Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 70189 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Krylov, A.V., S.V. Morzzhukhina & A.V. Romanenko 2003 Effect of anthropogenic load on water quality and state of community of planktonic organisms in a small river. Biologiya Vnutrennikh Vod / Inland Water Biology
Volume: 1: 58-65 (Russian)
 
Krylov, B.V. 1967 Species association in plankton. All-Union Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography
Volume: :243-266.
Wilson: paper
Krylov, P.I. 1981 Radioizotopnye metody izucheniya pitaniya i transformatsii energii pishchi zooplanktonom. Radioisotope method for studying nutrition and energy transformation of zooplankton food. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 16(6): 52-68, figs. 1-3, tabs. 1-3, as: Radioisotopic methods for study of the nutrition of zooplankton and its transformation of food energy. (1982)).
Volume: 16(6):63-79, figs. 1-3, tabs. 1-3. (19-i-1981, Russian with English summary)
 
Krylov, P.I. 1982 Feeding of Cyclops abyssorum Sars and Mesocyclops leuckarti Claus on copepod nauplii in Lake Onega. In: Vinberg, G.G. (ed.). (Limnological studies of the shore of Lake Onega, Bolshoye Onego), Acad. Sci. USSR, Zool. Inst. Leningrad, 211pp.
Volume: :155-160. (Russian)
 
Krylov, P.I. 1987 Kriticheskaya i 'podderzhivayushchaya' kontsentratsii pishchi presnovodnykh khishchnykh kopepod. (Critical and 'maintenance. concentration of food in freshwater carnivorous copepods0. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademii Nauk SSSR, Leningrad
Volume: 165:223-233. (Russian.)
 
Krylov, P.I. 1988 Predation of the freshwater cyclopoid copepod Megacyclops gigas on lake zooplankton: functional response and prey selection. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 113(2):221-250.
 
Krylov, P.I., V.R. Alekseev & O.A. Frenkel 1996 Feeding and digestive activity of cyclopoid copepods in active diapause. Hydrobiologia, The Hague
Volume: 320(1-3):71-79.
 
Krylov, V.V. 1968 O sopryazhennosti vidov primenitel'no k planktonu. On the affinity of species in application to planktonologic studies. Okeanologiya
Volume: 8:301-311, fig. 1, tabs. 1-2. (17-iv-1968, Russian with English summary).
 
Krylov, V.V. 1968 O zavisimosti syrogo formalinnogo vesa kopepod ot dliny ikh tela. On the dependence of the wet formalin weight of copepods on their body length. Okeanologiya
Volume: 8:906-911, tab. 1. (26-x-1968, Russian with English summary.)
 
Krylov, V.V. 1969 Raspredelenie planktona v vostochno-kitaiskom more. Distribution of plankton in the East China Sea. Trudy vses. nauchno.-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 65:198-215, fig. 7. (24-xii-1969, Russian with English summary.)
 
Krylov, V.V. 1970 Distribution of zooplankton in the East China Sea (Februari-March 1962). Trudy molod. Uchen.
Volume: 3:72-81, figs. 1-5. (31-viii-1970, Russian with English summary).
 
Krylova, A.G. 1967 Soleustoichvost' Calanipeda aquae-dulcis Kritsch. iz Kubanskikh limanov. Salt-resistance of Calanipeda aquae-dulcis Kritsch. from the Kuban estuaries. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 3(3): 69-73, tabs. 1-2. (19-v-1967, Russian with English summary).
 
Krylova, A.G. 1969 O vesenne-letnikh depressiyakh zooplanktona i ikh prichinakh. On spring-summer zooplankton depressions and their reasons. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 5(3): 47-55, figs. 1-4. (16-v-1972, Russian with English summary).
 
Krysanov, E.Y., D.S. Pavlov, T.B. Demidova & Y.Y. Dgebuadze 2010 Effect of nanoparticles on aquatic organisms. Biology Bulletin
Volume: 37(4):406-412.
 
Krystyna, K., J. Ejsmont-Karabin & J.I. Rybak 2010 The role of lake shore sand deposits as bank of ciliate, rotifer and crustacean resting forms: experimental approach. Polish Journal of Ecology
Volume: 58(4):811.
 
Kryuchkova, N.M. 1968 Termorezistentnost' v letnee i zimnee vremya nekotorykh vidov veslonogikh rakov. Thermal resistance in summer and winter time of some copepods. In: Manyukas, I.L., R.A. Krotas & Ya.A. Prusaeite (eds.). Gidrobiologicheskie i ikhtiologicheskie issledovaniya vnutrennikh vodoemov Pribaltiki. Hydrobiological and ichthyological investigations of inland reservoirs of the Baltic region., Trudy XII. nauchnoi konf., Akad. Nauk litov. SSR, Inst. Zool. Parazit.
Volume: :56-58, graph. (Russian)
 
Kryuchkova, N.M. 1968 The role of zooplankton on the self-purification in water bodies. Hydrobiologia
Volume: 31(3-4):585-596, tabs. 1-4. (17-vii-1968)
 
Kryuchkova, N.M. 1969 Ispol'zovanie zooplanktonom pishchi na rost. The utilization of food by the zooplankton. Zh. Obshch. Biol.
Volume: 30(4): 418-425, figs. 1-2, tab. 1. (2-vii-1969, Russian with English summary).
 
Kryuchkova, N.M. 1974 O sostave pishche i rasmere pishchevykh chastits, potreblyaemykh planktonnymi zhivotnymi-fil'tratorami. On composition of food and dimensions of food particles consumed by planktonic animals-filtrators. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 10(3): 89-94, fig. 1, as: The content and size of food particles consumed by filter-feeding planktonic animals).
Volume: 10(3):117-123, fig. 1. (4-vi-1974, Russian.)
 
Kryuchkova, N.M. 1976 Skorost' i effektivnost' fil'tratsionnogo putaniya u nekotorykh vidov presnovodnykh planktonnykh rakoobraznykh. Rate and efficiency of filtratory nutrition of some species of freshwater planktonic crustaceans. Ekologiya, Sverdlovsk (translation in: Soviet J. Ecol., 7(1): 62-67, figs. 1-8, as: Rate and effectiveness of filter feeding in several species of freshwater planktonic Crustaceans).
Volume: 1976(1):82-88, figs. 1-8. (20-i-1976, Russian.)
 
Kryuchkova, N.M. 1989 Troficheskie vzaimootnosheniya zoo- i fitoplanktona. [Trophic relationships of zoo- and phytoplankton.] Nauka, Moscow.
Volume: 124 pp. [In Russian.]
 
Kryuchkova, N.M. & V.Kh. Rybak 1974 Rost Eudiaptomus graciloides (Lill.) pri raznykh usloviyakh pitaniya. Growth of Eudiaptomus graciloides (Lill.) at different alimentary conditions. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 10(1): 30-36, figs. 1-5, tabs. 1-4, under same title).
Volume: 10(1):41-48, figs. 1-5, tabs. 1-4. (1-ii-1974, Russian.)
 
Kryuchkova, N.M. & V.Kh. Rybak 1980 Ob izmel'chenii kolonial'nykh vodoroslei ozernogo planktona v prisutstvii Eudiaptomus graciloides Lill. Effects of Eudiaptomus graciloides Lill. on the structure of algae colonies of lake plankton. Nauchnye Doklady Vysshei Shkoly Biologicheskie Nauki
Volume: 1980(7):66-70, tabs. 1-3. (8-vii-1980, Russian.)
 
Kryuchkova, N.M. & V.Kh. Rybak 1981 O pitanii Eudiaptomus graciloides (Lill.) estestvennym planktonom ozer. Feeding of Eudiaptomus graciloides (Lill.) on natural plankton of lakes. Inf. Byull. Biol. Vnutr. Vod.
Volume: 52:38-43, tabs. 1-3. (2-xi-1981, Russian.)
 
Kryuchkova, N.M. & V.Kh. Rybak 1982 O pitanii nekotorykh predstavitele ozernogo zooplanktona. On nutrition of certain representatives of lake zooplankton. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J., 18(3): 25-29, fig., tabs. 1-4, as: Feeding habits of certain representatives of the lacustrine zooplankton. (1983)).
Volume: 18(3):36-40, fig., tabs. 1-4. (28-vi-1982, Russian with English summary)
 
Kryuchkova, N.M., I.A. Smirnova & V.Kh. Rybak 1981 Pamery tsela u masavykh vidau zoaplanktonu v ozera Narach. Body sizes of dominant zooplankton species of the Lake of Naroch. Vestsi Akad. Navuk BSSR, Biol. Navuk (= Izv. Akad. Nauk BSSR, Seriya Biol. Nauk)
Volume: 1981(4):91-92. (7-viii-1981, Belorussian with English summary.)
 
Kryutchkova, N.M., vide: Kryuchkova, N.M. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Krzanowski, W. 1971 Zooplankton of the dam reservoir on the Sola at Tresna in the first year after its construction. Acta Hydrobiologica, Krakow
Volume: 13(3):323-333, figs. 1-2, tab. 1.
 
Krzanowski, W. 1979 Zooplankton podgrzanych wód zbiornika zaporowego w Rybnika w latach 1975-1976. Zooplankton of heated water of the Rybinsk dam reservoir in 1975-1976. Acta Hydrobiologica, Krakow
Volume: 21(3):261-278, figs. 1-6. (English with Polish summary.)
 
Krzanowski, W. 1988 Zooplankton of the Wisla-Czarne Dam Reservoir (southern Poland) in the years 1975-1984. Polskie Archiwum Hydrobiologii
Volume: 29(4):417-427.
 
Krzeczkowska, W.L. 1963 Kharakteristika planktonu niektórych stawów województwa Kieleckiego. Characteristik des Planktons in Teichen der Woiwodschaft Kielce. Acta Hydrobiologica, Krakow
Volume: 5:189-213. (Polish with German summary.)
 
Krzeczkowska, W.L. 1986 Ecology of some waters in the forest, agricultural basin of the River Brynica near the Upper Silesian industrial region. 7. Zooplankton, quantitative relations in various systematic groups. Acta Hydrobiologica, Krakow
Volume: 27(4):509-520.
 
Krzeczkowska-Woloszyn, L. 1966 Plankton nowych stawów przesadkowych gospodarstwa Golysz. Das Plankton der neuen Streckteiche der Teichwirtschaft Golysz. Acta Hydrobiologica, Krakow
Volume: 8, suppl.:47-109, figs. 1-11, tabs. 1-10. (Polish with German summary.)
 
Krzeczkowska-Woloszyn, L. 1967 Plankton starych tarlisk karpiowych w gospodarstwie GoLysz. Das Plankton in alten Karpfenlaichteichen der Teichwirtschaft Golysz. Acta Hydrobiologica, Krakow
Volume: 9:381-394, figs. 1-2, tabs. 1-5. (Polish with German and English summaries.)
 
Krzeczkowska-Woloszyn, L. 1967 Plankton nowych stawów tarliskowych w Gospodarstwie Golysz. Das Plankton der neuerbauten Laichteiche auf der Teichwirtschaft Golysz. Acta Hydrobiologica, Krakow
Volume: 9:395-425. (Polish with German and English summaries.)
 
Krzelj, M. 2005 Impatto delle fish farms sulla meiofauna in aree a Posidonia oceanica e aree non vegetate in Grecia e Spagna. (Fish-farm impact on meiofauna in areas with Posidonia oceanica and in non vegetated areas in Grecee and Spain.) Tesi di Laurea Magistrale Sci. Biologiche, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy.
Volume: 130 pp. [In Italian.]
 
Krzelj, M. 2010 Long-term ecological changes in the Adriatic Sea. Dottorato di Ricerca, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy.
Volume: 231 pp.
 
Krzeptowski, M. 1982 Occurrence of larval nematode Anisakis simplex, larval cestode Hepatoxylon trichiuri, and parasitic copepod Parabrachiella australis in juvenile Merluccius capensis off Namibia. Acta Ichthyologica et Piscatoria, Szczecin
Volume: 10(2):35-44, figs. 1-4, tab. 1. (Polish and Russian summaries.)
 
Krzton, W., K. Pudas, A. Pociecha, M. Strzesak, J. Kosiba, E. Walusiak, E. Szarek-Gwiazda & E. Wilk-Wozniak 2017

Microcystins affect zooplankton biodiversity in oxbow lakes.

Environmental Toxicology And Chemistry
Volume: 36(1):165-174. 10.1002/etc.3519 JAN 2017
 
KSSZ (The Korean Society of Systematic Zoology) 1997 List of Animals (excluding insects). Academy Publishing Co., Seoul.
Volume: 489 pp.
 
Ktari, M.H. & A. Abdelmouleh 1980 Note sur la présence et les effects du Copépode Peroderma cylindricum Heller, 1868 parasite de la sardine Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) des côtes tunisiennes. Bulletin de l'Institut National Scientifique et Technique d'Océanographie et de Pêche, Salammbô, Nouvelle Série
Volume: 7:103-112, figs. 1-3, tabs. 1-4.
 
Ktari, M.H. & A. Abdelmouleh 1981 The action of the copepod (Peroderma cylindricum) on the sardine (Sardina pilchardus) in Tunisian waters. In: Proceedings of the IIIrd European Multicolloquium on Parasitology
Volume: :71. (Abstract.)
 
Ktari, M.H. & N. Chakroun 1981 Lernaeenicus vorax Richiardi, 1877 Copépode parasite de Sciaenidés du golfe de Tunis (Tunisie). Archives de l'Institut Pasteur de Tunis
Volume: 58(1-2):43-49, fig. 1, tabs. 1-2. (English summary)
 
Ktari, M.H. & N. Chakroun 1981 Lernaeenicus vorax Richiardi, 1877, parasitic copepod of Tunis Bay Sciaenidae. In: Vaupel Klein, J.C. von (ed.). First International Conference on Copepoda, Amsterdam, 24-28 August 1981. Collected Abstracts, Supplement: Late Entries.
Volume: Unpaginated Abstract.
Wilson: paper
Ku, C.C. & C.H. Lu 2009 Investigation and treatment of Parapetalus occidentalis Wilson (Copepoda, Caligidae) infestation in sea cage-cultured cobia (Rachycentron canadum) at Penghu Islands (Pescadores), Taiwan. Journal of the Fisheries Society of Taiwan
Volume: 36(2):161-169.
 
Ku, C.T. & K.N. Wang 1956 Studies on a new species of Argulus (Crustacea) with its three larval stages found on the yellow-barbeled catfish, in Tientsin, China. Acta Zoologica Sinica
Volume: 8(1):41-47, pls. I-III.
Wilson: paper
Kuang Puren, R. vide: Kuang, P.R. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Kuang, P.R. 1962

Material and life cycle of Lamproglena chinensis Yu.

Acta Hydrobiologica Sinica / Shuisheng Shengwu Xuebao
Volume: 1(1):114-123, pls. I,II.
Wilson: paper, PDF
Kuang, P.R. 1964 Notes on two parasitic copepods of the genus Tracheliastes. Acta Hydrobiologica Sinica / Shuisheng Shengwu Xuebao
Volume: 5(1):55-62, figs. 1-20, tabs. 1-2. (ix-1964, Chinese with English summary).
 
Kuang, P.R. 1977 Parasitic copepods from freshwater fishes of China. 1. On the genus Lamproglena (Lernaeidae) with description of five new species. Acta Zoologica Sinica
Volume: 23(3):290-302, figs. 1-3. (Chinese with English summary.)
 
Kuang, P.R. 1979 A new parasitic copepod of the genus Lamproglenoides. Acta Zootaxonomica Sinica
Volume: 4(3):219-222, figs. 1-10, tab. 1. (viii-1979, Chinese with English summary).
 
Kuang, P.R. 1980 A new genus of Lernaeidae (parasitic copepods) and its relation to affined genera. Acta Zootaxonomica Sinica
Volume: 5(2):124-128, figs. 1-19. (iv-1980, Chinese with English summary).
Wilson: paper
Kuang, P.R. 1980 A new parasitic copepod of the genus Tracheliastes and in comparison with its affinities. Zoological Research
Volume: 1(4):547-552.
Wilson: paper
Kuang, P.R. 1991 Parasitic Crustacea on fishes from Yunnan, China, with description of a new species. Zoological Research
Volume: 12(4):343-348.
Wilson: paper
Kuang, P.R. 1993 Phylogeny of the family Lernaeidae. Zoological Research
Volume: 14(4):299-306, figs 1-6. (Chinese with English summary.)
 
Kuang, P.R. & D.S. Liu 1991 A new species of the family Ergasilidae and its SEM observation (Crustacea: Copepoda). Acta Zootaxonomica Sinica
Volume: 16(4):402-406, figs. 1-16. (Chinese with English summary.)
Wilson: paper
Kuang, P.R. & D.S. Liu 1992 Differentiations of two species in the family Ergasilidae expressed by ultrastructure. Zoological Research
Volume: 13(1):1-3. 1992
 
Kuang, P.R. & D.S. Liu 1992 Comparative study on the thorax-plate of Ergasilidae (parasitic Copepoda) by scanning electron microscopy. Acta Zoologica Sinica
Volume: 38(4):352-354.
 
Kuang, P.R. & H. Li 1984 A new parasitic copepod of the genus Ergasilus. Zoological Research
Volume: 5(4):385-390, figs. 1-13. (xi-1984, Chinese with English summary).
Wilson: paper
Kuang, P.R. & J.H. Qian 1983 The distribution of parasitic Copepoda in Yunnan, China, with descriptions of four new species. Acta Zootaxonomica Sinica
Volume: 8(4):354-365, figs. 1-36, tab. 1. (x-1983, Chinese with English summary).
Wilson: paper
Kuang, P.R. & J.H. Qian 1985 Two new species of Ergasilidae (parasitic Copepoda) from China. Zoological Research
Volume: 6(3):271-275. (Chinese with English summary.)
Wilson: paper
Kuang, P.R. & J.H. Qian 1985 Three new species of the genus Lamproglena from China (Copepoda: Cyclopoida, Lernaeidae). Acta Zootaxonomica Sinica
Volume: 10(4):363-369, figs. 1-36. (x-1985, Chinese with English summary).
Wilson: paper
Kuang, P.R. & J.H. Qian 1991 Parasitic Crustacea of Freshwater Fishes. Economic Fauna of China. Editorial Committee of Fauna Sinica, Academia Sinica, Science Press, Beijing
Volume: 203pp. (In Chinese.)
Wilson: paper
Kuang, P.R. & Q.C. Xie 1991 Scanning electron microscopic observation on Tracheliastinae (parasitic Copepoda). Zoological Research
Volume: 12(1):1-4. (Chinese with English summary). (Separate unpaginated plates).
Wilson: paper
Kuan-Kuo Li, vide: Li, K.K. Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Kübar, K., H. Agasild, T. Virro & I. Ott 2005 Vertical distribution of zooplankton in a strongly stratified hypertrophic lake. Hydrobiologia
Volume: 547(1):151-162.
 
Kubicek, F. 1952 Daphnia atkinsoni Baird a nekolik vz'aconych buchanek z jarních vod jizní Moravy. Sb. Klubu prír. Brné
Volume: 29: 221-231. (Czech with Russian summary).
Wilson: paper
Kubicek, F. 1958 K poznání zooplanktonu velkého a malého Vihorlatskéko jezera. Zur Kenntnis des Zooplanktons des grossen und kleinen Vihorlatsees. Biológia, Bratislava
Volume: 13(3):190-202, figs. 1-5. (Czech with German summary.)
 
Kubicek, F. 1959 K poznání zooplanktonu Vranovsképrekrudy. Beitrag zur Kenntnis des Zooplanktons der Frainer Talsperre. Spisy Prírodovedecké Fakulty University v Brne (Publications de la Faculté des Sciences, Université BRNO), Czechoslovakia
Volume: 12(407):419-436, map.
Wilson: paper
Kubicek, F. 1959 K vyskytu Daphnia atkinsoni Baird a Mixodiaptomus kupelwieseri (Brehm) na Morave. Zum Vorkommen von Daphnia atkinsoni Baird and Mixodiaptomus kupelwieseri (Brehm) in Mähren. Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 23:74-79, figs. 1-8. (Czech with Russian and German summaries.)
Wilson: paper
Kubicek, F. 1962 K poznání jarníko zooplanktonu nekterúch jezer v nízkych Tatrách. Zur Kenntnis des Frühjahrsplanktons einiger Seen in der niederen Tatra. Biológia, Bratislava
Volume: 17:657-667, figs. 1-26. (Czech with German summary.)
 
Kubicek, F. 1965 Beitrag zur Kenntnis der Art Cyclops tatricus Kozminski (Crustacea, Copepoda) in der Tschechoslowakei. Hydrobiologia
Volume: 26(1-2):75-84, figs. 1-8. (16-viii-1965)
 
Kubicek, F. 1968 Die organische Drift des Svratka-Flusses im Abschnitt zwischen zwei Talsperren (Vír, Knínicky). Hydrobiologia
Volume: 31(3-4):402-416, fig. 1, tabs. 1-7. (17-vii-1968)
 
Kubicek, F. 1968 Zooplankton novii napustnch údolních nádrzi (Vir, Orava). Das Zooplankton der neu eingelassenen Talsperren (Vir, Orava). Folia prírod. Fak. Univ. Purkyne, Biol.
Volume: 9(8): 1-99, tabs. 1-57. (Czech with German summary).
 
Kubicek, F. & J. Terek 1991 Zooplankton of Svalbard (Spitsbergen). Biológia, Bratislava
Volume: 46(10):873-879.
 
Kubicek, F. & P. Marvan 1954 Plankton sedimentacních nádrzíi brnenskych vodáren. Cást. II. Zooplankton. Prace Brnenské Základny Ceskoslov. Akad. Ved.
Volume: 26(3): 1-20, figs., tabs. 1-11.
 
Kubicek, F. & S. Osmera 1965 K poznání zooplanktonu okolí Tovacova a Kojetína. Zur Kenntnis des Zooplanktons der Umgebung von Tovacov und Kojetin (Mittelmähren). Spisy Prírodovedecké Fakulty University v Brne (Publications de la Faculté des Sciences, Université BRNO), Czechoslovakia
Volume: 460:81-91.
 
Kubicek, F., M. Zelinka & P. Marvan 1965 Hydrobiologická studie alkalitrofní vodárenské nádrze u Korycan. Hydrobiologische Untersuchungen eines alkalitrofen Stausees. Folia prírod. Fak. Univ. Purkyne
Volume: 6(6) (= Biol. 3): 1-37, figs. 1-10, tabs. 1-10. (Czech with German summary).
 
Kubicek, F., P. Marvan & M. Zelinka 1958 K poznání biologichych pomeru vodarenské údolni nádrze u Frystáku. Notes on biological conditions of a water-supply reservoir near Frysták. Sb. vys. Sk. chem-technol. Praze, off. Fak. Tech. paliv a vody
Volume: 2(1):369-426, figs. 1-8.
 
Kubler, B. & D. Barthel 1999 A carnivorous sponge, Chondrocladia gigantea (Porifera: Demospongiae: Cladorhizidae), the giant deep-sea clubsponge from the Norwegian Trench. Memoirs of the Queensland Museum
Volume: 44:289-297.
 
Kubota, S., J.M. Lee & C.Y. Chang 2006 Mysterious absence of bivalve-inhabiting hydrozoans (Hydrozoa, Leptomedusae) on the coasts of Korea. Bulletin of the Biogeographical Society of Japan
Volume: 61: 71-74.
 
Kubota, T. 1984 International Symposium on marine Plankton held in 22 July - 4 August, 1984, at the Tokai University, Shimizu, Japan. Bulletin of the Plankton Society of Japan
Volume: 31(2):134-136, figs. 1-2. (xii-1984, Japanese)
 
Kubota, T. 1988 CSK zooplankton specimens available for study. Marine Biological Center, Tokai University
Volume: 3pp.
 
Kubota, T. 1991 Marine Biological Center. Marine Biological Center, Tokai University
Volume: 18pp.
 
Kubota, T. 1993 CSK international zooplankton specimens available for study. Bulletin of the Plankton Society of Japan
Volume: 40(1):75-79.
 
Kubota, T. 1994 Macro-zooplankton program of Japanese waters. Bulletin of Plankton Society of Japan
Volume: 40(2):180-181.
 
Kubota,S., K. Sanpanich & S. Putchakarn 2006 Notes on high numbers of pearls and blister pearls from Perna viridis and preliminary survey of bivalve-inhabiting hydroids in the eastern coasts of the Gulf of Thailand. Biological Magazine Okinawa
Volume: 44: 39-44.
 
Kubrakiewicz, J. & M. Klimowicz 1994 The ovary structure in Argulus foliaceus (Branchiura; Crustacea). Zoologica Poloniae
Volume: 39(1-2):7-14.
 
Kubucek, F. & D. Vlcková 1954 Prispevek k poznání zooplanktonu západní jezerní oblasti Liptovskych holí. Beitrag zur Kenntnis des Planktons des westlichen Seegebietes des Liptauer Gebirges. Prace Brnenské Základny Ceskoslov. Akad. Ved.
Volume: 26(3):21-48, figs. 1-7, tabs. 1-9. (Czech with German summary.)
 
Kucheruk, N.V. 1985 Sublittoral benthos of the North American upwelling. In: Ecology of the Fauna and Flora of the Near-Shore Zones of the Ocean. Nauka, Moscow.
Volume: Pp. 14-31. [In Russian.]
 
Kuchin, I.V. 1901 Die Nahrung der Jungfische einiger Arten. Fischzuchtanstalt Nikolsk (= Izvestiya Nikol'skogo Rybactwa Zavoda)
Volume: 4:1-17.
 
Kuchin, I.V. 1901 Quantitative Bestimmung des Planktons im Pestowosee 1899-1900. Fischzuchtanstalt Nikolsk (= Izvestiya Nikol'skogo Rybactwa Zavoda)
Volume: 4:42-72. (Also in: Bull. des Pêches, 16).
 
Kuchin, I.V. 1901 No Title Available Izvestiya Nikol'skogo Rybovodi Zavoda, St. Petersburg
Volume: 2:
 
Kuchin, I.V. 1903 Planktonstudien in dem Ilmensee im Sommer 1902. Fischzuchtanstalt Nikolsk (= Izvestiya Nikol'skogo Rybactwa Zavoda)
Volume: 7:14-42.
 
Kuchko, J.A. 2004 Influence of a trout economy on assemblage of the zooplankton of a lake-river ecosystem. Candidate in Biological Science Thesis, Petrozavodsk, Russia.
Volume: 131 pp. [In Russian.]
 
Kuchta, L. 2009 Czy mala elektrownia wodna ma wplyw na rozmieszczenie zooplanktonu na rzece Symsarnie? [Do small hydropower dams affect the zooplankton distribution in the Symsarnie River?] M.Sc. Thesis, UWM - Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Kuchta, R., A. Shinn, V. Hanzelová & T. Scholz 2006 A comparative study of the egg morphology in four species of Eubothrium (Cestoda: Pseudophyllidea) with comments on their early development. Invertebrate Biology
Volume: 125(1):1-8.
 
Kuczkowski, St. 1925 Rozwój w rodzaju Ichthyotaenia Lönnb. Przyczynek do teorji cerkomerów na podstawie badán doswiadczalnyck. Die Entwicklung im Genus Ichthyotaenia Lönnb. Ein Beitrag zur Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles, Série B, Sciences Naturelles
Volume: (B)1925:423-466, pl. 22.
 
Kuczman, O. 1984 Periodicke tune jizni Moravy, minulost a soucasny stav nekterych lokalit. (Temporary pools in southern Moravia: the past and present status of some localities.) Diploma Thesis, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czechoslovakia
Volume: 60 pp. (Czech.)
 
Kuczynska-Kippen, N. 2006 Zooplankton structure in architecturally differentiated macrophyte habitats of shallow lakes in the Wielkopolska Region, Poland Oceanological and Hydrobiological Studies
Volume: 35(2): 179-191.
 
Kuczynska-Kippen, N. 2006 Changes in the zooplankton community of ponds as a result of macrophyte cover transformation in a pastoral water body. Teka Komisji Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego
Volume: 3:87-95. [In English; abstract in Polish.]
 
Kuczynska-Kippen, N. 2009 The spatial segregation of zooplankton communities with reference to land use and macrophytes in shallow Lake Wielkowiejskie (Poland). International Review of Hydrobiology
Volume: 94(3):267-281.
 
Kuczyńska-Kippen, N. 2008 Spatial distribution of zooplankton communities between the Sphagnum mat and open water in a dystrophic lake. Polish Journal of Ecology
Volume: 56(1):57-64.
 
Kuczynska-Kippen, N. & B. Messyasz 1998 Phytoplankton and zooplankton in the zones of rushes and submerged vegetation of Lake Lubaskie Duze. Oceanological Studies
Volume: 27(2):23-27.
 
Kuczynska-Kippen, N. & B. Nagengast 2003 The impact of the architecture of macrophytes on the spatial structure of zooplankton of the Wielkowiekskie Lake. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu
Volume: 354, Botany 6:121-129. [In English; abstract in Polish.]
 
Kuczynska-Kippen, N. & B. Nagengast 2006 Impact of a sudden water level decrease on the biocoenotic structure of a small pastoral water body. Teka Komisji Ochrony I Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego
Volume: 3: 104-114.
 
Kuczynska-Kippen, N. & B. Nagengast 2006 Zooplankton communities of a newly created small water body. Teka Komisji Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego
Volume: 3:115-121. [In English; abstract in Polish.]
 
Kuczynska-Kippen, N. & B. Nagengast 2003 Wplyw czynników fizycznych i chemicznych siedliska na strukture przestrzenna zespolów zooplanktonu dwóch sródlesnych zbiorników wodnych. Effect of physical and chemical habitat on the spatial structure of zooplankton of two mid-forest water-storage reservoirs. Streszczenia XIX Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Warsaw, 9-12 September 2003.
Volume: P. 103. [Abstract; in Polish.]
 
Kuczynska-Kippen, N. & E. Milecka 2009 The diurnal distribution of the zooplankton community of the littoral zone of Lake Wielkowiejskie (Wielkopolski National Park, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies: International Journal of Oceanography and Hydrobiology
Volume: 38(2):91-98.
 
Kuczynska-Kippen, N. & S. Cerbin 1998 Initial monitoring examination of zooplankton of the Wielkopolski National Park lakes. Przeglad Przyrodniczy
Volume: 9(1-2):245-250. (Polish.)
 
Kuczynska-Kippen, N. & S. Cerbin 1998 Zooplankton of the Wielkopolski National Park small reservoirs. Przeglad Przyrodniczy
Volume: 9(1-2):251-254. (Polish.)
 
Kuczynska-Kippen, N. & S. Cerbin 2003 Diurnal changes in horizontal distribution of rotifers and crustaceans of a polymictic lake. Denné zmeny v horizontálnom rozsírení Rotifera a Crustacea polymiktického jazera. Ekologija / Ecology, Bratislava Yugoslavia
Volume: 22(3):248-256.
 
Kuczynska-Kippen, N. & T. Joniak 2010 The impact of water chemistry on zooplankton occurrence in two types (field versus forest) of small water bodies. International Review of Hydrobiology
Volume: 95(2):130-141.
 
Kuczynska-Kippen, N., A.M. Basinska & K. Swidnicki 2013 Specificity of zooplankton distribution in meteorite crater ponds (Morasko, Poland). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems
Volume: 409:1-11.
 
Kuczynska-Kippen, N., B. Messyasz & B. Nagengast 2003 Plankton communities within Chara fragilis of a mid-forest pond in Poland. Biologia Bratislava
Volume: 58(4): 555-561.
 
Kuczynska-Kippen, N., B. Messyasz & B. Nagengast 2003 The influence of increasing uncontrolled regulation on the structure of plankton and macrophyte communities in the Tunnel-Valley lakes located in agricultural catchment area. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu
Volume: 354, Botany 6:107-119. [In English; abstract in Polish.]
 
Kuczyńska-Kippen, N., B. Nagengast & S. Celewicz-Gołdyn 2006 Physical-chemical and biological parameters of two neighbouring post-exploitation clay-pits. International Agrophysics
Volume: 20:183-187.
 
Kuczyńska-Kippen, N., B. Nagengast & T. Joniak 2009 The impact of biometric parameters of a hydromacrophyte habitat on the structure of zooplankton communities in various types of small water bodies. Oceanological and Hydrobiological Studies: International Journal of Oceanography and Hydrobiology
Volume: 38(2):99-108.
 
Kuczynska-Kippen, N., B. Nagengast, E. Bartkowska & L. Horbajczuk 2004 Differentiation of the structure of zooplankton communities in stands of water and rush vegetation of post-exploitation small water bodies in Poznan. Teka Komisji Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego
Volume: 1: 122-129.
 
Kuczyńska-Kippen, N., B. Nagengast, S. Celewicz-Gołdyn & M. Klimko 2009 Zooplankton community structure within various macrophyte stands of a small water body in relation to seasonal changes in water level. Oceanological and Hydrobiological Studies: International Journal of Oceanography and Hydrobiology
Volume: 38(3):125-133.
 
Kuczynska-Kippen, N., P. Klimaszyk & E. Szelag-Wasielewska 2006 Dobowe zmiany w obrebie ugrupowan fito- i zooplanktonu strefy przejsciowej pla torfowcowego jeziora dystroficznego ‘Glodne Jeziorko’ (Drawienski Park Narodowy). Diel changes in the plankton communities of the ecotone zone of a peat mat of the dystrophic lake ‘Glodne Jeziorko’ (Drawienski National Park). Acta Agrophysica
Volume: 7(2): 423-431. (Polish)
 
Kuczynski, D. 1984 Zooplancton (especialmente rotiferos) del Río Reconquista (Provincia Buenos Aires). Zooplankton (especially Rotifera) of the Reconquista River (Buenos Aires Province). Physis, Buenos Aires, Sección B
Volume: 4(102):1-7, figs. 1-2, tabs. 1-2. (iii-1984, English summary)
 
Kuczynski, D. 1989 Zooplankton of the Chubut river (Argentina) upstream and downstream of the Ameghino dam. Anales de la Sociedad Científica Argentina
Volume: 219:49-56.
 
Kudari, V. A. & R.D. Kanamadi 2013 Impact of conservation rneasures on zooplankton composition of Attiveri reservoir (Uttar Kannada Dist, Karnataka state, India). Ecology Environment and Conservation
Volume: 19(4):1013-1017.
 
Kudari, V.A. & R.D. Kanamadi 2013 Impact of restoration on zooplankton composition of Kelageri lake, Dharwad (Karnataka State, India). Ecology Environment and Conservation
Volume: 19(2):343-350.
 
Kudari, V.A. & R.D. Kanamadi 2008 Impact of changed trophic status on the zooplankton composition in six water bodies of Dharwad district, Karnataka state (South India). Environmental Monitoring and Assessment
Volume: 144(1-3):301-313.
 
Kudari, V.A., G.G. Kadadevaru & R.D. Kanamadi 2005 Zooplankton composition in some ponds of Haveri District, Karnataka. Zoos Print Journal
Volume: 20(12): 2094-2099.
 
Kudelin, V.M., G.A. Timoshenko & V.S. Tolstikhina 2004 Toxicological assessment of wastewater and runoff from the Baikal pulp and paper mill. Ekologiya (Moscow)
Volume: 1: 74-76. (Russian). Also in Russian Journal of Ecology 35(1):63-64.
 
Kudelina, E.N. 1930 Zooplankton priazovkikh limanov r. Kubani. Trudy azov.-chernomorsk. nauch.-issl. Inst. Ryb. Khozyaist. Okeanogr.
Volume: 7: 160-197, figs. 1-11. (Russian).
 
Kudelina, E.N. 1940 Plankton ozera Ritsa v Abkhazii. Trudy nauchn. rybkhoz. biol. Stn. Gruzii
Volume: 3:239-250.
 
Kudelina, E.N. 1950 Vliyanie temperatury na razmnozhenie i plodovitast Calanipeda aquae-dulcis Kritcz. Trudy kasp. bass. fil. vses. nauchno-issled. Inst. morsk ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 11: 265-286.
 
Kudelina, E.N. 1952 Daily vertical migrations of the zooplankton in the central Caspian. Report of VNIRO on Biology, Systematics and Fish Nutrition, on Marine Chemistry and Network Conservation
Volume: 1:100-103. (Russian.)
 
Kudelina, E.N. 1959 Zooplankton srednego i yuzhnogo Kaspiya i ego izmeneniya v period padeniya urovnya morya. Das Zooplankton des mittleren und südlichen Kaspischen Meeres und seine Veränderungen in der Periode des Absinkens der Meeresspiegel. Trudy vses. nauchno.-issled. Inst. morsk. Ryb. Khoz. Okeanogr.
Volume: 38: 204-240, figs. 1-14, tabs. 1-15. (17-i-1959, Russian).
 
Kudelina, E.N. 1959 Zooplankton srednego i yuzhnogo Kaspiya v period padeniya urovnya yuzhnoi chasti morya. Trudy okeanogr. Kom.
Volume: 5:264-269, tabs. 1-6. (4-viii-1959, Russian.)
 
Kudelina, E.N. 1977 No Title Available M.S.R.L. Bull.
Volume: 11(5):30-32.
 
Kudelina, E.N. & S.K. Zhuravleva 1963 Pitanie kopepod i lichinok balyanusa v Azovskom more. Trudy azovsk. nauchno-issled. Inst. Ryb. Khozyaist.
Volume: 6:71-82, figs. 1-3, tabs. 1-2. (11-vii-1963, Russian.)
 
Kudersky, L.A. 1972 Rasprostranenie reliktovykh rakoobraznykh v vodoemakh severo-zapada Evropeiskoi chasti RSFSR, Belorussii i Pribaltiki. Distribution of relict crustaceans in water bodies of north-west of the European part of the USSR. In: Nauchnye osnovy rybnogo khozyaistva na vnutrennikh vodoemakh SSSR. Scientific principles of fisheries in the inland reservoirs of USSR., Izv. gosud. nauchno-issled. Inst. ozern. rechn. rybn. Khozyaist.
Volume: 71:34-49, tabs. 1-6. (13-iii-1972, Russian with English summary.)
 
Kudoh, F. & K. Nagasawa 2017

Doridicola similis (Copepoda: Poecilostomatoida: Rhynchomolgidae) associated with Sepioteuthis sp. (Cephalopoda: Myopsida: Loliginidae), new to Japan.

Species Diversity
Volume: 22(2):161-166. Nov 25 2017
 
Kudoh, S., Y. Tanabe & K.T. Takahashi 2008 Abundance of benthic copepods in a saline lake in East Antarctica. Polar Biology
Volume: 31(12):1539-1542.
 
Kudoh, S., Y. Tanabe, T. Iida, M. Tsujimoto, M. Ogawa & S. Imura 2008 Report on limnological, biological and ecological observations of lakes on the Soya Coast, East Antarctica. Antarctic Record
Volume: 52(3):421-436.
 
Kudrinskaya, O.I. & L.N. Yushko 1973 Opredelenie vesa po dline massovykh form kopepod Kremanchugskogo vodokhranilishcha. Body weight/length ration in the mass copepodan forms of the Kremenchugskoe reservoir. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(6):100-104, fig. 1, tabs. 1-3. (28-xi-1973, Russian.)
 
Kudryatseva, E.S. 1955 Parazitofauna ryb reki Sukhony i Kubenskogo ozera. Parasitofauna of the fishes of the Sukhonya River and Lake Kubenskoe. Autoreferat Dissertation Kandidate Biologichesky Nauk, Leningrad Gosudarstvenny Universitet
No Volume Data Available
 
Kudryatseva, E.S. 1957 Parazitofauna ryb reki Sukhony i Kubenskogo ozero. Parasitofauna of the fishes inhabiting the Sukhona River and the Kubenskoe Lake. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 36(9):1292-1303, figs. 1-3. (16-viii-1957, Russian with English summary)
 
Kudryatseva, E.S. 1960 Parazitofauna Sudaka, akklimatizirovannogo v Kubenskom ozere. Parasitofauna of Zander acclimatized in the Kubensk Lake. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 39(11):1740-1742. (28-x-1960, Russian with English summary.)
 
Kuebar, K., H. Agasild, T. Virro & I. Ott 2005 Vertical distribution of zooplankton in a strongly stratified hypertrophic lake. Hydrobiologia
Volume: 547: 151-162.
 
Kuei, H.Y.N. 1987 Estágios de desenvolvimento de Oncaea curta Sars, 1916 (Crustacea, Copepoda, Poecilostomatoida). (Developmental stages of Oncaea curta Sars, 1916 (Crustacea, Copepoda, Poecilostomatoida).) Dissertaçao de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil
Volume: 64 pp. (In Portuguese.)
 
Kuei, H.Y.N. & T.K.S. Bjornberg 2003

Developmental stages of Oncaea curta Sars, 1916 (Copepoda, Poecilostomatoida).

Nauplius
Volume: 10(1):1-14. Vol 10(1) 2002: Printed and distributed in March, 2003
Wilson: paper
Kuenzler, E.J. 1969

Elimination and transport of Cobalt by marine zooplankton.

Symposium on Radioecology, Ann Arbor, Michigan, USA May 15-17, 1967, 774 pp.
Volume: :483-492.
Wilson: paper
Kuenzler, E.J. 1969

Elimination of Iodine, Cobalt, Iron and Zinc by marine zooplankton.

Symposium on Radioecology, Ann Arbor, Michigan, USA May 15-17, 1967, 774 pp.
Volume: :462-473.
Wilson: paper
Kuerten, B., H.S. Khomayis, R. Devassy, S. Audritz, U. Sommer, U. Struck, M.M. El-Sherbiny & A.M. Al-Aidaroos 2015 Ecohydrographic constraints on biodiversity and distribution of phytoplankton and zooplankton in coral reefs of the Red Sea, Saudi Arabia. Marine Ecology
Volume: 36(4):1195-1214. Dec 2015
 
Kuerten, B., S.J. Painting & U. Struck 2010 Terrestrial run-off and hydrographic influences on trophic relationships and pelagic foodweb structure in the central and southern North Sea. ICES Cooperative Research Report
Volume: 300:40-44.
 
Kuerten, B., S.J. Painting, U. Struck, N.V.C. Polunin & J.J. Middelburg 2013 Tracking seasonal changes in North Sea zooplankton trophic dynamics using stable isotopes. Biogeochemistry (Dordrecht)
Volume: 113(41642):167-187. 10.1007/s10533-011-9630-y
 
Kuesters, E.R., G. Friedrich, & H.V. Herbst 1975 Produktionsbiologische Aspekte der Entwicklung eines mit nahrstoffreichen Wasser gespeisten kunstlichen Sees. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume: 19:1880-1888. (copepods p. 1886)
Wilson: paper
Kuhl, F. 1928 Untersuchungen über das Zentrifugenplankton und das Netzplankton des Walchensee und des Kochelsee in den Jahren 1921-1923. Archiv für Hydrobiologie, Supplementband
Volume: 6(1):96-160, pl. 6.
 
Kühl, H. 1968 Der Abfuss der Elbe im Jahre 1965 und seine Wirkung auf Salzgehalt, Plankton und Bewuchsbildung bei Cuxhaven. Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung in Bremerhaven
Volume: 10:61-70, figs. 1-4, tab. 1.
 
Kühl, H. & H. Mann 1962 Über das Zooplankton der Unterelbe. Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung in Bremerhaven
Volume: 8(1):53-69, figs. 1-4.
 
Kühl, H. & H. Mann 1967 Untersuchungen über das Plankton der Aussenelbe. Gewässer und Abwässer
Volume: 44-45:7-36, figs. 1-5, tabs. 1-10.
 
Kühl, H. & H. Mann 1968 Vergleichende Untersuchungen über Hydrochemie und Plankton deutscher Flussmündungen. Helgoländer Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen
Volume: 17(1-4):435-444, figs. 1-5. (iv-1968)
 
Kühl, H. & H. Mann 1969 Über das Zooplankton der Unterweser und Wesermündung. Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung in Bremerhaven
Volume: 12:43-64, figs. 1-6.
Wilson: paper
Kuhlgatz, P. 1898 Untersuchungen über die Fauna der Schwentinemündung mit besonderer Berücksichtigung der Copepoden des Planktons. Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, Kiel, Neue Folge
Volume: 3:91-157, pls. 2-3.
Wilson: paper
Kuhlgatz, T. 1898 Untersuchungen über die Fauna der Schwentinemündung, mit besonderer Berücksichtigung der Copepoden des Planktons. Inaugural Dissertation, Christian Albrechts Universitat, Kiel
Volume: :5-67.
Wilson: paper
Kuhlisch, C., M. Deicke, N. Ueberschaar, T. Wichard & G. Pohnert 2017 A fast and direct liquid chromatography-mass spectrometry method to detect and quantify polyunsaturated aldehydes and polar oxylipins in diatoms. Limnology And Oceanography-Methods
Volume: 15(1):70-79. 10.1002/lom3.10143 JAN 2017
 
Kuhlmann, D. 1977 Laboratory studies on the feeding behaviour of the chaetognaths Sagitta setosa J. Muller and S. elegans Verril with special reference to fish eggs and larvae of food organisms. Meeresforschung
Volume: 25(3-4)(1976-1977):163-171.
 
Kuhlmann, D., G. Quantz & U. Witt 1981

Rearing of turbot larvae (Scophthalmus maximus L.) on cultured food organisms and postmetamorphosis growth on natural and artificial food.

Aquaculture
Volume: 23(1):183-196.
 
Kuhlmann, D., O. Fukuhara & H. Rosenthal 1982 Shrinkage and weight loss of marine fish food organisms preserved in formalin. Bulletin of the Nansei National Fisheries Research Institute
Volume: 14:13-18.
 
Kuhlmann, D., R. Kilias, M. Moritz & M. Rauschert 1993 Invertebrate animals from Europe excluding insects. Neumann Verlag, Rabedeul, Germany
Volume: 444pp. (In German.)
 
Kuhlow, F. 1953 Über die Entwicklung und Anatomie von Diphyllobothrium dendriticum Nitzsch 1824. Zeitschrift für Parasitenkunde
Volume: 16:1-35.
 
Kuhn, H. 1937 Das Plankton des Zürichsees. Mikrokosmos
Volume: 32:174-177, figs. 1-10.
 
Kuhn, H. 1940 Zur Ökologie und Biologie der Gewässer (Quellen und Abflüsse) des Wassergesprengs bei Wien. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 36:157-262, figs. 1-12, incl. pls. 13-14, tabs., map, 2 Beilagen.
 
Kuhn, H. 1944 Das Netz-Plankton des unteren Zürichsees im Jahre 1943. Wass. u. EnergWirt.
Volume: 36:46-52, figs. 1-8.
 
Kuhn, H. 1950 Das Netzplankton einiger Seen im Kanton Zürich von 1946-1950. Berichte der Geobotanische ForschungsInstitut Rübel in Zürich
Volume: 1949:39-47, figs. 1-9.
 
Kuhn, H. 1951 Das Netzplankton des unteren Zürichsees im Wandel eines Jahrzehntes von 1943-1953. Berichte der Geobotanische ForschungsInstitut Rübel in Zürich
Volume: 1952:72-79.
 
Kuhn, M.S. 1968 Ordnung Ruderfüssler, Copepoda. In: Birstein, Yu.A. et al. (eds.). Atlas bespozvonochnikh Kaspiiskogo morya. (Atlas der Wirbellosen des Kaspischen Meeres). Izd. Pishchev. Prom. Mosk.
No Volume Data Available
 
Kuhn, P.S., H.I. Browman, R.F. Davis, J.J. Cullen & B.L. McArthur 2000 Modeling the effects of ultraviolet radiation on embryos of Calanus finmarchicus and Atlantic cod (Gadus morhua) in a mixing environment. Limnology and Oceanography
Volume: 45(8):1797-1806.
 
Kuhn, T., V.M.A. Zizka, J. Munster, R. Klapper, S. Mattiucci, J. Kochmann & S. Klimpel 2018 Lighten up the dark: metazoan parasites as indicators for the ecology of Antarctic crocodile icefish (Channichthyidae) from the north-west Antarctic Peninsula. PEERJ
Volume: 6: 10.7717/peerj.4638 MAY 11 2018
 
Kühn, W., M.A. Peck, H.H. Hinrichsen, U. Daewel, A. Moll, T. Pohlmann, C. Stegert & S. Tamm 2008 Defining habitats suitable for larval fish in the German Bight (southern North Sea): An IBM approach using spatially- and temporally-resolved, size-structured prey fields. Journal of Marine Systems
Volume: 74(1-2):329-342.
 
Kuhnert, J., G. Veit-Köhler, M. Büntzow & N. Volkenborn 2010

Sediment-mediated effects of lugworms on intertidal meiofauna.

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume: 387(1-2):36-43.
Wilson: PDF
Kuijper, L.D J. 2004 The role of trophic flows in food web dynamics. Ph.D. Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands.
No Volume Data Available
 
Kuijper, L.D.J., T.R. Anderson & S.A.L.M. Kooijman 2004 C and N gross growth efficiencies of copepod egg production studied using a Dynamic Energy Budget model. Journal of Plankton Research
Volume: 26(2):213-226.
 
Kuile, C. ter 1989 The forage base of some reef fishes in the Flores Sea with notes on sampling and fishery. Netherlands Journal of Sea Research
Volume: 23(2):171-179, figs. 1-3, tabs. 1-5.
 
Kuiper, J 1981

Fate and effects of mercury in marine plankton communities in experimental enclosures.

Ecotoxicology and Environmental Safety
Volume: 5(1):106-134.
Wilson: paper
Kuiper, J. 1977

An experimental approach in studying the influence of mercury on a North Sea coastal plankton community. 

In: Kinne, O. & H.P. Bulnheim (eds.). Ecosystem Research. International Helgoland Symposium 1976. Helgoländer Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen
Volume: 30(1-4):652-665, figs. 1-7, tabs. 1-4.
Wilson: paper
Kuiper, J. 1977

Development of North Sea coastal plankton communities in separate plastic bags under identical conditions.

Marine Biology, Berlin
Volume: 44(2):97-107, figs. 1-11. (5-xii-1977)
Wilson: paper
Kuiper, J. 1983 Fate and effects of 5-Nitrofuroic Acid-2 (NFA) on a marine plankton in experimental enclosures. Aquaric Toxicology and Harzard Assessment, 6yh Symposium, Bishop, W.E. , R.D. Cardwell & B.B. Heidoph (eds.): American Society for Testing and Materials, Philadelphis
Volume: :171-179.
 
Kuiper, J. 1984 Fate and effects of 4-Chlorophenol and 2,4-Dichlorophenol in marine plankton communities in experimental enclosures. Ecotoxicology and Environmental Safety
Volume: 8(1):15-33.
 
Kuiper, J. 1983 Fate and effects of 5-nitrofuroic acid-2 (NFA) on a marine plankton in experimental enclosures. In: W.E. Bishop, R.D. Cardwell & B.B. Heidolph, (eds.). Aquatic Toxicology and Hazard Assessment , 6th Symposium, American Societhy of Testing and Materials, Philadelphia
Volume: :171-179.
 
Kuiper, J. 1981

Fate and effects of Cadmium in marine plankton communities in experimental enclosures.

Marine Ecology Progress Series
Volume: 6:161-174
Wilson: paper
Kuiper, J. & A.O. Hanstveit 1984 Fate and effects of 4-chlorophenol and 2,4-dichlorophenol in marine plankton communities in experimental enclosures. Ecotoxicology and Environmental Safety
Volume: 8(1):15-33.
 
Kuiper, J. & A.O. Hanstveit 1984

Fate and effects of 3,4-dichloroaniline (DCA) in marine plankton communities in experimental enclosures.

Ecotoxicology and Environmental Safety
Volume: 8(1):34-54.
Wilson: paper
Kuiper, J., H. van het Groenewoud & H. Hoornsman 1982 Diurnal variation of some plankton parameters in an enclosed marine community. Netherlands Journal of Sea Research
Volume: 16:345-352.
 
Kuiper, J., U.H. Brockmann, H. van het Groenewoud, G. Hoornsman & K.D. Hammer 1983

Influences of bag dimensions on the development of enclosed plankton communities during POSER.

Marine Ecology Progress Series
Volume: 14(1):9-17, figs. 1-7, tabs. 1-2. (27-x-1983)
Wilson: paper
Kuiper, J., U.H. Brockmann, H. van het Groenewoud, G. Hoornsman & P. Roele 1983

Effects of mercury on enclosed plankton communities in the Rosfjord during POSER.

Marine Ecology Progress Series
Volume: 14(1):93-105, figs. 1-11, tabs. 1-2. (27-x-1983)
Wilson: paper
Kuipers, B. & S. Gonzales 1994 Mesozooplankton biomass and egg production. In: Bathmann, U.V., M. Schulz-Baldes, E. Fahrbach, V. Smetacek & H.W. Hubberton (eds.). Die Expedition ANTARKTIS Z/6-8 des FS Polarstern 1990/91. Berichte zur Polarforschung
Volume: 100:93-98.
 
Kuipers, B.R. & R. Daan 1989 Pelagic predators. In: Annual Report 1988 Netherlands Institute for Sea Research. Publ. Ser. N.I.O.Z.
Volume: 16:36-37, fig.
 
Kuipers, B.R., H.J. Witte & R. Daan 1992 A large-volume water sampler with automatic opening and closing. Journal of Plankton Research
Volume: 14(2):323-327.
 
Kuipers, B.R., H.J. Witte & S.R. Gonzalez 1993 Zooplankton distribution in the coastal upwelling system along the Banc d'Arguin, Mauritania. In: Wolff, W.J., J. van der Land, P.H. Nienhuis & P.A.W.J. de Wilde (eds.). Ecological studies in the coastal waters of Mauritania. Developments in Hydrobiology
Volume: 86 (=Hydrobiologia, 258):133-149, figs.1-7, tabs.1-5.
 
Kuipers, B.R., U. Gaedke, L. Enserink & H. Witte 1990 Effect of ctenophore predation on mesozooplankton during a spring outburst of Pleurobrachia pileus. Netherlands Journal of Sea Research
Volume: 26(1):111-124.
 
Kuitunen, E. 1946 Sarcotaces arcticus from Sebastodes ruberrimus. Journal of Parasitology
Volume: 32(6), sect. 2, suppl.:13. (xii-1946)
 
Kuitunen, E. 1947 The occurrence of Sarcotaces arcticus in the red cod (Sebastodes ruberrimus) in British Columbia. Proceedings and Transactions of the Royal Society of Canada
Volume: (3)41 sect. VI:198.
 
Kuitunen-Ekbaum, E. 1949 The occurrence of Sarcotaces in Canada. Journal of the Fisheries Research Board of Canada
Volume: 7:505-512, figs. 1-2. (ix-1949)
Wilson: paper
Kuixuan, L., Z. Zhinan & H. Jie 2003 A preliminary study on the meiofauna in the intertidal zone in Nanji Islands Marine Reserve. Journal of the Ocean University of Qingdao, Chinese Edition
Volume: 33(2):219-225. (Chinese.)
 
Kujawa, R., A. Mamcarz, A. Skrzypczak & D. Kucharczyk 1998 Feeding habits of asp Aspius aspius larvae (Cyprinidae) in Lake Maroz, Poland. Italian Journal of Zoology
Volume: 65(S1):235-236.
 
Kukert, H. 1984 Die Crustaceen des Brackwassertümpel im Aussendeichsland zwischen Spieke-Neufeld und Arensch-Berensch/Cuxhaven und ihre Verteilung in Beziehung zum Salzgehalt (Crustacea: Cladocera, Copepoda, Amphipoda, Decapoda). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen
Volume: 40:115-136, figs. 1-2, tabs. 1-6.
 
Kukharchuk, S.P. & L.A. Levkovskaya 1983 (Conditions of larval feeding of farmed cisco in lakes of western Baikal region.) In: Galazij, G.I. & V.V. Smirnov (eds.). (Productivity dynamics of fish of Lake Baikal.) Nauka, Novosibirsk. 238pp.
Volume: :152-170. (In Russian.)
 
Kukharskaya, E.V. & V.N. Dolgin 2009 Distribution of zooplankton in swamp ecosystems of the middle reach of the R. Chulym basin (Tomsk region). Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta
Volume: 2009(3):70-76. [In Russian; abstract in English.]
 
Kukharskaya, E.V. & V.N. Dolgin 2009 Zooplankton of the basin of the Chulym River. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta
Volume: 2009(6):141-146. [In Russian; abstract in English.]
 
Kukina, I.V. 1972 Predvaritel'nye dannye po intensivnosti obmena trekh vidov presnovodnykh Copepoda. Preliminary data on the intensity of metabolism in three species of freshwater Copepoda. Inf. Byull. Biol. Vnutr. Vod.
Volume: 15: 34-36, tab. (19-iv-1972, Russian).
 
Kukliński, K. 1984 The state of parasite infection and its impact on the health of bream, Abramis brama (L.), from Lake Kortowskie. M.S. Thesis, Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Kulachkova, V.G. 1985 Parasites of Mytilus edulis L. - object of mariculture in the WHite Sea. In: Skarlato, O.A. (ed.). (Investigations of the mussel of the White Sea), Acad. Sci. USSR, Zool. Inst., Leningrad: 1-125pp.
Volume: :88-97. (Russian).
 
Kulakov, D.V., D.B. Kosolapov, A.V. Krylov, L.G. Korneva, M.I. Malin & D.D. Pavlov 2010

Plankton of a highly-eutrophic lake under the influence of the vital activity products of a Grey Heron (Ardea cinerea L.) colony.

Povolzhskii Ekologicheskii Zhurnal
Volume: 3:274-282.
 
Kulakov, D.V., V.P. Ivanchev & A.V. Krylov 2012 The effect of products of the vital activity of semi-aquatic birds on zooplankton in the littoral of small lakes (Oka River basin). Biology Bulletin
Volume: 39(10):789-793.
 
Kulakova, I.I., L.A. Garlitskaya, M.V. Gelmbolt & O.A. Torgonskaya 2006 List of meiozoobenthic species. In: Zaitsev, P., B.G. Aleksandrov & G.G. Minicheva (eds.). North-western Black Sea: biology and ecology. Naukova Dumka.
Volume: Pp. 595-602, Attachment 16. List of aquatic organisms living in NWBS (Table I.6). [In Russian.]
 
Kulakovskaya, O.P. 1955 Parazity ryb basseina serkhnego Dnestra. Autoreferat Dissertation, Institut Zoologii, Akademia Nauk SSSR, 1955.
No Volume Data Available
 
Kulakovskaya, O.P. 1957 Estestvennye vodoemy kak istochnik zarazheniya parazitami prudovoi ryby (po materialam iz zapadnykh oblastei USSR). In: Soveshchanie po boleznyam ryb, 22-27 Marta 1957 g. (Conference on the diseases of fish). Akad. Nauk SSSR, Zool. Inst., Ikhtiol. Komm., Leningrad
Volume: :59-61. (13-iii-1957, Russian.)
 
Kulakovskaya, O.P. & V.M. Ivasik 1973 Mnogoletnie izmeneniya parazitofauny nekotorykh ryb basseina Dnestra. Long term changes in the parasitic fauna of some fishes in the Dniester basin. Gidrobiologicheskii Zhurnal
Volume: 9(1):70-75, tabs. 1-4. (14-ii-1973, Russian.)
 
Kulakovskaya, O.P. & V.P. Koval 1973 Parasitic fauna of fish in the Danube basin. Naukova Dumka, Kiev
Volume: 209pp. (In Russian.)
 
Kularatne, M. 1993 Some aspects of the biology of Lernaea gonionoti sp. nov. (Crustacea: Copepoda) and L. cyprinacea Linnaeus in Puntius gonionotus (Bleeker). M.S. Thesis, Universiti Putra Malaysia, Selangor, Malaysia.
Volume: 142 pp.
 
Kularatne, M., M. Shariff & R.P. Subasinghe 1994 Comparisons of larval morphometrics of Lernaea minuta, a copepod parasite of Puntius gonionotus from Malaysia, with those of L. cyprinacea and L. polymorpha. Crustaceana (Leiden)
Volume: 67(3):288-295.
 
Kularatne, M., R.P. Subasinghe & M. Shariff 1994 Investigations on the lack of acquired immunity by the Javanese carp, Puntius gonionotus (Bleeker), against the crustacean parasite, Lernaea minuta (Kuang). Fish and Shellfish Immunology
Volume: 4(2):107-114.
 
Kulhavy, V. 1957 Plazivky (Copepoda-Harpacticoidea) jihoceskych mechu. Harpacticoid copepods from South Bohemian mosses. Zeitschr. d. Nat. Mus. Prague, Jahrg. Casopis Národniho Musea
Volume: 126(1):35-43, figs. 1-6. (Czech with English summary.)
Wilson: paper
Kulhavy, V. 1958 Buchanky (Copepoda-Cyclopoida) jihoceskych mechu. Cyclopoid copepods from south Bohemian mosses. Casopis Národniho Musea
Volume: 127:46-48. (Czech with English summary.)
 
Kulhavy, V. 1960 Prispevek k poznání fauny koryu ceskoslovenskych podzemních vod. Beitrag zur Kenntnis der Crustaceenfauna Tschechoslowakischer Grundgewässer. Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 24(4):287-306, 9 figs. (15-xi-1960)
 
Kulhavy, V. 1961 Über das Vorkommen der west- und osteuropäischen Elemente in der Crustaceenfauna der Böhmischen unterirdischen Gewässer. Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 25(4):297-301, figs. 1-3. (15-xi-1961)
 
Kulhavy, V. 1967 Graeteriella unisetiger (E. Graeter, 1908) aus Schleswig-Holstein. Gewässer und Abwässer
Volume: 44-45:109-116, figs. 1-2.
Wilson: paper
Kulhavy, V. 1969 Über Höhlenharpacticiden aus dem Rumänischen Banat. Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické
Volume: 33(1):5-14, figs. 1-3, tabs. 1-2.
 
Kulhavy, V. 1980 Significance of bacteria and multicellular organisms for the bioindication of the toxical impact in the fissure and porewater. In: Proceedings of the Conference of the Committee for Watermicrobiology CSAV: Function and significance of the bioindicators in the water environment.
Volume: :63-72. (Czech).
 
Kulhavy, V. & W. Noodt 1968 Über Copepoden (Crustacea) aus dem limnischen Mesopsammal Islands. Gewässer und Abwässer
Volume: 46:50-61, figs. 1-5, tabs. 1-5.
Wilson: paper
Kulikov, A.S. 1989 The population age structure of mass species as and indicator of the seasonal status of mesoplanktonic communities. In: Izrael', Y.A. (ed.). Monitoring of the natural environment.Monitoring okruzhayushchei prirodnoi sredy. Moskovskoe otdelenie Gidrometeoizdata, Moscow. 129pp.
Volume: :88-100, 127.
 
Kulikova, T.P. 1982 (Zooplankton from the Gulf of Bolshoye Onego and its productivity.) In: Vinberg, G.G. (ed.). (Limnological studies of the shore of Lake Onega, Bolshoye Onego.) Acad. Sci. USSR, Zoological Inst., Leningrad. 211pp.
Volume: :130-155.
 
Kulikova, T.P. 1986 (Contemporary status of the zooplankton in Kondopoga Bay.) In: Kaufman, Z.S. (ed.). Limnologiya Kondopozhskoi guby Onezhskogo ozera. [Limnology of Kondopoga Inlet, Lake Onega.] USSR Academy of Sciences, Karelian Branch, Petrozavodsk. 172pp.
Volume: :124-137, 171.
 
Kulikova, T.P. 1989 Zooplankton. In: Filimonova, N.A. & E.P. Vasil'eva (eds.). The current state of the Gabozero ecosystem as an area for culturing molluscs. Sovremennoe sostoyanie ekosistemy Gabozera kak bal'neologicheskogo obekta. Karel'skii filial AN SSSR, Petrozavodsk. 111pp.
Volume: :71-87.
 
Kulikova, T.P. 1998 Pritoki Belogo morya. Zooplankton. [Tributaries of the White Sea. Zooplankton.] Sovremennoe sostoyanie vodnykh ob'ektov Respubliki Kareliya po rezul'tatam monitoringa 1992–1997 gg. (Present State of Waterbodies in the Republic of Karelia from the results of monitoring in 1992-1997.) Izdatel'stvo Karel'skogo Nauchnogo Tsentra, Rossiiskaya Akademiya Nauk, Petrozavodsk.
Volume: Pp. 169-170. [In Russian.]
 
Kulikova, T.P. 2005 Plankton fauna of the Zaonezhje Peninsula waters. Biogeography of Karelia. Proceedings of Karelian Research Center, Russian Academy of Sciences, Series Biology
Volume: 7:164-173.
 
Kulikova, T.P. 2007 Zooplankton in water-bodies of the Lake Onego catchment. Karelian Research Center, Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk.
Volume: 223 pp. [In Russian.]
 
Kulikova, T.P. & M.T. Syarki 2004 Effect of anthropogenic eutrophication on zooplankton distribution in Kondopoga Bay of Lake Onega. Water Resources
Volume: 31(1):85-91.
 
Kulkarni, D., A. Gergs, U. Hommen, H.T. Ratte & T.G. Preuss 2013 A plea for the use of copepods in freshwater ecotoxicology. Environmental Science And Pollution Research
Volume: 20(1):75-85.
 
Kulkarni, D., B. Daniels & T.G. Preuss 2013

Life-stage-dependent sensitivity of the cyclopoid copepod Mesocyclops leuckarti to triphenyltin.

Chemosphere
Volume: 92(9):1145-1153. 10.1016/j.chemosphere.2013.01.076
 
Kulkarni, D., U. Hommen, A. Schaeffer & T.G. Preuss 2014

Ecological interactions affecting population-level responses to chemical stress in Mesocyclops leuckarti.

Chemosphere
Volume: 112:340-347.
 
Kulkarni, D.A. & S.S. Surwase 2013

Studies on occurance, richness and composition of zooplankton in Seena river water at, Mohal, Dist- Solapur, MS, India.

International Research Journal of Biological Sciences
Volume: 2(2):25-28.
 
Kulkarni, G.V., P.P. Phale & G.A. Shirgur 1987 Prospects of intensive culturing of Mesocyclops leuckarti under phased fertilisation technique for using as an indicator organism under bio-assay studies. In: Rao, K.S. & S. Shrivastava (eds.). Perspectives in Hydrobiology. 267pp. Journal of Hydrobiology, Ujjian, India
Volume: Sec.II (8):37-39.
 
Kulkarni, M.R. & K. Pai 2016 The freshwater diaptomid copepod fauna (Crustacea: Copepoda: Diaptomidae) of the Western Ghats of Maharashtra with notes on distribution, species richness and ecology. Journal Of Limnology
Volume: 75(1):135-143. 10.4081/jlimnol.2015.1269 2016
 
Kulkarni, M.R., S. Shaik, Y.R. Reddy & K. Pai 2018

A new species of Megadiaptomus Kiefer, 1936 (Copepoda: Calanoida: Diaptomidae) from the Western Ghats of India, with notes on the biogeography and conservation status of the species of the genus.

Journal Of Crustacean Biology
Volume: 38(1):66-78. 10.1093/jcbiol/rux097 JAN 2018
 
Kulla, Å. & L. Wiklander 2004

Size differences between Cyclops strenuus (Crustacea: Copepoda living in one oligotrophic and one eutrophic water body.

Bachelor Thesis, School of Business and Engineering, Halmstad University, Halmstad, Sweden.
No Volume Data Available
 
Kullenberg, G. 1983 The Baltic Sea. In: Ketchum, B.H. (ed.). Estuaries and enclosed seas. Ecosystems of the world. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. 500pp.
Volume: 26:309-335, figs. 13.1 - 13.13, tabs. 13.1 -13.2.
 
Kulmatycki, W. 1931 Masowy pojaw Ergasilus sieboldi Nordm. na linie. Przeglad Rybacki, Warsaw
Volume: 4:21-22. (450-451)
 
Kulmatycki, W. 1934 Kilka uwag o ergasilozie i jej znaczeniu dla rybo lowstwa jezeiorwego. Przeglad Rybacki, Warsaw
Volume: 7(6):203-216.
 
Kulmatycki, W. 1938 Kilka uwag o (wszach) u ryb. Przeglad Rybacki, Warsaw
Volume: 11:1-10, figs.1-7.
 
Kulp, R.L. & F.W. Rabe 1984 Free-swimming invertebrate communities of vernal pools in eastern Washington. Northwest Science
Volume: 58(1):177-186.
 
Kulshreshtha, S.K., U.N.  Adholia & A. Bhatnagar 992 Zooplankton community of River Chambal and its industrial pollution. International Journal of Environmental Studies
Volume: 40(2-3):207-216.
 
Kulshrestha, S.K., U.N. Adholia, A. Bhatnagar, A.A. Khan & M. Baghail 1991 Community Structure of Zooplankton at River Chambal Near Nagda with Reference to Industrial Pollution. CLEAN - Soil, Air, Water
Volume: 19(2):181-191.
 

All Other Pages


[ TOP ]