Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 70189 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Pavlova, E.V. 1988 Methodological and theoretical analysis of studies on energetic metabolism in planktonic animals. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 35(1):45-54.
Wilson: paper
Pavlova, E.V. 1994 Stanovlenie fiziologicheskikh issledovanii i izuchenie dykhaniya morskikh planktonnykh organizmov v Institute Biologii Yuzhnykh Morei. (Ongoing research in physiology and respiration of marine plankton organisms.) In: Konovalov, S.M. (ed.). Morskie Biologicheskie Issledovaniya, Natsionalnaya Akedemiya Nauk Ukrainy, Sevastopol
Volume: :112-133.
 
Pavlova, E.V. 1994 Diel changes in copepod respiration rates. In: Ferrari, F.D. & B.P. Bradley (eds.). Ecology and Morphology of Copepods. Developments in Hydrobiology 102, Hydrobiologia
Volume: 292/293:333-339, fig.1-5.
Wilson: paper
Pavlova, E.V. 1998 Peculiarities of marine copepod respiration. In: Proceedings and Abstracts of the 4th International Crustacean Congress, Amsterdam, 20-24 July 1998
Volume: :84-85. [abstract]
Wilson: paper
Pavlova, E.V. 2006 Movement and Energy Metabolism of Marine Planktonic Organisms. Universities Press, Hyderabad, India
Volume: 216 pp. ISBN 81 7371 495 9. (English translation of 1987 monograph.)
 
Pavlova, E.V. & A.A. Shmeleva 2010

Two new copepods of the genus Acartia (Copepoda, Calanoida, Acartiidae) from the coastal sea of the south-western Crimea (Black Sea).

Vestnik Zoologii
Volume: 44(2):99-106. [In English; abstract in Russian.]
Wilson: paper, PDF
Pavlova, E.V. & D.M. Vityuk 1967 O Soderzhanii Nekotorykh Khimicheskikh Komponentov V Tele Kopepod Adriaticheskogo Morya. (On the Contents of Some Chemical Components in the Body of Copepods in the Adriatic Sea) In: Biologiya i Raspredelenie Planktona Yuzhnykh Morei. (Biology and Distribution of Plankton in the Southern Seas). Akad. Nauk SSSR, Okeanogr. Kom.
Volume: :90-94, tabs. 1-3. (Russian.)
Wilson: paper
Pavlova, E.V. & L.V. Tsareva 1975 Dvizhenie Calanus helgolandicus (Claus) po dannym kinos'emki. (The movement of Calanus helgolandicus (Claus) according to cine film data.) Elementy Energeticheskogo Balansa Morskikh Bespozvonochnykh. (Elements of Energetic Balance in Marine Invertebrates). Biologiya Morya, Kiev
Volume: 33:64-68.
Wilson: paper
Pavlova, E.V. & L.V. Tsareva 1976 Vliyanie razmera sosuda na dvigatel'nuyu aktivnost' Calanus helgolandicus Claus i Pleurobrachia rhodopis Chun. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 37:61-68, figs. 1-4, tabs. 1-4. (11-V-1976, Russian)
 
Pavlova, E.V. & L.V. Tsareva 1977 Raspredelenie i pavedenie mir planktona v svyazi mikrostrukturoi vod. Kiev
Volume: :77-84.
 
Pavlova, E.V. & N.I. Minkina 1982 Estimation of basal energy metabolism in marine copepods. Doklady Akademii Nauk SSSR
Volume: 265(4):1017-1019. Translated In: Doklady (Proc.) Acad. Sci. USSR (Biol. Sci.) 265(1-6): 406-408 (1983).
 
Pavlova, E.V. & N.I. Minkina 1986 Udel'noe dykhanie morskikh planktonnykh zhivotnykh prirazno podvizhnosti. Specific respiration of marine planktonic animals at varying mobility. Zh. Obshch. Biol.
Volume: :121-134, figs.3-4, tab.1-5
 
Pavlova, E.V. & N.I. Minkina 1987 Specific respiration of marine planktonic animals at varying mobility. Zh. Obshch. Biol.
Volume: 48(1):92-104. (Russian with English summary.)
 
Pavlova, E.V. & N.I. Minkina 1988 Sootnoshenie obshchego i osnovnogo energeticheskogo obmena u morskikh kopepod. E Vses. konf. po mor. biol., Sevastopol', 18-20 okt., 1988:Tez. dokl. Ch. 1. -Kiev
Volume: 58 (Vide:Ref. Zh., Biol./04D 1991(4):21, no. 187.)
 
Pavlova, E.V. & T.A. Melnik 1981 Intensivnost' Obshchego Obmena U Nekotorykh Planktonnykh Rakoobraznykh Tropicheskoi Chasti Indiiskogo Okeana. Intensity of Total Metabolism in Certain Planktonic Copepods in the Indian Ocean Tropical Part. Ekologiya Morya
Volume: 5:49-61, figs. 1-2, tabs. 1-7. (20-iv-1981, Russian with English Summary).
 
Pavlova, E.V., A.L. Morozova, R. Gaudy & V.Y. Shchepkin 1987 Biochemical substrates expenses and respiration at short-term starvation of marine planktonic animals. IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer), Actes Colloques
Volume: 5:85-92.
 
Pavlova, E.V., A.L. Morozova, R. Gaudy & V.Y. Shchepkin 1989 Application of biochemical substrates and respiration during short, term starvation of small planktonic Crustacea. Ekologiya Morya
Volume: 33:41-46.
 
Pavlova, E.V., T.S. Petipa & Y.I. Sorokin 1971

The role of bacterioplankton in the diet of marine pelagic organisms.

In: Function of Marine Pelagic organisms of Ocean's tropical regions. Academy of Science of USSR Oceanology Institute, Nauka, Moscow
Volume: :142-151.
Wilson: paper
Pavlova, E.V., V.P. Parchevskii & A.V. Prazukin 1982 Izuchenie Kharaktera Lokomotsii U Morsikh Kopepod S Pomoshch'yu Metoda Glavnykh Komponent V Laboratornykh Usloviyakh. Studies in Locomotion Character in Marine Copepods by the Basic Components Method under Laboratory Conditions. Ekologiya Morya
Volume: 11:42-53, figs. 1-3, tabs. 1-4. (10-Xii-1982, Russian with English Summary).
 
Pavlova, I.A. 1957 The parasites of Coregonus lavaretus which have become acclimatized in Sevan Lake. In: Petrushevsky, G.K. (ed.). Parasites and Diseases of Fish. Translation Israel Prog. Scient. Trans.
Volume: :154-159, tabs. 1-2. (Orig. Ref.: Izv. Vses. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rechn. Ryb. Khoz., 42).
 
Pavlova, M.V. 1973 No Title Available In: Turdakov, A.F. (ed.). Ichthyol. Hydrobiol. Res. Kirgiza
Volume: :12-22, 82-92.
 
Pavlova, Y.V. & Y.B. Melnikova 2006 Changes in the quantitative indices of development of viable zooplankton of Sevastopol Bay in 1998-1999 (Crimea, the Black Sea). Hydrobiological Journal
Volume: 42(2):3-12.
 
Pavlovskaya, I.E. Bykhovskaya, vide: Bykhovskaya (-Pavlovskaya), I.E. 1979 Vozrastnye Osobennosti Potrebleniya I Usvoenoya Pishchi Veslonogim Rachkom Euchaeta marina. Age Peculiarities of Food Consumption and Assimilation by Euchaeta marina In: Ekosistemy Pelagiali Atlanticheskogo Okeana i Morei Sredizemnomorskogo Basseina. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 49:92-99, figs. 1-5, tab. (23-X-1979, Russian with English Summary).
 
Pavlovskaya, T.V. 1979 Age peculiarities of food consumption and assimilation by Euchaeta marina. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 49:92-99.
 
Pavlovskaya, T.V. 1985 Microzooplankton of the north-western part of the Indian Ocean. Ekologiya Morya
Volume: 19:67-78. (Russian with English summary.)
 
Pavlovskaya, T.V. & A.J. Zesenko 1986 Rate of consumption and utilization of natural microzooplankton by mass-occurring copepods of the Indian Ocean. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 32(3-4):457-471. (For 1985.)
 
Pavlovskaya, T.V. & A.L. Morozova 1981 Izuchenie Energeticheskogo Balansa I Dinamiki Glikogena U Scolecithrix danae (Lubbock) V Usloviyakh Raslichnykh Rezhimov Pitaniya. Study of Energy Balance and Glycogen Dynamics in Scolecithrix danae (Lubbock) under Conditions of Different Food Regimes. Ekologiya Morya
Volume: 5:76-82, fig., tabs. 1-3. (20-iv-1981, Russian with English Summary).
 
Pavlovskaya, T.V. & A.Y. Zesenko 1986 (Feeding of zooplankton on natural microplankton.) In: Petipa, T.S. (ed.). Ekologicheskie sistemy v aktivnykh dinamicheskikh zonakh indiiskogo okeana. (Ecological systems in active dynamic zones of the Indian Ocean.) Naukova Dumka, Kiev. 199pp.
Volume: :122-133. (In Russian.)
 
Pavlovskaya, T.V. & A.Y. Zesenko 1987 Zooplankton nutrition study under conditions close to natural with the use of radioactive phosphorus. IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer), Actes Colloques
Volume: 5:119-127.
 
Pavlovskaya, T.V. & A.Ya. Zesenko 1986 Feeding of zooplankton on natural microplankton. In: Petipa, T.S. (ed.). Ekologicheskie sistemy v aktivnykh dimanicheskikh zonakh indiiskogo okeana. [Ecological systems in active dynamic zone of the Indian Ocean] Naukova Dumka, Kiev:1-199, figs. (Russian).
Volume: :122-133.
 
Pavlovskaya, T.V. & A.Ya. Zesenko 1986 Rate of consumption and utilization of natural microzooplankton by mass-occurring copepods of the Indian Ocean. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 32(3-4):457-471, fig. 1, tabs. 1-5. (Russian summary.)
 
Pavlovskaya, T.V. & A.Ya. Zezenko 1987 Zooplankton nutrition study under conditions close to natural with the use of radioactive phosphorus. IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer), Actes Colloques
Volume: 5:119-127.
 
Pavlovskaya, T.V. & G.A. Pechen 1971 Infuzorii kakpishcha dlya nekotorykh massovykh vidov morskikh planktonnykh zhivotnykh. Infusoria as food of some mass species of marine planktonic animals. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 50(4):633-640, fig. 1, tabs. 1-4. (9-iii-1971, Russian with English summary.)
 
Pavlovskaya, T.V. & G.A. Pechen-Finenko 1975 Sravnitel'naya Otsenta Roli Zhivogo I Mertvogo Organicheskogo Veshchestva V Pitanii Pseudocalanus elongatus (Boeck). (A Comparative Estimation of the Role of Living and Dead Organic Substances in the Food of Pseudocalanus elongatus (Boeck)) In: Biodinamicheskie Protsessy V Pelagiali Morya. (Biodynamic Processes in the Pelagial of the Sea)., Biol. Morya, Kiev
Volume: 34: 65-70, figs. 1-3. (20-VIII-1975, Russian).
 
Pavlovskaya, T.V. & G.I. Abolmasova 1981 Energeticheskii Balans U Massovykh Vidov Rakoobraznykh Indi`'iskogo Okeana. Energy Balance in Copepods Mass Species from the Indian Ocean. Ekologiya Morya
Volume: 5:65-76, fig. 1, tabs. 1-6. (20-iv-1981, Russian with English Summary).
 
Pavlovskaya, T.V. & O.V. Kosikhina 1979 Balans Energii I Massovykh Vidov Kopepod Yuzhno Atlanticheskogo Antitsiklonicheskogo Krugovorota. Energy balance in mass species of copepods of the South Atlantic Anticyclonic Circulation. Biologiya Morya, Kiev
Volume: 49:102-108, figs. 1-4, tab. (23-X-1979, Russian with English Summary).
 
Pavlovskaya, T.V. & V.V. Trusevich 1991 Studies of zooplankton nutrition in active dynamic zones of the tropic Atlantic. Ekologiya Morya
Volume: 37:8-14.
 
Pavlovskaya, T.V., A.Y. Zesenko & G.A. Finenko 1982 Primenenie Radioaktivnykh Izotopov Fosfora Dlya Izucheniya Skorosti Potrebleniya Estestvennogo Mikroplanktona Zooplanktonom. Application of Radioactive Phosphorus Isotopes to Study the Rate of Zooplankton Consumption of Natural Microplankton. Ekologiya Morya
Volume: 11:73-79, figs. 1-2, tabs. 1-2. (10-xi-1982, Russian with English Summary).
 
Pavlovskaya, T.V., A.Y. Zesenko & G.A. Finenko 1982 Application of radioactive phosphorus isotopes to study the rate of zooplankton consumption of natural microplankton. Ekologiya Morya
Volume: 11:73-79.
 
Pavlovsky, E.N. (ed.) 1962 Opreditely Parazitov Presnovodnykh Rby SSSR. Akademiya Nauk SSSR, Moscow-Leningrad. (Translated 1964, as Key to Parasites of Freshwater Fish of the U.S.S.R. Office of Technical Services, United States Department of Commerce, Washington, DC. viii+ 919pp. TT64-11040)
Volume: 919pp.
 
Pavlyuk, O.N. 1984 Diurnal migrations of meiofauna in the sediments of a sand-bank of the Popov Island, the Sea of Japan. Biologiya Morya, Vladivostok / Russian Journal of Marine Biology
Volume: 5:64-65.
 
Pavlyuk, O.N. 2004 Meiobenthos of bays of Furugelm Island and Sivuchya Bight (Peter the Great Bay, Sea of Japan). Russian Journal of Marine Biology / Biologiya Morya
Volume: 30(3):151-158.
 
Pavlyuk, O.N. & J.A. Trebukhova 2005 Composition and distribution of meiobenthos in Amursky Bay (Peter the Great Bay, the East Sea). Ocean Science Journal
Volume: 40(3):119-126.
 
Pavlyuk, O.N., J.A. Trebukhova & E.N. Chernova 2005 The meiobenthos in the area of Japanese Scallop cultivation in Minonosok Bay (Peter the Great Bay, Sea of Japan). Russian Journal of Marine Biology
Volume: 31(5):279-287.
 
Pavlyutin, A.P. & A.P. Ostapenya 1975 Udel'nye Skorosti Nakopleniya Ugleroda Ozernym Planktonom Pri Pitanii Zhivoi I Mertvoi Pishchei. Specific Rate of Carbon Assimilation by Lake Plankton When Feeding on Living and Dead Food. Inf. Byul. Biol. Vnutr. Vod.
Volume: 28: 31-33, figs. 1-2. (28-X-1975, Russian).
 
Pavoni, M. 1969 The determination of the biomass and the nitrogen content of plankton and its practical application. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 17:987-997, figs. 1-5, tab. 1. (xi-1969)
 
Pavshtiks, E.A. 1956 Seasonal Changes in Plankton and Feeding Migrations of Herring. Trudy Polyar. Nauchno-Issled. Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 9: 93-145. (Translation in: Spec. Scient. Rep. U.S. Fish Wildl. Serv., Fish., 327: 77-139a, figs. 1-14).
 
Pavshtiks, E.A. 1958 Plankton Survey from the Norwegian Sea in 1956. In: Plankton. Distant Northern Seas. Annales Biologiques, Copenhagen
Volume: 13:40-41, tab. 8. (ii-1958)
 
Pavshtiks, E.A. 1960 Osnovnye zakonomernosti razvitiya planktona v Norvezhskom i Grenlandskom Moryakh. (Main regularities in the plankton development in the Norwegian and Greenland Seas.) In: Marti, Yu.Yu. (ed.). Sovetskie Rybokhozyaistvennye Issledovaniya V Moryakh Evropeiskogo Severa. Vses. Nauchno-Issled Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: :155-171, figs. 1-6, tabs. 1-6. (23.viii.1960, Russian with English Summary).
 
Pavshtiks, E.A. 1960 O Kormovoi Baze Sel'di V Norveshskom I Grenlandskom Morya. On the Feeding Base of Herring in the Norwegian and Greenland Seas In: Trudy Soveshchaniya po Biologicheskim Osnovam Okeani Cheskogo Rybolovstva. Trudy Soveshch. Ikhtiol. Kom.
Volume: 10:80-83. (22-iv-1960, Russian.)
 
Pavshtiks, E.A. 1962 Soviet plankton investigations in the Norwegian Sea, 1960. Annales Biologiques, Copenhagen
Volume: 17:80-81.
 
Pavshtiks, E.A. 1964 Mnogoletnie Nablyudeniya Za Raspredeleniem Planktona V Period Vesenne-Letnego Otkorma Sel'di V Norveshkom I Grenlandskom Moryakh (1951-1962 Gg). Long-Term Observations on the Plankton Distribution During the Periods of Spring-Summer Feeding of Herring in the Norwegian and Greenland Seas. Trudy Polyar. Nauchno-Issled. Proekt. Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 16: 151-164, figs. 1-5. (13-Xi-1964, Russian).
 
Pavshtiks, E.A. 1964 Vodovoi Sostav I Kolichestvennoe Raspredeleni E Zooplanktona V Raione Yugo-Zapadnoi Grenlandii (Devisov Proliv). Mat-Ly Sess. Uch. Soveta Pinro Po Rezul't. Issled. 1962-1963 Gg. Murmansk.
No Volume Data Available
 
Pavshtiks, E.A. 1965

Distribution of plankton and summer feeding of herring in the Norwegian Sea and on Georges Bank.

Special Publications of the International Commission on Northwest Atlantic Fisheries
Volume: 6:583-589, figs. 1-2, tabs. 1-2.
Wilson: paper
Pavshtiks, E.A. 1966 Kolichestvennoe Raspredelenie Zooplanktona V Yuzhnoi Chasti Devisova Proliva. Materialy PINRO (PINRO = N.M. Knipovich Polar Institute for Marine Fisheries and Oceanography)
Volume: 6(50): 118-122.
 
Pavshtiks, E.A. 1968

The influence of currents upon seasonal fluctuations in the plankton of the Davis Strait.

Sarsia
Volume: 34:383-392, figs. 1-6.
Wilson: paper
Pavshtiks, E.A. 1969 Vliyanie techenii na sezonnye izmeneniya v zooplanktone Devisova Proliva. Effect of streams on seasonal changes of zooplankton in Davis Strait. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(5):85-92, figs. 1-3, tab. (21-X-1969, Russian)
 
Pavshtiks, E.A. 1972

O biologicheskikh sezonakh v zooplanktone Devisova Proliva. On biological seasons in zooplankton of the Davis Strait.

In: Geograficheskaya i Sezonnaya Izmenchivost' Morskogo Planktona. Geographical and Seasonal Variability of Marine Planktonic Organisms. Issledovaniya Fauny Morei, Leningrad
Volume: 12(20):172-214, figs. 1-15, tabs. 1-12. (15-ix-1972, Russian with English Summary).
Wilson: paper
Pavshtiks, E.A. 1975 O planktone tsentral'noi chasti Arkticheskogo Basseina i nekotorykh zakonomernostyakh ego raspredeleniya. (On the plankton from the central parts of the Arctic Basin and some regularities of its distribution.) In: Otchetnaya Nauchnaya Sessiya po Itogam Rabot 1974, Goda. Scientific Session. Review of Results of Work in 1974., Tez. Dokl. Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR, 1975
Volume: :18-19. (Russian)
 
Pavshtiks, E.A. 1977 On the quantitative distribution of Derjuginia tolli (Linko) and Drepanopus bungei G.O. Sars in August-September 1973 off Novosibirsk Islands. O Kolichestvennom Raspredelenii Derjuginia tolli (Linko) I Drepanopus bungei G.O. Sars V Avguste-Septyabre 1973 G. U Novosibirskikh Ostrovov. In: Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.). Explorations of the Fauna of the Seas XIX (XXVII). Ecology of Marine Plankton Organisms. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 19(27): 115-118, fig. 1, tabs. 1-2. (25-Iv-1977, Russian with English Summary).
Wilson: paper
Pavshtiks, E.A. 1977 Seasonal changes of age composition in the copepod populations (Calanoida) in the Arctic Basin. Sezoniye Izmeneniya Vozrastnogo Sostava Populyatsii Veslonogikh Rachkov Calanoida V Arkticheskom Basseine. In: Brodsky, K.A. & N.V. Vyshkvartzeva (eds.). Explorations of the Fauna of the Seas XIX (XXVII). Ecology of Marine Plankton Organisms. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 19(27):56-73, figs. 1-8, tab. (25-Iv-1977, Russian with English Summary).
Wilson: paper
Pavshtiks, E.A. 1978 O Letnem Zooplanktona Raiona Novosibirskikh Ostromov (More Laptevykh). (On the Summer Zooplankton in the Region of Novosibirsk Islands (Laptev Sea) Morfologiya, Sistematika I Evolyutsiya Zhivotnykh., Tes. Dokl. Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR
Volume: 1978: 26-27. (14-Vii-1978, Russian).
 
Pavshtiks, E.A. 1978 Sostav I Kolichestvo Planktona V Chukotskom More V Avguste 1976 Goda. (Composition and Quantity of Plankton in Chukotsk Sea During August 1976) Morfologiya, Sistematika I Evolyutsiya Zhivotnykh., Tez. Dokl. Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR
Volume: 1978: 72-73. (14-Vii-1978, Russian).
 
Pavshtiks, E.A. 1987 Fauna veslonogikh rakoobraznykh i ee formirovanie pod vliyaniem vodnykh mass i techeni severnogo ledovitogo okeana. The fauna of copepods and its formation under the influence of the masses and currents of the Arctic Ocean. Trudy zool. Inst. Akad. Nauk SSSR
Volume: 172:46-67, figs. 1-2, tabs. 1-5. (2.xi.1987, Russian with English summary).
 
Pavshtiks, E.A. 1990 Sostav i kolichestvennoe raspredelenie zooplanktona u novosibirskikh ostrovov. Composition and quantitative distribution of the zooplankton near New Siberian islands. In: Skarlato, O.A. (ed.). Ekosistemy novosibirskogo melkovod'ya i fauna morya laptevykh i sopredel'nykh vod. Ecosystems of the New Siberian shoal and the fauna of the Laptev Sea and adjacent waters. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 37(45):89-104,, figs. 1-2, tabs. 1-5.
 
Pavshtiks, E.A. & A.F. Timokhina 1972 History of investigation on plankton in the Norwegian Sea and the main results of Soviet investigations. In: Second International Congress on the History of Oceanography. Challenger Expedition Centenary. Edinburgh, September 12 to 20, 1972. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Section B, Biological Sciences
Volume: 73:267-278, figs.1-4.
 
Pavshtiks, E.A. & L.N. Grusov 1961 Distribution of plankton in the Norwegian Sea in 1958. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, Monaco
Volume: 149:176-178, figs. 1-2. (ix-1961)
 
Pavshtiks, E.A. & M.A. Gogoleva 1964 Raspredelenie Planktona V Raione Banok Dzhordzhes Y Brauns V 1962 G. Plankton Distribution in the Area of the Georges Bank and the Browns Bank in 1962. Trudy Polyar. Nauchno-Issled. Proekt. Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 16: 25-48, figs. 1-6, tabs. 1-7. (13-Xi-1964, Russian).
 
Pavshtiks, E.A. & N.V. Vyshkvartzeva 1977 O vozrastom sostave i morfologicheskikh osobennostyakh populyatsii Calanus finmarchicus s.l. i Shlitsvergena i Zemli Frantsi-Iosifa (80ES Sh) v Sentyabre 1970 g. Age composition and morphological characters of the population of Calanus finmarchicus s.l. near Spitzbergen and Franz Josef Land (80EN.L.) in September 1970. Issledovaniya Fauny Morei
Volume: 14(22):219-236, figs. 1-13, tabs. 1-5.
Wilson: paper
Pavshtiks, E.A., T.M. Sanjonova & S.S. Drobisheva 1962 Plankton investigations carried out by the Pinro in the Icnaf area during 1960 and 1961. International Commissionn NW Atlantic Fisheries Redbook
Volume: 1962(3):56-61.
 
Pawaputanon, K. 1981 Effects of Parasitic Copepod, Salmincola californiensis (Dana, 1852) on Juvenile Sockeye Salmon, Oncorhynchus nerka (Walbaum). Ph.D. Thesis, The University of British Columbia, Vancouver, Canada.
No Volume Data Available
 
Pawaputanon, K. & S. Chinabut 1983 Freshwater fish parasites of Thailand. National Inland Fisheries Institute, Department of Fisheries, Bangkok, Thailand.
Volume: 63 pp.
 
Pawar, B.A., A.K. Pandarkar & A.N. Shendge 2010 An assessment of zooplankton population of Kelewadi Lake, with reference to pisciculture, Ahmednagar District, Maharashtra. Journal of Experimental Zoology India
Volume: 13(2):569-572.
 
Pawar, R.T 2015 Zooplankton diversity and seasonal variation of Majalgaon reservoir, Maharashtra state, India. International Journal of Environmental Sciences
Volume: 6(5):859-866.
 
Pawar, S.K. 2014 Zooplankton Diversity and Density in Some Freshwater Bodies around Satara (M.S) India. Journal of Environments
Volume: 1(2):64-67.
 
Pawar, S.M. 2015 Zooplankton diversity and density in some freshwater bodies around Satara (M.S.) India. Global Journal of Animal Scientific Research
Volume: 3(1):222-226.
 
Pawar, S.M. 2015 Biodiversity of Kanher dam of Satara district MS, India. Research Journal of Recent Sciences
Volume: 4:87-92.
 
Pawar, S.W. & V.B. Supugade 2017 Zooplankton diversity and density in some freshwater bodies around Satara (M.S) India. International Journal of Researches in Biosciences, Agriculture and Technology
Volume: 5(3):49-51.  September 2017
 
Pawelec, A.J., M.R. Sapota & M.E. Skora 2016

Is the body condition of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) determined by the type of food consumed?

Oceanological And Hydrobiological Studies
Volume: 45(4):588-599. 10.1515/ohs-2016-0048 DEC 2016
 
Pawley, A.L. & R. Alfaro 1984 Zooplankton in the Lake Titicaca ecosystem: The importance of regenerated nitrogen to phytoplankton productivity. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 22:1258-1263.
Wilson: paper
Pax, F. 1939 Die Dirsdorfer Schwefelquelle und Ihre Fauna. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult., Sammelheft
Volume: 112: 79-97.
 
Pax, F. 1942 Die Crustaceen der deutschen Mineralquelle. Abhandlungen Berlin NaturkMuseum-ForschStelle zu Görlitz
Volume: 33(3):87-130.
 
Pax, F. 1948 Die Tierwelt der mitteleuropäischen Schwefelquellen. Senckenbergiana
Volume: 28(4-6):139-152, figs. 1-7. (1-xii-1948)
 
Pax, F. & K. Wulfert 1942 Thermalfauna des Riesengebirges. Lotos
Volume: 88:46-85.
 
Payán Aguirre, J.C. 1994

Aspectos biológico-poblacionales de Pseudodiaptomus euryhalinus (Copepoda: Calanoidea) para su utilización en acuacultura. [Biological-population aspects of Pseudodiaptomus euryhalinus (Copepoda: Calanoidea) for its use in aquaculture.]

Tesis de Maestría, Instituto Politecnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas - CICIMAR, La Paz, Baja California Sur, Mexico.
Volume: 63 pp. [In Spanish.]
 
Payán-Aguirre, J.C. 1994

Aspectos biólogo populacionales de Pseudodiaptomus euryhalinus (Copepoda: Calanoidea) para su utilización en aquaculture. [Population biology aspects of Pseudodiaptomus euryhalinus (Copepoda: Calanoidea) for its use in aquaculture.]

Tesis de Maestría, Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas - CICIMAR-IPN, La Paz, Baja California Sur, Mexico.
Volume: 63 pp. [In Spanish.]
 
Payne, A.I.L. 1986 Observations on some conspicuous parasites of the southern African kingklip Genypterus capensis. South African Journal of Marine Science
Volume: 4:163-168.
 
Payne, F.E. 1983 Response of phytoplankton and zooplankton to nutrient enrichment in Big Brooklyn Lake, Wyoming. Ph.D. Dissertation, University of Wyoming, Laramie, Wyoming, U.S.A.
Volume: 232 pp.
 
Payne, J.F. 2001 Laboratory exposure of invertebrate and vertebrate species to concentrations of IA-35 (Petro-Canada) drill mud fluid, production water, and Hibernia drill mud cuttings. Canadian Manuscript Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: No. 2560: 33 pp.
 
Payne, M.F. & R.J. Rippingale 2000 Rearing west Australian seahorse Hippocampus subelongatus, juveniles on cpepod nauplii and enriched Artemia. Aquaculture
Volume: 188(3-4):353-361.
 
Payne, M.f. & R.J. Rippingale 2000 Evaluation of diets for culture of the calanoid copeopd Gladioferens imaripes. Aquaculture
Volume: 187:85-89.
 
Payne, M.F. & R.J. Rippingale 2001 Intensive cultivation of the calanoid copepod Gladioferens imparipes. Aquaculture
Volume: 201 (3-4): 329-342.
 
Payne, M.F. & R.J. Rippingale 2001 Effects of salinity, cold storage and enrichment on the calanoid copepod Gladioferens imparipes. Payne, M.F. & R.J. Rippingale Aquaculture
Volume: 201(3-4):251-262.
 
Payne, M.F., R.J. Rippingale & J.J. Cleary 2001 Cultured copepods as food for West Australian dhufish (Glaucosoma hebraicum) and pink snapper (Pagrus auratus) larvae. Aquaculture
Volume: 194(1-2):137-150.
 
Payne, M.F., R.J. Rippingale & R.B. Longmore 1998 Growth and survival of juvenile pipefish (Stigmatopora argus) fed live copepods with high and low HUFA content. Aquaculture
Volume: 167(3-4): 237-245. (1.ix.1998)
 
Payne, M.R., E.M.C. Hatfield, M. Dickey-Collas, T. Falkenhaug, A. Gallego, J. Gröger, P. Licandro, M. Llope, P. Munk, C. Röckmann, J.O. Schmidt & R.D.M. Nash 2009 Recruitment in a changing environment: the 2000s North Sea herring recruitment failure. ICES Journal of Marine Science / Journal du Conseil
Volume: 66(2):272-277.
 
Payne, P.M., D.N. Wiley, S.B. Young, S. Pittman, P.J. Clapham & J.W. Jossi 1990 Recent fluctuations in the abundance of baleen whales in the southern Gulf of Maine in relation to changes in selected prey. Fishery Bulletin, United States National Marine Fisheries Service
Volume: 88(4):687-696.
 
Payne, S.J., C.K. King, L.M. Zamora & P. Virtue 2014 Temporal changes in the sensitivity of coastal Antarctic zooplankton communities to diesel fuel: A comparison between single- and multi-species toxicity tests. Environmental Toxicology And Chemistry
Volume: 33(4):882-890. 10.1002/etc.2522 APR 2014
 
Payra, P., B. Mandal & G. Chandra Rana 2013 Seasonal variation of plankton in the brackish water-fed canal and their role in fish production. International Journal of Advanced Biological Research (I.J.A.B.R.)
Volume: 3(3):397-404.
 
Pazhitnova, Z.A. 1935 Materialy k izucheniya mikrofauny risovykh polei i biologii lichinki Anopheles na risovykh polyakh. II. Mikrofauna tipovogo risovogo polya Samarkandskogo Oazisa. Materialien zur Erforschung der Mikrofauna der Reisfelder und die Biologie der Anopheles-Larve auf den Reisfeldern. II. Die Microfauna Der Reisfelder Der Samarkander Oase. Acta Universitatis Asiae Mediae (VIIIa, Zool.)
Volume: 18:1-64, figs. 1-10, tabs. 1-22, Diagr. 1-9. (Russian with German summary.)
 
Pazooki, J. & M. Masoumian 2012

Synopsis of the parasites in Iranian freshwater fishes.

Iranian Journal of Fisheries Sciences
Volume: 11:570-589.
 
Pazooki, J., M. Ghobadian & M. Masoumian 2005 Identification of some parasites of freshwater fishes of Zanjan Province, northwest Iran. Iranian Scientific Fisheries Journal
Volume: 14(1):23-40. [In Farsi.]
 
Pazooki, J., M. Masoumian, H.M. Yahyazadeh & K. Abbasi 2007 Metazoan parasites from freshwater fishes of northeast Iran. Iranian Journal of Fisheries Science
Volume: 9:25-33. [In Persian.]
 
Pazooki, J., M. Sheidai & M.M. Korani 2008 A systematic and ecological study of Aphanius vladykovi Coad, 1988 (Actinopterygii : Cyprinodontidae) in Iran. Zoology in the Middle East
Volume: 43: 85-89.
 
Pchelkina, N.V. 1939 Raspredelenie Sel'div Svyazi S Sostavom Zooplanktona (Po Materialam Parallel'nykh Sborov V Barentsovom More V 1937 G). Distribution of Herring in Relation to the Composition of the Zooplankton (On Materials from Parallel Collections in the Barents Sea in 1937). Trudy Polyar. Nauchno-Issled. Inst. Morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 4: 109-128, figs. 1-2, tabs. 1-3, Maps 1-3. (19-Vii-1939, Russian with English Summary).
 
Pchelkina, N.V. 1944 The distribution of herring in connection with the supply of plankton. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 1944:23
 
Pchelkina, N.V. 1950 O Pitanii Nekotorykh Vodnykh Lichinok Dvukrylykh. Trudy Vses. Gidrobiol. Obshch.
Volume: 2: 150-168, tabs. 1-9. (21-III-1950, Russian).
 
Peach, C.W. 1850 Observations on the luminosity of the sea, with descriptions of several of the objects which cause it, some new to the British coast. Annals and Magazine of Natural History
Volume: (2)6(36):425-434, pls. 14-16.
 
Peach, M.B. & K.A. Pitt 2005 Morphology of the nematocysts of the medusae of two scyphozoans, Catostylus mosaicus and Phyllorhiza punctata (Rhizostomeae): implications for capture of prey. Invertebrate Biology
Volume: 124(2):98-108.
 
Peachey, R.L. & S.S. Bell 1997 The effects of mucous tubes on the distribution, behavior and recruitment of seagrass meiofauna. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 209(1-2):279-291.
 
Peacock, A.H. 1981 Responses of two coexisting cyclopoid copepods to experimental manipulations of food and predators. Ph.D. Thesis, University of British Columbia, Vancouver
Volume: 252pp.
 
Peacock, A.H. 1982 Responses of Cyclops bicuspidatus thomasi to alterations in food and predators. Canadian Journal of Zoology
Volume: 60(6):1446-1462, figs. 1-12, tabs. 1-4. (Vi-1982, French Summary).
 
Peacock, A.H. & W.J.P. Smyly 1983 Experimental studies on the factors limiting Tropocyclops prasinus (Fischer) 1860 in an oligotrophic lake. Canadian Journal of Zoology
Volume: 61(1):250-265. (i-1983, French summary).
Wilson: paper
Peacock, S. J., A.W. Bateman, M. Krkosek & M.A. Lewis 2016 The dynamics of coupled populations subject to control. Theoretical Ecology
Volume: 9(3):365-380. 10.1007/s12080-016-0295-y
 
Peacock, S.J., B.M. Connors, M. Krkosek, J.R. Irvine & MA. Lewis 2014 Can reduced predation offset negative effects of sea louse parasites on chum salmon? Proceedings of the Royal Society Biological Sciences Series B
Volume: 281(1776):20132913 Feb 7 2014
 
Peacock, S.J., M. Krkosek, A.W. Bateman & M.A. Lewis 2015 Parasitism and food web dynamics of juvenile Pacific salmon. Ecosphere
Volume: 6(12):264, 1-16. Dec 2015 10.1890/ES15-00337.1
 
Peacock, S.J., M. Krkosek, M.A. Lewis & S. Lele 2017 Study design and parameter estimability for spatial and temporal ecological models. Ecology and Evolution
Volume: 7(2):762-770. Jan 2017
 
Peacock, S.J., M. Krkosek, S. Proboszcz, C. Orr & M.A. Lewis 2013 Cessation of a salmon decline with control of parasites. Ecological Applications
Volume: 23(3):606-620.
 
Peacor, S.D., K.L. Pangle, L. Schiesari & E.E. Werner 2012 Scaling-up anti-predator phenotypic responses of prey: impacts over multiple generations in a complex aquatic community. Proceedings of the Royal Society Biological Sciences Series B
Volume: 279(1726):122-128.
 
Pearcy, F.G. 1885 Investigations on the movements and food of the herring, with additions to the marine fauna of the Shetland Islands. Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh
Volume: 8(2):389-415. (Copepods: 405)
 
Pearcy, W.G. 1953 Some limnological features of Clear Lake. Iowa State College Journal of Science
Volume: 28(2):189-207. (15-Xi-1953)
 
Pearcy, W.G. 1972 Distribution and ecology of oceanic animals off Oregon. In: Pruter, A.T. & D.L. Alverson (eds.). The Columbia River Estuary and Adjacent Ocean Waters. Bioenvironmental Studies, University of Washington Press, Seattle, London
Volume: :351-377, figs. 17.1-17.3, tabs. 17.1-17.4.
 
Pearman, J.K. & X. Irigoien 2015 Assessment of zooplankton community composition along a depth profile in the central Red Sea. Plos One
Volume: 10(7):10.1371/journal.pone.0133487 JUL 17 2015
 
Pearn, J. 2008 Enduring symbols of dentistry: international metaphors of dental science. British Dental Journal
Volume: 205(11):615-621.
 
Pearre, S., Jr. 1980 Feeding by Chaetognatha: the relation of prey size to predator size in several species. Marine Ecology Progress Series
Volume: 3(2):125-134.
 
Pearre, S., Jr. 1980 The copepod width-weight relation and its utility in food chain research. Canadian Journal of Zoology
Volume: 58(10):1884-1891, figs. 1-4, tabs. 1-5. (x-1980)
 
Pearre, S., Jr. 2000 Long-term changes in diel vertical migration behavior: more ups and downs. Marine Ecology Progress Series
Volume: 197:305-307. (12.v.2000)
 
Pearre, S., Jr. 2002 When lights are low: Comment on 'Midnight sinking behaviour in Calanus finmarchicus: a response to satiation or krill predation?' by Tarling et al. (2002). Marine Ecology Progress Series
Volume: 252:303-305.
 
Pearre, S., Jr. 2003 Eat and run? The hunger/satiation hypothesis in vertical migration: history, evidence and consequences. Biological Reviews
Volume: 78(1):1-79.
 
Pearre, S., Jr. 1979

Problems of detection and interpretation of vertical migration.

Journal of Plankton Research
Volume: 1(1):29-44.
Wilson: paper
Pearre, S., Jr. 1973

Vertical migration and feeding in Sagitta elegans Verrill.

Ecology
Volume: 54(2):300-314.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1932

Observations on the Parasites and Commensals Found Associated with Crustaceans and Fishes at Dry Tortugas, Florida.

Publications of the Carnegie Institution of Washington
Volume: 435: 103-115.(Dec 1932).
 
Pearse, A.S. 1932

Animals in Brackish Water Ponds and Pools at Dry Tortugas.

Publications of the Carnegie Institution of Washington
Volume: 435:125-142, 3 figs., 3 pls., 3 tables. (Dec 1932).
 
Pearse, A.S. 1904 A new species of Diaptomus from Mexico. American Naturalist
Volume: 38:889-891, figs. 1-4. (Xi-Xii-1904)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1905 Contributions to the copepod fauna of Nebraska and other states. Transactions of the American Microscopical Society
Volume: 26:145-160, pls. 13-17.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1906

Fresh-water Copepoda of Massachusetts.

American Naturalist
Volume: 40(472):241-251, figs. 1-9. (iv.1906)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1910 A preliminary list of the Crustacea of Michigan. Reports of the Michigan Academy of Science
Volume: 12:68-76.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1911

Notes on Michigan Crustacea. I.

Reports of the Michigan Academy of Science
Volume: 13:130.
 
Pearse, A.S. 1911

Report on the Crustacea collected by the University of Michigan-Walker Expedition in the State of Vera Cruz, Mexico.

Reports of the Michigan Academy of Science
Volume: 13:108-112, figs. 1-4.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1913 Notes on Crustacea recently acquired by the museum. Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan
Volume: 1:1-4.
 
Pearse, A.S. 1913 Recent literature on the behavior of the lower invertebrates. The Psychological Bulletin
Volume: 10(8):293-307.
 
Pearse, A.S. 1914

Report on the Crustacea collected by the Walker-Newcomb expedition in northeastern Nevada in 1912.

Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan
Volume: 3:1-4.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1915

An account of the Crustacea collected by the Walker Expedition to Santa Marta, Colombia.

Proceedings of the United States National Museum
Volume: 49(2123):531-556, figs. 1-9, pls. 70-73. (23-xii-1915)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1918 The food of the shore fishes of certain Wisconsin lakes. Bulletin of the United States Bureau of Fisheries, 1915-6
Volume: 35:245-292.
 
Pearse, A.S. 1921 Crustacea from Lake Valencia, Venezuela. Proceedings of the United States National Museum
Volume: 59(2381):459-462, figs. 1-2. (11-viii-1921)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1921 Distribution and food of the fishes of Green Lake, Wis., in summer. Bulletin of the Bureau of Fisheries
Volume: 37:255-272.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1924 The parasites of lake fishes. Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters
Volume: 21:161-195, tabs. 1-4.
 
Pearse, A.S. 1927 The migration of animals from the ocean into freshwater and land habitats. American Naturalist
Volume: 61(676):466-477. (x-1927)
 
Pearse, A.S. 1930 Parasites of Fukien crabs. Proceedings of the Natural History Society of Fukien Christian University
Volume: 3:1-6. (viii-1930)
 
Pearse, A.S. 1930 Parasites of Japanese Crustacea. Annotationes Zoologicae Japonenses
Volume: 13:2-8, figs. 1-26. (1-ix-1930)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1931 The ecology of certain crustaceans on the beaches at Misaki, Japan, with special reference to migrations from sea to land. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society
Volume: 46(2):161-166.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1932 Animals in brackish water ponds and pools at Dry Tortugas. VII. Inhabitants of certain sponges at Dry Tortugas. Publications of the Carnegie Institution of Washington
Volume: 435:117-124.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1932 Parasites of Japanese salamanders. Ecology, Brooklyn
Volume: 13(2):135-153, tabs. 1-7. (iv-1932)
 
Pearse, A.S. 1933 Parasites of Siamese fishes and Crustaceans. Journal of the Siam Society, Natural History Supplement
Volume: 9(2): 179-192, figs. 1-30. (Xii-1933).
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1933

The gobies at Pakman.

Journal of the Siam Society, Natural History Supplement
Volume: 9(2):173-178, 1 table. (15 Dec 1933)
 
Pearse, A.S. 1936

The Cenotes of Yucatan. II. Results of survey of the cenotes in Yucatan.

In: Pearse, A.S., E.P. Creaser & F.G. Hall (eds.). The Cenotes of Yucatan. A Zoological and Hydrographic Survey. Publications of the Carnegie Institution of Washington
Volume: 457:1-28, 2 pls.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1936

Results of Survey of the Cenotes of Yucatan. VII. Parasites from Yucatan.

In: Pearse, A.S., E.P. Creaser & F.G. Hall (eds.). The Cenotes of Yucatan. A Zoological and Hydrographic Survey. Publications of the Carnegie Institution of Washington
Volume: 457:45-59, figs. 1-21, 2 tabs. (ii-1936)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1936

Estuarine animals at Beaufort, North Carolina.

Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society
Volume: 52(2):174-222, pls. 15-16. (xii-1936)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1938

Fauna of the caves of Yucatan Introduction.

In: Fauna of the Caves of Yucatan. Publications of the Carnegie Institution of Washington
Volume: 491:1-17, 8 text-figures (15 June 1938)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1942 Introduction to Parasitology. No Journal Data Available
Volume: 1-357, figs. 1-448. (Crustacea: 219-254.).
 
Pearse, A.S. 1946 Parasitic Copepods from Beaufort, North Carolina. Anatomical Record
Volume: 96(4):518. (Abstract.) (xii-1946)
 
Pearse, A.S. 1947

On the occurrence of ectoconsortes on marine animals at Beaufort, N.C.

Journal of Parasitology
Volume: 33(6):453-458. (xii-1947)
 
Pearse, A.S. 1947 Parasitic copepods from Beaufort, North Carolina. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society
Volume: 63(1):1-16, figs. 1-51. (vi-1947)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1948 A second report on parasitic copepods collected at Beaufort, N.C. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society
Volume: 64(1):127-131, figs. 1-18.
 
Pearse, A.S. 1949 Parasitic crustaceans from Bimini. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society
Volume: 65(2):206. (Abstract.) (xii-1949)
 
Pearse, A.S. 1950 A new species of parasitic copepod from the angel shark. Journal of Parasitology
Volume: 36(6)(1):515-516, figs. 1-10. (29-iv-1950)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1951 Parasitic Crustacea from Bimini, Bahamas. Proceedings of the United States National Museum
Volume: 101(3280):341-372, figs. 67-77. (2-ii-1951)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1953

Parasitic crustaceans from Alligator Harbor, Florida.

Quarterly Journal of the Florida Academy of Sciences
Volume: 15(4):187-243, figs. 1-143. (11 April 1953)
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1952

Parasitic Crustacea from the Texas coast.

Publications of the Institute of Marine Science, Port Aransas
Volume: 1952:1-42, figs. 1-157. (xii-1952)
Wilson: paper, PDF
Pearse, A.S. 1953 A new copepod parasite from the grunion. Journal of Parasitology
Volume: 39(3):332-333, figs. 1-16.
Wilson: paper
Pearse, A.S. 1938

Copepoda from Yucatan Caves.

In: Pearse, A.S. (ed.) Fauna of the Caves of Yucatan. Publications of the Carnegie Institution of Washington
Volume: 491:153-154.
Wilson: paper
Pearse, A.S. & G.W. Wharton 1938 The oyster 'leach' Stylochus inimicus Palombi, associated with oysters on the coasts of Florida. Ecological Monographs
Volume: 8(4):605-655, figs. 1-37. (x.1938)
Wilson: paper
Pearse, A.S., E.P. Creaser & F.G. Hall 1938 The cenotes of Yucatan, a zoological and hydrographic survey. Publications of the Carnegie Institution of Washington
Volume: 457:1-304.
 
Pearse, A.S., H.J. Humm & G.W. Wharton 1942 Ecology of sand beaches at Beaufort, N. C. Ecological Monographs
Volume: 12:135-190, figs. 1-24. (iv.1942)
Wilson: paper
Pearson, J. 1904

A rare Copepod.

Irish Naturalist
Volume: 13(2):43. (ii-1904)
Wilson: PDF
Pearson, J. 1904

New Irish copepods.

Irish Naturalist
Volume: 13(4):93. (iv-1904)
Wilson: PDF
Pearson, J. 1905

A list of the marine Copepoda of Ireland. Part 1. Littoral forms and fish parasites.

Report on the sea and inland fisheries of Ireland. Part II. Scientific Investigations
Volume: 1904(3):143-170. published x-1905
Wilson: paper
Pearson, J. 1906

A List of the Marine Copepoda of Ireland. Part II. Pelagic Species.

Scientific Investigations of the Fisheries Branch of Ireland
Volume: 1905(6):Separate 1-37. published x-1906
Wilson: paper
Pearson, M. & J.D. Gage 1984 Diets of some deep-sea brittle stars in the Rockall Trough. Marine Biology, Berlin
Volume: 82(3):247-258.
 
Pease, A.A., J. Davis, M.S. Edwards & T.F. Turner 2006 Habitat and resource use by larval and juvenile fishes in an arid-land river (Rio Grande, New Mexico). Freshwater Biology
Volume: 51(3):475-486.
 
Pech, D., M.L. Aguirre-Macedo, J.W. Lewis & V.M. Vidal-Martínez 2010 Rainfall induces time-lagged changes in the proportion of tropical aquatic hosts infected with metazoan parasites. International Journal for Parasitology
Volume: 40(8):937-944.
 
Pechar, L., J. Hrbácek, D. Pithart & J. Dvorák 1996

Chapter 7. Ecology of poos in the floodplain.

In: Prach, K. & A.R.G. Large (eds.). Floodplain Ecology and Management, SPB Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands
Volume: :209-226.
Wilson: paper
Pechen-Finenko, G.A. 1971 Effektivnost' Usvoeniya Pishchi Planktonnymi Rakoobraznymi. Effectiveness of the Assimilation of Food by Plankton Crustaceans. Ekologiya, Sverdlovsk (Translation in: Soviet J. Ecol., 2(3): 238-244, figs. 1-4, tabs. 1-2).
Volume: 2(3):64-72, figs. 1-4, tabs. 1-2. (8-Vi-1971, Russian with English Summary)
 
Pechen-Finenko, G.A. 1973 Vliyanie Kontsentratsii Poishchi Na Effektivnost' Ee Usvoeniya Planktonnymi Rakoobraznymi S Raznym Sposobom Pitaniya. Influence of Food Concentration on Efficiency of its Assimilation by Plankton Crustaceans with Different Way of Nutrition. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 9(5):97-104, figs. 1-4, tabs. 1-2. (29-Ix-1973, Russian with English Summary).
 
Pechen-Finenko, G.A. 1977 Effektivnost' Usvoeniya Pishchi Planktonnymi Rakoobraznymi V Raznykh Tropicheskikh Usloviyakh. Efficiency of Food Assimilation by Planktonic Crustaceans at Different Trophic Conditions. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 56(10):1459-1466, figs. 1-5, tab. (26-ix-1977; Russian with English summary.)
 
Pechen-Finenko, G.A. 1979 Food availability in planktonic crustaceans. In: Vinberg, G.G. (ed.). (General Principles in the Study of Aquatic Ecosystems). Izdatel'stvo Nauka, Leningrad
Volume: :78-89. (In Russian.)
 
Pechen-Finenko, G.A. 1987 The nutritive value of the detritus for the marine plankton animals. IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer), Actes Colloques
Volume: 5:171-180.
 
Pechen-Finenko, G.A. & E.A. Shushkina 1964 Produktsiya Planktonnykh Rakoobraznykh V Ozerakh Raznogo Tipa. Production of Planktonic Crustacea in the Lakes of Various Types. In: Trudy X. Nauchnoi Konfer. Vnutr. Vod Pribaltiki. Minsk, Beloruss. Gosud. Univ.
Volume: :249-257, fig. 1.
 
Pechen-Finenko, G.A. & T.V. Pavlovskaya 1976 O Mekhanizme Regulyatsii Effektivnosti Usvoeniya Pishchi U Korskogo Veslonogogo Rachka Acartia clausi (Giesbr.) Biologiya Morya, Kiev In: Voprosy Gidrobiologii Pelagigiali I Pribrezhnykh Vod Yuzhnykh Morei.
Volume: 39:19-25, figs.1-5.
Wilson: paper
Pechen-Finenko, G.A. & T.V. Pavlovskaya 1983 Effect of environmental temperature on the rate of food consumption and transformation in certain marine crustaceans. Ekologiya, Sverdlovsk
Volume: 3:54-60, illustr.Translated In: Soviet J. Ecol. 14(3): 168-174
 
Pechen-Finenko, G.A. & Z.A. Romanova 1989 Intensivnost' pitaniya i vyzhivaemost' morskogo planktonnogo rachka Acartia clausi Giesbr. pri pitanii detritom. In: Operativ. inf. mater. k 3 simp. 'Trofich. svyazi i produktiv. vod. soobshchstv', Chita, 25-28 Sent., 1989.
Volume: :130-131. (Vide: Ref. Zh., Biol./04D, 1989(2):36, no. 300).
 
Pechen-Finenko, G.A. & Z.A. Romanova 1991 Pitanie i vyzhivaemost' chernomorskogo veslonogogo rachka Acartia clausi Giesbr. na detrite. Nutrition and survivability of the Blacks Sea Acartia clausi Giesbr. on detritus. Ekologiya Morya
Volume: 38:55-60, figs. 1-3, tabs. 1-4. (13.05.1991). (Russian with English summary).
 
Pechen-Finenko, G.A., A.P. Ostapenya, V.A. Babitskii & E.B. Pavel'eva 1975 Potreblemie I Ispol'zovanie Pishchi Eudiaptomus graciloides (Lill.) V Zimnikh Usloviyakh. Food Utilization and Requirements by Eudiaptomus graciloides (Lill.) in Winter. Ekologiya, Sverdlovsk (Translation in: Soviet J. Ecol., 6(1): 14-18, figs. 1-3, tabs. 1-2.)
Volume: 6(1):21-26, figs. 1-3, tabs. 1-2. (6-i-1975, Russian.)
 
Pechen-Finenko, G.A., T.V. Pavlovskaya & L.G. Dubilevich 1975 Vremya Perevarivaniya Pishchi I Kolichestvennaya Otsenka Vydeleniya Zhidkikj Ekskretov Pri Pitanii Acartia clausi (Giesbr.). (Duration of Digestion and a Qualitative Evaluation of the Excretion of Liquid Substances in Feeding of Acartia clausi (Giesbr.)). Biologiya Morya, Kiev
Volume: 34:71-80, figs. 1-6, tabs. 1-2. (20-viii-1975, Russian)
Wilson: paper
Pechen-Finenko, G.A., T.V. Pavlovskaya, L.G. Dubilevich & O.V. Kosikhina 1976 Experimental investigation of basic trophic characteristics of plankton crustaceans. Biologiya Morya
Volume: 4:42-47. transl. 1978 by Plenum Publ. Co. :754-758.
 
Pechen-Finenko, G.A., T.V. Pavlovskaya, L.G. Dubilevich, & O.V. Kosikhin 1979

Experimental investigation of basic trophic characteristics of planktonic crustaceans.

Biologiya Morya, Vladivostok (Translation in: Soviet J. Mar. Biol., 4(4): 754-758, figs. 1-5). (1978)
Volume: 4:42-47. (Russian with English Summary)
Wilson: paper
Pechenik, L.N. & A.S. Noskov 1962 U.S.S.R. Research Report 1961: Plankton Investigations. International Commissionn NW Atlantic Fisheries Redbook
Volume: 1961(2): 138-139.
 
Pecher, W.T., F. Mokhtari-Derakhshan, F. Holker & W. Bockeler 1998 First helminthological findings on different freshwater fish species in Schleswig-Holstein (North Germany). Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Tropenmedizin und Parasitologie
Volume: 20:117-121. (In German.)
 
Pechlaner, R. 1971 Factors that control the production rate and biomass of phytoplankton in high-mountain lakes. Mitteilungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 19:125-145, figs. 1-9, tabs. 1-2. (xi.1971)
 
Pechlaner, R., G. Bretschko, P. Gollmann, H. Pfeifer, M. Tilzer, et al. 1973 Ein Hochgebirgssee als Objekt der Ökosystemforschung. In: Ellenberg, H. (ed.). Springer-Verlag, Berlin
Volume: :33-49.
 
Pechulene, O.T., vide: Pechyulene, O.T. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Pechyulene, O.T. 1960 Zooplanktono Reikzme Traku Ezernkai Kuriu Zuvu Mitybai. Zooplankton as Food of Some Fish in the Lake Troki. Trudy Akad. Nauk Litovskoi SSR (= Liet. Tsr Moksla Akad. Akad. Darb.), Biol.
Volume: 2(22): 63-76.
 
Pechyulene, O.T. 1962 Zooplankton Reki Njamunas. Das Zooplankton des Neman-Flusses. Hüdrobioloogilised Uurimused
Volume: 3:91-98. (Russian with Estonian and German summaries.)
 
Pechyulene, O.T. 1963 Zooplankton Baltiiskogo Morya U Beregov Litvy I Ego Svyar' S Severnoi Chast'yu Zaliva Kurshyu Mares. Zooplankton of the Baltic Sea at the Lithuanian Coasts and its Connection with the Northern Part of the Bay Kurshyu Mares In: Gidrobiologiya I Ikhtiologiya Vnutrennikh Vodoemov Pribaltiki., Trudy Akad. Nauk Latv. SSR, Inst. Biol.
Volume: 23 (= Rybnoe Koz-Vo Vnutr. Vodom. Latv. SSR, 7): 89-93, figs. 1-2, tabs. 1-3.
 
Pechyulene, O.T. 1968 Zooplankton of Lake Zuvintas. In: The Reservation of Zuvintas. State Publishing House 'Mintis', Vilnius
Volume: :144-154, figs. 1-3, 1 tab. (Russian with English and Lithuanian Summaries).
 
Pechyulene, O.T. 1968 Zooplankton Kaunasskogo Vodokhranilishcha. Zooplankton in Kaunas Water-Reservoir In: Materialy XI. Konferentsii po Izucheniya Vnutrennykh Vodoemov Pribaltiki. Akad. Nauk Latv. SSR, Riga., Limnologiya
Volume: 3(1): 130-138, fig. 1, tabs. 1-3. (Russian).
 
Peciuliene, O.T., vide: Pechyulene, O.T. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Peck, J.I. & N.R. Harrington 1898 Observations on the plankton of Puget Sound. Transactions of the New York Academy of Science
Volume: 16:378-387.
Wilson: paper
Peck, M.A. & L. Holste 2006 Effects of salinity, photoperiod and adult stocking density on egg production and egg hatching success in Acartia tonsa (Calanoida: Copepoda): Optimizing intensive cultures. Aquaculture
Volume: 255(1-4):341-350.
 
Peck, M.A. & L.J. Buckley 2008 Measurements of larval Atlantic cod (Gadus morhua) routine metabolism: temperature effects, diel differences and individual-based modeling. Journal of Applied Ichthyology
Volume: 24(2):144-149.
 
Peck, M.A. & U. Daewel 2007 Physiologically based limits to food consumption, and individual-based modeling of foraging and growth of larval fishes. Marine Ecology Progress Series
Volume: 347: 171-183.
 
Peck, M.A., B. Ewest, L. Holste, P. Kanstinger & M. Martin 2008 Impacts of light regime on egg harvests and 48-h egg hatching success of Acartia tonsa (Copepoda: Calanoida) within intensive culture. Aquaculture
Volume: 275(1-4):102-107.
 
Peck, N., J. Peters, R. Diekmann, S. Laakmann & J. Renz 2015

Interactive effects of temperature and salinity on population dynamics of the calanoid copepod Acartia tonsa.

Journal Of Plankton Research
Volume: 37(1):197-210. 10.1093/plankt/fbu093 JAN-FEB 2015
 
Peck, S.B. 1988 A review of the cave fauna of Canada, and the composition and ecology of the invertebrate fauna of caves and mines in Ontario. In: Papers from the Lake Louise Biochemical Adaptation Symposium, Lake Louise, 7-9 February, 1987. Canadian Journal of Zoology
Volume: 66(5):1197-1213.
 
Peck, S.B. 1994 Ecuador. In: Juberthie, C. & V. Decu (eds.). Encyclopaedia Biospeologica. Tôme 1. Société de Biospéléologie, Moulis & Bucharest. 834pp.
Volume: I:551-560.
 
Peck, S.B. 1994

Diversity and zoogeography of the non-oceanic Crustacea of the Galapagos Islands, Ecuador (excluding terrestrial Isopoda).

Canadian Journal of Zoology
Volume: 72:54-69.
Wilson: PDF
Peck, S.B. 1981 Zoogeography of invertebrate cave faunas in southwestern Puerto Rico. NSS Bulletin (National Speleological Society Bulletin), Huntsville, Alabama
Volume: 43(3):70-79. (vii.1981)
Wilson: paper
Peck, S.B. & K. Christiansen 1990 Evolution and zoogeography of the invertebrate cave faunas of the Driftless Area of the Upper Mississippi River Valley of Iowa, Minnesota, Wisconsin, and Illinois, U.S.A. Canadian Journal of Zoology
Volume: 68(1):73-88.
Wilson: paper
Peckarsky, B. 2010 Resolution of Respect: Stanley Ivan Dodson 1944–2009. Bulletin of the Ecological Society of America
Volume: 91(2):128-141.
 
Peckarsky, B.L., P.R. Fraissinet, M.A. Penton & D.J. Conklin, Jr. 1990 Freshwater Crustacea. In: Peckarsky, B.L., P.R. Fraissenet, M.A. Penton & D.J. Conklin, Jr. (eds.). Freshwater macroinvertebrates of northeastern North America. Cornell University Press, Ithaca & London. 442pp.
Volume: :268-289.
 
Peckham, R.S. & C.F. Dineen 1953 Summer plankton of Lake Amatitlan, Guatemala. American Midland Naturalist
Volume: 50(2):337-381. (x-1953)
Wilson: paper
Pecorari, S., S. José de Paggi & J.C. Paggi 2006

Assessment of the urbanization effect on a lake by zooplankton.

Water Resources / Vodnye Resursy
Volume: 33(6):677-685.
Wilson: PDF
Pecorini, M.G. 1959 Larve di cestodi nei copepodi del lago Maggiore. Memorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
Volume: 11:213-238, figs. 1-13, tabs. 1-3.
Wilson: paper
Pedashenko, D. 1893 Segmentatsiya Yaitsa I Obrazovanie Zapodyshevykh' Plastov' U Lernaea branchialis L. Sur la Segmentation de l'oeuf et la Formation Des Feuillets Embryonnaires Chez la Lernaea branchialis. Vest. Estest. Isd. Petrogr. Obshch. Estest.
Volume: 4(5-6): 186-199, fig. (Russian with French Summary).
 
Pedashenko, D. 1897

Razvitie Nervnoi Sistemy, Polovykh' Kletok' I Spinnoi Organ' Lernaea branchialis. Über Die Entwicklung Des Nervensystems und Die Genitalzellen und Die Dorsalorgane von Lernaea branchialis L.

Trudy Imp. St.Petersburg Obshch. Estest.
Volume: 27(6): 187-194. (Russian with German Summary on Pp. 208-210).
 
Pedashenko, D.D. 1898

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti solovetskoi biologicheskoi stantsii v 1897.

Trudy Imp. S.-Petersb. Obshch. Estest., Zool. (= Raboty Proizvedemiya V' Laboratorii Zootomicheskogo Kabineta)
Volume: 28(1).
 
Pedashenko, D.D. 1898

Istoriya embrional'nago razvitiya i metamorfos' Lernaea branchialis. Die Embryonal-Entwicklung und Metamorphose von Lernaea branchialis.

Trudy Imp. S.-Petersb. Obshch. Estest., Zool. (= Raboty Proizvedemiya V' Laboratorii Zootomicheskogo Kabineta)
Volume: 26(4)7:247-313, 10 figs, 6 pls. SIL QL444 .C722P37 1898
Wilson: paper
Peddle, J.C. 2004 Biodiversity and community ecology of the parasites of the three-spine stickleback, Gasterosteus aculeatus, in the southern Gulf of St. Lawrence. M.Sc. Thesis, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Canada.
Volume: 117 pp.
 
Pedersen, A.M. 2007 Olje fra raudåte (Calanus finmarchicus). Oksidativ stabilitet, fettklasser og karotenoidinnhold. [Oil from copepods (Calanus finmarchicus). Oxidative stability, fat classes and karotenoid content.] Master’s Thesis, University of Tromsø, Tromsø, Norway.
Volume: 43 pp. [In Norwegian; summary in English.]
 
Pedersen, A.M., B. Vang & R.L. Olsen 2014

Oil from Calanus finmarchicus - Composition and possible use: A Review.

Journal of Aquatic Food Product Technology
Volume: 23(6):633-644.
 
Pedersen, A.M., B. Vang & R.L. Olsen 2014

Oil from Calanus finmarchicus-composition and possible use: A review.

Journal Of Aquatic Food Product Technology
Volume: 23(6):633-646. 10.1080/10498850.2012.741662 NOV 2 2014
 
Pedersen, A.M., W. Salma, A.C. Hoper, T.S. Larsen & R.L. Olsen 2014 Lipid profile of mice fed a high-fat diet supplemented with a wax ester-rich marine oil. European Journal Of Lipid Science And Technology
Volume: 116(12):1718-1726. 10.1002/ejlt.201400052 DEC 2014
 
Pedersen, B.H. & K. Hjelmeland 1988 Fate of trypsin and assimilation efficiency in larval herring (Clupea harengus) following digestion of copepods. Marine Biology, Berlin
Volume: 97(4):467-476.
 
Pedersen, B.H., E.M. Nilssen & K. Hjelmeland 1987 Variations in the content of trypsin and trypsinogen in larval herring (Clupea harengus) digesting copepod nauplii. Marine Biology, Berlin
Volume: 94(2):171-181.
 
Pedersen, C.E. & K. Falk 2001 Chick diet of dovekies Alle alle in Northwest Greenland. Polar Biology
Volume: 24(1):53-58.
 
Pedersen, F., E. Bjornestad, H.V. Andersen, J. Kjolholt & C. Poll 1998 Characterization of sediments from Copenhagen Harbour by use of biotests. Water Science and Technology
Volume: 37(6-7):233-240.
 
Pedersen, G. 1995 Factors influencing the size and distribution of the copepod community in the Barents Sea with special emphasis on Calanus finmarchicus (Gunnerus). Dr.Scient. Thesis, Norges Fiskerihogskole - The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Pedersen, G. & K.S. Tande 1992 Physiological plasticity to temperature in Calanus finmarchicus. Reality or artefact? Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 155(2):183-197.
 
Pedersen, G., K.S. Tande & E.M. Nilssen 1995 Temporal and regional variation in the copepod community in the central Barents Sea during spring and early summer 1988 and 1989. Journal of Plankton Research
Volume: 17(2):263-282, figs. 1-9, tabs. 1-5.
 
Pedersen, G., K.S. Tande & G.O. Ottesen 1995 Why does a component of Calanus finmarchicus stay in the surface waters during the overwintering period in high latitudes? ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Journal of Marine Science
Volume: 52(3-4):523-531. Also issued as ICES Marine Science Symposia Vol. 200.
 
Pedersen, L., H. Jensen, A. Burmeister & Benni Winder Hansen 1999 The significance of food web structure for the condition and tracer lipid content of juvenile snail fish (Pisces: Liparis spp.) along 65-72°N off West Greenland. Journal of Plankton Research
Volume: 21(9):1593-1611.
 
Pedersen, M.F. & P.J. Hansen 2003 Effects of high pH on a natural marine planktonic community. Marine Ecology Progress Series
Volume: 260: 19-31.
 
Pedersen, O.P. 2000 Life cycle strategies of Calanus finmarchicus on the Norwegian mid-shelf and adjacent areas: a study of generation patterns and impact of physical processes. Dr. Scient. Thesis, Institute of Marine and Freshwater Biology, University of Tromso, Tromso, Norway.
No Volume Data Available
 
Pedersen, O.P., F. Gaardsted, P. Lågstad & K.S. Tande 2010 On the use of the HUGIN 1000 HUS Autonomous Underwater Vehicle for high resolution zooplankton measurements. Journal of Operational Oceanography
Volume: 3(1):17-25.
 
Pedersen, O.P., K.S. Tande & D. Slagstad 1997 The life history of Calanus finmarchicus at the Norwegian mid-shelf: multiple generations or variable timing of recruitment in an advective environment. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Council Meeting
Volume: T 22: 24 pp.
 
Pedersen, O.P., K.S. Tande & D. Slagstad 2000 A synoptic sampling method applied to Calanus finmarchicus population on the Norwegian mid-shelf in 1997. Marine Ecology Progress Series
Volume: 204:143-157.
 
Pedersen, O.P., K.S. Tande & D. Slagstad 2001 A model study of demography and spatial distribution of Calanus finmarchicus at the Norwegian coast. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Volume: 48(1-3):567-587.
 
Pedersen, O.P., K.S. Tande, A. Timonin & T. Semenova 2000 A possible connection between hydrography and the distribution of Calanus finmarchicus on the Norwegian midshelf in 1997. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Journal of Marine Science
Volume: 57(6):1645-1655.
 
Pedersen, O.P., M. Zhou, K.S. Tande & A. Edvardsen 2005 Eddy formation on the coast of North Norway B evidenced by synoptic sampling. ICES (International Council for the Exploration of the Seas) Journal of Marine Science
Volume: 62(4):615-628.
 
Pedersen, S.A. 1998 Distribution and lipid composition of pandalus shrimp larvae in relation to hydrography in West Greenland waters. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science
Volume: 24:39-60.
 

All Other Pages


[ TOP ]