Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69940 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Stenta, M. 1904 Sulla comparsa di Nereicola ovata Kef. nel Golfo di Napoli. Boll. Soc. adriat. Sci. nat.
Volume: 22: 195-201.
Wilson: paper
Stenta, M. 1904 Thynnicola ziegleri Miculicich = Brachiella thynni Cuv. Zoologischer Anzeiger
Volume: 28(8-9):345-347. (6-xii-1904)
Wilson: paper
Stentiford, G.D. 2008 Diseases of the European edible crab (Cancer pagurus): a review. ICES Journal of Marine Science - Journal du Conseil
Volume: 65(9):1578-1592.
 
Stentiford, G.D. & D.M. Neil 2011

Diseases of Nephrops and Metanephrops: a review.

Journal of Invertebrate Pathology
Volume: 106(1):92-109.
 
Stentiford, G.D., J.R. Bonami & V. Alday-Sanz 2009 A critical review of susceptibility of crustaceans to Taura syndrome, Yellowhead disease and White Spot Disease and implications of inclusion of these diseases in European legislation. Aquaculture
Volume: 291(1-2):1-17.
 
Stepanek, M. & E. Cervenkova 1958 Limnologicheskie issledovaniya vodokhranilishch Sedlitsie i Zheliva. VIII. Kolichestvenniya kharakteristika gorizontal'nogo raspredeleniya zooplanktona po otdel'nym uchastkam vodokhranilishcha Sedlitse (Protozoa, Rotatoria, Crustacea). Limnological study of the recervoir Sedlice near Zeliv. VIII. Horizontal distribution of zooplankton in different sections of the recervoir (Protozoa, Rotatoria, Crustacea). Sb. vys. sk. chem.-technol. Praze
Volume: 3(2): 317-362, figs. 1-21.
 
Stepanek, M. & J. Chalupa 1958 Limnological studies of the reservoir Sedlice near Zeliv. II. Biological part. Sb. vys. sk. chem.-technol. Praze
Volume: 2(2):313-574, figs. 1-16, tabs. 1-51, graphs 1-57.
Wilson: paper
Stepanjants, S.D. vide: Stepanyants, S.D. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Stepanjants, S.D., V.V. Khlebovich, V.R. Alekseev, M.E. Daneliya & V.V. Petryashev 2015 Cnidarians, Ctenophores, Polychaetes, Copepods and Mysids. In: Aladin, N.V. (ed.), Idenitification keys for fish and invertebrates of the Caspian Sea. Volume 2, KMK Scientific Press, Ltd. Zoological Institute, St. Petersburg, Moscow, Russia
Volume: 1-244 pp. Copepods :39-192.
 
Stepanov, P. 1885 Fauna Neisova ozera. Trudy Obshch. Ispyt. Prir. imp. khar'kov. Univ.
Volume: 19: 13-43.
 
Stepanov, P. 1886 Materialy k izuchenniyu fauny Slavyanskikh' ozer'. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii
Volume: 62(3):185-199.
 
Stepanov, V.N. & L.S. Svetlichnyi 1976 Rezultaty issledovaniya na modelyakh gidrodinamicheskogo soprotvleniya nekotorykh vidov Copepoda. Voprosy gidrobiologii pelagiali i pribrezhnykh vod yuzhnykh morei. Biologii Morya, Kiev
Volume: 39:42-46, figs. 1-3. (18-xi-1976, Russian.)
Wilson: paper
Stepanov, V.N. & L.S. Svetlichnyi 1976 Metody opredeleniya ob'ema planktonnykh organizmov. Voprosy gidrobiologii pelagiali i pribrezhnykh vod yuzhnykh morei. Biologii Morya, Kiev
Volume: 39:46-51, fig., tabs. 1-3. (18-xi-1976, Russian.)
Wilson: paper
Stepanov, V.N. & L.S. Svetlichnyi 1978 Nonstationary model of decaying zooplankton submersion. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 46:55-58.
 
Stepanov, V.N. & L.S. Svetlichnyi 1981 Research into the hydromechanical characteristics of planktonic copepods. Naukova Dumka, Kiev
Volume: 126pp. (In Russian.)
 
Stepanova, G.M. 1973 Khimicheskii sostav nizshikh rakoobraznykh iz vodomov Moldavii. Biologicheskie Resursy Bodoemov Moldavavii
Volume: 12:43-50, tabs. 1-2. (26-xii-1973, Russian.)
 
Stepanova, L.A. 1970

Otnositel'naya skorost' rosta zooplanktona v intensivno ekspluatiruemykh nagul'nykh prudakh. Relative growth rate of zooplankton in the intensively exploited fattening ponds.

Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 6(2): 127-131, tabs. 1-2. (Russian).
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 1971

Produktsiya massovykh form planktonnykh rakoobraznykh oz. Il'men'. Production of mass forms of planktonic Crustacea in Lake Ilmen.

Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 7(6): 19-30, figs. 1-6, tabs. 1-2. (29-xi-1971, Russian).
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 1972

Ratsiony pitaniya populyatsii Mesocyclops leuckarti (Claus) i Leptodora kindtii (Focke) ozera Il'men'. Ration of nutrition of Mesocyclops leuckarti (Claus) and Leptodora kindtii (Focke) populations in Lake Ilmen.

Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 8(3): 90-92, fig. 1, tab. 1. (13-vi-1972, Ruusian; translation in: Hydrobiol. J., 8(3): 70-72, fig. 1, tab. 1).
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 1973

Sravnitel'naya otsenka dvukh sposobov rascheta produktsii na primere zooplanktona ozera Il'men'. Comparative evaluation of two methods of calculating zooplankton production in the Lake Ilmen population.

Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol., 4(6):476-482, figs. 1-4, tabs.1-2)
Volume: 4(6):18-25, fis.1-4, tabs.1-2.
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 1978

Opyt primeneniya taksonomicheskogo analizy dlya vydeleniya rodov v semeistve Diaptomidae (Calanoida). (Experimental use of taxonomic analysis for the isolation of genera in Diaptomidae (Calanoida).

Morfologiya, sistematika i evolyutsiya zhivotnykh., Tez. Dokl. zool. Inst. Akad. Nauk SSSR
Volume: 1978: 78-79, tab. (14-vii-1978, Russian).
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 1981

Novyi vid Ligulodiaptomus (Copepoda, Calanoida) iz ozera Malogo (Kamchatka). A new species of the genus Ligulodiaptomus (Copepoda, Calanoida) from the Lake Malyi (Kamchatka).

Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 60(2):309-312, fig. 1. (22-i-1981, Russian with English summary).
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 1982

Rodovaya differentsiatsiya lichinok V kopepoditnoí stadii sem. Diaptomidae (Copepoda, Calanoida). Generic differentation of the diaptomid fifth copepodite instar larvae (Copepoda, Calanoida).

Vestnik Zoologii
Volume: 1982(1):29-34, figs. 1-3. (25-i-1982, Russian with English summary).
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 1983 Mixodiaptomus koshovi (Copepoda, Calanoida) - novyi vid iz ozera Khubsugul, Severnaya Mongoliya. A new species of the genus Mixodiaptomus (Copepoda, Calanoida) from Lake Khubsugul (North Mongolia). Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 62(11):1743-1745, fig. 1. (20-x-1983, Russian with English summary).
Wilson: paper
Stepanova, L.A. 1994 Arctodiaptomus (Arctodiaptomus) naurzuwensis n.sp. (Copepoda, Calanoida) from north Kazakhstan. Hydrobiologia
Volume: 288:129-134.
Wilson: paper
Stepanova, L.A. 1995 Podotryad Calanoida. In: Alekseev, V.R. (ed.). Key to freshwater invertebrates of Russia and adjacent lands. Opredelitel' Presnovodnikh Bespozvodochnikh Rossii i Sopredel'nikh territoriy, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg. 628pp.
Volume: :81-108, pls. 66-100. (Russian)
 
Stepanova, L.A. 1999 New species of the genus Arctodiaptomus (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from West Siberia. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 78(4):494-500. (Russian.)
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 2001 Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) winbergi is a new species of Crustacea (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from East Siberia. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 80(1):111-114. (In Russian.)
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 2005

Species of the genus Gigantodiaptomus (Crustacea, Diaptomidae) in the Siberian fauna.

Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 84(3): 313-320 (Russian)
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 2005 Composition of the genus Hemidiaptomus: Identification of Gigantodiaptomus and Occidodiaptomus (Crustacea, Diaptomidae) as independent genera. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 84(6): 754-760. (Russian)
Wilson: paper
Stepanova, L.A. 2005

A new species of the genus Arctodiaptomus (Crustacea, Diaptomidae) from western Siberia.  Novy vid roda Arctodiaptomus (Crustacea, Diaptomidae) iz zapadnoi Sibiri. 

Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 84(11):1416-1420. [In Russian; abstract in English.]
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 2008

Species of the genus Diaptomus (Crustacea, Diaptomidae) in the Siberian fauna.

Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 87(8):912-922. (Russian)
Wilson: paper, PDF
Stepanova, L.A. 2010

Calaniformes.

In: Alekseev, V.R. (volume editor), Opredelitel zooplanktona i zoobentosa presnuh vod Evropejskoj Rossii. Tom. I. Zooplankton. (Keys for identification of freshwater zooplankton and zoobenthos of European Russia. Volume 1. Zooplankton. , KMK Publishers, Moscow-St. Petersburg, Victor Alekseev, Izdatelstvo KMK, Moskva-Sankt-Peterburg, 495 pp.
Volume: :284-327.
Wilson: paper
Stepanova, L.A. & L.A. Erman 1970 Zooplankton udobryaemykh produv s vysokouplotnennoe posadkoi karpa. Trudy vses. nauchno-issled. Inst. prud. ryb. Khoz.
Volume: 17:
 
Stepanova, L.A. & V.R. Alexeev 1995 Calanoida, Cyclopoida. Opredelitel' presnovodnykh bespozvonocchnyh territoryi 2, St. Petersburg
Volume: :81-119.
 
Stepanova, V.S. 1928 Vliyanie pokrova ryaskina vodoem. Einfluss der Lemna-Decke auf ein Wasserbecken. Trudy leningr. Obshch. Estest. (= Trav. Soc. Nat. Leningrad), Otdel. Zool.
Volume: 58(1): 63-82, tabs. 1-6. (Russian with German summary).
 
Stepanova, V.S. 1937 Biologicheskie pokazateli techenii v severnoi chasti Beringova i yuznoi chasti Chikotskogo morei. Issledovaniya Morei SSSR
Volume: 25:175-216, pls. 1-3.
 
Stepanyants, S.D. 1977 Some peculiarities of the distribution of the surface plankton in the central part of the Pacific Ocean. Nekotorye osobennosti raspredeleniya pripoverkhnostnogo planktona tsentral'noí chasti Tikhogo okeana. In: Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.). Explorations of the Fauna of the Seas XIX (XXVII). Ecology of Marine Plankton Organisms. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 19(27):74-99, fig.1-20, tab.1-6 (Russian).
Wilson: paper
Stepanyants, S.D. (ed.) 1993 Morskoi plankton. Sistematika, ekologiya, raspredelenie, II. (Marine plankton. Taxonomy, ecology, distribution. II.) Issledovaniya Fauny Morei (Explorations of the Fauna of the Seas, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences)
Volume: 45(53):1-166. Copepod under Kos, Markhaseva, Vyshkvartzeva and Pinchuk
Wilson: paper
Stepanyuk, G.A., H. Xu, C.K. Wu, S.V. Markova, J. Lee, E.S. Vysotski & B.C. Wang 2008 Expression, purification and characterization of the secreted luciferase of the copepod Metridia longa from Sf9 insect cells. Protein Expression and Purification
Volume: 61(2):142-148.
 
Stephan, L.R., M.S.M. Castilho-Noll & R. Henry 2017 Comparison among zooplankton communities in hydrologically different lentic ecosystems. Limnetica
Volume: 36(1):99-112. 10.23818/limn.36.08 MAY 2017
 
Stephanides, T. 1937 On the male of Microcyclops planus R. Gurney. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 31:329-330.
 
Stephanides, T. 1939 A survey of the fresh-water biology of Corfu, with special reference to the Entomostraca and Culicidae. Praktika Akademias Athenon, Athens
Volume: 14:220-232.
 
Stephanides, T. 1948 A survey of the freshwater biology of Corfu and of certain other regions of Greece. Praktika toi Ellenikoi 'Udrobiologikoi Institoitoi, Athens
Volume: 2(2):1-263, pls. 1-34.
 
Stephanides, T. 1960 Some notes on the Entomostraca of Corfu, Greece, after an interval of 23 years. Praktika toi Ellenikoi 'Udrobiologikoi Institoitoi, Athens
Volume: 7(2):1-10.
 
Stephanides, T. 1960 On the possible influence of the Hydra in mosquito larvae control. Praktika toi Ellenikoi 'Udrobiologikoi Institoitoi, Athens
Volume: 7(3):3-5.
 
Stephanides, T. 1960 A seasonal survey of the Entomostraca in three Corfu ponds. Praktika toi Ellenikoi 'Udrobiologikoi Institoitoi, Athens
Volume: 7(4):1-17.
 
Stephanides, T. 1964 A short note on the Entomostraca of Lake Yliki (Likeri) and of Lake Marathon. Praktika toi Ellenikoi 'Udrobiologikoi Institoitoi, Athens
Volume: 9(1):3-6.
 
Stephanides, T. 1964 A note on the Entomostraca of the Athens area with some observations of the life-history of Moina rectirostris. Praktika toi Ellenikoi 'Udrobiologikoi Institoitoi, Athens
Volume: 9(2):3-9.
 
Stephanides, T. 1964 Some further notes on the Entomostraca of Corfu, Greece, after in interval of 25 years. Praktika toi Ellenikoi 'Udrobiologikoi Institoitoi, Athens
Volume: 9(3):1-12.
 
Stephanides, T. 1964 The influence of the antimosquitofish, Gambusia affinis, on the natural fauna of a Corfù lakelet. Praktika of the Hellenic Hydrobiological Institute
Volume: 9:4-8.
 
Stephanou, D., G. Georgiou & E. Shoukri 1995

Reproduction and larval rearing of the common sea bream (Pagrus pagrus), an experimental culture.

Marine aquaculture finfish species diversification = Diversification des espèces de poissons en aquaculture marine. CIHEAM-IAMZ, Zaragoza, 1995. Seminar of the CIHEAM Network on Technology of Aquaculture in the Mediterranean (TECAM), 1995/06/14-17, Nicosia (Cyprus). Cahiers Options Méditerranéennes
Volume: 16:79-87. [In English; abstract in French.]
 
Stephen, R. 1977 Calanoid copepods from the shelf and slope waters off Cochin: distribution, biomass and species diversity. In: Qasim, S.Z. (ed.). Proceedings of the Symposium on Warm Water Zooplankton, UNESCO/NIO, Goa. Special Publication of the National Institute of Oceanography, Goa
Volume: :21-27, fig. 1, tabs. 1-2.
Wilson: paper
Stephen, R. 1981 Distribution of calanoid copepods in relation to the thermocline in the Bay of Bengal. In: Vaupel Klein, J.C. von (ed.). First International Conference on Copepoda, Amsterdam, 24-28 August 1981. Collected Abstracts.
Volume: :77. (Abstract.)
Wilson: paper
Stephen, R. 1984 Distribution of calanoid copepods in the Arabian Sea and Bay of Bengal. Mahasagar, Goa
Volume: 17(3):161-171, figs. 1-4, tab. (ix-1984)
Wilson: paper
Stephen, R. 1987 Mormonillidae (Copepoda, Mormonilloida) in the Indian Ocean. In: World Association of Copepodologists: Third International Conference on Copepoda, British Museum (Natural History), London, 10-14 August 1987, Program and Abstracts
Volume: :63. (Abstract.)
Wilson: paper
Stephen, R. 1988 Oncaeidae (Copepoda: Poecilostomatoida) in the Indian Ocean with comments on the species of Lubbockia and Conaea. Mahasagar, Goa
Volume: 21(1):35-44.
Wilson: paper
Stephen, R. 1991 Variations in zooplankton density in the Cochin backwater consequent to environmental changes. Proceedings of the Kerala Science Congress, February - March 1991, Kozhikode
Volume: :57-58.
 
Stephen, R. 1992 Copepod composition along southwest and southeast coasts of India. In: Desai, B.N. (ed.). Oceanography of the Indian Ocean. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, Bombay etc. 772pp.
Volume: :121-127.
 
Stephen, R. 1998 Geographical variation in the distribution of different calanid species in the Indian Ocean. In: Pierrot-Bults, A.C. & S. van der Spoel (eds.). Pelagic Biogeography ICoPB II. Proceedings of the 2nd International Conference. Final report of SCOR/IOC working group 93 'Pelagic Biogeography', Noordwijkerhout, The Netherlands, 9 July-14 July 1995. IOC Workshop Report
Volume: 142:338-344.
 
Stephen, R. & H. Krishna Iyer 1979 Species composition and coexistence of calanoid copepods in the shelf waters off Cochin. Mahasagar, Goa
Volume: 12(4):227-238, figs. 1-4, tabs. 1-4. (xii-1979)
 
Stephen, R. & K. Saraladevi 1973

Distribution of Haloptilus acutifrons (Copepoda, Calanoida) in the Indian Ocean with a description of the hitherto unknown male.

Handbook to the International Zooplankton Collections, Proceedings of the workshop on plankton methods. Cochin, Kerala State, India
Volume: 5:172-179.
Wilson: paper
Stephen, R. & P.P. Meenakshikunjamma 1987 Vertical distributon of calanoid copepods in the equatorial Indian Ocean. In: World Association of Copepodologists: Third International Conference on Copepoda, British Museum (Natural History), London, 10-14 August 1987, Program and Abstracts
Volume: :63. (Abstract.)
Wilson: paper
Stephen, R. & T.S.S. Rao 1980 Distribution of the bathypelagic family Arietellidae (Copepoda: Calanoida) in the upper 200m in the Indian Ocean. Journal of Plankton Research
Volume: 2(4):239-247, figs. 1-2, tabs. 1-2.
 
Stephen, R. & T.S.S. Rao 1985 On the species of Acartiidae (Copepoda: Calanoida) collected during the International Indian Ocean Expedition. Mahasagar, Goa
Volume: 18(4):467-476, figs. 1-4. (xii-1985)
Wilson: paper
Stephen, R., K. Saraladevi, P.P. Meenakshikunjamma, T.C. Gopalakrishnan & M. Saraswathy 1992 Calanoid copepods of the International Indian Ocean Expedition collections. In: Desai, B.N. (ed.). Oceanography of the Indian Ocean. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, Bombay etc. 772pp.
Volume: :143-156.
 
Stephen, R., K.J. Jayalakshmi, H. Rahman, P.K. Karuppuswamy & K.K.C. Nair 2006 Tsunami 2004 and the biological oceanography of the Bay of Bengal. In: Raj, S.P. (ed.). Proceedings of the National Commemorative Conference on Tsunami, Madurai, 28-29 December 2005. Madurai Kamaraj University; Madurai, India.
Volume: Pp. 21-29.
 
Stephen, R., K.V. Jayalakshmy & V.R. Nair 2003 Intermittent swarming of copepods in Versova Mangrove, Mumbai. Seshaiyana, ENVIS Newsletter on Estuaries, Mangroves, Coral Reefs and Lagoons
Volume: 11(1):7-9.
 
Stephen, R., S.U. Panampunnayil, T.C. Gopalakrishnan & V.N. Sankaranara 1979 Biochemical studies on zooplankton from the Laccadive Sea (Lakshadweep). Indian Journal of Marine Sciences
Volume: 8(4):257-258, tab. 1.
 
Stephens, J.A., M.B. Jordan, A.H. Taylor & R. Proctor 1998 The effects of fluctuations in North Sea flows on zooplankton abundance. Journal of Plankton Research
Volume: 20(5):943-956.
 
Stephens, K., J.D. Fulton, O.D. Kennedy & A.K. Pease 1967 Biological, chemical and physical observations in Saanich Inlet, Vancouver Island, British Columbia. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report Series (Oceanographic and Limnological)
Volume: 912:119pp.
 
Stephens, K., O.D. Kennedy & R.J. Le Brasseur 1975 Primary and secondary productivity data for Great Central Lake, 1974. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1353:1-72.
 
Stephensen, G.L., P. Hamilton, N.K. Kaushik, J.B. Robinson & K.R. Solomon 1984 Spatial distribution of plankton in enclosures of three sizes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 41(7):1048-1054, fig. 1, tabs. 1-6. (vii-1984, French summary.)
 
Stephensen, K. 1912

Report on the Malacostraca, Pycnogonida and some Entomostraca collected by the Danmark Expedition to North-East Greenland.

Meddelelser om Gronland
Volume: 45(11):501-630, pls. 29-43.
 
Stephensen, K. 1913

Gronlands krebsdyr og pycnogonider (Conspectus Crustaceorum et Pycnogonidorum Groenlandiae).

Meddelelser om Gronland
Volume: 22:1-479.
 
Stephensen, K. 1913

Account of the Crustacea and the Pycnogonida collected by Dr. V. Nordmann in the summer of 1911 from northern Strömfjord and Giesecke Lake in West Greenland.

Meddelelser om Gronland
Volume: 51(2):53-77, pls. 1-8, map.
Wilson: paper
Stephensen, K. 1917 Zoogeographical investigations of certain fjords in southern Greenland, with special reference to Crustacea, Pycnogonida and Echinodermata, including a list of Alcyonaria and Pisces. Meddelelser om GrNnland
Volume: 53:229-378, figs. 1-31, map.
Wilson: paper
Stephensen, K. 1918 Arthrochordeumium appendiculosum n. g. n. sp. A new endoparasitic copepod in the ophiurid Astrocharis gracilis Mrtsen. In: Mortensen, Th. & K. Stephensen. On a gall-producing parasitic copepod, infesting an ophiurid., vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.
Volume: 69:268-275, figs. 7-18. (23-ii-1918)
 
Stephensen, K. 1927 Crustacea from the Auckland and Campbell Islands. Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition 1914-16. XL. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening
Volume: 83:289-390, figs. 1-33. (4-x-1927)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1929

Marine parasitic, semiparasitic, and non-pelagic Crustacea Copepoda.

The Zoology of the Faroes 2, Part 1
Volume: Section 30:1-18.
Wilson: paper
Stephensen, K. 1932

Copepoda, found in ascidians from the Siberian Arctic Ocean.

Scientific Results of the Norwegian North Polar Expedition with the Maud 1918-1925
Volume: 5(14):3-4.
Wilson: paper
Stephensen, K. 1933 Crustacea and Pycnogonida. The Scoresby Sound Committee's 2nd East Greenland Expedition in 1932 to King Christian IX's Land. Meddelelser om Gronland
Volume: 104(15):1-12, pl. 1.
Wilson: paper
Stephensen, K. 1933 Some new copepods, parasites of ophiurids and echinids. Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition 1914-16, no. LXIV. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening
Volume: 93:197-213, figs. 1-7. (12-x-1933)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1935

Two crustaceans (a cirriped and a copepod) endoparasitic in ophiurids.

Danish Ingolf-Expedition
Volume: 3(12):1-18, figs. 1-10, chart. (25-ix-1935) SIL q QL435 .A3S83 1935
Wilson: paper
Stephensen, K. 1935 Some endoparasitic copepods found in echinids. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 98:223-228, figs. 1-3. (4-iii-1935)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1936 Crustacea varia. The Godthaab Expedition 1928. Meddelelser om Gronland
Volume: 80(2):1-38, figs. 1-10. (2-iii-1936)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1936

Copepoda found on Limnoria lignorum.

Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, Trondheim
Volume: New Series,1935(39):1-10. 4 figs. (6-ii-1936)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1937 Crustacea collected on the fifth Thule Expedition. Report Fifth Thule Expedition, 1921-1924. The Danish Expedition to Arctic North America in charge of Knud Rasmussen, Ph.D.
Volume: 2(9): 1-25, figs. 1-4.
 
Stephensen, K. 1937 H.J. Hansen as a carcinologist. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 100:409-417.
 
Stephensen, K. 1937 H.J. Hansen. 10 August 1855 - 26 June 1936. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening, Copenhagen
Volume: 100:v-xii.
 
Stephensen, K. 1940

Parasitic and semiparasitic Copepoda.

The Zoology of Iceland
Volume: 3(34):1-24. (25-ii-1940)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1943 The zoology of East Greenland. Marine Ostracoda, parasitic and semi-parasitic Copepoda and Cirripedia. Meddelelser om Grönland
Volume: 121(9):1-24, figs. 1-2. (27-i-1943)
Wilson: paper
Stephensen, K. 1920

Zoologen Henrik Kröyer.

Naturens Verden
Volume: 4:49-55, portraits.
 
Stephensen, K. 1923

In Memoriam Carl With.

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kjøbenhavn
Volume: 76: v-xi, portrait.
 
Stephensen, K. 1927

Georg Ossian Sars, Født 20. April 1837, Død 9. April 1927.

Naturens Verden
Volume: 11(7): 289-92, portrait.
 
Stephensen, K. 1937

H. J. Hansen. 10. August 1855—26 Juni 1936.

Naturens Verden
Volume: 1937:86-7, portrait.
 
Stephenson, R.R. & D.F. Kane 1984 Persistence and effects of chemicals in small enclosures in ponds. Archives of Environmental Contamination and Toxicology
Volume: 13(3):313-326.
 
Stepien, J.C. 1982 Zooplankton in the Weddell Sea, October-November, 1981. Antarctic Journal of the United States
Volume: 17(5):109-111, figs. 1-2.
 
Stepien, J.C., T.C. Malone & M.B. Chervin 1981 Copepod communities in the estuary of the Hudson River. Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volume: 13(2):185-195, figs. 1-3, tabs. 1-6. (viii-1981)
 
Stepputtis, D. 2006 Distribution patterns of Baltic sprat (Sprattus sprattus L.) -- causes and consequences. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Germany.
Volume: 153 pp.
 
Sterba, G. 1959 Susswasserfische aus aller Welt. Dansk Akvarieblad, Indholdsfortegnelse
Volume: December:161-166. (Argulus)
Wilson: paper
Sterba, O. 1954 Bathynella chappuisi Delachaux a jini koryski brnenskych studni. Acta Musei Moraviae
Volume: 39:164-173.
Wilson: paper
Sterba, O. 1954

Predbezna zpráva o zkoumání korýší fauny podzemních vod jižní cásti Moravského krasu.  (Preliminary news of crustacean fauna research in underground waters in southern area of Moravian Karst.)

Veskoslovenský kras
Volume: 7(8):2-4. (Czech with German, Russian and English summaries.) (Partial copy.)
Wilson: PDF
Sterba, O. 1955

Prispevek k poznání korysu nekterych krasovych vod Slovenska. Beitrag zur Kenntnis der Krebstierfauna einiger Karstgewässer in der Slowakei.

Spisy Vydávané Prírodovedeckou Fakultou Masarykovy University (Publications de la Faculté des Sciences, Université Masaryk), Czechoslovakia
Volume: 364:231-236. (our copy has page 1-4)
Wilson: paper
Sterba, O. 1955 Korysi z potoku v okolí Bystricské prehrady. Copepodes of the brooks in the near of the dam Bystricka. Prírodovedecky Sbornik Ostravskeho Kraje
Volume: 16(1):51-55, figs. 1-4, map 1. (Czech with Russian and English summaries).
Wilson: paper
Sterba, O. 1955

Prispevek k poznání buchanek (Cyclopoida) z Brnenska a jizní Moravy. Beitrag zur Kenntnis der Cyclopidenfauna der Umgebung von Brünn und aus Südmähren.

Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 19(2):354-364. (Czech with Russian and German summaries.)
Wilson: paper
Sterba, O. 1956

Vzácní a noví korysi z nasich krasovych vod. Einige seltene und neue Krustentiere in den Karstgewässern der Tschechoslowakei.

Biológia, Casopis Slovenskey Akademie Vied,Bratislava
Volume: 11(7):385-403, figs. 1-42. (Czech with German summary.)
Wilson: paper
Sterba, O. 1956 K poznání buchanky Speocyclops infernus Kiefer (Copepoda, Cyclopoidea). Zur Kenntnis der Cyclopiden-Art Speocyclops infernus Kiefer (Copepoda, Cyclopoidea). Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 20:344-349, figs. 1-12.
 
Sterba, O. 1960 Attheyella (Brehmiella) trispinosa (Brady) (Copepoda Harpacticoida) CSSR. Spisy Prírodovedecké Fakulty University v Brné (Publications de la Faculté des Sciences, Université BRNO), Czechoslovakia
Volume: 13(415):303-308, figs. 1-4.
Wilson: paper
Sterba, O. 1961 Korysi (Crustacea) i vod náplavahorníko toku Laborce. Biológia, Bratislava
Volume: 16(11):821-825, figs. 1-8. (Czech with German summary.)
Wilson: paper
Sterba, O. 1961 Klanonozci (Crustacea Copepoda) z Vihorlatskych potoku. Copepoda (Crustacea) aus den Bächen des Vihorlat-Gebirges. Biológia, Bratislava
Volume: 16(9):678-687, figs. 1-31. (Czech with German summary.)
Wilson: paper
Sterba, O. 1962 Klanonozsi (Crustacea, Copepoda) z potoku[o] Hrubeko Joseníku. Die Copepoden (Crustacea, Copepoda) aus dem Gesenkegebirge-Bächen. Prírodov. cas. slezsky
Volume: 23(1): 85-97, figs. 1-18. (Czech with Russian and German summaries).
Wilson: paper
Sterba, O. 1962 Copepoda z intersticiálnich vod náplavu[o] nekterych Slovenskych toku[o]. Copepoda aus interstitiellen Wasser einiger slowakischer Flüsse. Biológia, Bratislava
Volume: 17(12):893-901, figs. 1-3. (Czech with German summary.)
Wilson: paper
Sterba, O. 1964 Korysi (Crustacea) z vod náplavu[o] hrubéno Jeseníku. Krebstiere der Grundwässer der Gesenkeberki-Bäche. Sb. Pracé prír. Fak. palack. Univ. Olomouci (= Acta Univ. palack. Olomuc. Fac. Rer. Scient.)
Volume: 13: 283-293, figs. 1-6. (Czech with German summary).
Wilson: paper
Sterba, O. 1964 Plazivky (Copepoda Harpacticoidea) Moravy a Slovenska. eást I. Harpacticiden (Crustacea-Copepoda) von Mähren und der Slowakei. [I. Teil]. Sb. Prací prír. Fak. palack. Univ. Olomouci (= Acta Universitatis Palackianiae Olomucensis, Facultatis Rerum Scientiarium)
Volume: 16:203-321, figs. 1-90. (In Czech; summary in German.)
Wilson: paper
Sterba, O. 1964 Contribution to the typology of some subterranean waters and to their crustacean fauna. In: Problems of Speleological Research, Part II. Proceedings of the International Speleological Conference, Brno, 1964
Volume: :181-206.
Wilson: paper
Sterba, O. 1965 Plazivky (Copepoda, Harpacticoidea) Moravy a Slovenska. cást II. Harpacticiden (Copepoda, Harpacticoida) von Mähren und Slowakei, II Teil. Sb. Prací prír. Fak. palack. Univ. Olomouci (= Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium)
Volume: 19:203-313. (Czech with German summary).
Wilson: paper
Sterba, O. 1965 Über eine neue Parastenocaris-Art (Copepoda-Harpacticoidea) aus Mähren. Zoologischer Anzeiger
Volume: 175(3):204-208, figs. 1-10. (viii/ix-1965)
Wilson: paper
Sterba, O. 1967

K poznání plazivek (Copepoda, Harpacticoidea) asijské casti palearktidy. (Faunistická,, taxonomiká a zoogeografická studie). Zur Kenntnis der Harpacticiden (Copepoda, Harpacticoida) des asiatischen Teiles der Paläarktis. Eine faunistische, taxonomische und zoogeographische Studie).

Sb. Prací prír. Fak. palack. Univ. Olomouci (= Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium)
Volume: 25:251-380. (Czech with German and Russian summaries).
Wilson: paper, PDF
Sterba, O. 1968 Neue Harpacticoidea (Crustacea, Copepoda) aus dem asiatischen Teil der Paläarktis. Zoologischer Anzeiger
Volume: 180(1-2):50-68, figs. 1-55. (i/ii-1968)
Wilson: paper
Sterba, O. 1968 Príspévek k poznání klanonozcu (Crustacea, Copepoda), zoláste plazivek (Harpacticoidea), z cech. Beitrag zur Kenntnis der Copepoden (Crustacea) besonders Harpacticiden von Böhmen. Sb. Prací prír. Fak. palack. Univ. Olomouci (= Acta Univ. palack. Olomuc., Fac. Rer. Scient.)
Volume: 28 (= Biol.10): 211-234, figs. 1-9.
Wilson: paper
Sterba, O. 1968 Parastenocaris bohemica sp. n. (Harpacticoidea) aus Böhmen. Crustaceana, Supplement, Leiden
Volume: 1:61-64, figs. 1-9. (8-v-1968). (bound and filed under Crustaceana)
Wilson: paper
Sterba, O. 1969 Zur Kenntnis der Gattung Hypocamptus Chappuis 1929 (Copepoda, Harpacticoida). Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 33(3):257-264, figs. 1-42.
Wilson: paper
Sterba, O. 1969 Über die geographische Verbreitung der Harpacticiden (Copepoda: Harpacticoida) in der Tschechoslowakei. Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 33:162-173, tab. 1, map 1.
Wilson: paper
Sterba, O. 1973 Die neuen Harpacticidenarten der Gattung Nitocrella (Crustacea, Copepoda) aus Afghanistan. Zoologischer Anzeiger
Volume: 190(5-6):333-342, figs. 1-43. (v/vi-1973)
Wilson: paper
Sterba, O. 1973 Paraleptastacus caspicus sp. n. (Crustacea, Copepoda), eine neue Harpacticiden-Art aus dem Küstengrundwasser des Kaspischen Meeres. Zoologischer Anzeiger
Volume: 190(1-2):85-87, figs. 1-12 on pl. 1. (i/ii-1973)
 
Sterba, O. 1974 Parastenocaris novaki sp. n., eine neue Harpacticiden-Art (Copepoda) aus Afghanistan. (Ergebnisse der Himalaya-Expedition 'Indus-Haramosh', 1970, unternommen unter dem Schutz der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Palacky-Universität unter der Leitung von Dr. O. STERBA). Crustaceana (Leiden)
Volume: 26(2):155-156, figs. 1-7. (2-ii-1974)
Wilson: paper
Sterba, O. 1978 Stratifikation der Organismen in der Oberschicht der Sandkiessedimente unter der aktiven Stromung der Flusse. Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 42(1):60-68.
Wilson: paper
Sterba, O. & L. Schmidt 1982 Experimentele Auswertung einiger morphologischen Merkmale der Cyclopiden (Copepoda, Cyclopoida). Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 46(1):70-75, figs. 1-3, tabs. 1-2.
 
Stergiou, K.I. & V.S. Karpouzi 2002 Feeding habits and trophic levels of Mediterranean fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries
Volume: 11(3): 217-254
 
Sterk, W. 1949 Diaptomussoorten in ons land. Levende Natuur
Volume: 52(6):110-114. (vi-1949)
 
Sterley, J.A. 2008 Trophodynamics of carnivorous mesozooplankton in the region of the Subtropical Convergence within the Indian sector of the Southern Ocean, with particular emphasis on chaetognaths. M.Sc. Thesis, Rhodes University, Grahamstown, South Africa.
Volume: 65 pp.
 
Sterling, J.E., E. Carbonell, E.J. Estellés-Zanón & J. Chirivella 1995 Estudio estacional del parasitismo por Lernaea cyprinacea en la madrilla Chondrostoma toxostoma miegii (Pisces: Cyprinidae) en un afluente del río Ebro. [Seasonal study of parasitism by Lernaea cyprinacea in the madrilla Chondrostoma toxostoma miegii (Pisces: Cyprinidae) in a tributary of the Ebro River.] Proceedings of the 4th Iberian Congress of Parasitology Santiago de Compostela, Spain.
Volume: Pp. 90-91. [In Spanish.]
 
Stern, D.H. & M.S. Stern 1969 Physical, chemical, bacterial, and plankton dynamics of Lake Pontchartrain, Louisiana. Technical Reports of the Louisiana Water Resources Institute, Louisiana State University, Baton Rouge
Volume: 4:1-60.
 
Stern, G.A. & R.W. MacDonald 2005 Biogeographic provinces of total and methyl mercury in zooplankton and fish from the Beaufort and Chukchi seas: results from the SHEBA drift. Environmental Science and Technology
Volume: 39(13):4707-4713.
 
Sterner, R.W. 1989 The role of grazers in phytoplankton succession. In: Sommer, U. (ed.). Plankton Ecology. Succession in Plankton Communities. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 369pp.
Volume: :107-170.
 
Sterner, R.W. & D.O. Hessen 1994 Algal nutrient limitation and the nutrition of aquatic herbivores. Annual Review of Ecology and Systematics
Volume: 25:1-29.
 
Sterud, E. 2002 Parasites of wild sea bass Dicentrarchus labrax from Norway. Diseases of Aquatic Organisms
Volume: 48:209-212.
 
Sterud, E. & C. Appleby 1996 Parasites of common asp (Aspius aspius), bream (Abramis brama) and zander (Stizostedion lucioperca) from the River Nitelva, south-eastern Norway. Bulletin of the Scandinavian Society for Parasitology
Volume: 6(2):134-138.
 
Sterud, E. & C. Appleby 1997 Parasites of dace (Leuciscus leuciscus), ide (L. idus) and chub (L. cephalus) from south-eastern Norway. Bulletin of the Scandinavian Society for Parasitology
Volume: 7(2):19-24.
 
Sterza, J.M. 2002 Composiçao, abundância e distribuiçao espaço-temporal do zooplâncton relacionadas com a hidroquímica no sistema estuarino baía de Vitória/canal de passagem, Vitória, ES. Dissertaçao de Mestrado (Biociências e Biotecnologia), Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brazil.
No Volume Data Available
 
Sterza, J.M. 2006 Variação espaço-temporal do zooplâncton relacionadas com a hidroquímica no estuário do rio Paraiba do Sul, RJ. Tese de Doutorado, [Spatial-temporal variation of the zooplankton related to the hydrochemistry in the estuary of the Paraiba do Sul River, RJ.] Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brazil.
Volume: [In Portuguese; abstract in English.]
 
Sterza, J.M. & L.L. Fernandes 2006 Zooplankton community of the Vitória Bay estuarine system (southeastern Brazil). Characterization during a three-year study. Brazilian Journal of Oceanography
Volume: 54(2/3):95-105.
 
Sterza, J.M., A.R.C. Ovalle & L.F. Loureiro-Fernandes 2008 Zooplankton distribution and abundance related to the hydrochemistry in a tropical bay (south-east Brazil). Cahiers de Biologie Marine
Volume: 49(3):229-246.
 
Sterza, J.M., M.S. Suzuki & A. Taouil 2002 Resposta do zooplâncton à adiçao de nutrientes inorganicos (N e P) em mesocosmos na lagoa do Açu, Campos dos Goytacazes / Sao Joao da Barra, RJ. Acta Limnologica Brasiliensia
Volume: 14(2):87-94.
 
Steudel, N.U. 1970 Scutellidium longicauda paranaense n. subsp. do litoral brasileiro (Crustacea). Boletim da Universidade Federal do Paraná, Zoologia
Volume: 3(10):225-232. (i.1970)
 
Steuer, A. 1895 Sapphirinen des Mittelmeeres und der Adria. Berichte der Commission für Erforschung des Östlichen Mittelmeeres. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, mat.-nat. Kl.
Volume: 62:149-176, pls. 1-4.
 
Steuer, A. 1896 Bemerkungen über die männlichen Geschlechtsorgane von Cyclops viridis und anderen Copepoden. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien
Volume: 46:242-254, pl. 5.
Wilson: paper
Steuer, A. 1897

Copepoden und Cladoceren des süssen Wassers aus der Umgebung von Triest.

Verhandlungen der k. k. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien
Volume: 47: 615-630, pl. 3.
Wilson: paper
Steuer, A. 1897 Vorlaufiger Bericht uber die pelagische Thierwelt des Rothen Meeres. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematische-naturwissenschaftliche Klasse
Volume: 106(1):1-18(407-424) + unpaginated map.
Wilson: paper
Steuer, A. 1897 Zur Anatomie und Physiologie des Corycäidenauges. Zoologischer Anzeiger
Volume: 20(535):229-232. (5-vii-1897)
Wilson: paper
Steuer, A. 1897 Liste aller bisher in Kärntens gefundenen Cladoceren und Copepoden. Carinthia II
Volume: 2(4):1-11.
Wilson: paper
Steuer, A. 1897 Die Bedeutung der Copepoden für das marine Plankton. Nat. Wochenschr.
Volume: 12:498-499.
 
Steuer, A. 1897 Ein Beitrag zur Kenntnis der Cladoceren- und Copepodenfauna Kärntens. Verhandlungen der k. k. zoologische-botanischen Gesellschaft in Wien
Volume: 47:495-541, figs. 1-6.
Wilson: paper
Steuer, A. 1897 Zur Anatomie und Physiologie des Corycaeiden-Auges. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie
Volume: 11:1-12, fig. 1, pl. 1. (20-xii-1897)
Wilson: paper
Steuer, A. 1898 Die Entomostraken der Plitvicerseen und des Blata-Sees (Croatien), gesammelt von Dr. R. Sturany (1895). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie B, Botanik und Zoologie
Volume: 13:159-188, figs. 1-8, pls. 6-8.
Wilson: paper
Steuer, A. 1898 Sapphirinen des Rothen Meeres. Expedition S.M. Schiff 'Pola' in das Rothe Meer, nördliche Hälfte (Oktober 1895 - Mai 1896). Zoologische Ergebnisse VII. Denkschriften der Akademie der Wissenschaften zu Wien, Mathematische-Naturwissenschaftliche Klasse
Volume: 65:423-431, map.
Wilson: paper
Steuer, A. 1898 Über die Nahrung unserer Süsswasserfische. Mittheilungen des Oesterrreichischen Fischerei-Vereines
Volume: 18(5): 1-4.
 
Steuer, A. 1900

Das Zooplankton des 'alten Donau' bei Wien.

Biologisches Zentralblatt, Leipzig
Volume: 20(1):25-32, fig. 1. (1-i-1900)
Wilson: paper
Steuer, A. 1900

Die Diaptomiden des Balkan, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Diaptomus vulgaris Schmeil.

Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturw, Klasse
Volume: 109, Abt. 1: 315-335, figs. 1-3, pls. 1-2, map 1.
Wilson: paper, PDF
Steuer, A. 1900 Mittheilungen über einige Diaptomiden Oesterreichs. Verhandlungen der k. k. zoologische-botanischen Gesellschaft in Wien
Volume: 50: 304-308.
 
Steuer, A. 1901 Die Entomostrakenfauna der 'alten Donau' bei Wien. Eine ethologische Studie. Mit einem Anhang. Zur Frage über Ursprung und Verbreitung der Entomostrakenfauna des Süsswassers. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik
Volume: 15(1):1-156, figs. 1-20, pls. 1-5, maps 1-7. (30-ix-1901)
 
Steuer, A. 1902 Mittheilungen aus der k.k. zoologischen Station in Triest. No. 4. Beobachtungen über das Plankton des Triester Golfes im Jahre 1901. Zoologischer Anzeiger
Volume: 25(671):369-372, tab. 1. (19-v-1902)
 
Steuer, A. 1902 Mittheilungen aus der k.k. zoologischen Station in Triest. No. 5. Quantitative Planktonstudien im Golf von Triest. Zoologischer Anzeiger
Volume: 25(671):372-375, tab. 2. (19-v-1902)
 
Steuer, A. 1902 Mittheilungen aus der k.k. zoologischen Station in Triest. No. 6. Mytilicola intestinalis n. gen. n. sp. aus dem Darme von Mytilus galloprovincialis Lam. (Vorläufige Mittheilung). Zoologischer Anzeiger
Volume: 25(680):635-637, figs. 1-2. (1-ix-1902)
Wilson: paper
Steuer, A. 1903 Mittheilungen aus der K.K. zoologischen Station in Triest. Nr. 8. Beobachtungen über das Plankton des Triester Golfes im Jahre 1902. Zoologischer Anzeiger
Volume: 27(5):145-148. (22-xii-1903)
 
Steuer, A. 1903 Mytilicola intestinalis n. gen. n. sp. Arbeiten des Zoologischen Institut der Universität Wien
Volume: 15:1-46, pls. 1-5.
Wilson: paper
Steuer, A. 1904 Copepoden der Valdivia-Expedition. Zoologischer Anzeiger
Volume: 27(19):593-598, figs. 1-4. (3-vi-1904)
Wilson: paper
Steuer, A. 1906 Einiges über die Copepoden der Valdivia Expedition. Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Arzte
Volume: 77(2)(1): 204-205.
 
Steuer, A. 1906 Über das Kiemenfilter und die Nahrung adriatischer Fische. Verhandlungen der k. k. zoologische-botanischen Gesellschaft in Wien
Volume: 55: 275-299, 25 text-figs.
 
Steuer, A. 1906 Bemerkungen über den Köder beim Sardellenfang in der Adria. Österreichische Fischerei-Zeitung
Volume: 1905(2): 6 pages
 
Steuer, A. 1907 Die Sapphirinen und Copilien der Adria. Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali, Trieste
Volume: 24:159-166.
Wilson: paper
Steuer, A. 1907 Neuere Arbeiten über Plankton, mit besonderer Berücksichtigung des Zooplanktons. Verhandlungen der k. k. zoologische-botanischen Gesellschaft in Wien
Volume: 57: 40-62.
 
Steuer, A. 1907

Copepoden der Valdivia-Expedition. (Zweiter Beitrag).

Zoologischer Anzeiger
Volume: 31(26):897-902, figs. 1-2, map 1. (9-vii-1907)
Wilson: paper
Steuer, A. 1910 Planktonkunde. B.G. Teubner, Leipzig & Berlin
Volume: 1-723, figs. 1-361, pl. 1.
 
Steuer, A. 1910 Biologisches Skizzenbuch für die Adria. B.G. Teubner, Leipzig & Berlin
Volume: :1-82, figs. 1-80.
 
Steuer, A. 1910 Adriatische Planktoncopepoden. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturw, Klasse
Volume: 119, Abt. 1: 1005-1039, figs. 1-6. (xi-1910).
Wilson: paper
Steuer, A. 1910 Plankton-Copepoden aus dem Hafen von Brindisi. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturw, Klasse
Volume: 119, Abt. 1: 591-598, figs. 1-6.
Wilson: paper
Steuer, A. 1911 Leitfaden der Planktonkunde. B.G. Teubner, Leipzig & Berlin
Volume: 382pp., 1 tab.
 
Steuer, A. 1912 Bemerkungen zu den beiden fur die Adria neuen Harpacticoiden. Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien
Volume: 62:64-66.
 
Steuer, A. 1912 Einige Ergebnisse der VII. Terminfahrt S.M.S. Najade im Sommer 1912 in der Adria. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 5: 551-570, figs. 1-14.
Wilson: paper
Steuer, A. 1912

Phaeoplanktonische Copepoden aus der südlichen Adria.

Verhandlungen der k. k. zoologische-botanischen Gesellschaft in Wien
Volume: 62: 64-69, figs. 1-5.
Wilson: paper
Steuer, A. 1913 Ziele une Wege biologischer Mittelmeerforschung. Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Arzte
Volume: 1913:3-30 + unpaginated plate.
Wilson: paper
Steuer, A. 1913 Vorläufiger Bericht über das adriatische Zooplankton während der VI. Terminfahrt (17/V bis 13/VI.1912). Jber. Ver. Förd. naturw. Erforsch. Adria
Volume: 9: 12-20, figs. 1-5.
 
Steuer, A. 1913 Ziele une Wege biologischer Mittelmeerforschung. Naturwissenschaften
Volume: 47:1151-1156, 10 figs.
 
Steuer, A. 1915 Horizontale und vertikale Verteilung der Copepoden nach den Ergebnissen der deutschen Tiefsee-Expedition. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 7: 205-213, figs. 1-5.
Wilson: paper
Steuer, A. 1915 Revision der Gattung Acartia Dana. (Copepoden der Valdivia Expedition.) Zoologischer Anzeiger, Leipzig
Volume: 45(9):392-397, figs. 1-6. (4-v-1915)
Wilson: paper
Steuer, A. 1917 Über eine Lokalrasse der Acartia (Odontacartia) pacifica Steuer von den Aru-Inseln. Abhandlungen Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft
Volume: 35(3): 255-257, figs. 1-6.
Wilson: paper, PDF
Steuer, A. 1923 Bausteine zu einer Monographie der Copepodengattung Acartia. 1. Die Arten der Gattung Acartia Dana. 2. Die Grösse der Hochsee-Acartien in ihrer Abhängigkeit von der Dichte des Meerwassers. Arbeiten aus dem Zoologischen Institut der Universität Innsbruck
Volume: 1(5):91-144 (separate: 1-56), figs. 1-179, pls. 1-5, maps 1-6. [dated 1924]
Wilson: paper, PDF
Steuer, A. 1925 Rassenbildung bei einem marinen Plankton-Copepoden. Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie
Volume: 125:91-101, figs. 1-5.
Wilson: paper
Steuer, A. 1926 Revision der Copepodengattung Tortanus Giesbr. Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali, Trieste
Volume: 29:49-69.
Wilson: paper
Steuer, A. 1926 Copepoda(3): Cephalophanes G.O. Sars 1907 der Deutschen Tiefsee Expedition. Systematik und Verbreitung der Gattung. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition 'Valdivia'
Volume: 23:179-191, figs. 1-18.
Wilson: paper
Steuer, A. 1926 Das Auge des Tiefseecopepoden Cephalophanes. Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft (= Zoologischer Anzeiger, Supplementband 2)
Volume: 1926:214-215, fig. 1.
 
Steuer, A. 1928 Über das sog. Leuchtorgan des Tiefsee-Copepoden Cephalophanes G.O. Sars. Arbeiten aus dem Zoologischen Institut der Universität Innsbruck
Volume: 3(1):1-16, pls.1.
Wilson: paper
Steuer, A. 1928 Zur faunistischen Charakterisierung des Sudafrikanischen Mischgebietes. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 20(3/4):217-220.
Wilson: paper
Steuer, A. 1928 Über Ellobiopsis chattoni Caullery 1910, einen ectoparasitischen Flagellaten mariner Copepoden. Archiv für Protistenkunde
Volume: 60:501-510, figs. 1-10.
Wilson: paper
Steuer, A. 1928 Zur Systematik der Karpfenlausse. Tiroler Fischer
Volume: 3(1):2 unnumbered pages.
Wilson: paper
Steuer, A. 1928 Über eine neue Paracineta aus dem Südatlantik. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturw, Klasse
Volume: 137(5-6), Abt. 1: 297-301, figs. 1-5.
Wilson: paper
Steuer, A. 1928 On the geographical distribution and affinity of the appendiculate trematodes parasitizing marine plankton copepods. Journal of Parasitology
Volume: 15:115-120.
Wilson: paper
Steuer, A. 1929 Die Arten der Copepodengattung Acartia in der mediterranen Provinz. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturw, Klasse
Volume: 138, Abt. 1: 497-516, figs. 1-5.
Wilson: paper
Steuer, A. 1931 Grössen- und Formvariation der Plankton Copepoden. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturw, Klasse
Volume: 140, Abt. 1: 1-22, figs. 1-6.
Wilson: paper
Steuer, A. 1931 Neuere Arbeiten über Atlantisches Hochseeleben. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 25: 468-474, figs. 1-4.
Wilson: paper
Steuer, A. 1932 Über Ellobiopsis elongata n. sp. aus dem Südatlantik. Note dell'Istituto Italo-Germanico di Biologia Marina di Rovigno d'Istria
Volume: 5:1-6, fig. 1.
Wilson: paper
Steuer, A. 1932 Copepoda (6). Pleuromamma Giesbr. 1898 der Deutschen Tiefsee Expedition. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition 'Valdivia'
Volume: 24:1-119, fig. 1-196, maps 1-17.
Wilson: paper, PDF
Steuer, A. 1933 Bericht über die Bearbeitung der Copepodengattung Pleuromamma Giesbr. 1898 der Deutschen Tiefsee-Expedition 'Valdivia'. Thalassia
Volume: 1(2):1-48, maps 1-17.
Wilson: paper
Steuer, A. 1933 Zur planmässigen Erforschung der geographischen Verbreitung des Haliplanktons, besonders der Copepoden. Zoogeographica, Jena
Volume: 1:269-302, maps 1-9.
Wilson: paper
Steuer, A. 1934 Two new copepods of the genus Acartia from Burma. Records of the Indian Museum, Calcutta
Volume: 36:335-338, pl. 5. (x-1934)
Wilson: paper
Steuer, A. 1934 Die moderne Mittelmeerforschung und das Institut für Meeresbiologie in Rovigno. Forschungen und Fortschritte
Volume: 10(9):118-119.
Wilson: paper
Steuer, A. 1935 The fishery grounds near Alexandria, 1. Preliminary report. Notes Mem. Fishery Res. Dir., Cairo
Volume: 8:1-18, figs. 1-4, charts 1-2.
Wilson: paper
Steuer, A. 1935 Postembryonalentwicklung von Rhincalanus gigas Brady. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturw, Klasse
Volume: 144, Abt. 1: 383-390, figs. 1-4.
Wilson: paper
Steuer, A. 1935 Die Copepodenfamilie der Macrosetellidae. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturw, Klasse
Volume: 144, Abt. 1: 391-399, fig. 1, maps 1-2.
Wilson: paper
Steuer, A. 1936 Die Entwicklung der deutschen marinen Planktonforschung. Naturwissenschaften
Volume: 9:129-131.
Wilson: paper
Steuer, A. 1937 Über die Verbreitung einiger südatlantischen Planktonkrebse nach den Ergebnissen der deutschen Meteor-Expedition. Forschn Fortschr.
Volume: 13(12): 151-153, figs. 1-2. (20-iv-1937).
Wilson: paper
Steuer, A. 1937 Über die Artberechtigung von Harpacticus nicaeensis Claus. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturw, Klasse
Volume: 146:217-225.
Wilson: paper
Steuer, A. 1937 Revision der Harpacticoiden-Gattung Metis Philippi. Note dell'Istituto Italo-Germanico di Biologia Marina di Rovigno d'Istria
Volume: 2(8):1-19, figs. 1-9, map 1.
 
Steuer, A. 1939 Über Ergasilus nanus van Beneden. Note dell'Istituto Italo-Germanico di Biologia Marina di Rovigno d'Istria
Volume: 2(13):1-8, figs. 1-6.
Wilson: paper
Steuer, A. 1940 Über eine neue Ectinosoma-Art (Copepoda Harpacticoida) aus dem Mittelmeer. Zoologischer Anzeiger
Volume: 132(5-6):124-130, figs. 1-10. (15-xi-1940)
Wilson: paper
Steuer, A. 1940 Über einige Copepoda Cyclopoida der mediterranen Amphioxussande. Note dell'Istituto Italo-Germanico di Biologia Marina di Rovigno d'Istria
Volume: 2(17):1-27, figs. 1-14.
Wilson: paper
Steuer, A. 1941 Die mediterrane Harpacticoiden-Gattung Bradyellopsis Brian. Note dell'Istituto Italo-Germanico di Biologia Marina di Rovigno d'Istria
Volume: 2(18):1-16, figs. 1-25.
 
Steuer, A. 1942 Ricerche idrobiologiche alle foci de Nilo. Memorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
Volume: 1:85-106, figs. 1-21, pls. 1-2.
 
Steuer, A. 1943 Variabilität und Verbreitung einiger Copepoda Harpacticoida der Gattungen Ameira und Mesochra aus dem östlichen Mittelmeer (Alexandrien). Thalassia
Volume: 6(1):1-19, figs. 1-8.
 
Steuer, A. & E. Hentschel 1937 Die Verbreitung der Copepoden Gattungen Sapphirina, Copilia, Miracia, Pleuromamma, Rhincalanus und Cephalophanes im südatlantischen Ozean. Nachtrag über die Verteilung von Pleuromamma und Rhincalanus auf Vertikalschnitten. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Expedition auf dem Forschungs-und Vermessungsschiff 'Meteor' 1925-1927.
Volume: 12(2):101-163, figs., maps 1-85.
Wilson: paper
Stevcic, Z. 1965 Contribution à la connaissance des organismes étrangers dans la cavité branchiale du crabe Maja squinado (Herbst). Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 18(1): 179-180.
 
Stevcic, Z. 1968 Parasiten und Kommensalen des Brutraumes der Seespinne (Maja squinado Herbst). Thalassia Jugoslavica
Volume: 4:5-10.
 
Steven, G.A. 1949

Contributions to the biology of the mackerel Scomber scombrus L. II. A study of the fishery in the south-west of England, with special reference to spawning, feeding, and ‘fishermen's signs’.

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 28(3):555-581.
 
Stevens, C.J. 1998 Pigment destruction and degradation by North Atlantic copepods with different long-term feeding histories. M.Sc. Thesis, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia.
No Volume Data Available
 
Stevens, C.J. 2003 Lipid-based assessments of omnivory in arctic copepods. Ph.D. Thesis, Memorial University of Newfoundland, St. Johns, Newfoundland, Canada
Volume: 209 pp.
 
Stevens, C.J. & E.J.H. Head 1998 A model of chlorophyll a destruction by Calanus spp. and implications for the estimation of ingestion rates using the gut fluorescence method. Marine Ecology Progress Series
Volume: 171:187-198. (1.x.1998)
 
Stevens, C.J., D. Deibel & C.C. Parrish 2004 Species-specific differences in lipid composition and omnivory indices in Arctic copepods collected in deep water during autumn (North Water Polynya). Marine Biology
Volume: 144(5):905-915.
 
Stevens, C.J., D. Deibel & C.C. Parrish 2004 Incorporation of bacterial fatty acids and changes in a wax ester-based omnivory index during a long-term incubation experiment with Calanus glacialis Jaschnov. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 303(2): 135-156.
 
Stevens, C.J., D. Deibel & C.C. Parrish 2004 Copepod omnivory in the North Water Polynya (Baffin Bay) during autumn: spatial patterns in lipid composition. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Volume: 51(11):1637-1658.
 
Stevens, C.J., E.A. Pakhomov, K.V. Robinson & J.A. Hall 2015 Mesozooplankton biomass, abundance and community composition in the Ross Sea and the Pacific sector of the Southern Ocean. Polar Biology
Volume: 38(3):275-286. 10.1007/s00300-014-1583-x MAR 2015
 
Stevens, D., A.J. Richardson & P.C. Reid 2006 Continuous Plankton Recorder Database: evolution, current uses and future directions. Marine Ecology Progress Series
Volume: 316:247-255.
 
Stevens, D.W. & M.R. Dunn 2011 Different food preferences in four sympatric deep-sea Macrourid fishes. Marine Biology, Berlin
Volume: 158(1):59-72.
 
Stevens, P.H. 1998 The effects of completely-connected lattices on small-sample spatial autocorrelation hypothesis testing. M.Sc. Thesis, University of Illinois at Springfield, Springfield, Illinois, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Stevens, P.H. & D.G. Jenkins 2000 Analyzing species distributions among temporary ponds with a permutation test approach to the join-count statistic. Aquatic Ecology
Volume: 34:91-99.
 
Stevenson, J.A. 1933 The daily vertical distribution in St. Croix River zooplankton. Manuscript Reports of the Fisheries Research Board of Canada
Volume: 198:1-8.
 
Stevenson, K. 1913 Account of the Crustacea and Pycnogonida collected by Dr. V. Nordmann in summer of 1911 from northern Strömfjord and Giesecke Lake in W. Greenland. Meddelelser om Gronland
Volume: 51:55-77.
 
Stevenson, L.H. & R.R. Colwell (eds.) 1973 Estuarine microbial ecology. Belle W. Baruch Library in Marine Science, University of South Carolina Press, Columbia
Volume: 1:1-536.
 
Stewart, A.R., M.K. Saiki, J.S. Kuwabara, C.N. Alpers, M. Marvin-DiPasquale & D.P. Krabbenhoft 2008 Influence of plankton mercury dynamics and trophic pathways on mercury concentrations of top predator fish of a mining-impacted reservoir. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences / Journal Canadien des Sciences Halieutiques et Aquatiques
Volume: 65(11):2351-2366.
 
Stewart, A.R., S.N. Luoma, C.E. Schlekat, M.A. Doblin & K.A. Hieb 2004 Food web pathway determines how selenium affects aquatic ecosystems: a San Francisco Bay case study. Environmental Science and Technology
Volume: 38(17):4519-4526.
 
Stewart, B., K. Strehlow & J. Davis 2009 Impacts of deep open drains on water quality and biodiversity of receiving waterways in the Wheatbelt of Western Australia. Hydrobiologia
Volume: 619(1):103-118.
 
Stewart, B.A. & B.R. Davies 1986 Effects of macrophyte harvesting on invertebrates associated with Potamogeton pectinatus L. in the Marina Da Gama, Zandvlei, western Cape. Transactions of the Royal Socieity of South Africa
Volume: 46(1):35-49.
 
Stewart, D.B. 1992 A bibliography of freshwater biota and limnology of the District of Keewatin and Melville Peninsula, NWT. Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 1846:1-18.
Wilson: paper
Stewart, D.B. & L.M.J. Bernier 1983 An aquatic resource survey of King William and Victoria Islands, and the northeastern District of Keewatin, Northwest Territories. Lands Director of Environment Canada and Northern Environments, Director of Indian and Northern Affliations, Background Report
Volume: 3:127pp.
 
Stewart, D.B. & L.M.J. Bernier 1999 Common Parasites, Diseases and Injuries of Freshwater Fishes in the Northwest Territories and Nunavut. Arctic Biological Consultants for the Canada Department of Fisheries and Oceans, Central and Arctic Region, Winnipeg
Volume: 41 pp.
 
Stewart, F.H. 1911 List of the aquatic animals hitherto recorded from the province of Tsang and ü in central Tibet, with a table showing their geographical distribution. Records of the Indian Museum, Calcutta
Volume: 6:67-72.
 
Stewart, G.L.Y.C. 1989 The role of the colonization by a herbivore Daphnia pulex on the zooplankton community of tropical Lake Yure (Honduras), 1980-1986. Ph.D. Thesis, University of California-Davis, Davis, California, U.S.A.
Volume: 239 pp.
Wilson: paper
Stewart, G.M. & N.S. Fisher 2003 Erratum: Bioaccumulation of polonium-210 in marine copepods. Limnology and Oceanography
Volume: 48(4):1720.
 
Stewart, G.M. & N.S. Fisher 2003 Bioaccumulation of polonium-210 in marine copepods. Limnology and Oceanography
Volume: 48(5):2011-2019.
 

All Other Pages


[ TOP ]