1991 Razmernaya struktura svobodnozhivyshchikh rakoobraznykh Barentseva morya. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1991(1):98-100.
 
Kovalev, A.V., O.K. Bileva & V.K. Moryakova 1976 Razmernaya struktura zooplanktonnogo soobshchestva Yuzhno-atlanticheskogo antitsiklonal'nogo krugoborota. Size structure of zooplankton community of the South-Atlantic anticyclone circulation. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 12(4):29-33, fig. 1, tabs. 1-3. (20-vii-1976, Russian.)
 
Braginsky, L.P. 1957 Razmerno-vesovaya kharakteristika rykovodyashchikh form prudovogo zooplanktona. Size and weight characteristics of the most important forms in the zooplankton of ponds. Voprosy Ikhtiologii
Volume: 9:188-191. (Ukrainian)
 
Kovalev, A.V. 1970 Razmery pladok u samok Oncaea (Crustacea, Copepoda) iz Sredizemnogo morya. Size of oviposition in females of Oncaea (Crustacea, Copepoda) from the Mediterranean Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 6(5):91-94. (12-x-1970)
Wilson: paper
Pertsova, N.M. 1987 Razmnozhenie i plodovitost' Pseudocalanus minutus v Belom More. Z. S'ezd sov. okeanologov, Leningrad, 14-19 Dek. 1987. Tez. dokl. Sekts. Biol. okeana.
Volume: :24-26. (Vide:Ref. Zh., Biol./04D 1988(3):21, no. 171)
 
Heinrich, A.K. 1957 Razmnozhenie i razvitie massovykh kopepod v Beringovom more. Multiplication and development of mass-occurring copepods in Bering Sea. Trudy vses. gidrobiol. Obshch
Volume: 8: 143-162, figs. 1-10. (Russian).
 
Chayanova, L.A. 1950 Razmnozhenie i razvitie pelagicheskikh Copepoda Chernogo morya. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 10: 78-105.
 
Esipov, V.K. 1939 Razmnozhenie sel'di (Clupea harengus L.). The spawning of the herring (Clupea harengus L.). Trudy Polyar. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 4:149-222, figs. 1-7, tabs. 1-16. (19-vii-1939, Russian with English summary).
 
Chertoprud, E.S., M.V. Chertoprud, D.V. Kondar', P.N. Kornev & A.A. Udalov 2006 Raznoobrazie taksotsenov Harpacticoida (Copepoda) peschano-ilistoi litorali Kandalakshskogo zaliva Belogo morya. [Harpacticoida taxocen diversity in the silty-sandy littoral zone of Kandalaksha Bay of the White Sea.] Okeanologiya
Volume: 46(4):1-10. [In Russian.]
 
Naidenov, V. 1966 Razpredelenie i dinamika na Dunavskiya zooplankton mezhdu 845-iya i 375-iya rechen kilomet'r. Verteilung und Dynamik des Zooplanktons in der Donau zwischen dem 845 und 375 Flusskilometer. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 20:5-53, figs. 1-13, tabs. 1-7.
 
Naidenov, V. 1964 Razpredelenie i migratsii na zooplanktona v yazovir 'Batak' za periode 1958-1960 G. Verteilung und Migration des Zooplanktons im Stausee 'Batak', während der Periode 1958-1960. Izvestiya na Zoologicheskiya Instituts (s Muzey), Sofia
Volume: 16:165-190, figs. 1-10, tabs. 1-8. (14-vi-1964, Bulgarian with Russian and German Summaries.)
 
Angelov, A., D. Bozhkov, N. Vikhodtsevski & M. Iosifov 1963 Razr. Copepoda (Eucopepoda). In: Vulkanov, A. & P. Drenski (eds.). Fauna na Bulgariya, Veslonogi (Svobodno zhiveeshchi).
Volume: :73-78, fig.22.
 
Monchenko, V.I. 1988 Razreshnie ryada sluchaev somitel'no vidovo samostoyatel'nosti sredi tsiklopoobraznykh (Crustacea, Cyclopoida). A solution of some doubtfull species distinctness cases among Cyclopidae (Crustacea). Vestnik Zoologii
Volume: 188(4):38-42. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Vladimirskaya, E.V. 1969 Razvitie Calanus finmarchicus (Gunner) vesnoi v raione N'yufaundlenda. Development of Calanus finmarchicus in the Newfoundland area in spring. Trudy vses. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 65:178-197, figs. 1-13, tabs. 1-4. (24-xii-1969, Russian.)
 
Belousova, S.P. 1970 Razvitie Cyclops scutifer Sars i Daphnia cucullata Sars v ozere Azabach'em. The life cycle of Cyclops scutifer Sars and Daphnia cucullata Sars in Lake Azabach'e. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 78:187-194, tabs. 1-4. (25-xii-1970, Russian with English summary).
 
Sazhina, L.I. 1967 Razvitie Chernomorskikh Copepoda. III. Nauplial'nye stadii Pontella mediterranea Claus i Labidocera brunescens Czern. Development of Black Sea Copepoda III. Naupliar stages of Pontella mediterranea Claus and Labidocera brunescens Czern. In: Greze, V.N. (ed.). Biologiya i raspredelenie planktona yuzhnikh morei. Biology and distribution of plankton of the southern seas. Akademiya Nauk SSSR, Okeanograficheakaya Komissiya. Moscow.
Volume: :99-108, figs. 1-7. (Russian.)
Wilson: paper
Sazhina, L.I. 1969 Razvitie Chernomorskikh Copepoda. IV. Kopepoditnye stadii Acartia clausi Giesbr., Centropages ponticus Karavaj., Oithona minuta Kritcz. The development of Black Sea Copepoda. IV. The copepodic stage of Acartia clausi Giesbr., Centropages ponticus Karavaj, Oithona minuta Kritcz. In: Vodyanitsky, V.A. (ed.). Produktsionno-biologicheskia protsessy v planktone yuzhnikh morei. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 17:96-143, figs. 1-16, tabs. 1-4. (14-xi-1969, Russian).
Wilson: paper
Khairulina, E.N., A.G. Mints & T.A. Kislyakova 1969 Razvitie estertvennoi kormovoi bazy v vyrostnykh torfyanykh prudakh pri raznykh sposodakh udobreniya. Development of natural food organisms in peaty rearing ponds at different fertilizations. Trudy vses. nauchno-issled. Inst. ryb. prud. Khoz.
Volume: 16: 161-170, fig., tabs. 1-3. (Russian with English summary).
 
Golovkin, A.N. & E.A. Zelikman 1965 Razvitie kalyanusa v raione gnezdovii morskikh kolonial'nykh ptits v pribrezh'e Murmana. The development of Calanus in the nesting area of sea bird populations in the Murman coastal sites. Okeanologiya
Volume: 5(1):117-126, figs. 1-7. (21-i-1965, Russian.)
 
Griga, R.E. 1960 Razvitie nekotorykh Harpacticoida Chernogo morya. Development of some Black Sea harpacticoids. Trudy Sevastopol. biol. Sta.
Volume: 13:68-77, figs. 1-4. (Russian with English summary.)
Wilson: paper
Braginsky, L.P. 1956 Razvitie zooplanktona pri razlichnykh formakh udobrenii prudov. Sb. nauchn. rab. Ukr. Inst. Sta. Ryb.-va
Volume: 2:
 
Mal'tsman, T.S. 1974 Razvitie zooplanktona v intensivno ekspluatirnemykh rybovodnykh prudakh. Zooplankton development in intensively exploited fishery ponds. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(2):36-41, figs. 1-2, tabs. 1-2. (21-iii-1974, Russian with English summary).
 
Akatova, N. 1958 Razvitie zooplanktona v nekotorykh prudakh Latviiskoi SSR pri ikh udobrenii. Development of zooplankton in some ponds in Latvian SSR after their ammelioration. Trudy Inst. Biol. Riga, 7 (= Rybnoe Khoz. vnutr. vod. latv. SSR
Volume: 2:109-125, tabs. 1-4. (Russian with English summary).
 
Muirhead, J. & W.G. Sprules 2003 Reaction distance of Bythotrephes longimanus, encounter rate and index of prey risk for Harp Lake, Ontario. Freshwater Biology
Volume: 48(1):135-146.
 
Yerkes, R.M. 1899 Reaction of Entomostraca to stimulation by light. American Journal of Physiology
Volume: 3(4):157-182, figs. 1-6, tabs. 1-11. (1-xi-1899)
Wilson: paper
Coker, R.E. 1934 Reaction of some freshwater copepods to high temperatures. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society
Volume: 50:143-158, fig. 1. (xii-1934)
Wilson: paper
Cherepanov, V.V., M.A. Aripova, T.D. Evstigneeva, V.G. Kransnov, I.N. Nadelyaev, A.L. Noritzky & Z.V. Slugina 1987 Reactions of Baikal organisms to small concentrations of toxic matter. Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 3:97-103.
 
Moore, B. 1909 Reactions of marine organisms in relation to light and phosphorescence. Transactions of the Liverpool Biological Society
Volume: 23:19
 
Champalbert, G. 1974 Réactions phototrophiques d'Anomalocera patersoni. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 22(9): 143-144.
 
Alekseev, V.R. 2007 Reactivation of diapausing crustaceans. In: Alekseev, V.R., B.T. De Stasio & J.J. Gilbert (eds.). Diapause in Aquatic Invertebrates Theory and Human Use. Monographiae Biologicae 84. Springer, Netherlands.
Volume: Pp. 65-82.
 
van Duren, L.A., E.J. Stamhuis & J.J. Videler 1998 Reading the copepod personal ads: Increasing encounter probability with hydromechanical signals. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B, Biological Sciences
Volume: 353(1369):691-700. (29.v.1998)
Wilson: PDF
Kowalczyk, C. 1975 Reakcja skoripiaków planktonowych na wiatlo sztuczne w litoralu Jeziora Bialskiego. The reaction of planktonic Crustacea to artificial light in the littoral of Lake Bialskie. Annales Universitatis Mariae Curie, Sklodowska Section C Biologia
Volume: (C)30(29):227-241, fig. 1, tabs. 1-4. (Polish with Russian and English summaries).
 
Bogacka, E. & E. Paturej 2006 Reakcja zespolow zooplanktonu na podwyzszona temperature wody w jeziorach bedacych pod wplywem zrzutu wod z elektrowni. Responses of zooplankton communities to elevated water temperature in lakes affected by water discharge from power stations. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus
Volume: 5(2):111-120. [In Polish; abstract in English.]
 
Fresner, R. 1999 Reaktionen des Zooplanktons des Ossiacher Sees auf Fischbestands- und Trophieänderungen. [Reactions of the zooplankton of Lake Ossiach to fish stocks and changes in trophic status.] Carinthia
Volume: II 189/109/2:537-548. [In German.]
 
Braginsky, L.P., V.D. Beskaravainaya & E.P. Shcherban' 1979 Reaktsii presnovodnogo fito- i zooplanktona na vozdeistvie pestitsidov. (Responses of freshwater phyto- and zooplancton to pesticides). Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1979(4):599-606, figs. 1-3. (11-vi-1979, Russian with English summary).
 
Svetlichny, L.S. 1986 Reaktsiya izbeganiya veslonogogo rachka Calanus helgolandicus. Reaction of escaping in the copepod Calanus helgolandicus. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 65(4):506-515, figs. 1-5. (20.iii.1986, Russian with English summary).
 
Ben Hassine, O.K. & A. Raibaut 1981 Réalisation expérimentale du cycle évolutif de Ergasilus lizae (Kroyer, 1863), copépode parasite de poissons mugilidés. Premiers résultats de l'infestation. Archives de l'Institut Pasteur de Tunis
Volume: 58(3-4):423-430, figs. 1-3. (English summary).
Wilson: paper
Landry, M.R. & A. Calbet 2005 Reality checks on microbial food web interactions in dilution experiments: responses to the comments of Dolan and McKeon. Ocean Science
Volume: 1:39-44.
 
Hutchinson, T.H. 2008 Realizing the potential benefits of small animal models for the aquatic hazard assessment of human pharmaceuticals: A conceptual approach. In: Kümmerer, K. (ed.). Pharmaceuticals in the Environment. Part III. Sources, Fate, Effects and Risks. Springer, Berlin.
Volume: Pp. 245-255.
 
Suzuki, T., S. Usuda, H. Ichinose & S. Inouye 2007 Real-time bioluminescence imaging of a protein secretory pathway in living mammalian cells using Gaussia luciferase. FEBS Letters
Volume: 581(24): 4551-4556.
 
Davis, C.S., Q. Hu, S.M. Gallager, X. Tang & C.J. Ashjian 2004 Real-time observation of taxa-specific plankton distributions: an optical sampling method. Marine Ecology Progress Series
Volume: 284:77-96.
 
Olsen, S.N., P. Westh & B.W. Hansen 2005 Real-time quantification of microbial degradation of copepod fecal pellets monitored by isothermal microcalorimetry. Aquatic Microbial Ecology
Volume: 40:259-267.
 
Hygum, B.H., C. Rey, B.W. Hansen & F. Carlotti 2000 Rearing cohorts of Calanus finmarchicus (Gunnerus) in mesocosms. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Journal of Marine Science
Volume: 57(6):1740-1751.
 
Rey, J. & S. O'Connell 2004 Rearing copepods for mosquito control. Entomology and Nematology Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A.
Volume: Document ENY-697. http://edis.ifas.ufl.edu/BODY_IN490
 
Heath, P.L. & C.G. Moore 1997 Rearing Dover sole larvae on Tisbe and Artemia diets. Aquaculture International
Volume: 5(1):29-39.
 
Kajihara, T., M. Hayashi & K. Nakamura 1980 Rearing method of a parasitic copepod, Pseudomyicola spinosus (Cyclopoida), in laboratory. Bulletin of the Plankton Society of Japan
Volume: 27(2):123-124. (xii-1980)
Wilson: paper
Moreira, G.S. & S.E. Stancyk 1986 Rearing of copepods for experimental work. In: Schriever, G., H.K. Schminke & C.-t. Shih (eds.). Proceedings of the Second International Conference on Copepoda, Ottawa, Canada, 13-17 August, 1984. Syllogeus
Volume: 58:632. (Abstract).
Wilson: paper
Engell-Sorensen, K., J.G. Stottrup & M. Holmstrup 2004 Rearing of flounder (Platichthys flesus) juveniles in semiextensive systems. Aquaculture
Volume: 230(1-4):475-491.
 
Liu, Q.J. 2002 Rearing of juvenile seahorse, Hippocampus kuda. Ph.D. Thesis, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan
Volume: (In Chinese)
 
Iglesias, J., F.J. Sánchez, J.G.F. Bersano, J.F. Carrasco, J. Dhont, L. Fuentes, F. Linares, J.L. Muñoz, S. Okumura, J. Roo, T. van der Meeren, E.A.G. Vidal & R. Villanueva 2007 Rearing of Octopus vulgaris paralarvae: Present status, bottlenecks and trends. Aquaculture
Volume: 266(1-4):1-15.
 
Jocson, T.C. 1995 Rearing techniques for calanoid copepod Acartia spp. under laboratory conditions. University of the Philippines Research Digest
Volume: 2(1):366. [Abstract.]
 
Payne, M.F. & R.J. Rippingale 2000 Rearing west Australian seahorse Hippocampus subelongatus, juveniles on cpepod nauplii and enriched Artemia. Aquaculture
Volume: 188(3-4):353-361.
 
Hirst, A.G., J.E. Keister, A.J. Richardson, P. Ward, R.S. Shreeve & R. Escribano 2014 Re-assessing copepod growth using the moult rate method. Journal Of Plankton Research
Volume: 36(5):1224-1232. 10.1093/plankt/fbu045 SEP-OCT 2014
 
Durbin, E.G. & R.G. Campbell 2007 Re-assessment of the gut pigment method for estimating in situ zooplankton ingestion. Marine Ecology Progress Series
Volume: 331:395-307.
 
Thompson, I.C. 1895 Recent additions to the Copepoda of Liverpool Bay. Proceedings and Transactions of the Liverpool Biological Society
Volume: 9:95-103, pls. 6-7. (Also in: W.A. Herdman, Report on the Fauna of Liverpool Bay, 4: 313-321, pls. 1-2).
Wilson: paper
Boxshall, G.A. 1997 Recent advances in copepod biology of relevance in sea lice control. Caligus, Dublin
Volume: 2:10. (xii-1997)
Wilson: paper
Stillman, J.H., J.K. Colbourne, C.E. Lee, N.H. Patel, M.R. Phillips, D.W. Towle, B.D. Eads, G.W. Gelembuik, R.P. Henry, E.A. Johnson, M.E. Pfrender & N.B. Terwilliger 2008 Recent advances in crustacean genomics. Integrative and Comparative Biology
Volume: 48(6):852-868.
 
Bernard, M. 1967 Recent advances in research of the zooplankton of the Mediterranean Sea. Oceanography and Marine Biology
Volume: 5:231-255, fig. 1.
 
Huntley, M.E. 1987 Recent advances in the nutritional biology of Calanus. In: World Association of Copepodologists: Third International Conference on Copepoda, British Museum (Natural History), London, 10-14 August 1987, Program and Abstracts
Volume: :42. (Abstract.)
Wilson: paper
Puello-Cruz, A.C., E. Yen-Ortega, B. González-Rodríguez, G. Velasco-Blanco, M. Nieves-Soto & B. Gómez-Gil 2006 Recent advances in the production and use of Tisbe monozota Bowman, 1962 (Copepoda: Harpacticoidea: Tisbidae) in high-density cultures, and maintained under control conditions. In: Hendrickx R., M.E. (ed.). Contribuciones al Estudio de los Crustáceos del Pacífico Este 4(1) [Contributions to the Study of East Pacific Crustaceans 4(1)]. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Mazatlán. 158 pp.
Volume: :13-24.
 
Green, A.J. & J. Figuerola 2005 Recent advances in the study of long-distance dispersal of aquatic invertebrates via birds. Diversity & Distributions
Volume: 11(2):149-156.
 
Nipper, M. & R.S. Carr 2003 Recent advances in the use of meiofaunal polychaetes for ecotoxicological assessments. Hydrobiologia
Volume: 496(1-3):347-353.
 
Hart, R.C. & P.D. Wragg 2009 Recent blooms of the dinoflagellate Ceratium in Albert Falls Dam (KZN): History, causes, spatial features and impacts on a reservoir ecosystem and its zooplankton. Water SA (Pretoria)
Volume: 35(4):455-468.
 
Haberman, J., M. Haldna, R. Laugaste & K. Blank 2010 Recent changes in large and shallow Lake Peipsi (Estonia/Russia): causes and consequences. Polish Journal of Ecology
Volume: 58(4):645-662.
 
Aladin, N.V. & W.D. Williams 1993 Recent changes in the biota of the Aral Sea, Central Asia. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 25(2):790-792.
 
Harper, D. 1984 Recent changes in the ecology of Lake Naivasha, Kenya. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 22:1193-1197.
Wilson: paper
Barbiero, R.P., B.M. Lesht & G.J. Warren 2015 Recent changes in the offshore crustacean zooplankton community of Lake Ontario. Journal Of Great Lakes Research
Volume: 40(4):898-910. 10.1016/j.jglr.2014.08.007 DEC 2014
 
Barbiero, R. P., B.M. Lesht & G.J. Warren 2014 Recent changes in the offshore crustacean zooplankton community of Lake Ontario. Journal of Great Lakes Research
Volume: 40(4):898-910. Dec 2014
 
Vogel, A.H. & J. Li 2000 Recent changes in the zooplankton assemblage of Waldo Lake, Oregon. Lake and Reservoir Management
Volume: 16(1-2):114-123.
 
Parker, B.R., R.D. Vinebrooke & D.W. Schindler 2008 Recent climate extremes alter alpine lake ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences
Volume: 105(35):12927-12931.
 
Farrell, J.M., K.T. Holeck, E.L. Mills, C.E. Hoffman & V.J. Patil 2010 Recent ecological trends in lower trophic levels of the international section of the St. Lawrence River: a comparison of the 1970s to the 2000s. In: Power, M., J. Marty, M.R. Twiss, J. Ridal, Y. de Lafontaine & J.M. Farrell (eds.). St. Lawrence River—Great Lakes Ecosystems: An Ecological Overview. Hydrobiologia
Volume: 647(1):21-33.
 
Urry, D.L. 1963 Recent experimental evidence on the nutritional value of phytoflagellate types to a calanoid copepod. Proceedings of the XVI. International Congress of Zoology
Volume: 1:95. (Abstract.)
Wilson: paper
Bateman, A.W., S.J. Peacock, B. Connors, Z. Polk, D. Berg, M. Krkosek & A. Morton 2016 Recent failure to control sea louse outbreaks on salmon in the Broughton Archipelago, British Columbia. Canadian Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences
Volume: 73(8):1164-1172. 10.1139/cjfas-2016-0122 AUG 2016
 
Purasjoki, K.J. & H.P. Fagerholm 1983 Recent finding of the parasitic copepod Paraergasilus longidigitus from brackish and freshwater in Finland. Tvärminne Stud.
Volume: 3:31 (Abstract)
 
Payne, P.M., D.N. Wiley, S.B. Young, S. Pittman, P.J. Clapham & J.W. Jossi 1990 Recent fluctuations in the abundance of baleen whales in the southern Gulf of Maine in relation to changes in selected prey. Fishery Bulletin, United States National Marine Fisheries Service
Volume: 88(4):687-696.
 
Reed, J.M., M.J. Leng, S. Ryan, S. Black, S. Altinsacli & H.I. Griffiths 2008 Recent habitat degradation in karstic Lake Uluabat, western Turkey: A coupled limnological–palaeolimnological approach. Biological Conservation
Volume: 141(11):2765-2783.
 
Barbiero, R.P., D.B. Bunnell, D.C. Rockwell & M.L. Tuchman 2009 Recent increases in the large glacial-relict calanoid Limnocalanus macrurus in Lake Michigan. Journal of Great Lakes Research
Volume: 35(2):285-292.
 
Tidd, W.M. 1934 Recent infestations of goldfish and carp by the 'anchor parasite', Lernaea carassii. Transactions of the American Fisheries Society
Volume: 64:176-180.
Wilson: paper
Fleminger, A. & S.H. Kramer 1988 Recent introduction of an Asian estuarine copepod, Pseudodiaptomus marinus (Copepoda: Calanoida), into southern California embayments. Marine Biology, Berlin
Volume: 98(4):535-541.
Wilson: paper
Orsi, J.J., T.E. Bowman, D.C. Marelli & A. Hutchinson 1983 Recent introduction of the planktonic calanoid copepod Sinocalanus doerrii (Centropagidae) from mainland China to the Sacramento-San Joaquin Estuary of California. Journal of Plankton Research
Volume: 5(3):357-375, figs. 1-10, tab. 1.
Wilson: paper, PDF
Starr, M., M. Harvey, P.S. Galbraith, D. Gilbert, D. Chabot & J.C. Therriault 2002 Recent intrusion of Labrador Shelf waters into the Gulf of St. Lawrence and its influence on the plankton community and higher trophic levels. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Council Meeting
Volume: N: 16 pp.
 
Hislop, J.R.G. & A.M. Shanks 1981 Recent investigations on the reproductive biology of the haddock, Melanogrammus aeglefinus, of the northern North Sea and the effects on fecundity of infection with the copepod parasite Lernaeocera branchialis. Journal du Conseil International pour l'Exploration de la Mer
Volume: 39(3):244-251.
 
Cloern, J.E. 1976 Recent limnological changes in southern Kootenay Lake, British Columbia. Canadian Journal of Zoology
Volume: 54(9):1571-1578, figs. 1-9, tab. 1. (ix-1976)
 
Pearse, A.S. 1913 Recent literature on the behavior of the lower invertebrates. The Psychological Bulletin
Volume: 10(8):293-307.
 
Evans, M.S. 1986 Recent major declines in zooplankton populations in the inshore region of Lake Michigan: probable causes and implications. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 43(1):154-159. (French summary.)
 
Zaitsev, Y.P. & B.G. Alexandrov 1997 Recent man-made changes in the Black Sea ecosystem. In: Ozoy, E. & A. Mikaelyan (eds.). Sensitivity to Change: Black Sea, Baltic Sea and North Sea. NATO SI Series 27, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
Volume: :25-31.
 
Grindley, J.R. 1970 Recent plankton studies in the seas around South Africa. In: The Ocean World, Joint Ocean Ass., Biol. Contr., Sess. D2
Volume: :1-21.
 
Gittenberger, A. 2007 Recent population expansions of non-native ascidians in The Netherlands. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 342(1):122-126.
 
Saito, K. & T. Nagai 2015 Recent progress in luminescent proteins development. Current Opinion In Chemical Biology
Volume: 27:46-51; 10.1016/j.cbpa.2015.05.029 AUG 2015
 
Nilssen, J.P. & S.B. Waervagen 2002 Recent re-establishment of the key species Daphnia longispina and cladoceran community changes following chemical recovery in a strongly acid-stressed region in southern Norway. Archiv fuer Hydrobiologie
Volume: 153(4):557-580.
Wilson: paper
Barbiero, R.P., M. Balcer, D.C. Rockwell & M.L. Tuchman 2009 Recent shifts in the crustacean zooplankton community of Lake Huron. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 66(5):816-828.
 
Hubareva, E.S., I.S. Svetlichny, Z.A. Romanova, G.I. Abolmasova, B.E. Annins & A.E. Kideys 2004 Recent state of zooplankton community in Sevastopol Bay after the invasion of ctenophore Beroe ovata into the Black Sea (1999 - 2003). Marine Ecological Journal
Volume: 1:39-46.
 
Konsulov, A. 1991 Recent state of zooplankton community in Varna and Beloslav Lakes. Proceedings of Second Sciences Conference
Volume: 246:98-108.
 
Martins, M.L., E.M. Onaka, F. Ruas de Moraes, F.R. Bozzo, A. de Mello, C. Paiva-Faro & A. Goncalves 2002 Recent studies on parasitic infections of freshwater cultivated fish in the state of Sao Paulo, Brazil. Acta Scientiarum Universidade Estadual de Maringa
Volume: 24(4): 981-985.
 
Bode, A., M.T. Alvarez-Ossorio, J.M. Cabanas, A. Miranda, M. Varela 2009 Recent trends in plankton and upwelling intensity off Galicia (NW Spain). Progress in Oceanography
Volume: 83(1-4):342-350.
 
Nakai, Z. 1955 Recent trends in planktonological researches in Japan. Special Publications of the Tokai Regional Fisheries Research Laboratory
Volume: 5:9-11. (xii-1955)
 
Szoboszlai, N., Z. Polgari, V.G. Mihucz & G. Zaray 2009 Recent trends in total reflection X-ray fluorescence spectrometry for biological applications. Analytica Chimica Acta
Volume: 633(1):1-18.
 
Cattadori, M. 1992 Recent trends of trophic state and plankton structure in Lake Santo Parmense. M.Sc. Thesis, University of Parma, Parma, Italy
Volume: 103 pp. [In Italian.]
 
Margaritora, F.G., E. Cherubini, D. Copetti, E. Legnani, M. Seminara, G. Tartari & D. Vagaggini 2006 Recent trophic changes in Lake Pusiano (northern Italy) with particular reference to the influence of hydrodynamics on the zooplankton community. Chemistry and Ecology
Volume: 22(Suppl. 1):S37-S47.
 
Barbieri, A. & M. Simona 1997 Recent trophic evolution of Lake Lugano following recovery interventions. Documenta dell'Istituto Italiano di Idrobiologia 'Dott. Marco De Marchi', Pallanza
Volume: 61:73-91.
 
Kennett, J.P. 1979 Recent zoogeography of Antarctic plankton microfossils. In: Spoel, S. van der & A.C. Pierrot-Bults (eds.). Zoogeography and diversity of plankton. Bunge Scient. Publ., Utrecht
Volume: :332-355.
 
Mallet, L. & J. Sardou 1964 Recherche de la présence de l'hydrocarbure polybenzénique benzo-3.4-pyrène dans le milieu planctonique de la région de la baie de Villefranche. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 258:5264.
 
Mallet, L. & R. Lami 1965 Recherche sur la pollution du plancton par les hydrocarbures polybenzéniques du type benzo-3.4-pyrène dans l'estuaire de la Rance. Comptes Rendus des Séances de la Société de Biologie, Paris
Volume: 158:2261-2262.
 
Becheikh, S. 1996 Recherche sur l'écologie et le développement de Pachypygus gibber (Thorell, 1859), copépode Notodelphyidae associé à l'ascidie Ciona intestinalis (L.). Ph.D. Thesis, Université de Montpellier 2, Montpellier, France
Volume: 169 pp.
 
Rosca, G., C. Margineau, E. Rarinca & A. Schneider 1968 Recherches biochimiques sur le plancton du littoral roumain de la mer Noire. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 19(3):551-552.
 
Le Roux, M. 1928 Recherches biologiques dans les grands lacs de Savoie. Lacs du Bourget et d'Annecy. Abry.
No Volume Data Available
 
Le Roux, M. 1907 Recherches biologiques sur le lac d'Annecy. Annales de Biologie Lacustre
Volume: 2:220-387, figs. 1-14, pls. 1-6, tabs. (vii-1907)
 
Rose, M. 1913 Recherches biologiques sur le plankton (deuxième note). Bulletin de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 276:1-15. (15-xii-1913)
 
Rose, M. 1912 Recherches biologiques sur le plankton (première note). Bulletin de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 237:1-12. (10-vii-1912)
 
Rose, M. 1921 Recherches biologiques sur le plankton (troisième note). Bulletin de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 385:1-16, figs. 1-2. (20-ii-1921)
 
Rose, M. 1923 Recherches biologiques sur le plankton. (4ème note) Bulletin de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 425:1-8, figs. 1-4. (25-iv-1923)
 
Rose, M. 1924 Recherches biologiques sur le plankton. (5me. note) Bulletin de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 439:1-16, figs. 1-11.
 
Rouch, R. 1975 Recherches biologiques sur le système karstique du Baget. Unpublished manuscript
Volume: 4pp.
Wilson: paper
Leloup, E. & B. Konietzko 1956 Recherches biologiques sur les eaux saumâtres du Bas-Escaut. Mémoires de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
Volume: 132:1-100, figs. 1-26, pls. 1-5. (30-vi-1956)
 
Lindberg, K. 1961 Recherches biospéléologiques en Afghanistan. Acta Universitatis Lundensis
Volume: 2, 57(1):1-39. (i-1961)
Wilson: paper
Lindberg, K. 1962 Recherches biospéléologiques en Afghanistan. II. Acta Universitatis Lundensis
Volume: 2, 58(2): 1-15. (5-ii-1962)
Wilson: paper
Rose, M. 1934 Recherches complémentaires sur les Copépodes pélagiques de la baie d'Alger. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord
Volume: 25:145-148. (v-1934)
Wilson: paper
Porumb, F.I. & I.I. Porumb 1965 Recherches concernant la migration nycthémérale du zooplankton marin d'été. Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie
Volume: 10:361-371, tabs. 1-10.
 
Porumb, F.I. 1983 Recherches concernant la production du zooplancton dans les eaux de la mer Noire. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 28(9): 225-226.
 
Vogt, C. 1877 Recherches cotières. De la famille des Philichthydes et en particulier du Léposphile des Labres (Leposphilus labrei Hesse). Première section. De la famille des Lernaeopodides. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale
Volume: 6:385-456.
Wilson: paper
Vogt, C. 1879 Recherches cotières. Premier mémoire. De la famille des Philichthydes et en particulier du Léposphile des labres. Second mémoire. Sur quelques Copépodes parasites à males pygmées habitant les poissons. Mém. Inst. natn. génev.
Volume: 13:5-41, pls. 1-3 (premier), 45-104, pls.4-6 (second).
Wilson: paper
Houdemer, F.E. 1938 Recherches de parasitologie comparée Indochinoise. No Journal Data Available
Volume: 235pp.
 
Angelier, E. 1953 Recherches écologiques et biogéographiques sur la faune des sables submergés. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale
Volume: 90(2):37-161, figs. 1-36. (30-vi-1953)
 
Lépiney, L. de 1961 Recherches écologiques et biologiques sur les crustacés de deux mares temporaires. Trav. Inst. Sco. Chérifien, Zoologie
Volume: 25:1-75, 3 pls.
 
Renaud-Debyser, J. 1963 Recherches écologiques sur la faune interstitielle des sables du bassin d'Arcachon. Procès-Verbaux de la Société Linnéenne, Bordeaux
Volume: 100:75-82.
 
Renaud-Debyser, J. 1963 Recherches écologiques sur la faune interstitielle des sables. Bassin d'Arcachon - île de Bimini, Bahamas. Vie et Milieu, Supplément
Volume: 15:1-157, figs. 1-72, pls. 1-6, tabs. 1-14.
 
Raibaut, A. 1968 Recherches écologiques sur les Copépodes Harpacticoïdes des étangs cotiers et des eaux saumâtres temporaires du Languedoc et de Camargue. Bulletin de la Société Zoologique de France
Volume: 92:557-572. (15-iii-1968)
 
Raibaut, A. 1967 Recherches écologiques sur les Copépodes Harpacticoïdes des étangs côtiers et des eaux saumâtres temporaires du Languedoc et de Camargue. Thèse du Doctorat d'État, Faculté des Sciences, Montpellier
Volume: 238pp.
Wilson: paper
Bacescu, M., M.T. Gomoiu, N. Bodeanu, A. Petran, G. MÜller & S. Stanesc 1965 Recherches écologiques sur les fonds sablonneux de la mer Noire (côte roumaine). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa
Volume: 5:33-81, figs. 1-16, tabs. 1-5.
 
Anthony, R. & L. Calvet 1905 Recherches faites sur le Cétacé capturé à Cette le 6 octobre 1904 (Balaenoptera physalus (Linné)). Bulletin de la Société Philomathique de Paris
Volume: (9)7:75-85, figs. 1-3.
Wilson: paper
Nicolau-Guillaumet, P. 1959 Recherches faunistiques et écologiques sur la rivière 'La Massane'. Vie et Milieu
Volume: 10:217-266, figs. 1-11. (viii-1959)
 
Linder, C. 1941 Recherches hydrobiologiques au lac de barrage de Barberine (Valais). Zeitschrift für Hydrologie, Hydrographie und Hydrobiologie
Volume: 9:81-107, figs. 1-2.
 
Marlier, G. 1958 Recherches hydrobiologiques au lac Tumba (Congo Belge, Province de l'Equateur). Hydrobiologia
Volume: 10:352-385, figs. 1-8, map. (29-iv-1958)
 
Rivier, O. 1937 Recherches hydrobiologiques sur le lac de Morat. Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Volume: 61:125-181, figs. 1-5, pls. 1-2, graphs 1-16. (30-v-1937)
 
Lefevre, M., J. Spillman & J. Duche 1945 Recherches hydrobiologiques sur les étangs de Sologne. Annales du Centre de Hydrobiologique Applications
Volume: 1:23-88.
 
Leloup, E., L. Van Meel & S. Jacquemart 1954 Recherches hydrobiologiques sur trois mares d'eau douce des environs de Liège. Mémoires de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
Volume: 131:1-145, pls. 1-4. (31-xii-1954)
 
Tchang, S. 1948 Recherches limnologiques et zoologiques sur le lac de Kunming, Yunnan. Contributions from the Institute of Zoology, National Academy of Peiping
Volume: 4:1-24, tabs. 1-5, map 1, graph 1. (iv-1948)
 
Plateau, F. 1872 Recherches physico-chimiques sur les Articulés aquatiques. II. Résistance à l'asphyxie par submersion, action du froid, action de la chaleur, température maximum. Bulletin de l'Académie Royale de Belgique
Volume: (2)34 (= 41)(9-10):274-321, tabs. (Correction.)
 
Plateau, F. 1871 Recherches physico-chimiques sur les Articulés aquatiques. Première parti. Action des sels en dissolution dans l'eau. Influence de l'eau de mer sur les Articulés aquatiques d'eau douce. Influence de l'eau douce sur les Crustacés marins. Mémoires Couronnes et Mémoires des Savants Étrangers de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Volume: 36(2):1-68, tabs. (Correction.)
 
Rose, M. 1934 Recherches préliminaires sur le plankton de profondeur de la baie d'Alger. Bulletin des Travaux Publiés par la Station d'Aquiculture et de Pêche de Castiglione
Volume: 1933(1):43-81.
Wilson: paper
Picard, J. 1965 Recherches Qualitatives sur les Biocénoses Marines des Substrats Meubles Dragables de la Région Marseillaise. Thèse, Faculté des Sciences, Université Aix-Marseille
Volume: 160pp.
 
Pont, D. 1983 Recherches quantitatives sur le peuplement de copépodes, cladocères et ostracodes des rizières de Camargue. Thèse Doctorat, Sciences naturelles, Université Aix-Marseille 1, Marseille, France
Volume: 353 pp.
 
Bouligand, Y. 1966 Recherches recentes sur les Copépodes associés aux Anthozoaires. In: Rees, W.J. (ed.). The Cnidaria and Their Evolution. Symposia of the Zoological Society of London
Volume: 16:267-306, figs. 1-14.
Wilson: paper
Brian, A. & J.M. Perez 1954 Recherches recentes sur les invertébrés bentiques dans la Mediterranée et l'Adriatique. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 12:143-162. (x-1954)
 
Gallien, L. & F. Bloch 1936 Recherches sur Lecithomyzon moenadis Bloch et Gallien, Copépode parasite de la ponte de Carcinus moenas Pennant. Bulletin Biologique de la France et de la Belgique
Volume: 70(1):36-53, pls. 1-2.
 
Bocquet, C. 1951 Recherches sur Tisbe (= Idyaea) reticulata, n. sp. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale
Volume: 87(7):335-416, figs. 1-14, pls. 4-6. (26-vi-1951)
Wilson: paper
Chodorowska, W. & A. Chodorowski 1958 Recherches sur la biologie aquatique des grottes des montagnes Tatras. Deuxième Congrès International de Spéléologie, Bari, Lecce, Salerno, 5-12 October 1958. Extrait des Actes du Congrès
Volume: 2(3):94-97.
Wilson: paper
Arellano-Lennox, C. & J. Mazza 1973 Recherches sur la biomasse zooplanctonique (région du golfe de Lion et du golfe de Marseille) Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 21(8):453-456, fig. 1.
 
Arellano-Lennox, C. 1970 Recherches sur la biomasse zooplanctonique (région du golfe de Marseille). Thèse Doct. Spéc. Océanogr. Fac. Sci., Université de Marseille
No Volume Data Available
 
Beneden, E. Van 1870 Recherches sur la composition et la signification de l'oeuf, basées sur l'étude de son mode de formation et des premiers phénomènes embryonnaires (Mammifères, Oiseaux, Crustacés, Vers). Mémoires Couronnes et Mémoires des Savants Étrangers de l'Académie Royale des Sciences de Belgique
Volume: 34:1-283, pls. 1-12. [Crustacea pp. 107-143, pls. 7-10]
 
Potemkina, V.A. 1938 Recherches sur la diagnostique de l'hyménolepidose des oies et sur la biologie du parasite en cause. Trudy vses. Inst. Gelmint.
Volume: 3: 97-126.
 
Pitard, E. 1897 Recherches sur la distribution des organismes inférieurs dans le lac de Genève. Globe, Journal Géographique, Organe de la Société de Géographie de Genève
Volume: 36:62-73.
Wilson: paper
Lafon, J. 1953 Recherches sur la fauna aquatique littorale du Rhône à Lyon. Bulletin Mensuel de la Société Linnéene de Lyon
Volume: 22(2):36-46, figs. 1-3.
 
Rouch, R. 1970 Recherches sur la faune aquatique souterraine continentale. Bulletin de la Société d'Écologie
Volume: 1(4):205-214.
Wilson: paper
Barrois, T. 1896 Recherches sur la faune des eaux douces des Açores. Mém. Soc. Sci. Agric. Lille
Volume: (5)6:1-172, figs. 1-6, pls. 1-3.
 
Richard, J. 1888 Recherches sur la faune des eaux du Plateau central. Copépodes et Cladocères. Revue d'Auvergne, Clermont
Volume: 1888:243-254.
Wilson: paper
Eusebio, J.B. 1888 Recherches sur la faune des eaux du Plateau Central. La faune pélagique des lacs d'Auvergne. Revue d'Auvergne, Clermont
Volume: 5(1):46-61.
 
Delamare Deboutteville, C., S. Gerlach & R. Siewing 1955 Recherches sur la faune des eaux souterraines littorales du golfe de Gascogne. Littoral des Landes. Contribution à l'étude de la faune souterraine littorale. Vie et Milieu
Volume: 5(3):373-407, figs. 1-8, tab. 1. (ii-1955)
Wilson: paper
Fuhrmann, O. 1897 Recherches sur la faune des lacs alpins du Tessin. Revue Suisse de Zoologie
Volume: 4:489-543. (10-iii-1897)
 
Angelier, E. 1950 Recherches sur la faune des sables littoraux méditerranéens. Vie et Milieu
Volume: 1(2):185-190.
 
Chappuis, P.A. 1955 Recherches sur la faune interstitielle des sédiments marins et d'eau douce á Madagascar. IV. Copépodes Harpacticoïdes psammiques de Madagascar. Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar
Volume: (A)9:45-73, figs. 1-109.
 
Kiefer, F. 1956 Recherches sur la faune interstitielle des sédiments marins et d'eau douce à Madagascar. VI. Cyclopoides de Madagascar (Crustacea Copepoda). Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar
Volume: (A)10:43-68, figs. 1-74.
Wilson: paper
Chappuis, P.A. & C. Delamare Deboutteville 1958 Recherches sur la faune interstitielle littorale du Lac Érié. Le problème des glaciations quaternaires. Vie et Milieu
Volume: 8:366-376. (iii.1958)
Wilson: paper
Vaillant, F. 1956 Recherches sur la faune madicole (hydropétrique s. l.) de France, de Corse et d'Afrique du Nord. Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, Nouvelle Série
Volume: (A)11:1-258, figs. 1-35, pls. 1-6.
 
Tsvetkov, L. & A. Petrova 1965 Recherches sur la faune phréatique de la Thrace. Izsledvaniya v'rkhu freatichnata fauna trakiya. Fauna Trakiya
Volume: 2:291-309, tabs. 1-2. (Bulgarian with Russian and French summaries).
 
Plesa, C. 1967 Recherches sur la périodicité de reproduction chez les cavernicoles. Spelunca, Mémoires
Volume: 5:295-299, tabs. 1-2.
 
Leloup, E. 1960 Recherches sur la répartition de Mytilicola intestinalis Steuer, 1905, le long de la côte belge (1950-1958). Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Biologie
Volume: 36(4):1-12, figs. 1-5. (i-1960)
 
Plesa, C. & R. Buzila 1998 Recherches sur la stygofaune de Lurgrotte (Styrie, Autriche) avec aperçu special sur les Cyclopides (Crustacea, Copepoda). Studii si Cercetari (St. Naturii)
Volume: 4:201-224.
 
Apostolov, A. 1971 Recherches sur la systématique et la distribution des Copépodes Harpacticoïdes de la côte bulgare. Zoologischer Anzeiger
Volume: 186(5-6):337-347, fig. 1. (v/vi-1971)
Wilson: paper
Bodin, P. 1964 Recherches sur la systématique et la distribution des Copépodes Harpacticoïdes des substrats meubles des environs de Marseille. Recueil des Travaux de la Station Marine d'Endoume
Volume: 51 (=Bull. 35):107-183, pls. 1-23, tabs.
Wilson: paper, PDF
Bodin, P. 1968 Recherches sur la systématique et la distribution des Copépodes Harpacticoïdes des substrats meubles des environs de Marseille. Note complémentaire. Recueil des Travaux de la Station Marine de l'Endoume
Volume: 59(= Bull. 43):271-277, pls. 1-3.
Wilson: paper
Champeau, A. 1971 Recherches sur l'adaptation à la vie latente des Copépodes Cyclopoïdes et Harpacticoïdes des eaux temporaires Provençales. Bulletin de la Société d'Écologie
Volume: 2(2-3):151-167, figs. 1-7. (iv-1971)
Wilson: paper
Carton, Y. & P. Lecher 1964 Recherches sur l'anatomie interne et la biologie de Selioides bocqueti Carton, Copèpode parasite de l'Aphroditidae Scalisetosus assimilis MacIntosh. Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie
Volume: (10)4:140-148, figs. 1-2, pls. 1-2. (30-xii-1964)
Wilson: paper
Dantan, J.L. 1929 Recherches sur le Nereicola ovata Keferstein. Annales de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 7(4):175-197, figs. 1-20. (x-1929)
 
Rosen, F. 1919 Recherches sur le développement des Cestodes. I. Le cycle évolutif des Bothriocéphales. Étude sur l'origine des Cestodes et leurs états larvaires. Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Volume: 43:241-300, figs. 1-3, pls. 1-3.
 
Rosen, F. 1920 Recherches sur le développement des Cestodes. II. Le cycle évolutif de la Ligure et quelques questions générales sur le développement des Bothriocéphales. Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Volume: 44:259-280, figs., pl. 1.
 
Mokhayer, B. 1972 Recherches sur le parasitisme des esturgeons de la mer Caspienne (côte iranienne). [Researches on the parasitism of the sturgeons of the Caspian Sea (Iranian coast).] Thèse du 3me Cycle, Université de Paris 6, de Pierre et Marie Curie, Paris, France.
Volume: 200 pp. [In French.]
 
Virieux, J. 1916 Recherches sur le plancton des lacs du Jura central. Annales de Biologie Lacustre, Bruxelles
Volume: 8:1-192, figs. 1-47, tabs. (x-1916)
 
Bisol, P.M. 1981 Recherches sur le polymorphisme protéique et la différenciation interspécifique des Copépodes Harpacticoïdes. Journées étud. Syst. évol. Biogéogr. Méditerr., Cagliari
Volume: 1980:179-180.
 
Richard, J. 1892 Recherches sur le système glandulaire et sur le système nerveux des Copépodes d'eau douce, suivie d'une révision des espèces de ce groupe qui vivent en France. Annales des Sciences Naturelles, Série Zoologie et Biologie Animale, Paris
Volume: (7)12:113-270, figs. 1-19, pls. 5-8.(Translation in Jour.Roy.Micros.Soc.1892:478-479).
 
Zograf, N. de 1896 Recherches sur le systeme nerveux embryonnaire des nauplius et de quelques larves d'annimaux marins. Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences, Paris
Volume: 122:248-251.
Wilson: paper
Porumb, F.I. 1973 Recherches sur le zooplancton au-dessus des fonds rocheux du littoral roumain de la mer Noire. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 21(8): 533-535.
 
Porumb, F.I. 1968 Recherches sur le zooplancton au-dessus des fonds rocheux du littoral roumain de la mer Noire. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 19(3): 417-419.
 
Lacroix, G. 1966 Recherches sur le zooplancton de la Baie-des-Chaleurs en 1965. Rapport Annuel de la Station de Biologie Marine Grande-Rivière
Volume: 1965:45-53, figs. 1-3. (xi-1966)
Wilson: paper
Lacroix, G. 1967 Recherches sur le zooplancton de la Baie-des-Chaleurs en 1966. Rapports de la Station de Biologie Marine Grande-Rivière
Volume: 1966:37-46, figs. 1-3, tabs. 1-3.
 
Lacroix, G. 1968 Recherches sur le zooplancton de la Baie-des-Chaleurs en 1967. Rapport Annuel de la Station de Biologie Marine Grande-Rivière
Volume: 1967:45-53, fig. 1, tabs. 1-3.
 
Marx, M. 1978 Recherches sur le zooplancton du lac Marica. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa
Volume: 19:169-170, tab.
 
Gieysztor, M., H. Klimowicz & A. Praszkiewicz 1958 Recherches sur le zooplankton et les mollusques des eaux saumâtres de la Pologne hors de la mer Baltique. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 13:950-952.
 
Champeau, A. 1970 Recherches sur l'écologie et l'adaptation à la vie latente des Copépodes des eaux temporaires Provençales et Corses. Thèse, Faculté des Sciences, Université Aix-en Provence, CNRS.AO4547
Volume: 360pp.
 
Beneden, E. Van 1870 Recherches sur l'embryologie des Crustacés. IV. Développement des genres Anchorella, Lerneopoda, Brachiella et Hessia. Bulletin de l'Académie Royale de Belgique
Volume: (2)29(3):223-254, pl. 1.
Wilson: paper
Bocquet, C. 1948 Recherches sur les Porcellidium (Copépodes) de Roscoff. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale
Volume: 85:237-259, figs. 1-13.
Wilson: paper
Giard, A. 1872 Recherches sur les Ascidies composées ou Synascidies. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale
Volume: 1:501-687, pls. 25-30. (Copepoda: 555).
 
Arnaud, J., M. Brunet & J. Mazza 1984 Recherches sur les cellules B de l'intestin moyen de Centropages typicus (Copépode, Calanoïde). In: VIII. Réunion des Carcinologistes de la Langue Française, Liège, 29 September - 2 October 1983. Annales de la Société Royale Zoologique de Belgie
Volume: 114, suppl. 1:185. (vi-1984)
 
Filteau, G. 1948 Recherches sur les Copépodes marins de la Baie-des-Chaleurs. Rapport préliminaire, année 1947. Rapports de la Station Biologique du St. Laurent
Volume: 7:69-76.
 
Plateau, F. 1870 Recherches sur les Crustacés d'eau douce de Belgique. Deuxième et troisième parties. Genres Daphnia, Bosmina, Polyphemus, Cyclopsina, Canthocamptus et Cyclops. Mémoires Couronnes et Mémoires des Savants Étrangers de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Volume: 34:1-92, pls. 1-3.
Wilson: paper
Beneden, P.J. Van 1861 Recherches sur les Crustacés du littoral de Belgique. Mém. Acad. r. Sci. Lett. Belg.
Volume: 33:1-180, pls. 1-31.
 
Hesse, E. 1865 Recherches sur les Crustacés rares ou nouveaux des côtes de France. Crustacés parasites vivant dans les Ascidies phallusiennes. Annales des Sciences Naturelles, Série Zoologie et Biologie Animale, Paris
Volume: (5)3:220-242, pl. 4.
Wilson: paper
Caliman, M.T. 1967 Recherches sur les Crustacés souterrains des sources du Massif de Sourroque (Ariège). Diplome d'Études Supérieures, Faculté des Sciences, Toulouse
Volume: 70pp.
 
Lafon, M., M. Durchon & Y. Saudrey 1955 Recherches sur les cycles saisonniers du plankton. Annales de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 31:125-230, figs. 1-22, tabs. 1-19. (22-xii-1955)
 
Rouch, R. 1968 Recherches sur les eaux souterraines 1. Sur les eaux souterraines continentales et l'importance de leur peuplement. Annales de Spéléologie
Volume: 23(4):693-703.
Wilson: paper
Decamps, H. & R. Rouch 1973 Recherches sur les eaux souterraines 19. Le systeme karstique du Baget. 1. Premieres estimations sur la derive des invertebres aquatiques d'origine epigee. Annales de Spéléologie
Volume: 28(1):89-110.
Wilson: paper
Dussart, B.H. 1970 Recherches sur les eaux souterraines. 9. Un nouveau Calanoide en eaux souterraines (crustacé, copépode). Annales de Spéléologie
Volume: 25(1):155-159, fig. 1.
Wilson: paper
Gadeau de Kerville, H. 1894 Recherches sur les faunes marine et maritime de la Normandie. 1er Voyage. Région de Grandville et îles Chausey (Manche) Juillet-Août 1893. Bulletin de la Société des Amis des Sciences Naturelles, Rouen
Volume: (3)30:53-126, pls. 1-6.
 
Plesa, C. & G. Racoviţă 1973 Recherches sur les gours, en tant que milieux aquatiques souterrains. In: Orghidan, T. (ed.). Livre du Cinquantenaire de l’Institute de Spéologie “Emile Racovitza”, Cluj.
Volume: Pp. 487-502.
 
Monniot, C. 1962 Recherches sur les graviers à Amphioxus de la région de Banyuls-sur-Mer. Vie et Milieu
Volume: 13:213-322, figs. 1-28. (vii-1962)
 
Caullery, M. 1908 Recherches sur les Liriopsidae, Epicarides cryptonisciens parasites des Rhizocephales. Mitteilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel
Volume: 18(4):583-643.
 
Hesse, E. 1891 Recherches sur les métamorphoses que subissent les Crustacés cirrhipédiens pendant la période embryonnaire. 39e article. Description d'une nouvelle Lernee branchiale. Annales des Sciences Naturelles, Série Zoologie et Biologie Animale, Paris
Volume: (7)11:187-195, pls. 6-7.
Wilson: paper
Jourdain, S. 1881 Recherches sur les poils à batonnet de l'antenne interne des Crustacés, précédées de quelques remarques sur les poils dits ofactifs. Journal d'Anatomie et Physiologie, Paris
Volume: 17:402-418, pls. 23-24.
 
Hamon, M. 1942 Recherches sur les Spermatophores. Algiers: Imprimerie Polyglotte Africaine
Volume: Ph.D. thesis, xiii + 186 pp., 2 plates, 69 text-figs.
 
Nicolescu, D., V. Zinevici, N. Nicolescu, L. Teodorescu, D. Ionică, A. Simon-Gruiţa & G. Brezeanu 1994 Recherches sur l'évolution des écosystems aquatiques du Delta du Danube placés sous la pression antropique en vue de leur protection et leur conservation. [Investigations on the evolution of the aquatic ecosystems of the Danube Delta under anthropic pressure from the standpoint of their protection and conservation.] Conférence Internationale des Limnologues d'Expression Française, Marrakech
Volume: 1:181-221. [In French.]
 
François, Y. 1948 Recherches sur l'hydrobiologie piscicole des étangs des Landes. L'étang de Lacanau. Annales de la Station Centrale d'Hydrobiologie Appliqué
Volume: 2:129-142, pls. 16-17.
Wilson: paper
Benkirane, O. 1987 Recherches sur l'organe de fixation des Lernaeopodidae (Copepoda: Siphonostomatoida). Thèse de Doctorat de 3ème Cycle, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier
Volume: 186pp.
Wilson: paper
Zschokke, F. 1884 Recherches sur l'organisation et la distribution zoologique des vers parasites des poissons d'eau douce. Archives de Biologie, Paris
Volume: 5(2):153-241, pls. 9-10.
 
Leloup, E. 1970 Recherches sur l'ostreiculture dans le bassin de chasse d'Ostende en 1968. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Biologie
Volume: 46(6):1-22, figs. 1-21, tabs. 1-4. (31-i-1970)
 
Beneden, P.J. Van 1851 Recherches sur quelques Crustacés inférieurs. Annales des Sciences Naturelles, Série Zoologie et Biologie Animale, Paris
Volume: (3)16:71-131, pls. 2-6.
Wilson: paper
Hesse, E. 1863 Recherches sur quelques Crustacés rares ou nouveaux des côtes de France. 3e Mémoire. Annales des Sciences Naturelles Zoologie et Biologie Animale
Volume: (4)20: 122-132, pl. 1.
Wilson: paper
Monti, R. 1906 Recherches sur quelques lacs du massif du Ruiter. Annales de l'Association Canadienne Française pour l'Advancement des Sciences (ACFAS)
Volume: 1:120-167, figs. 1-8, tabs., map.
 
Bozic, B. 1957 Recherches taxonomiques sur les formes du genre Tigriopus Norman. Annales Biologiques, Copenhagen
Volume: (3)33(5-6):269-273.
Wilson: paper
Edmondson, W.T. 1985 Reciprocal changes in abundance of Diaptomus and Daphnia in Lake Washington. Archiv für Hydrobiologie, Beiheften, Ergebnisse der Limnologie
Volume: 21:475-481. (xii-1985)
 
Levy, D.A. 1990 Reciprocal diel vertical migration behavior in planktivores and zooplankton in British Columbia lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 47(9):1755-1764. (French summary.)
 
Wyngaard, G.A. 1998 Reciprocal transfer study of north temperate and subtropical populations of Mesocyclops edax (Copepoda: Cyclopoida). In: Dahms, H.U., T. Glatzel, H.J. Hirche, S. Schiel & H.K. Schminke, (eds.). Proceedings of the 6th International Conference on Copepoda, Journal of Marine Systems, Spec. Vol.
Volume: 15(1-4):163-169, tbl.2. (vi.1998)
Wilson: paper
Lee, H.J., S. Vanhove, L.S. Peck & M. Vincx 2001 Recolonisation of meiofauna after catastrophic iceberg scouring in shallow Antarctic sediments. Polar Biology
Volume: 24(12):918-925.
 
Gwyther, D., G.J. Batterham, J. Waworuntu, T.H. Gultom, W. Prayogo, Susetiono & Karnan 2009 Recolonisation of mine tailing by meiofauna in mesocosm and microcosm experiments. Marine Pollution Bulletin
Volume: 58(6):841-850.
 
Frisch, D., A. Arechederra & A.J. Green 2009 Recolonisation potential of zooplankton propagule banks in natural and agriculturally modified sections of a semiarid temporary stream (Doñana, Southwest Spain). Hydrobiologia
Volume: 624:115-123.
 
Katz, C.L. & R. Elias 1997 Recolonización de macro y meioinfauna en sedimentos defaunados con distintas concentraciones de gravas en la laguna costera de Mar Chiquita (Argentina). Nerítica, Curitiba
Volume: 10(1-2):103-115. (For 1996.) (Summaries in English, Portuguese.)
 
Guerrini, A., M.A. Colangelo & V.U. Ceccherelli 1998 Recolonization patterns of meiobenthic communities in brackish vegetated and unvegetated habitats after induced hypoxia/anoxia. Hydrobiologia
Volume: 375-376:73-87.
 
Dussart, B.H. 1957 Récoltes de Copépodes (Crustacés) dans les Pyrénées. Publnes Inst. Biol. apl. Barcelona
Volume: 26:117-121.
 
Borisova, V.V., L.A. Frank, S.V. Markova, L.P. Burakova & E.S. Vysotski 2008 Recombinant Metridia luciferase isoforms: expression, refolding and applicability for in vitro assay. Photochemical and Photobiological Sciences
Volume: 7(9):1025-1031.
 
Verhaegent, M. & T.K. Christopoulos 2002 Recombinant Gaussia luciferase. Overexpression, purification, and analytical application of a bioluminescent reporter for DNA hybridization. Analytical Chemistry
Volume: 74(17):4378-4385.
 
Edmands, S. 2008 Recombination in interpopulation hybrids of the copepod Tigriopus californicus: Release of beneficial variation despite hybrid breakdown. Journal of Heredity
Volume: 99(3):316-318.
 
Hernroth, L. 1985 Recommendations on methods for marine biological studies in the Baltic Sea. Mesozooplankton biomass assessment. The Baltic Biologists
Volume: Publication No. 10. Working Group 14.
 
Steele, J.H., J.S. Collie & D.J. Gifford 2008 Reconciling concepts in biological oceanography. GLOBEC International Newsletter
Volume: 14(1):3-7. April 2008
 
Fabrizio, S., P. Pedrini & L. Marchesi 2003 Reconciling the dichotomy between single species and ecosystem conservation: black kites (Milvus migrans) and eutrophication in pre-Alpine lakes. Biological Conservation
Volume: 110(1):101-111.
 
Walsh, R.G.J. & P.A. Tyler 1998 Reconnaissance limnology of Tasmania IV. The distribution and ecological preferences of Tasmanian species of freshwater calanoid copepods (Crustacea: Centropagidae). Archiv für Hydrobiologie, Stuttgart
Volume: 141(4):403-420.
Wilson: paper
Walsh, R.G.J. & P.A. Tyler 2000 Reconnaissance limnology of Tasmania V. Anthropogenic factors in the distribution of freshwater calanoid copepods (Crustacea: Centropagidae) in Tasmanian lakes. Archiv für Hydrobiologie, Stuttgart
Volume: 148(4):625-638. (vii.2000)
Wilson: paper
Walsh, R.G.J., W.G. Vyverman & P.A. Tyler 1996 Reconnaissance limnology of Tasmania. III. Coastal lagoons of Bruny Island. Archiv für Hydrobiologie, Stuttgart
Volume: 136(2):247-260. (iv.1996)
Wilson: paper
Gregoire, M., J.M. Beckers, J.C.J. Nihoul & E. Stanev 1998 Reconnaissance of the main Black Sea's ecohydrodynamics by means of a 3D interdisciplinary model. Journal of Marine Systems
Volume: 16(1-2)(Special Issue):85-105.
 
Ho, J.S. 1987 Reconsideration of Ismailla monstrosa Bergh, 1867 (Copepoda, Splanchnotrophidae) from Oregon. Crustaceana (Leiden)
Volume: 52(1):notes and news:109-111, fig. 1. (i.1987)
Wilson: paper
Ohtsuka, S. & S. Nishida 1997 Reconsideration on feeding habits of marine pelagic copepods (Crustacea). Umi no Kenkyu
Volume: 6(5):299-320. (Japanese with English abstract; have abstract only.)
Wilson: paper
Panarelli, E.A., S.M.C. Casanova & R. Henry 2003 Reconstituição da comunidade zooplanctônica de uma lagoa marginal ao rio Paranapanema (Estado de São Paulo), após um período prolongado de estiagem. [Reconstitution of the zooplankton community of a floodplain lake of the Paranapanema River (state of São In: Anais de trabalhos completos, VI Congresso de Ecologia do Brasil - Simpósio: Funcionamento de Ecossistemas. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.
Volume: Pp. 519-521. [Extended abstract; in Portuguese.]
 
Garneau, M. 1987 Reconstitution paléoécologique d’une tourbière littorale de l’estuaire du Saint-Laurent : analyse macrofossile et sporopollinique. [Paleoecological reconstruction of a coastal bog of the St. Lawrence estuary : macrofossil and spore-pollen analysis.] Géographie physique et Quaternaire
Volume: 41(1):109-125. [In French; figure legends also in English.]
 
Tang, X., X.L. Zhang, T. Cao, L.Y. Ni & P. Xie 2018 Reconstructing clear water state and submersed vegetation on behalf of repeated flocculation with modified soil in an in situ mesocosm experiment in Lake Taihu. Science Of The Total Environment
Volume: 625:1433-1445. 10.1016/j.scitotenv.2018.01.008 JUN 1 2018
 
De Meester, L., J. Mergeay, H. Michels & E. Decaestecker 2007 Reconstructing microevolutionary dynamics from layered egg banks. In: Alekseev, V.R., B.T. De Stasio & J.J. Gilbert (eds.). Diapause in Aquatic Invertebrates Theory and Human Use. Monographiae Biologicae 84. Springer, Netherlands.
Volume: Pp. 159-166.
 
Estoup, A. & T. Guillemaud 2010 Reconstructing routes of invasion using genetic data: why, how and so what? Molecular Ecology
Volume: 19(19):4113-4130.
 
Sarala Devi, K. 1976 Record of Haloptilus austini Grice (Copepoda: Calanoida) from the Indian Ocean. Mahasagar, Goa
Volume: 9(1-2):75-77, fig. 1, tab. 1. (3-x-1976)
 
Doi, T. 2007 Record of Lernaeenicus ramosus (Copepoda, Pennellidae) palasitic [parasitic] on a red-spotted grouper, Epinephelus akaara collected from a fishing port in Kobe City. Nanki Seibutu
Volume: 49(2):108-110. [In Japanese.]
 
Silva, W.M. 2009 Record of Thermocyclops tenuis (Marsh, 1910) (Copepoda: Crustacea) in the Pantanal (Mato Grosso do Sul - Brazil). Brazilian Journal of Biology
Volume: 69(4): 1203-1204.
 
Vallejo, A.N. 1985 Record of lernaeid copepods parasitic on the fishes of Laguna de Bay. Philippine Agriculture
Volume: 68(4):563-569.
 
Chandran, A. & P. Natarajan 1991 Record of new hosts for Peniculisa wilsoni Radhakrishnan, 1977 (Copepoda, Pennellidae). Crustaceana (Leiden)
Volume: 61(1):107-108.
Wilson: paper

All Other Pages


[ TOP ]