Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 70189 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Markevich, A.P. 1933 K poznaniyu fauny paraziticheskikh rakoobraznykh (Crustacea parasitica) ryb Finskogo zaliva. Zur Kenntnis der parasitären Carcinofauna der Fische des Finnischen Meerbusens. Trudy zool. Inst. Leningr.
Volume: 1(3-4): 347-363, figs. 1-3. (6-xi-1933, Russian with German summary).
Wilson: paper
Pirozhnikov, P.L. 1929 K poznaniyu ozera Sartlana v limnologicheskom, gidrobiologicheskom i rybokhozyaistvennom otposheniyakh. Zur Kenntis der Sartlan-See in limnologischen, hydrobiologischen und fischereiwirtschaftlichen Beziehungen. Trudy vost.-sib. nauch. rybokhoz. Sta.
Volume: 4(2): 3-119, pls. 1-5, map.
 
Reshetnikova, A.V. 1955 K poznaniyu parazitofauny pelamidy (Sarda sarda Bloch) Chernogo morya. [Contribution to the knowledge of the parasite fauna of the bonito ( Sarda sarda Bloch) of the Black Sea] Trudy karadag. nauch. Biol. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 13: 97-121.
 
Bykova, E.V. 1939 K poznaniyu parazitofauny promyslovykh ryb ozera Charkal. Uchenye Zapiski Leningrad Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Instituta
Volume: 43, Biol., 11.
 
Bauer, O.N. 1941 K poznaniyu parazitov ryb r. Khatangi Trudy Inst. Polyarn. zeml., seriya promyshl. Khoz.
Volume: 6(L-M).
 
Zakhvatkin, A.A. 1932 K poznaniyu sutochnykh vertikal'nykh migratsii baikal'skogo zooplanktona. To the knowledge of the diurnal migration of zooplankton. Trudy Baikal'sk Limnol. Sta. Akad. Nauk SSSR
Volume: 2: 55-106, figs. 1-22, tabs. 1-25.
 
Akatova, N. 1937 K poznaniyu zooplanktona Kuril'skogo ozera. (On the zooplankon of Kuril Lake). Trudy tikhookean. Kom.
Volume: 4:169-176, figs. l-8, tabs. 1-2. (Russian).
Wilson: paper
Rejic, M. 1954 K problematiki dveh vrst ciklopid. Zur Problematik zweier Cyclopidenarten. Bioloski Vestnik
Volume: 3:117-122, figs. 1-6. (Serbo-Croatian with German summary)
 
Bogorov, V.G. 1960 K probleme biogeograficheskogo raionirovaniya okeana. Voprosy geografii, Sbornik sorok vos'moi
Volume: 1960:71-88, figs. 1-6, tabs. (Russian.)
 
Rakhmanova, S.V. 1933 K produktivnosti planktona zaliva Petra Belikogo. Rukopis Arkhiv tikhookean. Inst. Ryb. Khoz. Okeanol, 1933
No Volume Data Available
 
Badalov, F.G. 1968 K raspredeleniya zooplanktona zapadnogo poberezh'ya srednego Kaspiya. On distribution of zooplankton on the western coast of the middle Caspian Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 4(2):64-67, tab. 1. (18-iii-1968, Russian.)
 
Srámek-Husek, R. 1937 K revisi perloocek a buchanek Cerneho jezera na Sumave. Veda piír.
Volume: 18:260
 
Srámek-Husek, R. 1957 K rozsírení a ekologii Tropocyclops prasinus na Morave. Zur Verbreitung und ökologie des Tropocyclops prasinus in Mähren. Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 21:159-163, figs. 1-8.
 
Smirnov, S.S. 1929 K sistematiki i biologii Heterocope saliens (Lilljeborg). Zur Systematik und Biologie von Heterocope saliens, Lillj. Trudy petrogof. estestv.-nauch. Inst. (= Trav. Inst. Sci. nat. Peterhof)
Volume: 6: 109-142, figs. 1-14. (Russian with German summary).
 
Malovitskaya, L.M. & Yu.I. Sorokin 1961 K soprosu o pitanii nekotorykh vidov diaptomid (Copepoda, Calanoida) bakteriyami. On the feeding of some species of diaptomids (Copepoda, Calanoida) on Bacteria. Doklady Akademii Nauk SSSR (translation in: Dokl. (Proc.) Acad. Sci. USSR., Biol. Sci. Sect., 136: 94-95, fig. 1, tab. 1).
Volume: 136(4):948-950, fig. 1, tab. 1. (Russian, 1-ii-1961)
Wilson: paper
Fadeev, N.N. 1925 K svedeniyam o faune ozer Zakavkaz'ya. Sur la connaissance de la faune de lacs de la Transcaucasie. Rab. sev. kavk. gidrobiol. Sta. gorsk. sel'-Khoz. Inst.
Volume: 1: 17-26. (Russian with French summary).
Wilson: paper
Rylov, V.M. 1920 K svedeniyam o faune vodoemov g. Petrograda i ego okreatnostei. I. Spisok organismov, naidennych v 1914, etc. Zhurnal Petrogr. Agronomii Inst.
Volume: 2:82-104.
 
Rylov, V.M. 1920 K svedeniyam o faune vodoemov g. Petrograda i ego okrestnostei. II. O letnem planktone prudov okrestnostei Starogo Petergofa. Zur Kenntnis der Süsswasserfauna von Petrograd und seiner Umgebung. II. Über den Sommerplankton einiger Teiche in der Umgebung von Alt-Peterhof. Trudy leningr. Obshch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 51(1)(7-8): 175-187, 205-206. (xi/xii-1920, Russian with German summary).
 
Samsonov, N.A. 1908 K' svedeniyam' o plankton oz. Shpankau (Lifl. gub.). Beiträge zur Kenntnis des Planktons des Spankau Sees. Protok. Obshch. Estest. Yur'ev
Volume: 17(2)(3): 1-96, tabs. (Russian with German summary).
 
Skorikov, A.S. 1904 K svedeniyam o planktone o. Pestova. Zur Kenntnis des Planktons des Sees Pestowo. Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg (= Aus der Fischzuchtanstalt Nikolsk)
Volume: 9:41-112, figs. 1-12.
 
Rylov, V.M. 1915 K svedeniyum o presnovodnoi faune ozera Mogil'nago (Murman', ostrov Kil'din'). Contribution à la connaissance de la faune d'eau douce du lac Mogilnoje (Mourman, l'île Kildin). Trudy leningr. Obshch. Estest., Otdel. Zool.
Volume: 46(1)(7-8): 273-292, figs. 1-5. (xi/xii-1915, Russian with French summary).
 
Zernov, S.A. 1904 K voprocu o godinchnoi smene Chernomorskago planktona u Sevastopolya. (Ocherk iz oblasti Chernago Morya.) (On the annual variation of the plankton of the Black Sea in Sevastopol Bay.) Izvestiya Akademii Nauk (Bulletin de l'Académie des Sciences de St. Pétersburg), Series 5
Volume: 20:119-184, 1 pl. (In Russian; French summary.)
 
Smirnov, L.I. 1963 K voprosu a vliyanii parazitovna krov' ryb. In: Kuzin, B.S. (ed.). Materialy po biologii i gidrologii Volzhskikh vodokhranilishch (Data on the biology and hydrology of the Volga reservoir): Akad. Nauk SSSR, Inst. Biol. Vnutr. Vod.
Volume: :44-47, figs. 1-2, tab. 1.
 
Krotas, R.A. 1968 K voprosu izucheniya vzaimootnoshenii mezhdu parazitami ryb. On the problem of interrelationship among the fish parasites. In: Magyukas, I.L., R.A. Krotas & Ya.A. Prusaite (eds.). Gidrobiologicheskie i ikhtiologicheskie issledovaniya vnutrennikh vodoemov Pribaltiki. Hydrobiological and ichthyological investigations of inland reservoirs of the Baltic region., Trudy XII. nauchnoi konf., Akad. Nauk litov. SSR, Inst. Zool. Parazit.
Volume: :208-211, tab. 1.
 
Boldyreva, N.V. 1926 K voprosu izuchenniya zhizni pugovykh bolot Okskoi poimy. Zur Untersuchungen des Lebens der Wiesensümpfe des Oka-Überschwemmungsgebietes. (Animal life of ponds on the flood plains of the river Oka). Rabot Okskoi Biologicheskoii Stantsii, Murom (Arbeit. Biol. Oka Stat.)
Volume: 4:125-160, tabs. 1-3. (Russian with German summary.)
 
Manulova, E.F. 1957 K voprosu o dinamika zooplanktona v ozerakh i vodokhranilishchakh. (On the problem of zooplankton variation in lakes and artificial water recervoirs). Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 117(2):325-328, figs. 1-4. (21-xi-1957, Russian.)
 
Izyumova, N.A. 1959 K voprosu o dinamike parazitofauny ryb rybinskogo vodokhranilishcha. The dynamics of parasite fauna of fishes in Rybinsk reservoir. Trudy Inst. Biol. Vodokhran.
Volume: 2(5): 174-190, tabs. 1-3. (Russian with English summary).
 
Serkina, R.A. 1974 K voprosu o formirovanii zooplanktona Ocherskogo zaliva Votkinskogo vodokhranilishcha. On the problem of zooplankton formation in Ocher Bay of the Votkinsk reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 10(5):42-48, fig. 1, tabs. 1-2. (25-ix-1974, Russian with English summary.)
 
Svetlichny, L.S. 1981 K voprosu o gidromekhanike passivnogo pogruzheniya kopepod. (On the problem of hydromechanics in the passive sinking of copepods). In: Zaika, V.E., V.I. Belyaev, V.N. Greze, Yu.P. Zaitsev, V.I. Zats, M.I. Kiseleva, L.S. Oven, E.V. Pavlova, G.G. Polikarpov, G.A. Finerko & K.M. Khalov, eds., Ekologiya morskikh organizmov. Materialy Vses. nauch.-tekhn. konf., Sevastopol', 1979. (Ecology of marine organisms. Articles from the All-Union scientific and technical conference), Naukova Dumka,
Volume: :24-38, figs. 1-3, tab. (Russian) (Vide: Ref. Zh., Biol./04D, 1981(12): 27).
 
Voronina, N.M. 1957 K voprosu o godovykh izmeneniyakh zooplanktona Rybinskogo vodokhranilishcha. On the problem of seasonal changes of zooplankton in Ribinsk water-reservoir. Trudy vses. gidrobiol. Obshch.
Volume: 8: 269-274. (Russian).
 
Rylov, V.M. 1921 K voprosu o lednikovykh relikhtakh v presnovodnoi faune. Zur Frage der Glacialrelicte in der Süsswasserfauna. Izv. gosud. gidrolog. Inst.
Volume: 1: 97-113. (Russian with German summary).
 
Ivasik, V.M. 1963 K voprosu o parasitofaune karpovykh ryb verkhnego techenya reki Tissy (Zakarpat'e). Zur Kenntnis der Parasitenfauna der Cypriniden des oberen Flusslaufes der Theiss. Acta Veterinaria Hungarica
Volume: 13(4):363-366. (21-xi-1963, Russian with German summary.)
 
Sharapova, D. 1963 K voprosu o parazitofaune ryb Tashkeprinskogo vodokhranilishcha. (On the question of parasite fauna of fish in Tashkeprinsk reservoir). Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk
Volume: 1963(4):64-67, tabs. 1-2. (13-viii-1963, Russian.)
 
Pavlov, N. 1932 K voprosu o parazitologii ryb reki Obi. Trudy Dal'nevostochn. Ped. Instituta
Volume: 5(2)(4).
 
Latysh, L.V. 1979 K voprosu o perspektivakh vyrashchivaniya kopepod v iskusstvennykh usloviyakh. On the prospect of the copepod cultivation in artificial conditions. In: Marikul'tura na Dal'nem Vostoku. Marine cultivation in the Far East., Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 103:105-107. (17-ix-1979, Russian.)
 
Kovaleva, T.M. 1981 K voprosu o pitanii samtsov Chernomorskogo Pseudocalanus elongatus (Boeck). On the nutrition problem for the Black Sea Pseudocalanus elongatus (Boeck) males. Ekologiya Morya
Volume: 6:43-47, fig., tabs. 1-3. (8-vi-1981, Russian with English summary).
 
Virketis, M.A. 1929 K voprosu o raspredelenii zooplanktona v Gorle Belogo morya. Über die Verteilung des Zooplanktons im 'Gorlo' des Weissen Meeres. Trudy Inst. Izuchen. Severa
Volume: 40:306-328.
 
Shashkova L.G. & A.F. Melnikova 1969 K voprosu o razmernoi i vesovoi strukture populyatcii Copepoda v ekvatorial'noi Atlantike. To the question on size and weight structure of the population of Copepoda in the Equatorial Atlantic. Voprosy morskoi biologii: tezisy II vsesoyuznogo simpoziuma molodych uchenych, Sevastopol',1969. Naukova Dumka, Kiev. Questions of marine biology: abstracts of the second all-union symposium of young scientists, Sebastopol, 1969.
Volume: : 149-150. (abstract) In Russian.
Wilson: paper
Naberezhnyi, A.I. & A.I. Rotar 1966 K Voprosu O Sezonnoi Dinamike Razmerov I Plodovitosti Cyclops vicinus Uljan. Izv. Akad. Nauk Moldav. SSR, Biol. Khim. Nauk
Volume: 1966(1): 22-24, figs. 1-2. (7-V-1966, Russian).
 
Chkouri, N.I. 1939 K voprosu o sutochnykh vertikal'nykh migratsiyakh planktona v Batumskoi bukhte. On the problem of diurnal vertical migration of plankton in Batumi Bay. Trudy Rybokhoz. biol. Sta. Gruzii
Volume: 11:
 
Bityukov, E.P. 1958 K voprosu o sytochnoi migratsii planktonnykh rakoobraznykh v Finskom zalive. Nauchno-tekh. Byull. vses. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khoz.
Volume: 1958(6-7):63-67.
 
Veshnovets, V.V. 1983 K voprosu o tipe pitaniya Limnocalanus grimaldii var. macrurus Sars na ospovanii morfologicheskogo analiza rotovykh konechnostei kopepodnykh stadii. Itogi i perspektivy gidrobiol. issled. v Belorussii. Material' Ses. Belorus. otd. Vses. gidrobiol. o-va. Minsk
Volume: 1983: 77-82.
 
Koshova, O.M. & N.G. Mel'nik 1977 K voprosu o tsiklichnosti protsessa mnogoletnykh kolebanii biomassy zooplankton v oz. Baikal. Problem of cyclicity of the process of many year changes in biomass of Lake Baikal zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 13(1): 27-30, fig., as: Long term cyclicity in the fluctuations of zooplankton biomass in Lake Baikal).
Volume: 13(1):36-39, fig. ( 21-i-1977, Russian with English summary)
 
Vinogradov, M.E. 1959 K voprosu o vertikal'nykh gruppirovkakh morskogo zooplanktona. On the problem of vertical grouping of marine plankton. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 30:100-106, fig.1.
 
Nikitin, V.N. & E.N. Mal'm 1928 K Voprosu O Vliyanii Kislorodnogo Rezhima Chernogo Morya Na Vertikal'noe Raspredelenie Planktona. Concerning the Influence of Oxygen on the Vertical Distribution of the Zooplancton in the Black Sea. Izv. Gosud. Sevast. Inst. Fizicheskikh Metodov Lecheniya Im. Sechenova, 3.French translation in Ann. Inst. Oceanog.N.S. 1934.
Volume: 14:137-171, fig.1-8.
 
Beklemishev, K.V., M.E. Vinogradov & E.A. Lubny-Gertsyk 1952 K voprosu o vliyanii massovykh skoplenii planktonnykh vodoroslei na zhivotnykh (Ob oblipanii kopepod i drugikh zhivotnykh diatomehami). Influence of planktonic Algae, mass occurring on copepods and other animals. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 86:1041-1045, fig. 1. (Russian with English summary.)
 
Greze, B.S. 1923 K voprosu o vyzhivanii yaits rakoobraznykh v kishechnike ryb. Zur Frage über das Überleben von Crustaceeneiern im Fischdarm. Russiskii Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 2(1-2):28-30. (Russian with German summary.)
 
Koval, L.G. 1965 K voprosu ob ispol'zovanii zooplanktona severo-zapadnoi chasti Chernogo morya pelagicheskimi rybami. In: Issledovaniya planktona Chernogo i Azovskogo morei. (Investigations of Plankton in the Black and Azov Seas). Akademiya Nauk Ukrainian SSR
Volume: :85-91, figs. 1-2, tabs. 1-4. (Russian.)
Wilson: paper
Vyshkvartzeva, N.V. & B.L. Gutel'makher 1971 K voprosu ob ulavlivayushchei sposobnosti fil'tratsionnogo apparata nekotorykh Calanidae. On the problem of catching ability of filtration apparatus in some Calanidae. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 7(3):66-72, tabs. 1-4. (31-v-1971, Russian; translation in: Hydrobiol. J., 7(3): 58-630, tabs. 1-4).
 
Monakov, A.V. & Yu.I. Sorokin 1959 K voprosu ob usvoenii tsiklopami protokokhovykh vodoroslei. On the question of the ability of Cyclopidae to digest protococcal algae. Byulleten' Instituta Biologii Vodokhranilish
Volume: 3:24-27, fig. 1, tab. 1. (24-ii-1959, Russian.)
 
Fedorina, A.I. 1968 K voprosu prognozirovaniya kormovoi bazy planktonoyadnykh ryb Chernogo morya. On the problem of forecasting the food basis of plankton feeding fish in the Black Sea. Trudy azov.-chernomorsk. nauch-issl. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 27: 85-90, figs. 1-3. (24-ix-1968, Russian).
 
Monakov, A.V. 1958 K voprosy o raspredelenii Acanthocyclops viridis Jurine v Rybinskom vodokhranilishche. Über die Verteilung des Acanthocyclops viridis Jurine im Rybinsk-Stausee. Byulleten' Instituta Biologii Vodokhranilish
Volume: 1:36-39, fig. 1.
 
Ezova, T.E. 1984 K voprosy o vertikal'nom raspredelenii zooplanktonna v priplotinnom plese Kubychevskogo vodokhranilishcha. On vertical distribution of zooplankton in near dam reach of the Kuibyshev reservoir. Inf. Byull. Biol. Vnutr. Vod.
Volume: 63: 24-28, figs. 1-2. (30-v-1981, Russian).
 
Zernov, S.A. 1913 K voprozu ob izuchenii zhizni Chernogo Morya. Zap. imp. Akad. Nauk
Volume: (8)32(1):1-299, pls. 1-10.
 
Kubicek, F. 1959 K vyskytu Daphnia atkinsoni Baird a Mixodiaptomus kupelwieseri (Brehm) na Morave. Zum Vorkommen von Daphnia atkinsoni Baird and Mixodiaptomus kupelwieseri (Brehm) in Mähren. Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 23:74-79, figs. 1-8. (Czech with Russian and German summaries.)
Wilson: paper
Tikhenko, S. 1904 K zarazhennosti Volzhskoi chastikovoi ryby. Vest. Ryboprom.
Volume: 4:
 
Okhuneva, G.L. 1988 K zoogeografii i proiskhozhdeniyu garpaktitsid ozera Bakal. In: Problemy Ekol. Probakal'ya: Tez. dokl. k 3 Vses. nauch. konf. Irkutsk, 5-10 sent. 1988. Ch. 3. Irkutsk
Volume: 74 (Vide:Ref. Zh., Biol./04D 1989(3):19, no. 176).
 
Sokolova, M.F. 1930 K zooplanktonu Ladozhskogo ozera. Issledovaniya reki Nevy i ee basseina. The zooplankton of Lake Ladoga. Investigations of the Neva River and its basin. Gosud. gidrobiol. Inst.
Volume: 6: 53-67.
 
Marinov, T. 1978 Kachestven s'stav i kolichestveno razpredelenie na meiobentosa ot B'lgarskiya uchast'k na Cherno more, 1. Qualitative composition and quantitative distribution of the meiobenthos of the Bulgarian Black Sea waters. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: :35-49, tabs. 1-3. (22-ii-1978, Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. 1980 Kachestven s'stav i kolichestveno razpredelyane na meiobentosa v B'lgarskiya uchast'k na Cherno more, II. On the qualitative composition and quantitative distribution of the meiobenthos of the Bulgarian Black Sea coast, II. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 18:85-93, figs. 1-2, tabs. 1-3. (10-xi-1980, Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Rusev, B.K. 1957 Kachestveni i kolichestveni iz izsledvaniya na zooplanktona na Varnenskoto ezero. Qualitative und quantitative Untersuchungen des Zooplanktons im Varna-See. Trudy nauchnoizsled. Inst. Ribarst. ribna Prom.
Volume: 1: 127-155, figs. 1-11. (31-xii-1957, Bulgarian with Russian and German summaries).
 
Rusev, B.K. & I.V. Dimov 1957 Kachestveni i kolichestveni izsledvaniya na zooplanktona na Varnenskiya zaliv. Qualitative und quantitative Untersuchungen des Zooplanktons im Varnar-Bucht. Nauchno-Izsledovatelski Institut po Ribarstvo i Ribna Promishlenost - Varna. Nauchni Trudove
Volume: 1: 79-109, figs. 1-12. (31-xii-1957, Bulgarian with Russian and German summaries).
 
Arashkevich, E.G., M.B. Flint & A.G. Pelymsky 1982 Kachestvennaya kharakteristika pitaniya massovykh vidov zooplanktona Peruanskogo pribrezhnogo raona. Qualitative characteristics of feeding of the abundant zooplankton species in the Peruvian coastal region, translated as:Qualitative description of the feeding habits of abundant zooplankton species off the coast of Peru). Okeanologiya
Volume: 22(4):645-651, figs. 1-2, tabs. 1-2. (28-vii-1982, Russian with English summary; translation in:Oceanology, 22(4):477-482, figs. 1-2, tabs. 1-2,
 
Kozhevnikov, B.P. 1970 Kachestvennaya kolichestvennaya kharakteristika zooplanktona severo-vostochnoi chasti Tikhogo okeana letom 1964 g. Quantitative and qualitative zooplankton character of some north-eastern part of the Pacific Ocean in summer 1964. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 74: 221-235, figs. 1-7, tabs. 1-2. (18-xi-1970, Russian).
 
Vladimirskaya, E.V. 1973 Kachestvennyi sostav zooplanktona v severo-zapadnoi chasti Atlanticheskogo okeana. The qualitative composition of zooplankton of the North-West Atlantic. Bonitet Mirovogo okeana. Bonitation of the world Ocean., Trudy vses. Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Morskogo Ryb. Khozyaistva Okeanographie
Volume: 84:63-80, figs. 1-17, tabs. 1-2. (23-x-1973, Russian with English summary).
 
Gilbert, J.J. 1999 Kairomone-induced morphological defenses in rotifers. In: Tollrian, R. & C.D. Harvell (eds.). The ecology and evolution of inducible defenses. Princeton University Press, Princeton, New Jersey & Chichester, UK. 1-383.
Volume: :127-141.
 
Salim, A. G. 1993 Kajian kedapatan dan taburan zooplankton marin (copepoda) di Pulau Sibu, Mersing, Johor. [Studies on the abundance and distribution of marine zooplankton (copepoda) in Sibu, Mersing, Johor.] Ph.D. Thesis, Department of Biology, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia. [In Malay.]
No Volume Data Available
 
Roll, Ya.V., Ya.Ya. Tseeb, K.K. Zerov, V.S. Vladimirova & A.I. Denisova 1959 Kakhovskoe vodokhranilishche v pervyi god ego stanovleniya. The Kakhovka water reservoir in the first year of its establishment. In: Trudy VI. soveshchaniya po problemam biologii vnutrennykh vod: Akad. Nauk SSSR, Inst. Zool., Inst. Biol. Vodokhr. (28-ii-1959, Russian; translation by Israel program scient. trans. as: N.A. Akatova, E.N. Pavlovskii & B.K. Shtegman, eds.,
Volume: :391-401.
 
Ridala, V. & E. Radala 1964 Kalade parasiitide esinemmisest Eesti NSV-s. Über das Vorkommen der Fischparasiten in der Estnischen SSR. Eesti Pöllum, Akad. Teadusal. Tööde kogumik
Volume: 38:198-215, tabs. 1-2. (10-x-1964, Estonian with Russian and German summaries).
 
Rask, M., A. Lehtovaara & M. Rahkola-Sorsa 2005 Kalakuolemien vaikutusten seurantatutkimus 2003-2004: eläinplanktontutkimukset. [Fish deaths follow the effects of 2003-2004: zooplankton studies.] Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kala- ja riistaraportteja [Game and Fisheries Research Institute, Fish and Game Reports]
Volume: 361:41-56. [In Finnish.]
 
Markhaseva, E.L. 1980 Kalanidy roda Jaschnovia nom. n. (Derjuginia Jaschnov, nom. praeocc.) (Calanoida, Aetideidae). Calanoida of the genus Jaschnovia nom. n. (Derjuginia Jaschnov, nom. praeocc.) (Calanoida, Aetideidae). In: Novoe v sistematike morskikh bespozvonochnykh. On the progress in taxonomy of marine invertebrates. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 25(33):63-76, figs. 1-9. (19-vi-1980, Russian with English summary).
Wilson: paper
Ostapenya, A.P., L.M. Sushchenya & N.N. Khmeleva 1967 Kaloriinost' Plankton Tropicheskoi Zony Okeana. Caloricity of Plankton from the Tropical Zone of the Ocean. Okeanologiya
Volume: 7(6):1100-1107, figs. 1-3, tabs. 1-4. (14-Xii-1967, Russian with English Summary).
 
Musaeva, E.I. & I.A. Kolosova 1979 Kaloriinost' planktonnykh zhivotnykh Tikhogo Okeana. Caloricity (Caloric value) of planktonic animals from the Pacific Ocean. Okeanologiya
Volume: 19(1):146-149, fig. 1, tab. 1. (12-ii-1979, Russian with English summary).
 
Zagorodnyaya, Y.A. & E.A. Pastukhova 1981 Kaloriinost' setnogo planktona i energeticheskie ekvivalenty mass tela planktonnykh Copepoda i Chaetognatha tropicheskoi Atlantiki. Calorific value of the net plankton and energetic equivalent of the body mass of some planktonic Copepoda and Chaetognatha from the tropical Atlantic. Okeanologiya (translation in: Oceanology,, 21(4): 505-507, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: Calorific value of net plankton and energy equivalents of the body weight of planktonic Copepoda and Chaetognatha from the tropical Atlantic).
Volume: 1(4):709-712, figs. 1-2, tabs. 1-2. (13-vii-1981, Russian with English summary)
 
Proskurina, E.S. 1973 Kaloriinost' zooplanktona Kubanskikh limanov. Zooplankton caloricity of the Cuban estuaries. Nauchnye Doklady Vysshei Shkoly Biologicheskie Nauki
Volume: 1973(10):20-24, figs. 1-2, tabs. 1-2. (4-x-1973, Russian.)
 
Kazakhbaev, S.K. 1974 Kalyanipeda v yuzhnoi chasti Aral'skogo morya. Calanipeda of southern part of the Aral Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 10(1): 74-75, tab. as: Calanipeda in the southern Aral Sea).
Volume: 10(1):89-90. (In Russian.)
 
Krause-Dellin, D. 1994 Kannibalismus bei planktischen Ruderfusskrebsen. Mikrokosmos
Volume: 83(2):91-96.
 
Öztürk, M.O. & A. Aydogdu 2003 Karacabey Bayramdere Dalyanı'ndaki kefal balıkları (Mugil cephalus L.)'nda belirlenen metazoon parazitler. Metazoan parasites of grey mullet (Mugil cephalus L.) from Karacabey Bayramdere Lagoon. Veteriner Fakultesi Dergisi, Ankara Universitesi, Veterinary Journal of Ankara University
Volume: 50:53-58. [In Turkish; abstract in English.]
 
Gülle, I. 2005 Karacaören I Baraj Gölü (Burdur) Planktonunun Taksonomik ve Ekolojik Olarak ncelenmesi. [Taxonomy and ecological relationships of plankton in Karacaören I Dam Lake (Burdur).] Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Turkey.
Volume: 199 pp. [In Turkish.]
 
Kir, I. 2002 Karacaoren I Baraj Golu'nde yasayan havuz baligi (Carassius carassius L., 1758)'nin buyume ve ektoparazit iliskisinin incelenmesi.Investigation of the growth and ectoparasitic relationships of crucian carps (Carassius carassius L., 1758) inhabiting the Karacaoren I Dam Lake. Turkiye Parazitoloji Dergisi
Volume: 26(4): 440-443 (Turkish)
 
Kir, I., Y. Ayvaz M. Barlas & S. Tekin-Ozan 2004 Karacaoren I Baraj Golunde Yasayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)' lardaki Parazitlerin Mevsimsel Dagilimlan ve Etkileri.Seasonal distribution and effect of parasites on carp (Cyprinus carpio L., 1758) inhabiting the Karacaoren I Dam Lake. Turkiye Parazitoloji Dergisi
Volume: 28(1): 45-49. (Turkish)
 
Gündüz, E. 1984 Karamik ve Hoyran Göllerinde Zooplankton Türlerinin Tespiti ve Kirlenmenin Zooplankton Üzerindeki Ektisi. Determination of zooplanktonic species and effect of pollution on zooplankton of Karamik and Hoyran lakes. Ph.D. Thesis, Hacettepe Üniversitesi, Fem Bilimleri Enstitüsü (Institute of Science), Biyoloji Anabilim Dali (Department of Biology), Ankara, Turkey
Volume: 83 pp. (In Turkish.)
 
Tsytsugina, V.G. 1974 Kariologicheskii analiz Calanus (Neocalanus) robustior (Calanidae). Karyological investigation of Calanus (Neocalanus) robustior Giesbrecht (Calanidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 53(10):1598-1599. (19-ix-1974, Russian with English summary.)
 
Kiefer, F. 1933 Karl van Douwe. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 25:699-701.
Wilson: paper
Tell, H. 1969 Karplaste parasiite Louna-eesti jäirvedest. Parasiten der Cypriniden in den Seen Südestlands. Loodusuur. Seltsi Aastar.
Volume: 59: 99-104, tabs. 1-2. (20-ii-1969, Estonian with Russian and German summaries).
 
van der Meeren, T. 2003 Kartlegging av biokjemisk innhold i copepoder som basis for kvalitetsvurdering av fôr i oppdrett av marin fiskeyngel. (Analysis of biochemical components in copepods for evaluation of feed quality in juvenile production of marine fish.) Fisken og Havet, Havforskningsinstituttet, Bergen
Volume: 5-2003: 1-24.
 
Lazzaretto, I. & A. Libertini 1986 Karyological comparison among different Mediterranean populations of the genus Tigriopus (Copepoda Harpacticoida). Bollettino di Zoologia
Volume: 53(2):197-201.
 
Lazzaretto, I. & A. Libertini 1985 Karyological comparison among three species of the genus Tigriopus (Copepoda, Harpacticoida). Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali Rendiconti
Volume: (8)76(6):379-381, pl. 1, tab. 1. (Italian summary.)
 
Lazzaretto-Colombera, I. 1981 Karyological comparison between three sibling species of the Tisbe reticulata group (Copepoda, Harpacticoida). Zoologica Scripta
Volume: 10(1):33-36, figs. 1-10, tabs. 1-5.
 
Lazzaretto-Colombera, I. 1979 Karyological differences between the sibling species Tisbe reluctans and Tisbe persimilis (Copepoda, Harpacticoida). Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali Rendiconti
Volume: (8)66(6):587-591, pl. 1, tab. 1.
 
Lazzaretto, I. & A. Libertini 1985 Karyological investigations of two populations of Tigriopus (Copepoda, Harpacticoida) from the Kerguelen region. Journal of Crustacean Biology
Volume: 5(2):330-333, figs. 1-5, tabs. 1-2. (10-v-1985)
Wilson: paper
Goswami, U. & S.C. Goswami 1973 Karyological studies on the genus Acartia (Copepoda). Current Science, Bangalore
Volume: 42(7):242-243, figs. 1-14. (5-iv-1973)
Wilson: paper
Goswami, U. & S.C. Goswami 1972 Karyological studies on three species of copepods. Current Science, Bangalore
Volume: 41(4):154, figs. 1-5. (20-ii-1972)
Wilson: paper
Stich, H. 1950 Karyologische Untersuchungen an zentrifugierten Keimen von Cyclops viridis Jur. Biologisches Zentralblatt, Leipzig
Volume: 69(5-6):197-209, figs. 1-20.
 
Lazzaretto, I. 1983 Karyology and chromosome evolution in the genus Tisbe (Copepoda). Crustaceana (Leiden)
Volume: 45(1):85-95.
 
Lazzaretto-Colombera, I. 1983 Karyology and chromosome evolution in the genus Tisbe (Copepoda). Crustaceana (Leiden)
Volume: 45(1):85-95, figs. 1-10, tab. 1. (19-vii-1983, German summary.)
 
Yang, W.X., I. Mirabdullayev, H.U. Dahms & J.S. Hwang 2009 Karyology of Acanthocyclops Kiefer, 1927 (Copepoda, Cyclopoida), – including the first karyological reports on Acanthocyclops trajani Mirabdullayev & Defaye, 2002, and A. einslei Mirabdullayev & Defaye, 2004. Crustaceana (Leiden)
Volume: 82(4):487-492.
Wilson: PDF
Yang, W.X., I. Mirabdullayev, H.U. Dahms, S. Chullasorn & J.S. Hwang 2010 Karyology of Cyclops insignis, Thermocyclops crassus, and Megacyclops viridis (Copepoda, Cyclopoida). Crustaceana
Volume: 83(2):223-231.
Wilson: PDF
Goswami, U. & S.C. Goswami 1985 Karyology of genera Calanopia & Pontellina with a note on cytotaxonomical & evolutionary relationship in family Pontellidae. Mahasagar, Goa
Volume: 18(3):433-438, figs. 1-2, tab. 1. (ix-1985)
 
Goswami, U. & S.C. Goswami 1979 Karyology of the genus Labidocera Lubbock from the Laccadive Sea (Lakshadweep). Indian Journal of Marine Sciences
Volume: 8(4):259-261, figs. 1-10, tab. 1. (xii-1979)
 
Lin, Y.S., W.Q Cao & J.J. Yao 2000 Karyotype study of Calanus sinicus (Copepoda) inhabited in Xiamen Harbor. Journal of Xiamen University Natural Science
Volume: 39(6):826-830.(Chinese)
 
Mordukhai-Boltovskoy, F.D. 1960 Kaspiiskaya fauna v Azovo-Chernomorskogo basseine. Caspian fauna in Azov-Black Sea Basin. Izdatel'stvo Akademiya Nauk SSSR, Moscow & Leningrad
Volume: 288 pp. [In Russian.]
 
Apostolov, A. 1970 Katalog der Harpacticoidenfauna Bulgariens. Zoologischer Anzeiger
Volume: 184(5-6):412-427, figs. 1-2. (v/vi-1970)
Wilson: paper
Thomas, E.A. 1964 Katalog der Planktonorganismen des Zürich-Obersees und des Zürichsees. Vjschr. naturf. Ges. Zürich
Volume: 109: 103-142. (vi-1964).
 
Strouhal, H. & J. Vornatscher 1975 Katalog der rezenten Höhlentiere Österreichs. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie B, Botanik und Zoologie
Volume: 79:401-542. (xii-1975)
 
Schriever, G. 1979 Katalog der von K.-H. Becker bearbeiteten Tiefsee-Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) in der Sammlung des Zoologischen Museums Kiel. Inventory of the K.-H. Becker deep-sea Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) types and specimens held at the Zoologisches Museum Kiel. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum der Universität Kiel
Volume: 1(1):1-8. (v-1979, German with English summary.)
Wilson: paper
Produkina, L. 1952 Katalog fauny i flory Chernogo morya raiona Karadagskoi biologicheskoi stantsii. Trudy karadah. nauch. Sta. T.I. Vyazems'koho
Volume: 12: 116-127. (Russian).
 
Mordukhai-Boltovskoy, F.D. 1960 Katalog fauny svogodnozhivushchikh bespozvonochnykh Azovskogo morya. Catalogue of the free-living invertebrate fauna of the Sea of Azov. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 39(10):1454-1466, fig. (3-x-1960, Russian with English summary.)
 
Valkanov, A. 1957 Katalog na nashata Chernomorska fauna. Katalog unserer Schwarzmeerfauna. Trudove na Morskata Biologichna Stantsiya v gr. Varna (dated 1955)
Volume: 19: 1-62, map. (Bulgarian with German summary).
 
Fadeev, N.N. 1929 Katalog vodnykh zhivotnykh, naidennykh v basseine r. Dontsa i prileshashchykh mestnostyakh za period rabot s 1917 po 1927 gg. Catalogue des animaux aquatiques trouvé dans le bassin du Donetz et les contrées avoisinantes au cours des recherches affectuées pendant la période de 1917 à 1927. Trudy kharkiv. Tov. Dosl. Prir.
Volume: 52:7-32.
 
Mahartriasa, V. 2007 Keanekaragaman Copepoda planktonik di perairan sekitar lokasi pengeboran minyak dan gas bumi weru, Lamongan Jawa Timur. [Biodiversity of planktonic Copepoda in territorial waters near oil and natural gas drilling, Lamongan, East Java.] Undergraduate Thesis, Airlangga University, Surabaya, Java, Indonesia.
Volume: [In Bahasa Indonesia.]
 
Noriana 2006 Keanekaragaman Crustacea bentik di pereiran pantai timur Surabaya. (The diversity of benthic crustaceans on the east coast of Surabaya.) Undergraduate Thesis, Airlangga University, Surabaya, East Java, Indonesia.
Volume: [In Bahasa Indonesia.]
 
Sarieyyupoglu, M. & N. Saglam 1991 Keban Baraj Golu'nun kirli bolgesinden yakalanan Capoeta trutta baliklarinda gorulen Ergasilus sieboldi ve Argulus foliaceus. [Ergasilus sieboldi and Argulus foliaceus found on Capoeta trutta specimens collected from polluted area of Keban Dam Lake. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Published by Ege University Press)]
Volume: 8:143-154. [In Turkish.]
 
Eydeler, I. & J. Spieker 2010 Keimelimination durch Zooplankton: Wasserreinigung in Schwimm- und Badeteichen. [Germ elimination by zooplankton: water purification in swimming and bathing ponds.] AB Archiv des Badewesens
Volume: 03/2010:1-9.
 
Schröder, R. 1962 Keine endogene Rhytmik bei den Vertikalwanderungen des Zooplanktons. Archiv für Hydrobiologie, Supplementband
Volume: 25(4):411-413, figs. 1-4. (xi-1962)
 
Haryono 2000 Kelimpahan dan penyebaran Calanoida (Crustacea: Copepoda) di perairan mangrove Cilacap, Jawa Tengah. Abundance and distribution of Calanoida (Crustacea: Copepoda) in Cilacap mangrove waters, Central Java (Indonesia). Biosfera, Indonesia
Volume: 15:1-7. [In Bahasa Indonesia; abstract in English.]
 
Crouch, C.A. 2002 Kelp patty neuston community structure and variation. Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles, California, U.S.A.
Volume: 159 pp.
 
Yuniarti, R.A. & U. Widyastuti 2000 Kemampuan makan Mesocyclops aspericornis terhadap jentik Aedes aegypti pada medium rendaman seresah Salvinia dan rendaman tinja kambing di laboratorium. (The feeding capacity of Mesocyclops aspericornis on Aedes aegypti larvae in Salvinia and goat dropping infusion media in the laboratory.) Buletin Penelitian Kesehatan
Volume: 27(1):185-190. [In Bahasa Indonesia; abstract in English. For 1999/2000.]
 
Teskeredžić, E. 1974 Kemijska selekcija zooplanktona pri uzgoju šaranskog mlađa. (Chemical selection of zooplankton on carp fry culture.) Bilten no. 4. U Izvještaju za 1974, Vet. fak., Zavod za ribe, Zagreb. [Bulletin No. 4, Report for 1974, Veterinary Faculty, Fish Department, Zagreb.]
Volume: Pp. 47-48. [In Croatian.]
 
Forró, L. 1981 Két faunára j Cyclops faj (Crustacea, Copepoda) a Hortobágyi nemzeti parkból. Two cyclopoid species new to the Hungarian fauna from the Hortobágy National Park. Allattani Kozlemenyek
Volume: 68(1-4):61-65, figs. 1-2. (16-iv-1981, Hungarian with English summary).
 
Koven, W. 2003 Key factors influencing juvenile quality in mariculture: A review. Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh
Volume: 55(4): 283-297.
 
Michajlow, W. 1977 Key for identifying Euglenoidina species, parasites of Copepoda. 3. Parasites belonging to Parastasiellidae and Embryocolidae families. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques
Volume: 25(3):177-182.
 
Michajlow, W. 1977 Key for identifying species of Euglenoidina - parasites of Copepoda. 1. Parasites belonging to Euglenidae, Astasiidae and Anisonemidae families. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques
Volume: 25(1):59-62.
 
Michajlow, W. 1977 Key for identifying species of Euglenoidina, parasites of Copepoda. 2. Parasites belonging to the family Peranemidae. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques
Volume: 25(2):101-106.
 
Dahms, H.U., J.A. Fornshell & B.J. Fornshell 2006 Key for the identification of crustacean nauplii. Organisms Diversity & Evolution
Volume: 6(1):47-56.
Wilson: paper, PDF
Hernández-Trujillo, S. 1999 Key species in the pelagic copepod community structure on the west coast of Baja California, mexico. California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations Reports (CALCOFI Reports)
Volume: 40:154-164.
 
Yamaguti, S. 1974 Key to female parasitic copepods of genus Caligus from Japanese waters. Japanese Journal of Parasitology
Volume: 23(1):31-34. (ii-1974)
 
Alekseev, V.R. 1998 Key to freshwater Cyclopidae of Russia and adjacent lands (Crustacea). Zoosystematica Rossica
Volume: 7(1):25-43.
Wilson: paper
Tsalobikhin, S.J. (ed.) 1995 Key to Freshwater Invertebrates of Russia and Adjacent Lands. St. Petersburg
Volume: (In Russian.)
 
Yamaguti, S. 1975 Key to parasitic copepods of the genus Lepeophtheirus from Japanese waters. In: Tiwari, K.K. & C.B. Srivastava (eds.). Dr. B.S. Chauhan Commemoration Volume. Zoological Society of India, Vani Vihar, Orissa, India. 439pp.
Volume: :15-20. (2.v.1975)
Wilson: paper
Saboor, H., I. Dilshad Begum & K. Altaff 2004 Key to the common copepods. In: Altaff, K. (ed.). A Manual of Zooplankton. Compiled for the National Workshop on Zooplankton, Chennai, 5-10 July 2004. Unit of Reproductive Biology and Live Feed Culture, Department of Zoology, The New College, Chennai, India. 155 pp.
Volume: Pp. 117-135.
 
Wilson, M.S. Year Not Available Key to the freshwater calanoid copepods of Washington. Unpublished, undated manuscript.
Volume: :6pp., 10 pls.
Wilson: paper
Chang, C.Y. & G.S. Min 2005 Key to the Korean freshwater cyclopoid copepods and their DNA taxonomy. Jung-haeng-Sa Publishing Co., Seoul.
Volume: 153 pp.
Wilson: paper
Bykhovskaya -Pavlovskaya, I.E., A.V. Gusev, M.N. Dubinina, N.A. Izyumova, T.S. Smirnova, I.L. Sokolovskaya, G.A. Shtein, S.S. Shulman & V.M. Epshtein 1962 Key to the parasites of freshwater fish of the USSR. In: Keys to the fauna of the USSR, Israel Program of Scient. Trans., Jerusalem. (See Bykhovskaya-Pavlovskaya, I.E., c.s., 1962).
Volume: 80:1-919. (1964).
 
Sandercock, G.A. & G.G.E. Scudder 1996 Key to the species of freshwater calanoid copepods of British Columbia. No Journal Data Available
Volume: http://srmwww.gov.bc.ca/risc/pubs/aquatic/calanoid
 
Rico-Martínez, R. 1992 Key to the zooplankton of Lake Chapala. Report of the Training Course: Zooplankton, a Tool in Lake Management. University of Ghent, Belgium
No Volume Data Available
 
Sims, R.W., P. Freeman & D.L. Hawksworth (eds.) 1988 Key works to the fauna and flora of the British Isles and north-western Europe. Fifth edition. The Systematics Association Special Volume, 33:i-xii, 1-312. Clarendon Press, Oxford
Volume: (Copepoda:88-89).
 
Murdoch, R.C. 1992 Keynote address: a review of the ecology of hoki, Macruronus novaezelandiae (Hector), larvae in New Zealand waters. Department of Primary Industries and Energy Bureau of Rural Resources Proceedings
Volume: 15:3-16.
 
Wells, J.B.J. 1978 Keys to Aid in the Identification of Marine Harpacticoid Copepods. Amendment Bulletin no. 1. Zoology Publications from Victoria University of Wellington
Volume: 70:1-11. (ix-1978)
Wilson: paper
Wells, J.B.J. 1979 Keys to Aid in the Identification of Marine Harpacticoid Copepods. Amendment Bulletin no. 2. Zoology Publications from Victoria University of Wellington
Volume: 73:1-8. (xi-1979)
Wilson: paper
Wells, J.B.J. 1981 Keys to Aid in the Identification of Marine Harpacticoid Copepods. Amendment bulletin no. 3. Zoology Publications from Victoria University of Wellington
Volume: 75:1-13. (vi-1981)
Wilson: paper
Wells, J.B.J. 1983 Keys to Aid in the Identification of Marine Harpacticoid Copepods. Amendment Bulletin no. 4. Zoology Publications from Victoria University of Wellington
Volume: 77:1-9. (viii-1983)
Wilson: paper
Wells, J.B.J. 1985 Keys to Aid in the Identification of Marine Harpacticoid Copepods. Amendment Bulletin no. 5. Zoology Publications from Victoria University of Wellington
Volume: 80:1-19. (x-1985)
Wilson: paper
Kozloff, E.N. 1975 Keys to the Marine Invertebrates of Puget Sound, the San Juan Archipelago, and Adjacent Regions. University of Washington Press, Seattle and London
Volume: 226pp.
 
Perueva, E.G. 1982 Kharakter Pitaniya I Pishchevye Vzaimootnosheniya Kopepoditov V Stadii, Samtsov I Samok Kopepody Metridia longa Lubbock Iz Belogo Morya. The Feeding Habits and Food Relationships Between Copepodites V, Males and Females. Okeanologiya (Translation in: Oceanology, 22(4): 471-476, tabs. 1-7, as: Feeding Habits and Food Relationships Between Male and Female Stage V Copepodites of Metridia longa Lubbock from the White Sea).
Volume: 22(4):638-644, tabs. 1-7. (Russian with English Summary.)
 
Arashkevich, E.G. 1969 Kharakter pitaniya kopepod severo-zapadnoi chasti Tikhogo okeana. The character of feeding of copepods in the northwestern Pacific Okeanologiya
Volume: 9:857-872, figs. 1-3, tabs. 1-4. (10-x-1969, Russian with English summary)
 
Vinogradov, M.E. 1955 Kharakter vertikal'nogo raspredelenniya zooplanktona v vodakh Kurilo-Kamchatskoi vladiny. (Vertical distribution of zooplankton in the waters of Kurile-Kamchatka depression). Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 12:177-182, figs. 1-3. (Russian.)
 
Kozlova, I.V. 1974 Kharakteristika i produktsionnye vozmozhnosti zooplanktona oz. Shchelkum (srednii Urla). Characteristic and production potentialities of zooplankton from Lake Shchelkum (the middle Urals). Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 10(3): 31-38, tabs. 1-4. (4-vi-1974, Russian with English summary).
 
Zaika, V.E. & L.M. Malovitskaya 1967 Kharakteristika izmenchivosti udel'noi produkivnosti u nekotorykh populyatsii zooplanktona. In: Struktura i Dinamika Vodnykh Soobshchestv i Populyatsii, Akad. Nauk Ukr. SSR, Inst. Biol. Yuzh. Morei
Volume: :86-94, figs.1-7.
 
Poddubnaya, A.V. 1975 Kharakteristika nekotorykh diagnosticheskikh priznakov paraziticheskikh kopepod roda Lernaea. Problemy Parazitologii, Kiev. Trudy ukrain. respub. nauch. Obshch.
Volume: 1975(2):111-112, tab. (22-vii-1975, Russian).
 
Kosheva, A.F. 1954 Kharakteristika parazitofauny osnovnykh promyslovykh ryb r. Volga i raione g. Kuibysheva i svyazi po stroitel'stvom Kuibyshevskogo gidrouzla. Parasitic fauna of the most important fish in the Volga at Kuibishev in connection with the construction of water recervoir. In: Soveshchanie po Parazitologicheskim Problemam, 7. Trudy Problem i Tematich. Soveshch. zool. Inst.
Volume: 4:66-69. (29-ix-1954, Russian)
 
Lapshina, V.I. 1971 Kharakteristika planktona severnoi tropicheskoi i ekvatorial'noi chasti Tikhogo okeana. Plankton characteristic in the eastern tropical and equatorial zone of the eastern Pacific Ocean. Izv. tikhookean. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 79: 100-126, figs. 1-13, tabs. 1-2. (23-xii-1971, Russian).
 
Krzeczkowska, W.L. 1963 Kharakteristika planktonu niektórych stawów województwa Kieleckiego. Characteristik des Planktons in Teichen der Woiwodschaft Kielce. Acta Hydrobiologica, Krakow
Volume: 5:189-213. (Polish with German summary.)
 
Mitrakhovich, P.A. & V.P. Lyankhnovich 1979 Kharakteristika populyatsii Eurytemora lacustris (Poppe) v oz. Vechel'e belorusskoi SSR. (Population characteristics of Eurytemora lacustris (Poppe) in Lake Vechel'e of the Byelorussian SSR). Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta
Volume: (2)1979(2):39-44, figs. 1-3, tab. 1. (21-v-1979, Russian).
 
Polishchuk, L.N. 1980 Kharakteristika razmera i massy giponeistonnykh rachkoov semeistva Pontellidae (Copepoda) iz razlichnykh akvatorii Chernogo morya. Size and mass characterization of hyponeuston copepods of the family Pontellidae (Copepoda) from different Black Sea water areas. Ekologiya Morya
Volume: 1980(2):21-28, tabs. 1-5. (2-iv-1980, Russian with English summary).
 
Boldina, N.L. 1969 Kharakteristika sezonnykh izmenenii zooplanktona lesnykh lamb. Characteristic of seasonal variations of zooplankton in the forest water-reservoir. In: Gidrobiologiya i rybnoe khozyaistvo vnutrennykh vodoemov pribaltiki. Hydrobiology and fisheries of inland waters of the Baltic. Hüdrobioloogilised Uurimused
Volume: 5:108-115, tab. 1.
 
Rudyakov, Yu.A. & V.B. Tsetlin 1976 Kharakteristika sutochnykh vertikal'nykh migratsii pelagicheskoi fauny v raione Kanarskikh ostrovov. Characteristics of the diurnal migration of the pelagic fauna in the Canary Island area. Okeanologiya
Volume: 16(2):329-335, figs. 1-4. (8-iv-1976, Russian with English summary; translation in: Oceanology, 16(2): 184-187, figs. 1-4).
 
Seregin, S.A., A.N. Korshenko & S.A. Piontkovsky 1985 Kharakteristiki mikroraspredeleniya Acartia clausi i Oithona minuta i ikh izmeneniya v ontogeneze. (Distribution characteristics of Acartia clausi and Oithona minuta and their variations in ontogenesis.) Ekologiya Morya
Volume: 20:77-79, figs. 1-2. (11-v-1985, Russian with English summary)
Wilson: paper
Marinov, T. 1977 Kharpaktikoidi ot tsentralnata chast na iztochnoto kraibrezhie na Atlanticheskiya okean. Harpacticoida from the eastern Central Atlantic coast. Izvestiya na Instituta po Ribni Resursi, Varna
Volume: 15:83-98, figs. 1-10. (Bulgarian with Russian and English summaries.)
 
Marinov, T. 1971 Kharpatikoidi ot b'lgarskoto kraibrezhnie na Cherno more. Harpacticoides of the Bulgarian Black Sea coast. Izv. Inst. Okeanogr. Rib. Stop. Varna
Volume: 11: 43-87, figs. 1-39. (17-xii-1971, Bulgarian with English and Russian summaries).
 
Vinogradov, A.P. 1938 Khemicheskii sostov morskogo planktona. Chemical composition of marine plankton. Trudy vses. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 7: 97-112. (Russian with English summary).
 
Naidenov, V. 1967 Khidrobiologichin Prouchvaniya V'rkhu Vodoemite Na Yuzhnoto Chernomorie I Strandzha Planina V B'lgariya. I. Cladocera, Calanida, Cyclopoida. Hydrobiologische Untersuchungen Der Wasserbecken an Der Südlichen Schwarzmeerküste und Im Standza Gebirge. 1. Cladocera, Calanoida, Cyclopoida. Izv. Zool. Inst. Sof.
Volume: 24: 57-96, figs. 1-17, tabs. 1-2. (15-Ix-1967, Bulgarian with Russian and German Summaries).
 
Mikhailova-Neikova, M. 1961 Khidrobiologichni izsledvaniya b'rkhu Mandrenskoto ezero b'b vr'zka s ribnostopanskoto mu izpolzavane. Hydrobiological research of the Mandra Lake with regard to its importance as a fishing ground. God. sofi. Univ., Biol.
Volume: 53: 57-123, figs. 1-3, tabs. 1-26, maps 1-3. (Bulgarian with Russian and English summaries).
 
Valkanov, A. 1938 Khidrobiologichni prouchvaniya v'rkhy nekoi rilski ezera. Hydrobiologische Untersuchungen an einigen Hochgebirgsseen Bulgariens. God. sofii. Univ., fiz.-mat. Fak.
Volume: 34(3): 101-145, figs. 1-15. (Bulgarian with German summary).
 
Rusev, B.K. 1966 Khidrologichni izsledvaniya na reka Maritsa. Hydrobiologische Untersuchungen der Marica. I. Fauna Trakiya
Volume: 3:231-291, figs. 1-11, tabs. 1-2. (Bulgarian with Russian and English summaries).
 
Vinogradova, Z.A. & T.A. Petkevich 1967 Khimicheskii elementarnyi sostav planktona Chernogo, Azovskogo i Kaspiiskogo morei. Elementary chemical composition of the plankton of the Black, Azov and Caspian Seas. In: Biokhimiya morskikh organismov. Akademija Nauk Ukrainskii SSR, Institut Biologii yuzhnikh Morei
Volume: :70-82, tabs. 26-38.
 
Stepanova, G.M. 1973 Khimicheskii sostav nizshikh rakoobraznykh iz vodomov Moldavii. Biologicheskie Resursy Bodoemov Moldavavii
Volume: 12:43-50, tabs. 1-2. (26-xii-1973, Russian.)
 
Monakov, A.V. 1959 Khishchoe pitanie Acanthocyclops viridis (Jur.) (Copepoda, Cyclopoida). Predatory nutrition of Acanthocyclops viridis Jur. Trudy Inst. Biol. Vodokhran.
Volume: 2(5): 117-127, figs. 1-4, tabs. 1-7. (Russian).
 
Vollmer, C. 1952 Kiemenfuss, Hüpferling und Muschelkrebs. Die neue Brehm-Bücherei
Volume: 57:1-56, figs. 1-31.
 
Chang, T.P. 1992 Kieselalgen: Nahrung und Gehausebaumaterial für Zooplankton im Ammersee. Mikrokosmos
Volume: 81(6):170-173.
 
Kulmatycki, W. 1938 Kilka uwag o (wszach) u ryb. Przeglad Rybacki, Warsaw
Volume: 11:1-10, figs.1-7.
 
Kulmatycki, W. 1934 Kilka uwag o ergasilozie i jej znaczeniu dla rybo lowstwa jezeiorwego. Przeglad Rybacki, Warsaw
Volume: 7(6):203-216.
 
Wing, B.L. 1974 Kinds and abundance of zooplankton collected by the USCG Icebreaker Glacier in the eastern Chukchi Sea, September-October 1970. National Oceanographic and Atmospheric Administration Technical Report, National Marine Fisheries Service
Volume: NMFS SSRF-679:1-18.
Wilson: paper
Kurbatov, B.V. & L.S. Svetlichny 1982 Kinematika i gidrodinamicheskoe soprotivlenie torakal'nykh nog Calanus helgolandicus. Kinematics and hydrodynamical resistance of Calanus helgolandicus (Claus) thoracic limbs. Ekologiya Morya, Kiev
Volume: 10:75-81, figs. 1-4. (22-x-1981, Russian with English summary.)
 
Mayzaud, P. & O. Mayzaud 1981 Kinetic properties of digestive carbohydrases and proteases of zooplankton. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 38(5):535-543, figs. 1-5, tabs. 1-2. (v-1981)
 
Blanchard, G.F., P.G. Sauriau, V. Cariou-Le Gall, D. Gouleau, M.J. Garet & F. Olivier 1997 Kinetics of tidal resuspension of microbiota: Testing the effects of sediment cohesiveness and bioturbation using flume experiments. Marine Ecology Progress Series
Volume: 151:17-25.
 
Svetlichny, L.S. 1991 Kinos'emka, tenzometriya i energeticheskaya ochenka plavatel'nykh dvizheni rotovymi konechnostyami Calanus helgolandicus (Crustacea, Copepoda). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 70(3):23-29, figs. 1-3. (20.ii.1991, Russian with English summary).
 
Dahms, H.U. & P.Y. Qian 2006 Kin-recognition during intraspecific predation of Harpacticus sp. (Copepoda, Harpacticoida). Zoological Studies
Volume: 45(3):395-403.
Wilson: PDF
Bryson, M., M. Johnson-Roberson, R.J. Murphy & D. Bongiorno 2013 Kite aerial photography for low-cost, ultra-high spatial resolution multi-spectral mapping of intertidal landscapes. PLOS ONE
Volume: 8(9):10.1371/journal.pone.0073550 SEP 19 2013
 
Sullivan, A.B. 2008 Klamath River water quality and acoustic Doppler current profiler data from Link River Dam to Keno Dam, 2007. U.S. Geological Survey and Klamath Waters Digital Library, Agricultural Experiment Station, Oregon State University, Corvallis, Oregon.
Volume: 24 pp. http://klamathwaterlib.oit.edu/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/kwl&CISOPTR=3649
 
Sterba, O. 1961 Klanonozci (Crustacea Copepoda) z Vihorlatskych potoku. Copepoda (Crustacea) aus den Bächen des Vihorlat-Gebirges. Biológia, Bratislava
Volume: 16(9):678-687, figs. 1-31. (Czech with German summary.)
Wilson: paper
Srámek-Husek, R. 1951 Klanonozci a kaprivci (Copepoda et Branchiura) cech a Moravy. Les Copépodes et Branchiures de Bohème et Moravie. Entom. Listy
Volume: 13:82-91. (Czech with French summary.)
Wilson: paper
Sterba, O. 1962 Klanonozsi (Crustacea, Copepoda) z potoku[o] Hrubeko Joseníku. Die Copepoden (Crustacea, Copepoda) aus dem Gesenkegebirge-Bächen. Prírodov. cas. slezsky
Volume: 23(1): 85-97, figs. 1-18. (Czech with Russian and German summaries).
Wilson: paper
Jaschnov, V.A. 1948 Klass Crustacea - Rakoobraznye. Podklass Entomostraca - Nizshie rakoobraznye. Otryad Copepoda - Veslonogie raki. In: Gaevskaya, N.S. (ed.). Opredelitel' fauny i flory severnykh morei SSSR
Volume: :183-215, figs. 24-25, pls. 43-52.
 
Mordukhai-Boltovskoy, F.D. & Ya.I. Starobogatov 1977 Klass Rakoobraznye - Crustacea. In: Kutikova, L.A. & Ya.I. Starobogatov (eds.). Opredelitel presnovodnykh bespozvonochnykh evropeiskoi chasti SSSR (plankton i bentos). Key to freshwater invertebrates from the European parts of the USSR (plankton and benthos). Leningrad
Volume: :212-218.
 
Gruner, H.E. 1993 Klasse Crustacea. In: Gruner, H.E. (ed.). Lehrbuch der speziellen Zoologie. Volume 1: Wirbellose Tiere, 4. Teil: Arthropoda (ohne Insecta). Gustav Fischer Verlag, Jena.
Volume: Pp. 448-1030. [In German.]
 
Gilyarov, A.M. 1972 Klassifikatsiya severnykh ozer na osnove dannikh po zooplanktona. A zooplankton-based classification of northern lakes. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 8(2): 1-8, fig., tabs. 1-3, as: A classification of northern lakes based on zooplankton).
Volume: 8(2):5-14, fig., tabs. 1-3. (6-iv-1972, Russian with English summary)
 
Schoenen, P. 1978 Kleine Futterkunde. Aquarienfische richtig ernährt. Aquarium Magazine
Volume: 12(12):588-592, figs. 1-4. (xii-1978)
 
Lonnberg, E. 1938 Kleine Notizen über Carotinoide bei verschiedenen Tierarten. Arkiv för Zoologi
Volume: (A)30(6):1-10. (12-i-1938)
 
Kolliker, A. 1862 Kleinere Mittheilungen Reisebericht des Herrn Dr. Semper. Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie
Volume: 11:100-108. (copepods :105-106).
Wilson: paper
Zander, C.D. & D. Westphal 1991 Kleinfischparasiten der Ostseeforde Schlei und ihre Einbindung in die Nahrungskette. Seevoegel
Volume: 12(1):4-8.
 
Pesta, O. 1935 Kleingewässerstudien in den Ostalpen. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 29:296-345, 14 text-figs., 3 pls.
 
Hahn, H.J. 1991 Kleinkrebse (Copepoda, Ostracoda) aus Quellen im Hohen Vogelsberg. Das Künanz-Haus
Volume: 13:5-18.
 
Klie, W. 1930 Kleinkrebse aus dem Nettestau bei der Leuther Mühle. Natur Niederrhein
Volume: 6(1):9-13, figs. 1-7.
 
Zach, O. 1981 Kleinkrebse im Sulzbachteich: Ein Kleingewasser als hydrobiologisches Forschungsobjekt. Ökologie-L.
Volume: 3(3):9-15.
 
Kiefer, F. 1927 Kleinkrebse in Wasserleitungen. Mikrokosmos
Volume: 20(7):140-141, fig. 1.
Wilson: paper
Iyengar, E.V. 2008 Kleptoparasitic interactions throughout the animal kingdom and a re-evaluation, based on participant mobility, of the conditions promoting the evolution of kleptoparasitism. Biological Journal of the Linnean Society
Volume: 93(4):745-762.
 
Srámek-Husek, R. 1938 Klic k urcovani ceskych buchanek celedi Cyclopidae. Casopis Národniho Musea
Volume: 112(4):252-278, pls. 1-4.
 
Sipkay, C., J.N. Nosek, N. Oertel, C. Vadadi-Fülöp & L. Hufnagel 2007 Klímaváltozási szcenáriók elemzése egy dunai Copepoda faj szezonális dinamikájának modellezése alapján. [Analysis of the scenarios induced by climatic changes: modelling of the seasonal dynamic of a Danubian copepod species.] In: 'Klíma-21' Füzetek, Klímaváltozás, Hatások, Válaszok.
Volume: Pp. 80-90. [In Hungarian.]
 
Lowegren, Y. 1963 Knut Lindberg, 1892-1962. Kunglige Fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar
Volume: 33(3):17-38.
Wilson: paper
Vinogradov, M.E. 1952 Koeffitsient intensivnosti vertikal'noi migratsii zooplanktona. Co-efficient of intensity in vertical migration of zooplankton. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 82:781-783, figs. 1-2, tab. 1.
 
Bogorov, V.G. 1939 Koeffitsienty sutochnogo vertikal'nogo raspredeleniya planktona. Coefficient of diurnal vertical distribution of plankton. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 23(7):703-705.
 
Funt, N., B.A. Palmer, S. Weiner & L. Addadi 2017 Koi fIsh-scale Iridophore cells orient guanine crystals to maximize light reflection. ChemPlusChem
Volume: 82(6):914-923. 10.1002/cplu.201700151 JUN 2017
 
Gemperle, C.K. 1998 Kokanee fry recruitment and early life history in the Lake Tahoe basin. M.S. Thesis, Utah State University, Provo, Utah, U.S.A.
Volume: 112 pp.
 
Pil'guk, V.Ya. 1969 Kolichestvennakh Kharakteristika Zooplanktona Bukhtarminskogo Vodokhranilishcha. Quantitative Characteristics of the Zooplankton in Buhtarnim Water Reservoir In: Maksumov, V.A. (ed.). Gidrobiologiya I Ikhtiologiya: Akad. Nauk Tadsh. SSR, Inst. Zool. Parazit., Dushanbe.
Volume: (3-Vi-1969, Russian).
 
Gal'tsova, V.V. 1971 Kolichestvennaya kharakteristika meiobentosa Chupinskoi guby Belogo morya. A quantitative characteristic of meiobenthos in the Chupinsky inlet of the White Sea. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 50(5):644-647, tabs. 1-4. (28-iv-1971, Russian with English summary.)
 
Simkina, R.G. 1980 Kolichestvennoe izuchenie pitaniya kolonii Perigonimus megas (Hydroidea, Bougainvillidae). A quantitative study of feeding of the colonies of Perigonimus megas (Hydroidea, Bougainvillidae). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 59(4):500-506, fig. 1, tab. 1. (20-iii-1980, Russian with English summary).
 
Piontkovsky, S.A. & T.S. Petipa 1976 Kolichestvennoe opisanie povedeniya veslonogogo rachka Acartia clausi pri pitanii vodoroslyami. Quantitative description of Acartia clausi Giesbr. (Copepoda) behaviour during its feeding on algae. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1976(1):49-56, figs. 1-9. (8-i-1976, Russian with English summary).
Wilson: paper
Vinogradov, M.E. 1960 Kolichestvennoe raspredelenie glubokovodnogo planktona v zapadnoi i tsentral'noi chastyakh Tikhogo okeana. I. Raspredelenie obshchei biomassy planktona. Quantitative distribution of deep-sea plankton in the western and central parts of the Pacific Ocean. I. Distribution of the general biomass of plankton. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 41:55-84, figs. 1-12, tabs. 1-4.
 
Vladimirskaya, E.V. 1965 Kolichestvennoe raspredelenie i sezonnaya dinamika zooplanktona v raione N'yufaundlenda. Quantitative distribution and seasonal dynamics of zooplankton in the Newfoundland area. Okeanologicheskie Issledovaniya
Volume: 13: 137-142, figs. 1-4. (9-i-1965, Russian with English summary).
 
Voronina, N.M. & A.G. Naumov 1968 Kolichestvennoe raspredelenie i sostav mezoplankton yuzhnogo okeana. Quantitative distribution and composition of mesoplankton in southern ocean. Okeanologiya
Volume: 8(6):1059-1065, figs. 1-3, tabs. 1-2. (17-xii-1968, Russian with English summary).
 
Volkov, A.F. 1973 Kolichestvennoe raspredelenie nekotorykh planktonnykh zhivotnykh v vostochnoi chasti Tikhogo okeana. Qualitative distribution of some plankton organisms in the eastern Pacific. Bonitet mirovogo okeana. Bonitation of the world ocean., Trudy vses. Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Morskogo Ryb. Khozyaistva Okeanographie
Volume: 84:117-142, figs. 1-33. (23-x-1973, Russian with English summary).
 
Vinogradov, M.E. & A.G. Naumov 1958 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v antarkticheskikh vodakh Indiiskogo i Tichogo okeanov. Quantitative distribution of plankton in antarctic waters of Indian and Pacific Oceans. Inf. Byull. sov. antarkt. Eksped.
Volume: 1955-1958, 3: 31.
 
Timonin, A.G. & M.V. Flint 1978 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v antarkticheskikh vodakh zapadnoi chasti Tikhogo Okeana v yanvare-fevrale 1976 g. Distribution of plankton in antarctic waters of West Pacific in January-February 1976. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 112: 99-110, figs. 1-10. (24-iv-1978, Russian with English summary).
 
Markina, N.P. 1972 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v Timorskom more i zalive Karpentariya v fevrale-aprele 1970 g. The quantitative distribution of plankton in the Sea of Timor and the Gulf of Carpentaria in February-April 1970. In: Biologicheskie osnovy i puti povysheniya effektivnosti estestvennoge razmnozheniya i iskusstvennogo razvedeniya tsennykh promyslovykh ryb. Biological principles and ways of increasing the efficiency of natural reproduction and rearing of valuable commercial fishes., Trudy vses. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 87(7): 105-112, fig. (6-i-1972, Russian with English summary).
 
Meshcheryakova, I.M. 1964 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v yugo-vostochnoi chasti Beringova morya letom 1958 i 1959 gg. In: Sovetskie rybokhozyaistvennye issledovaniya v severo-vostochnoi chasti Tikhogo okeana. Soviet fisheries investigations in the north-western part of the Pacific Ocean., Trudy vses. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 49 (= Izv. TINRO, 51): 141-150, figs. 1-3. (11-ii-1964, Russian).
 
Voronina, N.M. & L.A. Zadorina 1974 Kolichestvennoe raspredelenie planktona v yuzhnoi Atlantike v noyabre - dekabre 1971 g. The distribution of plankton standing crop in the South Atlantic in November - December 1971. Trudy Instituta Okeanologii, Akademii Nauk SSSR
Volume: 98:30-37, figs. 1-3. (1-iv-1974, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Pavshtiks, E.A. 1966 Kolichestvennoe Raspredelenie Zooplanktona V Yuzhnoi Chasti Devisova Proliva. Materialy PINRO (PINRO = N.M. Knipovich Polar Institute for Marine Fisheries and Oceanography)
Volume: 6(50): 118-122.
 
Naumov, A.G. 1959 Kolichestvennoe Raspredelenie Zooplanktona V Yuzhnoi Chasti Tikhogo Okeana. Quantitative Distribution of Zooplankton in the Southern Part of the Pacific Ocean. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 125:621-624, fig. 1.
 
Gordeeva, K.T. 1970 Kolichestvennoe razvitie zooplanktona v vostochnoi chasti ekvatorialnoi Atlantiki. Quantitative development of zooplankton in the eastern part of the equatorial Atlantic. In: Okeanologicheskie issledovaniya v Atlantike., Trudy atlant. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 27:199-215, figs. 1-4. (13-iii-1970, Russian)
 
Bogatova, I.B. 1951 Kolichestvennye dannye o pitanii Cyclops strenuus Fischer i Cyclops viridis Jurine. Données quantitatives sur la nouriture du Cyclops strenuus Fischer et du Cyclops viridis Jurine. Trudy saratov. Otdel kasp. Fil. V.N.I.R.O. (= Trav. Sect. Saratov Branche Mer Caspienne Pan Union Inst. Rech. Sci. Pêch. marit. Océanogr.)
Volume: 1:163-176, figs. 1-4, tabs. 1-4. (21-vi-1951, Russian with French summary).
 
Belyatskaya-Potaenko, Yu.S. 1964 Kolichestvennye dannye po bakterial'nomu pitaniyu zooplanktona. Quantitative data on bacterial feeding of zooplankton. In: Trudy X. nauchnoi konfer. vnutr. vod pribaltiki. Minsk, Beloruss. gosud. Univ.
Volume: :277-282, figs. 1-4.
 
Virketis, M.A. 1941 Kolichestvennye dannye po planktonu Yaponskogo morya (zal. Petra Belikogo). Quantitatieve Angaben über das Plankton des Japanischen Meeres. Issledovaniya dal'nevost. Morei SSSR
Volume: 1: 37-52, tabs. 1-8.
 
Ostrovskaya, N.A., E.V. Pavlova & L.I. Sazhina 1982 Kolichestvennye kharakteristiki line'inogo i vesevogo rosta Scolecithrix danae (Lubbock) iz tropicheskogo ra'iona Indi'iskogo Okeana. Quantitative characteristics of linear and weight growth of Scolecithrix danae (Lubbock) from the Indian Ocean tropical region. Ekologiya Morya
Volume: 9:94-100, figs. 1-3. (27-X-1982, Russian with English summary.)
 
Duka, L.A. 1964 Kolichestvennye pokazateli pitaniya pickinok Chernomorskoi khamsy. Trudy Sevastopol. biol. Sta.
Volume: 15: 326-339, tabs. 1-10. (Russian).
 
Sokolova, M.F. 1949 Kolichestvennyi uchet planktona otkrytogo i problezhnogo raíonov Nevskoi guby. Uchenye Zapiski Leningrad Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Instituta
Volume: 126, Biol.
 
Pertsova, N.M. 1981 Kolichestvo generatsii i ikh prodolzhitel'nost' u Pseudocalanus elongatus (Copepoda, Calanoida) v Belom More. Number of generations and their span in Pseudocalanus elongatus (Copepoda, Calanoida) in the White Sea. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 60(5):673-684, figs. 1-4, tabs. 1-2. (23-iv-1981; Russian with English summary.)
Wilson: paper
Chertoprud, E.S., A.I. Azovsky & F.V. Sapozhnikov 2005 Kolonizatsiya litoral'nymi garpaktitsidami (Harpacticoida: Copepoda) bezzhiznennykh gruntov razlichnogo granulometricheskogo sostava. [Colonization of azoic sediments of different grain-size composition by littoral Harpacticoida: Copepoda.] Okeanologiya
Volume: 45(4):637-646. [In Russian.]
 
Straskraba, M. 1956 Komensálové v zaberní dutine Astacus astacus L. ze Slezska. Nitocrella divaricata in der Kiemenhöhle des Krebses Astacus astacus L. in Schlesien. Prírodovedecky Sbornik Ostravskeho Kraje
Volume: 17(4):593-595. (Czech with Russian and German summaries.)
Wilson: paper
Yankovski, A.V. 1971 Kommensologicheskie ocherki, soobshchenie 1. Khonotrikhi (Ciliata) na epibiontakh kitoobraznykh. Commensological notes. 1. Chonotrichs (Ciliata) on epibionts of Cetacea. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 50(10):1445-1456, figs. 1-3. (28-ix-1971, Russian with English summary).
 
Sazhina, L.I. & S.I. Bazanov 1974 Kompaktnaya peredvizhinaya avtomaticheskaya termoreguliruyushchaya ustanovka dlya soderzhaniya veslonogikh rakoobraznykh (Copepoda). A compact movable automatic temperature regulating device for keeping copepods (Copepoda). Okeanologiya
Volume: 14(1):196-198, figs. 1-2. (7-xi-1974, Russian with English summary).
 
Bowkiewicz, J. 1935 Kompleksy Entomostraca jako wskazniki wystepowania sielawy. Die Entomostraken-Komplexe als Indikatoren des Vorkommens der kleinen Maräne. Fragmenta Faunistica, Warsaw
Volume: 2(22):229-241. (Polish with German summary.)
 
Zainuri, M., H. Endrawati & H.P. Kusumaningrum 2003 Komponen Nutritif pada Copepoda sebagai Pakan Alami Biota Laut: Kajian Bioenergitik. [Nutritive components of Copepoda in the food of natural marine biota: bioenergetic study.] Laporan Penelitian Dasar (Basic Research Report). DP2M. Dirjen Dikti. Depdiknas.
Volume: 36 pp. [In Bahasa Indonesia.]
 
Robina, B. 2001 Komuniti Harpacticoida Copepoda di Telok Blungi, Lundu. [The community of Copepoda Harpacticoida in Blungi Bay, Lundu.] Final Year Project Report, FRST, Universiti Malaysia Sarawak.
Volume: [In Malay.]
 
Shabdin, M.L. & T.S. Tengku Balkis 2000 Komuniti Meiofauna di Teluk Kuching, Sarawak. [The meiofauna community of Kuching Bay, Sarawak.] Simposium Biologi Kebangsaan ke –6, 18-19 Nov. 2000. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.
Volume: 9 pp. [In Malay.]
 
Huss, H. 1913 Können die Cyclopiden intramolekular atmen? Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 6:38-53. (vii-1913)
 
Hakkari, L. 1972 Konneveden elämplanktonin merkityksestä muikun ravintona. The role of zooplankton as food for vendace (Coregonus albula) in Lake Konnevesi, Central Finland. Suomen Kalatolous
Volume: 46:21-28, figs. 1-5, tabs. (Finnish with English summary.)
 
Markhaseva, E.L. 1992 Konstantin A. Brodsky. Arthropoda Selecta
Volume: 1(1):97-98.
Wilson: paper
Zhirmunsky, A.V., V.N. Zolotarev & Yu.N. Makarov 1985 Konstantin Alexandrovich Vinogradov. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1985(1):72-74. (6-ii-1985, Russian.)
 
Malakhov, V.V. & N.L. Semenova 1984 Konstantin Vladimirovich Beklemishev. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1984(6):66. (20-xi-1984, Russian.)
 
Zainuri, M., H. Endrawati, E. Kusdiyantini & H.P. Kusumaningrum 2008 Konsumsi Harian Copepoda terhadap Pakan Chlorella sp. pada Volume Media Kultivasi yang Berbeda. [Variations in copepod daily consumption of Chlorella sp. feed by volume, in culture media.] Ilmu Kelautan
Volume: 13(3):121-126. [In Bahasa Indonesia.]
 
Burckhardt, R. & R. Heerkloss 1999 Konsumtion und Fäkalpelletproduktion bei Eurytemora affinis (Poppe) Calanoida, Copepoda). Consumption and faecal pellet production for Eurytemora affinis (Poppe) (Calanoida, Copepoda). Rostocker Meeresbiologische Beiträge
Volume: 7:91-110. (In German; abstract in English.)
 
Martin, A.D. & T.G. Northcote 1991 Kootenay Lake: An inappropriate model for Mysis relicta introduction in north temperate lakes. In: Nesler, T.P. & E.P. Bergersen (eds.). American Fisheries Society Symposium 9, Sept. 1991 [filed under Nesler & Bergersen]
Volume: 9:23-29.
Wilson: paper
Kiefer, F. 1927 Kopepoden und Rotatorien aus den Kiemenhöhlen des Flusskrebses. Mikrokosmos
Volume: 20:155
Wilson: paper
Vukanic, D. 1971 Kopepodi bokotorskog zaliva Studia Marina, Yugoslavia
Volume: 5:20-60.
 
Babitsky, V.A. 1988 Kopepodity Mesocyclops leuckarti Claus v planktone i bentose mezotrofnogo ozera. Copepodites of Mesocyclops leuckarti in plankton and benthos of a mesotrophic lake. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (English translation in Hydrobiological Journal)
Volume: 24(1):12-18, figs. 1-3, tabs. 1-2. (20.i.1988; Russian with English summary).
Wilson: paper
Tochilova, T.L. & A.I. Rozenberg 1967 Kopepody (Crustacea, Copepoda) vodoemov ochagov difillobotriozov severnikh raionov Arkhangel'skoi oblasti. Copepoda (Crustacea) in water reservoirs of foci of diphillobotriosis from northern regions of the Arkhangelsk district. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 46(9):1396-1400, tabs. 1-3. (1-ix-1967, Russian with English summary)
 
Avdeev, G.V. 1978 Kopepody roda Nothobomolochus - parasity morskikh ryb. III. Sostav, diagnoz, opredelitel'naya tablitsa i geograficheskoe rasprostranenie. Copepods of the genus Nothobomolochus Vervoort (Cyclopoida, Bomolochidae) parasitizing on marine fishes. III. Composition, diagnosis, key to species and geographical distribution. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet Journal of Marine Biology 4(3):666-670, tab. 1, as: Copepods of the genus Nothobomolochus- parasites of marine fishes. III. Composition, diagnosis, key, and geographical distribution).
Volume: 1978(3):39-45, tab. (15-iii-1978, Russian with English summary.)
Wilson: paper
Avdeev, G.V. 1977 Kopepody roda Nothobomolochus - parazity morskikh ryb. II. Tri novykh i odin isvestnyi vid iz tropicheskikh vod Atlantiki. Copepods of the genus Nothobomolochus Vervoort (Cyclopoida, Bomolochidae) parasitizing on marine fishes. II. Three new and one known species from tropical waters of the Atlantic Ocean. Biologiya Morya, Vladivostok (translation in: Soviet J. mar. Biol. 4(1):501-509, figs. 1-8, as: Copepods of the genus Nothobomolochus - parasites of marine fishes. II. Three new and one known species of the tropical waters of the Atlantic).
Volume: 1978(1):24-35, figs. 1-8. (26-xii-1977, Russian with English summary)
Wilson: paper
Avdeev, G.V. & V.V. Avdeev 1975 Kopepody semeistva Staurosomatidae-parazity aktinii. Copepods of the family Staurosomatidae - parasites of Actiniaria. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 1975(4):3-12, figs. 1-23. (18-vii-1975, Russian with English summary).
Wilson: paper

All Other Pages


[ TOP ]