Skip to main content.

Smithsonian National Museum of Natural History

Bibliography Search Results: List All View

There are 69940 records in the full list. This browse feature will display 250 records per page


Author
(Sort by Author)
Year
(Sort by Year)
Title
(Sort by Title)
Journal / Volume
(Sort by Journal)
Library Holdings
Kazachenko, V.N. & N.N. Samotylova 2012

Morphological features for definition of taxons of parasitic copepods (Crustacea: Copepoda) of fishes.

Proceedings of the V Vserossiyskoy conference with international participation on theoretical and marine parasitology, Kaliningrad
Volume: :90-93.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N. & N.N. Samotylova 2012

Parasitic copeods (Crustacea: Copepoda) of fishes: morphology and adaptations for parasitism.

Fish Industry, Russia
Volume: 1:1-5.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N. & N.N. Samotylova 2012

Practical importance of fishes parasitic copeods.

Proceedings Dalrybvtuza
Volume: 25:3-7.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N. & V.M. Titar 1980 Geograficheskoe rasprostranenie paraziticheskikh kopepod, v strechayushchikhya u ryb s obchirnym arealom. In: IX. Konferentsiya ukrainskogo parazitologicheskogo obshchestva, 2: Tezisy dokladov. Naukova Dumka, Kiev
Volume: :107-108.
 
Kazachenko, V.N. & V.M. Titar 1981

Osobennosti geograficheskogo rasprostraneniya i prakticheskoe znachenie paraziticheskikh kopepod rib Tiknogo Okeana.

Mezhdunar. Simpoz. po Parazitol. i Patol. Morsk. Organizmov. L.: Nauka
Volume: :33-41.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N. & V.M. Titar 1984

Features of the geographical distribution and practical significance of parasitic copepods of fish in the Pacific Ocean. Osobennosti geograficheskogo rasprostraneniya i prakticheskoe znachenie paraziticheskikh kopepod rib Tikhogo okeana.

In: Bauer, O.N., V.A. Musselius & E.S. Skryabina (eds.). (Biological bases of fisheries: parasites and diseases of fish), Biologicheskie Osnoby Ribovodstva: Parazity i Bolezni Rib. Nauka, Moscow, 224pp.
Volume: :189-200. (Russian)
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N. & V.M. Titar 1985 Special features of the geographical distribution and practical significance of the parasitic copepods of fishes of the Pacific. In: Hargis, W.J. (ed.). Parasitology and Pathology of Marine Organisms of the World Ocean. NOAA Technical Report NMFS 25. Seattle, Washington
Volume: 25:85-88.
Wilson: paper
Kazachenko, V.N. & V.N. Valova 1979 O vliyanii paraziticheskikh kopepod na morskikh rub. (On the effect of parasitic copepods on marine fish). In: Bauer, O.N. (ed.). VII. Vsesoyuznoe soveshchanie po parazitam i boleznyam ryb. VII. All-Union conference on fish parasites and diseases, Nauka, Leningrad, 130pp.
Volume: :49-50. (Russian).
Wilson: paper
Kazachenko, V.N. & V.V. Plyusnin 1996 Vliyanie paraziticheskikh kopepod Clavella irina (Crustacea: Copepoda: Lernaeopodidae) na zhabernie lepestki treski Gadus macrocephalus (Pisces: Gadiformes: Gadidae). (Influence of the parasitic copepod Clavella irina (Crustacea: Copepoda: Lernaeopodidae) on the gill filaments of the codfish Gadus macrocephalus (Pisces: Gadiformes: Gadidae). Ribokhozyaistvennie Issledovaniya Okeana. Materiali yubileinoi Nauchnoi Konferenstii 8-12 Aprelya 1996, Vladivostok. (Investigations of Ocean Fisheries 2. Results of the Anniversary Science Conference, 8-12 April 1996, Vladivostok.)
Volume: 2:182-183.
Wilson: paper
Kazachenko, V.N. & Yu.V. Kurochkin 1974

On a new species of parasitic copepod, Pennella hawaiiensis sp. nov., from the boarfish, Pentaceros richardsoni. O novoi vide paraziticheskikh kopepod - Pennella hawaiiensis sp. nov. ot kaban-riby Pentaceros richardsoni.

In: Proc. Pacif. Sci. Res. Inst. Fish. Oceanogr. Izvestiya TINRO
Volume: 88:42-53. (In Russian.)
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N., F.F. Kushniruk & N.N. Samotylova 2011 Fish Parasites. Federal Fisheries Agency Far Eastern State Technical Fisheries University Scientific and practical issues fisheries management International scientific-practical conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of the winner State Prize B.C. Kalinowski (Vladivostok, on December 6-7, 2011) Vladivostok Dalrybvtuz
Volume: 2:18-74.
 
Kazachenko, V.N., F.F. Kushniruk & N.N. Samotylova 2011

Fish Parasites.

Federal Fisheries Agency Far Eastern State Technical Fisheries University Scientific and practical issues fisheries management International scientific-practical conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of the winner State Prize B.C. Kalinowski (Vladivostok, on December 6-7, 2011) Vladivostok Dalrybvtuz
Volume: 2:18-74.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N., N.N. Kovaleva, H.D. Ngo, N.V. Ha & N.V. Thanh 2014

Redescription of three caligid species of the genus Caligus Müller, 1785 (Copepoda: Caligidae), parasites of marine fish Decapterus sp. (Perciformes: Carangidae) from Tonkin Gulf, Vietnam.

Tap Chi Sinh Hoc
Volume: 36(1):1-11. 10.15625/0866-7160/v36n1.4513
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N., N.N. Kovaleva, H.D. Ngo, N.V. Ha & N.V. Thanh 2014

Redescription of three caligid species of the genus Caligus Müller, 1785 (Copepoda: Caligidae), parasites of marine fish Decapterus sp. (Perciformes: Carangidae) from Tonkin Gulf, Vietnam.

Tap Chi Sinh Hoc
Volume: 36(1):1-11. 10.15625/0866-7160/v36n1.4513
 
Kazachenko, V.N., N.N. Kovaleva, V.T. Nguyen & H.D. Ngo 2013 Fish parasitic crustaceans of Vietnam- Caligidae (Crustacea: Copepoda: Siphonostomatoida). Proceedings of the II International scientific-practical conference "Scientific-practical fisheries management issues" on October 23-24, 2013 - Vladivostok 2013
Volume: :238-250.
 
Kazachenko, V.N., N.N. Kovaleva, V.T. Nguyen & H.D. Ngo 2017 Three new species and one new genus of parasitic copepods (Crustacea: Copepoda) from fishes of the South China Sea. Russian Journal Of Marine Biology
Volume: 43(4):264-269. 10.1134/S1063074017040058 JUL 2017
 
Kazachenko, V.N., N.N. Kovaleva, V.T. Nguyen & H.D. Ngo 2013

Fish parasitic crustaceans of Vietnam- Caligidae (Crustacea: Copepoda: Siphonostomatoida).

Proceedings of the II International scientific-practical conference "Scientific-practical fisheries management issues" on October 23-24, 2013 - Vladivostok 2013
Volume: :238-250.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N., N.V. Feshcenko & N.V. Ha 2014

Parasitic copepods (Copepoda: Crustacea) fish of the genus Mugil (Pisces: Mugiliformes) in fresh and marine waters of Primorsky Region.

Scientific Journal of Dalrybvtuz, The Far Eastern State Technical Fisheries University
Volume: 33:8-15.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N., N.V. Feshcenko & N.V. Ha 2015

Parasitic copepods of genus Haemobaphes (Crustacea: Copepoda) in Pacific and the Chukchi Sea.

Scientific Journal of Dalrybvtuz, The Far Eastern State Technical Fisheries University
Volume: 34:10-18.
Wilson: PDF
Kazachenko, V.N., N.V. Feshcenko & N.V. Ha 2014

Parasitic copepods (Copepoda: Crustacea) fish of the genus Mugil (Pisces: Mugiliformes) in fresh and marine waters of Primorsky Region.

Scientific Journal of Dalrybvtuz, The Far Eastern State Technical Fisheries University
Volume: 33:8-15.
 
Kazachenko, V.N., N.V. Feshcenko & N.V. Ha 2015

Parasitic copepods of genus Haemobaphes (Crustacea: Copepoda) in Pacific and the Chukchi Sea.

Scientific Journal of Dalrybvtuz, The Far Eastern State Technical Fisheries University
Volume: 34:10-18.
 
Kazachenko, V.N., V.D. Korotaeva & Yu.V. Kurochkin 1972 Paraziticheskie rakoobraznye nekotorykh ryb Tikhogo okeana. Parasitic Crustacea of some fishes of the Pacific Ocean. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovanel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO)
Volume: 81:224-238, figs. 1-7, tab. (8-iii-1972)
Wilson: paper
Kazadaev, V.I. 1954 Invazii linia i ikh vliyanie na organizmi ryb. Autoreferat Dissertation Moskovskoi Technologichesky Institut Rybnogo Promyshlennosty Khozyaistva, Moscow 1954.
Volume: 100
 
Kazakhbaev, S.K. 1974 Kalyanipeda v yuzhnoi chasti Aral'skogo morya. Calanipeda of southern part of the Aral Sea. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 10(1): 74-75, tab. as: Calanipeda in the southern Aral Sea).
Volume: 10(1):89-90. (In Russian.)
 
Kazakhbaev, S.K. 1980 Rol' akklimatizirovannogo rachka Calanipeda aquae dulcis Kritschagin (Copepoda, Calanoida) v obshchei biomasse zooplanktona na yuge Aral'skogo morya. (The role of acclimatized species Calanipeda aquaedulcis Kritschagin (Copepoda, Calanoida) in the general biomass of zooplankton in the south Aral Sea). Uzbekskii Biologicheskii Zhurnal
Volume: 1980(5):75-76, tab. (29-x-1980, Russian)
 
Kazakhbaev, S.K. 1982 Ekologiya i kolichestvennoe raspredelenie Calanipeda aquae dulcis Kritschagin v yuzhnykh zalivakh Aral'skogo morya. Ecology and quantitative distribution of Calanipeda aquae dulcis Kritschagin in the South Aral bays. Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov (translation in: Hydrobiol. J. 17(5): 29-32, figs. 1-2, tabs. 1-2, as: Kazakhbayev, S.F., The ecology and numerical distribution of Calanipeda aquae dulcis Kritschagin in the southern bays of the Sea of Aral).
Volume: 17(5):34-37, figs. 1-2, tabs. 1-2. (28-ix-1981, Russian with English summary)
 
Kazakov, S., K. Scholl, R. Kalchev, L. Pehlivanov & A. Kiss 2014 Composition of zooplankton species diversity in the Hungarian and Bulgarian sections of the Danube River. Acta Zoologica Bulgarica
Volume: Suppl. 7:91-95. 7 JUN 2014
 
Kazama, T. & J. Urabe 2016 Relative importance of physical and biological factors regulating tintinnid populations: a field study with frequent samplings in Sendai Bay, Japan. Marine And Freshwater Research
Volume: 67(4):492-504. 10.1071/MF14256 2016
 
Kazantsev, B.V. 1937 Parazitarnoe zabolevanie gambuzii v poimennykh ozerakh r. Mugraba. Sov. Zdravookhr. Turkmenii
Volume: 1: 48-54.
 
Kazantsev, B.V. 1949 Novye dannye o presnovodnykh lerneidak Srednei Azii. Soobshch. tadzh. filiala Akad. Nauk SSSR
Volume: 19: 20-23.
 
Kazantsev, B.V. 1949 Parazitirovanie na gambuziyakh rachka roda Lerneya v estestvennykh vodoemakh Srednei Azii. Soobshch. tadzh. filiala Akad. Nauk SSSR
Volume: 19: 14-18.
 
Kazantsev, B.V. 1951 Porazhenie Gambuzii paraziticheskim veslonogim rachkom roda Lernaea v estestvennykh vodoemakh Srednei Azii. Meditsinskaya Parazitologiya i Parazitarnye Bolezni
Volume: 6:561-562.
 
Kazantseva, T.I. & T.S. Smirnova 1996 Zooplankton tsentralnogo raiona Ladozhskogo ozera (imitatsionnoe modelirovanie). Zooplankton in the central Ladoga region (computer simulation). Institut Evolyutsyonnoi Fiziologii i Biokhimii im. I.M. Sechenova, Sankt-Peterburg.
Volume: :1-57 (Russian).
 
Kazic, D.M. 1978 The endohelminths and seasonal dynamics of parasites of Pachychilon pictum (Heckel et Kner 1858), (Cyprinidae Pisces) from Skadar Lake. Glasnik Republickog Zavoda za Zastitu Pridode i Prirodnjackog Muzeja Titogradu
Volume: 11:5-29. (In Croatian.)
 
Kazikosska, Z. 1961 Pasozytnicze skorupiaki - Crustacea parasitica - ryb nicktorych zbiornikow i rzekdolnego Slaska. Crustacea parasitica of fish in some basins and rivers of lower Silecia. Wiadomosci Parazytologiczne
Volume: 7(2), suppl.:187-189. (Polish and English.)
 
Kazmi, Q.B. 2003 Taxonomic studies of Crustacea in Pakistan. In: Shimura, J. (ed.). Global taxonomy initiative in Asia. Report and Proceedings of 1st GTI Regional Workshop in Asia, Putrajaya, Malaysia, September 2002. NIES Research Report No. 175. National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan
Volume: 230-248.
 
Kazmi, Q.B. 2004 Copepods from shore and offshore waters of Pakistan. Journal of Marine Science and Technology, Keelung
Volume: 12(4):223-238.
 
Kazmi, Q.B. & F. Muniza 1994 Notes on two harpacticoid copepods (Crustacea) gathered from plankton collection during Naseer Cruise I, January 1992 in the Arabian Sea. Proceedings of the Pakistan Congress of Zoology
Volume: 14:151-156.
 
Kazmi, Q.B. & F. Muniza 1997 Pelagic Copepods of north Arabian Sea. Proceedings of the International Symposium of the Biodiversity of Pakistan. Pakistan Museum of Natural History and Florida Museum of Natural History, Gainesville; 7-8 November 1995, Islamabad.
Volume: Pp. 295-303.
 
Kazmi, Q.B. & R. Naushaba 2000 A survey of coastal marine interstitial arthropods from sandy area of Karachi. In: Ahmed, V.U. (ed.). Proceedings of the National ONR Symposium on Arabian Sea as a Resource of Biological Diversity. 18-20 September 2000. Karachi University Press, Karachi.
Volume: Pp. 129-143.
 
Kazmi, Q.B., N.M. Tirmizi, Q.M. Ali & F. Muniza 1995 Preliminary report on planktonic crustaceans of the Arabian Sea collected by the NASEER Program. In: Tirmizi, N.M. & Q.B. Kazmi (eds.) The Arabian Sea. Living Marine Resources and the Environment. Proceedings of the Pakistan-U.S. Conference on Arabian Sea. Vanguard Books, Lahore.
Volume: Pp. 63-76.
 
Kazmierczuk, J. & B. Szlauer 1984 Zooplankton w urządzeniach zakładu uzdatniania wody z Jeziora Miedwie. [Zooplankton in the water treatment plant equipment in Lake Miedwie.] Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Seria Rybactwo Morskie i Technologia Zywnosci
Volume: No. 14, 108:45-56. [In Polish.]
 
Kazus, N.A. 2009 On the taxonomic status of Nannocalanus minor (Claus 1863) (Crustacea, Calanoida, Calanidae) forms from the northern Indian Ocean. Zoologicheskii Zhurnal
Volume: 88(11): 1311-1319. (Russian)
 
Ke, C.H. 2001 Studies on biology of marine zooplankton in China. Journal of Xiamen University (Natural Science)
Volume: 40(2):574-585. [In Chinese; abstract in English.]
 
Ke, L.G.C. 2003 Application and prospect of marine copepod diapause eggs in mariculture. Journal of the Ocean University of Qingdao, Chinese Edition
Volume: 33(6):901-929. (In Chinese.)
 
Ke, Z. X.,P. Xie, L.G. Guo, J. Xu & Q. Zhou 2012 Effects of large bio-manipulation fish pen on community structure of crustacean zooplankton in Meiliang Bay of Taihu Lake. Yingyong Shengtai Xuebao
Volume: 23(8):2270-2276.
 
Ke, Z., P. Xie, L. Guo, Y. Liu & H. Yang 2007 In situ study on the control of toxic Microcystis blooms using phytoplanktivorous fish in the subtropical Lake Taihu of China: A large fish pen experiment. Aquaculture
Volume: 265(1-4):127-138.
 
Ke, Z.X., P. Xie & L.G. Guo 2008 In situ study on effect of food competition on diet shifts and growth of silver and bighead carps in large biomanipulation fish pens in Meiliang Bay, Lake Taihu. Journal of Applied Ichthyology
Volume: 24(3):263-268.
 
Ke, Z.X., P. Xie & L.G. Guo 2008 Controlling factors of spring–summer phytoplankton succession in Lake Taihu (Meiliang Bay, China). Hydrobiologia
Volume: 607(1):41-49.
 
Kearn, G.C. 2004 Leeches, Lice and Lampreys: A Natural History of Skin and Gill Parasites of Fishes. Springer Verlag, Berlin
Volume: 432 pp. ISBN: 1-4020-2925-X
 
Kearney, C.E. 1933

The animal plankton of the Halifax area.

Reports of the Biological Board of Canada
Volume: 1992:24-25.
 
Kearney, C.E. 1934 Animal plankton of the Halifax area. Reports of the Biological Board of Canada
Volume: 1933:24-25.
 
Kearney, M., S.J. Simpson, D. Raubenheimer & B. Helmuth 2010 Modelling the ecological niche from functional traits. Philosophical Transactions of the Royal Society B
Volume: 365(1557):3469-3483.
 
Kearns, C.M., N.G. Hairston, Jr. & D.H. Kesler 1996 Particle transport by benthic invertebrates: Its role in egg bank dynamics. Hydrobiologia, The Hague
Volume: 332(1):63-70.
 
Keats, D.W. & D.H. Steele 1993 Food of 0-group ocean pout [Macrozoarces americanus (Schneider)] in eastern Newfoundland: the importance of harpacticoid copepods. Journal of Fish Biology
Volume: 42:145-148.
 
Kechemir, N. 1978 Demonstration experimentale d'un cycle biologique a quatre hotes obligatoires chez les trematodes hemiurides. Annales de Parasitologie Humaine et Comparée
Volume: 53(1):75-92.
 
Keckeis, S., C. Baranyi, T. Hein, C. Holarek, P. Riedler & F. Schiemer 2003 The significance of zooplankton grazing in a floodplain system of the River Danube. Journal of Plankton Research
Volume: 25(3): 243-253
 
Kedar, G.T., G.P. Patil & S.M. Yeole 2008 Effect of Physico-Chemical Factors on the Seasonal Abundance of Zooplankton Population in Rishi Lake.  In: Sengupta, M. and R. Dalwani (Eds). Proceedings of Taal2007: The 12th World Lake Conference.
Volume: Pp. 88-91.
 
Kedong, Y., P.J. Harrison, R.H. Goldblatt & R.J. Beamish 1996 Spring bloom in the central Strait of Georgia: interactions of river discharge, winds and grazing. Marine Ecology Progress Series
Volume: 138(1-3):255-263.
 
Keefer, V.M. 1970 Seasonal changes in plankton and seston production in a Colorado mountain lake. Dissertation Abstracts International, B, Sciences and Engineering
Volume: 30(10):4504. (iv-1970)
 
Keefer, V.M. & R.W. Pennak 1977 Plankton and seston of a Colorado (USA) Alpine lake: the winter anomaly and the inlet-outlet budget. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
Volume: 62(2):255-278, figs. 1-8, tabs. 1-10.
 
Keegan, B.F. 1969 Investigations of the plankton of the west coast of Ireland. III. Calanus finmarchicus (Gunn.) and Calanus helgolandicus (Claus) in the plankton of Killearny Bay, Aran Island. Proceedings of the Royal Irish Academy
Volume: (B)68(9):137-147, figs. 1-3, tab. 1. (12-xii-1969)
 
Keegan, B.F., P.O. Ceidigh & P.J.S. Boaden 1976 Biology of benthic organisms. In: XI. European Symposium on marine Biology
Volume: 1-630, figs.
 
Keelan, J.K. 1992 An evaluation of the zooplankton community in Martin Creek: A power plant cooling reservoir in Rusk and Panola counties, Texas. M.S. Thesis, Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, Texas, U.S.A.
Volume: 139 pp.
 
Keen, R. 1981 Vertical migration, hatching rates, and distribution of egg stages in freshwater zooplankton. Journal of Thermal Biology
Volume: 6(4):349-351, tab. 1. (x-1981)
 
Keenan, C.M. 1995 A preliminary evaluation of zooplankton in constructed wetlands: sample size determination and spatial patterns. M.S. Thesis, University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A.
Volume: 159 pp.
 
Keferstein, W. 1863 Über einen neuen Schmarotzerkrebs (Nereicola ovata Kef.) von einer Annelide. Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie
Volume: 12:461-464, pl. 42 figs. 1-4.
 
Kefford, B.J., E.J. Fields, C. Clay & D. Nugegoda 2007 Salinity tolerance of riverine microinvertebrates from the southern Murray–Darling Basin. Marine & Freshwater Research
Volume: 58(11):1019-1031.
 
Kefous, K. 1981 Identification and analysis of lacustrine and riverine fauna from inland sites in Southeastern Australia. Part 1. Crustacea. Artefact
Volume: 6(1-2):35-51.
 
Kehayias, G. 2003 Quantitative aspects of feeding of chaetognaths in the eastern Mediterranean pelagic waters. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 83(3): 559-569
 
Kehayias, G. 2004 Spatial and temporal abundance distribution of chaetognaths in eastern Mediterranean pelagic waters Bulletin of Marine Science
Volume: 74(2): 253-270.
 
Kehayias, G. 2006 A simple and inexpensive light trap for lake zooplankton. Journal of Freshwater Ecology
Volume: 21(3):539-541.
 
Kehayias, G. & D. Kourouvakalis 2010 Diel vertical migration and feeding of chaetognaths in coastal waters of the eastern Mediterranean. Biologia, Bratislava
Volume: 65(2):301-308.
 
Kehayias, G. & E. Doulka 2007 A light trap for sampling Atherina boyeri larvae in Lake Trichonis, Greece. Journal of Freshwater Ecology
Volume: 22(3): 533-534.
 
Kehayias, G. & E. Ntakou 2008 Abundance, vertical distribution and feeding of chaetognaths in the upper 50 m layer of the eastern Aegean Sea. Journal of Natural History
Volume: 42(5-8):633-648.
 
Kehayias, G. & M. Aposporis 2014 Zooplankton variation in relation to hydrology in an enclosed hypoxic bay (Amvrakikos Gulf, Greece). Mediterranean Marine Science
Volume: 15(3):554-568. 2014
 
Kehayias, G. (ed.) 2014 Zooplankton: species diversity, distribution and seasonal dynamics. Marine Biology, Nova Science Pub Inc
Volume: 137 pp. ISBN: 978-1-62948-720-5
 
Kehayias, G., A. Gianni, E. Doulka & I.F. Zacharias 2012 Anoxia and its impacts on the vertical distribution of copepods in a deep mediterranean coastal lake. Environmental Bulletin
Volume: 21(10a):2993-3002.
 
Kehayias, G., A. Ramfos, P. Ntzialas, S. Ioannou, P. Bisouki, E. Kyrtzoglou, A. Gianni & I. Zacharias 2013 Zooplankton diversity and distribution in a deep and anoxic Mediterranean coastal lake. Mediterranean Marine Science
Volume: 14(1):179-192.
 
Kehayias, G., E. Chalkia, S. Chalkia, G. Nistikakis, I. Zacharias & A. Zotos 2008 Zooplankton dynamics in the upstream part of Stratos reservoir (Greece). Biologia, Bratislava
Volume: 63(5):699-710.
 
Kehayias, G., E. Michaloudi & A. Bexi 2004 Aspects on the seasonal dynamics and the vertical distribution of the crustacean zooplankton community and the Dreissena polymorpha larvae in Lake Trichonis. Mediterranean Marine Science
Volume: 5(1):19-28.
 
Kehayias, G., E. Michaloudi & E. Koutrakis 2005 Feeding and predation impact of chaetognaths in the north Aegean Sea (Strymonikos and Ierissos Gulfs). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume: 85(6):1525-1532.
 
Kehayias, G., J. Lykakis & N. Fragopoulu 1996 The diets of the chaetognaths Sagitta enflata, S. serratodentata atlantica and S. bipunctata at different seasons in Eastern Mediterranean coastal waters. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Journal of Marine Science
Volume: 53(5):837-846.
 
Kehayias, G., M. Antonou, M. Zerva & I. Karachalios 2008 Using plankton nets as light traps: Application with chemical light. Journal of Plankton Research
Volume: 30(9):1075-1078.
 
Kehl, S. & K. Dettner 2003 Predation by pioneer water beetles (Coleoptera, Dytiscidae) from sandpit ponds, based on crop-content analysis and laboratory experiments. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 158(1):109-126.
 
Kehl, S. & K. Dettner 2004 Nahrungsoekologische Untersuchungen an hydradephagen Pionierarten (Coleoptera, Dytiscidae) in Sandgrubengewaessern. Nutritional and ecological studies on pioneer species (Coleoptera, Hydradephaga Dytiscidae) in sandpit ponds. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fuer Allgemeine und Angewandte Entomologie
Volume: 14(1-6): 225-228. (German)
 
Kehrig, H.A., E.F.A. Palermo, T.G. Seixas, C.W.C. Branco, I. Moreira & O. Malm 2009 Trophic transfer of methylmercury and trace elements by tropical estuarine seston and plankton. Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volume: 85(1):36-44.
 
Keilhack, L. 1909 Beiträge zur Kenntnis der Süsswasserfauna der Dauphiné-Alpen. I. Zur Systematik der Gattung Maraenobiotus Mrazek. Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde
Volume: 4:311-324, pl. 6. (18-v-1909).
Wilson: paper
Keilhack, L. 1909 Bemerkenswerte Cladoceren und Copepoden aus den Dauphiné-Alpen. (3. Beitrag zur Kenntnis der Süsswasserfauna der Dauphiné-Alpen). Archiv für Hydrobiologie
Volume: 4:329-330. (18-v-1909)
 
Keilhack, L. 1913 Faunistische, systematische und nomenklatorische Bemerkungen über Dauphiné-Entomostraken. 5. Beitrag zur Kenntnis der Süsswasserfauna in den Dauphiné-Alpen. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 9:150-156. (25-x-1913)
 
Keilhack, L. 1915 Crustaceenstudien in den Hochgebirgseen des Dauphiné. Archiv für Hydrobiologie
Volume: 10:341-393, pls. 6-12. (15-vi-1915)
 
Keiser, N.(A.), vide: Keizer, N.(A.). Year Not Available No Title Available No Journal Data Available
No Volume Data Available
 
Keissler, C. von 1901 Notiz über das Plankton des Aber- oder Wolfgang Sees in Salzburg. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
Volume: 51:401-404. (18-viii-1901).
 
Keissler, C. von 1901 Das Plankton des (unteren) Lunzer Sees in Nieder-Österreich, nebst einige Bemerkungen über die Uferregion dieses Sees. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
Volume: 50: 541-552. (28-i-1901).
 
Keissler, C. von 1901 Zur Kenntnis des Planktons des Attersees in Oberösterreich. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
Volume: 51: 392-401. (18-viii-1901).
 
Keissler, C. von 1902 Über das Plankton des Aber- oder Wolfgang Sees in Salzburg. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
Volume: 52:305-327, 1 pl., 1 fig.
 
Keissler, C. von 1902 Zur Kenntniss des Planktons des Alt-Ausseer Sees in Steiermark. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
Volume: 52:706-708.
 
Keissler, C. von 1903 Über das Plankton des Hallstädter Sees in Oberösterreich. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
Volume: 53:338-348.
 
Keister, J.E. 1996 Habitat selection and predation risk: effects of low dissolved oxygen on fish larvae and zooplankton in Chesapeake Bay. M.S. Thesis, University of Maryland, College Park, Maryland, U.S.A.
No Volume Data Available
 
Keister, J.E. 2008 Variability in mesoscale circulation and its effects on zooplankton distribution in the northern California Current. Ph.D. Thesis, Oregon State University, Corvallis, Oregon, U.S.A.
Volume: 156 pp.
 
Keister, J.E. & C. Morgan 1999 Onshelf-offshelf and latitudinal gradients in zooplankton community structure off the coast of Oregon and northern California, U.S.A. In: World Association of Copepodologists: Seventh International Conference on Copepoda, Curitiba, 25-31 July 1999; Program and Abstracts
Volume: :144. (Abstract; 25.vii.1999)
Wilson: paper
Keister, J.E. & L.B. Tuttle 2013 Effects of bottom-layer hypoxia on spatial distributions and community structure of mesozooplankton in a sub-estuary of Puget Sound, Washington, U.S.A. Limnology and Oceanography
Volume: 58(2):667-680. 10.4319/lo.2013.58.2.0667
 
Keister, J.E. & W.T. Peterson 2003 Zonal and seasonal variations in zooplankton community structure off the central Oregon coast, 1998-2000. Progress in Oceanography
Volume: 57(3):341-361.
 
Keister, J.E., D. Bonnet, S. Chiba, C.L. Johnson, D.L. Mackas & R. Escribano 2012 Zooplankton population connections, community dynamics, and climate variability. ICES Journal of Marine Science
Volume: 69: 347–350.
 
Keister, J.E., E.D. Houde & D.L. Breitburg 2000 Effects of bottom-layer hypoxia on abundances and depth distributions of organisms in Patuxent River, Chesapeake Bay. Marine Ecology Progress Series
Volume: 205:43-59.
 
Keister, J.E., T.B. Johnson, C.A. Morgan & W.T. Peterson 2005 Biological indicators of the timing and direction of warm-water advection during the 1997/1998 El Niño off the central Oregon coast, USA. Marine Ecology Progress Series
Volume: 295:43-48.
 
Keister, J.E., T.J. Cowles, W.T. Peterson & C.A. Morgan 2009 Do upwelling filaments result in predictable biological distributions in coastal upwelling ecosystems? Progress in Oceanography
Volume: 83(1-4):303-313.
 
Keister, J.E., T.J. Cowles, W.T. Peterson & C.A. Morgan 2009 Parasite spillback: A neglected concept in invasion ecology? In: Fréon, P., M. Barange, J. Arístegui & A.D. McIntyre (eds.). Eastern Boundary Upwelling Ecosystems: Integrative and Comparative Approaches. Eastern Boundary Upwelling Ecosystems Symposium, 2-8 June 2008, Las Palmas, Gran Canaria, Spain. Progress in Oceanography
Volume: 83(1-4):303-313.
 
Keister, J.E., W.T. Peterson & S.D. Pierce 2009 Zooplankton distribution and cross-shelf transfer of carbon in an area of complex mesoscale circulation in the northern California Current. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Volume: 56(2):212-231.
 
Keister, J.E.. E. Di Lorenzo, C.A. Morgan, V. Combes & W.T. Peterson 2011 Zooplankton species composition is linked to ocean transport in the Northern California Current. Global Change Biology
Volume: 17(7):2498-2511.
 
Keita, A. & C.R. Haba 1999 Contribution à l'étude du plancton estuarien: cas de la Soumba. [Contribution to the study of estuarine plankton: case of the Soumba.] Bulletin du Centre de Rogbané
Volume: 14:67-71. [In French.]
 
Keita, A., S. Camara & S. Sysavane 1999 Le zooplancton du shelf guinéen et ses principales caractéristiques. [The zooplankton of the Guinean Shelf and its principal characteristics.] Bulletin du Centre de Rogbané
Volume: 14:59-66. [In French.]
 
Keith, D.E. & N.C. Hulings 1965

A quantitative study of selected nearshore infauna between Sabine Pass and Bolivar Point, Texas.

Publications of the Institute of Marine Science, Texas
Volume: 10:33-40.
Wilson: paper
Keitt, T.H. 2008 Coherent ecological dynamics induced by large-scale disturbance. Nature (London)
Volume: 454(7202): 331.
 
Keitt, T.H. & J. Fischer 2006 Detection of scale-specific community dynamics using wavelets. Ecology, New York
Volume: 87(11):2895-2904.
 
Keivany, Y. & N. Soofiani 2004 Contribution to the biology of Zagros tooth-carp, Aphanius vladykovi (Cyprinodontidae) in central Iran. Environmental Biology of Fishes
Volume: 71(2):165-169.
 
Keizer, N. 1923 K faune Copepoda i Cladocera reki Syr-Dar'i ee pribreszhnykh vodoemov. Bulletin de l'Université de l'Asie Centrale
Volume: 2:31-33.
 
Keizer, N. 1925 K faune Copepoda i Cladocera reki Syr-Dar'i ee pribrezhnykh vodoemov. Russiskii Gidrobiologicheskii Zhurnal, Saratov
Volume: 4:76-83.
 
Keizer, N. 1929 Über eine neue Art der Gattung Eurytemora - Eurytemora composita sp. nova. Zoologischer Anzeiger
Volume: 80(10-12):301-305, figs. 1-6. (15-iii-1929)
Wilson: paper
Keizer, N. 1931 Über die Cladoceren und Copepoden der Wüste Kara-Kum. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Volume: 25:355-372, figs. 1-21.
 
Keizer, N. 1935 Lake Yashil-Kul. Acta Universitatis Asiae Mediae (XIIa, Geogr.)
Volume: 15:1-13. (25-xi-1935)
 
Kejonen, J. Särkkä & C. Juberthie 2001 Finland. In: Juberthie, C. & V. Decu (eds.). Encyclopaedia Biospeologica. Tôme 3. Société de Biospéléologie, Moulis & Bucharest, 907 pp.
Volume: III:1427-1435.
 
Kelble, C.R. 2010 The effect of salinity variability on the mesozooplankton community of Florida Bay. Ph.D. Thesis, University of Florida, Miami, Florida, U.S.A.
Volume: 189 pp.
 
Kelble, C.R., P.B. Ortner, G.L. Hitchcock, M.J. Dagg & J.N. Boyer 2010 Temporal and spatial variability of mesozooplankton in a shallow sub-tropical bay: Influence of top-down control. Estuaries and Coasts
Volume: 33(3):723-737.
 
Kelchner, C. 2005 Transfer of organic matter from surface waters to the sea floor: Fecal pellet flux in the Ross Sea. M.A. Thesis, Rice University, Houston, Texas, U.S.A.
Volume: 43 pp.
 
Keles, A. 1990 İzmir Körfezi'nde (İç körfez) bulunan planktonik Kopepod: Acartia clausii Giesbrecht, 1889'un (Copepoda, Crustacea) biyo-ekolojisi üzerine araştırmalar. [Bio-ecological investigation of the planktonic copepod: Acartia clausii Giesbrecht, 1889 (Copepoda, Crustacea) located in the Izmir Gulf (inner gulf).] Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri, Turkey.
Volume: 79 pp. [In Turkish.]
 
Kelil Ali, A., R. Primicerio, I. Folstad, S. Liljedal & J. Berge 2009 Morphological correlates of mating frequency and clutch size in wild caught female Eudiaptomus graciloides (Copepoda: Calanoida). Journal of Plankton Research
Volume: 31(4):389-397.
 
Keller, A., P. Hargraves, H. Jeon, E. Klos, G. Klein-MacPhee, C. Oviatt & Z. Jiaping 1997 Ultraviolet-B radiation enhancement does not affect marine trophic levels during a winter-spring bloom. Ecoscience
Volume: 4(2):129-139.
 
Keller, A., P. Hargraves, H. Jeon, G. Klein-Macphee, E. Klos, F. Oviatt & J. Zhang 1997 Effects of ultraviolet-B enhancement on marine trophic levels in a stratified coastal system. Marine Biology, Berlin
Volume: 130(2):277-287.
 
Keller, D.P. & R.R. Hood 2013 Comparative simulations of dissolved organic matter cycling in idealized oceanic, coastal, and estuarine surface waters. Journal of Marine Systems
Volume: 109:109-128.
 
Keller, I. & O. Seehausen 2012 Thermal adaptation and ecological speciation. Molecular Ecology
Volume: 21(4):782-799.
 
Keller, M. 1984 Influence du rejet en mer de l'égout de Marseille sur le peuplement du méiobenthos. Thèse de 3ème Cycle, Université d'Aix-Marseille, II
Volume: 160pp.
 
Keller, M. 1985 Distribution quantitative de la méiofaune dans l'aire d'épandage de l'égout de Marseille. Marine Biology, Berlin
Volume: 89(3):293-302, figs. 1-3, tabs. 1-6. (xi-1985)
 
Keller, M. 1986 Structure des peuplements méiobenthiques dans le secteur pollué par le rejet en mer de l'égout de Marseille. Annales de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 62(1):13-36, figs. 1-11, tabs. 1-6. (v.1986, English summary)
 
Keller, M. 1986 Structure des peuplements méiobenthiques dans le secteur pollué par le rejet en mer de l'égout de Marseille. Annales de l'Institut Océanographique, Monaco
Volume: 62(1):13-36, figs. 1-11, tabs. 1-6. (v.1986, English summary)
 
Keller, M., P. Vitiello & A. Dinet 1983 Bactéries, microphytes et méiofaune de sédiments pollués par l'égout de Marseille. VI. Journées étud. Poll. mar. Méditerr., Monaco
Volume: :821-828, figs. 1-5, tabs. 1-4.
 
Keller, W. 1992 Relationships between lake morphometry and crustacean zooplankton communities in Precambrian Shield lakes. M.Sc. Thesis, Laurentian University of Sudbury, Sudbury, Ontario, Canada.
Volume: 98 pp.
 
Keller, W. & J.R. Pitblado 1984 Crustacean plankton in northeastern Ontario lakes subjected to acid deposition. Water, Air, and Soil Pollution
Volume: 23(3):271-291, figs. 1-10, tabs. 1-3. (x-1984)
Wilson: paper
Keller, W. & J.R. Pitblado 1989 The distribution of crustacean zooplankton in northern Ontario, Canada. Journal of Biogeography
Volume: 16(3):249-259.
Wilson: paper
Keller, W. & M. Conlon 1994 Crustacean zooplankton communities and lake morphometry in Precambrian Shield lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 51(11):2424-2434.
Wilson: paper
Keller, W. & N.D. Yan 1991 Recovery of crustacean zooplankton species richness in Sudbury area lakes following water quality improvements. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 48(9):1635-1644. (French summary.)
Wilson: paper
Keller, W., N.D. Yan, J.M. Gunn & J. Heneberry 2007 Recovery of acidified lakes: Lessons from Sudbury, Ontario, Canada. In: Brimblecombe, P., H. Hara, D. Houle & M. Novak (eds.). Acid Rain – Deposition to Recovery. Springer, Netherlands.
Volume: Pp. 317-322.
 
Keller, W., N.D. Yan, T. Howell, L.A. Molot & W.D. Taylor 1992 Changes in zooplankton during the experimental neutralization and early reacidification of Bowland Lake, near Sudbury, Ontario. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 49(Suppl. 1):52-62.
Wilson: paper
Kellermann, A. & S. Schadwinkel 1991 Winter aspects of the ichthyoplankton community in Antarctic Peninsula waters. Polar Biology
Volume: 11(2):117-127.
 
Kellermanns, E. 2009 Fischparasiten der bathydemersalen Zone: Charakterisierung, Verbreitungsmuster und Lebenszyklen. [Fish parasites of the bathydemersal zone: characterization, distribution patterns and life cycles.] Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades, Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, Dusseldorf, Germany.
Volume: 164 pp. [In German and English.]
 
Kellermanns, E., S. Klimpel & H.W. Palm 2009 Parasite fauna of the mediterranean grenadier Coryphaenoides mediterraneus (Giglioli, 1893) from the Mid-Atlantic Ridge (MAR). Acta Parasitologica
Volume: 54(2):158-164.
 
Keller-Pellegrino, M. 1986 Le meiobenthos en milieux perturbés : zone d'épandage de l'égoût de Marseille et étang de Berre. [The meiobenthos in disturbed habitats: spray zone of the sewage in Marseilles and Berre pond.] Thèse du Doctorat, Université d’Aix-Marseille II, Marseilles, France.
Volume: 255 pp. [In French.]
 
Kellicott, D.S. 1877 Description of a new species of Argulus. Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences
Volume: 3:214-216, figs.1,2.
Wilson: paper
Kellicott, D.S. 1877 Description of a new species of Argulus. American Journal of Microscopy and Popular Science, New York
Volume: 3:1-3.
 
Kellicott, D.S. 1878 Notes on the microscopic life in the Buffalo water supply. American Journal of Microscopy and Popular Science, New York
Volume: 3(11):250-252.
 
Kellicott, D.S. 1879 Argulus lepidostei, male. American Journal of Microscopy and Popular Science, New York
Volume: 4:153-155.
 
Kellicott, D.S. 1879 Observations on Lerneocera cruciata. American Journal of Microscopy and Popular Science, New York
Volume: 4(10-12):192-194. (x/xii-1879)
 
Kellicott, D.S. 1879 On certain Crustacea, parasitic on fish from the Great Lakes. American Journal of Microscopy and Popular Science, New York
Volume: 4(10-12):208-210. (x/xii-1879)
Wilson: paper
Kellicott, D.S. 1880 Argulus stizostethii, n. s. American Journal of Microscopy and Popular Science, New York
Volume: 5(3):53-58.
Wilson: paper
Kellicott, D.S. 1880 A larval Argulus. North American Entomologist
Volume: 1:57-60. (C.B. Wilson copy)
Wilson: paper
Kellicott, D.S. 1880 On certain Crustacea parasitic on fishes from the Great Lakes. Proceedings of the American Society of Microscopists
Volume: 2:53-57, pls. 1-3.
 
Kellicott, D.S. 1880 Observations on Lerneocera cruciata. Proceedings of the American Society of Microscopists
Volume: 1:64-68, pls. 1-2.
Wilson: paper
Kellicott, D.S. 1881 Lerneocera tortua n. sp. Proceedings of the American Society of Microscopists
Volume: 3:41-43, pl. 1.
Wilson: paper
Kellicott, D.S. 1882 On certain crustaceous parasites of fresh-water fishes. Proceedings of the American Society of Microscopists
Volume: 5:75-78.
 
Kellicott, D.S. 1887 A note on Argulus catostomi. Proceedings of the American Society of Microscopists
Volume: 8:144. (C.B. Wilson copy)
Wilson: paper
Kellicott, D.S. 1892 A crustaceous parasite of the 'Miller's thumb' (Cottus). Proceedings of the American Society of Microscopists
Volume: 14:76-79, figs. 1, 2. (x-1892)
Wilson: paper
Kellnreitner, F., M. Pockberger, R. Asmus & H. Asmus 2013

Feeding interactions between the introduced ctenophore Mnemiopsis leidyi and juvenile herring Clupea harengus in the Wadden Sea.

Biological Invasions
Volume: 15(4):871-884. 10.1007/s10530-012-0336-4
 
Kelly, D.J. & I. Hawes 2005 Effects of invasive macrophytes on littoral-zone productivity and foodweb dynamics in a New Zealand high-country lake. Journal of the North American Benthological Society
Volume: 24(2):300-320.
 
Kelly, D.W., G. Lamberti & H.J. MacIsaac 2009 The Laurentian Great Lakes as a case study of biological invasion. In: Keller, R.P., D.M. Lodge, M.A. Lewis & J.F. Shogren (eds). Bioeconomics of Invasive Species: Integrating Ecology, Economics, Policy, and Management. Oxford University Press, New York.
Volume: Pp. 205-225
 
Kelly, D.W., L.M. Herborg & H.J. MacIsaac 2010

Ecosystem changes associated with Dreissena invasions: recent developments and emerging issues.

In: Van der Velde, G., S. Rajagopal & A.b. de Vaate (eds.). The Zebra Mussel in Europe. Backhuys, Leiden.
Volume: Pp. 199-209.
 
Kelly, D.W., R.A. Paterson, C.R. Townsend, R. Poulin & D.M. Tompkins 2009 Parasite spillback: A neglected concept in invasion ecology? Ecology
Volume: 90(8):2047-2056.
 
Kelly, G.F. & A.M. Barker 1965 The copepod ectoparasite Sphyrion lumpi (Kroyer) in relation to redfish Sebastes marinus (L.) in the Gulf of Main. Special Publications of the International Commission on Northwest Atlantic Fisheries (ICNAF Environmental symposium)
Volume: 6:481-500, figs. 1-18, tabs. 1-4.
 
Kelly, H.D. & R. Allison 1965 Obervations of the infestation of a freshwater fish population by a marine copepod (Ergasilus lizae Kroyer, 1863). Proceedings of a Conference of the Southeastern Association of Game and Fish Commissioners
Volume: 16:236-239, tab. 1.
Wilson: paper
Kelly, J.A. & A. Dragovich 1967 Occurrence of macrozooplankton in Tampa Bay, Florida, and the adjacent Gulf of Mexico. Fishery Bulletin, United States National Marine Fisheries Service
Volume: 66(2):209-221, figs. 1-4, tabs. 1-8. (iv-1967)
Wilson: paper
Kelly, L.S. 1998 Chemical communication during mate recognition in the harpacticoid copepod Tigriopus japonicus. Ph.D. Thesis, Georgia Institute of Technology, Athens, Georgia, U.S.A.
Volume: 110 pp.
 
Kelly, L.S. & T.W. Snell 1998 Role of surface glycoproteins in mate-guarding of the marine harpacticoid Tigriopus japonicus. Marine Biology, Berlin
Volume: 130(4):605-612.
 
Kelly, L.S., T.W. Snell & D.J. Lonsdale 1998 Chemical communication during mating of the harpacticoid Tigriopus japonicus. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences
Volume: 353(1369):737-744.
Wilson: PDF
Kelly, M.W. & A. Yoon 2017

Protein coding and regulatory variation contribute to heat adaptation in the copepod Tigriopus californicus.

Integrative And Comparative Biology
Volume: 57: Abstract. E310-E310; 1 MAR 2017
 
Kelly, M.W., E. Sanford & R.K. Grosberg 2012 Limited potential for adaptation to climate change in a broadly distributed marine crustacean. Proceedings of the Royal Society Biological Sciences Series B
Volume: 279(1727):349-356.
 
Kelly, M.W., M.B. DeBiasse, V.A. Villela, L. Hope & C.F. Cecola 2016 Adaptation to climate change: trade-offs among responses to multiple stressors in an intertidal crustacean. Evolutionary Applications
Volume: 9(9):1147-1155. 10.1111/eva.12394 OCT 2016
 
Kelly, M.W., M.S. Pankey, M.B. DeBiasse & D.C. Plachetzki 2017 Adaptation to heat stress reduces phenotypic and transcriptional plasticity in a marine copepod. Functional Ecology
Volume: 31(2):398-406. 10.1111/1365-2435.12725 FEB 2017
 
Kelly, M.W., R.K. Grosberg & E. Sanford 2013 Trade-offs, geography, and limits to thermal adaptation in a tide pool copepod. American Naturalist
Volume: 181(6):846-854. 10.1086/670336
 
Kelly, M.W., S. Pankey, M.B. Debiasse & D. Plachetzki 2016

Adaptation to heat stress reduces phenotypic and gene expression plasticity in a marine copepod.

Integrative And Comparative Biology
Volume: 56: E108-E108; 1 MAR 2016
 
Kelly, N. & A. Metaxas 2008 Diversity of invertebrate colonists on simple and complex substrates at hydrothermal vents on the Juan de Fuca Ridge. Aquatic Biology
Volume: 3:271-281.
 
Kelly, N. E., N.D. Yan, B. Walseng & D.O. Hessen 2013 Differential short- and long-term effects of an invertebrate predator on zooplankton communities in invaded and native lakes. Diversity and Distributions
Volume: 19 (4):396-410. 10.1111/j.1472-4642.2012.00946.x
 
Kelly, N., A. Metaxas & D. Butterfield 2007 Spatial and temporal patterns of colonization by deep-sea hydrothermal vent invertebrates on the Juan de Fuca Ridge, NE Pacific. Aquatic Biology
Volume: 1(1):1-16.
 
Kelly, N.E. 2007 Early life-history ecology of deep-sea hydrothermal vent invertebrates on the Juan de Fuca Ridge. Ph.D. Thesis, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada.
No Volume Data Available
 
Kelly, N.E., K. Wantola, E. Weisz & N.D. Yan 2013 Recreational boats as a vector of secondary spread for aquatic invasive species and native crustacean zooplankton. Biological Invasions
Volume: 15(3):509-519.
 
Kelly, P., L. Clementson, C. Davies, S. Corney & K. Swadling 2016 Zooplankton responses to increasing sea surface temperatures in the southeastern Australia global marine hotspot. Estuarine Coastal And Shelf Science
Volume: 180:242-257. 10.1016/j.ecss.2016.07.019
 
Kelly, P.T., N. Craig, C.T. Solomon, B.C. Weidel, J.A. Zwart & S.E. Jones 2016 Experimental whole-lake increase of dissolved organic carbon concentration produces unexpected increase in crustacean zooplankton density. Global Change Biology
Volume: 22(8):2766-2775. 10.1111/gcb.13260 AUG 2016
 
Kelly, R.P. & D.J. Eernisse 2007 Southern hospitality: a latitudinal gradient in gene flow in the marine environment. Evolution
Volume: 61(3):700-707.
 
Kelly, R.P. & S.R. Palumbi 2010 Genetic structure among 50 species of the northeastern Pacific rocky intertidal community. PLoS One
Volume: 5(1):e8594.
 
Kelso, W.E., D.A. Rutherford & N.L. Davidson Jr. 2003 Diel vertical migration of cladocerans and copepods in the Atchafalaya River Basin floodplain. Journal of Freshwater Ecology
Volume: 18(2): 259-268
 
Kemdirim, E.C. 2000 Diel Rhythm of plankton and physio-chemical parameters in Kangimi Reservoir, Kaduna State. Journal of Aquatic Sciences
Volume: 15(1):35-39.
 
Kemmerer, G., J.F. Bovard & W.R. Boorman 1924 Northwestern lakes of the United States: Biological and chemical studies with reference to possibilities in production of fish. Bulletin of the United States Bureau of Fisheries
Volume: 39:51-140, figs. 1-22.
Wilson: paper
Kemp, C. 2016 After Ebola, lessons learned from past pandemics offer insight into how to stop the next one. Science
Volume: 352(6285):524. 10.1126/science.aaf6279 29 April 2016
 
Kemp, J.R. 1956 Freshwater invertebrates. In: Walsh, G.B. & F.C. Rimington (eds.). The Natural History of the Scarborough District
Volume: 2:78-90.
 
Kemp, P.F. 1986 Deposition of organic matter on a high-energy sand beach by mass stranding of the cnidarian Velella velella (L.). Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volume: 23(4):575-....
 
Kemp, S.W. 1906 On the occurrence of the genus Acanthephyra in deep water off the west coast of Ireland. Scientific Investigations of the Fisheries Branch of Ireland
Volume: 1905(1):1-28, pls. 1-2.
 
Kemp, W.M., J.M. Testa, D.J. Conley, D.Gilbert & J.D. Hagy 2009 Temporal responses of coastal hypoxia to nutrient loading and physical controls. Biogeosciences
Volume: 6(12): 2985-3008.
 
Kemp, W.M., W.R. Boynton, J.E. Adolf, D.F. Boesch, W.C. Boicourt, G. Brush, J.C. Cornwell, T.R. Fisher, P.M. Glibert, J.D. Hagy, L.W. Harding, E.D. Houde, D.G. Kimmel, W.D. Miller, R.I.E. Newell, M.R. Roman, E.M. Smith & J.C. Stevenson 2005 Eutrophication of Chesapeake Bay: historical trends and ecological interactions. Marine Ecology Progress Series
Volume: 303:1-29.
 
Kemper, C.M. 2002 Distribution of the pygmy right whale, Caperea marginata, in the Australasian region. Marine Mammal Science
Volume: 18 (1): 99-111.
 
Kempf, A., J. Floeter & A. Temming 2006 Decadal changes in the North Sea food web between 1981 and 1991 — implications for fish stock assessment. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Volume: 63(11):2586-2602.
 
Kempter, J. 2001

Widlonogi z rodzaju Achtheres (Copepoda: Lernaepodidae) – próba wyjasnienia przynaleznosci gatunkowej form pasozytujacych u okonia (Perca fluviatilis) i sandacza (Sander lucioperca). [Copepod genus Achtheres (Copepoda: Lernaepodidae) - an attempt to clarify the parasite species community in perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca).]

Doktor Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, Poland.
Volume: [In Polish.]
 
Kempter, J., W. Piasecki, K. Wieski & B. Krawczyk 2006 Systematic position of copepods of the genus Achtheres (Crustacea: Copepoda: siphonostomatoida) parasitizing perch, Perca fluviatilis L., and zander Sander lucioperca (L.). Journal of fish Diseases
Volume: 29:103-113.
Wilson: PDF
Kendall, A.W., Jr., M.E. Clarke, M.M. Yoklavich & G.W. Boehlert 1987 Distribution, feeding and growth of larval walleye pollock, Theragra chalcogramma, from Shelikof Strait, Gulf of Alaska. Fishery Bulletin, United States National Marine Fisheries Service
Volume: 85(3):499-521.
 
Kendall, W.C. 1921 Fresh-water Crustacea as food for young fishes. Report of the United States Commissioner of Fisheries for 1922, Bureau of Fisheries
Volume: 914:3-32.
Wilson: paper
Kendall, W.C. & E.L. Goldsborough 1908

Fishes of the Connecticut lakes and neighboring waters, with notes on the plankton environment.

United States Bureau of Fisheries Document, Washington, D.C.
Volume: 633:65-77.
 
Kendeigh, S.C. 1961 Animal Ecology. London
Volume: 468pp.
 
Kenderov, L. & A. Apostolov 2008 Composition and structure of hiporheal crustacean complex of Iskar River valley in different environmental conditions. Natura Montenegrina, Podgorica
Volume: 7(2):145-167.
Wilson: paper
Kendrick, A.J. & G.A. Hyndes 2005 Variations in the dietary compositions of morphologically diverse syngnathid fishes. Environmental Biology of Fishes
Volume: 72(4):415-427.
 
Kengar, S.P. 2017 Biodiversity of zooplankton from Sonhira Lake of Kadegaon Tahsil, Sangli District, Maharashtra, (India). Indian Journal of Scientific Research
Volume: 13(1):122-125.
 
Kenitz, K.M., A.W. Visser, P. Mariani & K.H. Andersen 2017 Seasonal succession in zooplankton feeding traits reveals trophic trait coupling. Limnology And Oceanography
Volume: 62(3):1184-1197. 10.1002/lno.10494 MAY 2017
 
Kenk, R. 1949 The animal life of temporary and permanent ponds in southern Michigan. Miscellaneous Publications of the Museum of Zoology, University of Michigan
Volume: 71:1-66.
 
Kennedy, A.D. 1994 Predation within meiofaunal communities: description and results of a rapid-freezing method of investigation. Marine Ecology Progress Series
Volume: 114:71-79.
 
Kennedy, A.D. & C.A. Jacoby 1999 Biological indicators of marine environmental health: Meiofauna – a neglected benthic component? Environmental Monitoring and Assessment
Volume: 54(1):47-68.
 
Kennedy, A.J., J.H. Lindsay, J.M. Biedenbach & A.R. Harmon 2016

Life stage sensitivity of the marine mussel Mytilus edulis to ammonia.

Environmental Toxicology And Chemistry
Volume: 36(1):89-95. 10.1002/etc.3499 JAN 2017
 
Kennedy, B.M., B.W. Thompson & C. Luecke 2006 Ecological differences between two closely related morphologically similar benthic whitefish (Prosopium spilonotus and Prosopium abyssicola) in an endemic whitefish complex. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences / Journal Canadien des Sciences Halieutiques et Aquatiques
Volume: 63(8):1700-1709.
 
Kennedy, C.R. 1974 A checklist of British and Irish freshwater fish parasites with notes on their distribution. Journal of Fish Biology
Volume: 6(5):613-644. (9-ix-1974)
 
Kennedy, C.R. 1975 The natural history of Slapton Ley Nature Reserve, VIII. The parasites of fish with special reference to their use as a source of information about the aquatic community. Field Studies
Volume: 4(2):117-189, tabs. 1-8. (ix-1975)
 
Kennedy, C.R. 1977 Distribution and zoogeographical characteristics of the parasite fauna of char, Salvelinus alpinus in Arctic Norway, including Spitzbergen and Jan Mayen islands. Astarte
Volume: 10(1):49-55, tabs. 1-5.
 
Kennedy, C.R. 1978 The parasite fauna of resident char Salvelinus alpinus from Arctic islands, with special reference to Bear Island. Journal of Fish Biology
Volume: 13(4):457-466, fig. 1, tabs. 1-4. (x-1978)
 
Kennedy, C.R. 1993 The distribution of some crustacean fish parasites in Britain in relation to the introduction and movement of freshwater fish. Journal of Fish Biology
Volume: 43:287-301.
 
Kennedy, C.R. 1994 The ecology of introductions. In: Pike, A.W. & J.W. Lewis (eds.). Parasitic Diseases of Fish. Samara Publishing Limited, Tresaith, Wales. 251pp.
Volume: :189-208.
 
Kennedy, C.R. 1995 Richness and diversity of macroparasite communities in tropical eels Anguilla reinhardtii in Queensland, Australia. Parasitology, Cambridge
Volume: 111(2):233-245.
 
Kennedy, C.R. & T. Pojmanska 1996 Richness and diversity of helminth parasite communities in the common carp and in three more recently introduced carp species. Journal of Fish Biology
Volume: 48(1):89-100.
 
Kennedy, C.R., D.A . Laffoley, G. Bishop, P. Jones & M. Taylor 1986 Communities of parasites of freshwater fish of Jersey, Channel Islands. Journal of Fish Biology
Volume: 29(2):215-226.
 
Kennedy, C.R., P.C. Shears & J.A. Shears 2001 Long-term dynamics of Ligula intestinalis and Rutilus rutilus: A study of three epizootic cycles over 31 years. Parasitology
Volume: 123:257-269.
 
Kennedy, G.R. 1975

Plankton of the Fitzroy River estuary, Queensland. (1) The upper reaches.

Proceedings of the Royal Society of Queensland
Volume: 86(28):163-169.
Wilson: paper
Kennedy, G.R. 1978

Plankton of the Fitzroy River estuary, Queensland.

Proceedings of the Royal Society of Queensland
Volume: 89:29-37, figs. 1-4, tabs. 1-2. (1-vi-1978)
Wilson: paper
Kennedy, G.Y. 1979 Pigments of marine invertebrates. Advances in Marine Biology
Volume: 16:309-381.
 
Kennedy, M. & P. Fitzmaurice 1970 The biology of the tench Tinca tinca (L.) in Irish waters. Proceedings of the Royal Irish Academy
Volume: (B)69(3):31-82, figs. 1-8, pls. 3-4, tabs. 1-16. (13-iii-1970)
 
Kennedy, O.D. & R.J. Le Brasseur 1972 Zooplankton, species counts for standard depths in Great Central Lake, 1971. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1171:176pp.
 
Kennedy, O.D. & R.J. Le Brasseur 1972 Zooplankton, species counts for oblique tows in Great Central Lake, 1971. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1172:1-218.
 
Kennedy, O.D. & R.J. Le Brasseur 1972 Zooplankton, species counts for Ash River Drainage Diversion, Stamp River, and some lakes surrounding Great Central Lake, 1971. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1173:1-71.
 
Kennedy, O.D. & R.J. Le Brasseur 1972 Zooplankton, species counts in vertical hauls in Great Central Lake, 1971. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 170:1-105.
 
Kennedy, O.D. & R.J. Le Brasseur 1973 Zooplankton, species counts in vertical hauls in Great Central Lake, 1972. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1242:1-86.
 
Kennedy, O.D. & R.J. Le Brasseur 1973 Zooplankton, species counts in oblique tows in Great Central Lake, 1972. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1244:1-186.
 
Kennedy, O.D. & R.J. Le Brasseur 1973 Zooplankton, species counts for Stamp River and Ash River Diversion, 1972. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1245:1-48.
 
Kennedy, O.D. & R.J. Le Brasseur 1975 Zooplankton, species counts in vertical hauls in Great Central Lake, 1973. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1338:1-59.
 
Kennedy, O.D. & R.J. Le Brasseur 1975 Zooplankton, species counts for Stamp River and ASsh River Drainage Diversion, 1973. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1339:1-154.
 
Kennedy, O.D., K. Stephens, R.J. Le Brasseur, T.R. Parsons & M. Takahashi 1970 Primary and secondary p[roductivity data for Great Central Lake, B.C., 1970. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1127:1-379.
 
Kennedy, O.D., R.J. Le Brasseur & K. Stephens 1973 Limnological observations from central Vancouver Island lakes, 1972. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 1243:1-125.
 
Kennedy, V.S. & P. Powles 1964 Plankton collections for the western Gulf of St. Lawrence and central Nova Scotia Banks, 1958-1962. Fisheries Research Board of Canada, Manuscript Report
Volume: 799:1-10, figs. 1-36.
 
Kennedy, W.A. & W.M. Sprules 1967 Goldeye in Canada. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada
Volume: 161:i-xi, 1-45, tabs. 1-16, 1 color plate.
 
Kennedy, W.A., C.T. Shoop, W. Griffioen & A. Solmie 1976 The 1974 crop of salmon reared on the Pacific Biological Station experimental fishfarm. Technical Report Fishery marine Service Canda, Research Dev.
Volume: 612:1-19.
 
Kennett, J.P. 1979 Recent zoogeography of Antarctic plankton microfossils. In: Spoel, S. van der & A.C. Pierrot-Bults (eds.). Zoogeography and diversity of plankton. Bunge Scient. Publ., Utrecht
Volume: :332-355.
 
Kenney, R.C. 2001 Anomalous 1992 spring and summer right whale (Eubalaena glacialis) distributions in the Gulf of Maine. Journal of Cetacean Research and Management Special Issue
Volume: (Special Issue 2): 209-223.
 
Kenney, R.D. & K.F. Wishner 1995 The South Channel Ocean Productivity Experiment. Continental Shelf Research
Volume: 15(4-5):373-384. (1994)
 
Kenney, R.D., H.E. Winn & M.C. Macaulay 1995 Cetaceans in the Great South Channel, 1979-1989: right whale (Eubalaena glacialis). Continental Shelf Research
Volume: 15(4-5):385-414. (1994)
 
Kennish, M.J. 1990 Zooplankton. In: Kennish, M.J. (ed.). Ecology of Estuaries: Biological Aspects. Vol. 2. CRC Press, Florida
Volume: :111-153.
 
Kenny, E.A. & E. Ruber 1993 Effects of Arosurf MSF on microcrustacea associated with the cattail mosquito, Coquillettidia perturbans. Journal of the American Mosquito Control Association
Volume: 9(3):361-363.
 
Kenny, R.D., A.M. Hyman, R.E. Owen, G.P. Scott & H.E. Winn 1986 Estimation of prey densities required by western North Atlantic right whales. Marine Mammal Science
Volume: 2:1-13.
 
Kensley, B. 1970 A new species of Caligus from South West Africa (Copepoda, Caligidae). Crustaceana (Leiden)
Volume: 18(2):167-172, figs. 1-2. (25-iii-1970)
Wilson: paper
Kensley, B. 1970 Cancerilla tubulata Dalyell from South West Africa (Copepoda, Cyclopoida). Crustaceana (Leiden)
Volume: 18(1):111. (3-iii-1970)
Wilson: paper

All Other Pages


[ TOP ]